Byla 2-682-878/2014
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovui R. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, valdanti sistemą „SMScredit.lt“, prašo priteisti iš atsakovo R. K. 1000,00 Lt skolą, 1097,06 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas R. K. ir ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, valdanti sistemą „SMScredit.lt“, 2012 m. vasario 23 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas pasiskolino 300,00 Lt, 2012 m. vasario 24 d. gavus prašymą padidinti paskolos sumą, ieškovė papildomai paskolino 400,00 Lt, taip pat 2012 m. vasario 25 d. papildomai paskolino 100,00 Lt, 2012 m. vasario 27 d. papildomai paskolino 100,00 Lt ir 2012 m. vasario 28 d. papildomai paskolino 100,00 Lt, iš viso paskolino 1000,00 Lt sumą 30 dienų terminui, tai yra iki 2012 m. kovo 24 d. su 199.80% dydžio metine palūkanų norma. 2012 m. kovo 21 d. ir 2012 m. gegužės 18 d. iš atsakovo buvo gauti pratęsimo mokesčiai, kuriais atsakovas pratęsė paskolos gražinimo terminą 30 dienų. Daugiau jokių mokėjimų nebuvo gauta. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.59 straipsnių, 6.873 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Atsakovui laiku negrąžinus paskolos, remiantis CK 6.874 straipsnio 1 dalimi ir sutarties 7.1. punktu, nuo 2012 m. gegužės 5 d. iki šio ieškinio pateikimo dienos atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytas palūkanas ( metinė palūkanų normą -199.80%), skaičiuotinas ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 5 d. iki 2013 m. sausio 25 d. Iš viso pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį nustatytą taisyklę už pradelstą laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 5 d. iki 2013 m. sausio 25 d. iš atsakovo priteistina 1097,06 Lt palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Atsakovo skola yra 1000,00 Lt negrąžintos paskolos, 1097,06 Lt palūkanų, iš viso 2097,06 Lt.

3Ieškovė pažymi, jog per metus ieškovas sudaro vidutiniškai 168.972 tūkst. vartojimo kredito sutarčių, kuriomis paskolina vidutiniškai 90.216.577 mln. Lt su vidutine 109,89 %, palūkanų norma. Dėl didelės ir nuolatinės šių kreditų paklausos iš esmės visas klientų grąžinamas kreditų sumas ieškovas iš karto perskolina naujiems pareiškėjams. Atitinkamai, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 % metine palūkanų norma. Atitinkamai, dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t.y. – patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 1097,06 Lt palūkanų suma, ieškovės teigimu, iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovės nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Atsakovas nėra informavęs apie jokios atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes. Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

4Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia Paskolos sutartimi, 2012 m. vasario 23 d., 2012 m. vasario 24 d., 2012 m. vasario 25 d., 2012 m. vasario 27 d., 2012 m. vasario 28 d. Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) specialiosiomis sąlygomis, mokėjimo nurodymais dėl paskolos suteikimo, palūkanų skaičiavimo paaiškinimu, žyminio mokesčio sumokėjimo kvitu.

5Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovo teisę per dvidešimties dienų terminą pateikti atsiliepimui pranešta 2014 m. gegužės 22 d. viešo paskelbimo būdu. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2014 m. birželio 11 d. Atsakovas R. K. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovės ir atsakovo 2012 m. vasario 23 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), ieškovė suteikė atsakovui 1000,00 Lt paskolą, 2012 m. vasario 23 d., 2012 m. vasario 24 d., 2012 m. vasario 25 d., 2012 m. vasario 27 d., 2012 m. vasario 28 d. mokėjimo nurodymai patvirtina, jog ieškovė pervedė paskolos sumą atsakovui. Atsakovas nustatytais terminais paskolos negrąžino.

10Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 1000,00 Lt negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

11Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1097,06 Lt palūkanų už pradelstą laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 5 d. iki 2013 m. sausio 25 d., t.y. 199,80 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų už 265 pradelstas dienas, nes tai yra ieškovo nuostoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu. Prašymas dėl didesnių nei paskola palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

12Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Be to, kreditoriaus arba nukentėjusiojo asmens kaltė yra pagrindas sumažinti skolininko atsakomybę arba nuo jos visiškai atleisti (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.259 straipsnis). Nukentėjusysis privalo įmanomai stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti. Atsakovui įrodžius, kad ieškovas pats savo nerūpestingumu, aplaidumu sudaro sąlygas žalai padidėti, teismas atleidžia atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba atitinkamai sumažina išieškomų nuostolių dydį.

13Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra beveik 200 (du šimtai) %. Nagrinėjamu atveju metinė palūkanų norma yra 199,80 %. Nors kreditas nebuvo grąžintas Vartojimo kredito sutartyje numatytu terminu, tačiau ieškinys pateiktas tik praėjus dvejiems metams, 199,80 % dydžio metinės palūkanos skaičiuotos už 265 dienas. Byloje nėra duomenų, kodėl ieškovė dvejus metus delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išieškoti skolą, todėl laikytina, kad ieškovė, dvejus metus delsusi kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, nesilaikė pareigos stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti, pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti, todėl išieškomų nuostolių (palūkanų) dydis atitinkamai sumažintinas. Be to, beveik metus skaičiuojamos 199,80 % metinės palūkanos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant,- taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu) teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl sutartinių palūkanų dydis mažintinas tris kartus - iki 365,00 Lt.

14Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

15Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita.

16Vadovaujantis CK 1.5, 6.62, 6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.205 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.245 straipsniu, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.256 straipsniu, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, 6.260 straipsniu, 6.261 straipsniu, 6.874 straipsnio 1 dalimi, ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 1000,00 Lt skola, 365,00 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014 m. gegužės 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovei bylinėjimosi išlaidos 54,00 Lt žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų 00 ct) negrąžintos paskolos, 365,00 Lt (tris šimtus šešiasdešimt penkis litus 00 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1365,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. gegužės 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturių litų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „4finance“, įmonės kodas 301881644.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį gali apskųsti Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, valdanti sistemą... 3. Ieškovė pažymi, jog per metus ieškovas sudaro vidutiniškai 168.972 tūkst.... 4. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 5. Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovo teisę... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė... 8. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovės ir... 10. Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi... 11. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1097,06 Lt palūkanų už... 12. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 13. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 14. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, terminą įvykdyti... 15. Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies ir 6.874 straipsnio 1 dalies... 16. Vadovaujantis CK 1.5, 6.62, 6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73... 17. Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovei... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) 1000,00 Lt (vieną tūkstantį... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą... 23. Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį...