Byla 2-2400/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (tretieji asmenys: A. Ž. ir Ko uždaroji akcinė bendrovė ir akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2419-658/2013 pagal ieškovo „Per Aarsleff“ A/S ieškinį nurodytam atsakovui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (tretieji asmenys: A. Ž. ir Ko uždaroji akcinė bendrovė ir akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas „Per Aarsleff“ A/S, Lietuvoje veikiantis per Per Aarsleff A/S filialą, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Šakių vandenys“ dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo (tretieji asmenys - A. Ž. ir Ko UAB ir AB „Požeminiai darbai“). Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“ pirkimo procedūras bei uždrausti perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį su laimėtoju pripažinta A. Ž. ir Ko UAB.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė atsakovo UAB „Šakių vandenys“ paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“ pirkimo Nr. 125442 procedūras ir uždraudė sudaryti pirkimo sutartį. Nurodė, kad viešo konkurso procedūrų sustabdymas neturės neigiamos įtakos, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, toliau vyktų viešojo pirkimo procedūros ir būtų pasirašyta pirkimo sutartis, dėl ko galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Apygardos teismo teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atitiktų ir viešąjį interesą, kadangi būtų užtikrinta galimybė nustatyti, ar tinkamai įvykdytos viešojo pirkimo procedūros, ar pagrįstai nustatytas konkurso laimėtojas, ar jis yra pajėgus įvykdyti planuojamą sudaryti sutartį, be to, būtų užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas; juolab kad ieškovo ir laimėtoju pripažinto A. Ž. ir Ko UAB pasiūlymai skiriasi beveik 2 mln. Lt suma. Apygardos teismas nurodė, jog nėra duomenų apie tai, kad pirkimo procedūros negalėtų būti sustabdytos ar kad jų sustabdymas būtų neproporcingas siekiamiems tikslams, kadangi, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebus pablogintos Gelgaudiškio gyventojų sąlygos, o tik ilgiau užtruks valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7Atsakovas UAB „Šakių vandenys“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

81. Laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų, pažeidžia viešąjį interesą, o neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Apygardos teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas negalėtų įgyvendinti Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ finansavimo sutartyje nustatytu terminu (2015-01-01) ir prarastų Europos Sąjungos bei valstybės biudžeto finansavimą;

92. Apygardos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės padarys žalos viešajam interesui, kadangi Gelgaudiškio gyventojai neapibrėžtą terminą praras galimybę turėti kokybišką vandenį ir nuotekų tvarkymo tinklus, padarys žalos gyventojų sveikatai bei aplinkos apsaugai ir viešojo pirkimo tikslui - įsigyti visuomenei reikalingus rangos darbus, racionaliai panaudojant tam valstybės ir Europos Sąjungos fondų lėšas.

10Ieškovas „Per Aarsleff“ A/S, Lietuvoje veikiantis per Per Aarsleff A/S filialą, atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti galioti apygardos teismo nutartį. Nurodo, kad apygardos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei racionalų lėšų panaudojimą, kadangi ieškovo pasiūlymas yra beveik 2 mln. Lt pigesnis nei laimėtojo A. Ž. ir Ko UAB. Ieškovo teigimu, Gelgaudiškyje yra išvystyti magistraliniai nuotekų tinklai, nuotekos yra valomos, o gyventojų sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus, todėl, sustabdžius Konkurso procedūras, gyventojų gerbūvis nepablogės.

11Trečiasis asmuo A. Ž. ir Ko UAB atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį patenkinti.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurių nesiėmus, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Teismas viešųjų pirkimų bylose taiko CPK 4237 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones (tarp jų ir viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, kad viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

17Pagal teismų praktikos išaiškinimus, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, kai pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms (tarp jų – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir pirkimui skirtų lėšų įsisavinimui), turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala. Teismas gali nestabdyti pirkimo procedūrų, jeigu dėl tokio sustabdymo apskritai gali neįvykti pirkimas (dėl užtrukusių pirkimo procedūrų ir perkamų paslaugų įgyvendinimo trumpų terminų), dėl ko nukentės visuomenės ar jos dalies teisėti interesai ir lūkesčiai, tačiau tai nereiškia, kad kiekvienu atveju, kai pirkimui skirtos lėšos įsisavinamos iš Europos Sąjungos lėšų ir dėl vykstančio bylinėjimosi užtrunka pirkimo procedūros, galima netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, juolab kad turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą (nebent būtų nustatyti akivaizdūs imperatyvių teisės normų pažeidimai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-441/2012; 2011 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2479/2011).

18Nagrinėjamu atveju bylos šalių ginčas susijęs su viešuoju pirkimu dėl Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, kuriuo siekiama įsigyti vandentiekio įrengimo, nuotekų valymo įrenginių statybos darbus ir inžinerinio projektavimo paslaugas, finansuojamu Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

19Nors ieškovo pateiktų pirkimo dokumentų duomenimis, projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas (Pirkimo dokumentų 3.1 punktas), tačiau nepaneigtas atsakovo teiginys, jog projekto finansavimo pabaiga – 2014-09-27, kuri gali būti pratęsta iki 2015-01-01; taigi yra galimybė, kad Projekto įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas, o byloje nepateikta įrodymų, kad dėl taikomos laikinosios apsaugos priemonės Projektas nebus pabaigtas nustatytu terminu, dėl ko atsakovas negalės įsisavinti Europos Sąjungos lėšų. Juolab kad CPK numato trumpus ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, terminus: teismo sprendimas viešųjų pirkimų bylose turi būti priimtas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (CPK 4238 str. 1 d.), o teismo sprendimas pagal apeliacinį skundą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme (CPK 4239 str. 3 d.). Todėl nėra pagrindo teigti, jog teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė turės esminės įtakos Europos Sąjungos lėšų įsisavinimui bei projekto įgyvendinimui, ar dėl to nukentės visuomenės interesai.

20Be to, nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad, neįsigijus vandentiekio įrengimo ir nuotekų valymo įrenginių statybos darbų, Gelgaudiškio gyventojams vanduo nėra tiekiamas ar neatliekami nuotekų valymo darbai, arba gyventojų sąlygos neatitinka higienos normų reikalavimų ar kenkia sveikatai.

21Todėl nėra pagrindo teigti, kad, sustabdžius ginčo viešojo pirkimo procedūras, bus pažeidžiamas viešasis interesas; tokių įrodymų apeliantas nepateikė ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 178 str., 185 str., 314 str., 338 str.).

22Neturi pagrindo apelianto argumentai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo, efektyvumo ar proporcingumo principų.

23Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2558/2011, 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1992/2011).

24Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai lemia tai, jog, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą byloje, kurioje ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalautų stabdyti viešosios pirkimo sutarties vykdymą, kad būtų išvengta nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.). Bylos duomenimis, Kauno apygardos teisme jau buvo nagrinėjamas ieškovo ieškinys atsakovui UAB „Šakių vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1057-264/2013, ir Kauno apygardos teismo 2013-01-08 sprendimas minėtoje civilinėje byloje panaikintas Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-16 sprendimu, kuriuo buvo panaikintas ir atsakovo UAB „Šakių vandenys“ viešojo pirkimo komisijos 2012-10-25 sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę bei nustatyti laimėtoją. Taigi ieškovo kreipimasis į teismą, ginčijant to paties Konkurso pirkimo procedūras, patvirtina būtinybę sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras bei nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, kad būtų išvengta nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 1 d., 2 d., 95 str. 5 d.).

25Taigi nėra pagrindo teigti, kad neproporcingos apygardos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ar kad jos pažeidžia viešąjį interesą, ekonomiškumo, teisingumo ar kitus principus (CK 1.5 str.; CPK 6-8 str., 12 str., 17 str.).

26Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

27Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas „Per Aarsleff“ A/S, Lietuvoje veikiantis per Per Aarsleff A/S... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi pritaikė laikinąsias... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atsakovas UAB „Šakių vandenys“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 8. 1. Laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo, efektyvumo ir... 9. 2. Apygardos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės padarys žalos... 10. Ieškovas „Per Aarsleff“ A/S, Lietuvoje veikiantis per Per Aarsleff A/S... 11. Trečiasis asmuo A. Ž. ir Ko UAB atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas... 17. Pagal teismų praktikos išaiškinimus, sprendžiant laikinųjų apsaugos... 18. Nagrinėjamu atveju bylos šalių ginčas susijęs su viešuoju pirkimu dėl... 19. Nors ieškovo pateiktų pirkimo dokumentų duomenimis, projektas finansuojamas... 20. Be to, nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad,... 21. Todėl nėra pagrindo teigti, kad, sustabdžius ginčo viešojo pirkimo... 22. Neturi pagrindo apelianto argumentai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos... 23. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai,... 24. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai lemia tai, jog,... 25. Taigi nėra pagrindo teigti, kad neproporcingos apygardos teismo pritaikytos... 26. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 27. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartį....