Byla 2A-577-480/2016

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albinos Rimdeikaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijaus Tamašausko, Raimondo Buzelio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. Ū. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-11986-945/2015 pagal ieškovo P. Ū. ieškinį atsakovams VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetui dėl pašalinimo iš rezidentūros studijų ir atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, rezidento statuso atkūrimo, grąžinimo į darbą, su darbo santykiais susijusių sumų, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas P. Ū. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas: pripažinti neteisėtais atsakovo VšĮ Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto (toliau - LSMU) rektorato 2015 m. kovo 2 d. posėdžio sprendimą ir LSMU rektoriaus 2015 m. kovo 4 d. įsakymą, kuriais ieškovas išbrauktas iš rezidentų sąrašų ir nutraukta su ieškovu sudaryta sutartis Nr. PS-16-3083, LSMU Senato 2015 m. gegužės 22 d. sprendimą Nr. 59, kuriuo ieškovo išbraukimas iš rezidentūros studijų pripažintas teisėtu, bei atstatyti ieškovą į buvusias ar joms prilygstančias valstybės finansuojamas rezidentūros studijas, įpareigojant atsakovą teikti kokybiškas studijas; panaikinti atsakovės VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau - LSMULKK) direktoriaus 2015 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. P-47, kuriuo nutraukta su ieškovu sudaryta 2011 m. liepos 28 d. darbo sutartis Nr. 20050; priteisti iš LSMU su rezidentūros programos vykdymu susijusias išmokas (1.248 Lt arba 361,73 Eur per mėn.); priteisti iš LSMULKK vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką (1.429 Lt arba 414,20 Eur per mėn.); priteisti iš atsakovų solidariai 3.000 Eur neturtinės žalos atlyginimą. Ieškovas nurodė, kad tinkamai vykdęs savo, kaip rezidento pareigas, kėlęs kvalifikaciją, tačiau LSMU rektorius, vadovaudamasis rezidentūros komiteto 2015 m. vasario 24 d. sprendimu ir rektorato 2015 m. kovo 2 d. sprendimu bei LSMU Rezidentūros studijų reglamento 57.2, 58 punktais, be pagrindo išbraukė ieškovą iš rezidentų sąrašų bei nutraukė su juo sudarytą sutartį. Rektoriaus įsakymo pagrindu buvo nutraukta ir su ieškovu sudaryta darbo sutartis. Pastarasis veiksmas negalėjo būti priimtas, kol neįsiteisėjo rektoriaus įstatymas, kurį ieškovas apskundė teisės aktuose nustatyta tvarka. Visi ieškovo skundai išnagrinėti tendencingai, formaliai, nesigilinant į susiklosčiusią situaciją. Ieškovo pašalinimo iš rezidentūros studijų neteisėtumą patvirtina aplinkybė, jog jam nebuvo suteikta galimybė perlaikyti egzaminus. Apie ieškovo elgesį, teorinio ir praktinio darbo problemas klausimų nekelta, ieškovas pirmus du rezidentūros metus sėkmingai studijavo Bendrosios chirurgijos klinikoje. Nepasitenkinimas ieškovu pradėtas reikšti tik 2014 m. lapkritį, kai klinikos personalui reikėjo pagrįsti iš anksto suplanuotą ieškovo pašalinimą iš rezidentūros studijų. Atsakingi vadovai elgėsi aplaidžiai, savalaikiai neorganizavo, nesudarė galimybės įgyti būtinų žinių ir įgūdžių, nebuvo nustatyta studijų vykdymo tvarka, nebuvo parengti rezidentūros studijų dienynai, įskaitos buvo pasirašomos atbuline data. Rezidentų įskaitų knygeles 2014 m. lapkritį pasirašinėjo profesorius J. S., kuris, dėl nevykdytų rezidentūros koordinatoriaus funkcijų, negalėjo ieškovo tinkamai įvertinti. Būtent jam nepasirašius įskaitų knygelėje ir kilo klausimas dėl ieškovo įsiskolinimų. Švietimo ir mokslo ministerija nekontroliavo universitete vykstančių procesų. Abejotiną studijų kokybę patvirtina Studijų kokybės vertinimo centro 2015 m. gegužės 21 d. išvada, rezidentų tarybos atliktos apklausos rezultatai. LSMU vadovai žadėjo ieškovui sudaryti galimybes baigti rezidentūros studijas, tačiau šio įsipareigojimo neįvykdė. Ieškovas 2015 m. kovo 18 d. kreipėsi į darbo ginčų komisiją nurodydamas, kad buvo pašalintas iš rezidentūros studijų už nepažangumą. Kadangi toks universiteto sprendimas yra neteisėtas ir yra ginčijamas, ieškovo atleidimas iš darbo pripažintinas neteisėtu. Darbo ginčų komisija 2015 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškovo prašymą atsisakė nagrinėti kaip nepriskirtą šios institucijos kompetencijai. Neteisėtais atsakovų veiksmais ieškovui padaryta turtinė ir neturtinė žala. Turtinės žalos dydį ieškovas nurodo siejantis su dėl pašalinimo iš rezidentūros studijų ir atleidimu iš darbo prarastomis pajamomis.

5Atsakovės su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Dėl pašalinimo iš rezidentūros studijų teisėtumo. Teismas nurodė, kad ginčas kilo dėl trečiųjų rezidentūros studijų metų eigos, ieškovui fiksuotų akademinių skolų ir jų pagrindu priimto sprendimo šalinti ieškovą iš rezidentų sąrašo teisėtumo. Į bylą pateikti įskaitų knygelės duomenys atskleidžia, jog 2011-2012 rezidentūros metų ciklas „Bendroji chirurgija“ ieškovui buvo užskaitytas tik 2014 m. liepos 23 d., kas patvirtina, kad ieškovas ir ankstesniais metais turėjo akademinę skolą, t. y. nebuvo pažangus studentas. Pasibaigus 2013-2014 studijų metams ieškovas gavo tik vieno ciklo įskaitą, už ciklus „Širdies vožtuvų patologija ir jos chirurginis gydymas“, „Dirbtinė kraujo apytaka, miokardo protekcija, anesteziologija kardiochirurgijoje, paruošimas širdies operacijoms ir pooperacinė ligonių slauga“ ir „Išeminė širdies liga ir jos chirurginis gydymas“ įskaitos negautos. Aplinkybė, jog įskaitų knygelėje nėra parašų apie įvykdytus ciklus ir jų vertinimų, leidžia daryti išvadą, jog ieškovas baigusis atitinkamiems studijų metams turėjo tris akademines skolas. Liudytojais apklausti profesorius J. S. ir profesorius Š. K. pripažino, kad aktyvių veiksmų, susijusių su ieškovo trečiųjų rezidentūros metų studijų eigos kontrole, jie neatliko, laikydamiesi pozicijos, jog aktyvus šiuo aspektu privalėjo būti pats ieškovas. Teismo vertinimu, toks nusišalinimas nuo savo pareigų vykdymo negali būti vertinamas kaip pagrįstas elgesys, tačiau nurodyta aplinkybė negali būti pripažinta reikšminga sprendžiant dėl nagrinėjamoje byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumo. Savo pareigų nevykdė ir pats ieškovas, jis pripažino trečiaisiais rezidentūros metais nepildęs dienyno, nors tokia jo pareiga įtvirtinta Medicinos rezidentūros reglamento 28, 65.7 punktuose, Rezidentūros studijų reglamento 45, 98.5 punktuose. Ieškovo į bylą pateiktas dienynas bei kiti duomenys apie atliktus veiksmus yra su akivaizdžiomis spragomis, jame užpildytos ne visos grafos, ties daugeliu ieškovo nurodytų veiksmų nėra atsakingų asmenų parašų. Ieškovas nepildė dienyno dalių, kurie leistų įvertinti, ar ieškovas išpildė kiekybinius ciklams keliamus reikalavimus. Ieškovui nevykdžius pareigos tinkamai pildyti dienyną, už studijų vertinimą atsakingi subjektai be išsamaus įvertinimo neturėjo galimybės pripažinti ieškovą įvykdžius trečiųjų rezidentūros studijų metų programą. Būtent tai ir buvo konstatuota 2014 m. spalio 16 d. Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos posėdyje nurodant, jog ieškovas neadekvačiai pritaiko savo žinias, negeba savarankiškai atlikti praktinio darbo, nesugeba kompetentingai suteikti skubią pagalbą, nesusieja teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, bei, konstatavus, kad būtina sustiprinti dėstytojų drausmę ir atsakomybę, nuspręsta neužskaityti ieškovui praktinių rezidentūros įgūdžių įsisavinimo už trečiuosius rezidentūros metus. Pastaroji išvada patvirtina ir ieškovo argumentų, jog Švietimo ir mokslo ministerija nekontroliavo universitete vykstančių procesų, jog abejotiną studijų kokybę patvirtina Studijų kokybės vertinimo centro 2015 m. gegužės 21 d. išvada, rezidentų tarybos atliktos apklausos rezultatai, formalumą. Vadovaujantis Rezidentūros studijų reglamento 61 punktu, egzaminas, kaip privaloma forma žinioms patikrinti, numatytas tik siekiant įvertinti rezidento kvalifikaciją studijų baigimo metu. Atskiruose cikluose privalomų įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įsisavinimui patikrinti egzaminas, formos prasme, neprivalomas. 2014 m. spalio 16 d. Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos posėdyje priėmus sprendimą neužskaityti ieškovo rezidentūros studijų trečiųjų metų buvo priimtas sprendimas dėl pradinio ieškovo pažangumo vertinimo, konstatuotos jo akademinės skolos. Rezidentūros komiteto 2014 m. lapkričio 25 d. posėdyje nuspręsta suteikti ieškovui dar vieną galimybę likviduoti įsiskolinimus, vykdant pakartotinį teorinių žinių patikrinimą. Šis patikrinimas, kuris, taikant analogiją, atitinka egzamino perlaikymą, atskleidė ieškovo žinių nepakankamumą, tuo tarpu spręsti, kad ieškovui turėjo būti sudaryta dar viena galimybė įrodyti teorinių žinių pakankamumą, nėra pagrindo. Gavus tarnybinius pranešimus dėl netinkamo ieškovo elgesio 2014 m. gruodžio 2 d. buvo suspenduota jo praktinė veikla. 2014 m. vasario 10 d. Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos posėdžio metu konstatuota, kad situacija tik pablogėjo ir paaštrėjo, rezidentas neatlieka tinkamai pareigų, blaškosi po operacines ir nei vienos operacijos nestebi iki pabaigos, keičia rezidentūros dienyną, jam nenaudingus lapus išima, kitus įdeda, visiškai neprogresuoja, nereaguoja į pastabas, nesugeba adekvačiai analizuoti klinikinių situacijų, teorinių žinių vertinimai blogi, atsakinėdamas nemini indikacijų, dėl pakitusios asmenybės problemų darosi nesukalbamas, nuolat priekaištauja, šmeižia klinikos gydytojus bei kitus rezidentus, bei nutarė informuoti Podiplominių studijų dekaną apie ieškovo elgesį bei rezidentūros eigą. Aplinkybė, jog ieškovas stebėdavo tik dalis operacijų, užfiksuota ir ieškovo pildytame dienyne pateiktose pastabose. Teismas konstatavo, kad nurodytos aplinkybės atskleidžia, jog net ir suteikus pakartotinę galimybę ieškovui įrodyti praktinių įgūdžių pakankamumą, jis savo veiksmais tik patvirtino ir ankstesniuose rašytiniuose įrodymuose užfiksuotą, ir liudytojais apklaustų medikų patvirtintą poziciją dėl negebėjimo teorinių žinių taikyti praktikoje. Ieškovas nevykdė Rezidentūros studijų reglamento 98.4 punkte nustatytos pareigos vykdyti rezidentūros programą, net ir suteikus papildomą galimybę dirbant pagal individualią programą, kas tapo pagrindu ieškovą šalinti iš rezidentų sąrašų vadovaujantis Rezidentūros studijų reglamento 57.2 punktu. Rezidentūros studijos yra skirtos paruošti kvalifikuotus specialistus atsakingam, visuomeninę reikšmę turinčiam ir reikšmingas pasekmes sukelti galinčiam darbui. Konstatavus teorinių žinių ir praktinių įgūdžių stoką, rezidentūros studijų programos nevykdymą, nulėmusį akademinių skolų atsiradimą, spręsti, jog šios išvados turi būti ignoruojamos virš pacientų saugumo iškeliant asmenines ieškovo ambicijas, nėra pagrindo. Priešinga išvada lemtų nepagrįstą universiteto autonomijos principų suvaržymą, paneigtų aukštąjį išsilavinimą teikiančios institucijos teisę spręsti, ar asmuo atitinka įstaigoje ruošiamam specialistui keliamus reikalavimus. Įvertinęs ieškovo kreipimosi į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą ir Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją medžiagą, teismas nurodė, kad nors šių institucijų sprendimai nėra įsiteisėję, juose užfiksuotos analogiškos faktinės aplinkybės. Ieškovo reikalavimui dėl pašalinimo iš rezidentūros studijų pripažinimo neteisėtu atmestus, nėra pagrindo tenkinti ir išvestinių reikalavimų dėl pašalinimu iš rezidentūros studijų sukurtų teisinių pasekmių likvidavimo.

9Dėl atleidimo iš darbo teisėtumo. Iš 2008 m. kovo 13 d. sutarties turinio nustatyta, kad LSMULKK, kaip rezidentūros bazė, prisiėmė įsipareigojimą įdarbinti rezidentus profesinės veiklos praktikos laikotarpiui. Ligoninė sutartimi prisiima pareigą įdarbinti rezidentus jų rezidentūros laikotarpiui, tuo tarpu Sveikatos apsaugos ministerija finansuoja su darbo santykiais susijusias išlaidas, todėl vadovaujantis DK 109 straipsniu, buvo pagrindas su ieškovu sudaryti terminuotą darbo sutartį. Sutarties terminas buvo nustatytas iki rezidentūros pabaigos (2016 m. liepos 31 d.), bet ne ilgiau kaip iki biudžeto asignavimų rezidentų algoms pabaigos. LSMU rektoriui 2015 m. kovo 4 d. priėmus įsakymą dėl ieškovo išbraukimo iš rezidentų sąrašų, suėjo darbo sutartyje nustatytas terminas, kadangi ieškovui netekus rezidento statuso nutrūko ir jo darbo funkcijų finansavimas. Todėl LSMULKK generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 4 d. įsakymas dėl darbo sutarties su ieškovu nutraukimo 2015 m. kovo 5 d. DK 126 straipsnio 1 dalies pagrindu yra pagrįstas. Jokių duomenų, kad buvo pažeisti su darbo sutarties nutraukimo įforminimu susiję teisės aktų reikalavimai, byloje nėra. Atmetus reikalavimą dėl ieškovo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, nėra pagrindo tenkinti ir išvestinių reikalavimų dėl grąžinimo į darbą ir su neteisėtu atleidimu iš darbo susijusių sumų priteisimo bei vertinti į bylą pateiktų su tuo susijusių įrodymų.

10Dėl reikalavimo priteisti žalos atlyginimą. Atmetus reikalavimą pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, spręsti, jog jis dėl atsakovų neteisėtų veiksmų prarado darbo užmokestį, kurį būtų gavęs, jeigu nebūtų buvęs atleistas, nėra pagrindo. Analogiškai vertintias ir reikalavimas priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą iš LSMU. Nenustačius, jog ieškovo teisės buvo pažeistos, nėra pagrindo konstatuoti egzistuojant civilinės ar materialinės atsakomybės taikymo sąlygas.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Ieškovas P. Ū. apeliaciniame skunde (5 t. b. l. 58-66) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015-11-09 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo P. Ū. ieškinį tenkinti; priteisti naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas; žodinio proceso tvarka kviesti ir leisti apklausti bylai svarbius liudininkus: Podiplominių studijų centro dekaną doc. K. P. ir LSMU prorektorių klinikinei medicinai bei LSMUL-KK generalinį direktorių prof. R. J.; leisti papildomai teismui pateikti Kauno apylinkės teismo posėdžių stenogramas. Apeliantas nurodo šiuos argumentus:

131. Teismo sprendimas yra neteisėtas, neteisingas ir nepagrįstas. Byla nagrinėta nepakankamai, nevisapusiškai, neatskleista bylos esmė. Teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias rezidentūros santykius, netyrė ir neanalizavo visų įrodymų.

142. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas privalėjo įvykdyti 4 ciklus, tačiau pasibaigus 2013-2014 studijų metams, ieškovas gavo tik vieno ciklo įskaitą. Byloje esantys įrodymai - įskaitų knygelė, rezidentūros dienynas, pažyma apie teorinių atsiskaitymų vertinimą, teisme liudininkų parymai - patvirtina faktus, kad 2013-2014 studijų metais apeliantas privalėjo įvykdyti 3 ciklus, ginčijamame studijų procese nevyko ciklas „Intervencinė kardiologija kardiochirurgams“, nenustatyta skolų už šį ciklą, dėl jo neteikti teoriniai atsiskaitymai. Taip pat teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovės atstovas įvairiuose procesiniuose dokumentuose teikė melagingus ir skirtingus duomenis apie ieškovo akademinių skolų skaičių.

153. Apeliantas ieškinyje nurodė, kad studijų procese atsakingi vadovai elgėsi aplaidžiai, savalaikiai neorganizavo, nesudarė galimybės įgyti būtinų žinių ir įgūdžių, nebuvo nustatyta studijų vykdymo tvarka, nebuvo parengti rezidentūros studijų dienynai, įskaitos buvo pasirašomos atbuline data. Šias aplinkybes patvirtina akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, studijų kokybės vertinimo centro, studentų tarybos išvados. Tačiau teismas, dalinai sutikęs su minėtomis apelianto nurodytomis aplinkybėmis, nepagrįstai jų nesusiejo su ieškovo pareikštais reikalavimais. LSMU netinkamai vykdė atskaitomybę, ką patvirtino ir ginčijamą ieškovo rezidentūros studijų procesą tyrusių įstaigų byloje pateiktų įstaigų išvados, tačiau teismas jomis nesivadovavo. LSMU vadovai žadėjo ieškovui sudaryti galimybes baigti rezidentūros studijas, tačiau šio įsipareigojimo neįvykdė.

164. Nepagrįstai keltas klausimas dėl įsiskolinimo už ciklą „Dirbtinė kraujo apytaka“, kadangi rezidentūros įskaitų knygelėje ciklo užskaitymą parašu yra patvirtinęs profesorius Š. K.. Pasirašydamas jis patvirtino, kad šis ciklas yra įvykdytas, todėl šis ciklas neturi būti vertinamas kaip skola. Atsakovės LSMU nurodyta aplinkybė, kad ieškovas, vykdydamas Bendrosios chirurgijos programos dalį, turėjo akademinę skolą Koloproktologijos ciklo metu 2011-2012 m., kurią likvidavo 2014 m., ginčo metu neturėjo teisinės galios, kadangi remiantis LSMU statuto 213, 214 str. pateiktomis nuostatomis, nurodytu metu likvidavus skolą praėjo daugiau nei 12 mėn., laikoma, kad pažeidimų nebuvo, todėl teismas negalėjo remtis šia aplinkybe sprendime.

175. Teismas neatsižvelgė į svarbias aplinkybes, kad 2014-11-25 posėdyje sudaryta individuali ieškovo rezidentūros studijų programa, susidedanti iš teorinių ir praktikinių studijų, programoje numatyta užtikrinti galimybę įgyti teorinių praktinių žinių ir už jas atsiskaityti, prižiūrėti visą procesą. Kadangi iškart po šio posėdžio ieškovas buvo nušalintas nuo praktikinių studijų, atsakovė LSMU nesilaikė ir neįvykdė savo įsipareigojimų rezidentūros studijose. Būdamas nušalintas nuo praktikinės veiklos, ieškovas atsiskaityti pagal sudarytą individualią programą neturėjo galimybių, nušalinimą nuo praktinės veiklos individualioje studijų programoje jis vertina kaip priemonę užkertant galimybę įvykdyti rezidentūros programą ir tęsti studijas. Todėl 2015-02-24 posėdžio išvados apie jo netinkamai vykdytą rezidentūros studijų programą yra visiškai nepagrįstos.

186. Teismas nepakankamai išnagrinėjo aplinkybes dėl rezidentūros dienyno pildymo, todėl padarė neteisingas išvadas apie ieškovo pažeidimus pildant minėtą dienyną. Byloje pakanka įrodymų, kad širdies chirurgijos klinikoje dienynai išvis nevesti iki 2014-11. Rezidentūros dienyną ieškovas pildė sąžiningai ir atsakingai, laikydamasis visų reikalavimų, rezidentūros dienyną kelis kartus turėjo perrašyti rezidentūros administracijai ir vadovams keičiant reikalavimus jo pildomiems dienynams ir apie tai žinojo LSMU Podiplominių studijų centro dekanas doc. K. P..

197. Teismas visiškai nesivadovavo jau nustatytais faktais apie tai, kad iš rezidentūros studijų ieškovas buvo pašalintas ne dėl savo netinkamo elgesio, bet dėl jam netinkamai teiktų rezidentūros vadovo paslaugų. Vykdant rezidentūros studijas trečiais - ketvirtais metais Širdies chirurgijos klinikoje nebuvo sudaryta jokios rezidentūros studijų vykdymo tvarkos, nebuvo parengtų rezidentūros studijų dienynų, nebuvo organizuojamas rezidentūros studijų vykdymas pagal ciklus, nebuvo organizuojamas teorinis ir praktinis ruošimas, atsiskaitymai. Profesorius J. S. ir profesorius Š. K. patvirtino, kad jokie aktyvūs veiksmai, susiję su rezidentūros metų studijų eigos kontrole, nebuvo atliekami. Toks atsakovų darbuotojų elgesys negali būti vertinamas kaip pagrįstas ir teisėtas.

208. Teismas negalėjo remtis Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos sprendimu dalyje dėl pašalinimo iš rezidentūros studijų ir skundą dėl jo atmetusios Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimu, kadangi jie yra apskųsti teismui.

219. Teismas neįvertino bylai pateiktų įrodymų apie 2015-05-22 vykusį senato posėdį, nesiaiškino stenogramoje ir garso įrašuose nustatytų įrodymų apie nesąžiningus universiteto veiksmus organizuojant ir vykdant senato posėdį, senato posėdyje iš anksto neteisėtai ieškovo atžvilgiu priimtus nutarimus, procedūrinius pažeidimus. Be to, nepagrįstai atsisakė kviesti ieškovo prašomus apklausti liudytojus.

2210. Atsakovai nepateikė įrodymų, kurie paneigtų ieškovo ieškinio reikalavimus, o teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi atsakovų iškeltomis, neįrodytomis prielaidomis. Teismas nepasisakė dėl reikšmingų ieškovo nurodytų aplinkybių, įtakojusių ieškovo studijų teisės pažeidimus, kuriomis dirbtinai išprovokuoti ieškovo įsiskolinimai. Nebuvo tinkamai spręstas klausimas dėl informacinėje sistemoje HIS pateiktų duomenų sutikrinimo su ieškovo teismui teiktais duomenimis, kurie patvirtintų ieškovo teorinį ir praktinį darbą ginčijamame procese.

23Atsakovė VšĮ LSMU ligoninė Kauno klinikos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą. Nurodo, kad ieškovo ir atsakovės darbo santykių ir jų pabaigos reglamentavimui ypatingai svarbūs medicinos rezidentūros studijas ir rezidentų statusą reglamentuojantys teisės aktai, kadangi būtent rezidentūros studijų pagrindu su ieškovu buvo sudaryta darbo sutartis ir rezidentūros studijų pabaigos pagrindu darbo sutartis buvo nutraukta. Nors tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta darbo sutartis, tačiau šalis sieję darbo santykiai tokiais laikytini tik formos aspektu, nes turinio aspektu jie turėjo esminių niuansų, kurie nėra būdingi tipiniams darbo santykiams. Atsakovė, kaip rezidentūros bazė, dėl teisės aktais reglamentuotos gydytojų rengimo specifikos neturi klasikiniuose darbo santykiuose darbdaviui būdingų teisių ir pareigų, darbo sutartis su rezidentais yra neatsiejama rezidentūros studijų dalis, o atsakovė nėra savarankiškas darbdavys. Pasibaigus rezidentūros studijoms, atsakovė privalo nutraukti darbo sutartis su rezidentais (konkrečiu atveju, LSMU išbraukus ieškovą iš rezidentų sąrašų, pasibaigė jo rezidentūros studijos, todėl laikoma, kad suėjo ir darbo sutarties pabaigos terminas, numatytas darbo sutarties 1.3 ir 2 punktuose). Todėl darbo sutartis su Ieškovu buvo nutraukta teisėtai. Byloje buvo apklausta visa eilė ieškovo prašytų liudytojų, išanalizuoti ir įvertinti rezidentūros procesą LSMU reglamentuojantys dokumentai, iš kurių buvo aiškiai nustatyta, kad ieškovas kaip rezidentas nevykdė savo pareigų, turėjo akademinių skolų, buvo dažni atvejai, kai ieškovas pacientus gydydavo savarankiškai, nepasitaręs su vadovu ar budinčiu gydytoju, priimdavo klaidingus sprendimus, dėl ko buvo kilusi grėsmė pacientų gyvybei. Visa tai buvo pakankamas ir teisėtas pagrindas ieškovą šalinti iš rezidentų sąrašų.

24Atsakovė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą. Atsakovė nurodo šiuos argumentus:

251. Apelianto argumentai, kad nepagrįstai keltas klausimas dėl įsiskolinimo už ciklą „Dirbtinė kraujo apytaka“, kadangi rezidentūros įskaitų knygelėje ciklo užskaitymą parašu yra patvirtinęs profesorius Š. K., prieštarauja Universiteto veiklą reglamentuojantiems teisės aktams ir teismo posėdyje liudytojo prof. Š. K. teiktiems parodymams. Taip pat nepagrįstais laikytini teiginiai, kuriuos apeliantas grindžia dokumentų rengimą ir valdymą reglamentuojančiais teisės aktais, kadangi šiuo atveju jie netaikytini, esant specialiam - aukštosios mokyklos - reglamentavimui.

262. Remiantis 2014 m. lapkričio 25 d. posėdyje priimtu nutarimu su apeliantu buvo suderinti atsiskaitymo už konkrečių ciklų teorines dalis laikas ir vertintojai. Tik vieno iš trijų atsiskaitymo įvertinimas buvo įvertintas teigiamam balui, t. y. gautų įvertinimų vidurkis - 6,2 balo. Ir po to, kai apeliantui buvo sudaryta galimybė, paskyrus protingą 2 mėnesių terminą, likviduoti 2013-2014 studijų metų skolas pakartotinai atsiskaitant už konkrečius ciklus, apeliantas dviejų skolų likviduoti nesugebėjo. Apeliantui atsiskaičius bent minimaliam teigiamam balui, jis būtų galėjęs tęsti rezidentūros studijas.

273. Nušalinus apeliantą nuo klinikinės veiklos, jam nebuvo atimta galimybė stebėti klinikos darbą, ką patvirtina ir įrašai apelianto rezidentūros dienyne, ar ruoštis teoriniam atsiskaitymui. Priešingai nei teigia apeliantas, nuo klinikinės veiklos jis buvo nušalintas pagrįstai, kadangi iš byloje esančių įrodymų (darbuotojų tarnybiniai pranešimai, posėdžių protokolai - 2014-10-16, 2014-11-04) matyti, kad apeliantas negebėjo pritaikyti teorinių žinių praktikoje, imdavosi savarankiško gydymo neinformuodamas budinčio gydytojo, taip sukeldamas pavojų pacientų sveikatai ir gyvybei. Šios faktinės aplinkybės nebuvo paneigtos ar nuginčytos nei joms paaiškėjus, nei bylos nagrinėjimo metu.

284. Byloje yra pateikti įrodymai, jog dienynai klinikoje buvo vedami, P. Ū. nesąžiningai pildė dienyną (2014-01-14 klinikos posėdžio protokolas, kuriame nutarta informuoti podiplominių studijų dekaną apie P. Ū. nesąžiningą elgesį pildant dienyną). Byloje nepateikta įrodymų, kurie patvirtintų apelianto teiginį, kad dienyną perrašė administracijai ir vadovams keičiant reikalavimus.

295. Apeliantas nenurodė, kokias turinčias reikšmės bylai aplinkybes prašomi iškviesti liudytojai galėtų patvirtinti, o pateikė abstrakčius pasvarstymus, kad liudytojai gali pateikti skirtingų ir svarbių teismui aplinkybių, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl liudytojų šaukimo ir apklausos.

306. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovai neįvykdė ieškovo pateikto ir teismo patenkinto 2015-09-23 prašymo įpareigoti atsakovus sutikrinti ieškovo pateiktus duomenis apie kuruotus pacientus ir asistuotas bei stebėtas operacijas su atsakovo LSMU ligoninės Kauno klinikos elektroninės sistemos „HIS“ duomenimis bei kitais dokumentais. Toks teismo įpareigojimas atsakovams nebuvo priimtas, atsakovų tik prašyta byloje pakomentuoti ieškovo prijungiamus dokumentus, kas buvo atlikta teismo posėdyje.

317. 2015-05-22 Senato posėdyje svarstytas P. Ū. skundas dėl LSMU studentų ginčų su administracija ir kitais darbuotojais nagrinėjimo komisijos sprendimo, kuriuo nutarta, kad P. Ū. prašymas grąžinti į studijas yra nepagrįstas. Apeliantas nenurodė, kokias konkrečias aplinkybes pagrindžia Senato posėdžio garso įrašas ar stenogramos. Visos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindė ieškinį, nurodė bylos nagrinėjimo metu ir apeliaciniame skunde, paneigtos kitais byloje esančiais įrodymais.

328. Apeliantas pašalintas iš rezidentūros studijų dėl to, kad rezidentas nevykdė programos, negavo įskaitų ir per numatytą periodą nelikvidavo skolų. Sprendžiant rezidento pašalinimo iš rezidentūros klausimą, buvo atsižvelgta į tai, kad jis savarankiškai nieko atlikti negali, gali pakenkti pacientams, nes teorijos nesusieja su praktika, todėl tai buvo laikoma studijų programos nevykdymu. Byloje esantys dokumentai ir teisinis reglamentavimas patvirtina, kad P. Ū. iš rezidentūros studijų dėl programoje numatytų reikalavimų nevykdymo, t. y. pažeidus rezidento pareigą vykdyti rezidentūros programą (akademinių įsiskolinimų), pašalintas pagrįstai.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

35Apeliantas pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Spręsdama šį prašymą teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad CPK 321 straipsnio 1 dalis pagrindine apeliacinio proceso forma laiko rašytinį procesą, o apeliacinės bylos nagrinėjimas žodine tvarka yra ekstraordinarinė (išimtinė) forma. Dalyvaujantys byloje asmenys dėl bylos nagrinėjimo šia forma savo procesiniuose dokumentuose gali teikti motyvuotus prašymus (CPK 322 str.). Nagrinėjamoje byloje prašyme dėl skundo žodinio nagrinėjimo apeliantas taip pat prašo apklausti liudytojais K. P. ir R. J., žinančius daug reikšmingų ginčui išspręsti aplinkybių. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad visos aplinkybės, kurias bylos dalyviai laikė reikšmingomis išaiškinti apeliacinio proceso metu, yra jų išsamiai išdėstytos ir gali būti patikrintos, ištirtos bei įvertintos rašytinio proceso būdu. Teisėjų kolegija neturi pagrindo daryti išvadą, jog apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą rašytinio proceso tvarka, neturi galimybės tinkamai išaiškinti, įvertinti ir kvalifikuoti esmines nagrinėjamos bylos aplinkybes bei priimti teisingą procesinį sprendimą dėl pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo, todėl prašymo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkina.

36CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Nauji įrodymai gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. CPK 323 straipsnyje, reglamentuojančiame apribojimus keisti apeliacinio skundo dalyką ar pagrindą, įtvirtinta, kad, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą draudžiama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. J. M., bylos Nr. 3K-3-58/2008). Apeliantas P. Ū. 2016 m. kovo 24 d. raštu pateikė teismo posėdžių garso įrašų stenogramas bei duomenis iš HIS sistemos ir prašo juos prijungti prie nagrinėjamos bylos. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas nenurodo objektyvių priežasčių dėl negalėjimo pateikti duomenų iš HIS sistemos nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, naujai pateikti įrodymai neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl remiantis CPK 314, 323 straipsniais, atsisako juos priimti, nes būtinybė pateikti rašytinius įrodymus apeliacinės instancijos teismui nenustatyta, o, be to, paties apelianto parengtos pirmosios instancijos teismo posėdžių garso įrašų stenogramos nelaikytinos įrodymais CPK prasme; pagal CPK 168 straipsnio 1 dalį teismo posėdžio garso įrašas yra sudedamoji bylos dalis.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo (apelianto) P. Ū. ieškinys dėl pašalinimo iš rezidentūros studijų ir atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu bei kitų su tuo susijusių išvestinių reikalavimų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

38Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo sprendimu sutinka ir sutikimo motyvų nebekartoja. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teismų praktikoje pripažįstama, jog apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, jeigu yra tinkamai atskleista bylos esmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „City Service“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-252/2010). Konstatavus, kad bylą iš esmės išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tinkamai atskleidė bylos esmę ir tinkamai pagrindė sprendimą, teisėjų kolegija spręsdama, jog nėra pagrindo tokį sprendimą naikinti pagal apeliaciniame skunde išdėstytus motyvus, neturi pareigos atsakyti į kiekvieną tokio skundo argumentą. Todėl teisėjų kolegija atsako tik į pagrindinius apeliacinio skundo motyvus.

39Teisėjų kolegija vertina, jog negalima sutikti su apelianto motyvais, jog pirmosios instancijos teismas netyrė ir neanalizavo visų įrodymų, byla išnagrinėta nevisapusiškai ir neatskleista bylos esmė. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota daugelyje kasacinio teismo nutarčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Elektrotonas“ v. T. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-486/2012; 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „YIT Technika“ v. AB „Kraft Foods Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės ir priimdamas joje galutinį sprendimą, neprivalo aptarti kiekvieno byloje dalyvaujančio asmens argumento ar įrodymo. Priešingai, teismas turi atrinkti ir vertinti tik tuos įrodymus, kurių visetas patvirtina ar paneigia aplinkybių, susijusių su ginčo dalyku, egzistavimą (CPK 176 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje SIA „NB-SAN“ v. UAB „Manukas“, bylos Nr. 3K-3-462/2011; 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB LESTO v. J. K., S. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-356/2011; kt.). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo apeliantas, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „YIT Technika“ v. AB „Kraft Foods Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-110/2013). Teisėjų kolegija, išanalizavusi pirmosios instancijos teismo sprendimą, argumentaciją, susijusią su visų byloje surinktų įrodymų vertinimu, pateiktą teisinį reglamentavimą, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, vertina, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių teisės normų (CPK 176–185 str.), atskleidė bylos esmę, o apeliantas, teikdamas argumentus dėl tariamo proceso teisės normų pažeidimo teismui vertinant įrodymų visumą, nenurodo tai patvirtinančių konkrečių aplinkybių ir faktų, o siekia, kad bylą nagrinėjant apeliacine tvarka iš naujo būtų vertinamos skunde išvardintos faktinės bylos aplinkybės, byloje surinkti įrodymai, jų turinys ir, remiantis apeliaciniame skunde išdėstytais teiginiais, padarytos kitokios išvados, nei skundžiamame sprendime.

40Teisėjų kolegija taip pat vertina, kad negalima sutikti su apelianto motyvais, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias rezidentūros santykius. Bylos medžiaga nustatyta, kad apeliantas į rezidentūros studijas buvo priimtas 2011 metais, o LSMU rektoriaus 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. PS-11-72-R išbrauktas iš rezidentų sąrašų 2015 m. kovo 5 d. bei nutraukta LSMU ir rezidento P. Ū. sutartis Nr. PS-16-3083. Mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnio 18 dalis numato, kad rezidentūra – studijos pagal studijų programas, kurias baigus nesuteikiamas laipsnis, skirtos aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka pasirengti savarankiškai praktinei veiklai. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad Mokslo ir studijų įstatymo 7 straipsnyje įtvirtintas aukštosios mokyklos autonomijos principas, be kita ko, numato aukštosios mokyklos teisę pasirinkti studijų tvarką (2 d. 2 p.), savo statute nustatyta tvarka priimti ir šalinti studentus (2 d. 8 p.). Apelianto rezidentūros metu šias studijas reglamentavo LSMU medicinos rezidentūros reglamentas, patvirtintas LSMU Senato 2011 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 5-06 (toliau - Rezidentūros reglamentas), o taip pat nuo 2014 m. birželio 20 d. jį pakeitęs LSMU rezidentūros studijų reglamentas, patvirtintas Senato 2014 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 47- 09 (toliau – Rezidentūros studijų reglamentas). Rezidentūros studijų reglamente nustatyta, kad rezidentūrą sudaro teorinė dalis ir gydytojo rezidento profesinės veiklos praktika, skirstoma į dalykų ciklus. Rezidentūros studijos vyksta pagal Studijų kokybės vertinimo centro akredituotas ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas rezidentūros studijų programas, kuriose nustatomas rezidentūros studijų ir profesinės veiklos praktikos turinys (Rezidentūros reglamento 15, 24 p./Rezidentūros studijų reglamento 4,36 p.). Ciklo metu rezidento įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai bei gebėjimai vertinami pažymiu dešimties balų sistemoje (Rezidentūros reglamento 28 p./Rezidentūros studijų reglamento 45 p.). Rezidentūros studijų reglamento 57.2 punkte vienu iš pagrindų šalinti rezidentą iš sąrašų nurodytas rezidentūros studijų programoje nurodytų reikalavimų nevykdymas, 58 punkte numatant, jog sprendimą šiuo klausimu priima rektorius Podiplominių studijų centro dekano teikimu, sprendimas įforminamas įsakymu. Nagrinėdamas ginčą pirmosios instancijos teismas ir vadovavosi aukščiau nurodytų reglamentų nuostatomis, nors skundžiamame sprendime ir nurodė LSMU Senato 2011 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 5-06 patvirtintą LSMU Medicinos studijų reglamentą (toliau – Medicinos studijų reglamentas), o ne LSMU medicinos rezidentūros reglamentą, kuris ir buvo patvirtintas LSMU Senato 2011 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 5-06, tačiau vien klaidingas reglamento pavadinimo nurodymas, tinkamai taikant jo nuostatas, negali būti pagrindu pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą.

41Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kur buvo konstatuota, kad atlikus ieškovo teorinių žinių įsisavinimo įvertinimą, teigiamu balu buvo įvertintas tik ciklas „Širdies vožtuvų patologija ir jos chirurginis gydymas“, tuo tarpu kiti du ciklai įvertinti neigiamais balais, ir laiko neteisingais apelianto argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas privalėjo įvykdyti 4 ciklus, tačiau pasibaigus 2013-2014 studijų metams, ieškovas gavo tik vieno ciklo įskaitą. Byloje yra pateikti duomenys apie apelianto skolų už 3 ciklus vertinimus: 1) 2014 m. gruodžio 19 d. – „Dirbtinė kraujo apytaka, miokardo protekcija, anesteziologija kardiochirurgijoje, paruošimas širdies operacijoms ir pooperacinė ligonių slauga“, darbo temas tikrino prof. E. Š. ir prof. Š. K., gautų įvertinimų vidurkis 3,8 balo; 2)2015 m. sausio 13 d. –„Išeminė širdies liga ir jos chirurginis gydymas“, darbą tikrino A. B. ir P. J., gautų įvertinimų vidurkis 3,95 balo; 3) 2015 m. vasario 4 d. – „Širdies vožtuvų patologija ir jos chirurginis gydymas“, darbą tikrino A. B. ir A. S., gautų įvertinimų vidurkis 6,2 balo. Vertinimo lape pasirašė šeši Širdies chirurgijos klinikos dėstytojai, vertinę darbą, ir pats apeliantas. Taip pat remiantis įskaitų knygelės duomenimis, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog pasibaigus 2013-2014 studijų metams ieškovas gavo tik vieno ciklo įskaitą, už ciklus „Širdies vožtuvų patologija ir jos chirurginis gydymas“, „Dirbtinė kraujo apytaka, miokardo protekcija, anesteziologija kardiochirurgijoje, paruošimas širdies operacijoms ir pooperacinė ligonių slauga“ ir „Išeminė širdies liga ir jos chirurginis gydymas“ įskaitos negautos. Aplinkybė, jog įskaitų knygelėje nėra parašų apie įvykdytus ciklus ir jų vertinimų, vadovaujantis Rezidentūros reglamento 28 punktu ir jį 2014 m. birželio 20 d. pakeitusio Rezidentūros studijų reglamento 45 punktu, leido daryti pagrįstą išvadą, jog ieškovas baigusis atitinkamiems studijų metams turėjo tris akademines skolas. Duomenų apie apelianto nurodomą ketvirtą ciklą nei sprendime, nei įskaitų knygelėje ar vertinimo lape nėra. Nors prie ciklo „Dirbtinė kraujo apytaka, miokardo protekcija, anesteziologija kardiochirurgijoje, paruošimas širdies operacijoms ir pooperacinė ligonių slauga“ ir yra vadovo parašas, nėra žodžio įskaita ir balo. Priešingai nei teigia apeliantas, jog nepagrįstai keltas klausimas dėl įsiskolinimo už ciklą „Dirbtinė kraujo apytaka“, kadangi rezidentūros įskaitų knygelėje ciklo užskaitymą parašu yra patvirtinęs profesorius Š. K., skundžiamo sprendimo turinys bei išklausytas 2015 m. spalio 20 d. teismo posėdžio garso įrašas rodo, kad teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju ciklui vadovavęs profesorius Š. K. parodė, jog parašas įskaitų knygelėje nepatvirtina įskaitos, net ir gavęs vadovo parašą ieškovas žinojo, kad ciklas nebus įskaitytas, kol nebus atitinkamas įrašas padarytas dienyne bei įskaitų knygelėje nebus įrašytas pažymys. Pastarąją aplinkybę ieškovas netiesiogiai pripažino toliau dalyvaudamas procedūrose, skirtose skolų likvidavimui. Remdamasis bylos duomenimis, pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nors ieškovas gavo įskaitas už pirmuosius du rezidentūros metus, į bylą pateikti įskaitų knygelės duomenys atskleidžia, jog 2011-2012 rezidentūros metų ciklas „Bendroji chirurgija“ ieškovui buvo užskaitytas tik 2014 m. liepos 23 d.; pastaroji aplinkybė patvirtina, kad ieškovas ir ankstesniais metais turėjo akademinę skolą, t. y. nebuvo pažangus studentas. Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl apelianto pašalinimo iš rezidentūros studijų teisėtumo, šia aplinkybe iš esmės ir nesivadovavo, o, be to, remiantis ir paties apelianto argumentais bei pateiktomis nuostatomis, nuo skolos likvidavimo nebuvo praėję daugiau nei 12 mėn. (skola likviduota – 2014 m. liepos mėnesį, apeliantas išbrauktas iš rezidentų sąrašų 2015 m. kovo 5 d.).

42Teisėjų kolegija nustatė, kad ieškovas apeliaciniame skunde išvardija tas pačia aplinkybes, kurias nurodė ieškinyje, kad studijų procese atsakingi vadovai elgėsi aplaidžiai, savalaikiai neorganizavo, nesudarė galimybės įgyti būtinų žinių ir įgūdžių, nebuvo nustatyta studijų vykdymo tvarka, nebuvo parengti rezidentūros studijų dienynai, įskaitos buvo pasirašomos atbuline data bei nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jų nesusiejo su ieškovo pareikštais reikalavimais. Sutikti su tokiais apelianto argumentais nėra pagrindo. Aiškindamasis nurodomas apelianto aplinkybes, remiantis byloje ištirtų bei įvertintų rašytinių įrodymų visuma (apelianto bei kito rezidento į bylą pateiktu dienynu, 2014 m. sausio 14 d. klinikos posėdžio protokolu Nr. MF-37-5-15-1 bei 2014 m. spalio 16 d. protokolu Nr. MF-37-5-14-14), liudytojų A. S. ir Š. K. parodymais, aptartu teisiniu reglamentavimu, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog teismo posėdžiuose liudytojais apklausti profesorius J. S. ir profesorius Š. K. pripažino, kad aktyvių veiksmų, susijusių su ieškovo trečiųjų rezidentūros metų studijų eigos kontrole, jie neatliko, laikydamiesi pozicijos, jog aktyvus šiuo aspektu privalėjo būti pats ieškovas, bei padarė pagrįstas išvadas: jog iš vienos pusės, toks nusišalinimas nuo savo pareigų vykdymo negali būti vertinamas kaip pagrįstas elgesys; iš kitos pusės, nurodyta aplinkybė negali būti pripažinta reikšminga sprendžiant dėl nagrinėjamoje byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumo dėl kelių priežasčių, vertinant, pirma, jog savo pareigų nevykdė ir pats ieškovas, kuris net neįrodinėjo iš karto po ciklų pabaigos kreipęsis į atsakingus asmenis dėl įskaitų užskaitymo, kėlęs klausimus dėl studijų eigos, antra, tinkamai užpildyto dienyno nebuvimas pats savaime netapo pagrindu šalinti ieškovą iš rezidentūros studijų, tik sukėlė abejones dėl ieškovo kompetencijos ir jo veiksmų vykdant rezidentūros studijų programą tinkamumo, kurių teisėtumo šiuo aspektu pareikšti apeliacinio skundo argumentai nepaneigia.

43Teisėjų kolegija nustatė, kad 2014 m. lapkričio 25 d. LSMU rezidentūros bazių atrankos komisijos medicinos ir odontologijos rezidentūros bazėms atrinkti ir rezidentūros komiteto posėdyje vyko diskusija ir buvo nutarta rekomenduoti Širdies chirurgijos rezidentūros programos rezidentūros komisijai sudaryti gydytojui rezidentui P. Ū. individualią papildomą rezidentūros studijų programą iki 2015 m. vasario 1 d., leidžiančią likviduoti skolas už 2013/2014 (trečiuosius rezidentūros studijų) metus, skirti rezidentūros vadovą ar vadovus, kurie dalyvautų einamųjų rezidentūros studijų ir papildomoje programoje numatytų studijų ir praktinio darbo procese, reguliariai stebėtų numatytos formos rezidento kasdieninės veiklos dienyno pildymą, fiksuotų studijų pasiekimų ir darbo progresą bei klaidas, mažiausiai kartą per 1-2 savaites, atlikti studijų vykdymo kontrolę (atsiskaitymus) bei informuoti Podiplominių studijų centrą apie tai; Podiplominių studijų centro dekanui iki 2015 m. vasario 3 d. pateikti rezidentūros komisijos rekomendacijas dėl tolimesnių gydytojo rezidento P. Ū. studijų. Remiantis minėtu nutarimu, paskyrus protingą 2 mėn. terminą, apeliantui buvo sudaryta galimybė likviduoti 2013-2014 studijų metų skolas atsiskaitant už konkrečius ciklus, suderinti atsiskaitymo už konkrečių ciklų teorines dalis laikas ir vertintojai, tačiau, remiantis aukščiau jau aptartais duomenimis apie apelianto skolų už 3 ciklus vertinimu, apeliantas dviejų skolų likviduoti nesugebėjo.

44Apelianto apeliacinio skundo argumentų, jog būdamas nušalintas nuo praktikinės veiklos, atsiskaityti pagal sudarytą individualią programą neturėjo galimybių, nušalinimą nuo praktinės veiklos individualioje studijų programoje jis vertina kaip priemonę užkertant galimybę įvykdyti rezidentūros programą ir tęsti studijas, nepagrįstumą patvirtina jo paties 2014 m. gruodžio 29 d. prašymo dėl praktinės veiklos rezidentūros studijų metu turinys, kuriame nurodo, kad dabar jis pagal rezidentūros programą atlieka visą įmanomą, kokį gali vykdyti teorinį darbą, taip pat stebi praktinį darbą, pacientų konsultavimą, procedūras, operacijas. Apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei kartu su apeliaciniu skundu nepateikė objektyvių įrodymų, paneigiančių 2015 m. vasario 24 d. LSMU rezidentūros bazių atrankos komisijos medicinos ir odontologijos rezidentūros bazėms atrinkti ir rezidentūros komiteto posėdžio protokole Nr. 1 konstatuotų aplinkybių teisėtumą, o šiuo aspektu pateikiami apeliacinio skundo argumentai vertintini kaip subjektyvi, įrodymais nepagrįsta apelianto nuomonė.

45Kiti apeliacinio skundo motyvai taip pat neturi teisinės reikšmės priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

46Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė materialinės teisės normas, nepadarė proceso teisės normų pažeidimų, kurie galėtų turėti įtakos neteisėto sprendimo priėmimui, todėl apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

47Atmetus apelianto P. Ū. apeliacinį skundą, teikiant antrinę teisinę pagalbą P. Ū. antinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei iš atsakovių nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

48Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

49Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas P. Ū. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas:... 5. Atsakovės su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Dėl pašalinimo iš rezidentūros studijų teisėtumo. Teismas nurodė, kad... 9. Dėl atleidimo iš darbo teisėtumo. Iš 2008 m. kovo 13 d. sutarties turinio... 10. Dėl reikalavimo priteisti žalos atlyginimą. Atmetus reikalavimą pripažinti... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Ieškovas P. Ū. apeliaciniame skunde (5 t. b. l. 58-66) prašo panaikinti... 13. 1. Teismo sprendimas yra neteisėtas, neteisingas ir nepagrįstas. Byla... 14. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas privalėjo įvykdyti 4 ciklus,... 15. 3. Apeliantas ieškinyje nurodė, kad studijų procese atsakingi vadovai... 16. 4. Nepagrįstai keltas klausimas dėl įsiskolinimo už ciklą „Dirbtinė... 17. 5. Teismas neatsižvelgė į svarbias aplinkybes, kad 2014-11-25 posėdyje... 18. 6. Teismas nepakankamai išnagrinėjo aplinkybes dėl rezidentūros dienyno... 19. 7. Teismas visiškai nesivadovavo jau nustatytais faktais apie tai, kad iš... 20. 8. Teismas negalėjo remtis Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus... 21. 9. Teismas neįvertino bylai pateiktų įrodymų apie 2015-05-22 vykusį senato... 22. 10. Atsakovai nepateikė įrodymų, kurie paneigtų ieškovo ieškinio... 23. Atsakovė VšĮ LSMU ligoninė Kauno klinikos atsiliepime į apeliacinį... 24. Atsakovė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas atsiliepime į... 25. 1. Apelianto argumentai, kad nepagrįstai keltas klausimas dėl įsiskolinimo... 26. 2. Remiantis 2014 m. lapkričio 25 d. posėdyje priimtu nutarimu su apeliantu... 27. 3. Nušalinus apeliantą nuo klinikinės veiklos, jam nebuvo atimta galimybė... 28. 4. Byloje yra pateikti įrodymai, jog dienynai klinikoje buvo vedami, P. Ū.... 29. 5. Apeliantas nenurodė, kokias turinčias reikšmės bylai aplinkybes prašomi... 30. 6. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad... 31. 7. 2015-05-22 Senato posėdyje svarstytas P. Ū. skundas dėl LSMU studentų... 32. 8. Apeliantas pašalintas iš rezidentūros studijų dėl to, kad rezidentas... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 35. Apeliantas pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.... 36. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo... 38. Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo sprendimu sutinka ir... 39. Teisėjų kolegija vertina, jog negalima sutikti su apelianto motyvais, jog... 40. Teisėjų kolegija taip pat vertina, kad negalima sutikti su apelianto... 41. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo... 42. Teisėjų kolegija nustatė, kad ieškovas apeliaciniame skunde išvardija tas... 43. Teisėjų kolegija nustatė, kad 2014 m. lapkričio 25 d. LSMU rezidentūros... 44. Apelianto apeliacinio skundo argumentų, jog būdamas nušalintas nuo... 45. Kiti apeliacinio skundo motyvai taip pat neturi teisinės reikšmės priimto... 46. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 47. Atmetus apelianto P. Ū. apeliacinį skundą, teikiant antrinę teisinę... 48. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 49. Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą....