Byla e2S-939-260/2016
Dėl piniginio reikalavimo, atsiradusio iš sutarties

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Arvi cukrus“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-5614-454/2016 pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Selita“ ir Ko pareiškimą skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „Arvi cukrus“ dėl piniginio reikalavimo, atsiradusio iš sutarties, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kreditorė UAB „Selita“ ir Ko kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkei UAB „Arvi cukrus“, prašydama priteisti iš skolininkės 38 484,96 Eur skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Pareikštų reikalavimų užtikrinimui kreditorė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – neperžengiant pareikšto reikalavimo ribų areštuoti skolininkei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias pas skolininkę ar trečiuosius asmenis.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2016 m. vasario 1 d. nutartimi ieškovės UAB „Selita“ ir Ko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

6Teismas nurodė, kad įvertinus tai, jog kreditorės reikalavimas skolininkei dėl skolos priteisimo yra tikėtinai pagrįstas, jame kreditorė aiškiai suformulavo skolininkės prievoles atsiskaityti, pridėjo rašytinius įrodymus. Taip pat įvertino ir laikė reikšmingu šalims kreditorės reiškiamą reikalavimą 38 484,96 Eur sumai. Iš kreditorės prie pareiškimo pridėtų rašytinių įrodymų nustatė, kad skolininkė tinkamai nevykdo pareigos atsiskaityti su kreditore, skolininkės finansinė padėtis nėra gera. Pripažino, kad nesiėmus kreditorės reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes skolininkė gali savo turimą turtą paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ir neliktų turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Pažymėjo, jog taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne kreditorės reikalavimo pagrįstumas, tačiau ir grėsmė, jog teismo priimtas teismo įsakymas bus neįvykdytas. Teismas sprendė, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą skolininkės turtui ne didesnei kaip 38 484,96 Eur sumai, pirmiausiai areštuojant skolininkės UAB „Arvi cukrus“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas esančias pas skolininkę ar trečiuosius asmenis, neviršijant 38 484,96 Eur reikalavimų sumos.

7Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartimi po skolininkės prieštaravimų pateikimo priimtas ieškinys, pagal kurį tie patys reikalavimai toliau nagrinėjami civilinėje byloje Nr. e2-9239-454/2016, teismo įsakymas panaikintas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu skolininkė UAB „Arvi cukrus“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės UAB „Arvi cukrus“ atžvilgiu atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101) Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje neatsižvelgė į skolininkės turtinę padėtį ir padarė nepagrįstą išvadą, kad nagrinėjamu atveju, būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sąlygoja ganėtinai didelė reikalavimo suma. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į konkrečias jos finansines galimybes, t. y. ar jai reiškiamo reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Nurodo, kad skolininkė yra juridinis asmuo, todėl reikalavimo suma nelaikytina ženklia. Taigi, pirmosios instancijos teismas visiškai neįvertino jos finansinių galimybių. Skolininkė vykdo ūkinę komercinę veiklą – užsiima cukraus ir su tuo susijusių išspaudų bei melasos gamyba ir prekyba. Bendrovė yra didelė, stabiliai dirbanti ir yra pajėgi įvykdyti, galimai kreditorei palankų teismo sprendimą, jos turto vertė 2015 m. gruodžio 31 d. balanse yra 25 794 989 Eur.

112) Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neįvertino preliminariai (prima facie) pareiškime išdėstytų teisinių ir faktinių argumentų. Nurodo, kad skolininkė neneigia skolos buvimo fakto, tačiau mano, kad tai yra laikino pobūdžio nepakankama finansinė padėtis.

123) Byloje nėra objektyvių aplinkybių, suteikiančių pagrindą manyti, kad skolininkė gali imtis veiksmų turtą paslėpti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas, taip pat nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad skolininkė mėgintų turtą perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip sumenkintų savo tutinę padėtį, siekdama išvengti prievolių, galinčių atsirasti ieškinio patenkinimo atveju. Be to nurodo, kad dėl jai pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, ji negali atlikti jos veiklai vykdyti būtinų mokėjimų ir vykdyti prievolių – atsiskaityti su tiekėjais, tinkamai vykdyti savo prievoles kreditoriams ir klientams – atsiskaitant už suteiktas paslaugas, ko pasėkoje skolininkė gali turėti tam tikrų neigiamų pasekmių ateityje.

13Atsiliepimu į skolininkės UAB „Arvi cukrus“ atskirąjį skundą kreditorė UAB „Selita“ ir Ko prašo jį atmesti ir palikti Kauno apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – nenagrinėjant ir nesprendžiant reikalavimų pagrįstumo užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Ginčo atveju akivaizdu, kad kreditorės pareiškimas yra pagrįstas, ir todėl bus priimtas jam palankus teismo sprendimas. Pati skolininkė pripažįstą prievolę, tačiau vengia iki šiol su kreditore atsiskaityti. Dėl skolininkės finansinės padėties nurodo, kad 2016 m. vasario 18 d. įsiskolinimas VSDFV sudarė 133 778,40 Eur, kurio bendrovė dėl lėšų stygiaus negali padengti. Skolininkės prastą finansinę padėtį patvirtina ir teismuose pareikšti kiti ieškiniai, kurių užtikrinimui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės skolininkės turtui. Taigi skolininkės finansinė būklė yra sunki, dėl to pareikšto pareiškimo suma jai yra ženkli.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – skolininkės UAB „Arvi cukrus“ turto areštas pareiškimo reikalavimų ribose, t. y. 38 484,96 Eur sumai.

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Taigi, būtent ieškovui tenka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės pagrindimo pareiga. Prašydamas laikinosiomis apsaugos priemonėmis užtikrinti ieškinį dėl priteisimo, ieškovas turi pateikti tiek įrodymų, kurių pakaktų teismui įvertinti, ar egzistuoja preliminari grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas neapribojus atsakovo galimybių disponuoti jo turimu turtu.

19Teismų praktikoje pabrėžiama, kad vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-784/2010;2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-990/2010).

20Nagrinėjamoje byloje kreditorė UAB „Selita“ ir Ko galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui grindė iš esmės vienintele aplinkybe – didele pareikšto skolininkei UAB „Arvi cukrus“ reikalavimo suma. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškinio suma neturi esminės reikšmės sprendžiant, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – skolininko turto areštą. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, vien didelė ieškinio suma savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-379/2012;2013 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1724/2013). Pareiškime nurodyto reikalavimo dydis iš esmės priklauso nuo pareiškėjo valios, todėl sprendžiant, kad didelės vertės reikalavimo nurodymas sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtų suabsoliutinti pareiškėjo interesai. Be to, savaime didelės vertės pareikštas reikalavimas negali būti pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui ir dėl to, kad pats laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepadidina turto, iš kurio būtų galima išieškoti priteistą sumą, kiekio ar vertės. Tokia priemonė gali būti taikoma, kai yra duomenų, jog skolininkas ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar pan. Kreditorė teigdama, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas, nes gali nelikti turto į kurį bus galima nukreipti išieškojimą, nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad skolininkė ėmėsi konkrečių veiksmų, siekdama paslėpti ar perleisti savo turtą arba kitaip apsunkinti savo turtinę padėtį, priešingai iš informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, jog skolininkė, pateikdama atsiliepimą į ieškinį, nurodė, kad su ieškovės ieškinio reikalavimais dėl skolos ir įstatyminių palūkanų priteisimo sutinka, manė, kad galimas taikus bylos išsprendimas, o tai reiškia, kad ji nevengia savo prievolės įvykdymo ir ją pripažįsta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nesant minėtų duomenų, nėra galimybės spręsti, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas, taip pat pažymi, kad pareikšto reikalavimo dydis neturi įtakos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

21Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kreditorės nurodytos bei teismo nustatytos aplinkybės nepatvirtina antrosios įstatyme numatytos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, t. y. kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių iškils grėsmė realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

22Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagrindo tenkinti kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra, todėl pirmosios instancijos teismo nutartį naikina ir klausimą išsprendžia iš esmės, kreditorės UAB „Selita“ ir Ko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės UAB „Arvi cukrus“ turtui ir piniginėms lėšoms pareikšto reikalavimo ribose atmeta (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24atskirąjį skundą patenkinti.

25Kauno apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti, netenkinti kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Selita“ ir Ko prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Arvi cukrus“ turto ir piniginių lėšų arešto.

26Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis apeliacine rašytinio... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kreditorė UAB „Selita“ ir Ko kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2016 m. vasario 1 d. nutartimi ieškovės UAB... 6. Teismas nurodė, kad įvertinus tai, jog kreditorės reikalavimas skolininkei... 7. Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartimi po skolininkės... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu skolininkė UAB „Arvi cukrus“ prašo panaikinti Kauno... 10. 1) Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje neatsižvelgė į... 11. 2) Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 12. 3) Byloje nėra objektyvių aplinkybių, suteikiančių pagrindą manyti, kad... 13. Atsiliepimu į skolininkės UAB „Arvi cukrus“ atskirąjį skundą... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 17. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 19. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad vien tik kreipimasis į teismą ir... 20. Nagrinėjamoje byloje kreditorė UAB „Selita“ ir Ko galimą grėsmę... 21. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kreditorės nurodytos bei teismo... 22. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. atskirąjį skundą patenkinti.... 25. Kauno apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti, netenkinti... 26. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....