Byla e2A-742-794/2019
Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vaclovo Pauliko (pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Petkuvienės, ir Ingos Staknienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SPA Birštonas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB “SPA Birštonas” ieškinį atsakovui UAB „Trucor“ dėl nuostolių, patirtų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas UAB „SPA Birštonas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė ieškovui UAB „SPA Birštonas iš atsakovo UAB „Trucor“ priteisti 13,514,30 EUR nuostolių, šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovas nurodė, jog UAB FMĮ „Orion securities“ (procesinių teisių perėmėjas UAB „Trucor“) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš UAB „Green Birštonas“, UAB „Green Vilnius hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ priteisti 234,200 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 4,339,20 Lt delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi UAB FMĮ „Orion securities” prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones 238,539,20 Lt sumai UAB „Green Birštonas“, UAB „Green Vilnius hotel“, UAB „Birštono investicija“ turto atžvilgiu patenkino iš dalies ir bendrai 238,539,20 Lt sumai areštavo UAB „Green Birštonas“, UAB „Green Vilnius hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įskaitant turtines teises, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims, įkeisti, juo garantuoti, laiduoti už savo ar kitų asmenų prievoles ar kitaip jį apsunkinti. UAB „Birštono investicija“ pateikė prašymą pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones UAB „Birštono investicija“ atžvilgiu - panaikinti UAB „Birštono investicija“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, nes UAB „Birštono investicija“ įmokėjo reikalaujamą 69,085,73 EUR į teismo depozitinę sąskaitą. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 2 d. nutartimi patenkino UAB „Birštono investicija“ prašymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. spalio 31 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimą paliko nepakeistą, t. y. visi UAB „Trucor“ reikalavimai UAB „SPA Birštonas“ atžvilgiu liko atmesti. Ieškovo teigimu, UAB „SPA Birštonas“ dėl UAB „Trucor“ reikalavimu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nuo 2015 m. sausio 27 d. iki 2017 m. lapkričio 14 d. negalėjo naudotis 69,085,73 EUR suma ir už šį laikotarpį 2014 m. rugpjūčio 26 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir UAB „Margio investicija“, pagrindu, ieškovui priskaičiuotos palūkanos, sudarančios 13,514,30 EUR sumą. Be to, UAB „Trucor“ buvo žinoma, kad dėl jo reikalavimu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, UAB „SPA Birštonas“ teko „įšaldyti“ pasiskolintas lėšas, ir už šį laikotarpį ieškovui priskaičiuotos palūkanos, mokėtinos kreditoriui. Ieškovas vertinimu, ši suma ir sudaro UAB „SPA Birštonas“ patirtus nuostolius.

93.

10Atsakovas UAB „Trucor“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurio prašė ieškovo UAB „SPA Birštonas ieškinį atmesti.

114.

12Nurodė, kad ieškovas žalos fakto ieškovas neįrodė, nepateikė įrodymų, jog faktiškai suteiktos paskolos suma kartu su palūkanomis buvo grąžinta UAB „Margio investicija“. Atsakovo teigimu, byloje nėra duomenų, jog būtent paskolos pagrindu suteiktos lėšos, o ne kitos lėšos, kurias turėjo valdė ir naudojo ieškovas buvo panaudotos įmokant 69,085,73 EUR sumą į teismo depozitinę sąskaitą. Tai reiškia, jog ieškovas teismo depozitui įmokėti galėjo turėti sau priklausančių laisvų piniginių lėšų, kurias galimai panaudojo įmokant depozitą. CPK 148 straipsnio 2 dalis nenumatė ieškovo pareigos įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalavimo dydžio sumos, t. y. minėta norma nėra imperatyvi, todėl ieškovas pats savo laisvu pasirinkimu pasirinko tokį veikimo modelį, kuriuo apribojo savo galimybę naudotis 69,085,73 EUR suma. Be to, paskola nebuvo paimta būtent siekiant įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalaujamą atsakovo sumą, bet skirta perskolinti paskolą UAB „Green Vilnius hotel“, todėl paskola net negalėjo būti panaudota ieškovo nurodytam tikslui, kadangi tokiu atveju, tai būtų esminis sutarties pažeidimas. Byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių, kokios sumos buvo panaudotos pagal paskirtį t. y. perskolintos UAB „Green Vilnius hotel“, todėl nėra pagrindo manyti, jog ieškovas pažeidė sutarties nuostatas ir panaudojo dalį paskolos ne pagal paskirtį. Atsakovo teigimu, neįrodytas priežastinis ryšys tarp negalėjimo naudotis 69,085,73 EUR suma ir žalos atsiradimo, nes 7 procentų palūkanas ieškovui būtų tekę mokėti ir tuo atveju, jeigu jis ir būtų galėjęs pasinaudoti minėta suma. Ieškovas pats pasirinko įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 69,085,73 EUR sumą t. y. pats susikūrė prielaidas nuostolių atsiradimui pasinaudodamas CPK 148 straipsnio 2 dalyje numatyta procesine teisę, kuria pasinaudoti neprivalėjo, todėl galimi nuostoliai atsiradę dėl ieškovo kaltės negali būti dengiami atsakovo lėšomis.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 25 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė.

166.

17Teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo ieškovo įrodinėtinų nuostolių atsiradimo pagrindas ir tiesioginė priežastis. Teismas nustatė, jog ieškovo paskolos su UAB „Margio investicija“ sutartis buvo tikslinė - sudaryta ne dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo. Dalį paskolos sumos ieškovas savo iniciatyva nusprendė panaudoti laikinųjų apsaugos priemonių procese sumokėjus į teismo depozitinę sąskaitą ieškiniu reikalaujamą sumą. Atsižvelgiant į paskolos sutarties nuostatas, paskolos sutartimi numatyto dydžio (7 procentų) palūkanas ieškovas įsipareigojo mokėti visais atvejais, t. y. šias palūkanas ieškovas paskolos gavimo metu būtų mokėjęs ir tuo atveju, jeigu jis ir būtų galėjęs pasinaudoti 69,085,73 EUR suma, o paskolos sumos grąžinimo terminas, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo metu, dar nebuvo suėjęs, todėl ieškovas būtų privalėjęs mokėti palūkanas net ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra nustatytos būtinosios ginčo santykiams taikytinos sąlygos – ieškovo nurodytų nuostolių priežastinio ryšio su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, todėl ieškovo ieškinį atmetė.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

197.

20Ieškovas UAB „SPA Birštonas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 birželio 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „SPA Birštonas“ ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

218.

22Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

238.1.

24Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nenustatyta ieškovo nurodytų nuostolių priežastinio ryšio su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Ieškovas yra pelno siekiantis privatus juridinis asmuo. Vien didelės lėšų sumos „įšaldymo“ ilgam laikotarpiui faktas reiškia nuostolių atsiradimą pelno siekiančiam juridiniam asmeniui. Būtent dėl UAB „Trucor“ veiksmų – jo reikalavimu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių - apeliantas laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 27 d. iki 2017 m. lapkričio 14 d. negalėjo disponuoti 69,085,73 EUR suma.

258.2.

26Nesuprantama, kodėl aplinkybės, kad tarp apelianto ir UAB „Margio investicija“ paskolos sutartis sudaryta ne dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir dalį paskolos sumos apeliantas panaudojo laikinųjų apsaugos priemonių procese, leido pirmosios instancijos teismui daryti išvadą dėl priežastinio ryšio nebuvimo. Laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos tiek UAB „Birštono investicija“, tiek UAB „Green Vilnius hotel“, vėliau susijungusių ir tapusių UAB „SPA Birštonas“ atžvilgiu, todėl nėra skirtumo, kuri iš bendrovių į depozitinę teismo sąskaitą pervedė ieškiniu reikalautą sumą.

278.3.

28Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog pagal paskolos sutarties nuostatas, paskolos sutartimi numatyto dydžio (7 procentų) palūkanas ieškovas buvo įpareigotas mokėti visais atvejais. Apelianto teigimu, šiuo atveju ieškovas 69085,73 EUR sumos nenaudojo savo reikmėms, todėl neaišku, kodėl už ją turi mokėti palūkanas. Jei ieškovui ši suma nebūtų buvusi reikalinga, jis ją būtų grąžinęs ar iš viso nesiskolinęs, kad būtų išvengęs palūkanų mokėjimo.

298.4.

30Į depozitinę sąskaitą pervestų lėšų rūšis (nuosavos ar skolintos) nekeičia situacijos dėl apelianto patirtų nuostolių – net jei būtų nustatyta, kad buvo pervesto UAB „Birštono investicija“ nuosavos lėšos, situacija dėl apelianto patirtų nuostolių nesikeičia – jei nebūtų „įšaldytos“ nuosavos lėšos, ieškovui nebūtų reikėję atitinkama suma lėšų skolintis iš kreditoriaus.

319.

32Atsiliepimo į apeliacinį skundą gauta nebuvo.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3510.

36Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

3711.

38Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą apeliacinio skundo ribose, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

3912.

40Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo teisingai, sąžiningai, protingai taikyti bei aiškinti įstatymus tam, jog tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga; kad pagal CPK 176 straipsnio nuostatas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, jog egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku; kad pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis); kad pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentai, ieškovo apeliacinio skundo motyvai šioje nutartyje yra analizuojami remiantis būtent nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų bei nustatytų teisinių, faktinių aplinkybių visetu (CPK 3 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009; 2015 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009 etc.).

4113.

42Pažymėtina, jog sekant kasacinio teismo praktika, apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, nes tai – skundžiamo teismo sprendimo kontrolės forma (LAT 2005-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005; 2007-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2007). Todėl teisėjų kolegija apeliacinio skundo ribose patikrina, ar ginčo šalys įrodė tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.).

4314.

44Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl nuostolių, kurie atsirado dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo priteisimo.

4515.

46Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „SPA Birštonas“ dėl nuostolių, patirtų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo į teismą kreipėsi po to, kai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. spalio 31 d. d. nutartimi, priimtu civilinėje byloje UAB FMĮ „Orion securities“ (procesinių teisių perėmėjas UAB „Trucor“) v. UAB „Green Birštonas“, UAB „Green Vilnius hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ (UAB „Birštono investicija“ buvo prijungta prie UAB „Vilnius Green Hotel“, kuri pakeitė pavadinimą ir tapo UAB „SPA Birštonas“), civilinės bylos Nr. e3K-3-374-421/2017, paliko nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-15 sprendimą, kuriuo UAB „Trucor“ reikalavimai UAB „SPA Birštonas“ atžvilgiu buvo atmesti. UAB „Trucor“ nurodytoje byloje pareiškus ieškinį, Vilniaus apygardos teismo 2014-12-18 nutartimi 238539,20 Lt sumai buvo areštuotas UAB „Green Birštonas“, UAB „Green Vilnius hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, įskaitant turtines teises, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims, įkeisti, juo garantuoti, laiduoti už savo ar kitų asmenų prievoles ar kitaip jį apsunkinti. UAB „Birštono investicija“ 2015-01-27 įmokėjus ieškiniu reikalaujamą 69085,73 EUR sumą į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą, Vilniaus apygardos teismas 2015-02-02 nutartimi panaikino UAB „Birštono investicija“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą 69085,73 EUR sumai. Ieškovo teigimu, UAB „SPA Birštonas“ dėl UAB „Trucor“ reikalavimu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nuo 2015 m. sausio 27 d. iki 2017 m. lapkričio 14 d. negalėjo naudotis 69085,73 EUR suma, kurią gavo pagal UAB „Birštono investicija“ 2014-08-26 sudarytą su UAB „Margio investicija“ paskolos sutartį, pagal kurią UAB „Birštono investicija“ turėjo būti suteikta 1 737 720 EUR suma (Sutarties 2.2 punktas) ir už kurią privalėjo mokėti UAB „Margio investicija“ 7 procentų metines palūkanas (Sutarties 4.1 punktas), kurios ir laikytinos ieškovo nuostoliais. Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu konstatavęs, jog nagrinėjamu nėra nustatytos būtinosios ginčo santykiams taikytinos sąlygos – ieškovo nurodytų nuostolių priežastinio ryšio su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, ieškovo ieškinį atmetė. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo ieškovo įrodinėtinų nuostolių atsiradimo pagrindas ir tiesioginė priežastis. Priešingai, ieškovo paskolos su UAB „Margio investicijos“ sutartis buvo sudaryta ne dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, dalį paskolos sumos ieškovas savo iniciatyva nusprendė panaudoti laikinųjų apsaugos priemonių procese sumokėjus į teismo depozitinę sąskaitą ieškiniu reikalaujamą sumą, be to, ieškovas visais atvejais įsipareigojo mokėti UAB „Margio investicijos“ 7 proc. dydžio palūkanas už negrąžintą paskolos sumą, kurios grąžinimo terminas, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo metu, nebuvo suėjęs. Apeliaciniu skundu ieškovas ginčija pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinys buvo atmestas. Apelianto teigimu, šioje byloje yra aiškus tiesioginis priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų atsakovo veiksmų (jo reikalavimų pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, sąlygojusių didelės ieškovo sumos įšaldymą beveik 3 metų laikotarpiu) ir ieškovo patirto žalos – palūkanų, mokėtinų už 69085,73 EUR sumą, kuria ieškovas beveik 3 metus negalėjo disponuoti. Atsižvelgiant į tai, šioje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškovo ieškinys dėl nuostolių, patirtų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

47Dėl deliktinės atsakomybės pagal CPK 146 straipsnio 2 dalį taikymo

4816.

49CPK 146 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 147 straipsnio 3 dalies (redakcija galiojusi iki 2011 m. rugsėjo 30 d., CPK 146 straipsnio 2 dalies redakcija, galiojanti nuo 2011 m. spalio 1 d.) normos taikymo sąlygos yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo kreditoriaus, prašiusio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškinys atmestas, ir nuostoliai, kuriuos skolininkas patyrė dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Taigi, naudodamasis CPK 146 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teise ir reikšdamas ieškinį po ginčo, kurį nagrinėjant buvo taikomos laikinosios apsaugos priemonės, išnagrinėjimo jo naudai, ieškovas turi įrodyti nuostolių atsiradimo faktą ir dydį bei priežastinį ryšį su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nes gali būti atlyginami tik tie realūs ieškovo patirti nuostoliai, kurie susidarė kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tiesioginė pasekmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2009).

5017.

51CPK 146 straipsnyje neįtvirtinama, kokios civilinės atsakomybės sąlygos įrodinėtinos, pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, patirtus dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CPK 146 straipsnio 2 dalies nuostatas, formuoja praktiką, kad teismas, spręsdamas dėl civilinės atsakomybės už laikinosiomis apsaugos priemonėmis padarytą žalą taikymo, turi nustatyti tokias sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246, 6.247 ir 6.249 str.). Taip pat pažymėtina, kad civilinės atsakomybės sąlygos (neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, žala) yra kumuliatyvios, todėl neįrodžius vienos iš jų egzistavimo, civilinė atsakomybė nuostolių atlyginimo forma negalima.

5218.

53Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad tarp taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir ieškovo įrodinėjamų nuostolių nėra priežastinio ryšio. Ieškovas nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, apeliaciniame skunde nurodo argumentus, susijusius tik su šiuo klausimu, t. y. dėl priežastinio ryšio tarp ieškovo patirtų nuostolių ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija dėl žalos ir dėl neteisėtų veiksmų kaip civilinės atsakomybės sąlygų, nepasisako.

54Dėl priežastinio ryšio, kaip civilinės atsakomybės pagal CPK 146 straipsnio 2 dalies, taikymo

5519.

56Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo ieškinys dėl nuostolių priteisimo netenkintas, vienu iš apeliacinio skundo argumentų nurodo, kad ieškovas yra pelno siekiantis privatus juridinis asmuo, todėl vien didelės lėšų sumos „įšaldymo“ ilgam laikotarpiui faktas reiškia nuostolių atsiradimą pelno siekiančiam juridiniam asmeniui. Būtent dėl UAB „Trucor“ veiksmų – jo reikalavimu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių - apeliantas laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 27 d. iki 2017 m. lapkričio 14 d. negalėjo disponuoti 69,085,73 EUR suma. Be to, apelianto teigimu, nesuprantama, kodėl aplinkybės, kad tarp apelianto ir UAB „Margio investicija“ paskolos sutartis sudaryta ne dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir dalį paskolos sumos apeliantas panaudojo laikinųjų apsaugos priemonių procese, leido pirmosios instancijos teismui daryti išvadą dėl priežastinio ryšio nebuvimo. Laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos tiek UAB „Birštono investicija“, tiek UAB „Green Vilnius hotel“, vėliau susijungusių ir tapusių UAB „SPA Birštonas“ atžvilgiu, todėl nėra skirtumo, kuri iš bendrovių į depozitinę teismo sąskaitą pervedė ieškiniu reikalautą sumą. Tačiau su tokia apelianto dėstoma pozicija teisėjų kolegija nesutinka šioje nutartyje nurodomų argumentų pagrindu.

5720.

58Vertinant šiuos apeliacinio skundo argumentus, visų pirma pažymėtina, jog CK 6.247 straipsnyje nurodyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Teismų praktikoje pažymėta, kad priežastinio ryšio taikymas atitinka civilinės atsakomybės tikslą kompensuoti padarytus nuostolius, kurių atsiradimas yra susijęs su veikimu ar neveikimu, dėl kurio šie nuostoliai atsirado; civilinėje atsakomybėje pripažįstamas atsakomybės pagrindu ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai žala atsiranda ne tiesiogiai iš neteisėtų veiksmų, bet yra pakankamai susijusi su žalingais padariniais; taikant deliktinę atsakomybę, netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar jiems padidėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2010; 2013 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2013; kt.).

5921.

60Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra nurodyta, kad priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmame etape conditio sine qua non testu (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija) nustatomas faktinis priežastinis ryšys ir sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Nustatant teisinį priežastinį ryšį reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2014).

6122.

62Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-08-26 UAB „Margio investicija“ ir UAB „Birštono investicija“ sudarė Paskolos sutartį, pagal kurią UAB „Margio investicija“ suteikė UAB „Birštono investicija“ 1 737 720,00 Eur (6 000 000,00 Lt) paskolą 36 mėnesių terminui. Sutarties 3.1 punkte šalys numatė paskolos tikslą, pagal kurį UAB „Birštono investicija“ įsipareigoja paskolą perskolinti UAB „Green Vilnius hotel“, užtikrindamas, kad UAB „Green Vilnius hotel“ visas perskolintas lėšas naudos projektui (kurį UAB „Green Vilnius hotel“ įsipareigoja įvykdyti pagal 2013-12-03 Finansavimo ir administravimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Green Vilnius hotel“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos bei VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros) vystyti. Jeigu paskolos gavėjas naudoja paskolą ne pagal paskolos tikslą arba neužtikrina paskolos naudojimo pagal paskolos tikslą, tai laikoma esminiu sutarties pažeidimu, suteikiančiu paskolos davėjui teisę reikalauti išankstinio paskolos grąžinimo (sutarties 3.2 punktas). Paskolos gavėjo UAB „Birštono investicija“ esminis sutarties pažeidimas yra vienas iš sutarties nutraukimo pagrindų, kuriam esant paskolos davėjas UAB „Margio investicija“ turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti suteikti paskolą bei sumokėti priskaičiuotas palūkanas (sutarties 9-9.1 punktai) (e. b. l. 9-14).

6323.

64Įvertinusi šias aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog paskola nebuvo paimta tikslu įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą ieškiniu reikalaujamą 69085,73 EUR sumą, kadangi minėta paskola buvo imama tikslu perskolinti UAB „Green Vilnius hotel“ lėšas. Apeliacinės instancijos teismo teigimu, paskola negalėjo būti panaudota apelianto nurodytam tikslui, kadangi tokiu atveju, tai būtų esminis Sutarties pažeidimas (Sutarties 3.2 punktas). Taigi vien ta aplinkybė, jog dalį paskolos sumos ieškovas savo iniciatyva nusprendė panaudoti laikinųjų apsaugos priemonių procese sumokėjus į teismo depozitinę sąskaitą ieškiniu reikalaujamą sumą, nesudaro pagrindo spręsti, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo ieškovo įrodinėtinų nuostolių atsiradimo pagrindas ir tiesioginė priežastis.

6524.

66Šiame kontekste taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog remiantis ieškovo į bylą pateiktais sąskaitos išrašais, 2015-07-14 UAB „Margio investicija“ pervedė UAB „Birštono investicija“ 159 245,65 Eur sumą, 2015-05-25 – 331 335,00 Eur, 2015-04-17 – 290 725,00 Eur, 2015-03-05 – 44 000,00 Eur sumą, 2014-12-19 – 600 000,00 Lt, 2014-12-15 – 450 000,00 Lt, 2014-12-15 – 370 000,00 Lt, 2014-12-04 – 500 000,00 Lt, 2014-08-27 – 1 200 000,00 Lt (e. b. l. 15-22). Mokėjimo paskirtyse nurodyta, kad pinigai UAB „Birštono investicija“ pervedami pagal 2014-08-26 Paskolos sutartį. Atsižvelgus į tai, kad minėta paskola yra tikslinė, t. y. sutarties 3.1. punktu šalys numatė, jog UAB „Birštono investicija“ įsipareigoja paskolą perskolinti UAB „Green Vilnius hotel“, užtikrindamas, kad UAB „Green Vilnius hotel“ visas perskolintas lėšas naudos projektui (kurį UAB „Green Vilnius hotel“ įsipareigoja įvykdyti pagal 2013-12-03 Finansavimo ir administravimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Green Vilnius hotel“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos bei VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros) vystyti, apelianto argumentai, jog jei ne UAB „Trucor“ reikalavimu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, UAB „Birštono investicija“ galėjo skolintis atitinkamai mažesnę sumą, atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

6725.

68Kritiškai vertintini ir apelianto teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog pagal paskolos sutarties nuostatas, paskolos sutartimi numatyto dydžio (7 procentų) palūkanas ieškovas buvo įpareigotas mokėti visais atvejais. Apelianto teigimu, šiuo atveju ieškovas 69085,73 EUR sumos nenaudojo savo reikmėms, todėl neaišku, kodėl už ją turi mokėti palūkanas.

6926.

70Remiantis į bylą pateiktos 2014-08-26 Paskolos sutarties 4 punktu, matyti, jog sutartimi šalys sutarė, jog už naudojimąsi paskola, paskolas gavėjas UAB „Birštono investicija“ moka 7 proc. dydžio metines palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo paimtos ir negrąžintos paskolos dalies, bei kurios sumokamos paskolos grąžinimo dieną kartu su grąžinama paskolos suma. Jeigu sutartyje nustatytais atvejais paskola yra grąžinama dalimis, kartu su grąžinamomis paskolos dalimis yra sumokamos priskaičiuotos palūkanos. Teisėjų kolegijos teigimu, atsižvelgiant į UAB „Margio investicija“ ir UAB „Birštono investicija“ sudarytos Paskolos sutarties nuostatas, ši 4 punkto lingvistinė formuluotė lemia aiškinimą, jog paskolos sutartimi numatyto dydžio (7 procentų) palūkanas ieškovas įsipareigojo mokėti visais atvejais, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog šias palūkanas ieškovas paskolos gavimo metu būtų mokėjęs ir tuo atveju, jeigu jis ir būtų galėjęs pasinaudoti 69085,73 EUR suma. Be to, įvertinus į tai, kad kaip jau aukščiau šioje apeliacinės instancijos teismo nutartyje buvo konstatuota, jog minėta paskola yra tikslinė, t. y. paskola buvo paimta tikslu perskolinti UAB „Green Vilnius hotel“ lėšas, o ne įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą ieškiniu reikalaujamą 69085,73 EUR sumą, o apeliantui šios išvados nepaneigus, apelianto teiginiai, jog šiuo atveju ieškovas 69085,73 EUR sumos nenaudojo savo reikmėms, todėl už ją neturi mokėti palūkanas, negali būti laikomi teisėtais ir pagrįstais.

7127.

72Atskirai pažymėtina, kad CPK 148 straipsnio 2 dalis nenumatė ieškovo pareigos įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalavimo dydžio sumos, t. y. minėta norma nėra imperatyvi, todėl akivaizdu, jog apeliantas pats savo laisvu pasirinkimu pasirinko tokį veikimo modelį, kuriuo apribojo savo galimybę naudotis 69 085,73 EUR suma. Kitaip tariant, ieškovas pats sukūrė prielaidas nuostolių atsiradimui pasinaudodamas CPK 148 straipsnio 2 dalyje numatyta procesine teise, kuria pasinaudoti neprivalėjo. Tai reiškia, kad visi neigiami padariniai turi tekti būtent ieškovui. Be kita ko, teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad ieškovas negalėjo depozitinės sumos įmokėti iš savo lėšų ir/ar iš kitur gautų lėšų (t. y. ne iš UAB „Margio investicija“), todėl vien ta aplinkybė, jog dalį paskolos sumos ieškovas savo iniciatyva nusprendė panaudoti laikinųjų apsaugos priemonių procese sumokėjus į teismo depozitinę sąskaitą ieškiniu reikalaujamą sumą, nesudaro pagrindo spręsti, jog tarp taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir ieškovo įrodinėjamos žalos yra aiškus tiesioginis priežastinis ryšys.

7328.

74Teisėjų kolegijos išanalizavusi apeliacinio skundo argumentus bei byloje surinktų duomenų visumą daro išvadą, jog atsakovo apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, susijusiais su netinkamu įrodymų vertinimu, tačiau kaip matyti iš pateikto apeliacinio skundo, apeliantas visiškai nepagrindžia pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o tiesiog pateikia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų turinio. Taigi apeliantas iš esmės siekia, kad byloje pateiktų įrodymų pagrindu būtų nustatytos kitos faktinės aplinkybės, nei tai padarė pirmosios instancijos teismas. Tačiau įrodymų vertinimas iš esmės yra teismo (teisėjo) nepriklausomumo išraiška. Nesant duomenų, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimą reguliuojančias nuostatas (to neįrodžius), kitokia ieškovo nuomonė dėl tam tikrų įrodymų turinio neduoda pagrindo abejoti teismo išvadomis, pagrįstomis ne tik ieškovo nurodytais įrodymais, bet ir visa bylos medžiaga. Kaip matyti iš apskųsto sprendimo turinio, pirmosios instancijos teismas įvertino šalių pateiktus įrodymus, pasisakė dėl visų esminių šalių argumentų. Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija laikosi nuostatos, jog pirmiau aptarti ieškovo skundo argumentai nesudaro pagrindo abejoti įrodymų vertinimo proceso išsamumu ir objektyvumu,

7529.

76Esant šioms aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, bei atsižvelgus į tai, kad nagrinėjamu atveju apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovo patirti nuostoliai dėl negalėjimo naudotis 69085,73 EUR suma atsirado būtent dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-12-18 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo ieškovo įrodinėtinų nuostolių atsiradimo pagrindas ir tiesioginė priežastis, o priešingai, remiantis bylos duomenimis nustačius, jog ieškovo paskolos su UAB „Margio investicijos“ sutartis buvo sudaryta ne dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, dalį paskolos sumos ieškovas savo iniciatyva nusprendė panaudoti laikinųjų apsaugos priemonių procese sumokėjus į teismo depozitinę sąskaitą ieškiniu reikalaujamą sumą, bei tai, jog ieškovas visais atvejais įsipareigojo mokėti UAB „Margio investicijos“ 7 proc. dydžio palūkanas už negrąžintą paskolos sumą, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tarp taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir ieškovo įrodinėjamos žalos nėra priežastinio ryšio. Taigi apelianto ginčijamas pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas atmesti ieškovo ieškinį dėl nuostolių, patirtų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo, neįrodžius vienos iš civilinės atsakomybės egzistavimo sąlygos, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra jokio pagrindo apeliacinio skundo argumentais ir motyvais jį keisti ar naikinti.

7730.

78Kiti apelianto argumentai vertintini kaip neturintys esminės reikšmės sprendžiant dėl skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl dėl jų atskirai nepasisakytina. Teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

79Dėl procesinės bylos baigties

8031.

81Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamo pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, išanalizavusi faktinius bylos duomenis, prieina išvados, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 str.). Tai, kad apeliantas nesutinka su teismo išvadomis ir kitaip vertina teismo įvertintus įrodymus, nėra pagrindo, nesant apelianto teiginius pagrindžiančių įrodymų, pripažinti teismo išvadas nepagrįstomis. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantas, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių, tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės bei procesines normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis) ir jį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija apeliacinį skundą atmeta, o skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą palieka nepakeistu.

82Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

8332.

84Atmetus apeliacinį skundą, ieškovo bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys).

8533.

86Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3,00 EUR sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

87Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

88ieškovo apeliacinį skundą atmesti.

89Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

90Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas UAB „SPA Birštonas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 7. 2.... 8. Ieškovas nurodė, jog UAB FMĮ „Orion securities“ (procesinių teisių... 9. 3.... 10. Atsakovas UAB „Trucor“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurio prašė... 11. 4.... 12. Nurodė, kad ieškovas žalos fakto ieškovas neįrodė, nepateikė įrodymų,... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 25 d. sprendimu ieškovo... 16. 6.... 17. Teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė įrodymų,... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 7.... 20. Ieškovas UAB „SPA Birštonas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 21. 8.... 22. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 23. 8.1.... 24. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nenustatyta... 25. 8.2.... 26. Nesuprantama, kodėl aplinkybės, kad tarp apelianto ir UAB „Margio... 27. 8.3.... 28. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog pagal paskolos... 29. 8.4.... 30. Į depozitinę sąskaitą pervestų lėšų rūšis (nuosavos ar skolintos)... 31. 9.... 32. Atsiliepimo į apeliacinį skundą gauta nebuvo.... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 35. 10.... 36. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 37. 11.... 38. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 39. 12.... 40. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 41. 13.... 42. Pažymėtina, jog sekant kasacinio teismo praktika, apeliacinis procesas nėra... 43. 14.... 44. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl nuostolių, kurie... 45. 15.... 46. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „SPA Birštonas“ dėl nuostolių,... 47. Dėl deliktinės atsakomybės pagal CPK 146 straipsnio 2 dalį taikymo... 48. 16.... 49. CPK 146 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad įsiteisėjus sprendimui, kuriuo... 50. 17.... 51. CPK 146 straipsnyje neįtvirtinama, kokios civilinės atsakomybės sąlygos... 52. 18.... 53. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad tarp taikytų... 54. Dėl priežastinio ryšio, kaip civilinės atsakomybės pagal CPK 146... 55. 19.... 56. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo... 57. 20.... 58. Vertinant šiuos apeliacinio skundo argumentus, visų pirma pažymėtina, jog... 59. 21.... 60. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra nurodyta, kad priežastinio ryšio... 61. 22.... 62. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-08-26 UAB... 63. 23.... 64. Įvertinusi šias aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 65. 24.... 66. Šiame kontekste taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog remiantis... 67. 25.... 68. Kritiškai vertintini ir apelianto teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas... 69. 26.... 70. Remiantis į bylą pateiktos 2014-08-26 Paskolos sutarties 4 punktu, matyti,... 71. 27.... 72. Atskirai pažymėtina, kad CPK 148 straipsnio 2 dalis nenumatė ieškovo... 73. 28.... 74. Teisėjų kolegijos išanalizavusi apeliacinio skundo argumentus bei byloje... 75. 29.... 76. Esant šioms aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, bei atsižvelgus į tai,... 77. 30.... 78. Kiti apelianto argumentai vertintini kaip neturintys esminės reikšmės... 79. Dėl procesinės bylos baigties... 80. 31.... 81. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamo pirmosios instancijos teismo... 82. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme... 83. 32.... 84. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovo bylinėjimosi išlaidos, patirtos... 85. 33.... 86. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 87. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 88. ieškovo apeliacinį skundą atmesti.... 89. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 25 d. sprendimą palikti... 90. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....