Byla B2-935-803/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,LSL sprendimai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SKOLVALDA“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,LSL sprendimai“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartimi UAB ,,LSL sprendimai“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB ,,Personlita“. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtinti bendrovės kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d., 2019 m. kovo 18 d. nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. balandžio 5 d.

62.

7Bankroto administratorė pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl UAB „LSL sprendimai“ pabaigos rašytinio proceso tvarka. Nurodė, kad BUAB „LSL sprendimai“ turto neturi, įmonės likvidavimo procedūra yra baigta.

83.

92020 m. balandžio 17 d. teisme gautas kreditorės UAB „Skolvalda“ pareiškimas dėl nesutikimo su BUAB „LSL sprendimai“ nemokumo administratorės prašymu dėl bankrutuojančios įmonės pabaigos. Kreditorė prašo netenkinti nemokumo administratorės UAB „Personlita“ 2020 m. balandžio 8 d. prašymo dėl skolininkės BUAB „LSL sprendimai“ pabaigos ir pareigoti nemokumo administratorę UAB „Personlita“ laikytis įstatymų ir tęsti bankroto procesą, šio proceso metu ginti skolininkės BUAB „LSL sprendimai“ kreditorių interesus, dedant visas būtinas pastangas dėl įmonės turto ir dokumentų išreikalavimo iš buvusių vadovų ir akcininkų, prireikus, kreipimosi į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, kreipimosi į teismą dėl žalos priteisimo iš atsakingų asmenų, taip pat kreipimosi į atsakingas teisėsaugos institucijas dėl galimai buvusių ir (ar) akcininkų padarytų nusikalstamų veikų išaiškinimo. Nurodo, kad kategoriškai nesutinka su nemokumo administratorės prašymu dėl BUAB „LSL sprendimai“ pabaigos. Kreditorės įsitikinimu, nemokumo administratorė, kaip profesionalė, priešingai nei teigiama prašyme dėl pabaigos, neatliko visų įstatyme numatytų pareigų, jog būtų surastas skolininkės turtas bei dokumentai, apginti skolininkės kreditorių interesai. Iki šiol nemokumo administratorei buvę skolininkės vadovai ir akcininkai nėra perdavę nei skolininkės turto, nei dokumentų. Per visą bankroto procesą nemokumo administratorė ėmėsi tik epizodinių veiksmų dėl turto ir dokumentų priverstinio išreikalavimo iš buvusių skolininkės vadovų bei akcininkų. Nemokumo administratorė nedėjo reikiamų pastangų ir nebuvo rūpestinga, jog būtų išsiaiškinta, kuris iš buvusių skolininko vadovų ar akcininkų turi savo žinioje įmonės turtą bei dokumentus ir kuriam iš jų kyla pareiga šį turtą bei dokumentus perduoti nemokumo administratorei. Esant tokioms aplinkybėms nemokumo administratorė ne tik kad neturi teisės teikti prašymo dėl pabaigos, tačiau toliau privalo vykdyti įstatymo jai nustatytas funkcijas ginti skolininkės ir jos kreditorių interesus, įskaitant, bet neapsiribojant, imantis šių veiksmų: kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį Vilniaus apygardos teismą dėl skolininkės bankroto pripažinimo tyčiniu, pakartotinai kreiptis į policiją su pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo BK 178, 183, 184, 187, 209, 222 ir 223 straipsniu pagrindais, kreiptis į teismą skolininkės vardu bei interesais dėl žalos priteisimo iš buvusių skolininkės vadovų ir (ar) akcininkų.

10Teismas

konstatuoja:

11II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

124.

13Sprendžiant pateiktą prašymą dėl įmonės pabaigos pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis).

145.

15JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

166.

17Nagrinėjamu atveju UAB „LSL sprendimai“ bankroto byla iškelta bei bankroto procedūros buvo įgyvendinamos pagal iki JANĮ įsigaliojimo galiojusias ĮBĮ nuostatas. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad UAB „LSL sprendimai“ bankroto byla iškelta iki JANĮ įsigaliojimo, sprendžia klausimą dėl UAB „LSL sprendimai“ pabaigos vadovaudamasis ĮBĮ nuostatomis.

187.

19ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad, po to, kai bankroto administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodyti dokumentai yra būtini sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, kad nekiltų abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.

208.

21Kartu su prašymu dėl įmonės pabaigos bankroto administratorė pateikė teismui 2018 m. balandžio 8 d. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos pažymą Nr. (18.1)-AD5-5371, kurioje nurodyta, kad UAB „LSL sprendimai“ už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

229.

23Iš nemokumo administratorės pateikto 2020 m. balandžio 8 d. BUAB „LSL sprendimai“ balanso matyti, jog įmonė turto ir piniginių lėšų neturi, jokių pajamų įmonės bankroto proceso metu nebuvo gauta. Bylos ir viešųjų registrų duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis) taip pat patvirtina, kad BUAB „LSL sprendimai“ neturi jokio registruoto turto.

2410.

25Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtinti bendrovės kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d., 2019 m. kovo 18 d. nutartimis. Patvirtinta bankrutavusios UAB „LSL sprendimai“ kreditorių reikalavimų suma sudaro 191 741,70 Eur. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog teismo patvirtinti bankrutavusios UAB „LSL sprendimai“ kreditorių finansiniai reikalavimai išlieka nepakitę, bankroto procese nėra patenkinti.

2611.

27Nemokumo administratorė buvo įpareigota supažindinti visus įmonės kreditorius apie paskirtą teismo posėdį dėl BUAB „LSL sprendimai“ pabaigos. Teisme gautas kreditorės bankroto byloje ieškovės UAB „Skolvalda“ pareiškimas, kuriame kreditorė prašo netenkinti nemokumo administratorės prašymo dėl BUAB „LSL sprendimai“ pabaigos motyvuodama tuo, kad administratorė, neturėdama įmonės dokumentų bei turto ir nesiimdama būtinų įstatymuose numatytų veiksmų įmonės turtui ir dokumentams išreikalauti, nesiimdama veiksmų dėl skolininkės bankroto pripažinimo tyčiniu, nesikreipdama į teisėsaugas institucijas, nereikšdama reikalavimų dėl žalos priteisimo iš atsakingų asmenų, netinkamai vykdo jai įstatymo nustatytas pareigas, veikia aplaidžiai ir nerūpestingai. Kreditorės teigimu nemokumo administratorė turi būti įpareigota imtis visų būtinų įstatymuose nurodytų veiksmų, kad iš atsakingų asmenų būtų išreikalautas įmonės turtas bei dokumentai, tęsiamas bankroto procesas, ginami kreditorių interesai.

2812.

29Teismo vertinimu kreditorės pareiškime nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad bankroto procedūros atliktos/užbaigtos netinkamai, kad administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus. Teismų praktikoje pasisakyta, kad bankroto procedūros gali būti tęsiamos tik egzistuojant objektyvioms faktinėms prielaidoms, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015). Teismo vertinimu nagrinėjamojoje byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių poreikį administratorei atlikti papildomus veiksmus, susijusių su atsakovės BUAB „LSL sprendimai“ bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014).

3013.

31Pažymėtina, kad sprendimo dėl BUAB „LSL sprendimai“ pabaigos priėmimo ir šios įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, faktas neužkirs kelio kreditorei teisme įrodinėti nemokumo administratorės ar kitų kaltų asmenų civilinės atsakomybės sąlygas ir prašyti priteisti padarytos žalos atlyginimą.

3214.

33Pažymėtina ir tai, jog vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, todėl įmonės likvidavimo procedūrų nukėlimas neapibrėžtam laikui ir nekonstatavus tam akivaizdaus pagrindo laikytinas neatitinkančiu viešojo intereso ir prieštaraujančiu bankroto proceso principams.

3415.

35Atsižvelgiant į tai, kad teismas nenustatė, kad bankrutavusi UAB „LSL sprendimai“ turėtų materialaus turto ar piniginių lėšų, iš kurių galėtų būti patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, vertintina, jog daugiau nėra galimybės atsiskaityti su kreditoriais, kurių finansiniai reikalavimai nebuvo patenkinti. Įmonė veiklos nebevykdo, neturi jokio registruoto turto, įmonės mokumas neatstatytas. Iš Lietuvos teismų informacinės duomenų bazės LITEKO matyti, kad bylų, susijusių su bankrutavusia UAB „LSL sprendimai“ kituose teismuose nėra. Nemokumo administratorė pateikė teismui dokumentus, reikalingus sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

3616.

37Remiantis išdėstytu, taip pat byloje esant pateiktiems dokumentams, kurie pagrindžia aplinkybes, jog nemokumo administratorė atliko visus ĮBĮ numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti BUAB „LSL sprendimai“ kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „LSL sprendimai“ pabaigos.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 264, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

39pripažinti pasibaigusia bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „LSL sprendimai“ (juridinio asmens kodas 300867855, registruotas buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rinktinės g. 37 – 31) ir išregistruoti likviduotą dėl bankroto iš juridinių asmenų registro.

40Išaiškinti nemokumo administratorei UAB „Personlita“, kad ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ji turi kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl juridinio asmens išregistravimo.

41Įpareigoti nemokumo administratorę UAB „Personlita“ per 5 dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos su šiuo sprendimu supažindinti visus įmonės kreditorius ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

42Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartimi UAB ,,LSL... 6. 2.... 7. Bankroto administratorė pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl UAB... 8. 3.... 9. 2020 m. balandžio 17 d. teisme gautas kreditorės UAB „Skolvalda“... 10. Teismas... 11. II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados... 12. 4.... 13. Sprendžiant pateiktą prašymą dėl įmonės pabaigos pažymėtina, kad nuo... 14. 5.... 15. JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d.... 16. 6.... 17. Nagrinėjamu atveju UAB „LSL sprendimai“ bankroto byla iškelta bei... 18. 7.... 19. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad, po to, kai bankroto administratorius... 20. 8.... 21. Kartu su prašymu dėl įmonės pabaigos bankroto administratorė pateikė... 22. 9.... 23. Iš nemokumo administratorės pateikto 2020 m. balandžio 8 d. BUAB „LSL... 24. 10.... 25. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtinti bendrovės... 26. 11.... 27. Nemokumo administratorė buvo įpareigota supažindinti visus įmonės... 28. 12.... 29. Teismo vertinimu kreditorės pareiškime nurodytos aplinkybės nepatvirtina,... 30. 13.... 31. Pažymėtina, kad sprendimo dėl BUAB „LSL sprendimai“ pabaigos priėmimo... 32. 14.... 33. Pažymėtina ir tai, jog vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek... 34. 15.... 35. Atsižvelgiant į tai, kad teismas nenustatė, kad bankrutavusi UAB „LSL... 36. 16.... 37. Remiantis išdėstytu, taip pat byloje esant pateiktiems dokumentams, kurie... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo... 39. pripažinti pasibaigusia bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „LSL... 40. Išaiškinti nemokumo administratorei UAB „Personlita“, kad ne vėliau kaip... 41. Įpareigoti nemokumo administratorę UAB „Personlita“ per 5 dienas nuo šio... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...