Byla 2S-365-254/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G. A. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5207-292/2014 pagal pareiškėjo A. T. prašymą atsakovams R. R., N. A., G. A., tretysis asmuo Alytaus miesto 4-ojo notarų biuro notarė N. L. dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos, ir

Nustatė

2I . Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę iki ieškinio teismui padavimo dienos - įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl žemės sklypo 99342/109342 dalies bendrame 10.9342 ha žemės sklype, esančiame ( - ) unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registre įregistruotos G. A. nuosavybės teisės perleidimo draudimo. Prašyme nurodė, kad 2008-03-13 dovanojimo sutarties pagrindu įgijo 1043/1093 dalis žemės sklypo, esančio ( - ) o po atliktų kadastrinių matavimų ir dalies žemės sklypo perleidimo, jam nuosavybės teise priklausė 49671/54671 dalis bendrame 10,9342 ha žemės sklype, esančiame ( - ) Ieškovas teigė, kad jam priklausančioje žemės sklypo dalyje kartu su bendro žemės sklypo bendraturčiais, padedant R. R., buvo numatę įrengti kaimo turizmo sodybą, todėl 2008-05-23 užstatymo teisės nustatymo sutartimi R. R. suteikė teisę naudotis jo įgytu žemės sklypu, projektuojant ir statant individualius namus bei kitus statinius, juos eksploatuojant, sodinti daugiamečius sodinius, sukurtą turtą valdyti nuosavybės teise. Ieškovo teigimu, jis 2014-10-27 sužinojo, kad jam nuosavybės teise priklausiusi žemės sklypo dalis 2014-02-28 mainų sutartimi buvo perleista N. A., o 2014-03-07 dovanojimo sutartimi N. A. minėtą žemės sklypo dalį perleido G. A., ieškovas apie šiuos sandorius nežinojo. Ieškovas nurodė, kad siekdamas apginti savo teises ir teisėtus interesus, ruošia ieškinį teismui dėl jam priklausiusios žemės sklypo dalies perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais, tačiau dėl laiko stokos (apie tai, kad nėra žemės sklypo savininkas sužinojo tik 2014-10-27 iš Nekilnojamojo turto registro duomenų) nėra surinkęs visų reikiamų rašytinių dokumentų (perleidimo sutarčių, priėmimo-perdavimo aktų, kitų dokumentų, kuriais remiantis buvo sudaryti sandoriai, kopijų), kuriais grįs savo ieškinio reikalavimus, dėl ko negali ieškinio pateikti teismui dabar, tačiau įvertinus tai, kad žemės sklypą yra ketinama parduoti (prie prašymo pridedamas internetinis skelbimas apie sklypo pardavimą), taip pat atsižvelgiant į ankstesnių perleidimo sandorių bei jų įregistravimo viešame registre veiksmų skubotumą, ieškovas yra įsitikinęs, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių žemės sklypas gali būti perleistas, kas apsunkins, o galbūt netgi ir padarys neįmanomu teismo sprendimo įvykdymą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2014 m. spalio 31 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir A. T. reikalavimų įvykdymų užtikrinimui taikė laikinąją apsaugos priemonę - įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl žemės sklypo 99342/109342 dalies bendrame 10.9342 ha žemės sklype, esančiame ( - ) unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registre įregistruotos G. A., gimusio ( - ), gyvenančio ( - ), vardu, nuosavybės teisės perleidimo draudimo. Teismo vertinimu, vien aplinkybė, jog ginčo nekilnojamasis turtas, kuris galimai palankaus ieškovui sprendimo atveju galėtų būti grąžintas natūra, yra pas atsakovą, kuris turi teisę disponuoti ginčo objektu, patvirtina teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimą. Teismas nurodė, kad prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra mažiausiai varžanti atsakovo teises, nes riboja tik jo teisę šiuo turtu disponuoti, tačiau nedraudžia atsakovui šį turtą valdyti ir juo naudotis, iš esmės nesukelia atsakovui neigiamų pasekmių ir nepažeidžia jo teisių bei teisėtų interesų.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovas G. A. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartį ir A. T. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Apeliantas nurodo, kad pagal 2014-03-07 dalies žemės sklypo dovanojimo sutartį N. A. dovanojo ir perdavė savo broliui G. A. asmeninėn nuosavybėn 99342/109342 dalis žemės sklypo su visais jame esančiais sodiniais ir želdiniais, esančio ( - ) ir atsakovas daugiau nei pusę metų valdė, naudojo ir disponavo minėtu nekilnojamuoju turtu, tai patvirtina prie skundo pridedama 2014-05-22 sutartis Nr. ( - ) su architektu, kurioje architektas įsipareigojo parengti kaimo turizmo sodybos statybos projektą minėtame žemės sklype. Pažymima, kad planuojamai statybai reikalingos didelės finansinės investicijos ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užkirstų kelią tolimesniems atsakovo darbams, nes jis negalės įkeisti turto bankui ar kitaip jo disponuoti. Akcentuojama, kad ieškovas neįrodė, jog laikinąsias apsaugos priemones yra tikslinga taikyti ir kad yra reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nes atsakovas neketina parduoti žemės sklypo, o aplinkybė, kad yra pateiktas internetinis skelbimas apie parduodamą ginčo sklypą neatskleidžia tikrosios situacijos, nes apeliantas yra vienos nekilnojamo turto agentūros brokeris ir įdėtas skelbimas yra tik mėginimas patikrinti ir ištirti nekilnojamo turto rinką šiame rajone.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikyta laikinoji apsaugos priemonė iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, teisėtumas ir pagrįstumas.

10Vadovaudamasis CPK 147 straipsnio 3 dalimi teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti pusės šio Kodekso 80 straipsnyje numatyto žyminio mokesčio dydžio užstatą.

11Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas būsimo ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia. Teismų praktikoje pripažįstama, jog preliminarus pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas iš ieškinio reikalavimo bei faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar jis nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau netiria ir nevertina šio procesinio dokumento faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-851/2014). Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

12Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimų įvykdymų užtikrinimui taikė laikinąją apsaugos priemonę - įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl žemės sklypo 99342/109342 dalies bendrame 10.9342 ha žemės sklype, esančiame ( - ) Nekilnojamojo turto registre įregistruotos G. A., vardu, nuosavybės teisės perleidimo draudimo, nes teismo vertinimu, egzistuoja reali teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Atskirajame skunde teigiama, kad ieškovo prašymas yra nepagrįstas ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai riboja atsakovo teisę disponuoti nekilnojamuoju turtu.

13Iš byloje pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad ginčo žemės sklypo dalis 2014-02-28 mainų sutartimi buvo perleista N. A., o jau 2014-03-07 dovanojimo sutartimi N. A. minėtą žemės sklypo dalį perleido G. A. (b.l. 11-16). Taip pat ieškovas pateikė duomenis, kad atsakovas siekia parduoti 9,9 ha žemės sklypą, esantį ( - ) . (b. l. 17-18). Akcentuotina, kad atsakovas atskirajame skunde neginčija minėtos aplinkybės, o nurodo, kad įdėdamas skelbimą apie turto pardavimą jis siekia ne jį parduoti, o nustatyti jo rinkos kainą. Pastarosios aplinkybės yra pagrindas daryti išvadą, kad šis turtas gali būti perleistas kitiems asmenims ir įvykus šiai aplinkybei, galimai palankaus ieškovui sprendimo byloje atveju jo įvykdymas, grąžinant turtą natūra, gali būti apsunkintas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Apelianto teiginiai, kad jis nesiruošia niekam perleisti ginčo turto per se nereiškia, kad jo planai negali pasikeisti net ir trumpu laikotarpiu, pavyzdžiui, gavus labai pelningą pasiūlymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2038/2013).

14Nors apeliantas pagrįstai nurodo, kad teismas skundžiamoje nutartyje neįvertino aplinkybių, kodėl ieškovas nepareiškė teismui ieškinio iš karto ir kokių dokumentų ieškovui trūko, tačiau ši aplinkybė nedaro skundžiamos nutarties neteisėta, nes sprendžiant dėl galimybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui padavimo dienos, lemiamą reikšmę turi grėsmės pareiškėjo turtiniams interesams iki ieškinio padavimo teismui dienos faktas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-832/2008). ). Be to, prašyme ieškovas buvo nurodęs, kad apie žemės sklypo dalies perleidimo sandorius sužinojo tik 2014 m. spalio 27 d. ir neturėjo visų dokumentų, susijusių su sudarytais sandoriais. Remiantis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, ieškovo ieškinys Alytaus rajono apylinkės teisme (civilinės bylos Nr. 2-33-292/2015) jau priimtas.

15Atsakovo nurodytos aplinkybės, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai varžys jo teisę disponuoti ginčo žemės sklypu, įgyvendinti statybos projektus, nelaikytinos pagrindu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nes nutarties priėmimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neatima iš apelianto teisės kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu atlyginti nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 146 straipsnio 2 dalis). Tokiu būdu garantuojama šalių interesų ir procesinių teisių pusiausvyra, užtikrinamas prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumas ir protingumas bei šių priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai