Byla e2-6890-192/2016
Dėl skolos išdėstymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė,

2sekretoriaujant Ramunei Bakutienei ir Irmai Daukšaitei-Gavelienei,

3dalyvaujant ieškovei Ž. B.

4nedalyvaujant atsakovui AB „SEB bankui“, atsakovo atstovei Sigitai Stukaitei, trečiajam asmeniui E. B.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Ž. B. ieškinį atsakovui AB „SEB bankui“, trečiajam asmeniui E. B. dėl skolos išdėstymo,

6Teismas

Nustatė

7ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti trejų metų terminą atsakovo 791,10 Eur skolai padengti lygiomis dalimis mokant kas mėnesį, terminą pradedant skaičiuoti nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, sumažinti atsakovo priskaičiuotus 1301,42 Eur delspinigius, atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo priėmimo dienos.

8Ieškinyje nurodė, jog 2015 11 25 d. sprendimu Kauno apylinkės teismas c/b Nr. 2-1653-920/2015 nutraukė santuoką tarp ieškovės ir buvusio ieškovės sutuoktinio E. B. bei patvirtino pareiškėjų sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurios 3.3 punktas nurodo, kad sutuoktiniai lieka solidarūs skolininkai pagal kredito sutartį su AB „SEB" bankas ir įmokas mokės lygiomis dalimis iki bus visiškai padengtas kreditas nurodytam bankui. 2006 06 12 d. bankas ir ieškovė bei buvęs ieškovės sutuoktinis E. B. sudarė atsakovu banku AB „SEB" vartojimo kredito sutartį nr. ( - ), pagal kurią bankas suteikė 10000,00 lt arba 2896,22 eurų kreditą buto remontui, kredito grąžinimo terminą numatant 2011 06 13 d. Dalis ieškovės skolos yra padengta, t.y. šiai dienai likusi dalis yra 1628,73 lt arba 471,71 euras, 1102,81 lt arba 319,39 eurų palūkanų ir 4493,56 lt arba 1301,42 eurų delspinigių.

9Ieškovė nurodė, jog viena išlaiko vaikus, dengia banko kreditą, bei paskolas, neturi jokių santaupų, be to, teismui pripažinus ieškovei asmeninės nuosavybės teises į minėtą nekilnojamąjį turtą - butą, ieškovė įsipareigojo padengti kreditą terminais ir dydžiais numatytais paskolos sutartimi. Ieškovė nurodo, jog jai sunku vienai dengti kreditą atsakovui AB „SEB bankui ", todėl jis išdėstytinas. Ieškovės nuomone, vadovaujantis protingumo kriterijumi, mažintini delspinigiai. Ieškovei susisiekus su atsakovo atstovu, buvo pateiktas prašymas išdėstyti susidariusią skolą dalimis, tačiau atsakovo atstovas nesutiko ir ieškovei nurodė padengti skolą iki 2016 03 01 d.

10Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog nesutinka su pareikštu ieškovės ieškiniu, kadangi jis nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas. Nurodė, jog ieškiniu reiškiamas reikalavimas nustatyti ieškovei trejų metų terminą banko skolai padengti lygiomis dalimis mokant kas mėnesį, terminą pradedant skaičiuoti nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, tačiau visiškai nėra nurodomas joks teisinis pagrindas tokio reikalavimo pareiškimui. Atsakovas teigia, jog ieškinyje nurodoma, kad ieškovė neturi finansinių galimybių dengti skolą, nes viena išlaiko vaikus, turi kitų įsipareigojimų, kas manytina ir turi būti pagrindu Teismui sukurti naujus teisinius santykius tarp ieškovės ir Banko dėl skolos grąžinimo. Atsakovo nuomone, pagal esamas faktines aplinkybes, manytina, kad reikalavimas reiškiamas kaip sutarties pakeitimas (skolos grąžinimo termino atžvilgiu), todėl jis atmestinas keliais aspektais: pirma, tai nėra pagrindo keisti kredito grąžinimo termino, kuris suėjo dar 2011-06-13; antra, nėra teisinio pagrindo tokio reikalavimo tenkinimui.

11Atsakovo nuomone, ieškinio reikalavimo, atidėti įsiskolinimo dengimą, tenkinimas reikštų sutarties laisvės principo paneigimą, todėl nagrinėjamoje byloje tenkinus ieškinio reikalavimą, atidėti įsiskolinimo dengimą trejiems metams, bankui be jo sutikimo būtų primestos sutarties sąlygos, iš esmės pažeidžiančios jo interesus, neatitinkančios kreditavimo sutarties esmės, sutarties laisvės ir teisėtų lūkesčių principus, o taip pat būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Atsakovas nurodo, jog bet koks kredito grąžinimo termino bei kitų finansinių įsipareigojimų įvykdymo termino atidėjimas pažeistų banko interesus, suteiktų nepagrįstą pranašumą ieškovei. Atsakovas pažymi, kad Bankas privalo vykdyti pareigas, todėl ypatingai svarbu, kad kreditai bei kiti finansiniai įsipareigojimai būtų vykdomi kredito sutartyse numatytais terminais.

12Atsakovas nurodė, jog ieškovė sutartinių įsipareigojimų nevykdo jau ilgą laiko tarpą, bankas, ilgai didindamas savo nuostolius, siekė išsaugoti sutartį. Nurodė, jog prievolės įvykdymo terminas baigėsi 2011-06-13, tačiau ieškovė su E. B. iki šiol bankui pagal Sutartį negrąžino skolos. Paaiškino, jog sutartiniai įsipareigojimai tinkamai nevykdomi buvo nuo 2009-02-17, tačiau bankas tikėdamas, kad nevykdomos prievolės bus pradėtos vykdyti ragino ieškovę su E. B., tačiau jie ignoruodami banko raginimus toliau nedengė prievolių. Pažymi, jog prievolių pažeidimo mąstas siekia jau daugiau nei septynerius metus ir teigti, kad bankas negaudamas jokios grąžos ilgiau nei septynis metus nepatyrė nuostolio būtų nei protinga, nei teisinga.

13Atsakovo nuomone, šalių suderinta valia buvo susitarta dėl delspinigių dydžio, kuris taikomas kai prievolės nevykdomos tinkamai, todėl tokios sutarties sąlygos nelaikytinos nesąžiningomis, baudinėmis ar pažeidžiančios ieškovės interesus. Nurodė, jog ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima mažinti delspinigių dydį, kuris yra Banko minimalūs nuostoliai dėl jos ir E. B. netinkamo prievolių vykdymo bei taip paneigti šalių valią.

14Trečiasis asmuo E. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikę, prieštaravimų nereiškė.

15Ieškinys tenkintinas iš dalies

16Iš ieškovės paaiškinimų teismo posėdžio metu ir iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2006 m. birželio 12 d. ieškovė kartu su trečiuoju asmeniu E. B. ir atsakovas sudarė AB „SEB“ bankas vartojimo kredito sutartį nr. ( - ) (b. l. 25-27). 2015-11-25 d. sprendimu Kauno apylinkės teismas c/b nr. 2-165-920/2015 nutraukė santuoką tarp ieškovės ir trečiojo asmens E. B. bei patvirtino tarp ieškovo ir trečiojo asmens sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurios 3.3 punktas nurodo, kad sutuoktiniai lieka solidarūs skolininkai pagal minėtą vartojimo kredito sutartį. Remiantis sutarties sąlygomis, atsakovas suteikė ieškovei ir trečiajam asmeniui 10000,00 Lt arba 2896,22 Eur kreditą, o ieškovė solidariai su trečiuoju asmeniu turėjo grąžinti minėtą kreditą su 8,5 proc. sutartinėmis palūkanomis nuo vartojimo kredito sumos. Sutartimi buvo sudarytas mokėjimo grafikas, pagal kurį ieškovė turėjo padengti savo įsiskolinimą ieškovui iki 2011-06-13, kas mėnesį mokėdama nustatyto dydžio įmoką (b.l. 23). 2016 m. sausio 27 d. ieškovė kreipėsi į atsakovą dėl skolos grafiko sudarymo, tačiau atsakovas netenkino ieškovės prašymo (b. l. 29) ir pareikalavo padengti esamą skolą iki 2016-03-01.

17Iš atsakovo pateiktos 2016-03-09 pažymos dėl skolos AB „SEB bankui“ ir ieškovės pateikto ieškinio, nustatyta, kad ieškovės skola pagal 2016-06-12 kredito sutartį sudaro 471,71 Eur negrąžinto kredito, 319,40 Eur palūkanų ir 1301,42 Eur delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas.

18Dėl delspinigių sumažinimo

19

20Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad ieškovė už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir uždelstas sumokėti palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovei mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius (Sutarties Bendrosios dalies 5.3 p., 5.4 p.). Ieškovė prašo sumažinti atsakovo priskaičiuotus 1301,42 Eur delspinigių pagal 2006 m. birželio 12 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 1850618050667-19 (b.l. 25-27).

21Nustatyta, kad ieškovė neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, ieškovei kyla pareiga sumokėti atsakovui netesybas. Kaip nurodyta sutartyje, ieškovė už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku negrąžinto kredito dalies ir palūkanų privalo ieškovui mokėti po 0,1 proc. dydžio delspinigius.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

23Kadangi, jau yra priimtas Kauno apylinkės teismo 2015-11-25 d. sprendimas c/b Nr. 2-1653-920/2015, kuriuo buvo nutraukta santuoka tarp ieškovės ir trečiojo asmens E. B. bei patvirtinta tarp ieškovo ir trečiojo asmens sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurios 3.3 punktas nurodo, kad sutuoktiniai lieka solidarūs skolininkai pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), tuo pačiu su banku sudarytos kreditavimo sutarties sąlygų keitimas ir delspinigių mažinimas turėtų būti sprendžiamas tiesiogiai su AB SEB banku, keičiant kreditavimo sutarties sąlygas į banką kreipiantis kredito sutarties šalims E. B. ir Ž. B.. Kas liečia delspinigių dydį, tai pažymėtina, kad įsiteisėjusiu Teismo sprendimu yra priteistas iš ieškovės atsakovui skola, išduotas vykdomasis dokumentas. Vykdomajame dokumente nurodyta, kad įsiskolinimo suma 2092,53 Eur. Santuokos nutraukimo byloje, pati ieškovė pripažino įsiskolinimo dydį, su juo sutiko, tačiau dabar jau teigia nesutinkanti. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, tai reiškią, jog šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią.

24Dėl skolos išdėstymo

25Kaip matyti iš ieškinio, ieškovė prašo nustatyti ieškovui trejų metų terminą atsakovo skolai padengti lygiomis dalimis mokant kas mėnesį, terminą pradedant skaičiuoti nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir šį prašymą grindžia prasta finansine padėtimi – viena išlaiko vaikus, mažomis pajamomis, būtinumu išlaikyti nepilnametį vaiką, santaupų neturėjimu. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad skolininkės gaunamos pajamos yra nedidelės, atsakovė turi du nepilnamečius vaikus, taigi atsakovei yra sudėtinga iš karto sumokėti ieškovui visą priteistą iš jos sumą. Sprendžiant atsakovės prašymo dėl skolos mokėjimo išdėstymo dalimis pagrįstumą, atsižvelgtina ir į lygiateisiškumo principą, atsakovės – fizinio asmens ir ieškovo – juridinio asmens, užsiimančio paskolų verslu, interesus bei šių interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-301/2006). Pažymėtina, kad prieš pasirašydama vartojimo kredito sutartį atsakovė turėjo pati įvertinti savo finansines galimybes ir kartu prisiimti riziką dėl ateityje galimų finansinių sunkumų, tačiau, įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, atsakovės nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra pagrindas tenkinti atsakovės prašymą dėl skolos išdėstymo ieškovei Ž. B. išdėstytinas skolos sumokėjimas, pakeičiant Kauno apylinkės teismo sprendime Nr. 2-1653-920/2015 patvirtintos santuokos nutraukimo sutarties 3.3. punkto sąlygą ir banko kreditorinio reikalavimo 2092,53 Eur sumokėjimą Ž. B., išdėstyti dalimis 24 mėn. laikotarpiui kas mėnesį sumokant po 87,19 Eur įmoką į AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, sąskaitą.

26Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3,00 Eur, teismas šios sumos iš atsakovo nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“.

27Vadovaudamasis LR CPK 263-265, 268-269, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškinį patenkinti iš dalies.

29Pakeisti 2015-11-25 Kauno apylinkės teismo sprendimu Nr. 2-1653-920/2015 patvirtintos santuokos nutraukimo sutarties 3.3. punkto sąlygą ir banko kreditorinio reikalavimo 2092,53 Eur sumokėjimą Ž. B. išdėstyti dalimis 24 mėn. laikotarpiui kas mėnesį sumokant po 87,19 Eur įmoką į AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, sąskaitą

30Kitoje dalyje ieškinį atmesti. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė,... 2. sekretoriaujant Ramunei Bakutienei ir Irmai Daukšaitei-Gavelienei,... 3. dalyvaujant ieškovei Ž. B.... 4. nedalyvaujant atsakovui AB „SEB bankui“, atsakovo atstovei Sigitai... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. Teismas... 7. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti trejų metų terminą... 8. Ieškinyje nurodė, jog 2015 11 25 d. sprendimu Kauno apylinkės teismas c/b... 9. Ieškovė nurodė, jog viena išlaiko vaikus, dengia banko kreditą, bei... 10. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog nesutinka su... 11. Atsakovo nuomone, ieškinio reikalavimo, atidėti įsiskolinimo dengimą,... 12. Atsakovas nurodė, jog ieškovė sutartinių įsipareigojimų nevykdo jau ilgą... 13. Atsakovo nuomone, šalių suderinta valia buvo susitarta dėl delspinigių... 14. Trečiasis asmuo E. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikę, prieštaravimų... 15. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 16. Iš ieškovės paaiškinimų teismo posėdžio metu ir iš byloje esančių... 17. Iš atsakovo pateiktos 2016-03-09 pažymos dėl skolos AB „SEB bankui“ ir... 18. Dėl delspinigių sumažinimo... 19. ... 20. Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad ieškovė už kiekvieną... 21. Nustatyta, kad ieškovė neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 23. Kadangi, jau yra priimtas Kauno apylinkės teismo 2015-11-25 d. sprendimas c/b... 24. Dėl skolos išdėstymo ... 25. Kaip matyti iš ieškinio, ieškovė prašo nustatyti ieškovui trejų metų... 26. Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 27. Vadovaudamasis LR CPK 263-265, 268-269, 270 straipsniais, teismas... 28. ieškinį patenkinti iš dalies.... 29. Pakeisti 2015-11-25 Kauno apylinkės teismo sprendimu Nr. 2-1653-920/2015... 30. Kitoje dalyje ieškinį atmesti. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo...