Byla e2-1287-733/2016
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Nordecum“ ieškinį atsakovui M. D. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė UAB „Nordecum“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo M. D. 800 Eur negrąžinto kredito, 228,66 Eur palūkanų, 14,10 Eur delspinigių, 16 Eur sutarties sudarymo mokesčio, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2015-05-15 šalys, naudodamos nuotolinio ryšio priemones, sudarė Vartojimo kredito sutartį SP 241345, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 800 Eur kreditą 360 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei mokėti 54,64 proc. metines palūkanas. Šio kredito bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 71,90 proc. Atsakovas kredito negrąžino, palūkanų bei delspinigių nemokėjo, todėl iš jo turėtų būti priteistas negrąžintas 800 Eur kreditas, 16 Eur sutarties sudarymo mokestis ir 228,66 Eur palūkanos (nuo 2015-05-15 iki 2016-03-10, iš viso 10 mėn.). Taip pat nurodo, kad iš atsakovo turėtų būti priteisti 14,10 Eur delspinigiai, skaičiuojami už laikotarpį nuo 2016-03-11 iki 2016-04-06 (27 d.).

5Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jam apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.), prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, byla nagrinėtina, šalims nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-05-15 šalys, naudodamos nuotolinio ryšio priemones, sudarė Vartojimo kredito sutartį SP 241345, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 800 Eur kreditą 12 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą pagal nustatytą grafiką, sumokėti 16 Eur sutarties sudarymo mokestį bei mokėti 54,64 proc. metines palūkanas. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 800 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu negrąžino kredito bei jo sudarymo mokesčio.

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 800 Eur negrąžintas kreditas ir 16 Eur sutarties sudarymo mokestis, t.y. iš viso 816 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

9Šalių sutarties 8.3 p. numato 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti skolą dieną, todėl iš atsakovo priteisini 14,10 Eur delspinigiai, skaičiuojami už laikotarpį nuo 2016-03-11 iki 2016-04-06 (27 d.). (CK 6.71 str., 6.72 str.).

10Taip pat ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo 228,66 Eur palūkanų, skaičiuojamų nuo 2015-05-15 iki 2016-03-10, kai sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 54,64 proc.

11Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos perpus – iki 114,33 Eur.

12Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 21 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš M. D., asmens kodas ( - )

17- 816 Eur skolos,

18-14,10 Eur delspinigių,

19- 114,33 Eur palūkanų,

20- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 944,43 Eur sumą nuo 2016-04-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

21- 21 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Nordecum“, juridinio asmens kodas 302535232.

22Kitą ieškinio dalį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. Ieškovė UAB „Nordecum“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo M. D. 800... 5. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-05-15 šalys, naudodamos nuotolinio... 8. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos... 9. Šalių sutarties 8.3 p. numato 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną... 10. Taip pat ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo 228,66 Eur palūkanų,... 11. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 12. Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo... 13. Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų... 14. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš M. D., asmens kodas ( - )... 17. - 816 Eur skolos,... 18. -14,10 Eur delspinigių,... 19. - 114,33 Eur palūkanų,... 20. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 944,43 Eur sumą nuo 2016-04-12... 21. - 21 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Nordecum“, juridinio asmens... 22. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...