Byla e2-25-941/2017
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Rimkienė, sekretoriaujant Jurgai Šideikienei, dalyvaujant ieškovams I. P., A. K. N., E. J., ieškovų atstovei advokatei Julijai Viktorijai Flis (iki teisinių paslaugų sutarties nutraukimo), atsakovams A. N., D. N., atsakovų atstovui advokatui Rimvydui Kairiui, trečiajam asmeniui notarui Gintarui Bastakiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų I. P., E. D. Š., E. J., S. G., A. K. N. ieškinį atsakovams D. N., A. N., tretiesiems asmenims notarui Gintarui Bastakiui, AIG Europe Limited (Finland Branch), J. L. N., G. N. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovai I. P., E. D. Š., E. J., S. G., A. K. N. 2015-01-09 pateiktu ir 2015-01-14 priimtu ieškiniu prašo pripažinti mirusiosios P. G. 2014-09-11 sudarytą testamentą, kuriuo mirusioji visą turtą po ½ dalį paliko atsakovams D. N. ir A. N., negaliojančiu, kaip sudarytą asmens negalėjusio suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Nurodo, kad P. G. mirė ( - ), nei vaikų, nei sutuoktinio neturėjo, jos mama mirė ( - ). Ieškovės yra mirusiosios seserys, ieškovas – brolis. Ieškovai yra įsitikinę, kad testamentas neatitiko P. G. valios, nes buvo sudarytas po sunkios ligos. Kiek ieškovams žinoma, ji ne kartą buvo gydyta VŠĮ Klaipėdos Psichiatrijos filiale. Be to, ji 2014-09-02, t.y. 9 dienos iki testamento sudarymo, be sąmonės buvo atvežta į VšĮ Respublikinę Klaipėdos ligoninę ir paguldyta į reanimacijos skyrių, pagal gydytojo įrašus kontakto su ligoniu nėra, be sąmonės, padėtis – priverstinė gulima. 2014-09-03, t.y. 8 dienos iki testamento sudarymo, gydytojų įrašuose nurodyta –būklė lieka bloga. 2014-09-04, t.y. 7 dienos iki testamento sudarymo, gydytojo įraše nurodyta – būklė lieka labai sunki, vangi, produktyvaus kontakto nėra. Tik 2014-09-05 P. G. be detalesnio argumentavimo iš reanimacijos skyriaus perkelta į pulmunologijos skyrių. Ieškovams lankant P. G. ligoninėje, ji de facto buvo neveiksni – kalbėjo su kažkokiais balsais, niekam neleido kalbėti, nes sakė bendraujanti su Grybauskaite, kuri jai duodanti nurodymus. Be detalesnio argumentavimo akivaizdu, kad asmens sudarytas testamentas po nesąmoningos būsenos, pastarajam sunkiai sergant, sukelia pagrįstas abejones dėl tikrosios testatoriaus valios. Be to, P. G. buvo daryta akių operacija ir ji labai prastai matė, todėl ieškovams kyla abejonių dėl parašo ant testamento tikrumo. Mano, kad testamentas sudarytas P. G. nesuvokiant savo veiksmų esmės ir nesugebant jų valdyti. Be to, dėl akių ligos jai fiziškai būtų buvę sudėtinga pasirašyti testamente. Pažymi, kad iki ginčijamo testamento surašymo, P. G. buvo surašiusi kitą testamentą, kuriuo visą savo turtą buvo palikusi sesei I. P.. 2006-06-05 testamentu butą ( - ) ir 291/874 dalį žemės sklypo paliko broliui A. K. N., testamentas buvo patvirtintas Klaipėdos ligoninėje Klaipėdos miesto 2-ojo notarų biuro notarės A. R.. Atkreipia dėmesį, kad P. G. rūpinosi ne atsakovai, o ieškovai. Todėl darytina pagrįsta išvada, kad P. G., būdama sąmoninga, savo turtą būtų palikusi kitiems savo broliams ir sesėms.

3Atsakovai D. N. ir A. N. atsiliepimu su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad pagal 2014-09-11 epikrizę testatorei buvo diagnozuota pagrindinė liga: plaučių arterijos trombemobolija ir lydinčios ligos: hipertenzinė kardiopatija, poinfarktinė kardiosklerozė, abipusė pneumonija, abipusis hidrotoraksas, hiportirozė, lėtinių ligų anemija. Nei viena iš epikrizėje nurodytų ligų nėra susijusi su asmens veiksmų suvokimu ar gebėjimu suprasti savo veiksmus. Ieškinyje aprašyta testatorės būklė kilo ne dėl psichinės ligos ar šių ligų sukeliamų komplikacijų, o dėl plaučių arterijos trombemolijos. Ieškovai testamentą siekia pripažinti negaliojančiu ne dėl ieškinyje nurodytų pagrindų, o dėl nesveiko lietuviško pavydo, kuris žeidžia velionės atminimą.

4Trečiasis asmuo notaras Gintaras Bastakys atsiliepimu su ieškiniu nesutinka ir prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad notaras 2014-09-11 VšĮ Klaipėdos respublikinėje ligoninėje, kuri 2007-12-12 įsakymu Nr. 1R-518 paveldėjimo atvejams paskirta aptarnauti Klaipėdos miesto 2-ajam notaro biurui, patvirtino testatorės testamentą. Ieškovai, nurodydami, kad testatorė ne kartą buvo gydyta VšĮ Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale, nenurodo nei kada, nei dėl kokių ligų ten testatorė galimai gydėsi bei nepateikia jokių šį faktą patvirtinančių įrodymų. Ieškovai akcentuoja testatorės būklę ją atvežus į ligoninę ir pirmosiomis dienomis po to, tačiau nutyli testatorės sveikatos pagerėjimą bei jos būklę sandorio metu. Šioje byloje turi būti vertinama testatorės sveikatos būklė būtent sandorio metu, o ne likus savaitei iki jo. Iš ieškovų pateiktos medžiagos matyti, kad testatorė 2014-09-04 buvo sąmoninga, 2014-09-05 jos būklė stabilizavosi. 2014-09-05 gydytojo A. A. įrašas – būklė stabili: sąmoninga, kontaktiška, gydytojo R. J. įrašas – sąmoninga, paliepimus vykdo. Ypatingas dėmesys turėtų būti atkreiptas į 2014-09-11, t.y. testamento sudarymo dienos, gydytojos N. Ž. padarytą įrašą, kad savijauta pagerėjusi, pati nusiskundimų nepareiškia, sąmoninga, adekvati. Taip pat iš įrašo matyti, kad testatorė yra bendraujanti, ne pasyvi. Vadinasi testatorė iki testamento sudarymo dienos visą savaitę buvo sąmoninga, ir nors dar galėjo būti fiziškai silpna, tačiau bendravo su artimaisiais, suvokė aplinką, jokių psichinių sutrikimų ir neadekvataus pacientės elgesio šio gydymo metu nebuvo užfiksuota. Ieškovų argumentai dėl testatorės akių ligos, galėjusios sutrukdyti išreikšti savo valią, taip pat yra nepagrįsti. Notaras testamentą perskaitė balsu, testatorė jį patvirtino tiek žodžiu, tiek pasirašydama. Notaras, tvirtindamas testamentą ligoninėje, kurioje pasirašantys asmenys neretai yra senyvo amžiaus ir sunkiai sergantys, deda maksimalias pastangas, kad įsitikintų testatoriaus veiksnumu. Prieš vykstant tvirtinti testamento į ligoninę, notarui 2014-09-09 buvo pateiktas testatorės P. G. medicininis pažymėjimas apie testatorės sveikatos būklę, pagal kurį vertinama, ar diagnozuotos ligos gali nulemti testatorės valios išraiškos neatitikimą jos tikrajai valiai. Iš pateikto medicininio pažymėjimo apie testatorės sveikatos būklę pagal tarptautinę ligų ir sveikatos klasifikaciją (TKL) matyti, kad jai buvo diagnozuotos šios ligos: I26 – plaučių embolija, J18.2 – hipostazinė pneumonija, nepatikslinta, I11.0 – hipertenzinė širdies liga su širdies nepakankamumu (staziniu), I25.2 – senas miokardo infarktas. Nei viena šių ligų nėra susijusi su testatorės psichine sveikata. Nebuvo jokių kitų medicininių duomenų apie kitus galimus susirgimus, kurie objektyviai galėtų paveikti žmogaus sąmoningumą ar elgesį. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre įrašų pagal testatorės asmens kodą, vardą ir pavardę nebuvo. Atvykęs pas testatorę notaras įsitikino, kad testatorė elgiasi sąmoningai ir aiškiai išreiškia savo valią dėl testamento sudarymo. Nebuvo jokių duomenų, kad testatorė elgtųsi neprotingai ar neapdairiai. Todėl notaras neturėjo pagrindo atsisakyti tvirtinti testamento. Testatorės pageidavimu, testamentas buvo patvirtintas. Notaras sandorį patvirtino laikydamasis visų teisės aktų reikalavimų.

5Trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka ir prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

6Tretieji asmenys J. L. N. ir G. N. per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

7Ieškovai I. P., A. K. N., E. J. ieškinį palaiko. Ieškovų atstovė advokatė Julilja Viktorija Flis (iki teisinių paslaugų sutarties nutraukimo) taip pat ieškinį palaikė.

8Ieškovė I. P. papildomai paaiškino, kad jos sesuo P. G. iki pensijos dirbo Baltijos laivų statykloje dažytoja. Gyveno viena savo bute ( - ). Po sesers mirties kreipėsi į notarą dėl palikimo priėmimo ir sužinojo, kad yra surašytas testamentas. P. G. buvo neveiksni, laikotarpiu nuo 1999 m. iki 2002 m. keturis kartus gulėjo psichiatrinėje ligoninėje, jai buvo nustatyta šizofrenija, ji girdėdavo įvairius garsus. Po stacionarinio gydymo kiekvieną mėnesį važiuodavo į Klaipėdos psichiatrinę polikliniką išsirašyti vaistų. Kai 2014-09-06 lankė seserį ligoninėje, ji sakė, kad mato pilną palatą baltų balandžių, kalbasi su Grybauskaite, buvo pikta, vangi, trankė seselei per rankas, jai skirtų vaistų nevartojo, metė į šiukšlinę, nes balsas jai taip sakydavo, kad nenuodytų organizmo. Kai 2014-09-08 lankė seserį ligoninėje, ji sėdėjo ant lovos, paklausta apie sveikatą, atsakė - koks tavo reikalas, jos kalba buvo nerišli. Jai skiriamus vaistus metė lauk, nes jai balsai pasakė, kad tai nuodai, ir kad jų negerti. Kai lankė seserį ligoninėje su gydančiais gydytojais nekalbėjo. Apie sesers psichinę ligą pasakė seselei 2014-09-06, kai sesuo jai sudavė per rankas. Turto dovanojimo testamentas, kuriuo P. G. jai paliko visą turtą, su sąlyga, kad ją palaidos ir prižiūrės kapą, buvo surašytas 1996 m. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, kai sesuo sunkiai sirgo, tačiau dar iki psichinės ligos diagnozavimo. Ji 2009 m. iš sesers P. G. nusipirko žemės sklypą, sumokėjo apie 6000 Lt. Apie šį sandorį žinojo visi broliai ir seserys, jo niekas neginčijo.

9Ieškovas A. N. papildomai paaiškino, kad sesuo P. G. gyveno per kelis namus nuo jo, turėjo regėjimo problemų ir sirgo psichine liga. Jis visada visais reikalais jai padėdavo, nupirkdavo vaistus, sumokėdavo mokesčius iš jos duotų piniginių lėšų. Brolis A. N. pas ją pradėjo lankytis tik paskutiniais metais, kai pamatė, kad jos būklė prastėja. Sesei P. G. dėl psichikos ligos dažnai pasidarydavo blogai, ji pradėdavo kalbėtis su kitu pasauliu, vieną kartą buvo pradėjusi mėtyti rūbus, paklodes per langą. Ne vieną kartą yra lydėjęs seserį į psichikos sveikatos centrą ant kalniuko išsirašyti vaistų. Sesuo psichiatro išrašytus vaistus nusipirkdavo, bet ne visada vartodavo. Kai sesuo 2014-09-02 buvo paguldyta į ligoninę, gydytojas pasakė, kad jos būklė labai bloga ir jos valandos suskaičiuotos. Sesuo 2014-09-11 iš reanimacijos skyriaus dėl atvežto sunkaus ligonio buvo perkelta į palatą. Su ja buvo neįmanoma susikalbėti, nes ji į nieką nereagavo. Tą pačią dieną buvo surašytas testamentas, sesuo išrašyta iš ligoninės ir A. N. ją išsivežė pas save. Sesuo P. G. 2006-06-05, gulėdama ligoninėje, jo paprašė atvežti notarą ir sudarė testamentą, kuriuo turtą buvo palikusi jam. Tuo testamentu jam paliktas žemės sklypas vėliau buvo parduotas I. P..

10Ieškovė E. J. papildomai paaiškino, kad yra 9 broliai ir seserys dviejų tėvų. Mama po sunkios ligos buvo slaugoma pas P. G., nes ji turėjo su patogumais butą. Mama O. N., priversta P. G., testamentu paliko savo namą A. N. dukrai A. N.. Dėl to mirus mamai tarp brolių ir seserų prasidėjo konfliktai. P. visą laiką buvo labai agresyvi, visada savo tikslą pasiekdavo tik su peiliu rankoje. Ji iniciavo šią bylą, kad atstatytų teisingumą - kad būtų galima parduoti P. butą, gautus pinigus po lygiai padalinti visiems ir taip visus sutaikyti. Aplankė P., kai ji gulėjo Klaipėdos Respublikinėje ligoninėje. Sesuo jai kalbėjo, kad gyvens pas A. N. buvusiame mamos name, ir kad ji ten taip pat galės gyventi mažajame kambarėlyje. Jai lankant seserį, buvo atėjusi D. N.. P. jos paprašė atnešti raudoną chalatą. P. patiko D., tik ją vadindavo švelniai. P. viską suprato ir galėjo palikti savo turtą, kam nori, bet nepagalvojo, kad taip dar labiau supriešins brolius ir seseris.

11Ieškovė E. D. Š. į teismo posėdį neatvyko pateikė rašytinį notaro patvirtintą liudijimą, kad P. G. dėl savo psichinės ir fizinės sveikatos būklės bei nestabilios būsenos negalėjo sudaryti testamento. Sesuo bendraujant telefonu, pasakodavo apie kažkokius balsus, kurie jai sakydavo ką pirkti, ką valgyti, liepdavo negerti vaistų. Yra sakiusi, kad kalba su prezidente Grybauskaite. Taip pat pasakodavo, kad neidavo pas psichiatrą išsirašyti vaistų, gerdavo rusiškus kontrabandinius vaistus. Sesers P. regėjimas buvo labai silpnas, jai buvo padaryta vienos akies operacija, įdėtas lęšiukas. Telefonu sakydavo, kad jai užėjo tamsa, nieko nemato, klausdavo kiek valandų ir kokia diena. 2014 m. rugsėjo mėn. (konkrečios dienos nepamena) paskambino seseriai I. P., kuri tuo metu lankė P. ligoninėje, ir paprašė leisti pakalbėti su P. Perdavus telefono ragelį, P. nieko nekalbėjo, kažką mykė, nieko negalėjo suprasti.

12Atsakovai A. N., D. N. ir jų atstovas advokatas Rimvydas Kairys bei trečiasis asmuo notaras Gintaras Bastakys su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.

13Atsakovas A. N. papildomai paaiškino, kad sesuo P. G. buvo savotiško charakterio, griežta ir valdinga, bet tikrai ne psichiškai nesveika. Ji 1999–2002 gydėsi psichikos sveikatos centre, sakė, kad serga depresija, vartojo antidepresantus. Seserimi pradėjo rūpintis tada, kai ji pati paprašė jo žmonos. Žmona ja daugiausia ir rūpinosi, jos gerai sutarė. 2014-09-02, kai seseriai pasidarė blogai, greitąją iškvietė kaimynė, nes jis buvo darbe, o žmona tuo metu prižiūrėjo anūkę. Lankė sesę ligoninėje. Testamento sudarymo metu nedalyvavo, apie anksčiau sesers surašytus testamentus, žemės pirkimo – pardavimo sandorį nieko nežinojo. Iš ligoninės seserį parsivežė pas save ir sesuo pas jį gyveno iki pat mirties. Mano, kad sesuo Pranciška paliko jam su žmona turtą, nes jo žmona mokėjo su ja bendrauti, ją prižiūrėjo ir ji ją mylėjo.

14Atsakovė D. N. papildomai paaiškino, kad 2014 m. P. buvo sunkūs, ji ja rūpindavosi. Rugpjūčio mėnesį ji 3 savaites buvo pas juos, artėjant pensijos mokėjimo laikui grįžo. Dar sakė, kad reikia išsitraukti skaudantį dantį. Atvažiavusi aplankyti pamatė, kad ji sunkiai kvėpuoja, tačiau prašė nekviesti greitosios, sakė, kad jai reikia išgulėti. Kitą dieną vėl atvažiavo, davė P. buto raktą kaimynei, kad ją prižiūrėtų. Susikambinusi su kaimyne ir sužinojusi, kad P. būklė nepagerėjo, paprašė iškviesti greitąją. P. 2014-09-02 buvo paguldyta į reanimacijos skyrių. 2014-09-03 ir 2014-09-04 buvo komoje. 2014-09-05 situacija pagerėjo, ją atjungė nuo aparatų ir perkėlė į palatą. Pabudusi orientavosi, juos pažino, bendravo normaliai. Kaimynė buvo pakvietusi evangelikų kunigą. Prieš kunigo atvykimą I. P. jai nurodinėjo ir reguliavo, jos apsipyko. 2014-09-09 Pranciška paprašė atvežti notarą, nurodė, kad nori jai su vyru palikti butą ir surašyti įgaliojimą, kad prižiūrėtų jos butą. Ji notarui pateikė reikalingus dokumentus, nurodė testatorės valią. Notaras į ligoninę atvyko 2014-09-11 su paruoštu testamentu ir įgaliojimu. Testamento sudarymo metu ji buvo išėjusi iš palatos. Tą pačią dieną parsivežė Prancišką į savo namus.

15Trečiasis asmuo notaras Gintaras Bastakys patvirtino atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes.

16Liudytojas gydytojas reanimatologas A. A. parodė, kad pacientė P. G. 2014-09-02 buvo stacionarizuota į plaučių ligų skyrių, krešuliams užkimšus plaučių arterijas išsivystė ryškus kvėpavimo funkcijos nepakankamumas, jam progresuojant perkelta į reanimacijos skyrių, intubuota, t.y. prijungta prie dirbtinio kvėpavimo aparato ir 2 paras laikoma gilioje sedacijoje (dirbtinai migdoma), t.y. dirbtinėje komoje. 2014-09-05 gerėjant kvėpavimo rodikliams buvo prižadinta, sąmoninga, kontaktiška, ekstubuota, tą pačią dieną apie 17.00 val. perkelta į plaučių ligų skyrių.

17Liudytoja gydytoja N. Ž. parodė, kad pacientė P. G. iš reanimacijos skyriaus buvo perkelta į plaučių ligų skyrių stabili, kraujo įsotinimas deguonimi buvo normalus, gyvybinės funkcijos buvo pilnai kompensuotos. Nors ir turėjo pakankamai daug ligų, tačiau gydymas vaistais buvo efektyvus ir po 5 dienų ji išleista namo. Pacientė pati pageidavo vykti į namus ir namiškiai užtikrino, kad gydymas bus pilnavertis. Pacientė į gydymą žiūrėjo labai individuliai, pati pasirinkdavo kokius vaistus gerti, kokių ne. Jokių psichozės reiškinių nebuvo. Jei būtų buvę, būtų buvęs kviečiamas psichiatras konsultacijai ir pacientė būtų gavusi atitinkamą gydymą. Pacientė nei raminančių, nei antidepresantų, nei jokių kitų vaistų, galinčių veikti žmogaus psichiką, negavo. Iš šeimos narių niekas neminėjo, kad ji gydėsi psichiatrinėje ligoninėje. Pacientės bendravimas buvo adekvatus, jokių abejonių dėl jos psichinės sveikatos iškilę nebuvo. Pacientė jai sakė, kad viena gyventi nebegali ir kad kažkaip šią problemą reikia spręsti, sakė norinti gyventi nuosavame name.

18Ieškinys atmestinas.

19Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, kad P. G., mirusi ( - ), 2014-09-11 VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje sudarytu oficialiu testamentu, patvirtintu Klaipėdos m. 2-ojo notaro biuro notaro Gintaro Bastakio (notarinio registro Nr. GB – 7178), visą savo turtą po ½ dalį paliko broliui A. N. ir jo žmonai D. N.. Testatorės seserys ir brolis ginčija testamentą, kaip sudarytą asmens negalėjusio suprasti savo veiksmų reikšmės ir nesugebėjusio jų valdyti.

20Asmuo turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, kam po mirties atiteks jo turtas. Tokios valios išraiškos forma yra testamentas. Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurį testatorius sudaro laisva valia be prievartos, suklydimo. Testatorius savo nuožiūra gali visą turtą ar jo dalį arba kokį nors konkretų daiktą palikti bet kuriam asmeniui (LR CK 5.18 str. 1 d., 5.19 str.). Mirusiojo asmens testamente išreikšta valia turi būti gerbiama, gerbti testatoriaus valią reikalauja gero elgesio (geros moralės) taisyklės. Testamento pripažinimas negaliojančiu galimas tik išskirtiniais atvejais. Testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu, jei buvo sudarytas asmens negalėjusio suprasti savo veiksmų reikšmės ir negalėjusio jų valdyti (LR CK 1.89 str.). Sprendžiant dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu šiuo pagrindu, atsižvelgiama į duomenis apie asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, taip pat vertinami ir kiti įrodymai, patvirtinantys ar paneigiantys tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu. Taip pat vertinama, ar sandoris atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus. Jeigu testatorius testamento sudarymo metu buvo socialiai orientuotas, pats suformavo savo valią bei ją autentiškai išreiškė ir nėra tos valios įforminimo trūkumų, sandotis turi būti išsaugotas. Testamento pripažinimas negaliojančiu yra kraštutinė - ultima ratio priemonė. Išvada, kad testamento surašymo metu testatorius negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų padarinių, gali būti padaryta tik gavus patikimus duomenis apie asmens negebėjimą išreikšti savo valią ir (arba) išreikštosios valios neatitiktį tikrajai valiai. Aplinkybė, kad testatorius testamento sudarymo metu turėjo sveikatos sutrikimų, neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, kad jis negalėjo turėti savo pagrįstos nuomonės dėl turto palikimo (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-451/2005, Nr. 3K-3-20/2007, Nr. 3K-3-278/2009, Nr. 3K-3-421/2009, Nr. 3K-3-443/2010, Nr. 3K-3-609/2012, Nr. 3K-3-190/2013, Nr. 3K-3-466/2014, 3K-3-588-421/2015). Iš sergančio bei fiziškai silpno asmens, kuris yra sąmoningas bei geba suformuoti savo valią ir ją išreikšti, negali būti atimta teisė sudaryti testamentą vien dėl jo ligos, nesusijusios su psichiniais negalavimais. Tai, kad testatoriaus valia neatitinka įpėdinių lūkesčių, nesudaro pagrindo pripažinti testamento negaliojančiu.

21Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-08-27 nutartimi buvo paskirta pomirtinė teismo psichiatrinė ekspertizė, pavedant ekspertams atsakyti į klausimą, ar P. G., gimusi ( - ), mirusi ( - ), testamento sudarymo metu 2014-09-11 galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti.

22Teismo psichiatrijos ekspertizės aktu Nr. 85TPK-336/2016, ištyrus mirusiosios medicininę dokumentaciją – asmens ambulatorinę sveikatos istoriją, gydymo stacionare VšĮ Klaipėdos psichiatrijos ligoninėje 1999 m., 2001 m., 2002 m. ligos istorijas, gydymo stacionare VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje nuo 2014-09-02 iki 2014-09-11 ligos istoriją, pateiktas atsakymas, kad nėra duomenų, kad P. G. dėl psichikos sutrikimo būtų negalėjusi suprasti savo veiksmų esmės ar būtų negalėjusi jų valdyti 2014-09-11 pasirašydama testamentą. Išvadoje nurodyta, kad medicininėje dokumentacijoje užfiksuoti psichikos veikos sutrikimai būdingi galvos smegenų kraujotakos sutrikimams. Jiems būdingas nepastovus išreikštumas ir tiesiogiai priklauso nuo bendros asmens somatinės būsenos. Apibendrinus turimą medicininę dokumentaciją matyti, kad nuo 2014-09-10 pagerėjus bendrai somatinei būsenai P. G. buvo reikalinga minimali pagalba apsitarnaujant. Medicininėje dokumentacijoje neužfiksuota, kad nuo 2014-09-10 iki 2014-09-11 jos psichikos sveikata būtų ryškiai pablogėjusi, dėl ko ji būtų negalėjusi suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti pasirašydama testamentą.

23P. G. nebuvo pripažinta neveiksnia ir jos veiksnumas nebuvo apribotas. P. G. testamento sudarymo metu buvo silpnos sveikatos, tačiau jai diagnozuotos ligos nesusijusios su psichine sveikata. Liudytoja apklausta ją gydžiusi gydytoja parodė, kad pacientė buvo adekvati, jokių psichozės reiškinių nebuvo ir jai jokių abejonių dėl pacientės psichinės sveikatos iškilę nebuvo. Notarui, bendraujant su testatore, jokių abejonių dėl jos valios ir gebėjimo suprasti atliekamų veiksmų teisines pasekmes, nekilo. Gydytojų, notaro, atsakovų, taip pat ir ieškovės E. J. paaiškinimais, P. G. laikotarpiu nuo 2014-09-05, kai buvo pažadinta iš dirbtinės komos ir perkelta iš reanimacijos, iki 2014-09-11 testamento sudarymo buvo sąmoninga, adekvati, normaliai orientavosi aplinkoje, buvo sociali, aiškiai žinojo ko nori ir suprantamai tai išreiškė. Testatorė, be ginčijamo testamento, tą pačią dieną išdavė atsakovei D. N. įgaliojimą veikti jos vardu ir tvarkyti visus teisinius reikalus, su jai priklausančiu nekilnojamuoju turtu, t.y. kad jai gyvai esant jos turtas būtų prižiūrimas ir tik mirties atveju pereitų atsakovams. Testamentu palikimas paliktas ne kokiems nors atsitiktiniams asmenims, bet broliui ir brolio žmonai, kurie ja faktiškai rūpinosi paskutiniais jos gyvenimo metais ir dienomis. Tokia sudaromų sandorių eiga ir motyvacija rodo, kad asmuo aiškiai supranta savo veiksmų prasmę ir geba juos valdyti.

24Ieškovo A. N. paaiškinimai, kad P. G. 2014-09-11 buvo parvežta iš reanimacijos ir testamento sudarymo metu buvo nesąmoninga, neatitinka medicininiuose dokumentuose užfiksuotų faktų ir juos paneigia ieškovės E. J., atsakovų, notaro paaiškinimai ir liudytojų gydytojų parodymai.

25P. G. Klaipėdos psichikos sveikatos centre gydėsi ambulatoriškai nuo 1999-05-27 iki 2000-03-06. Klaipėdos psichiatrijos ligoninėje gydyta 1999-2002 m. laikotarpyje 4 kartus, t.y. iki testamento sudarymo parėjo daugiau nei 12 metų. Jai buvo diagnozuotas psichikos sutrikimas – F06 organinė haliucinozė. Ieškovės I. P. paaiškinimai, kad mirusioji sirgo šizofenija, nepagrįsti jokiais rašytinias įrodymais. Šizofenija yra klasifikuojama F20 ir ši liga mirusiajai nebuvo diagnozuota. Jokių duomenų, kad P. G. po 2002 m. būtų gydyta psichiatrijos ligoninėje ar lankiusis pas psichiatrus ambulatoriškai nėra. Ieškovų I. P. ir A. K. N. paaiškinimus, kad ji kas mėnesį vykdavo pas psichiatrą išsirašyti vaistų, paneigia Klaipėdos psichikos sveikatos centro pateikta informacija ir atsakovų pateiktas P. G. kompensuojamųjų vaistų pasas, iš kurio matyti, kad P. G. laikotarpiu nuo 2008 m. iki 2014 m. (iki mirties) vaistai buvo išrašomi tik šeimos, vidaus ligų ir akių gydytojų.

26Ieškovų I. P. ir A. K. N. paaiškinimai, kad jų sesuo P. G. nuo 1999 m. buvo psichiškai nesveika, neadekvati ir negalėjo suprasti savo veiksmų, prieštarauja jų pačių elgesiui. Nei vienas iš jų bylos dėl asmens pripažinimo neveiksniu neinicijavo. Ieškovės E. J. paaiškinimais, visi broliai ir seserys mamos slaugą po sunkios ligos bendru sutarimu buvo patikėję P. G.. P. G. iki ginčijamo testamento sudarymo ne mažiau kaip du kartus buvo išreiškusi savo (kitokią) valią dėl jai priklausančio turto po jos mirties. 2006-09-05 Klaipėdos ligoninėje notaro patvirtintu testamentu jai priklausantį butą ( - ), ir 291/874 dalį žemės sklypo ( - ), ketino palikti broliui A. K. N. Nenurodant datos ligoninėje sudarytu, ne jos ranka rašytu, ir gydytojo patvirtintu dovanojimo testamentu butą ir visą turtą ketino palikti sesei I. P., su sąlyga, kad ji ją palaidos ir prižiūrės jos kapą. Ieškovės I. P. paaiškinimais, šis dovanojimo testamentas buvo sudarytas 1996 m., kai sesuo sunkiai sirgo, bet dar iki gydymo psichiatrijos ligoninėje. Liudytoju apklaustas dovanojimo testamentą patvirtinęs gydytojas A. A., testamento patvirtinimo aplinkybių prisiminti negalėjo, bet parodė, kad po jo įrašu uždėtas senos formos gydytojo spaudas, kurį galėjo naudoti nuo 1994 m. iki 2011 m. P. G. 2007-05-18 dovanojimo sutartimi padovanojo I. P. jai priklausiusią 291/874 dalį žemės sklypo ( - ). P. G. 2006-09-05 (testamentas) ir 2007-05-18 (nekilnojamojo turto dovanojimo sutartis) sudaryti sandoriai buvo patvirtinti dviejų skirtingų notarų. Pažymėtina, kad šie ieškovams palankūs sandoriai, nors ir sudaryti po P. G. gydymo psichiatrinėje ligoninėje, ieškovams ir kitiems mirusiosios broliams abejonių nekelia. Tai rodo ieškovų nesąžiningumą ir leidžia daryti išvadą, kad ieškinys dėl testamento nuginčijimo pareikštas ne siekiant nustatyti objektyvią tiesą, bet dėl jų nepateisintų lūkesčių ir savaip suprantamo teisingumo dėl prieš daug metų mirusios mamos sudaryto testamento.

27Esant tokioms aplinkybėms ir įrodymams byloje darytina išvada, kad testatorė galėjo suprasti 2014-09-11 sudaromo testamento esmę ir pasekmes, todėl ginčijamą testamentą pripažinti negaliojančiu LR CK 1.89 straipsnio pagrindu nėra teisinio pagrindo.

28Taip pat nėra duomenų, kad testamentas neatitiktų testatorės valios, būtų sudarytas per prievartą ar suklydus. Tai, kad atsakovė D. N. perdavė notarui ginčijamo testamento ir tuo pačiu metu sudaryto įgaliojimo turinį, jokios įtakos testamento teisėtumui neturi, nes notaras patikrino ir įsitikino, kad testamento turinys atitinka tikrąją testatorės valią.

29Ieškovų ieškinyje iškelta abejonė dėl parašo ant testamento tikrumo yra tik nedetalizuota prielaida, nepagrįsta jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Teismui, įvertinus byloje surinktus įrodymus, abejonių dėl parašo tikrumo nekyla.

30Ieškinys dėl testamento nuginčijimo yra neįrodytas ir nepagrįstas, todėl atmestinas.

31Atsakovė D. N. už teisinę pagalbą sumokėjo 1100 Eur. Atmetus ieškinį atsakovei ši suma priteistina iš ieškovų lygiomis dalimis. Ieškovams jų patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

32Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-01-14 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarėms Virginijai J. M. ir J. P. išduoti D. N. ir A. N. paveldėjimo teisės liudijimus, panaikintinos.

33Medicininiai dokumentai grąžintini juos pateikusioms gydymo įstaigoms. Kompensuojamųjų vaistų pasas ir atsikaitymo knygelė grąžintini juos pateikusiems atsakovams.

34Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

35ieškinį atmesti.

36Priteisti atsakovei D. N. iš ieškovų I. P., E. D. Š., E. J., S. G., A. K. N. po 220 Eur (iš viso 1100 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

37Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-01-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą išduoti paveldėjimo teisės liudijimus.

38Įsiteisėjusio sprendimo kopiją išsiųsti Klaipėdos miesto 7–ajam notarų biurui.

39Medicininius dokumentus grąžintini juos pateikusioms gydymo įstaigoms.

40Kompensuojamųjų vaistų pasą ir atsikaitymo knygelę gražintini atsakovams.

41Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Rimkienė, sekretoriaujant... 2. ieškovai I. P., E. D. Š., E. J., S. G., A. K. N. 2015-01-09 pateiktu ir... 3. Atsakovai D. N. ir A. N. atsiliepimu su ieškiniu nesutinka ir prašo jį... 4. Trečiasis asmuo notaras Gintaras Bastakys atsiliepimu su ieškiniu nesutinka... 5. Trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) atsiliepimu į ieškinį... 6. Tretieji asmenys J. L. N. ir G. N. per teismo nustatytą terminą atsiliepimų... 7. Ieškovai I. P., A. K. N., E. J. ieškinį palaiko. Ieškovų atstovė... 8. Ieškovė I. P. papildomai paaiškino, kad jos sesuo P. G. iki pensijos dirbo... 9. Ieškovas A. N. papildomai paaiškino, kad sesuo P. G. gyveno per kelis namus... 10. Ieškovė E. J. papildomai paaiškino, kad yra 9 broliai ir seserys dviejų... 11. Ieškovė E. D. Š. į teismo posėdį neatvyko pateikė rašytinį notaro... 12. Atsakovai A. N., D. N. ir jų atstovas advokatas Rimvydas Kairys bei trečiasis... 13. Atsakovas A. N. papildomai paaiškino, kad sesuo P. G. buvo savotiško... 14. Atsakovė D. N. papildomai paaiškino, kad 2014 m. P. buvo sunkūs, ji ja... 15. Trečiasis asmuo notaras Gintaras Bastakys patvirtino atsiliepime į ieškinį... 16. Liudytojas gydytojas reanimatologas A. A. parodė, kad pacientė P. G.... 17. Liudytoja gydytoja N. Ž. parodė, kad pacientė P. G. iš reanimacijos... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir dalyvaujančių byloje asmenų... 20. Asmuo turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, kam po mirties atiteks jo turtas.... 21. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-08-27 nutartimi buvo paskirta... 22. Teismo psichiatrijos ekspertizės aktu Nr. 85TPK-336/2016, ištyrus mirusiosios... 23. P. G. nebuvo pripažinta neveiksnia ir jos veiksnumas nebuvo apribotas. P. G.... 24. Ieškovo A. N. paaiškinimai, kad P. G. 2014-09-11 buvo parvežta iš... 25. P. G. Klaipėdos psichikos sveikatos centre gydėsi ambulatoriškai nuo... 26. Ieškovų I. P. ir A. K. N. paaiškinimai, kad jų sesuo P. G. nuo 1999 m. buvo... 27. Esant tokioms aplinkybėms ir įrodymams byloje darytina išvada, kad... 28. Taip pat nėra duomenų, kad testamentas neatitiktų testatorės valios, būtų... 29. Ieškovų ieškinyje iškelta abejonė dėl parašo ant testamento tikrumo yra... 30. Ieškinys dėl testamento nuginčijimo yra neįrodytas ir nepagrįstas, todėl... 31. Atsakovė D. N. už teisinę pagalbą sumokėjo 1100 Eur. Atmetus ieškinį... 32. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-01-14 nutartimi taikytos laikinosios... 33. Medicininiai dokumentai grąžintini juos pateikusioms gydymo įstaigoms.... 34. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 35. ieškinį atmesti.... 36. Priteisti atsakovei D. N. iš ieškovų I. P., E. D. Š., E. J., S. G., A. K.... 37. Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-01-14 nutartimi taikytas... 38. Įsiteisėjusio sprendimo kopiją išsiųsti Klaipėdos miesto 7–ajam notarų... 39. Medicininius dokumentus grąžintini juos pateikusioms gydymo įstaigoms.... 40. Kompensuojamųjų vaistų pasą ir atsikaitymo knygelę gražintini atsakovams.... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...