Byla 2-1531-430/2013
Dėl testamento, paveldėjimo teisės liudijimo bei perleidimo su pareiga išlaikyti iki gyvos galvos sutarties pripažinimo negaliojančiais, dalyvaujant tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų A. V., notarei Gelminei Každalienei, notarės Lilijos Šilertienės atstovei L. G., notarei Lilijai Šilertienei

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo P. V. atstovui advokatui Arūnui Merkiui,

4atsakovei R. V. ir atsakovų R. V. ir P. V. atstovei advokatei Violetai Zabielienei,

5vertėjaujant teismo vertėjai Olgai Macijauskienei,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. V. ieškinį atsakovams R. V. ir P. V. dėl testamento, paveldėjimo teisės liudijimo bei perleidimo su pareiga išlaikyti iki gyvos galvos sutarties pripažinimo negaliojančiais, dalyvaujant tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų A. V., notarei Gelminei Každalienei, notarės Lilijos Šilertienės atstovei L. G., notarei Lilijai Šilertienei,

Nustatė

7teisme priimtas ieškovo P. V. ieškinys atsakovams R. V. ir P. V. dėl testamento, paveldėjimo teisės liudijimo bei perleidimo su pareiga išlaikyti iki gyvos galvos sutarties pripažinimo negaliojančiais, dalyvaujant tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų A. V., notarei Gelminei Každalienei, notarės Lilijos Šilertienės atstovei L. G., notarei Lilijai Šilertienei, kuriame nurodyta, kad 2009-06-17 Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L.Šilertienės atstovė L. G. patvirtino ieškovo tėvo V. V. pasirašytą testamentą, kuriuo testatorius visą jam nuosavybės teise priklausantį turtą lygiomis dalimis paliko atsakovams. 2010-08-17 Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarė L.Šilertienė patvirtino ieškovo tėvo V. V. ir atsakovės R. V. pasirašytą perleidimo su pareiga išlaikyti iki gyvos galvos sutartį, kuria V. V. perleido nuosavybės teise R. V. sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis butą su rūsiu, esančiu Vilniuje, ( - ). V. V. mirė 2011-04-23. Po tėvo mirties Vilniaus m. 18-ame notarų biure buvo išduotas paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas, pagal kurį žemės sklypas, pastatas- sodo namas, esantys ( - ), Vilniuje, bei lengvasis automobilis ( - ), lygiomis dalimis – po ½ dalį, atiteko atsakovams. Apie V. V. pasirašytus minėtus dokumentus ieškovas sužinojo tik po tėvo mirties iš atsakovės R. V.. Pasirašydamas 2009-06-17 testamentą nei 2010-08-17 sutartį, ieškovo tėvas nesuprato tikrosios veiksmų reikšmės ir tuo buvo pasinaudota. Sudarant testamentą jam buvo 92 metai, o sudarant sutartį – 93 m. Ginčijamų sandorių sudarymo metu tėvas faktiškai gyveno su atsakovais. Ieškovas tikėjosi, kad po tėvo mirties priėmė palikimą. Teismo prašo pratęsti praleistą terminą 2011-04-23 mirusio V. V. palikimui priimti ir nustatyti ieškovui naują trijų mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pripažinti negaliojančiu 2009-06-17 Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L.Šilertienės atstovės L. G. patvirtintą V. V. testamentą, kuriuo testatorius visą jam nuosavybės teise priklausantį turtą lygiomis dalimis paliko atsakovams, pripažinti negaliojančiu 2011-08-18 paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, išduotą P. V. ir R. V. Vilniaus m. 18-ame notarų biure, pripažinti negaliojančiu 2010-08-17 Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L.Šilertienės patvirtintą V. V. ir R. V. pasirašytą perleidimo su pareiga išlaikyti iki gyvos galvos sutartį, kuria V. V. perleido nuosavybės teise R. V. sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis butą su rūsiu, esančius ( - ), Vilniuje. Priteisti V. V. nuosavybėn 4 kambarių butą su rūsiu, esantį ( - ), Vilniuje, žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje, bei sodo namą, esantį ( - ), Vilniuje ir lengvąjį automobilį ( - ).

8Atsakovai R. V. ir P. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad palikėjas V. V., nežiūrint garbaus amžiaus, pilnai suvokė savo veiksmus ir jo valios išraiška pilnai atitiko testamento ir turto perleidimo su pareiga išlaikyti iki gyvos galvos sutarties turinį. Ieškovas nepateikia jokių įrodymų, kad sudarant testamentą ir ginčijamą sandorį tėvas nesuprato savo veiksmų ir negalėjo jų valdyti. Medicino įstaigos epikrizės patvirtina, kad V. V. turėjo sveikatos problemų įprastų tokio amžiaus (93 metų) žmogui, tačiau tai neparodo, kad jis negalėjo adekvačiai vertinti situacijos. Testamentas buvo sudarytas 2009-06-17 , o sutartis dėl turto perleidimo su pareiga išlaikyti iki gyvos galvos pasirašyta po metų. Tai patvirtina, kad noras ir valia buvo kryptingi, siekiant, kad jam nuosavybės teise priklausantis turtas priklausytų jo sūnui P. V. ir marčiai R. V., su kuriais jis gyveno. Pažymėjo tai, kad ieškovui yra žinoma ta aplinkybė, jog nukeliant šeimos gyvenamąjį namą ( - ), Vilniuje, ieškovas gavo butą Viršuliškių gatvėje, brolis – A. V. – Savanorių prospekte, o jaunėlis liko gyventi su tėvais. Tėvų valia buvo, kad jiems priklausantis butas ir kitas turtas atitektų atsakovui ir žmonai. Be to, aplinkybę, kad mirusysis buvo orientuotas patvirtina ir tai, kad 2009 metais jis buvo kreipęsis į teismą su ieškiniu ir pats gynė savo teises. Testamentas ir sutartis patvirtinta skirtingų notarų, kuriems nekilo abejonių dėl asmens veiksnumo. Dėl termino palikimui priimti atstatymo pasisako, kad nėra teisinio pagrindo prašymui tenkinti, kadangi ieškovas savalaikiai neužvedė paveldėjimo bylos tik dėl savo neatsakingumo. Teismo prašė ieškinį atmesti.

9Tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų A. V., notarė Gelminė Každalienė, notarės Lilijos Šilertienės atstovė L. G., notarė Lilija Šilertienė per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas, atsižvelgdamas į teismo ekspertizės išvadą ir liudytojų parodymų prieštaringumą, ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais prašė spręsti teismo nuožiūra, o reikalavimą dėl termino atnaujinimo tenkinti. Pasisakė, jog ieškovas buvo išreiškęs valią dėl palikimo priėmimo, tik nepateikė notarui reikalingų dokumentų, be to, palikėjo mirties dieną buvo reikalingas išlaikymo.

11Teismo posėdžio metu atsakovė ir atsakovų atstovė su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Prašė ieškinį atmesti, pasisakydama, jog nėra objektyvių duomenų, palikėjas sandorių sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti. Pažymėjo, kad ieškovas terminą palikimui priimti praleido, nesikreipdamas į notarą dėl palikimo priėmimo.

12Ieškinys atmestinas.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-06-17 Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L.Šilerienės atstovė L. G. patvirtino V. V. testamentą (I t. b.l.6). 2010-08-17 V. V. perleidimo su pareiga išlaikyti iki gyvos galvos sutartimi perleido nuosavybės teis R. V. butą su rūsiu, esantį ( - ), Vilnije (I t. b.l. 7-10). 2011-04-23 V. V. mirė (I t. b.l. 15). 2011-08-18 Vilniaus m. 18-ojo notarų biuro notarė G.Každailienė išdavė paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, pagal kurį palikėjo turtą paveldėjo mirusiojo sūnus P. V. ir R. V. (I t. b.l. 11-14).

14Byloje kilo ginčas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais (vienašalio sandorio - testamento ir dvišalio sandorio - perleidimo su pareiga išlaikyti iki gyvos galvos sutarties) pripažinimo negaliojančiais kaip sudaryto asmens, kuris negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti bei termino palikimui priimti atnaujinimo.

15CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių su valios trūkumais. Sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, kai jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties (ligos ar kt.) neatitinka tikrosios sandorio šalies valios.

16Civiliniame kodekse nėra numatyta reikalavimų priežasčiai, lėmusiai atitinkamą asmens būseną. Asmens būsena, dėl kurios jis galėjo nesuprasti savo veiksmų ir juos valdyti, gali būti ir dėl išsivysčiusios ar ūminės ligos. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2007, 2009-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; 2010-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010; 2013-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-190/2013).

17Byloje nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs tarp šalių kilusį ginčą dėl V. V. sveikatos būklės sudarant ginčijamus sandorius, 2012-09-06 nutartimi paskyrė V. V. pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę (I t. b.l. 196,197). Teismo psichiatrijos ekspertizės aktu teismo ekspertas nustatė, kad nėra objektyvių, medicininiais dokumentais pagrįstų, duomenų apie tai, kad V.V. testamento sudarymo metu 2009-06-17 būtų sirgęs lėtiniu psichikos sutrikimu ar būtų buvęs ūmaus laikino psichikos sutrikimo būsenoje, dėl ko jis būtų negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Nėra objektyvių, medicininiais dokumentais pagrįstų duomenų apie tai, kad V.V. sutarties sudarymo metu 2010-08-17 metu būtų sirgęs lėtiniu psichikos sutrikimu ar būtų buvęs ūmaus laikino psichikos sutrikimo būsenoje, dėl ko jis būtų negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti (II t. b.l. 2-4). Minėtame ekspertizės akte konstatuota, kad V.V. nebuvo gydytas psichiatrų, sirgo aterosklerotinės kilmės širdies ir kraujagyslių ligomis. Visi gydytojai, konsultavę V.V. ginčo laikotarpiu, nestebėjo ir neužfiksavo V.V. sveikatos būsenos reikšmingo ūmaus pablogėjimo ar psichikos sutrikimo. Budinčio gydytojo nurodyta „vaskulinės demencijos“ diagnozė neatitinka šiai diagnozei nustatyti keliamų reikalavimų, todėl laikyta netikslia ir nepagrįsta.

18Parengiamojo teismo posėdžio metu apklausti liudytojai iš esmės nuosekliai aiškino aplinkybes dėl V.V. psichikos būklės sandorių sudarymo metu 2009- 2010 metais. Liudytojai A. Č., Z. M., J. S., O. L. paaiškino, kad mirusio V.V. psichikos būklė buvo stabili, nebuvo sumišimo, viską galėjo papasakoti apie save, pats susiskambino su notaru dėl sandorių. Liudytojas, kuris buvo pastebėjęs elgesio pokyčius (A. V.), negalėjo paaiškinti apie kokį laikotarpį jis kalbėjo. Tai, kad V.V. pats kreipėsi į notarą, savarankiškai važiuodavo iš sodo į miestą, teismo posėdžio metu patvirtino ir tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų A. V. (II t. b.l. 45). Tai, kad V.V. buvo socialiai aktyvus sandorių sudarymo laikotarpiu patvirtina ir tai, kad jis pats, be advokato pagalbos, kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl jo manymu pažeistų teisių gynimo, pats save atstovavo 2009-03-09, 2009-06-16 teismo posėdžiuose, pasisakė dėl taikaus ginčo išsprendimo su sodo kaimynu (I t. b.l.138-140, 143, 147-150). Nors ieškiniui buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti, tačiau tai jokiu būdu nereiškia psichinės sveikatos būklės sutrikimų, ką teigia ieškovas.

19Atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad V. V., sudarydamas ginčijamus sandorius, nesuprato savo veiksmų ir negalėjo jų valdyti.

20Testamento nuginčijimo atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio bylose pasisako, kad, nagrinėdami bylas dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais, teismai, atsižvelgdami į ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, turi tirti ir vertinti, ar tam tikra įstatymo reikalaujama forma išreikšta palikėjo valia atitinka jo tikrąją valią, nes tarp vidinės testatoriaus valios ir jos išreiškimo negali būti prieštaravimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2011; 2012-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-434/2012).

21Byloje nagrinėjamu atveju testatoriaus valia nekito, tiek 2007-03-22, tiek 2009-03-11 notaro nepatvirtintais testamentais testatorius savo turtą paliko atsakovams (I t. b.l.157-161). Tai nuosekliai atitiko gyvenimišką situaciją, kai nukeliant šeimos gyvenamąjį namą ( - ), Vilniuje, ieškovas gavo butą Viršuliškių gatvėje, tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų A. V. – butą Savanorių prospekte, o atsakovas liko gyventi su tėvais jiems nuosavybės teise priklausiusiame bute, kurį ir perleido ginčijamu sandoriu. Akcentuotina ir tai, kad testamentas negali būti laikomas turtintis trūkumų, nes jis yra testatoriaus pasirašytas, patvirtintas notaro, įregistruotas LR Testamentų registre (I t. b.l. 6,18). Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad testamento turinys atitiko palikėjos valią.

22Pažymėtina ir tai, kad savo praktikoje dėl testamento pripažinimo negaliojančiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad gerbti testatoriaus valią reikalauja gero elgesio (geros moralės) taisyklės. Ši moralinė nuostata taikant testamento sudarymo tvarką reglamentuojančias normas įgyvendinama per civilinių teisinių santykių subjektų teisinę pareigą įgyvendinant savo teises bei atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) bei įstatyme nustatytą pareigą vadovautis šiais principais ir teismui aiškinant įstatymus bei taikant juos (CK 1.5 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2010; 2013-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-190/2013). Šioje byloje nenustatyta aplinkybių, kurios būtų pagrindas kvestionuoti testatoriaus valią.

23Konstatuotina, kad V. V. tiek 2009-06-17 testamento sudarymo metu, tiek pasirašydamas 2010-08-17 Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L.Šilertienės patvirtintą perleidimo su pareiga išlaikyti iki gyvos galvos sutartį buvo socialiai orientuotas, pats suformavo savo valią bei ją išreiškė, valios įforminimo trūkumų nenustatyta, todėl ieškinys dėl minėtų sandorių pripažinimo negaliojančiais, atmetamas. Kadangi kiti reikalavimai yra išvestiniai, teismui atmetus reikalavimą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, dėl jų nepasisako.

24Ieškovas reiškia reikalavimą pratęsti terminą palikimui priimti.

25Kai įpėdinis praleidžia terminą palikimui priimti, CK 5.57 straipsnyje numatyta galimybė įpėdiniui kreiptis į teismą dėl termino palikimui priimti pratęsimo ir įrodinėti, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, pripažintinų pagrindu jam pratęsti, t. y. kad tam tikros priežastys lėmė, jog įpėdinis dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių tinkamai negalėjo pasirūpinti įstatyme įtvirtintomis savo teisėmis. Civilinio kodekso 5.57 str. dalyje nustatytų terminų pabaiga siejama su asmenų tam tikrų teisių ar pareigų, materialinių teisinių santykių atsiradimu, pasikeitimu ar pasibaigimu. Byloje nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į notarą dėl palikimo priėmimo po tėvo V. V. mirties, pareiškimas nebuvo priimtas, nes ieškovas nepateikė notarui tvarkingų giminystės ryšį įrodančių dokumentų. 2011-07-23 suėjo trys mėnesiai po V. V. mirties, ieškovas daugiau į notarą nesikreipė. 2011-08-18 atsakovams buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas (I t. b.l. 11-15,17). Ieškovas įrodymų, patvirtinančių objektyvių aplinkybių, kurios buvo trukdis pateikti notaro nurodytus giminystės dokumentus, buvimą nepateikė (CPK 178 str.). Terminas palikimui priimti praleistas ilgą laiką, kadangi ieškinys teisme gautas 2012-02-08, o 2011-07-23 suėjo įstatyme nustatytas 3 mėnesių terminas (CK 5.50 str. 3 d.). Pagrindine svarbia priežastimi, dėl ko turėtų būti pratęstas terminas palikimui priimti ieškovas nurodo jo sąžiningą suklydimą ir manymą, jog palikimą priėmė, nes nesuprato notarės reikalavimo pateikti tvarkingus giminystės dokumentus. Tokią ieškovo nurodytą priežastį pripažinti svarbia teismo nuomone nėra teisinio pagrindo, kadangi, neturint specialių žinių ieškovas galėjo pasinaudoti kvalifikuota teisine pagalba, ką ir padarė kreipdamasis į teismą. Be to, notaro reikalavimas pateikti giminystės ryšį su mirusiuoju patvirtinantį dokumentą yra suprantamas ir neturint specialių žinių, o tiesiog būnant atidžiam ir rūpestingam. Ieškovas nepateikė jokių duomenų apie tai, kad būtų susidariusi ypatinga situacija, dėl kurios paveldėjimo dokumentų parengimas užsitęsė dėl ne nuo pareiškėjo priklausančių priežasčių. Taigi, ieškovas nebuvo pakankamai atidus, sąžiningas, rūpestingai, priešingai, savo teises įgyvendino aplaidžiai. Pažymėtina tai, kad įstatymų leidėjas nustatydamas pakankamai trumpą 3 mėnesių terminą palikimui priimti tuo įtvirtino ir jų svarbą bei paskirtį. Patenkinus tokį prašymą, būtų pažeista kitų įpėdinių interesų pusiausvyra, kadangi testatoriaus turtą paveldėjo kiti asmenys, būtų inicijuojami nauji ginčai (pirmiausia dėl ieškovo teisės į palikimo privalomąją dalį bei išlaikymo reikalingumo). Svarbu ir tai, kad palikimą priėmusių įpėdinių pozicija dėl termino pratęsimo yra neigiama, atsakovai teismo prašo prašymą dėl termino pratęsimo atmesti. Atsižvelgiant į išdėstytą, nėra teisinio pagrindo padaryti išvadą, jog ieškovas terminą palikimui priimti būtų praleidęs dėl svarbių, objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių, todėl reikalavimas pratęsti įstatyme nustatytą terminą palikimui priimti atmetamas.

26LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas 2011-06-21 Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011-06-21 sprendimu Nr.(1.7)-S-1977-11100 proc. atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų (I t. b.l. 30,31). Atsakovai pateikė įrodymus, patvirtinančius 1800,00 Lt atstovavimo išlaidų turėjimą ir 94,00 Lt vertimo ir dokumentų iš Vilniaus apskrities archyvo gavimo išlaidų (I t. b.l. 179-183, II t. b.l. 31, 34,35,38). Pažymėtina, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti iš esmės neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 1 p., 6 p., 9 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d., iš ieškovo atsakovų naudai priteistina 1894,00 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

27Iš ieškovo priteistina 91,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660 (CPK 92 str.).

28Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

29Ieškinį atmesti.

30Priteisti iš ieškovo P. V., a.k. ( - ) atsakovų R. V., a.k. ( - ) ir P. V., a.k. ( - ) naudai 1894,00 Lt (tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi Lt) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš ieškovo P. V., a.k. ( - ) valstybės naudai 91,00 Lt (devyniasdešimt vienas Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

32Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo P. V. atstovui advokatui Arūnui Merkiui,... 4. atsakovei R. V. ir atsakovų R. V. ir P. V. atstovei advokatei Violetai... 5. vertėjaujant teismo vertėjai Olgai Macijauskienei,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. teisme priimtas ieškovo P. V. ieškinys atsakovams R. V. ir P. V. dėl... 8. Atsakovai R. V. ir P. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad palikėjas V.... 9. Tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų A. V., notarė... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas, atsižvelgdamas į teismo... 11. Teismo posėdžio metu atsakovė ir atsakovų atstovė su ieškiniu nesutiko,... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-06-17 Vilniaus... 14. Byloje kilo ginčas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais (vienašalio... 15. CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių... 16. Civiliniame kodekse nėra numatyta reikalavimų priežasčiai, lėmusiai... 17. Byloje nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs tarp šalių kilusį ginčą... 18. Parengiamojo teismo posėdžio metu apklausti liudytojai iš esmės nuosekliai... 19. Atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad... 20. Testamento nuginčijimo atveju itin reikšmingas sandorio elementas –... 21. Byloje nagrinėjamu atveju testatoriaus valia nekito, tiek 2007-03-22, tiek... 22. Pažymėtina ir tai, kad savo praktikoje dėl testamento pripažinimo... 23. Konstatuotina, kad V. V. tiek 2009-06-17 testamento sudarymo metu, tiek... 24. Ieškovas reiškia reikalavimą pratęsti terminą palikimui priimti.... 25. Kai įpėdinis praleidžia terminą palikimui priimti, CK 5.57 straipsnyje... 26. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 27. Iš ieškovo priteistina 91,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 28. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 29. Ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš ieškovo P. V., a.k. ( - ) atsakovų R. V., a.k. ( - ) ir P. V.,... 31. Priteisti iš ieškovo P. V., a.k. ( - ) valstybės naudai 91,00 Lt... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...