Byla II-408-659/2019
Dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2019-08-30 nutarimo pakeitimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Violeta Balčiūnienė, sekretoriaujant Linai Beniušienei, dalyvaujant pareiškėjui – administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui R. T.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo R. T., asmens kodas ( - ) gimusio ( - )gyvenančio ( - ), skundą dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2019-08-30 nutarimo pakeitimo.

3Teismas

Nustatė

4R. T. 2019-08-30 Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. 30-ANR_N-11029-2019 buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 422 straipsnio 5 dalį - 800 Eur bauda su specialiosios teisės atėmimu (vairuoti transporto priemones) 12 mėnesių.

52019-09-13 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose gautas R. T. skundas, kuriuo prašoma Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos (toliau – Institucija) 2019-08-30 nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. 30-ANR_N-11029-2019 paskirtą nuobaudą pakeisti, t.y. neskirti specialiosios teisės atėmimo arba sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo terminą. Skundas grindžiamas tuo, kad vairuotojo pažymėjimas jam labai svarbus, nes tiesiogiai susijęs su pagrindiniu pajamų šaltiniu. Dirba nuomojamose patalpose už Vilniaus miesto ribų, pagal verslo lidijimą, užsiima automobilių remontu. Nurodo, kad priimtus automobilius remontui reikia pristatyti į įvairias automobilių remonto dirbtuves, esančias skirtingose Vilniaus miesto ir rajono ribose. Praradus teisę vairuoti, netektų pagrindinio pajamų šaltinio ir galimybės išlaikyti sunkiai, reta kraujo liga sergančią motiną, kurią taip pat tenka vežti ir į gydymo įstaigas. Jo vairavimo stažas 29 m, per šį laikotarpį nėra turėjęs jokio pobūdžio nuobaudų. Dėl padaryto nusižengimo nuoširdžiai gailisi, paskirtą baudą sumokėjo. Prie skundo prideda nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus.

6Institucija atsiliepime nurodė, kad su R. T. skundo reikalavimais nesutinka. Atsiliepime nurodoma, kad pareiškėjas padarė grubų teisės pažeidimą, tuo sukeldamas pavojų eismo saugumui, grėsmę ne tik sau, bet ir aplinkiniams. Be to, žinojo, kad už veiką, kurią jis padarė yra taikomas specialiosios teisės atėmimas, todėl turėjo numatyti galimai kilsiančias pasekmes, tačiau jų nepaisė, o tai, kad neneigia nusižengimo, gailisi, sumojėjo nutarimu paskirtą baudą, turi ilgametį vairavimo stažą, kad teisė vairuoti transporto priemones rekalinga susisiekimui darbo funkcijoms vykdyti, rūpinimuisi artimaisiais, nesudaro pagrindo keisti nutarimą ir neskirti administracinio poveikio priemonės ar trumpinti specialiosios teisės atėmimo terminą. Prašo palikti Institucijos priimtą nutarimą nepakeistą.

7Teismo posėdžio metu R. T. skundą palaikė ir parodė, kad buvo sulaikytas, važiavo ir pats nesitikėjo, kad galėtų būti neblaivus. Prieš tai dieną vartojo alkoholį, bet buvo praėję 12 val., su draugais išsimaudė jūroje, visiškai nejautė, kad galėtų būti neblaivus, ir tada nusprendė važiuoti namo. Jis net negali paaiškinti, kaip taip įvyko, kad įpūtė, bet po to jis nuvyko į ligoninę, kur jam buvo nustatytas 0,21 prom. neblaivumas. Į gydymo įstaigą nuvyko po 1,5 h, bet taip atsitiko todėl, kad jis ne vietinis, važiavo į narkologijos kliniką priduoti kraują, ten nedirbo, tada nuvažiavo į Respublikinę ligoninę, kur pasakė, kad neatlieka tokių tyrimų ir nukreipė važiuoti į Universitetinę ligoninę,ten irgi ne iškart surado į kurią ligoninę reikia eiti, todėl tas laikas toks ir susidarė. Administracinio nusižengimo protokolą surašė iš karto.

8Teismas

konstatuoja:

9Skundas netenkintinas.

10Pagal ANK 641 straipsnį teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimą įstatymas sieja su administracine atsakomybe. Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio nusižengimo byla išnagrinėta ir nuobauda paskirta pagal įstatymus ir (ar) ją paskyrė institucija (pareigūnas), turinti teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos bylos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos.

11Administracine tvarka asmuo gali būti nubaustas tik nustačius jo veikoje visus įstatyme įtvirtintus konkretaus administracinio nusižengimo požymius (ANK 2 straipsnio 4 dalis).

12Pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį administracinę atsakomybę užtraukia transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairuotojai. Taigi, ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatyto administracinio nusižengimo sudėties būtinasis požymis yra asmens neblaivumas, t. y. pagal šią normą asmuo gali būti baudžiamas tik tuo atveju, kai bylos duomenys neabejotinai patvirtina, kad vairuodamas transporto priemonę asmuo buvo neblaivus (jam turi būti nustatytas konkretus ir abejonių nekeliantis neblaivumo laipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-12-2013, 2AT-4-2014). Kartu teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad ANK 422 straipsnio 2 dalis inter alia numato, kad motociklų vairuotojams yra draudžiamas bet koks promilių kiekis.

13Tiek iš skundo turinio, tiek iš paties pareiškėjo teisme duotų paaiškinimų matyti, kad R. T. neneigia padaręs administracinį nusižengimą, tačiau nesutinka su paskirta nuobauda – specialiosios teisės atėmimu.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2019-08-18 11.57 val. policijos pareigūnų alkotesteriu nustatytas R. T. 0,49 + 0,02 prom. neblaivumo laipsnis (b. l. 15,16), iš 2019-08-18 medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto Nr. 179 matyti, kad 13.40 val. R. T. nustatytas 0,21 promilių, o 13.55 val. – 0,19 promilių girtumas (b. l. 13-14). Byloje esančioje specialisto išvadoje Nr. T-A 5947/2019(01) matyti, kad 2019-08-18 13.43 val. paimtame R. T. kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 0.21 prom. etilo alkoholio. Pirmiausia, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 2006-05-12 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 452 „Dėl transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatytmo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“ (teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2019-04-01) 29 punktą, asmuo nesutinkantis su tikrinimo ar medicininės apžiūros, atliktos policijos, rezultatais, ne vėliau kaip per valandą po to, kai jam atliktas tikrinimas ar medicininė apžiūra, gali pats kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas atlikti medicininę apžiūrą jo lėšomis. Šiame teisės akte nenumatyta išimčių, kad dėl tam tikrų aplinkybių asmuo galėtų į medicinos įstaigą atvykti ir vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad R. T. į gydymo įstaigą atvyko praėjus nuo neblaivumo nustatytmo 1 val. 46 min, konstatuotina, kad jis pažeidė minėtą LR Vyriausybės nutarimo nuostatą, ir todėl jo iniciatyva atliktas neblaivumo nustatymas medicinos įstaigoje nevertintinas. Šiame kontekste pažymėtina tai, kad Letuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad įvykio vietoje atlikto vairuotojo blaivumo patikrinimo alkotesteriu rezultatai, nesant duomenų apie pažeistą patikrinimo procedūrą, paprastai geriausiai atspindi asmens būseną vairavimo metu, tačiau pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tai nėra vienintelis ir neginčijamas įrodymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-12-2013, 2AT-24-2013, kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-121-697/2018). Medicininės apžiūros metu, kuri atliekama praėjus tam tikram laikui po reikšmingo įvykio, nustatytas neblaivumo laipsnis neparodo to neblaivumo laipsnio, kuris buvo prieš tam tikrą laiko tarpą, taigi, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens iniciatyva atlikto kraujo tyrimo rezultatai patys savaime nepaneigia testavimo techninėmis priemonėmis duomenų; jie, kaip minėta, taip pat turi būti vertinami pagal tas pačias taisykles, kaip ir kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-39-2014).

152019-10-29 ekspertizės akte Nr. EG 2082/2017 (03) nurodyta, kad 2019-08-18 11.57 val. R. T. kraujyje galėjo būti nuo 0,39‰ iki 0,65‰ (b. l. 38-39). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų alkotesterio užfiksuotų rodmenų teisingumą (alkotetserio patikros sertifikatas galioja iki 2019-12-18 (b. l. 19)), taip pat, kad ekspertizės akte pateikta išvada dėl etilo alkoholio kiekio kraujyje, neprieštarauja alkotesterio rezultatams, bei kad patikrinimas būtų buvęs atliktas pažeidiant teisės aktų reikalavimus, darytina neabejotina išvada, kad patikrinimo metu, pareiškėjas transporto priemonę vairavo neblaivus. Tokia jo veika kvalifikuota pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį, tinkamai.

16Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Pažymėtina, kad administracinė nuobauda, taikant ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, gali būti švelninama arba iš viso neskiriama tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius visumą aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos taikymas konkrečiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-4-2011, 2AT-7-4-2013).

17Įvertinęs bylos medžiagą, teismas sprendžia, kad išskirtinių aplinkybių šioje byloje nenustatyta. Į tai, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nuoširdžiai gailisi dėl padaryto nusižengimo, buvo atsižvelgta administracinės nuobaudos skyrimo procese, nes institucija R. T. paskyrė švelniausią nuobaudą. Atkreiptinas dėmesys, ir į tai, kad pareiškėjas vairavo moticiklą KAWASAKI Z 650, o pagal ANK 422 straipsnio 2 dalį, šios transporto priemonės rūšies vairuotojai privalo moticiklą vairuoti visiškai blaivūs, nes atsakomybė pagal šio straipsnio dalį kyla, kai neblaivumas yra nustatomas virš 0 prom. iki 0,4 prom. Pareiškėjui, įvertinus paklaidą, nustatytas 0,47 prom. girtumas, kuris viršija ANK 422 straipsnio 2 dalyje numatytą maksimalią girtumo ribą, t.y. 0,4 prom., todėl teismas šiuo atveju negali daryti išvados, kad R. T. tik nežymiai viršijo leistiną ribą.

18ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas gali būti padaromas tik tyčia, o vien tas faktas, kad R. T. sėdo už vairo būdamas neblaivus, neįsitikinęs savo būsena, įrodo tai, jog administracinį nusižengimą jis padarė tyčia. Pastarojo argumentai, jog prieš vairuodamas jis manė, kad vairuoti gali, nes jautėsi gerai, parodo tai, kad R. T. nevertina savo veiksmų kaip ypatingai pavojingų, keliančių grėsmę ne tik jam, bet ir kitų asmenų saugumui.

19Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skunde nurodyta aplinkybė, kad teisė vairuoti transporto priemones reikalinga darbui, rūpintis artimaisiais, teismų praktikoje nelaikytina išimtine, sudarančia pagrindą taikyti švelnesnes nuostatas ir neatimti teisės vairuoti transporto priemones. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad aplinkybės, susijusios su teisės vairuoti transporto priemonės reikalingumu susisiekimu, rūpinantis šeimos nariais, savaime nepripažįstamos ypatingomis, turinčiomis lemti išskirtinai švelnios nuobaudos taikymą. Aplinkybės, susijusios su darbine veikla, mamos sveikata, pareiškėjui buvo žinomos ir prieš darant nusižengimą, tačiau tai jo nuo itin neatsakingo ir pavojingo elgesio nesulaikė. Asmuo privalo numatyti ir atsakingai įvertinti savo elgesį ir galimas pasekmes, kilsiančias jam, jo artimiesiems, taip pat kitiems eismo dalyviams dėl KET pažeidimo. Asmuo, kuriam teisė vairuoti transporto priemones yra būtina dėl darbo pobūdžio, turi būti pats suinteresuotas nedaryti tokių nusižengimų, kurie galėtų lemti šios specialiosios teisės netekimą.

20Teismas pažymi, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį nusižengimą padariusiems asmenims nubausti bei atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų. Tad administracine nuobauda yra siekiama ir nubaudimo, ir prevencinių tikslų. Tokiu būdu, įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, taikant prevencines priemones ir pažeidėjo nubaudimą, užtikrinti nepriekaištingą teisės aktų laikymąsi, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su įvykdytu pažeidimu. Skiriama nuobauda turi nubausti teisės pažeidėją, sukelti jam atitinkamas neigiamas pasekmes, nes priešingu atveju ji būtų beprasmiška. Teismas sutinka, kad dėl paskirtos administracinio poveikio priemonės, R. T. negalės tinkamai vykdyti darbinių funkcijų, tačiau asmuo, kuriam teisė vairuoti transporto priemones dėl tinkamų darbo funkcijų įgyvendinimo yra būtina, kaip protingas ir atsakingas asmuo, pats turi būti suinteresuotas nedaryti nusižengimų, kurie nulemtų šios specialiosios teisės netekimą. Ta aplinkybė, jog transporto priemonę R. T. vairavo neblaivus parodo, kad šia teise jis naudojosi neatsakingai, todėl jo patiriami nepatogumai yra adekvatūs padaryto administracinio nusižengimo pavojingumui ir nelaikytini asmens teises suvaržančiais labiau, negu tai būtina administracinio poveikio priemonės nubaudimo ir prevenciniams tikslams užtikrinti.

21Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad R. T. skirta nuobauda individualizuota tinkamai, laikantis ANK 32, 33, 34 straipsnių reikalavimų, įvertinus padaryto nusižengimo pavojingumą, jo asmenybę bei jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2019-08-30 nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas galioti.

22Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 4 ir 6 dalimis,

Nutarė

23palikti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2019-08-30 nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 30-ANR_N-11029-2019 nepakeistą ir administracinėn atsakomybėn patraukto asmens R. T. skundo netenkinti.

24Nutartis per 20 kalendorinių dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Violeta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo R. T., asmens... 3. Teismas... 4. R. T. 2019-08-30 Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių... 5. 2019-09-13 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose gautas R. T.... 6. Institucija atsiliepime nurodė, kad su R. T. skundo reikalavimais nesutinka.... 7. Teismo posėdžio metu R. T. skundą palaikė ir parodė, kad buvo sulaikytas,... 8. Teismas... 9. Skundas netenkintinas.... 10. Pagal ANK 641 straipsnį teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne... 11. Administracine tvarka asmuo gali būti nubaustas tik nustačius jo veikoje... 12. Pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį administracinę atsakomybę užtraukia... 13. Tiek iš skundo turinio, tiek iš paties pareiškėjo teisme duotų... 14. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2019-08-18 11.57 val. policijos pareigūnų... 15. 2019-10-29 ekspertizės akte Nr. EG 2082/2017 (03) nurodyta, kad 2019-08-18... 16. Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį, teismas ar administracinio nusižengimo bylą... 17. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas sprendžia, kad išskirtinių aplinkybių... 18. ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas gali būti... 19. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skunde nurodyta aplinkybė, kad... 20. Teismas pažymi, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri... 21. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad R. T. skirta... 22. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 23. palikti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių... 24. Nutartis per 20 kalendorinių dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti...