Byla 2-2038/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo, atsakovai uždaroji akcinė bendrovė „Formula - Verner“ ir H. V

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo H. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2041-601/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bafos grupė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo, atsakovai uždaroji akcinė bendrovė „Formula - Verner“ ir H. V.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Bafos grupė“ pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo – uždrausti parduoti, perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į H. V. priklausantį nekilnojamąjį turtą: pastatą - briketų gamybos cechą (u/n ( - )), pastatą - pjuvenų sandėlį (u/n ( - )), pastatą - sandėlį (u/n ( - )), administracinį pastatą (u/n ( - )), kitus inžinerinius statinius (u/n ( - )). Nurodė, kad buvo pateikęs ieškinį Kauno apygardos teisme atsakovui UAB „Formula - Verner“ dėl 199 446,42 Lt dydžio skolos, 6 proc. metinių palūkanų priteisimo bei prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurį teismas 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi tenkino. Ieškovas 2013-05-16 pateikė prašymą antstolei vykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sužinojo, kad atsakovas UAB „Formula - Verner“ teismo nutarties priėmimo dieną (2013-05-07) sudarė sutartį su atsakovu H. V. dėl nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo, kurios pagrindu perleido H. V. turtą. Nekilnojamojo turto registras apribojimą disponuoti nekilnojamuoju turtu įregistravo tik 2013-05-09, t. y. praėjus vienai dienai po pirkimo pardavimo sutarties sudarymo. Tokiais savo veiksmais atsakovai siekia išvengti didelės vertės piniginės prievolės realaus įvykdymo, pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus, kadangi sumažinta realaus turto, į kurį galima nukreipti išieškojimą, vertė. Dėl to ieškovas priverstas naudotis papildomomis teisių gynimo priemonėmis. Nurodė, kad remiantis iš Nekilnojamojo turto registro gauta pirkimo pardavimo sutartimi, UAB „Formula - Verner“ turtą H. V. pardavė už 180 300 Lt. Sandorio suma sudaro ženklią disproporciją tarp tikrosios rinkos kainos ir sutartyje nustatytos kainos. Pagal VĮ Registrų centro duomenis turto vidutinė rinkos vertė 2013 m. balandžio 16 dienai buvo 265 904 Lt. Remiantis turto vertintojų UAB „Verslavita“ 2012-04-13 ataskaita, sandorio dalyku esančio turto rinkos vertė yra 765 000 Lt, o priverstinio turto pardavimo vertė – 525 000 Lt. Nurodė, kad pateiks ieškinį dėl pirkimo pardavimo sandorio nuginčijimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 6 d. nutartimi ieškovo UAB „Bafos grupė“ prašymą tenkino ir areštavo atsakovui H. V. nuosavybės teise priklausantį turtą, t. y. pastatą-briketų gamybos cechą (u/n ( - )), pastatą - pjuvenų sandėlį (u/n ( - )), pastatą - sandėlį (u/n ( - )), administracinį pastatą (u/n ( - )), kitus inžinerinius statinius (u/n ( - )), esančius ( - ), uždraudžiant jais disponuoti bei nustatė ieškovui terminą iki 2013 m. birželio 17 d. pateikti ieškinį. Nurodė, kad ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, tikėtinai pagrindžiančius jo prašymą, todėl sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių yra grėsmė ieškovo interesams.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atsakovas H. V. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutartį panaikinti ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad teismas skundžiamą nutartį priėmė remdamasis ieškovo nurodytomis, tačiau tikrovės neatitinkančiomis aplinkybėmis ir nesant realaus pagrindo, kad atsakovas H. V. ši turtą perleis ar kitaip apsunkins sprendimo įvykdymą. Ieškovo motyvas, kad turtą neva įgijo už aiškiai per mažą kainą, nepagrįstas. UAB „Verlavita“ vertinimą atliko prieš metus laiko (2012-04-13), todėl nurodyta kaina neatspindi turto būklės. Vertinimas buvo atliktas UAB „Ecobrix“ užsakymu, kuri planavo imti paskolą iš banko, kad sumokėtų skolą ieškovui. Siekiant gauti paskolą, kainą buvo paaukštinta. Turtas jo įgijimo dieną buvo fiziškai apleistas, reikalaujantis didelių investicijų. Tai, kad turto vertinimas neatitinka realybės patvirtina ir 2012 m. birželio 1 d. preliminarioji objekto pirkimo - pardavimo sutartis, iš kurios matyti, kad UAB „Ecobrix“ ketino pirkti iš atsakovo UAB „Formula - Verner“ turtą už 1 000 000 Lt. Bankas nesutiko šiai bendrovei suteikti net 500 000 Lt paskolą, kas rodo, kad bankas nelaikė šio vertinimo teisingu. Duomenų, kurie leistų daryti prielaidą dėl atsakovo H. V. nesąžiningumo ieškovas nėra pateikęs. Nurodė, kad atsakovas H. V. įgijęs ginčo turtą už realią kainą, šį turtą išnuomojo UAB „Ekomitra“, kuri savo sąskaita įsipareigojo patalpas suremontuoti ir jose vykdyti ūkinę veiklą, pradėjo remonto darbus, įgijo medžiagas. Atsakovas neturi planų ginčo turtą perleisti, tačiau teismo sprendimas riboja atsakovo ir trečiojo asmens veiklą, kadangi įgytas turtas reikalauja investicijų. Nurodė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesant ieškovo ieškinio bei ieškinio pagrįstumą įrodančių duomenų, privalėjo savo iniciatyva pareikalauti iš ieškovo užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą. Protinga suma, kurią teismas privalo pareikalauti – 180 000 Lt.

8Ieškovas UAB „Bafos grupė“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąją skundą atmesti. Nurodė, kad UAB „Verslavita“ 2012 m. balandžio 13 d. pateiktoje ataskaitoje turto vertė lygi 1 050 000 Lt. Sutinka su prielaida, jog turto vertė galėjo būti paaukštinta 10-15 proc., tačiau nesutinka, jog ji būtų nurodyta didesnė net 4,5 karto. Nekilnojamojo turto rinkoje nuo 2012 m. iki dabar didelių pokyčių neįvyko. Bankas nesutiko suteikti paskolos UAB „Ecobrix“ ne dėl turto vertės, o dėl įmonės prastų finansinių rodiklių. UAB „Ekomitra“, su kuria sudaryta nuomos sutartis, savininkas yra pats atsakovas H. V., todėl argumentai apie trečiojo asmens teisinį netikrumą atmestini. Nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų dėl galimų nuostolių.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

12Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo nutarties, kuria atsakovo H. V. atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio teismui padavimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13CPK 147 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Šios priemonės gali būti taikomos nustačius, kad ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, įrodymais yra patvirtinta grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams, o taip pat egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas - tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pažymėtina, kad CPK 144 straipsnio 1 dalis numato ir reikalavimą, kad asmenys, prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą. Tačiau šiuo atveju nagrinėjamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kai ieškinys dar apskritai nėra pareikštas. Taigi nagrinėjant tokio pobūdžio klausimą įvertinti būsimo reikalavimo tikėtiną pagrįstumą visa apimtimi teismas neturi objektyvios galimybės, apie tai, ar būsimo ieškinio reikalavimas bus tikėtinai pagrįstas galima spręsti tik iš pareikšto prašymo turinio. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad kai laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti nepareiškus ieškinio, teismas šį klausimą turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų, koks bus ieškinys, kokie bus visi byloje dalyvaujantys asmenys ir pan., todėl šioje proceso stadijoje turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

14Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones bendrąja tvarka, turi preliminariai vertinti ieškinio tikėtiną pagrįstumą. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas prašymo teisinius bei faktinius argumentus privalo įvertinti tik ta apimtimi, kad jie turi būti pakankami, kad prima facie patvirtintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti patenkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-698/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010 ir kt.). Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik leidžia įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui.

15Iš ieškovo pateikto prašymo matyti, kad jis ginčys tarp atsakovų UAB „Formula - Verner“ ir H. V. sudarytą 2013 m. gegužės 7 d. pirkimo pardavimo sutartį, pateikė šio dokumento neoriginalią kopiją, taip pat prašyme nurodė faktines aplinkybes, sąlygojusias, jo nuomone, ginčo turto perleidimą už per mažą kainą bei nesąžiningus atsakovų veiksmus, pateikė prie prašymo šias aplinkybes patvirtinančius (ar iš dalies patvirtinančius) dokumentus. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pakankamas pagrindas išvadai, kad prašymas (ir būsimas ieškinys) yra tikėtinai pagrįstas. Apeliantui perleidus ginčo turtą kitiems asmenims, palankaus ieškovui sprendimo byloje atveju jo įvykdymas, grąžinant turtą natūra, gali būti apsunkintas, o gal ir neįmanomas. Apelianto teiginiai, kad jis nesiruošia niekam perleisti ginčo turto per se nereiškia, kad jo planai negali pasikeisti net ir trumpu laikotarpiu, pavyzdžiui, gavus labai pelningą pasiūlymą.

16Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas privalėjo pareikalauti iš ieškovo užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, kurie sudarytų apie 180 000 Lt. CPK 146 str. 1 d. numato, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Teismas savo iniciatyva gali pareikalauti užtikrinti nuostolių atlyginimą tais atvejais, kai tai yra būtina siekiant apginti viešąjį interesą ir nesiėmus šios priemonės būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atsižvelgiant į tai, nepagrįstas apelianto skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas privalėjo savo iniciatyva pareikalauti iš ieškovo užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą. Be to, atsakovas skunde įvardydamas 180 000 Lt sumą, kaip galimus jo nuostolius, nepateikė jokių įrodymų šiai sumai pagrįsti.

17Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, taikydamas atsakovo H. V. atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, priėmė iš esmės pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Kiti atskirojo skundo argumentai dėl turto vertės, jo būklės ir pan. yra susiję su ginčo tarp šalių išsprendimo esme ir šioje stadijoje nėra nagrinėjami, todėl jie neturi įtakos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui ir dėl jų teismas nepasisako.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Bafos grupė“ pateikė teismui prašymą taikyti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 6 d. nutartimi ieškovo UAB „Bafos... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7. Atsakovas H. V. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Kauno apygardos... 8. Ieškovas UAB „Bafos grupė“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąją... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo... 13. CPK 147 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias... 14. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos... 15. Iš ieškovo pateikto prašymo matyti, kad jis ginčys tarp atsakovų UAB... 16. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas privalėjo pareikalauti iš... 17. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes,... 18. Kiti atskirojo skundo argumentai dėl turto vertės, jo būklės ir pan. yra... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 20. Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....