Byla B2-4779-866/2016
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB „Sostena“ pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ bankroto byloje,

Nustatė

2teismas 2016 m. kovo 2 d. nutartimi patvirtino 10 508 Eur UAB „Sostena“ kreditorinį reikalavimą. 2016 m. gegužės 17 d. nutartimi UAB „Sostena“ kreditorinis reikalavimas padidintas iki 10 671, 48 Eur. UAB „Sostena“ pateikė prašymą patvirtinti papildomą 357 870 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ bankroto byloje.

3Nurodo, kad UAB „Sostena“ su UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ 2015 m. balandžio 13 d. sudarė sutartį Nr. 02-13/04/2015, kuria UAB „Sostena“ (nuomotojas) išnuomojo automobilius UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ (nuomininkas). UAB „Sostena“ 2015 m. liepos 30 d. gavo 2015 m. liepos 28 d. pranešimą, kuriuo nurodoma, kad nuomininkas nutraukia sudarytą sutartį. Išnuomoti automobiliai nuomotojui grąžinti 2015 m. rugpjūčio 4 d. Vadovaujantis nuomos sutarties nuostatomis (6.2. p., 6.2.1. p.) nuomininkas, vienašališkai nutraukęs nuomos sutartį prieš terminą, privalo pilnai atsiskaityti pagal nuomos sutarties galiojimo metu turėtus įsipareigojimus ir sumokėti sutartyje nustatytą baudą – 15 (penkiolika) proc. nuomos objekto vertės (sutarties 1.3. p.), jei nuomos sutartį nuomininkas nutraukia per 12 kalendorinių mėnesių nuo nuomos sutarties pradžios. UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ apie vienašališką sutarties nutraukimą pareiškė praėjus vos 3 mėnesiams nuo nuomos sutarties pradžios, todėl vadovaujantis nuomos sutarties 6.2.1. p. nuomininko mokėtinos netesybos sudaro 357 870 Eur. Atsižvelgiant į tai, 2015 m. rugpjūčio 5 d. UAB „Sostena“ pateikė raginimą sumokėti netesybas. Atsakovas įsipareigojo priimti ir naudotis 200 vnt. automobilių. Sutartimi nustatytas vieno automobilio nuomos mokestis sudaro 239, 42 Eur per mėnesį, suma su turto priežiūros mokesčiu – 279, 31 Eur per mėnesį. Preliminariu skaičiavimu, jei sutartis nebūtų nutraukta, nuomotojas pagrįstai tikėjosi 59 462 Eur pajamų per mėnesį arba 2 140 632 Eur pajamų per 36 mėnesius. Kreditorius nurodo, kad nuomos sutarties 6.3. punkte nurodoma, jog nuomos sutartis yra automatiškai nutraukiama, kai teisės aktų nustatyta tvarka nuomininku atžvilgiu pradedamas bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procesas. Tame pačiame nuomos sutarties punkte įtvirtinta, kad juridiniu faktu, nutraukiančiu sutartį ir sukeliančiu nuomos sutarties nutraukimo pasekmes yra suinteresuotos šalies kreipimasis į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, siūlymo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka pateikimas kreditoriams, ar sprendimo dėl nuomininko – juridinio asmens likvidavimo priėmimas, nepriklausomai nuo to, kada šalys apie tą sprendimą buvo informuotos. Kreditoriaus teigimu, vadovautis nuomos sutarties 6.3. punktu būtų galima tik tuomet, jei pareiškimo dėl UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui dieną (2015 m. rugpjūčio 5 d.) sutartis dar būtų galiojanti. UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ vadovas į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi jau po to, kai sutartis buvo nutraukta, dėl ko nuomos sutarties 6.3 punkte įtvirtintas sutarties nutraukimo pagrindas šiuo atveju negali būti taikomas. Sutartį vienašališkai nutraukė pats atsakovas: 2016 m. liepos 28 d. raštu atsakovas pareiškė, kad nutraukia sutartį, nes įmonė stabdo veiklą. Faktiškai nuomos objektas grąžintas 2015 m. rugpjūčio 4 d. Mano, kad vadovaujantis nuomos sutarties nuostatomis vien įmonės galimas nemokumas nėra pakankamas pagrindas tam, kad sutartį būtų galima nutraukti vadovaujantis sutarties 6.3. punkte įtvirtintu pagrindu. Kreditoriaus manymu vien įmonės nemokumas neapima nei vieno 6.3. punkte išvardintų juridinių faktų. UAB „Sostena“ pareiškus prieštaravimus ir priminus tiek susikaupusius delspinigius, tiek 2015 m. rugpjūčio 5 d. ir 2015 m. rugpjūčio 12 d. raginimus dėl netesybų, UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ 2015 m. rugpjūčio 28 d. pateikė tarpusavio skolų suderinimo aktą, kuriame pripažino 368 438, 29 Eur dydžio prievolę UAB „Sostena“ atžvilgiu. Mano, kad atsakovas pripažino ir neginčijo fakto, kad sutarties 6.2.1 p. pagrindu jam kilo pareiga sumokėti šalių iš anksto sutartimi nustatytas netesybas. Teigia, kad sutarties sąlygos dėl netesybų nutraukus sutartį yra protingos ir proporcingos atsižvelgiant į šalių tarpusavio įsipareigojimų mąstą, prisiimtas rizikas ir galimas neigiamas pasekmes, jei sutartis būtų pažeista. Sutarties 6.2.1 – 6.2.3 punktai nustato, kad prieš terminą nutraukęs terminuotą sutartį nuomininkas moka sutartines netesybas, kurių procentinė išraiška nuo nuomos objekto vertės (atitinkamai 15/10/5 proc. sutarties kainos) proporcingai mažėja kiekvienais metais; toks dydis – 5-15 proc. nuomos objekto vertės netesybų – nelaikytinas nepagrįstu/neprotingu ir neproporcingu. Pažymi, kad nei sutarties sąlygos, reglamentuojančios netesybas, nei valinis atsakovo veiksmas – prievolės pripažinimas (skolos likučio suderinimas) nėra nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Atkreipė dėmesį, kad šalys sudarė terminuotą sutartį, kurios pagrindu nuomotojas turėjo pagrįstus ir teisėtus lūkesčius apibrėžtą terminą (36 mėnesius) gauti nuomos mokesčio kainą už nuomos objektą – nuomos sutartimi nuomininkas įsipareigojo priimti ir naudotis 200 vnt. automobilių, kuriuos nuomotojas rengėsi pateikti būtent jam. Nuomos sutarčiai nutrūkus praėjus vos trims mėnesiams nuo nuomos sutarties sudarymo UAB „Sostena“ patyrė nuostolius, kurie pasireiškia tiek patirtų sąnaudų, tiek negautų pajamų forma. Jei sutartis nebūtų nutraukta, nuomotojas pagrįstai galėjo tikėtis 59 462 Eur pajamų per mėnesį arba 2 140 632 Eur pajamų per 36 mėnesius, todėl sutartinių netesybų suma – 357 870 Eur, kai sutartis nutraukiama pirmaisiais jos galiojimo metais (sutarties 6.2.1. p.) – yra protinga ir pagrįsta. Pažymėjo, kad tiek 2015 m. rugpjūčio 5 d., tiek 12 d. raginimuose UAB „Sostena“ siūlė kreiptis į bendrovę aptarti prievolės įvykdymo dalimis galimybes ir sąlygas, jei nėra galimybių netesybų sumos sumokėti iš karto. Mano, kad atsakovo argumentas, jog iki sutarties nutraukimo kreditorius buvo perdavęs tik 30 vnt. iš numatytų 200 vnt. transporto priemonių, prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, kadangi visos transporto priemonės nebuvo perduotos atsakovui ne dėl UAB „Sostena“ pažeidimo, o tik dėl to, kad atsakovas pats nutraukė sutartį. Pagal sutartį, pirmi 30 vnt. automobilių buvo numatyti perduoti iki 2015 m. gegužės 6 d. (ši dalis buvo faktiškai ir perduota), 60 vnt. turėjo būti perduota iki 2015 m. rugpjūčio 6 d., likę 110 vnt. iki 2015 m. rugsėjo 6 d. 2015 m. rugpjūčio 6 d. numatyti pateikti 60 vnt. automobilių buvo ruošiami perdavimui ir būtų perduoti nuomininkui, jei pastarasis 2015 m. liepos 28 d. raštu nebūtų nutraukęs sutarties. Taip pat likę 110 vnt. būtų pateikti nustatytais terminais, jei sutartis būtų galiojusi. Pažymi, kad šiuo atveju netesybų dydis buvo nustatytas susitarus dviem ūkio subjektams – verslo partneriams, atsakovas nuo UAB „Sostena“ priklausomas nebuvo, taip pat atsakovas nebuvo ir ekonomiškai silpnesnė, neinformuota ar nepatyrusi šalis. Nuostoliai buvo patirti ir netesybų mokėjimo pagrindas kilo tik dėl atsakovo kaltės.

4Bankroto administratorius nurodė, kad pagal turimus duomenis šiuo metu nėra galimybės įvertinti UAB „Sostena“ pareikšto II etapo reikalavimo sumai 358 033, 48 Eur. Administratorius prašė pratęsti terminą dėl finansinio reikalavimo dalies pateikimo tvirtinti teismui. 2016 m. kovo 2 d. nutartimi prašymas patenkintas.

5Bankroto administratorius nurodo, kad kreditorius reikalavimą dėl 357 870 Eur netesybų grindžia sutarties 6.2 ir 6.2.1. punktais, tačiau neįvertina sutarties 6.3 punkto, kuriuo šalys susitarė, jog nuomos sutartis yra automatiškai nutraukiama, kai teisės aktų nustatyta tvarka nuomininko atžvilgiu pradedamas bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procesas. Juridiniu faktu, nutraukiančiu sutartį ir sukeliančiu nuomos sutarties nutraukimo pasekmes yra suinteresuotos šalies kreipimasis į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nepriklausomai nuo to, kada šalys apie tą sprendimą buvo informuotos. Nurodo, kad 2015 m. liepos 28 d. raštu informavo kreditorių apie sutarties nutraukimą dėl stabdomos veiklos, 2016 m. rugpjūčio 4 d. atsakovas perdavė kreditoriui išnuomotus automobilius, viso 30 vnt. Vilniaus apygardos teisme 2016 m. rugpjūčio 5 d. gautas, o 2015 m. rugpjūčio 10 d. priimtas atsakovo vadovo pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. 2015 m. rugpjūčio 12 d. kreditorius pateikė atsakovui pakartotinį raginimą sumokėti netesybas, kuriuo nesutiko su sutarties 6.3 punkte nurodyto pagrindo egzistavimui bei nurodė, jog 2015 m. liepos 28 d. pranešime atsakovas nurodė valinį veiksmą – „nutraukia sutartį“, o ne remiasi kokiais nors tariamais juridiniais faktais, be atsakovo valios nutraukus sutartį. Teigia, kad atsakovui surašius 2016 m. liepos 28 d. pranešimą dėl sutarties nutraukimo jau egzistavo pagrindas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo – atsakovo nemokumas. Pats pareiškimas buvo pateiktas nedelsiant po pranešimo surašymo. Mano, kad kreditoriaus prašymas patvirtinti BUAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ bankroto byloje III (trečios) eilės II (antro) etapo finansinį reikalavimą sumai 357 870 Eur yra nepagrįstas dėl to atmestinas. Mano, kad kreditoriaus teiginiai, jog skolų prievolių likučiai buvo suderinti su skolininku UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“, neturi teisinės reikšmės vertinant finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą. Nurodo, kad sutarties 1.3 punkte šalys susitarė, jog atsakovui kreditorius perduos iš viso 200 automobilių, sutarties 1.4. punkte nustatytais terminais – 30 vnt. automobilių iki 2015 m. birželio 6 d., 60 vnt. automobilių iki 2015 m. rugpjūčio 6 d., 110 vnt. automobilių iki 2015 m. birželio 6 d. atsakovui vienašališkai pranešus apie sutarties nutraukimą prieš terminą 2015 m. liepos 28 d., kreditorius atsakovui buvo perdavęs tik 30 vnt. automobilių, 2015 m. rugpjūčio 4 d. kreditoriui automobiliai – 30 vnt. jau buvo grąžinti pagal priėmimo – perdavimo aktą. Kitų automobilių kreditorius net nebuvo perdavęs. Nurodo, kad tuo atveju, jei teismas manytų, jog kreditorius turi teisę reikalauti netesybų, reikalaujama netesybų suma turėtų būti mažinama proporcingai atsakovui naudotis perduotų transporto priemonių dydžiui. Bankroto administratorius prašo atmesti UAB „Sostena“ prašymą dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo dalies, lygios 357 870 Eur sumai patvirtinimo BUAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ bankroto byloje.

6Prašymas netenkintinas.

7Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

9Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

10Kreditorius UAB „Sostena“ 357 870 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą grindžia tarp kreditoriaus UAB „Sostena“ ir UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ 2015 m. balandžio 13 d. sudaryta nuomos sutartimi Nr. 02-13/04/2015, kurios pagrindu UAB „Sostena“ išnuomojo UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ 200 vnt. automobilių Renault Kangoo Express Pack Klim 1,5 dCl 75AG Euro 5, pradinė nuomos objekto vertė – 2 385 800 Eur, kurios 6.2. punkte nurodyta, kad nuomininkas turi teisę vienašališkai be teismo nutraukti nuomos sutartį nuomos laikotarpiui nepasibaigus apie tai raštu įspėjęs nuomotoją ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki nuomos objekto grąžinimo. Tokiu atveju nuomininkas privalo pilnai atsiskaityti pagal nuomos sutarties galiojimo metu turėtus įsipareigojimus ir sumokėti baudą: pagal 6.2.1. punktą lygią 15 procentų (penkiolika procentų) nuomos objekto vertės (nurodytos nuomos sutarties tituliniame lape), jei nuomos sutartį nuomininkas nutraukia per 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių imtinai nuo nuomos sutarties pradžios.

11Į bylą pateiktas UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ 2015 m. liepos 28 d. pranešimas patvirtina, jog UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ informavo kreditorių UAB „Sostena“, jog nutraukią sutartį Nr. 02-13/04/2015 su UAB „Sostena“, nes įmonė stabdo veiklą.

12Nuomos sutarties 6.3. punktu šalys sulygo, kad nuomos sutartis yra automatiškai nutraukiama, kai teisės aktų nustatyta tvarka nuomininko atžvilgiu pradedamas bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procesas. Juridiniu faktu, nutraukiančiu sutartį ir sukeliančiu nuomos sutarties nutraukimo pasekmes yra suinteresuotos šalies kreipimasis į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, siūlymo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka pateikimas kreditoriams, ar sprendimo dėl nuomininko – juridinio asmens likvidavimo priėmimas, nepriklausomai nuo to, kada šalys apie tą sprendimą buvo informuotos. Nuomininkas turi pareigą kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 d. d. informuoti apie jam žinomas aplinkybes, susijusias su bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūrų taikymu jo atžvilgiu.

13Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis BUAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ vadovas 2015 m. rugpjūčio 5 d. pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ iškėlimo. 2015 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi pareiškimas priimtas. 2015 m. rugsėjo 7 d. UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2015 m. lapkričio 5 d.

142015 m. rugsėjo 7 d. nutartyje konstatuota, jog įmonė yra nemoki, įmonės balansinė turto vertė sudaro iš viso 2 973 677 Eur, o pradelsti įmonės įsipareigojimai – 3 431 602 Eur. Pagal įsipareigojimų dydį akivaizdu, kad įsiskolinimai susidarė per ilgesnį laikotarpį nei nuo 2015 m. liepos 28 d. pranešimo dėl sutarties nutraukimo iki 2015 m. rugpjūčio 5 d. – kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo, kas patvirtina, kad aplinkybė lėmusi sutarties nutraukimą buvo susijusiu su įmonės būkle, kuri nulėmė įmonės bankrotą. Įvertinus tai, kad dėl bankroto bylos iškėlimo buvo kreiptasi per labai trumpą laiką nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą, teismas sprendžia, kad toks pranešimas iš esmės atitinka sutarties 6.3. punkto nuostatas, kur nurodyta, kad nuomininkas turi pareigą kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 d. d. informuoti apie jam žinomas aplinkybes, susijusias su bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūrų taikymu jo atžvilgiu, tokią išvadą teismas daro įvertinęs faktines aplinkybes ir aiškiai nurodytą sutarties nutraukimo priežastį – veiklos stabdymas. Kaip matyti iš įvykių sekos veikla buvo stabdyta tikslu inicijuoti UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ bankroto procedūras, taigi šios aplinkybės vertintinos kaip susijusios su bankroto procedūrų UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ taikymu, o 2015 m. liepos 28 d. pranešimą vertinti rezervuotai ir atsiejant nuo pranešimo pateikimo konteksto būtų nepagrįsta. Be kita ko, pagal minėtą nuomos sutarties 6.2 punktą nuomininkas turi teisę vienašališkai be teismo nutraukti sutartį nuomos laikotarpiui nepasibaigus ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki nuomos objekto grąžinimo. Tai reiškia, kad nuomininkui UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ 2015 m. liepos 28 d. raštu pranešus nuomotojui apie sutarties nutraukimą ji galėjo būti nutraukta po mėnesio, tuo tarpu pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ pateiktas teismui 2015 m. rugpjūčio 5 d.

15Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Be to, aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Teismas turi kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Esminiai sutarčių aiškinimo principai, t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai, lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-507-219/2015; 2011 m. kovo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011 ir jose nurodytą kasacinio teismo praktiką).

16Pagal nurodytas aplinkybes matyti, kad BUAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ aiškiai išreiškė valią nutraukti 2015 m. balandžio 13 d. su UAB „Sostena“ sudarytą nuomos sutartį Nr. 02-13/04/2015 ne dėl kokių nors kitų priežasčių, o būtent dėl to, kad buvo inicijuojama BUAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ bankroto byla, taigi spręsti, jog nuomos sutartis buvo nutraukta ne nuomos sutarties 6.3, o kito punkto pagrindu, nėra nei teisinių, nei faktinių prielaidų.

17Kreditoriaus nurodomas tarpusavio skolų suderinimo aktas UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ vyr. buhalterės pasirašytas tik dėl 10 508, 80 Eur sumos. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog UAB „Sostena“ nebuvo perdavęs viso nuomos sutarties objekto, nes sutartis pasibaigė iki likusių automobilių perdavimo termino, kreditoriaus nurodomos aplinkybės dėl patirtų nuostolių nutraukus sutartį nepagrįstos jokiais įrodymais, o prašomą patvirtinti ginčijamą reikalavimą kreditorius grindžia sutartinėmis netesybomis, todėl kreditoriaus nurodomi argumentai atmestini.

18Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

19Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

20Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad kreditorius UAB „Sostena“ nepagrindė ginčijamos prašomo patvirtinti kreditorinio reikalavimo dalies dėl 357 870 Eur dydžio sutartinių netesybų, todėl UAB „Sostena“ kreditorinis reikalavimas BUAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ bankroto byloje netvirtintinas.

21Kreditorius UAB „Sostena“ pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurių suma 305, 53 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad prašymas dėl kreditorinio reikalavimo atmestas, nėra pagrindo priteisti iš BUAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ 305, 53 Eur bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

22Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

23UAB „Sostena“ prašymo dalyje dėl 357 870 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ bankroto byloje netenkinti.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. teismas 2016 m. kovo 2 d. nutartimi patvirtino 10 508 Eur UAB „Sostena“... 3. Nurodo, kad UAB „Sostena“ su UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“... 4. Bankroto administratorius nurodė, kad pagal turimus duomenis šiuo metu nėra... 5. Bankroto administratorius nurodo, kad kreditorius reikalavimą dėl 357 870 Eur... 6. Prašymas netenkintinas. ... 7. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato,... 8. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 9. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 10. Kreditorius UAB „Sostena“ 357 870 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą... 11. Į bylą pateiktas UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ 2015 m. liepos... 12. Nuomos sutarties 6.3. punktu šalys sulygo, kad nuomos sutartis yra... 13. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis BUAB „Internetinė prekyba... 14. 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartyje konstatuota, jog įmonė yra nemoki, įmonės... 15. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas... 16. Pagal nurodytas aplinkybes matyti, kad BUAB „Internetinė prekyba Fresh... 17. Kreditoriaus nurodomas tarpusavio skolų suderinimo aktas UAB „Internetinė... 18. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 19. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo... 20. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad... 21. Kreditorius UAB „Sostena“ pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi... 22. Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas... 23. UAB „Sostena“ prašymo dalyje dėl 357 870 Eur kreditorinio reikalavimo... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju...