Byla 2-20008-752/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui A. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

3Ieškovas 2013 m. rugsėjo 25 d. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 3800,42 EUR skolos, 5870,25 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 4-5).

4Ieškinyje nurodė, kad 2008-04-30 tarp A. V. ir AB SEB banko buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 0350818051483-65 (toliau - Sutartis), pagal kurią buvo suteiktas 1451,72 EUR kreditas, nustatant galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2010-04-29. 2008-08-04 tarp šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 1850818051181-19, pagal kurią atsakovui suteiktas 5100,00 Lt kreditas, numatant kad kreditas turi būti grąžinamas dalimis bei grąžinimo datą – 2010-08-30. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas savo įsipareigojimų nevykdė, ieškovas nutraukė Sutartį su atsakovu.

5Atsakovas iki šiol Bankui negražino pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 0350818051483 1220,15 EUR kredito, 421,20 EUR palūkanų bei 2159,07 EUR delspinigių.

6Pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818051181-19 atsakovas skolingas 4907,90 Lt kredito, 417,73 Lt palūkanų ir 544,62 Lt delspinigių (b.l. 3-4).

7Procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, atsakovui įteikti 2013 m. spalio 29 d., CPK 130 str. nustatyta tvarka (b.l. 24).

8Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms priimtinas teismo sprendimas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia rašytiniais įrodymais: Vartojimo kredito sutartimis Nr. 0350818051483-65 ir Nr. 1850818051181-13 (b.l. 6-12); 2013-09-18 pažyma dėl skolos AB SEB bankui (b.l. 13-14).

11Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, nesant jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti jo reikalavimus dalyje dėl 1220,15 EUR kredito, 421,20 EUR palūkanų pagal 2008-04-30 vartojimo kredito sutartis Nr. 0350818051483-65 ir 4907,90 Lt kredito, 417,73 Lt palūkanų ir 544,62 Lt delspinigių pagal 2008-08-04 vartojimo kredito sutartis Nr. 1850818051181-13. Atsakovui nevykdant įsipareigojimo grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas pagal sutartį, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti kreditą ir palūkanas, todėl šis reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 1220,15 EUR kredito, 421,20 EUR palūkanų pagal 2008-04-30 vartojimo kredito sutartis Nr. 0350818051483-65 ir 4907,90 Lt kredito, 417,73 Lt palūkanų ir 544,62 Lt delspinigių pagal 2008-08-04 vartojimo kredito sutartis Nr. 1850818051181-19 (CK 3.109 str. 1 d., 6.2 str., 6.6 str., 6.37 str. 2, 3 d., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.256 str., 6.260 str., 6.261 str.).

12Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir uždelstas sumokėti palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius (Sutarties Bendrosios dalies 5.3 p., 5.4 p.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2159,07 EUR delspinigių pagal 2008-04-30 vartojimo kredito sutartį Nr. 0350818051483-65.

13Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, jam kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutartyje, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku negrąžinto kredito dalies ir palūkanų privalo ieškovui mokėti po 0,1 proc. dydžio delspinigius.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

15Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką.

16Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius pagal 2008-04-30 vartojimo kredito sutartį Nr. 0350818051483-65, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra vartotojas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgiant į prievolės sumą, delspinigių susidarymo laikotarpį, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Vadovaujantis LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 p. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Ta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 procentų už 1220,15 EUR nesugrąžintą kreditą, 421,20 EUR priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas pagal 2008-04-30 vartojimo kredito sutartį Nr.0350818051483-65. Atsižvelgiant į tai, kad netesybos mažintinos iki 0,02 proc., iš atsakovo ieškovui priteistina 538,69 EUR delspinigių, o likusioje delspinigių dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CK 6.73 str. 2 d., 6.188 str. 2 d. 5 p., 6.258 str. 3 d.).

17Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagrįstas ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo (CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str.). Iš atsakovo priteistina ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinos sumos (2180,04 EUR ir 5870,25 Lt), skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2013-10-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškinį tenkinus iš esmės iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 571,00 Lt žyminio mokesčio (93 str. 1 d.)

19Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei yra mažesnės, nei 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl jos valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo A. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovo AB „SEB“ bankas, juridinio asmens kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, a.s. Nr. LT74 7044 0630 0000 0022, AB SEB bankas, naudai 1220,15 EUR (vieną tūkstantį du šimtus dvidešimt eurų 15 ct) negrąžinto kredito, 421,20 EUR (keturis šimtus dvidešimt vieną eurą 20 ct) palūkanų, 538,69 EUR (penkis šimtus trisdešimt aštuonis eurus 69 ct) delspinigių pagal 2008-04-30 vartojimo kredito sutartis Nr. 0350818051483-65 ir 4907,90 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus septynis litus 90 ct) negrąžinto kredito, 417,73 Lt (keturis šimtus septyniolika litų 73 ct) palūkanų ir 544,62 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt keturis litus 62 ct) delspinigių pagal 2008-08-04 vartojimo kredito sutartis Nr. 1850818051181-19, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2180,04 EUR ir 5870,25 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-10-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 571,00 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt vieną litą 00 ct) žyminio mokesčio.

23Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka,... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą... 3. Ieškovas 2013 m. rugsėjo 25 d. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2008-04-30 tarp A. V. ir AB SEB banko buvo sudaryta... 5. Atsakovas iki šiol Bankui negražino pagal vartojimo kredito sutartį Nr.... 6. Pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818051181-19 atsakovas skolingas... 7. Procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į... 8. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas... 11. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui... 12. Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas už kiekvieną... 13. Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 15. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 16. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius pagal 2008-04-30... 17. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagrįstas... 18. Ieškinį tenkinus iš esmės iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos... 19. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei yra mažesnės, nei 2011 m.... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str.... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo A. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovo AB... 23. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...