Byla e2YT-16554-931/2020
Dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje E. M., MB „Edlera“, UAB „Esoros finansai“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Stankevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. M. skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje E. M., MB „Edlera“, UAB „Esoros finansai“.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja V. M. pateikė skundą dėl antstolio I. Gaidelio veiksmų, kuriuo prašė: panaikinti 2020 m. kovo 30 d. antstolio I. Gaidelio patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0008/19/02129. Skunde nurodė, kad antstolio I. Gaidelio kontoroje vykdomas 2019 m. birželio 13 d. Vilniaus miesto 22-ojo notarų biuro notarės J. Skrodenytės išduotas vykdomasis įrašas Nr. JS-3691 dėl 64 136,58 EUR, 139,39 EUR vykdomojo įrašo išdavimo išlaidų ir 2 460,03 EUR palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. M. išieškotojo UAB „Esoros finansai“ naudai. 2020 m. kovo 30 d. antstolio I. Gaidelio patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0008/19/02139 skolininkei nuosavybės teise priklausančio areštuoto turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo varžytynes paskelbtos neįvykusiomis, kadangi nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis. Patvarkymu išieškotojui pasiūlyta perimti varžytynėse neparduotą turtą už 110 400 EUR pradinę pardavimo kainą. 2020 m. balandžio 6 d. antstolio pranešimu skolininkė informuota apie tai, jog 2020 m. balandžio 6 d. turto pardavimo iš varžytynių svetainėje (www.evarzytynes.lt) yra paskelbtos jai nuosavybės teise priklausančio turto antrosios pardavimo varžytynės. Skolininkė informuota apie tai, kad pradinė antrosiose varžytynėse parduodamo turto kaina yra 82 800 EUR. 2020 m. kovo 30 d. patvarkymas yra neteisėtas, nepagrįstas ir turi būti panaikintas, kadangi buvo padaryti esminiai materialinių ir procesinių teisės normų aiškinimo bei taikymo pažeidimai. Pirmos skolininkei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo varžytynės pasibaigė 2020 m. kovo 30 d., o antrosios varžytynės prasidėjo jau 2020 m. balandžio 6 d. Parduodamo turto kainų skirtumai tarp pirmųjų ir antrųjų varžytynių yra 20 procentų, o laiko tarpas tarp pirmųjų varžytynių pabaigos, t. y. 2020 m. kovo 30 d. ir antrųjų varžytynių pradžios, t. y. 2020 m. balandžio 6 d., yra vos šešios dienos, todėl manytina, kad parduodamo turto kainų skirtumas procentaliai yra labai didelis ir reikšmingas, o laiko tarpas tarp pirmųjų varžytynių pabaigos ir antrųjų varžytynių pradžios yra labai mažas. Skolininkė neturėjo objektyvių galimybių pasirūpinti potencialių parduodamo varžytynėse jai priklausančio turto pirkėjų radimu, kadangi dėl įvesto karantino potencialiems pirkėjams banko ir kitos kredito įstaigos neteikia tikslinių paskolų minėtam turtui įsigyti, dėl to pastarieji negali įsigyti iš jos varžytynėse parduodamo turto už bent jau artimą jo tikrai vertei kainą (pvz., 110 400 EUR).

4Antstolis I. Gaidelis 2020 m. balandžio 17 d. patvarkymu nutarė atsisakyti tenkinti pareiškėjos skundą bei skundą kartu su elektronine vykdomosios bylos kopija persiųsti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. 2020 m. vasario 3 d. patvarkymu Nr. S-20-8-4465 nutarta ginčo turtą realizuoti priverstine tvarka parduodant iš varžytynių ir nustatyta areštuoto turto verte. Patvarkyme išaiškinta skolininkų teisė pasiūlyti savo pirkėją, taip pat išaiškinta šalių teisė per nustatytą terminą pateikti prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo. Patvarkymas įteiktas pasirašytinai. Iki karantino paskelbimo buvo pakankamai laiko ieškoti pirkėjų, susitarti su išieškotoju, kad kuo greičiau ir didesne apimtimi būtų atsiskaityta. Varžytynių atšaukimo pagrindus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 703 straipsnis. Šiuo atveju pateiktame skunde nėra nurodytas nė vienas iš CPK 703 straipsnio įtvirtintų pagrindų.

5Suinteresuoti asmenys E. M., MB „Edlera“, UAB „Esoros finansai“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimų nepateikė.

6Į bylą pateikta vykdomosios bylos Nr. 0008/19/02139 skaitmeninė kopija.

7Proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimą informuoti CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka specialiame interneto tinklalapyje (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 510-512 straipsniai) bei suteikiant galimybę suinteresuotiems asmenims pateikti atsiliepimus į pareiškėjos skundą.

8Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Dėstomos proceso dalyvių aplinkybės grindžiamos būtent rašytiniais įrodymais, yra pateikta antstolio vykdomosios bylos Nr. 0008/19/02139 skaitmeninė kopija, todėl skundas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 510 straipsnis).

9Skundas netenkintinas.

10Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 straipsnio 1 dalis), kuris vėliau gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 510-512 straipsnis). Pareiškėjos pateikto skundo išnagrinėjimui svarbus tinkamas vykdomosios bylos duomenų, kurie susiję su pateiktu skundu, ištyrimas bei įvertinimas.

11Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolis I. Gaidelis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0008/19/02139 dėl skolos, vykdomojo įrašo išdavimo išlaidų bei palūkanų išieškojimo iš skolininkų E. M., MB „Edlera“ ir V. M. išieškotojo UAB „Esoros finansai“ naudai pagal Vilniaus miesto 22-ojo notaro biuro notarės J. Skrodenytės vykdomąjį įrašą Nr. JS-3691.

12Šioje byloje nagrinėjamas pareiškėjos skundas siejamas su antstolio I. Gaidelio 2020 m. kovo 30 d. patvarkymu Nr. S-20-8-11625, kuriuo pareiškėjai V. M. nuosavybės teise priklausančio areštuoto turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo varžytynės paskelbtos neįvykusiomis ir išieškotojui pasiūlyta iki 2020 m. balandžio 2 d. informuoti antstolį apie tai, ar jis sutinka perimti neparduotą turtą už 110 440 EUR kainą.

13Išieškotojui nesutikus perimti aukščiau nurodytą turtą, antstolis 2020 m. balandžio 6 d. pranešimu informavo vykdymo proceso dalyvius apie paskelbtas antrąsias aukščiau minėto turto pardavimo varžytynes, kuriose turtas parduodamas už pradinę kainą – 82 800 EUR.

14Pareiškėja skunde teigia, kad antrosios turto pardavimo varžytynės buvo paskelbtos per greitai nuo pirmųjų varžytynių pabaigos.

15Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas. Tinkamas areštuoto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek išieškotojo (pardavus turtą už didžiausią kainą maksimaliai padengiama skola), tiek skolininko (jam grąžinamas skolos ir turto vertės skirtumas) interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2009; 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007). Areštuoto skolininko turto įkainojimo taikylės įtvirtintos CPK 681 straipsnyje, kuriame nustatyta, jog skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Skolininkui ir išieškotojui suteikta teisė prieštarauti antstolio atliktam įkainojimui (CPK 681 straipsnio 3 dalis). Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis). CPK 682 straipsnio 6 dalis numato, kad ekspertizė atliekama pagal bendrąsias CPK taisykles, atsižvelgiant į CPK VI dalyje, reglamentuojančioje vykdymo procesą, numatytas išimtis. Taigi CPK 682 straipsnis yra specialioji norma, reglamentuojanti ekspertizės skyrimą būtent vykdymo procese ir bendrosios CPK normos, reglamentuojančios ekspertizės skyrimą kitose civilinio proceso stadijose, taikomos tiek, kiek neprieštarauja specialiajai normai. CPK 682 straipsnio 1 dalis numato, kad antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą.

16CPK 704 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Pagal CPK 704 straipsnio 2 dalį, skolininko pasiūlytam pirkėjui turtas gali būti parduodamas už kainą, ne mažesnę kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė, arba mažesnę kainą, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms. Šiuo atveju iš byloje esančių duomenų nenustatyta, kad iki pirmųjų ar antrųjų varžytynių paskelbimo pareiškėja būtų pateikusi antstoliui duomenis apie jos siūlomą turto pirkėją.

17Pagal CPK 717 straipsnio 1 punktą, antstolis savo patvarkymu varžytynes paskelbia neįvykusiomis, jeigu varžytynėse nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis. Nagrinėjamu atveju 2020 m. kovo 30 d. patvarkymu pirmosios varžytynės buvo paskelbtos neįvykusiomis, o 2020 m. balandžio 6 d. pranešimu šalys informuotos apie antrąsias varžytynes.

18CPK 721 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog jeigu išieškotojas atsisako paimti CPK 719 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia antrąsias varžytynes. Remiantis CPK 722 straipsnio 1 dalimi, antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro šešiasdešimt procentų CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos. Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, antstolis 2020 m. balandžio 6 d. paskelbdamas apie antrąsias nustatė pradinę turto pardavimo kainą – 82 800 EUR, kuri sudaro šešiasdešimt procentų turto vertės, nustatytos 2020 m. vasario 3 d. patvarkymu. Taigi, pradinė turto pardavimo antrosiose varžytynėse kaina atitinka CPK 722 straipsnio 1 dalies nuostatas.

19Šiuo atveju išieškotojas nepateikė antstoliui sutikimo perimti neparduotą turtą per antstolio nustatytą terminą, todėl antstolis 2020 m. balandžio 6 d. pranešimu informavo šalis apie paskelbtas antrąsias varžytynes. Kaip matyti iš CPK 721 straipsnio 1 dalies, įstatymas nenumato minimalaus termino, per kurį antstolis turi teisę paskelbti antrąsias turto varžytynes. Tačiau antstoliui yra nustatytas maksimalus terminas, t. y. antrosios varžytynės turi būti paskelbtos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pirmųjų varžytynių paskelbimo neįvykusiomis. Todėl pareiškėjos teiginiai, kad laiko tarpas tarp pirmųjų varžytynių pabaigos ir antrųjų varžytynių pradžios yra per mažas atmestini kaip nepagrįsti. Darytina išvada, kad antstolis paskelbęs apie antrąsias varžytynes praėjus šešioms dienoms po pirmųjų varžytynių paskelbimo neįvykusiomis nepažeidė civilinio proceso teisės normų.

20Iš vykdomosios bylose esančių duomenų matyti, kad antstolis pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio turto vertę nustatė 2020 m. vasario 3 d. patvarkymu Nr. S-20-8-4465, atsižvelgęs ir į pačios pareiškėjos pateiktą Turto vertinimo ataskaitą. Antstolis teikė į bylą UAB „Capital vertinimas“ 2019 m. kovo 1 d. Turto vertinimo ataskaitos Nr. 19-N03-12 kopiją. Nustatyta, kad UAB „Capital vertinimas“ minėtoje ataskaitoje įvertinimo pareiškėjos turtą 138 000 EUR. Tokia pat turto vertė nurodyta ir aukščiau minėtame antstolio 2020 m. vasario 3 d. patvarkyme.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl antstolio pareigų vykdymo procese, inter alia, įkainojant areštuotą turtą, pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

22CPK 681 straipsnio 1 dalis numato, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones, o jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Kaip jau buvo minėta, jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis).

23Pareiškėja su skundu neteikė įrodymų, pagrindžiančių teiginius apie nekilnojamojo turto vertę, esančią antrųjų varžytynių paskelbimo ar skundo padavimo metu, kuri iš esmės skirtųsi nuo antstolio 2020 m. vasario 3 d. patvarkymu nustatytos turto vertės (CPK 178 straipsniai). Pareiškėja nepateikė objektyvių įrodymų (turto vertinimo ataskaitos, kt.), kurie sudarytų pagrindą abejoti antstolio nustatyta turto rinkos verte (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, jog pareiškėja skunde teikė argumentus, kad nekilnojamojo turto kainos ženkliai kris, tačiau neteikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų jos teiginius, jog antstolio 2020 m. kovo 30 d. patvarkymas yra neteisėtas.

24Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Turto pardavimas už didžiausią galimą kainą – siektinas priverstinio skolos išieškojimo tikslas, neabejotinai naudingas tiek kreditoriui, tiek skolininkui, o vykdymo proceso tikslas kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą per se nepakankamas pateisinti vykdymo proceso dalyvių turtinių interesų pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315-469/2015). Tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia abejonių, antstolis privalo imtis papildomų priemonių tinkamam skolininko turto įkainojimui nepriklausomai nuo to, ar skolininkas ir išieškotojas reiškia prieštaravimus dėl nustatytos turto kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008).

25Nagrinėjamu atveju pareiškėja nenurodė pakankamų argumentų, kurių pagrindu būtų galima suabejoti vykdomojoje byloje nustatyta turto rinkos verte. Be to, pažymėtina, kad antstolis privalo skirti ekspertizę turto vertei nustatyti tik tuo atveju, jeigu asmens pateikti prieštaravimai kelia antstoliui abejonių dėl atlikto turto įvertinimo, todėl antstolis turi diskrecijos teisę spręsti dėl ekspertizės (įskaitant ir papildomos bei pakartotinės) paskyrimo reikalingumo (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju, kaip minėta, antstolis areštuoto turto vertę nustatę atsižvelgdamas į pačios pareiškėjos pateiktą ir jos iniciatyva atliktą turto vertinimo ataskaitą.

26Teismo vertinimu, kitos skunde bei antstolio patvarkyme nurodytos aplinkybės bei nurodomi argumentai esminės reikšmės teisingam skundo išnagrinėjimui neturi, todėl apie juos plačiau nepasisakytina.

27Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad naikinti antstolio 2020 m. kovo 30 d. patvarkymo Nr. S-20-8-11625 nėra pagrindo, todėl pareiškėjos skundas dėl antstolio I. Gaidelio veiksmų netenkintinas.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 443 straipsnio 6 dalimi, 510-513 straipsniais,

Nutarė

29Netenkinti pareiškėjos V. M. skundo dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų.

30Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Stankevičienė rašytinio... 2. Teismas... 3. pareiškėja V. M. pateikė skundą dėl antstolio I. Gaidelio veiksmų, kuriuo... 4. Antstolis I. Gaidelis 2020 m. balandžio 17 d. patvarkymu nutarė atsisakyti... 5. Suinteresuoti asmenys E. M., MB „Edlera“, UAB „Esoros finansai“ per... 6. Į bylą pateikta vykdomosios bylos Nr. 0008/19/02139 skaitmeninė kopija.... 7. Proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimą informuoti CPK 133 straipsnio 3... 8. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo skundą nagrinėti... 9. Skundas netenkintinas.... 10. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu... 11. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolis I. Gaidelis vykdo... 12. Šioje byloje nagrinėjamas pareiškėjos skundas siejamas su antstolio I.... 13. Išieškotojui nesutikus perimti aukščiau nurodytą turtą, antstolis 2020 m.... 14. Pareiškėja skunde teigia, kad antrosios turto pardavimo varžytynės buvo... 15. Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas... 16. CPK 704 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki varžytynių paskelbimo... 17. Pagal CPK 717 straipsnio 1 punktą, antstolis savo patvarkymu varžytynes... 18. CPK 721 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog jeigu išieškotojas atsisako paimti... 19. Šiuo atveju išieškotojas nepateikė antstoliui sutikimo perimti neparduotą... 20. Iš vykdomosios bylose esančių duomenų matyti, kad antstolis pareiškėjai... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl antstolio pareigų vykdymo... 22. CPK 681 straipsnio 1 dalis numato, kad areštuodamas skolininko turtą,... 23. Pareiškėja su skundu neteikė įrodymų, pagrindžiančių teiginius apie... 24. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išieškotojo ir skolininko... 25. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nenurodė pakankamų argumentų, kurių... 26. Teismo vertinimu, kitos skunde bei antstolio patvarkyme nurodytos aplinkybės... 27. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad naikinti... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292,... 29. Netenkinti pareiškėjos V. M. skundo dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų.... 30. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...