Byla 1-773-966/2016
Dėl ko pastarasis krito, krisdamas ranka išdaužė lango stiklą, dėl ko jam buvo padaryta pjautinė dešinės plaštakos žaizda su dešinio nykščio ilgosios ir trumposios sausgyslių pažeidimu, t. y. nesunkus sveikatos sutrikdymas

1Kauno apylinkės teismo teisėja Jurga Vasiliauskienė, sekretoriaujant Ingridai Pikusau, dalyvaujant prokurorei Tomai Laurinaitienei, nukentėjusiajam T. B., jo atstovei advokato padėjėjai Martinai Blėkaitienei, nukentėjusiajam A. M., jo atstovei advokatei Astai Kakoškinai, nukentėjusiajam L. J., kaltinamiesiems D. M., M. Š., A. O., A. O., Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei S. Č., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2D. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, turintis vidurinį išsilavinimą, dirbantis Norvegijoje bendrovėje „( - )“ darbininku, gyvenantis ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), neteistas,

3M. Š., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, turintis vidurinį išsilavinimą, dirbantis Norvegijoje statybininku, gyvenantis( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), neteistas,

4A. O., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, turintis pagrindinį išsilavinimą, besimokantis ( - ) 12 klasėje, dirbantis UAB „( - )“ montuotoju, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), neteistas,

5A. O., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, turintis vidurinį išsilavinimą, dirbantis Danijoje bendrovėje „( - )“ pamainos vadovu, gyvenantis( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), neteistas,

6kaltinami padarę nusikalstamas veikas, numatytas BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p.

Nustatė

7D. M., M. Š., A. O., A. O. laikotarpiu nuo 2014-12-19 22.00 val. iki 2014-12-20 2.30 val. viešoje vietoje, t. y. pirtyje, esančioje ( - ), vykusios šventės metu, šventės dalyvių akivaizdoje, būdami apsvaigę nuo alkoholio, veikdami bendrininkų grupėje, tyčia, be jokios priežasties, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent: A. O. ranka sudavė du kartus T. B. į veidą, A. O. kumščiu sudavė A. M. į veidą, A. O., D. M. ir M. Š. kumščiais sudavė T. B. ne mažiau aštuonis kartus į viršutinę kūno dalį, D. M. pastūmė T. B. ir pastarajam nukritus bei vėliau atsistojus, A. O. tyčia sudavė mažiausiai vieną kartą T. B. kumščiu į veidą, po ko, M. Š., išėjęs į lauką, tęsdamas savo įžūlius veiksmus, vieną kartą kakta sudavė L. J. į nosį, sukeldamas jam fizinį skausmą, bei tęsdami savo įžūlius veiksmus A. O. ir M. Š. iš pirties išėjusiems T. B. sudavė ne mažiau kaip du kartus į veidą, tampė jį už striukės, ją suplėšydami, bei pargriovę įspyrė ne mažiau kaip keturis kartus į įvairias kūno vietas, ir taip bendrais veiksmais T. B. padarė poodines kraujosruvas kaktoje, dešinės akies apatiniame voke, kakle, dešiniame žaste, dešinėje šlaunyje, odos nubrozdinimus kairiame dilbyje, sprande, nugaroje, kairiame petyje, poodine kraujosruvą ir odos nubrozdinimus kairiame žaste, kas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą, bei A. M. sudavė mažiausiai po vieną kartą rankomis bei įspyrė į įvairias kūno vietas, ir taip bendrais veiksmais padarė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą.

8Be to, D. M. tyčia nesunkiai sužalojo kitą asmenį, o būtent: tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje, be priežasties, iš chuliganiškų paskatų, pastūmė T. B., dėl ko pastarasis krito, krisdamas ranka išdaužė lango stiklą, dėl ko jam buvo padaryta pjautinė dešinės plaštakos žaizda su dešinio nykščio ilgosios ir trumposios sausgyslių pažeidimu, t. y. nesunkus sveikatos sutrikdymas.

9Be to, M. Š., A. O., A. O. veikdami bendrininkų grupėje, be priežasties, iš chuliganiškų paskatų, tyčia nesunkiai sužalojo kitą asmenį, būtent: tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje, A. O. vieną kartą sudavė kumščiu A. M. į veidą, po ko A. O. ir M. Š. mažiausiai po vieną kartą sudavė ir įspyrė A. M. į įvairias kūno vietas, taip bendrais veiksmais padarė A. M. poodines kraujosruvas akių vokuose, kraujosruvą po kairės akies obuolio jungine, nosies kaulų ir kairės akiduobės apatinės sienelės lūžius ir trauminį nosies pertvaros iškrypimą, t. y. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

10Kaltinamasis D. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis, M. Š., A. O., A. O., merginos pakvietimu, 2014-12-19 nuvyko į ( - ) vykusią šventę, pirtį. Jie visi buvo neblaivūs, agresyviai nusiteikę, pradėjo konfliktuoti su šventės dalyviais, dėl ko, negali pasakyti. Jis sukonfliktavo su T. B., kuriam sudavė kelis smūgius, jį pastūmė, šis krisdamas ranka išdaužė lango stiklą ir susižalojo ranką. Kokius tuo metu veiksmus atliko A. O., A. O. ir M. Š., nematė. Visi bendrais veiksmais pažeidė viešąją tvarką. Labai gailisi dėl savo veiksmų, jautėsi neblaivus ir tas turėjo įtakos jo veiksmams. Sudarė susitarimą su nukentėjusiaisiais, su jais susitaikė, Sodros civilinį ieškinį atlygino.

11K. M. Š. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis, D. M., A. O., A. O., merginos pakvietimu, 2014-12-19 nuvyko į ( - ) vykusią šventę, pirtį. Nuvažiavo neblaivūs, todėl sukonfliktavo su nukentėjusiaisiais, susimušė. Kažkas iš šventės dalyvių paprašė A. O. išeiti iš pirties, jie nenorėjo išvažiuoti, susistumdė. Jis, išėjęs iš pirties, sudavė kakta L. J., ar jam buvo padarytas sužalojimas, nematė. Po to, jis mušėsi su T. B. ir A. M., kokius smūgius sudavė neatsimena, bet pripažįsta, kad galėjo suduoti kartu su kitais kaltinamaisiais ne mažiau 8 kartus. Jis kartu su A. O. sudavė T. B., padarė jam sužalojimus, kartu su A. ir A. O. padarė A. M. nesunkų sveikatos sutrikdymą. Jo veiksmams turėjo įtakos neblaivumas. Su nukentėjusiais T. B. ir A. M. susitaikė, sudarė susitarimą dėl žalos atlyginimo. Viešai atsiprašė nukentėjusiojo L. J.. Sodros civilinį ieškinį atlygino.

12Kaltinamasis A. O. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2014-12-19 jis, D. M., M. Š. buvo pas jo brolį A. O. bute, gėrė alų, po to juos pakvietė į šventę, visi nuvyko į ( - ), pirtį. Kaip įvyko konfliktas, negali pasakyti. Jis sudavė A. M. į veidą, stumdydamasis su T. B., galėjo jam suduoti vieną kartą kumščiu į veidą. Ką darė kiti kaltinamieji, negali pasakyti, nes išėjo iš konflikto, paliko juos pirtyje. Lauke su kitais svečiais gėrė alų, automobilyje klausėsi muzikos. Nusėdus akumuliatoriui, nusprendė automobilį pastūmus užvesti, padėjo svečiai, vairuotojas. Tuomet išgirdęs šurmulį, nubėgo pažiūrėti, bet viskas jau buvo pasibaigę, jis ir D. M. nukentėjusiesiems padėjo, o M. Š. su A. O. išvažiavo. Matė nukentėjusiųjų sužalojimus – sumuštą A. M. akį, T. B. sužalotą ranką. Pripažįsta, kad tokiais bendrais veiksmais sutrikdė viešąją tvarką, bendrasis veiksmais padarė A. M. nesunkų sveikatos sutrikdymą. Sudarė susitarimą su nukentėjusiaisiais, su jais susitaikė.

13Kaltinamasis A. O. kaltu prisipažino ir parodė, kad jis, D. M., M. Š., A. O. 2014-12-19 nuvyko ( - ), pirtį, kur vyko šventė. Jie buvo nepageidaujami, tai matėsi iš žmonių reakcijos, bet jie buvo per daug išgėrę, todėl neišvažiavo. Jis buvo labai girtas, todėl pradėjo konfliktą, konfliktavo su T. B. ir A. M., jiems sudavė visus kaltinime nurodytus smūgius – ranka du kartus sudavė T. B. į veidą, kartu su M. Š. sudavė A. M. mažiausiai po vieną smūgį rankomis ir spyrė į įvairias kūno vietas, padarė A. M. nesunkų sveikatos sutrikdymą, pažeidė viešėją tvarką. Jis su M. Š. išvažiavo, gal dėl to, kad išsigando, suprato, kad negerai pasielgė. Su nukentėjusiaisiais sudarė susitarimą dėl žalos atlyginimo, jų atsiprašė. Sodros civilinį ieškinį atlygino.

14Kaltinamiesiems pilnai pripažinus savo kaltę, visi bylos dalyviai sutiko, kad būtų atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl tiek teismui, tiek kitiems bylos dalyviams neabejojant dėl nusikalstamų veikų padarymo aplinkybių, įrodymų tyrimas, įvykdžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 str. reikalavimus, buvo nutrauktas (BPK 273 str.). Nukentėjusieji apklausti dėl pareikštų civilinių ieškinių ir susitaikymo galimybės.

15Nukentėjusysis L. J. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad jis civilinio ieškinio šioje byloje nereiškia, žala jam nepadaryta, jam buvo sukeltas fizinis skausmas. K. M. Š. jo atsiprašė, atleidžia jam, priima jo atsiprašymą ir susitaikė su M. Š.. Kaltinamieji A. O., A. O. ir D. M. jam jokios žalos nepadarė. Sutinka, kad byla būtų nutraukta susitaikius.

16N. T. B. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad jis byloje pareiškęs civilinį ieškinį dėl 3000 Eur neturtinės ir 648,56 Eur turtinės žalos atlyginimo. Jis su kaltinamaisiais susitarė dėl žalos atlyginimo, jie jo atsiprašė, jiems atleidžia, susitaikė, todėl sutinka, kad byla jų atžvilgiu būtų nutraukta ir jie būtų atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Pirmą įmoką kaltinamieji jam jau sumokėjo pagal grafiką.

17Nukentėjusysis A. M. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad jis byloje pareiškęs civilinį ieškinį dėl 3000 Eur neturtinės ir 890,16 Eur turtinės žalos, atlyginimo. Jis su kaltinamaisiais susitarė dėl žalos atlyginimo, kurį laisva valia pasirašė, jie jo atsiprašė, jiems atleidžia, susitaikė, todėl sutinka, kad byla jų atžvilgiu būtų nutraukta ir jie būtų atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Pirmą įmoką kaltinamieji jam jau sumokėjo pagal grafiką. Prašo patvirtinti jų susitarimą dėl susitaikymo.

18Be kaltinamųjų D. M., M. Š., A. O., A. O. visiško kaltės pripažinimo, kaltinamųjų kaltė įrodyta ir kitais byloje sutrinktais įrodymais:

19- nukentėjusysis A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-19 kartu su T. B. dalyvavo vakarėlyje, į kurį atvyko apie 18 val. Šventėje dalyvavo apie 20 žmonių, kuriuos jis pažinojo tik iš matymo. Jis vartojo alkoholinius gėrimus. Jis su T. B. buvo atsakingi už muzikos leidimą. Apie 23 val. į sodybą atvyko penki vyriškiai, kaip vėliau sužinojo tai buvo A. O. pravarde „S.“, A. O., M. Š., G. D. ir D. M.. G. D. buvo blaivus ir atėjo prie jų pasisveikinti. O., D. M. ir M. Š., susidarė įspūdis, kad buvo neblaivūs. Atvykę vaikinai įeidavo ir išeidavo, merginos ne vieną kartą prašė, kad jie išvažiuotų, nes vaikinai kabinėjosi prie dalyvių, elgėsi agresyviai, išskyrus G. D.. Vienu metu jis išgirdo, kaip A. O. pasakė „Gal pasimušam?“. Tada A. O. būdamas vieno metro atstumu kumščiu trenkė vieną kartą į kairę akį. Smūgis buvo stiprus, jis prarado sąmonę, bet spėjo pamatyti, kad T. B. atsistojo norėdamas padėti, bet jį pargriovė M. Š. ir D. M.. Kadangi po įvykio mėlynės buvo ant abiejų akių, buvo lūžusi nosis, skaudėjo nugarą, pečius, žandikaulį, todėl suprato, kad buvo suduotas ne vienas smūgis. Atgavęs sąmonę pamatė, kad sužalota T. B. kairė ranka. O., M. Š., D. M. ir G. D. sodyboje nebuvo. T. B. paėmė jo telefoną ir skambino greitajai pagalbai. Vėliau eidami pasitikti greitosios pagalbos automobilio apie 500 metrų atstumu nuo sodybos pamatė baltos spalvos automobilį „BMW E46“. Jam su T. B. einant pro jį iššoko du vaikinai, kurių vienas puolė griauti T. B.. Tai pamatęs jis puolė bėgti į kitą kelio pusę, bet pajuto smūgį į galvą, pakaušio sritį, ir pargriuvo. Vėliau T. B. sakė, kad matė, kaip jį spardė. T. B. pasakojo, kad jis buvo smaugiamas, daužomas kumščiais ir spardomas (III t., b. l. 1-2, 3-8, 10-11);

20- specialisto išvada Nr. ( - ) konstatuota, kad A. M. padarytos poodinės kraujosruvos akių vokuose, kraujosruva po kairės akies obuolio jungine, nosies kaulų ir kairės akiduobės apatinės sienelės lūžiai, trauminis nosies pertvaros iškrypimas. Sužalojimai padaryti kietu buku daiktu, vieno ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje į kairės akies ir nosies sritį. Dėl nosies kaulų bei kairės akiduobės apatinės sienelės lūžių A. M. nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (I t., b. l. 182-183);

21- nukentėjusysis T. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-20 apie 18 val. kartu su A. M. nuvyko į vakarėlį ( - ) esančioje sodyboje. Viso sodyboje buvo apie 25 asmenys, kurių keli jam buvo pažįstami iš matymo. Vakarėlio metu jis vartojo alkoholinius gėrimus. Apie 22 val. į sodybą atvažiavo dar mažiausiai penki jaunuoliai. Vienas jų A. O., jo brolis A. O. pravarde „S.“, G. D. ir dar du jaunuoliai, kaip vėliau sužinojo M. Š. ir D. M.. Jaunuoliai kelis kartus buvo prašomi išeiti iš vakarėlio. Jie visi, išskyrus G. D., atrodė apsvaigę. A. O. ir D. M. buvo agresyvūs. Vienas kuris tai pasakė „Gal pasimušam?“. Prieš jį tuo metu sėdėjo A. O. ir D. M., kurie puolė vienu metu. A. O. ranka trenkė į veido sritį vieną kartą, dėl ko jis nugriuvo ant suolo, bandė keltis ir pamatė, kad tie patys asmenys vėl bando suduoti. Dengdamasis nuo smūgio nugriuvo po stalu. Keldamasis pamatė, kad stipriai sužalota dešinioji ranka, labai kraujavo. Kai gavo pirmą smūgį matė, kad A. O. ranka trenkė A. M. į veido sritį. Atsikėlęs pamatė, kad G. D. ramina D. M. ir A. O.. A. O. taip pat juos ramino. Pamatęs sužalotą ranką D. M. nusirengė marškinėlius ir davė juos aprišimui. Po kiek laiko jis paskambino trumpuoju pagalbos numeriu ir tuo tarpu išgirdo užvedamų mašinų garsą ir minėti jaunuoliai išvyko. Baigus pokalbį su pagalbos centru išgirdo, kad minėti jaunuoliai grįžo ir rėkauja „Jūs mums zajavos nerašysit“. Pagalbos centras nurodė jiems eiti link pagrindinio kelio. Eidami su A. M. pusiaukelėje pamatė automobilį „BMW“, baltos spalvos. Iš automobilio išlipę A. O. ir M. Š. priėjo prie jų. A. O. ranka sudavė jam į veidą, dėl ko jis parkrito, pajuto smūgius į įvairias kūno vietas. Kiek buvo smūgių pasakyti negali. Atsisukęs spėjo pamatyti, kad tų pačių asmenų yra spardomas ir A. M. (III t., b. l. 12-13). Papildomai nukentėjusysis T. B. parodė, kad 2014-12-19 apie 22 val. į pirtelės vidų įėjo G. D., kuris pasisveikino su visais ir perspėjo, kad jo draugai neblaivūs ir agresyvūs. Kai į pirtelę įėjo A. O., kažkuri iš merginų prašė jo išeiti, kadangi niekas jų nekvietė. A. O. neklausė ir atėjo prie stalo, kur sėdėjo jis. A. O. kažką pasakė agresyviu tonu, jis buvo neblaivus. A. M. stovėjo už jo nugaros. Tada jis išgirdo nepažįstamo vaikino balsą, kuris kaip ir juokais sakė „Gal pasimušam?“. Tada, A. O. atsistojo ir nieko nesakęs du kartus sudavė kumščiu jam į veido sritį. Pajutęs skausmą, pradėjo ranka gintis, A. O. stumdamas nuo savęs. Matė, kad A. O. sudavė kumščiu A. M.. Prie A. O. pribėgo G. D. sakydamas „Ką darai?“. A. O. atsitraukė. Tada į pirties vidų įbėgo du vaikinai, kaip vėliau sužinojo, D. M. ir M. Š., kurie perlipo per stalą ir kumščiais pradėjo smūgiuoti į viršutinę kūno dalį. Jie pargriovė jį ant suolo. Sudavė ne mažiau kaip 8 smūgius. Jis bandė gintis suduodamas smūgius. Po smūgių M. Š., atsitraukė, o D. M. kumščiais sudavė ne mažiau kaip 2 smūgius į viršutinę kūno dalį. Tuo metu jis bandė atsistoti, kai D. M. jį pastūmė, dėl ko jis pečiu atsiitrenkė į kažką, išgirdo dūžtančio stiklo garsą ir nukrito po suolu. Bandydamas atsikelti pajuto skausmą dešinės rankos srityje ir pamatė, kad supjaustyta ranka. D. M. savo marškinėliais aprišo žaizdą. Vėliau minėti vaikinai išvažiavo, o jis skambino „112“. Su medikais sutarė, kad jis su A. M. eis link pagrindinio kelio. Kalbėdamas girdėjo, kaip grįžęs A. O. rėkė „ar žinot, kas mes tokie esam? Mes iš ( - ) ant mūsų zajavų nerašysit“, tada pasigirdo automobilio variklio garsas ir A. O. išvažiavo. Jis su A. M. susirinko daiktus, apsirengė striukes ir išėjo link pagrindinio kelio. Pusiaukelėje pamatė baltos spalvos „BMW E46“, kuris buvo užklimpęs. Iš jo iššoko A. O. ir M. Š., kurie puolė ant jų. A. O. kumščiu sudavė jam ne mažiau kaip 2 smūgius į veido sritį. A. M. bandė žengti kelis žingsnius, bet prie jo stovėjo kitas vaikinas. Matė, kad buvo smūgiuojama A. M., tačiau kur ir kiek kartų, nematė. Vienu metu A. M. buvo ant žemės spardomas, tačiau kas spardė, nematė. A. O. tampė jį patį už striukės ir taip ją suplėšė. A. O. iš nugaros apkabino jo kaklą ranka ir pargriovė jį ant žemės, spyrė mažiausiais tris kartus. Vienas smūgis buvo į dešinės pusės šlaunį. A. O. atsitraukė ir nubėgo link savo automobilio, kur buvo A. M., nematė. Tada atsistojo ir pamatė policijos pareigūnų ekipažą (III t., b. l. 19-25);

22- nukentėjusiojo T. B. parodymų patikrinimo vietoje protokole užfiksuota, kaip jis parodo, kur ir kaip buvo sužalotas (III t., b. l. 29-42);

23- specialisto išvada Nr. ( - ) konstatuota, kad T. B. padaryta poodinės kraujosruvos kaktoje, dešinės akies apatiniame voke, kakle, dešiniame žaste, dešinėje šlaunyje, odos nubrozdinimai kairiame dilbyje, sprande, nugaroje, kairiame petyje, poodinė kraujosruva ir odos nubrozdinimas kairiame žaste, padaryti kietais bukais daiktais trylikos ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje. Pjautinė dešinės plaštakos žaizda su dešinio nykščio ilgosios ir trumposios sausgyslių pažeidimu, padaryti aštriu pjaunančiu daiktu, vieno trauminio poveikio pasėkoje. Dėl pjautinės dešinės plaštakos žaizdos su dešinio nykščio ilgosios ir trumposios tiesiamųjų sausgyslių pažeidimu T. B. nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (I t., b. l. 175-176);

24- specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad T. B. pjautinė dešinės plaštakos žaizda su dešinio nykščio ilgosios ir trumposios tiesiamųjų sausgyslių pažeidimu, vertinant sužalojimo lokalizaciją ir liudytojų apklausos protokolų duomenis, galėjo būti padaryta tiek griūnant pačiam bei ranka išdaužiant lango stiklą, tiek ir susižalojant bandant suduoti smūgius ir taip išdaužiant lango stiklą. Mažai tikėtinas mechanizmas, kad šis sužalojimas galėjo būti padarytas bandant atsikelti ir plaštaka remiantis į ant žemės gulintį sudužusio lango stiklą (I t., b. l. 180);

25- nukentėjusysis L. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. gruodžio mėnesį, tikslios datos nepamena, apie 18-19 val. su T. P., A. P., A. M. ir V. Š. nuvyko į „( - )“, ( - ). Apie 22-22.40 val. rūkydamas lauke pamatė atvažiuojantį automobilį „BMW“, kuriuo važinėjasi A. O.. Iš vairuotojo vietos išlipo V. N., iš keleivio A. O., A. O., D. M. ir M. Š.. Vaikinai buvo išgėrę alkoholio, bet girčiausi buvo A. O. ir D. M.. A. buvo agresyviai nusiteikęs. A., A. O. ir D. M. iš karto nuėjo į pirtelės vidų. Jam nepatiko, kad atvyko minėti vaikinai, todėl jis nuėjo į vidų, kur buvo kuprinė su daiktais. Gale stalo sėdėjo T. B. ir A. M., o greta jų buvo atsisėdęs A. O.. D. M. buvo kitame kampe ir kalbėjosi su merginomis. A. O. stovėjo vidury salės. Jis nuėjo į pirties vidų pasiimti daiktų, o išėjęs pamatė, kad A. O. ir D. M. stumdosi su T. B. ir A. M.. Tiksliau, kas vyksta, nematė, išėjo į lauką. Jis su M. B. dviese nuėjo namo. Eidami lauko keliuke pamatė užklimpusį automobilį „BMW“, kuriuo ir buvo atvykę vaikinai. Jiems priėjus, išlipo M. Š., kuris būdamas neblaivus kažką vebleno ir vieną kartą kakta sudavė jam į nosį prie pat akių. Tuo metu jis pajuto skausmą. Visa tai matė M. B.. Kadangi iš automobilio bandė kažkas dar išlipti, kaip jis įtarė A. O., jis bijojo, kad gali jį sumušti ir su M. B. grįžo į pirtį. M. Š. atpažino iš rūbų ir veido. Į medikus nesikreipė (III t. 3, b. l. 157-161);

26- liudytojas E. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-19 buvo suorganizuotas pasisėdėjimas sodyboje, kuriame dalyvavo ir T. B. bei A. M., kurie atsivežė savo aparatūrą. Visi susirinkę šoko, vartojo alkoholinius gėrimus. Apie 23 val. kažkas pastebėjo link sodybos atvažiuojantį automobilį. Kadangi visi kviesti asmenys jau buvo susirinkę, daugiau nieko nelaukė, todėl visi sukruto, kas čia galėtų atvažiuoti. Jis su V. Š., M. Z., E. Č. ir kitais išėjo į lauką. Link sodybos važiavo baltos spalvos automobilis „BMW E46“, kurio numerių nežino. Šiuo automobiliu dažniausiai važinėja A. O.. Tada automobilį vairavo V., pavardės nežino. Iš automobilio išlipo A. O., G. D., M. Š., D. M., A. O.. Visi buvo neblaivūs. Baliuje dalyvavusios merginos prašė šių vaikinų išvažiuoti, kadangi jie linkę į muštynes ir buvo galvojama, kad būdami girti sukels muštynes. Iš pradžių apie valandą nekilo joks konfliktas. Po valandos jis išėjo į lauką pakalbėti telefonu, kai prie jo priėjusi L. B. pasakė, kad kilo muštynės. Įėjęs pamatė, kad T. B. suplėšytais marškinėliais ir kraujuota ranka. Ant jo veido jokių patinimų, mėlynių, kraujo nesimatė. A. M. buvo pamušta kairė akis. Matė, kaip 4 vaikinai, išskyrus A. O. ir Valdą, sėdo į automobilį „BMW“ ir bandė bėgti, tačiau jiems nepavyko – užklimpo. Iš dalyvavusių asmenų kalbų suprato, kad A. O. pirmas sudavė T. B., tada šį puolė M. Š. ir D. M.. Vėliau jis išėjo namo ir baltos spalvos „BMW“ matė sėdinčius A. O. ir M. Š. (III t., b. l. 43-46);

27- liudytoja K. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. gruodžio mėnesį, dienos nepamena, apie 19-20 val. nuvyko į vakarėlį ( - ), „( - )“. Ten visi šoko, kai kurie vartojo alkoholį. T. B. ir A. M. buvo atsivežę aparatūrą. Apie 24 val. ji buvo lauke, kai į kiemą įvažiavo baltos spalvos „BMW“, iš kurio išlipo V., A., A., M., G. ir D.. V. buvo blaivus ir vairavo automobilį. Galimai blaivus buvo ir G.. D., M., A. ir A. tikrai buvo išgėrę, A. buvo girčiausias. Buvo kalbama ir prašoma, kad A. būtų išvežtas, tačiau pastarasis nesutiko. Iš pradžių lauke liko A., V. ir D., o A. ir M. įėjo į vidų. G. galimai įėjo į vidų. Vėliau įėjo ir jie visi. Po kiek laiko ji išėjo ir nuėjo į lauko tualetą, grįžusi pamatė ant T. B. supuolusius A. ir M., kurie kumščiais mušė T. B. į viršutinę kūno dalį. Juos traukė A. ir D., tačiau šie išsivaduodavo ir vėl puldavo. A. M. stovėjo prie garso kolonėlės, kad būtų pamuštas – nematė. Nematė, kad T. B. ranka būtų kraujuota. Po to, kai matė mušant T., ji išėjo į lauką, kur kalbėjosi su V.. Galimai, kol kalbėjosi su V., buvo sumuštas A., nes po to matė, kad jam buvo sužalota dešinė akis. Matė, kad automobiliu išvažiavo A. ir M., o kiti liko sodyboje (III t., b. l. 47-50);

28- liudytojas A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. gruodžio galimai 20 d. buvo pakviestas į balių „( - )“, kur šoko, ėjo į pirtį. T. B. ir A. M. buvo atsivežę aparatūrą. Apie 00.30 val. stovėdamas prie pirties su M. Z. pamatė, kad atvažiuoja baltos spalvos „BMW“, iš kurio išlipo šeši vaikinai, kurių kelis pažino iš matymo, tai broliai O., kurių vienas pravarde „S.“, M.. Automobilį vairavęs vaikinas buvo blaivus, elgėsi normaliai. Visi kiti akivaizdžiai buvo vartoję alkoholio. Jis liko atokiau. V. O. pradėjo kabinėtis prie N. J., tačiau kitas brolis jį nusivedė. T. O. žodžiais kibo prie T. P., o vėliau įėjo į vidų. Jis matė, kad viduje prie stalo sėdėjo T. B. ir A. M.. Prie jo priėjo T. P., kuris nervinosi, kad O. prie visų kabinėjasi, todėl jie abu nuėjo nuo pirtelės apie 20 metrų ir išgirdo triukšmą, dūžtantį stiklą. Pirtelės viduje buvęs A. P. pasakojo, kad O. sumušė T. B., suduodamas kumščiu į veidą, vėliau kažkurie du vaikinai sumušė A. M. ir galimai T. B., o „S.“ sudavė ir T. B.. Jis pats vaikščiojo miškelyje, kol atvykę vaikinai išvažiavo. Apie 1.50 val. į „BMW“ sėdo O. ir M. bei išvažiavo, bet už 50-100 metrų užklimpo. Matė, kaip išėjo T. B. ir A. M.. Jis su T. P. šaukė, kad jie jų palauktų, tada pasigirdo dviejų durelių trenksmas ir iš automobilio kažkas išlipo, o kadangi automobiliu važiavo O. ir M., tai niekas kitas be jų negalėjo išlipti. Jis girdėjo muštynių garsus, tada link jų nubėgo T. P., kuris norėjo apginti T. B. ir A. M.. Girdėjo duslius garsus, kaip būna suduoti smūgiai. Po kelių akimirkų T. P. pasakė, kad visi išsibėgiojo. Girdėjo užtrenkiant dvejas automobilio dureles, todėl mano, kad O. ir M. įlipo į automobilį (III t., b. l. 52-56);

29- liudytojas T. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. gruodžio mėnesį su broliu A. P. važiavo į balių ( - ), „( - )“. A. M. ir T. B. atsivežė aparatūros. Susirinkusieji šoko, kalbėjosi, vartojo alkoholinius gėrimus. Vėliau G. T. sužinojo, kad K. B. kažką pasikvietė, nors ši tai neigė. Apie 22-22.30 val. jis su N. J. išėjo į lauką, kur stovėjo K. B. ir A. M.. Tada prie pirties privažiavo baltas „BMW“ automobilis, iš kurio išlipo penki vaikinai, kurių kelis pažinojo iš matymo – A., pravarde „S.“ ir jo brolį. Vairuotojas elgėsi normaliai, o keturi vaikinai rėkavo, buvo stipriai išgėrę, pradėjo kabinėtis, tiesiog užkabindami be priežasties ir atsitrenkdami klausė „kas yra?“. Matėsi, kad vaikinai atvažiavo pas jaunas merginas arba tiesiog kabinėtis prie baliuje buvus žmonių. A. pradžioje elgėsi normaliai, o jo brolis ir kiti du ieškojo priekabių, bandė provokuoti. Lauke liko A. ir vairuotojas, o kiti suėjo į vidų. Po keleto akimirkų į vidų įėjo jis pats. Matė, kad prie stalo sėdi T. B. ir A. M., ir trys atvykę vaikinai. Prie T. B. priėjęs A. brolis sakė „gerk greičiau, ko laižaisi, gausi į barzdą“ ir atsisėdo prie T. B.. Kaip suprato grasinimai buvo, nes T. B. kartu su atėjusiaisiais negėrė. A. M. sakė, kad jie atstotų nuo T. B., bet šie liepė nesikišti. Tada atėjęs „BMW“ vairuotojas prašė padėti užvesti automobilį ir jis, A. M., N. J. ir G. T. išėjo. Jie išgirdo merginų riksmus „baikit, baikit“ nubėgo į vidų. Pamatė T. B. prie išdaužto lango, daug kraujo. T. B. gulėjo ant žemės, o ant jo buvo „S.“ brolis ir kitas vaikinas su skiautere, kurie kumščiais, kojomis spardė T. B.. Abu vaikinai sudavė nemažiau kaip 20 smūgių. A. M. be sąmonės gulėjo kitoje pusėje, prie aparatūros. Jis pats nubėgo prie T. B., nes norėjo jį apginti. Nespėjus pribėgti, priėjo nepažįstamas vaikinas, atvažiavęs BMW, ir bandė kumščiu suduoti į veidą, bet dėl girtumo nepataikė. Kažkas pradėjo rėkti „policija“ ir visi išsiskirstė. Matė, kad į „BMW“ įsėdo keturi vaikinai ir išvažiavo. Vėliau T. B. ir A. M. išėjo iš pirties. Jis sekė iš paskos. Beeinant pamatė, kad laukuose užklimpęs stovi „BMW“, o iš jo išlipo kažkurie du vaikinai. Vienu metu T. B. gulėjo ant žemės, šaukė „baikit, baikit“. A. M. nematė. Tada jis su A. M. atitraukė vaikinus nuo T. B. ir jie įsėdo į „BMW“ automobilį (III t., b. l. 58-62);

30- asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytojas T. P. atpažino A. O., kaip A., pravarde „S.“ brolį, kuris pradėjo muštynes, jis mušė T. B. su kitu vaikinu (III t., b. l. 63-66);

31- asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytojas T. P. atpažino D. M., kaip vaikiną su skiautere, kuris su A. O. mušė T. B. pirtyje (III t., b. l. 67-70);

32- asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytojas T. P. atpažino M. Š., kaip asmenį bandžiusį jam suduoti (III t., b. l. 71-74);

33- asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytojas T. P. atpažino A. O., kaip asmenį pravarde „S.“ (III t., b. l. 75-78);

34- liudytoja E. O. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji su savo marčia E. O. nuvyko pasiimti automobilio „BMW“, kuris stovėjo laukuose. Šis automobilis nebuvo užrakintas. Viduje buvo pilna žemių ir nešvaru (III t., b. l. 80-82);

35- liudytoja nepilnametė L. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-19 18-19 val. nuvyko į „( - )“ švęsti. Kuriuo tai metu nusileidusi į pirmąjį aukštą pamatė T. B. sėdintį su vaikinu pavarde O.. Prie kolonėlių akivaizdžiai nepatenkintas atvažiavusiais asmenimis stovėjo A. M.. Priėjus prie merginų, A. M. jai pasakė, kad O. atvažiavęs dar su trimis vaikinais. Jos kalbėjosi, kuo viskas baigsis, nes atvažiavus abiem O. baliai geruoju nesibaigia – jie sukelia muštynes. A. M. sakė, kad O. ne vienoje vietoje yra sukėlę muštynes. Vienu metu T. B. padavė kaljano šlangutę „s.“ O., akimirksniu pasikeitė pastarojo veido išraiška ir jis rankos plaštaka stipriai, agresyviai pastūmė T. B. už peties kažką sakydamas. T. B. stumtelėjo O. atgal. S. O. stumtelėjo T. B. į krūtinės sritį, dėl ko T. B. prarado pusiausvyrą kaire ranka išdaužė lango stiklą ir taip susižalojo ranką ir pradėjo keiktis. Ji su kitomis merginomis išėjo į lauką, nes išsigando, kad gali kilti muštynės. Pažiūrėjusi į vidų pamatė A. M. susiėmusį už akies. Suprato, kad jį sumušė s. O.. T. B. buvo suplėšytais marškinėliais ir kruvinas. K. B., G. D. ir A. M. iš pirties stūmė s. O., kuris nenorėjo išeiti, sakė „mes visur parodom, kas yra O.“(III t., b. l. 92-99);

36- asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytoja L. B. atpažino A. O., kaip „s.“ O., kuris pastūmė T. B., po ko jis prarado pusiausvyrą ir išdaužęs stiklą susižalojo ranką (III t. 3, b. l. 102-105);

37- asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytoja L. B. atpažino A. O., kaip „k.“ O. (III t., b. l. 106-110);

38- asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytoja L. B. atpažino D. M. kaip „BMW“ atvykusį asmenį (III t., b. l. 114-117);

39- liudytojas N. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. rudenį ar žiemą, tikslios datos nepamena, apie 19-20 val. su A. B. ir M. M. nuėjo į „( - )“, ( - ), kur vyko balius. T. B. ir A. M. buvo prie muzikos aparatūros. Apie 22-23 val. jis su A. B. ir A. stovėdami prie pirties pamatė atvažiuojantį baltą „BMW“. V. V.. Iš automobilio išlipo G. D., A. O., jo brolis ir dar du vaikinai. Matėsi, kad A. O. brolis girčiausias, elgėsi agresyviai, kabinėjosi prie lauke stovinčių dalyvių ir matėsi, kad gali kažkas negerai baigtis. Po 5 min. jis su A. B. nuėjo iki netoli esančio miškelio. Po keleto minučių išgirdo merginų spiegimą (III t., b. l. 125-129);

40- liudytoja L. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-19 apie 18 val. atvyko į „( - )“. Apie 21.30-22 val. keliuku atvažiavo sidabrinės spalvos „Audi“, kurį atvairavo V., o iš jo išlipo G. D., A. O., jo brolis ir dar vienas nepažįstamas vaikinas. A. O. buvo visiškai girtas, agresyvus, jis tik išlipęs norėjo bėgti į vidų prie vakarėlio dalyvių, bet V. ir G. D. jį sulaikydavo. Vienu metu į vidų įėjo A. O. brolis ir tamsus vaikinas. Ji stovėjo viduje prie įėjimo. Pamačiusi, kad ateina A. O., kuris, matėsi, tik ir laukia kažką užkabinti, su M. B. ir M. M. uždarė pirtelės duris iš vidaus ir A. į vidų neįėjo. Po kelių minučių kai jos nuėjo, A. O. įsiveržė į vidų, veido išraiška buvo agresyvi, suprato, kad bus negerai. Ji išėjusi pradėjo sakyti, kad viduje tuoj susimuš, kad vaikinai eitų žiūrėti. Niekas nesureagavo, nuėjo tik G. D.. Stovėdama prie lauko durų su M. B. ir M. M. matė, kad A. O. užpuolė T. B. ir A. M.. Kas ką mušė nematė, tik pastebėjo, kad A. O. tikrai sudavė smūgius A. M. ir T. B.. Juos taip pat mušė ir su A. atvykęs tamsių plaukų vaikinas. Matė, kad kažkam pastūmus T. B., šis praradęs pusiausvyrą atsitrenkė į lango stiklą ir kažkuria ranka jį išdaužė. G. D. ir T. P. traukė vaikinus nuo T. B. ir A. M. (III t., b. l. 131-135);

41- asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytoja L. S. atpažino A. O., kaip A. O. brolį (III t., b. l. 142-145);

42- asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytoja L. S. atpažino A. O., kaip sukėlusį muštynes asmenį (III t., b. l. 150-153);

43- liudytojas A. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad tikslios datos nepamena, šventės metu „( - )“ apie 22.40-2255 val. jis pamatė atvažiuojantį automobilį „BMW“, iš kurio išlipo A. O., A. O., G. D. ir du nepažįstami vaikinai. Vaikinai buvo neblaivūs (III t., b. l. 163-165);

44- liudytoja M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-19 ji buvo vakarėlyje. Apie 22.00 val. būdama pirties viduje pamatė, kad pro lauko duris bando įeiti A. O., o kadangi jis buvo nekviestas, svetimas žmogus, nenorėjo, kad kiltų nesusipratimų, todėl ji su L. S. nuėję klausė „ko čia eini?“. Nuo jo sklindančio alkoholio kvapo nejuto, bet mano, kad jis buvo apsirūkęs „žolės“, akys buvo raudonos, jis nelabai gaudėsi, kur yra. Ji su L. S. išstūmė jį lauk. Prie lauko durų matė stovintį A. O. ir G. D. su 3-4 nepažįstamais vaikinais. Ji nuėjusi atsisėdo prie T. B., A. M. ir S. R.. Po kiek laiko ji nuėjo šokti, o T. B. išėjo į lauką ir netrukus grįžo su A. O.. A. O. ir T. B. susėdo prie stalo vienas greta kito, atsiremdami į sieną, kurioje yra langas, ir kažką kalbėjo. Vienu metu A. O. iš niekur nieko pastūmė T. B.. T. B. žengė atgal bet nenukrito. T. B. tada stumtelėjo A. O.. Tada matė, kad A. O. stipriai pastūmė T. B., šis prarado pusiausvyrą ir atsitrenkdamas plaštaka išdaužė lango stiklą. A. M. norėjo bėgti ginti T. B., tačiau ji apkabino ir neleido, sakydama, kad prisidarys problemų. T. B. ranka buvo kruvina. A. O. priėjęs liepė jai trauktis, „nes dar ir tu gausi“, bet ji nesitraukė. Ji išėjo į lauką, o po 5 minučių grįžo ir sužinojo, kad iškviesta policija, o A. M. buvo užsiėmęs už kairės akies. Jis nesakė, kas jį sumušė, bet ji suprato, kad A. O. (III t., b. l. 166-170);

45- liudytojas M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. gruodžio mėnesį, tikslios datos nepamena, 18-19 val. nuvyko į vakarėlį pirtyje. Apie 22 val. prie pirties atvyko automobilis „BMW“, iš kurio išlipo 5-6 vaikinai, iš kurių pažinojo G. D., „S.“. Visi atvykę vaikinai buvo neblaivūs. Vienas iš jų priėjęs pradėjo visus stumdyti, tačiau „Storas“ jam pasakė, kad „ne muštis atvažiavom“ ir nusivedė pasikalbėti. Visi vaikinai vartojo savo atsivežtus alkoholinius gėrimus. Kadangi G. D. kiti pažinojo, tai niekas neprieštaravo, kad jis eitų į vidų, o kitų vaikinų į vidų neleido. Maždaug po valandos po atvažiavimo tas pats vaikinas, kuris atvykęs stumdėsi, sparčiu žingsniu priėjo prie jo ir kūno jėga jį nustūmė nuo durų ir taip pateko į vidų. Jis suprato, kad vaikinas agresyviai nusiteikęs, kad gali kilti muštynės, išbėgo į lauką ir pakvietė L. J., T. P. ir V. Š.. Grįžęs į vidų pamatė, kad T. B. guli ant žemės. G. D. bandė nustumti vieną nepažįstamą vaikiną. A. M. veido kairėje pusėje buvo didelė mėlynė. T. B. buvo stipriai prapjauta ranka. Tada jis nusprendęs važiuoti namo, išėjo į lauką (III t., b. l. 197-199);

46- liudytojas V. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. gruodžio mėnesį, tiksliai nepamena kada, dalyvavo vakarėlyje. Apie 22-23 val. prie pirties atvyko baltas „( - ) automobilis, iš kurio išlipo A. ir A. O., D. M., G. D., M., kurio pavardės nežino, ir vaikinas, kurio nepažįsta. Visi vaikinai, išskyrus G. D. ir vaikiną, kurio nepažinojo, buvo neblaivūs. A. O. buvo girčiausias, jis prie visų kabinėjosi, klausdamas „ar vienas kitą jie gerbia“. Vėliau būnant pirties viduje išgirdo A. O. žodžius „Ką tu man čia...“, visko nenugirdo. Pasukęs galvą pamatė įeinantį A. O., kuris žiūrėjo į T. B., buvo agresyviai nusiteikęs, suspaudęs kumščius. T. B. buvo nugara į sieną. Priėjęs A. O. vieną kartą rankomis pastūmė T. B. į krūtinės sritį. T. B. pasitraukė nuo stalo prie sienos ir sustojo tarp sienos ir už stalo buvusio suolo. Tada iš kitos stalo pusės A. O. sugriebė T. B. už marškinėlių ir prisitraukęs prie savęs kumščiu sudavė T. B. į veido sritį. Po to T. B. sudavė A. O. į viršutinę kūno dalį. Tada į pirtį įėjo D. M. ir M., kažkuris iš jų peršoko stalą ir abiem rankom pastūmė T. B. į krūtinės sritį. T. B. pusiau gulėjo ant suolo, o šalia buvęs vaikinas sudavė nedaugiau kaip 5 smūgius kumščiais į veidą ir viršutinę kūno dalį. T. B. bandė suduoti jį mušančiam vaikinui, bet ranka nusprūdo ir jis pataikė į stiklą jį išdauždamas ir taip susižalodamas ranką. Tada jis pamatė A. M., kurio vienas kažkuris paakys buvo mėlynas (IV t., b. l. 2-6);

47- liudytoja M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad iš vakarėlio ji išėjo su L. J.. Beeinant pamatė baltą BMW automobilį, kuris buvo užklimpęs. Automobilį stūmė trys vyrai, vienas priėjęs pradėjo klausinėti, ir trenkė kumščiu L. J. į nosį. Ji jo nepažįsta. Jis su L. J. grįžo į pirtį (IV t., b. l. 11-12);

48- įtariamasis V. N., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-19 apie 22-23 val. jam paskambino A. O. ir paprašė pavairuoti iki pirties. Važiavo A. O. automobiliu „BMW“. Priekinėje keleivio sėdynėje sėdėjo A. O., o gale A. O., M. Š., D. M. ir G. D.. Atvykus apie 23-24 val. prie pirties iš automobilio buvo garsiai leidžiama muzika. Atvažiavę vaikinai bendravo su kitais. Po kiek laiko A. O. ir kelios merginos sakė, kad A. O. ir M. Š. reikia vežti namo, kad jie labai girti. Jis sutiko, bet buvo išsikrovęs akumuliatorius, todėl prašė vaikinų stumti automobilį. Staiga iš pirties pradėjo bėgti daug žmonių, kažkas rėkė, merginos spiegė. Jis pagalvojo, kad susimušė A. O. ir M. Š.. A. O. jam į automobilį įsodino A. O. ir M. Š., ir pasakė nuvežti namo. Už maždaug 500 metrų automobilis užklimpo, o kadangi A. ir M. Š. buvo girti, tai jis užrakino automobilį ir išėjo atgalį į pirtį. G. D. paskambino draugui, kuris parvežė jį, A. O., G. D., D. M. ir kažkokią paną (IV t., b. l. 25-28);

49- įtariamasis G. D., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-19 apie 19.30-20 val. jam paskambino A. O. ir pakvietė apžiūrėti neseniai nusipirkto namo. Prie namo buvo A. O., A. O., M. Š., o vėliau prisidėjo ir D. M.. Jie visi gėrė alų. Vėliau A. O. pasiūlė važiuoti į „( - )“, kur vyksta balius, o jie norėjo „pabaliavoti toliau“. Juos nuvežti sutiko V. N.. Vyko baltu „BMW“. Atvykus prie pirties negirdėjo, kad kas reikštų nepasitenkinimą. Jis pirmas iš atvykusių nuėjo į vidų, kur matė T. B. sėdintį prie stalo nugara į sieną, o A. M. stovėjo prie aparatūros, jie tarpusavyje kalbėjosi. Vėliau jis išėjo parūkyti, o grįžęs matė D. M. šokantį su merginom. T. B. ir A. M. matėsi, kad nepatenkinti, kad jie atvažiavo, matėsi, kad nori prikibti. Jie nepažinojo D. M., gal tai ir nepatiko. Jis išėjo į lauką norėdamas visus paraginti važiuoti namo. V. N. pabandžius užvesti automobilį, pamatė, kad išsikrovė akumuliatorius. Tada jis, A. O. ir galimai T. P. ir N. J. padėjo stumti automobilį. Tada išgirdo merginų riksmus „mušasi“ ir su A. O. įbėgo į vidų. Jis pamatė, kad ties langu stovi T. B., o prieš jį D. M., jie vienas kitą stumdė, jis bandė juos išskirti. Pamena, kad vienu metu T. B. prarado pusiausvyrą, galimai užkliuvęs už suolo, ir savo dešine ranka trenkėsi į lango stiklą ir taip jį išdaužė. Dėl ko prarado pusiausvyrą, nepamena. T. B. ranka pradėjo smarkiai kraujuoti, A. M. taip pat buvo sužalotas, raudonas. Tada jis ir A. O. išsivedė A. O. ir M. Š., paprašė V. N., kad juos parvežtų namo, jie ir išvažiavo. Po 10-15 min. pėsčiomis parėjo V. N., pasakė, kad automobilis užklimpo, kad A. ir M. Š. paliko miegančius. Tada jis paskambino A. M., kuris sutiko juos parvežti. Tada iš pirties išėjo T. B. ir A. M. (IV t., b. l. 33-37);

50- akistatos tarp nukentėjusiojo T. B. ir kaltinamojo A. O. protokole užfiksuota, kad asmenys liko prie savo parodymų (IV t., b. l. 116-119);

51- 2014-12-20 apžiūros protokole užfiksuota įvykio vietos apžiūra, esanti ( - ) (I t., b. l. 149-159) bei 2015-04-16 apžiūros protokole užfiksuota papildoma įvykio vietos apžiūra, esanti ( - ) (I t., b. l. 160-173);

52- pristatyto asmens testo alkoholiui protokole užfiksuota, kad 2014-12-20 05.15 val. A. O. nustatytas 1,42 promilių girtumas (I t., b. l. 42);

53- pristatyto asmens testo alkoholiui protokole užfiksuota, kad 2014-12-20 05.09 val. M. Š. nustatytas 1,09 promilių girtumas (I t., b. l. 44);

54- apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėti 2015-03-19 T. B. pateikti rūbai (II t., b. l. 144-154).

55BK 284 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Vienas iš būdų, kuriuo gali būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka, yra fizinio smurto panaudojimas prieš kitą asmenį viešoje vietoje. Kvalifikuojant veiką pagal BK 284 straipsnio 1 dalį neturi reikšmės veikos padarymo motyvai. Jie gali būti ir chuliganiški, bet gali būti ir asmeniniai. Veikos kvalifikavimą pagal BK 284 straipsnį apsprendžia šie objektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai: padarytos veikos (veiksmų) pobūdis, kilę padariniai ir nusikaltimo padarymo vieta. Nusikaltimo padarymo vieta – yra viešoji vieta. Viešoji vieta yra viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems. Nusikalstamo elgesio padariniai šiuo atveju yra viešosios rimties ar tvarkos sutrikdymas. Nors šis BK straipsnis ima apsaugon tokią vertybę kaip viešoji tvarka ir rimtis, tačiau dėl kaltininko veiksmų sutrikdant viešąją tvarką paprastai kitiems žmonėms padaromi sveikatos sutrikdymai, sužalojamas ar sunaikinamas svetimas turtas. Todėl papildoma vertybė, saugoma BK 284 straipsnio, yra žmogaus sveikata bei nuosavybė. Jei viešosios tvarkos pažeidimas padaromas dėl chuliganiškų paskatų ir dėl to kitam asmeniui padaromas nesunkus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

56Teismas ištyręs ir įvertinęs surinktus įrodymus daro išvadą, jog kaltinamųjų veika pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. ir 284 str. 1 d. kvalifikuota pagrįstai. BK 138 str. 2 d. 8 p., numatytos chuliganiškos paskatos konstatuojamos įvertinus, kad veika padaryta dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant supriešinti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį. Kaltinamieji neneigė prieš nukentėjusiuosius vartoję fizinį smurtą – M. Š. kakta sudavė L. J. į nosį, visi bendrai sudavė smūgius rankomis ir kojomis nukentėjusiesiems T. B. ir A. M. į įvairias kūno vietas, D. M. pastūmus T. B., šis krisdamas ranka išdaužė lango stiklą, ją susižalojo, dėl ko jam buvo padaryta pjautinė dešinės plaštakos žaizda su dešinio nykščio ilgosios ir trumposios sausgyslių pažeidimu, o A. M. buvo padarytos poodinės kraujosruvos akių vokuose, kraujosruva po kairės akies obuolio jungine, nosies kaulų ir kairės akiduobės apatinės sienelės lūžiai ir trauminis nosies pertvaros iškrypimas. Kaltinamieji neneigė, jog šventėje buvo nepageidaujami, visi buvo neblaivūs, agresyviai nusiteikę, pradėjo konfliktuoti su šventės dalyviais, kabinėjosi prie nukentėjusiųjų, dėl ko, negali pasakyti, kaltinamasis A. O. pradėjo muštynes, todėl teismas sprendžia, kad smurtas kilo be jokios dingsties. Pažymėtina ir tai, kad konflikto kilimas dėl mažareikšmės dingsties, šiuo atveju veikos kvalifikacijos nekeistų. Toks kaltinamųjų elgesio motyvas atitinka chuliganiškų paskatų turinį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-241/2009, 2K-266/2009) ir nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 str. 2 d. 8 p., sudėtį.

57Teismų praktikoje smurto naudojimas prieš asmenį viešojoje vietoje paprastai laikomas įžūliu elgesiu, kuriuo sutrikdoma visuomenės rimtis (kasacinės nutartys Nr. 2K-289/2011, 2K-78/2013). Kaltinamųjų smurtinio pobūdžio veiksmai atlikti viešoje vietoje – pirtyje, esančioje ( - ), vykusios šventės metu, stebint šventės dalyviams, liudytojams patvirtinus mačius sukeltas muštynes, nukritusį ant žemės nukentėjusįjį T. B., jo sužalotą kraujuotą ranką, bei A. M.. Šiais kaltinamųjų veiksmais neabejotinai buvo sutrikdyta visuomeninė rimtis ir tvarka – buvo nutraukta šventė, prieš šventės dalyvius buvo naudojamas fizinis smurtas, buvo nutrauktas kitų šventės dalyvių poilsis, dėl kaltinamųjų veiksmų nukentėjusieji T. B. ir A. M. buvo sužaloti, sukeltas fizinis skausmas nukentėjusiajam L. J., kaltinamųjų veiksmais buvo pademonstruota nepagarba aplinkiniams ir aplinkai. Todėl nemotyvuotą, agresyvų, kaltinamųjų elgesį negalima paaiškinti niekuo kitu, kaip tik alkoholio įtaka padarant viešosios tvarkos pažeidimą, nesunkiai sužalojant nukentėjusiuosius T. B. ir A. M., L. J. sukeliant fizinį skausmą. Kaltinamieji tokiu savo įžūliu elgesiu šiurkščiai pažeidė visuomenėje nusistovėjusias normalaus bendravimo taisykles, jų smurtiniai veiksmai nukentėjusiųjų atžvilgiu buvo padaryti be priežasties, iš chuliganiškų paskatų. Kaltinamųjų veiksmai buvo atlikti tyčia – kaltinamieji suvokė, kad elgdamiesi įžūliai – naudodami fizinį smurtą nukentėjusiųjų atžvilgiu be jokios priežasties, tokiu būdu siekiant nukentėjusiuosius paniekinti, demonstruoja nepagarbą aplinkiniams, numatė, kad dėl jų veiksmų bus sutrikdyta visuomenės rimtis ar tvarka ir šių padarinių norėjo. Įvertinus įvykio vietą, chuliganiškas kaltinamųjų veiksmų paskatas, veiksmų pobūdį ir intensyvumą, nukentėjusiųjų reakciją, kitas aplinkybes, darytina išvada, kad tokie kaltinamųjų D. M., M. Š., A. O., A. O. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p.

58BK 38 str. 1 d. numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir 2) savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir 3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens atstovu, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pavojingas recidyvistas, taip pat asmuo, kuris anksčiau jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, jeigu nuo susitaikymo dienos iki naujos veikos padarymo praėjo mažiau nei ketveri metai.

59Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusieji T. B., A. M. nurodė, kad atleido kaltinamiesiems ir su jais susitaikė. Nukentėjusysis L. J. byloje civilinio ieškinio nepareiškė, jam kaltinamojo M. Š. veiksmais buvo sukeltas fizinis skausmas, žala nepadaryta, jo kaltinamasis M. Š. atsiprašė, jis jam atleido, susitaikė, sutiko, kad baudžiamoji byla kaltinamųjų atžvilgiu būtų nutraukta. N. T. B. ir A. M. byloje pareikštų civilinių ieškinių dydį sumažino – T. B. iki 3500 eurų, A. M. iki 3000 eurų ir susitarė su kaltinamaisiais dėl padarytos žalos atlyginimo, sutiko, kad baudžiamoji byla kaltinamųjų atžvilgiu būtų nutraukta. Prokurorė tam neprieštaravo.

60Kaltinamieji D. M., M. Š., A. O., A. O. prisipažino padarę nusikalstamas veikas, su nukentėjusiaisiais, kuriems jų nusikalstamais veiksmais tiesiogiai buvo padaryta žala, susitaikė, nukentėjusieji jiems jokių pretenzijų baudžiamojoje byloje nereiškia, kaltinamieji įsipareigojo atlyginti civiliniams ieškovams T. B., A. M. padarytą žalą. Kaltinamųjų atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jie prisipažino padarę jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi dėl savo elgesio, dalį žalos atlygino (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Kaltinamųjų atsakomybę sunkina tai, kad veikas jie padarė būdami apsvaigę nuo alkoholio, ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, jie nusikalto bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p., 9 p.). Nors kaltinamiesiems A. O. ir D. M. po įvykio neblaivumas nebuvo tikrintas, tačiau kaltinamieji nurodė, jog įvykio metu buvo neblaivūs, šią aplinkybę patvirtino kiti kaltinamieji, kaltinamuosius atvežęs V. N., nukentėjusieji, liudytojai, todėl ši aplinkybė pripažintina jų atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Kaltinamieji padarė du tyčinius nusikaltimus, kurių vienas priskiriamas nesunkių (BK 284 str. 1 d., 11 str. 3 d.), o kitas – apysunkių (BK 138 str. 2 d. 5 p. ir 8 p., 11 str. 4 d.) nusikaltimų kategorijoms, esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai, smurtinio pobūdžio veiksmai atlikti dėl chuliganiškų paskatų sukėlė nukentėjusiesiems T. B., A. M. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

61Kaltinamieji D. M., M. Š., A. O., A. O. neteisti, bausti administracine tvarka (IV t., b. l. 129-130, 131-133, 147-148, 149-150, 160-161, 163-165, 176-177, 178-181), psichikos sveikatos centro apskaitoje, priklausomybės ligų centre neužregistruoti (IV t., b. l. 139, 141, 143, 152, 154, 156, 168, 170, 172, 183, 185, 187), dirbantys. A. D. M., M. Š., A. O., A. O. nebuvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikę su nukentėjusiu asmeniu. Įvertinęs visas šias aplinkybes, teismas daro išvada, jog yra pagrindo manyti, kad kaltinamieji nedarys naujų nusikalstamų veikų. Dėl šių priežasčių, esant visoms įstatyme numatytoms sąlygoms, kaltinamieji atleistini nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p. jiems susitaikius su nukentėjusiaisiais L. J., T. B., A. M. baudžiamąją bylą nutraukiant ir tvirtinant šioje baudžiamojoje byloje pateiktą kaltinamųjų D. M., M. Š., A. O., A. O. susitarimą su nukentėjusiaisiais T. B., A. M. (V t., b. l. 66-68).

62Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pareiškė civilinį ieškinį byloje dėl 507,66 eurų PSDF biudžetui padarytos žalos atlyginimo (I t., b. l. 126-145). Bylos duomenys patvirtina, kad kaltinamieji D. M., M. Š., A. O. ir A. O. PSDF biudžetui padarytą žalą atlygino (V t., b. l. 69-71). Kadangi PSDF biudžetui žala atlyginta, civilinis procesas dėl 507,66 Eur žalos priteisimo nutrauktinas (BPK 107 str.).

63D. M., M. Š. ir A. O. kardomosios priemonės – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, o A. O. – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (IV t., b. l. 56, 76, 99-102, 124-125), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina. Kaltinamieji laikinai sulaikyti ar suimti nebuvo.

64Daiktiniai įrodymai, nuosprendžiui įsiteisėjus:

65- automobilis BMW, valst. Nr. ( - ) , pakvitavimu grąžintas automobilio savininkei E. O. (I t., b. l. 147, 148), paliktinas E. O. nuosavybėje (BPK 94 str. 1 d. 5 p.);

66- kompaktinis diskas su bendrojo pagalbos centro informacija apie T. B. pranešimus apie įvykį, voke byloje (II t., b. l. 37), paliktinas saugoti byloje (BPK 94 str. 1 d. 3 p.);

67- nukentėjusiojo T. B. įvykio metu dėvėti rūbai: baltos spalvos vyriški marškinėliai, mėlynos spalvos džinsinės kelnės, juodos spalvos dirbtinės odos striukė, pakvitavimu grąžinti nukentėjusiajam T. B. (II t., b. l. 144, 154), paliktini T. B. nuosavybėje (BPK 94 str. 1 d. 5 p.);

68Nuosavybės teisių apribojimas netaikytas. Proceso išlaidų nėra.

69Teismas, vadovaudamasis BPK 304-305, 307-308 str.

Nutarė

70D. M. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p. jam susitaikius su nukentėjusiaisiais T. B., A. M., baudžiamąją bylą nutraukti.

71M. Š. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p. jam susitaikius su nukentėjusiaisiais T. B., A. M. ir L. J., baudžiamąją bylą nutraukti.

72A. O. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p. jam susitaikius su nukentėjusiaisiais T. B., A. M., baudžiamąją bylą nutraukti.

73A. O. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p. jam susitaikius su nukentėjusiaisiais T. B., A. M., baudžiamąją bylą nutraukti.

74Patvirtinti 2016 m. gegužės 5 d. sutarimą dėl susitaikymo, sudarytą tarp kaltinamųjų D. M., M. Š., A. O., A. O. ir nukentėjusiųjų T. B., A. M., kuriuo šalys susitarė:

751. Nukentėjusysis A. M. sumažino civilinio ieškinio reikalavimų sumą iki 3000 Eur (trys tūkstančiai eurų);

762. 3000 Eur (tris tūkstančius eurų) A. M. atlygina solidariai D. M., M. Š., A. O., A. O., kurie įsipareigoja 3000 Eur atlyginti tokiomis sąlygomis:

77-1000 Eur (tūkstantis eurų) sumokama 2016 m. gegužės 5 d.;

78-1000 Eur (tūkstantis eurų) sumokama iki 2016 m. birželio 30 d.;

79- 1000 Eur (tūkstantis eurų) sumokama iki 2016 m. liepos 30 d.

803. Mokėtinas sumas pagal nustatytą grafiką pervedant į A. M. banko sąskaitą Nr. ( - ), AB DnB banke;

814. N. T. B. sumažino civilinio ieškinio reikalavimų sumą iki 3500 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai eurų)

825. 3500 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai eurų) T. B. atlygina solidariai D. M., M. Š., A. O., A. O., kurie įsipareigoja 3500 Eur atlyginti tokiomis sąlygomis:

83- 1000 Eur (tūkstantis eurų) sumokama 2016 m. gegužės 5 d.;

84- 1500 Eur (tūkstantis penki šimtai eurų) sumokama iki 2016 m. birželio 30 d.;

85- 1000 Eur (tūkstantis eurų) sumokama iki 2016 m. liepos 30 d., mokėtinas sumas pagal nustatytą grafiką pervedant į T. B. banko sąskaitą Nr. ( - ) AB Swedbank banke.

86Civilinio ieškinio teiseną dėl PSDF biudžetui 507,66 Eur priteisimo nutraukti.

87D. M., M. Š. ir A. O. kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, o A. O. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

88Daiktinius įrodymus, nuosprendžiui įsiteisėjus:

89- automobilį BMW, valst. Nr. ( - ), palikti E. O. nuosavybėje;

90- kompaktinį diską, voke byloje, palikti saugoti byloje;

91- nukentėjusiojo T. B. rūbus: baltos spalvos vyriškus marškinėlius, mėlynos spalvos džinsines kelnes, juodos spalvos dirbtinės odos striukę, palikti T. B. nuosavybėje.

92Išaiškinti D. M., M. Š., A. O., A. O., jog jeigu jie per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, arba be pateisinamų priežasčių nevykdys teismo patvirtinto susitarimo dėl žalos atlyginimo sąlygų ir tvarkos, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas. Jeigu jie per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, šis teismo sprendimas atleisti juos nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jų baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

93Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Jurga Vasiliauskienė, sekretoriaujant... 2. D. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. M. Š., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. A. O., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 5. A. O., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 6. kaltinami padarę nusikalstamas veikas, numatytas BK 284 str. 1 d., 138 str. 2... 7. D. M., M. Š., A. O., A. O. laikotarpiu nuo 2014-12-19 22.00 val. iki... 8. Be to, D. M. tyčia nesunkiai sužalojo kitą asmenį, o būtent: tuo pačiu... 9. Be to, M. Š., A. O., A. O. veikdami bendrininkų grupėje, be priežasties,... 10. Kaltinamasis D. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis, M. Š., A.... 11. K. M. Š. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis, D. M., A. O., A.... 12. Kaltinamasis A. O. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2014-12-19 jis, D. M., M.... 13. Kaltinamasis A. O. kaltu prisipažino ir parodė, kad jis, D. M., M. Š., A. O.... 14. Kaltinamiesiems pilnai pripažinus savo kaltę, visi bylos dalyviai sutiko, kad... 15. Nukentėjusysis L. J. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad jis civilinio... 16. N. T. B. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad jis byloje pareiškęs... 17. Nukentėjusysis A. M. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad jis byloje... 18. Be kaltinamųjų D. M., M. Š., A. O., A. O. visiško kaltės pripažinimo,... 19. - nukentėjusysis A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-19 kartu... 20. - specialisto išvada Nr. ( - ) konstatuota, kad A. M. padarytos poodinės... 21. - nukentėjusysis T. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-20 apie... 22. - nukentėjusiojo T. B. parodymų patikrinimo vietoje protokole... 23. - specialisto išvada Nr. ( - ) konstatuota, kad T. B. padaryta poodinės... 24. - specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad T. B. pjautinė... 25. - nukentėjusysis L. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. gruodžio... 26. - liudytojas E. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-19 buvo... 27. - liudytoja K. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. gruodžio... 28. - liudytojas A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. gruodžio... 29. - liudytojas T. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. gruodžio... 30. - asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytojas T. P. atpažino A.... 31. - asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytojas T. P. atpažino D.... 32. - asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytojas T. P. atpažino M.... 33. - asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytojas T. P. atpažino A.... 34. - liudytoja E. O. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji su savo marčia E.... 35. - liudytoja nepilnametė L. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-19... 36. - asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytoja L. B. atpažino... 37. - asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytoja L. B. atpažino... 38. - asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytoja L. B. atpažino... 39. - liudytojas N. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. rudenį ar... 40. - liudytoja L. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-19 apie 18 val.... 41. - asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytoja L. S. atpažino... 42. - asmens parodymo atpažinti iš nuotraukos metu liudytoja L. S. atpažino... 43. - liudytojas A. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad tikslios datos... 44. - liudytoja M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-12-19 ji buvo... 45. - liudytojas M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. gruodžio... 46. - liudytojas V. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 m. gruodžio... 47. - liudytoja M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad iš vakarėlio ji... 48. - įtariamasis V. N., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas,... 49. - įtariamasis G. D., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas,... 50. - akistatos tarp nukentėjusiojo T. B. ir kaltinamojo A. O.... 51. - 2014-12-20 apžiūros protokole užfiksuota įvykio vietos apžiūra, esanti... 52. - pristatyto asmens testo alkoholiui protokole užfiksuota, kad 2014-12-20... 53. - pristatyto asmens testo alkoholiui protokole užfiksuota, kad 2014-12-20... 54. - apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėti 2015-03-19 T. B. pateikti... 55. BK 284 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas viešoje... 56. Teismas ištyręs ir įvertinęs surinktus įrodymus daro išvadą, jog... 57. Teismų praktikoje smurto naudojimas prieš asmenį viešojoje vietoje... 58. BK 38 str. 1 d. numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą,... 59. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusieji T. B., A. M. nurodė, kad atleido... 60. Kaltinamieji D. M., M. Š., A. O., A. O. prisipažino padarę nusikalstamas... 61. Kaltinamieji D. M., M. Š., A. O., A. O. neteisti, bausti administracine tvarka... 62. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pareiškė... 63. D. M., M. Š. ir A. O. kardomosios priemonės – įpareigojimas periodiškai... 64. Daiktiniai įrodymai, nuosprendžiui įsiteisėjus:... 65. - automobilis BMW, valst. Nr. ( - ) , pakvitavimu grąžintas automobilio... 66. - kompaktinis diskas su bendrojo pagalbos centro informacija apie T. B.... 67. - nukentėjusiojo T. B. įvykio metu dėvėti rūbai: baltos spalvos vyriški... 68. Nuosavybės teisių apribojimas netaikytas. Proceso išlaidų nėra.... 69. Teismas, vadovaudamasis BPK 304-305, 307-308 str.... 70. D. M. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 str. 1 d., 138 str.... 71. M. Š. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 str. 1 d., 138... 72. A. O. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 str. 1 d., 138 str.... 73. A. O. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 str. 1 d., 138 str.... 74. Patvirtinti 2016 m. gegužės 5 d. sutarimą dėl susitaikymo, sudarytą tarp... 75. 1. Nukentėjusysis A. M. sumažino civilinio ieškinio reikalavimų sumą iki... 76. 2. 3000 Eur (tris tūkstančius eurų) A. M. atlygina solidariai D. M., M. Š.,... 77. -1000 Eur (tūkstantis eurų) sumokama 2016 m. gegužės 5 d.;... 78. -1000 Eur (tūkstantis eurų) sumokama iki 2016 m. birželio 30 d.;... 79. - 1000 Eur (tūkstantis eurų) sumokama iki 2016 m. liepos 30 d.... 80. 3. Mokėtinas sumas pagal nustatytą grafiką pervedant į A. M. banko... 81. 4. N. T. B. sumažino civilinio ieškinio reikalavimų sumą iki 3500 Eur (trys... 82. 5. 3500 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai eurų) T. B. atlygina solidariai... 83. - 1000 Eur (tūkstantis eurų) sumokama 2016 m. gegužės 5 d.;... 84. - 1500 Eur (tūkstantis penki šimtai eurų) sumokama iki 2016 m. birželio 30... 85. - 1000 Eur (tūkstantis eurų) sumokama iki 2016 m. liepos 30 d., mokėtinas... 86. Civilinio ieškinio teiseną dėl PSDF biudžetui 507,66 Eur priteisimo... 87. D. M., M. Š. ir A. O. kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai... 88. Daiktinius įrodymus, nuosprendžiui įsiteisėjus:... 89. - automobilį BMW, valst. Nr. ( - ), palikti E. O. nuosavybėje;... 90. - kompaktinį diską, voke byloje, palikti saugoti byloje;... 91. - nukentėjusiojo T. B. rūbus: baltos spalvos vyriškus marškinėlius,... 92. Išaiškinti D. M., M. Š., A. O., A. O., jog jeigu jie per vienerius metus... 93. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...