Byla e2-1513-560/2019
Dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir apmokėjimo už rangos darbus priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui M. G., atsakovo atstovei D. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žilinskis ir Co“ ieškinį atsakovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir apmokėjimo už rangos darbus priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., b. l. 1-18), kuriuo prašė pripažinti ab initio negaliojančiu 39 800 Eur dydžio atsakovo 2018-08-01 pranešimu atliktą priešpriešinio vienarūšio reikalavimo dėl baudų sumokėjimo pagal šalių 2017-05-08 sudarytą sutartį Nr. 43010/570974-05-R0461 įskaitymą į ieškovo 39 800 Eur dydžio reikalavimą atsakovui dėl rangos darbų apmokėjimo pagal 2018-05-31 PVM sąskaitą-faktūrą ECO Nr. 00194, priteisti iš atsakovo 39 800 Eur įsiskolinimą, 1 671,60 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Nurodė, jog tarp šalių 2017-05-08 buvo sudaryta Tipinė rangos darbų sutartis, kuria ieškovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais atlikti sutartyje nurodytus darbus - 10kV OL1 L-200 iš Endriejavo TP 2 rekonstravimo į 10 kV OLI3 ir KL4, Klaipėdos raj. Darbai buvo vykdomi trimis etapais, kurių terminai nustatyti sutarties specialiosios dalies 3.8.1 ir 3.8.2 punktuose. Nustatyta maksimali linijos atjungimo trukmė – 6 val.

83.

9Vykdant sutartį atsirado nenumatytų ir nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių, kliudančių nustatytais terminais atlikti II ir III etapo darbus, apie kurias ieškovas nedelsiant ne kartą informavo atsakovą. 2017-09-13 raštu ieškovas pranešė atsakovui, kad laiku darbų negalėjo atlikti dėl neatitikimo tarp OL darbų/medžiagų kiekių, nurodytų atsakovo jam pateiktame defektavimo žiniaraštyje bei OL schemose, ir kiekių, esančių natūroje, kas paaiškėjo tik rekonstrukcijos darbų eigoje ir apie ką atsakovo atstovai buvo informuoti elektroniniu paštu 2017-08-01. Kiekių pakeitimai atlikti 2017-08-17. Tik gavęs naujus sprendinius ieškovas galėjo pateikti paraiškas atjungimui, vykdyti darbus, todėl II etapo darbų iki 2017-08-26 vykdyti nebuvo galima.

104.

112017-12-12 raštu ieškovas informavo atsakovą, jog neturi galimybių laiku atlikti sulygtų darbų dėl meteorologinių sąlygų, prilygintų nenugalimos jėgos aplinkybėms – dėl iškritusių kritulių apsemta ir neišvažiuojama zona, kurioje ieškovas turėjo po žeme tiesti kabelinę elektros liniją. Vyriausybė 2017-10-04 nutarimu Nr. 781 šalyje paskelbė ekstremalią situaciją. Nesant galimybės prognozuoti ekstremalios situacijos pabaigą, ieškovas prašė pratęsti darbų atlikimo terminą ir leisti užaktuoti iki tol atliktą darbų dalį. 2018-01-04 šalys sudarė susitarimą dėl sutarties pakeitimo, kurio preambulės ii punkte pripažino poreikį keisti sutartį, leidžiant atsakovui atsiskaityti su ieškovu už jo faktiškai atliktų darbų dalį. Ieškovas 2018-02-27 rašte nurodė, kad dėl nuo jo nepriklausančių ir jo nekontroliuojamų aplinkybių – oro temperatūros žemesnės negu -10 laipsnių, kuomet kabelių klojimas pagal sutartį neleidžiamas ir grunto įšalo, buvo priverstas stabdyti kabelio darbus, kurie bus atnaujinti tik pasikeitus paminėtoms sąlygoms.

125.

132018-06-13 atsakovas pranešė apie netesybų ieškovui paskaičiavimą bei kad jų dydžiu bus sumažintas atliktų darbų apmokėjimas pagal 2018-05-31 atsakovui išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą ECO Nr. 00194. Už II ir III etapo darbų vėlavimus atsakovas paskaičiavo delspinigius ir baudas, o už linijos atjungimų trukmės viršijimą – baudą, nes sutartis delspinigių nenumato, viso 90 554 Eur. 2018-06-20 ieškovas pateikė argumentuotą prašymą dėl netesybų netaikymo. Atsakovas 2018-07-25 rašte sutiko, kad aplinkybės, dėl kurių ieškovas pažeidė sutartyje nustatytus terminus, yra tinkamai pagrįstos ir nepriklausė nuo ieškovo veiksmų/neveikimo, patvirtino, kad delspinigiai nebus taikomi už II ir III etapo darbų termino pažeidimą nuo 2017-08-26 iki 2017-10-09 ir nuo 2018-01-13 iki 2018-06-08, o baudos nebus taikomos nuo 2017-08-26 iki 2017-09-26. 2018-08-01 raštu atsakovas perskaičiavo II etapo baudos dydį, nuspręsdamas netaikyti baudos nuo 2017-08-26 iki 2017-09-26. Viso atsakovas reikalavo 62 100 Eur delspinigių ir baudų, taip pat informavo, jog ketina atlikti reikalavimų įskaitymą. 2018-08-03 ieškovas pareiškė prieštaravimus atsakovui. 2018-08-27 ieškovas gavo iš atsakovo 2018-08-01 diena datuojamą pranešimą apie 62 100 Eur delspinigių (klaidingai nurodytų vietoj baudų) įskaitymą pagal ieškovo PVM sąskaitą-faktūrą ECO Nr. 00194. 2018-08-28 rašte atsakovas nurodė, kad baudų atveju sutartis jokių išlygų dėl jų netaikymo nenumato, termino kriterijus pirkimo metu buvo kertinis dalykas, nes atsakovo tikslas buvo ne tik tinkamas darbų atlikimas, bet jų atlikimas sulygtu laiku. Atsakovas, remdamasis ieškinio senaties terminu nuo 2017-12-13 iki 2018-06-13, atsisakė taikyti ieškovui baudą už II etapo darbų vėlavimą ir dalį baudos už elektros linijos atjungimo trukmės viršijimą, palikdamas už šį pažeidimą 25 200 Eur baudos už laikotarpį nuo 2017-12-13 iki 2018-04-11. Atsakovas 2018-09-03 informavo ieškovą apie 22 300 Eur įskaitytų netesybų dalies grąžinimą ieškovui. Ieškovui liko pritaikytos baudos bendrai 39 800 Eur sumai: i) už 146 d. trukmės III etapo darbų vėlavimą (nuo 2018-01-13 iki 2018-06-08) – 14 600 Eur bauda; ii) už 168 val. linijos atjungimo trukmės viršijimą (vietoj 6 val. truko 174 val. nuo 2017-12-13 iki 2018-04-11) – 25 200 Eur bauda.

146.

15Ieškovas su šių baudų taikymu nesutinka. Baudų taikymas ir jų įskaitymas į ieškovui skirtą apmokėjimą už atliktus rangos darbus buvo neteisėtas, todėl įskaitymas pripažintinas negaliojančiu, o ieškovui priteistinas neteisėtai įskaitytas darbų apmokėjimas. Aplinkybės, dėl kurių ieškovo sutartinės prievolės nebuvo tinkamai įvykdytos laikytinos nenugalima jėga bei šalių susitarimu numatytu civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu. Dėl 2017 m. vasarą-žiemą iškritusio kritulių kiekio rangos darbų vykdymo teritorija Klaipėdos raj. buvo apsemta ir neišvažiuojama, darbo technika klimpo, privažiuoti ir atlikti kasinėjimo bei kabelinės linijos klojimo po žeme darbus buvo neįmanoma, todėl darbai dėl elektros linijos rekonstrukcijos/tiesimo buvo objektyviai negalimi. Ekstremali situacija, pripažinta Vyriausybės nutarimu Nr. 781, tęsėsi nuo 2017-10-04 iki 2018-05-08. Be to, ekstremali situacija 2017-10-03 paskelbta Klaipėdos rajono savivaldybėje. 2018 m. vasario mėn. žemės paviršius užšalo, grunto kasinėjimo ir elektros kabelinės linijos montavimas po žeme buvo neįmanomas. Oro temperatūra tapo žemesnė nei -10 laipsnių, o tai, remiantis sutarties 7.3.5 p., draudė elektros kabelių plastiko izoliacija tiesimą. Žemės paviršiaus įšalas ir žema temperatūra laikėsi nuo 2018-02-27 iki 2018-04-10. Ieškovas apie negalėjimą atlikti darbus informavo atsakovą. Taigi, yra visos sąlygos tam, kad minėtos aplinkybės būtų traktuojamos kaip nenugalima jėga. Vadovaujantis sutarties 14.7 bei 7.3.5 punktais, ieškovas objektyviai negalėjo tinkamai ir kokybiškai atlikti žemės, kabelio klojimo ir kitų darbų dėl žemos temperatūros. Dėl šių sąlygų ieškovui netaikytina civilinė atsakomybė (delspinigių forma). Atsakovas yra pripažinęs visas išvardytas aplinkybes pagrindu, pašalinančiu ieškovo civilinės atsakomybės atsiradimą, todėl nepagrįstas sprendimas už tą patį darbų vėlavimą, esant toms pačioms aplinkybėms, taikyti ieškovui baudą.

167.

17Sutartyje numatyta ir ieškovui taikyta bauda pagal savo esmę, paskirtį ir skaičiavimo tvarką yra delspinigiai ir šioms netesyboms galioja sutartyje įtvirtintas civilinės atsakomybės netaikymas ieškovui. Kadangi atsakovas neturėjo galiojančio ir vykdytino reikalavimo ieškovui dėl baudos sumokėjimo, jo 2018-08-01 raštu 2018-08-27 dieną atliktas įskaitymas laikytinas prieštaraujančiu imperatyviai CK 6.130 str. 1 d. normai ir dėl to pripažintinas negaliojančiu ab initio. Pripažinus negaliojančiu atsakovo atliktą įskaitymą, laikytina, kad atsakovo 39 800 Eur dydžio prievolė CK 6.130 str. pagrindu nepasibaigė, buvo neįvykdyta ir ieškovas turi teisę reikalauti jos įvykdymo. Atsakovas už atliktus darbus pagal 2018-05-31 PVM sąskaitą-faktūrą ECO Nr. 00194 privalėjo sumokėti ieškovui 149 923,51 Eur be PVM sumą, taip pat ir 39 800 Eur sumą. Šią prievolę atsakovas pripažino, atlikdamas reikalavimo įskaitymą, todėl nėra abejonių, kad atsakovo prievolės mokėti ieškovui 39 800 Eur užmokestį įvykdymo terminas yra suėjęs. Atsakovas, laiku neatsiskaitęs su ieškovu už darbus, pagal sutarties bendrosios dalies 14.4 p. privalo sumokėti ieškovui 0,05 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną už delstą dieną, t. y. 1 671,60 Eur sumą. Net jeigu būtų turėjęs galiojančią ir vykdytiną reikalavimo teisę į baudų mokėjimą, atsakovas neteisėtai įskaitė dalį savo reikalavimo, kuriam buvo suėjęs ieškinio senaties terminas, prašo jį taikyti. Pagal CK 6.130 str. įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai. Atsakovo 2018-08-01 pranešimas ieškovui Nr. DEL-18-0495 apie įskaitymą buvo ieškovui įteiktas tik 2018-08-27 dieną, todėl įskaitymas laikomas įvykusiu ir sukėlė šalims teisines pasekmes nuo šio pranešimo įteikimo ieškovui dienos. Taigi, atsakovas galėjo teisėtai įskaityti tik reikalavimo dalį dėl baudų, susidariusių iki pasibaigiant 6 mėn. ieškinio senaties terminui nuo 2018-02-27 iki 2018-08-27. Atsakovas nepagrįstai viso įskaitė 25 175,01 Eur.

188.

19Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b. l. 148-162), kurį prašė atmesti. Nurodė, jog atsakovas organizavo viešąjį pirkimą, laimėjusiu tiekėju pripažintas ieškovas, tarp šalių sudaryta rangos darbų sutartis. Sutarties objektą sudarantys darbai išskaidyti į tris etapus, kiekvieno etapo esmę, pradžią bei trukmę apibrėžia sutartis. Atsakovas ieškovui taikė netesybas už III etapo darbų vėlavimą, t. y. 14 600 Eur baudą už 146 kalendorinėmis dienomis uždelstą pateikti rangos darbų pagal projektą rezultatą ir 25 200 Eur dydžio baudą už 168 valandomis viršytą linijos atjungimo trukmę. Baudomis atsakovas sumažino savo mokėjimą pagal ieškovo 2018-05-31 PVM sąskaitą faktūrą serija ECO Nr. 00194.

209.

21Ieškovas laisva valia sutarė su atsakovu dėl netesybų taikymo pažeidus sutarties sąlygas. Sutarties bendrojoje ir specialiojoje dalyse reglamentuotos dvi savarankiškos netesybų rūšys: bendrosios dalies 14.3 p. nustatytos netesybos už darbų atlikimo termino nesilaikymą, o specialiosios dalies 6 skyriuje nustatytos netesybos už ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų pažeidimus. Sutarties bendrojoje dalyje aptartos sąlygos, kurioms esant užsakovas gali neskaičiuoti delspinigių už rangovo vėlavimą, o specialiojoje dalyje išlygų dėl baudų skyrimo už ekonominio naudingumo kriterijų pažeidimus nenumatyta. Esant bendrosios dalies ir specialiosios dalies konkurencijai, turi būti vadovaujamasi specialiosios dalies normomis. Šiame pirkime atsakovui prioritetiniu rodikliu buvo darbų atlikimo terminai. Ieškovui skirta bauda yra paties ieškovo pasirinkto elgesio, pasiūlant realybėje sunkiai įgyvendinamas prievolės vykdymo sąlygas, pasekmė. Sutartis numato, kad įvykus ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimui taikoma bauda ir atsakovas neprivalo ieškovui papildomai pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą. Sutartis numato galimybę atleisti nuo delspinigių mokėjimo, atsakovas sutiko netaikyti delspinigių. Ieškovas užtikrino, kad įvertino visas projekte numatytas darbų apimtis, prieš pateikdamas pasiūlymą nuvyko į objektą, įvertino techninio projekto sprendinių įgyvendinimo galimybes vietovėje ir planuojamu laiku, galimą darbų apimčių pasikeitimo riziką, taip pat ir dėl techniniame projekte galimų klaidų.

2210.

23Nėra pagrindo konstatuoti force majeure aplinkybių egzistavimo. Įšalas ir krituliai negali būti laikomi nenugalima jėga, nes jų buvimo faktą rudens ir žiemos laikotarpiu galima protingai numanyti. Faktas, kad Vyriausybės 2017-10-04 nutarimu Nr. 781 paskelbta ekstremali situacija visoje šalyje, negali būti pripažintas nenugalimos jėgos aplinkybe, nes ginčo atveju ieškovas buvo prisiėmęs tokių aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo riziką – jis be išlygų sutiko su baudų taikymu pažeidus ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijus, nepriklausomai nuo pažeidimą nulėmusių priežasčių. Be to, sutarties bendrosios dalies 7.3.5 p. nurodytos sąlygos, kurioms esant nepalankios meteorologinės sąlygos gali būti priežastimi netaikyti delspinigių – tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal sutartimi nustatytą darbų atlikimo grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais turėjo būti atliekami konkretūs darbai, ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., ir nepalankios meteorologinės sąlygos lemia konkrečių darbų, numatytų grafike, vykdymą. Minėta nuostata ieškovas negali remtis. Nutarimu Nr. 781 paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl meteorologinių reiškinių jau padarytos žalos žemės ūkio sektoriui. Minėtas nutarimas yra programinio pobūdžio, bet ne realią faktinę padėtį konstatuojantis aktas, jis netaikytinas statybos rangos santykiams, susiklosčiusiems tarp ginčo šalių. Pritaikytos baudos negali būti mažinamas, nes ieškovui pritaikytų netesybų dydis nėra neproporcingas, neprotingas arba iš esmės neteisingas.

2411.

25Atsakovas netesybų įskaitymą atliko teisėtai, įskaitymo galimybė numatyta sutarties 14.5 p. Ginčo atveju atleidimas nuo sutartyje numatytų baudų arba jų dydžio sumažinimas reikštų kitų pirkimų dalyvių teisių pažeidimą, sutarties 6 skyriaus nuostatų nesilaikymas nesuderinamas su viešųjų pirkimų principais. Atsakovo galimybės išspręsti netesybų (ne)taikymo klausimus atsirado tik nuo darbų užbaigimo ir perdavimo 2018-06-08 momento, t. y. atsakovui gavus galutinį sutarties įvykdymo rezultatą, įgalinantį rangovo pateiktų paaiškinimų kontekste daryti objektyviais faktais pagrįstas išvadas dėl esminių sutarties sąlygų laikymosi. Remiantis šiais duomenimis atliktas baudų apskaičiavimas bei vėlesnis baudų išieškojimas sutarties 14.5 p. įtvirtinta tvarka, t. y. griežtai laikantis sutarties nuostatų, pagal savo pobūdį ir atlikimo laiką, buvo teisėtas bei pagrįstas. Ieškinio senaties klausimas neturi teisinės įtakos kilusio ginčo baigčiai.

2612.

27Ieškovas pateikė dubliką (t. 2, b. l. 1-18), kuriame palaikė ieškinio reikalavimus. Papildomai nurodė, jog atsakovas nepagrįstai neigia meteorologinių sąlygų buvimą, nors vykdant sutartį pripažino jų egzistavimą ir pagrindimo tinkamumą, sutiko su jomis ir vadovavosi jomis atsisakydamas taikyti delspinigius. Be to, atsakovas įrodinėja baudos netaikymo pagrindų sutartyje nebuvimą, nors buvo nusprendęs baudos ieškovui netaikyti. Atsiliepime atsakovas pripažįsta, kad sutartyje numatyta bauda savo prigimtimi yra delspinigiai, tačiau atsisako taikyti jai delspinigiams skirtą sutarties sąlygą, suteikiančią galimybę jų netaikyti ieškovui esant tam tikroms meteorologinėms sąlygoms. Bandymas atskirti pažeidimus, numatytus 14.3 p. (už kurį numatyti delspinigiai) ir 6.9 p. (už kurį numatyta bauda) yra neprotingas, nes abejos netesybos numatytos už tą patį pažeidimą. Tai, kad sutartis, skirtingai nuo delspinigių atvejo (14.7 p.), baudos netaikymo tiesiogiai nereglamentavo, neatėmė iš atsakovo teisės ir pareigos elgtis protingai, sąžiningai ir teisėtai, t. y. už sutarties pažeidimą neatsakingam ieškovui netaikyti ir baudos. Netesybų išdėstymas skirtingose sutarties dalyse nepatvirtina skirtingos jų rūšies, o atspindi, jog vienos netesybos taikomos visų darbų pirkimų atveju už visais tokių darbų atvejais aktualius pažeidimus, o kitos už konkrečiame pirkime nustatytų konkrečių kriterijų pažeidimus. Atsakovas ginčijamame pranešime apie netesybų įskaitymą nurodė, jog įskaitė delspinigius, o ne baudą taip patvirtindamas, jog šias netesybas traktavo kaip delspinigius.

2813.

29Sutarties vykdymo laikotarpiu atsakovas neginčijo ieškovo nurodytų aplinkybių bei jų pagrįstumo, neprašė ieškovo pateikti papildomų įrodymų, priešingai, jų pagrindu keitė šalių sudarytos sutarties sąlygas, patvirtino ieškovui sutikimą su šių aplinkybių buvimu, jų tinkamu pagrindimu, nepriklausymu nuo ieškovo. Darbų vėlavimas buvo nulemtas nenugalimos jėgos veikimo. Ieškovas neprivalėjo pateikti Prekybos, pramonės ir amatų rūmų pažymos, nes įstatymas nenumato pareigos kreiptis dėl šios pažymos išdavimo, neįtvirtina išimtinės rūmų kompetencijos spręsti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių fakto buvimo. Kreiptis dėl šios pažymos išdavimo ieškovui nebuvo poreikio, nes atsakovas teiktos ieškovo informacijos apie nenugalimą jėgą pagrįstumo nekvestionavo, pateiktų įrodymų pakankamumu neabejojo, papildomų įrodymų pateikti nereikalavo, su aplinkybių buvimu ir jų tinkamu pagrindimu sutiko. Šalių valios suderinimas sutartyje dėl netesybų dydžio nustatymo, dydžio žinojimas, suvokimas ir įsipareigojimas jį mokėti pažeidimo atveju nereiškia, kad netesybos, esant įstatymo pagrindams, negalės būti teismo mažinamos. Susitarimas, kad prievolės įvykdymas nepašalina pareigos mokėti netesybas, neprieštarauja netesybų mažinimo institutui.

3014.

31Atsakovas pateikė tripliką (t. 2, b. l. 50-57), kuriame papildomai nurodė, jog ieškovas yra įmonė ir nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo įstatymų nustatyta tvarka neįrodinėjo, o šalių laisva valia sudarytoje sutartyje dėl kaltės kitaip, nei imperatyviai nustato CK 6.256 str. 4 d., nesusitarta. Sutarties 15.1 p. nuostata yra universali, t. y. taikytina tiek delspinigių, tiek baudų skaičiavimui. Atvejai, kai atsakovas gali neskaičiuoti delspinigių, išvardyti sutarties 7.3 p., bet papildomų pagrindų, susiaurinančių sutartinės atsakomybės ribas dėl į specialiosios dalies reguliavimo dalyką patenkančių baudų taikymo, sutartyje nėra. Sutarties galiojimo laikotarpiu ar vėliau ieškovas nesurinko ir nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad nepalankios oro sąlygos buvo nenugalimos jėgos aplinkybės. Jeigu konkrečiu atveju būtų gavęs valstybės pripažįstamą dokumentą – nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančią pažymą, išduotą Prekybos, pramonės ir amatų rūmų, atsakovas būtų iš esmės sprendęs klausimą dėl ieškovo atleidimo nuo civilinės atsakomybės. Dėl elektros energijos tiekimo atjungimų atsakovui 25 kartus teko suderinti ir techniškai atlikti atjungimus, įspėti vartotojus apie numatomą elektros energijos tiekimo nutraukimą, prisiimti vartotojų nepasitenkinimo pasekmes, atsiskaityti kontroliuojančioms institucijoms. Jei darbų, kuriems reikalingi atjungimai, dalis buvo išties tokia nereikšminga, teoriškai jiems įvykdyti ieškovas galėjo pasirinkti bet kurią klimato prasme palankią dieną po 2018-04-10, kurią atitirpo įšalas. Tokiu nuo jo paties apsisprendimo priklausančiu veikimu ieškovas būtų išvengęs 25 200 Eur dydžio prievolės.

32Ieškinys tenkinamas.

3315.

34Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad atsakovas vykdė viešojo pirkimo procedūrą dėl rangos darbų. 2017-05-08 ieškovas ir atsakovas sudarė Rangos sutartį Nr. 43010/570974, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti (14373) 10 kV OL L-200 iš Endriejavo TP rekonstravimo į 10 kV OLI ir KL, Klaipėdos raj. darbus ir perduoti šių darbų rezultatą atsakovui, o atsakovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Sutartį sudaro bendroji ir specialioji dalys, priedai, šalys taip pat susitarė dėl darbų atlikimo grafiko (1 t., b. l. 67-95). Tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovas ir atsakovas pasirašė tipinę rangos darbų sutartį, parengtą atsakovo (2 t., b. l. 19-44), taip pat dėl to, jog ieškovas sutartyje nustatytais terminais numatytų darbų neatliko. Atsakovas pateikė į bylą lentelę detalizuojančią darbų etapus, jų terminus, sutarties nustatytus delspinigius, baudas bei pažeidimų trukmę (1 t., b. l. 176), taip pat pateikta atjungimų lentelė, kurioje pateikiami duomenys apie ieškovui atliekant darbus įvykdytus atjungimus (ieškinio priedas Nr. 18). Atsakovas pateikė vykdytų atjungimų suvestinę, iš kurios matyti, kad bendra atjungimų trukmė – 174,1668 val., taip pat nurodyti atjungimo metu atlikti darbai (2 t., b. l. 59-62).

3516.

36Įrodymai, pateikti į bylą, patvirtina, kad ieškovas informuodavo atsakovą apie negalėjimą nustatytais terminais atlikti numatytus darbus. 2017-09-13 raštu ieškovas informavo atsakovą, kad II etapo darbų laiku negali atlikti dėl atsiradusių netikslumų kiekiuose tarp nurodytų žinialapyje Nr. KLR-GARG-0321 ir OL schemų bei natūroje esančios oro linijos kiekių (1 t., b. l. 21). Tarp šalių nėra ginčo, jog atsakovas kiekių pakeitimus atliko 2017-08-17, ieškovas II etapo darbus atliko vėliau, nei buvo numatyta. Ieškovas 2017-12-12 raštu informavo atsakovą, jog sulygtų darbų sutartyje nustatytu laiku neturi galimybes atlikti dėl itin nepalankių meteorologinių sąlygų (iškritusio didelio kritulių kiekio) bei prašė pratęsti 10 kV kabelinės linijos statybos terminą iki minėtos aplinkybės išnykimo bei pridėti 2 mėn. minėtos linijos statybai, prašė leisti užaktuoti 2017 m. pabaigai faktiškai pagal sutartį atliktus darbus (1 t., b. l. 49-50). Ieškovo atstovas 2017-12-13 el. paštu siuntė atsakovo atstovui darbų atlikimo vietos nuotraukas bei nuorodą į Vyriausybės nutarimą (1 t., b. l. 51-56). 2018-01-04 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytas Susitarimas dėl 2017-05-08 rangos sutarties Nr. 43010-570974 pakeitimo Nr. K-16, kuriuo šalys, atsižvelgdamos į ieškovo rašte nurodytas aplinkybes dėl meteorologinių sąlygų, papildė sutarties bendrąją dalį 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 bei 7.15 punktais (1 t., b. l. 65-66). 2018-02-27 raštu ieškovas informavo atsakovą, kad vadovaujantis sutarties 7.5 punktu 2018-02-27 darbus pagal sutartį buvo priverstas sustabdyti ir neturi galimybių tęsti dėl itin žemos temperatūros (žemesnė nei -10 laipsnių), prašė atitinkamam laikotarpiui pratęsti sutartinių įsipareigojimų vykdymą (1 t., b. l. 57).

3717.

382018-05-31 ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą serija ECO00194 (1 t., b. l. 140) 181 407, 45 Eur sumai. Atsakovas 2018-06-13 raštu informavo, jog už pavėluotai atliktus darbus bei ilgesnį linijos atjungimą priskaičiavo ieškovui baudas ir delspinigius bei šiomis sumomis bus sumažintas mokėjimas pagal ieškovo 2018-05-31 PVM sąskaitą-faktūrą serija ECO Nr. 00194 (1 t., b. l. 58-60). 2018-06-20 ieškovas pateikė atsakovui prašymą dėl netesybų netaikymo, kuriame nurodė vėlavimų priežastis, prašė taikyti ieškinio senaties terminus. Atsakovo 2018-07-24 rašte nurodoma, kad už vėlavimą atlikti II etapo darbus priskaičiuota 7 700 Eur baudų, už viršytą atjungimo trukmę 1 200 Eur, už pavėluotai atliktus darbus - 25 200 Eur, šiomis sumomis bus sumažintas mokėjimas pagal 2018-06-30 PVM sąskaitą-faktūrą serija ECO Nr. 00204 (1 t., b. l. 132-133). Atsakovas 2018-07-25 raštu informavo ieškovą, kad sutinka, jog aplinkybės, dėl kurių ieškovas pažeidė sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, yra tinkamai pagrįstos ir nepriklausė nuo ieškovo veiksmų/neveikimo, patvirtino, jog delspinigiai už darbų termino pažeidimą nuo 2017-08-26 iki 2017-10-09, nuo 2018-01-13 iki 2018-06-08 nebus taikomi, baudos nebus taikomos nuo 2017-08-26 iki 2017-09-26 dėl atsakovo veiksmų (1 t., b. l. 96).

3918.

40Ieškovas 2018-07-30 pateikė prašymą dėl netesybų netaikymo (t. 1, b. l. 134-135), nurodė, kad netesybos netaikytinos dėl ieškinio senaties, pagal sutarties 15.1 p. nurodytas aplinkybes ir CK 6.253 str. 2 d. (dėl liūčių), sutarties 7.3.5. p. nurodytas aplinkybes (oro temperatūra žemesnė kaip -10 laipsnių bei grunto įšalas daugiau kaip 30 cm). Atsakovas 2018-08-01 pranešime nurodė, jog delspinigiai sudaro 62 100 Eur bei šia suma bus sumažintos atsakovo mokėjimas ieškovui (1 t., b. l. 138-139). Ieškovas 2018-08-03 pareikė atsakovui Prieštaravimą dėl netesybų apskaičiavimo ir įskaitymo, kuriame nurodo, kad nėra teisinio pagrindo taikyti civilinę atsakomybę dėl darbų vėlavimo bei atjungimų skaičiaus viršijimo dėl faktinių ir teisinių aplinkybių nurodytų 2018-06-20 atsakovui siųstame rašte (1 t., b. l. 97). Atsakovas 2018-06-28 pateikė ieškovui raštą, kuriame nurodė, jog sutinka, kad aplinkybės, dėl kurių ieškovas pažeidė sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, yra tinkamai pagrįstos ir nepriklausė nuo rangovo veiksmų/ neveikimo, delspinigiai nebus taikomi už darbų terminų pažeidimus nuo 2017-08-26 iki 2017-10-09, nuo 2018-01-13 iki 2018-06-08, už II etapo pavėluotai atliktus darbus priskaičiuota 1 300 Eur, už III etapo – 14 600 Eur, už atjungimo trukmę – 46 200 Eur (1 t., b. l. 141-144). 2018-08-06 pranešimu atsakovas informavo, kad baudos, nustatytos už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą privalo būti taikomos, priimti sprendimą netaikyti baudų bendrovė gali tik dėl aplinkybių, jei darbai negalėjo būti vykdomi dėl bendrovės kaltės, informavo, jog pakoregavo sutarties nuostatas, numatydama, kad esant pagrįstoms aplinkybėms, gali būti priimtas sprendimas netaikyti ir baudų už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą (1 t., b. l. 98-102, 103-123, 124-130). 2018-08-28 rašte atsakovas išdėstė savo poziciją dėl delspinigių ir baudų skaičiavimo, nurodė, kad skirtingai nei delspinigių atveju, kuomet sutartis numato atsakovui galimybę už darbų vėlavimą dėl objektyvių priežasčių delspinigių netaikyti, baudų atveju sutartis jokių išlygų dėl jų netaikymo nenumato (ieškinio priedas Nr.27). 2018-09-03 raštu atsakovas informavo, jog priimtas sprendimas grąžinti išskaičiuotas baudas už dalį linijos atjungimo trukmės pažeidimą ir II etapo rangos darbų pažeidimą, atsakovui grąžinta 22 300 Eur be PVM (1 t., b. l. 131). Pateiktu 2018-09-11 raštu atsakovas pateikė sutarties nuostatų vertinimą, nurodė, kad sutiko netaikyti delspinigių už darbų atlikimo terminų pažeidimus, netaikius delspinigių už darbų atlikimo terminų pažeidimus, baudos netaikomos (išskyrus dėl linijos atjungimo) (1 t., b. l. 136-137).

4119.

42Taigi, aptarti bylos duomenys patvirtina, jog ieškovas šalių sudaryta sutartimi sulygtus darbus atliko vėliau nei numatyta sutartyje, tad atsakovas, remdamasis sutarties nuostatomis, taikė ieškovui netesybas – baudas bei atliko vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą. Ieškovas su baudų taikymu bei įskaitymu nesutinka, nurodo, jog civilinė atsakomybė ieškovui neturėtų būti taikoma dėl nenugalimos jėgos (liūčių) bei sutartyje numatytu pagrindu – dėl žemos temperatūros bei žemės įšalo, o įskaitymas atliktas neturint teisėto pagrindo.

4320.

44CK 6.253 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais: dėl nenugalimos jėgos, valstybės veiksmų, trečiojo asmens veiksmų ir kt. Pagal CK 6.253 straipsnio 2 dalį nenugalima jėga yra neišvengiamos ir skolininko nekontroliuojamos bei nepašalinamos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti numatytos (CK 6.212 straipsnis). CK 6.212 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, jog sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų padarinių atsiradimui, t. y. jog sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure). Nenugalimos jėgos atveju šalies atleidimas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą reiškia, kad sutartinių prievolių nevykdymas yra pateisinamas ir negali sutartį pažeidusiai šaliai sukelti įprastinių sutarties nevykdymo padarinių, nustatytų CK 6.205–6.216 straipsniuose, jai negali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK šeštosios knygos XXII skyrius), atitinkamai apribojama kreditoriaus (nukentėjusiosios sutarties šalies) teisė į sutarties nevykdymu pažeistų teisių gynimą. Teismų praktikoje išaiškinta, kad tam, jog pagal CK6.212 straipsnį būtų pripažintos force majeure aplinkybės, būtina šių sąlygų visuma (kumuliatyvios sąlygos): 1) tokių aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; 2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; 3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; 4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Nesant šių sąlygų visumos, faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2010; 2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012). CK 6.212 straipsnyje įtvirtintos nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o force majeure besiremianti sutarties šalis privalo įrodyti, jog nenugalimos jėgos sąlygos egzistuoja būtent dėl jos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012).

4521.

46Teismas nesutinka su atsakovo argumentu, jog ieškovas galėjo numatyti, kad sutarties vykdymo laiku darbų nebus galima vykdyti dėl Lietuvos klimato sąlygų. Nors lietus, sniegas bei žema temperatūra Lietuvoje yra įprasti reiškiniai, tačiau būtina atsižvelgti ir į šių reiškinių mastą, trukmę. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2017 m. liepos-spalio mėn. apžvalgose nurodoma, kad stebimas lokalus stichinis meteorologinis reiškinys – labai smarkus lietus, lapkričio mėn. Žemaitijoje iškrito 1,5-2,4 standartinės klimato normos kritulių, iškrito sniegas, gruodžio bei sausio mėn. formavosi įšalas, kritulių taip pat iškrito daugiau nei standartinė klimato norma, vasarį dirvožemis buvo įšalęs, oro temperatūra buvo vidutiniškai 10,7 laipsnio žemesnė už standartinę klimato normą, kovą dirvožemis taip pat buvo įšalęs, temperatūra žemesnė už standartinę klimato normą, balandžio 10 d. dirvožemiai visur atitirpo, pirmasis šio mėnesio dešimtadienis pasižymėjo gausiais krituliais (1 t., b. l. 31-48). Į bylą pateikta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažyma patvirtina, jog nuo 2018-02-27 iki 2018-04-06 dirvožemis Endriejavo ir Vėžaičių sen. buvo įšalęs, o nuo 2017 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais iškrito smarkus lietus (2 t., b. l. 88-96, 101-103). Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-03 įsakymu Nr. AV-2183 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus Gargždų seniūniją, paskelbta ekstremalioji situacija (1 t., b. l. 25). 2017-10-04 Vyriausybės nutarimu Nr. 781 nutarta paskelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje, šis nutarimas neteko galios 2018-05-02 Vyriausybės nutarimu Nr. 417 nuo 2018-05-08. Šie pateikti į bylą įrodymai patvirtina, jog ginčo laikotarpiu egzistavusios meteorologinės sąlygos nebuvo įprastinės, priešingai, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba labai smarkų lietų įvertino kaip lokalų stichinį meteorologinį reiškinį, Vyriausybė nutarimu paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje, o diena anksčiau ekstremalioji situacija paskelbta darbų atlikimo vietoje – Klaipėdos rajono savivaldybėje. Duomenų, jog šios aplinkybės buvo sudarant sutartį ar jas buvo galima protingai numatyti, į bylą nepateikta, kaip nepateikta ir įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovui sutarties sudarymo metu šios aplinkybės buvo žinomos (CPK 178 straipsnis). Ieškovui raštais ne kartą informuojant atsakovą apie negalėjimą atlikti darbų dėl meteorologinių sąlygų, atsakovas dėl to neprieštaravo, įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovas galėjo vykdyti sutartį, į bylą nepateikė. Taip pat nėra pagrindo spręsti, jog ieškovas galėjo suvaldyti šias aplinkybes, t. y. jog galėjo užkirsti joms ar dėl jų kilusiems padariniams kelią. Atkreiptinas dėmesys, jog sutarties nuostatos nepatvirtina ir kad ieškovas buvo prisiėmęs nepalankių meteorologinių sąlygų poveikio sutarties vykdymui rizikos, nes tokių aplinkybių buvimas sutartyje pripažįstamas pagrindu pratęsti darbų atlikimo terminą, netaikyti ieškovui delspinigių (Sutarties bendrosios dalies 7.3, 14.7 p.). Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ginčo laikotarpiu iškritęs didelis kiekis kritulių pripažintinas nenugalima jėga, dėl kurios ieškovas negalėjo sutartyje nustatytais terminais atlikti darbų. Atkreiptinas dėmesys, jog 2018-01-04 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytas Susitarimas dėl 2017-05-08 rangos sutarties Nr. 43010-570974 pakeitimo Nr. K-16, kuriuo šalys atsižvelgdamos į ieškovo rašte nurodytas aplinkybes dėl meteorologinių sąlygų, papildė sutarties bendrąją dalį 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 bei 7.15 punktais, numatančiais galimybę pasirašyti dalinį darbų priėmimo perdavimo aktą sutarties vykdymo metu kai yra tenkinama nors viena sutarties bendrosios dalies 7.3 punkte išvardinta aplinkybė bei sutarties bendrosios dalies 7.11-7.14 papunkčiuose esančios sąlygos.

4722.

48Į bylą pateiktos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažymos patvirtina aplinkybę, jog ginčo laikotarpiu nuo 2018-02-27 iki 2018-04-10 oro temperatūra darbų atlikimo vietoje buvo -10 laipsnių ar žemesnė, žemė buvo įšalusi. Sutarties bendrosios dalies 7.3.5 p. įtvirtinta, jog rangovo darbu? atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sa?lygos (s?i sa?lyga taikoma tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatyta? darbu? atlikimo grafika?, kuriame ais?kiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretu?s darbai (i?skaitant z?eme?s darbus) ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., ir nepalankios meteorologinės sa?lygos lemia konkrečiu? darbu?, numatytu? Grafike, vykdyma? (vadovaujantis kabeliu? gamintoju? reikalavimais ir kabeliu? tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidz?iama tiesti, kai dienos temperatu?ra yra ne z?emesne? kaip -10 laipsnių). Taigi, esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovas negalėjo sutartyje nustatytais terminais atlikti kabelių tiesimo darbų lauke, apie ką informavo atsakovą. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas dėl šių aplinkybių būtų pareiškęs prieštaravimus ar pretenzijas ieškovui, taip pat, jog minėtu laikotarpiu darbus atlikti buvo galima.

4923.

50Kaip minėta, atsakovas informavo ieškovą apie priskaičiuotas baudas ir delspinigius bei šiomis sumomis mažintiną ieškovui atliktiną mokėjimą pagal jo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Ieškovas su netesybų taikymu nesutiko, nurodo, jog jos už tuos pačius pažeidimus neturėtų būti taikomos kaip nebuvo taikyti ir delspinigiai. Atsakovas su šia ieškovo pozicija nesutinka, nurodo, jog sutartis galimybės netaikyti baudų nenumato. Taigi, tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties nuostatų taikymo ir aiškinimo.

5124.

52Šalių 2017-05-08 sudarytą Rangos sutartį sudaro bendroji (BD) bei specialioji (SD) dalys, priedai, Susitarimas dėl 2017-05-08 Rangos sutarties Nr. 43010/570974 pakeitimo. Sutarties BD 2 punkte įtvirtinta, jog ši sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai, sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatyta sutarties dokumentų prioriteto tvarka. Pagal BD 14.3 punktą Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. Užsakovas, suėjus Sutartyje nurodytam Darbų atlikimo terminui, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, kuriame nurodytos vėlavimo atlikti Darbus priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties BD 7.3 punkte išvardintų aplinkybių, bei objektyviomis priežastimis pagrįstas pavėluotas (vėlesnis, nei Darbų atlikimo terminas) kreipimasis, gali nereikalauti mokėti delspinigių už vėlavimą atlikti Darbus šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu (BD 14.7 punktas). Kaip viena iš aplinkybių, dėl kurių šalių rašytiniu sutarimu atskirų darbų atlikimo pradžios ir pabaigos terminai gali būti pratęsti/pakeisti jeigu rangovas, nesibaigus sutartyje nustatytam darbų atlikimo terminui pateikia užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti darbų atlikimo terminą, yra aplinkybės, jog Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., ir nepalankios meteorologinės sąlygos lemia konkrečių darbų, numatytų Grafike, vykdymą (vadovaujantis kabelių gamintojų reikalavimais ir kabelių tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10o C) (BD 7.3.5 p.). Sutarties BD 15.1 punkte numatyti atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai - šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 5 kalendorines dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui. Atkreiptinas dėmesys, jog šioje ginčo sutarties nuostatoje ieškovui, įrodinėjant nenugalimos jėgos aplinkybes, nėra įtvirtinta pareiga pateikti Prekybos, pramonės ir amatų rūmų pažymą, kaip tą nurodo atsakovas, todėl, teismo vertinimu, šie atsakovo argumentai yra nepagrįsti.

5325.

54Sutarties SD 3.8 punkte įtvirtinti sutarties vykdymo terminai. Šiame punkte numatyta, kad bendras darbų (įskaitant techninio projekto parengimo darbų) terminas yra 250 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Kaip minėta, sutartį numatyta vykdyti etapais, I etapas – techninio projekto parengimo darbai ir II etapas – rangos darbai, kuriems nereikia projekto iš karto po sutarties įsigaliojimo turėjo būti atlikti per 110 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigijimo, III etapo darbus rangovas pagal sutartį turėjo pradėti atlikti nuo I etapo užbaigimo dienos ir baigti per 140 kalendorinių dienų nuo I etapo užbaigimo dienos. Taip pat numatyta, kad bendra linijos atjungimo trukmė negali viršyti 6 val. SD 6.9 punkte numatyta, kad Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T1 (darbų įvykdymo laikas), bus taikoma 100,00 Eur bauda už kiekvieną pradelstą dieną. Rangovui įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T2 (linijos atjungimo laikas), bus taikoma 150,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą valandą (SD 6.10 punktas). Pagal SD 6.11 punktą, Sutarties SD 6.7 – 6.10 punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 6.10 – 6.12 punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka. SD 6.12 punkte įtvirtinta, kad Rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 6.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu (SD 6.12 punktas).

5526.

56Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007). Taigi, sutarčių konsensualizmo principas reikalauja, kad teismas, aiškindamas sutartį, prioritetą teiktų šalių tikrajai valiai, tikriesiems jų ketinimams sudarant sutartį. Kartu pažymėta tai, kad, nepaisant pirmiausia įtvirtinto subjektyvaus sutarties aiškinimo metodo, neabejotinai yra svarbūs visi CK 6.193 straipsnyje nustatyti sutarčių aiškinimo principai, ir kiekvienu atveju, aiškinant konkrečią sutartį, būtina atsižvelgti į visų nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių visetą.

5727.

58Nagrinėjamu atveju paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių negali vykdyti sutarties, ieškovas apie jas informavo atsakovą, atsakovas ieškovo pranešimams neprieštaravo. Minėta, jog atsakovas 2018-06-13 raštu informavo apie ieškovui priskaičiuotas baudas ir delspinigius už pavėluotai atliktus darbus bei ilgesnį linijos atjungimą. Ieškovui nesutikus su baudų bei delspinigių taikymu bei pateikus argumentus, šalims tęsiant susirašinėjimą, atsakovas 2018-06-28 pateikė ieškovui raštą, kuriame nurodė, jog sutinka, kad aplinkybės, dėl kurių ieškovas pažeidė sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, yra tinkamai pagrįstos ir nepriklausė nuo rangovo veiksmų/neveikimo, delspinigiai nebus taikomi už darbų terminų pažeidimus nuo 2017-08-26 iki 2017-10-09, nuo 2018-01-13 iki 2018-06-08, už II etapo pavėluotai atliktus darbus priskaičiuota 1 300 Eur, už III etapo – 14 600 Eur, už atjungimo trukmę – 46 200 Eur. 2018-08-06 pranešimu atsakovas informavo, kad baudos, nustatytos už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą privalo būti taikomos, priimti sprendimą netaikyti baudų bendrovė gali tik dėl aplinkybių, jei darbai negalėjo būti vykdomi dėl bendrovės kaltės, informavo, jog pakoregavo sutarties nuostatas, numatydama, kad esant pagrįstoms aplinkybėms, gali būti priimtas sprendimas netaikyti ir baudų už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą. 2018-08-28 rašte atsakovas išdėstė savo poziciją dėl delspinigių ir baudų skaičiavimo, nurodė, kad skirtingai nei delspinigių atveju, kuomet sutartis numato atsakovui galimybę už darbų vėlavimą dėl objektyvių priežasčių delspinigių netaikyti, baudų atveju sutartis jokių išlygų dėl jų netaikymo nenumato, o 2018-09-03 raštu atsakovas informavo, jog priimtas sprendimas grąžinti išskaičiuotas baudas už dalį linijos atjungimo trukmės pažeidimą ir II etapo rangos darbų pažeidimą, atsakovui grąžinta 22 300 Eur be PVM. Pateiktu 2018-09-11 raštu atsakovas pateikė sutarties nuostatų vertinimą, nurodė, kad sutiko netaikyti delspinigių už darbų atlikimo terminų pažeidimus, netaikius delspinigių už darbų atlikimo terminų pažeidimus, baudos netaikomos (išskyrus dėl linijos atjungimo). Taigi, šalių sudarytos sutarties nuostatose numatyta, kad ieškovas neturi teisės reikalauti atsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, jog nagrinėjamu atveju ekonominio naudingumo kriterijus atsakovui buvo svarbus, tačiau vien dėl šios aplinkybės, teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje pagal nustatytas faktines aplinkybes nėra pagrindo taikyti ieškovui civilinę atsakomybę. Kaip nurodyta aukščiau, byloje nustatytos nenugalimos jėgos aplinkybės, taip pat sutartyje įtvirtintos aplinkybės, kurioms esant darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti, atsakovas, ieškovui nesutinkant su taikytomis baudomis bei delspinigiais, sprendė, jog dėl minėtų pagrindų (liūčių, neigiamos temperatūros bei įšalo) ieškovui netaikytina civilinė atsakomybė delspinigių pavidalu. Be to, 2018-08-06 pranešimu atsakovas informavo, jog pakoregavo sutarties nuostatas, numatydamas, kad esant pagrįstoms aplinkybėms, gali būti priimtas sprendimas netaikyti ir baudų už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą. Tokiu būdu po ginčo sutarties sudarymo bei jos vykdymo, nepalankių aplinkybių vykdant sutartį kilimo, atsakovas ėmėsi veiksmų bei pakeitė savo tipinių sutarčių nuostatas, numatydamas, jog esant pagrįstoms aplinkybėms gali būti priimtas sprendimas netaikyti baudų už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą. Pažymėtina, jog savo raštais atsakovas yra patvirtinęs, jog sutinka, kad aplinkybės, dėl kurių ieškovas pažeidė sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, yra tinkamai pagrįstos ir nepriklausė nuo rangovo veiksmų/neveikimo. Ginčo kontekste minėtas aplinkybes vertinti priešingai nėra pagrindo.

5928.

60Atsakovas atsiliepime nurodė, jog nors sutartyje bauda pavadintos netesybos pagal savo prigimtį labai artimos delspinigių apibrėžimui. Įstatyme įtvirtinta, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai. Teismų praktikoje nurodoma, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Viena iš netesybų rūšių yra bauda. Bauda, kaip netesybos, tai iš anksto įstatyme arba sutartyje nustatyta konkreti pinigų suma arba atitinkama procentinė užtikrinamosios prievolės sumos išraiška (CK 6.71 straipsnio 2 dalis). Esminiai baudos skirtumai nuo kitos netesybų rūšies – delspinigių – yra tai, kad ji gali būti nustatoma ne tik už sutarties įvykdymo termino praleidimą, bet ir už kitaip išreikštą sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, yra vienkartinė (neturi tęstinio pobūdžio), nėra skaičiuojama už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo laiko tarpą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2010). Tuo tarpu delspinigius būdinga nustatyti už prievolės termino pažeidimą už konkrečius terminus, t. y. periodiškai. Taigi, nagrinėjamu atveju šalių sutarta bauda savo esme yra delspinigiai, kuriems taikytinos ir bendrosios sutarties dalies nuostatos dėl civilinės atsakomybės netaikymo. Dėl nurodytų priežasčių teismas sprendžia, jog nors ginčo šalių sudarytos sutarties specialioji dalis numato, kad ieškovas neturi teisės reikalauti ieškovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, tačiau sutarties bendroje dalyje numatyta, kad šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės), todėl vadovaudamasis išdėstytu bei teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) teismas daro išvadą, jog atsakovas baudą ieškovui taikė nepagrįstai.

6129.

62Sutarties BD 14.5 punktas numato, kad vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę sumažinti mokamą sumą iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų be atskiro pranešimo Rangovui. Atsakovas 2018-08-01 pranešimu atlikto priešpriešinio vienarūšio reikalavimo dėl baudų sumokėjimo pagal šalių 2017-05-08 sudarytą sutartį įskaitymą į ieškovo 39 800 Eur dydžio reikalavimą atsakovui dėl rangos darbų apmokėjimo pagal 2018-05-31 PVM sąskaitą-faktūrą. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu minėtą atsakovo atliktą įskaitymą. Įskaitymas – vienašalis sandoris, jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-1075/2018). Kasacinis teismas, aiškindamas įskaitymo teisinius santykius (CK 6.130, 6.131 straipsniai), yra nurodęs tokias įskaitymo sąlygas: 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); 4) abu reikalavimai turi galioti; 5) abu reikalavimai turi būti vykdytini; 6) abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010, 2018 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-71-916-2018; 2017 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-251-701/2017). Šios būtinos įskaitymo sąlygos turi egzistuoti pranešimo apie įskaitymą pateikimo metu (CK 6.130 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neturėjo reikalavimo teisės į ieškovą, atliktas įskaitymas neatitinka nurodytų įskaitymo sąlygų, todėl įskaitymas pripažintinas negaliojančiu kaip prieštaraujantis imperatyviai įstatymo nuostatai (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Kadangi įskaitymas pripažįstamas negaliojančiu, yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą dėl 39 800 Eur skolos jo naudai priteisimo iš atsakovo, mažinant šią sumą atsakovo bylos nagrinėjimo metu sumokėta 3 500 Eur suma.

6330.

64CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių sudarytos sutarties bendrosios dalies 10.5. p. įtvirtinta, kad užsakovas sumoka rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus (pagal pasirašytus aktus) per atsiskaitymo laikotarpį, o pagal 14.4. p., užsakovas, nesant Sutarties BD 10.10. punkte nustatytų sąlygų ir nesumokėjęs už atliktus darbus per atsiskaitymo laikotarpį, rangovui pareikalavus, moka 0,05 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties SD 4.3 punkte numatyta, kad Atsiskaitymo laikotarpis: 60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Atsakovas ieškovo jam pateiktos PVM sąskaitos-faktūros neginčija, taip pat neginčija, jog prašomos priteisti sumos, t. y. 39 800 Eur, nėra sumokėjęs ieškovui, ieškovo apskaičiuotų netesybų dydžio neginčija, jų mažinti neprašo. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1 671,60 Eur delspinigių.

6531.

66CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, taikoma pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Europos centrinio banko duomenimis, vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai 2018 m. liepos 1 d. galiojusi fiksuotoji palūkanų norma sudarė 0 procento. Atsižvelgiant į galiojantį reglamentavimą bei esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteistina 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6732.

68CPK 93 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šiuo atveju ieškinį tenkinus, iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Ieškovas prašo priteisti jo naudai 3 784,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, ieškovo atstovui rengiant ieškinį, dubliką, renkant įrodymus, juos teikiant teismui ir atstovaujant teisme, bendra prašoma priteisti suma neviršija maksimalaus rekomendacijų numatyto dydžio, todėl ieškovo prašymas tenkintinas ir jo naudai priteistina 3 784,50 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Ieškovas patyrė 847 Eur išlaidų žyminiam mokesčiui sumokėti, tenkinus ieškinį šios išlaidos taip pat priteisiamos iš atsakovo. Be to, ieškovas į bylą pateikė įrodymus, jog patyrė išlaidas, susijusias su Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2019-01-14 pažymos išdavimu – 159,67 Eur. Šios išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu, todėl priteistinos iš atsakovo. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ieškovui iš atsakovo priteisiama 4 791,17 Eur bylinėjimosi išlaidų.

69Vadovaudamasis LR CPK 260 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas

Nutarė

70Ieškovo UAB „Žilinskas ir Co“ ieškinį tenkinti.

71Pripažinti negaliojančiu 2018-08-01 pranešimu Nr. DEL-18-0495 atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktą priešpriešinio vienarūšio reikalavimo dėl baudų sumokėjimo pagal šalių 2017-05-08 sudarytą sutartį Nr. 43010/570974-05-R0461 įskaitymą į ieškovo UAB „Žilinskas ir Co“ 39 800 Eur dydžio reikalavimą atsakovui dėl rangos darbų apmokėjimo pagal 2018-05-31 PVM sąskaitą-faktūrą ECO Nr. 00194.

72Priteisti ieškovo UAB „Žilinskas ir Co“ (į. k. 304317232) naudai iš atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (į. k. 304151376) 36 300 Eur skolą pagal 2018-05-31 PVM sąskaitą-faktūrą ECO Nr. 00194, 1 671,60 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (36 300 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4 791,17 Eur bylinėjimosi išlaidų

73Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., b. l. 1-18), kuriuo prašė... 6. 2.... 7. Nurodė, jog tarp šalių 2017-05-08 buvo sudaryta Tipinė rangos darbų... 8. 3.... 9. Vykdant sutartį atsirado nenumatytų ir nuo ieškovo nepriklausančių... 10. 4.... 11. 2017-12-12 raštu ieškovas informavo atsakovą, jog neturi galimybių laiku... 12. 5.... 13. 2018-06-13 atsakovas pranešė apie netesybų ieškovui paskaičiavimą bei kad... 14. 6.... 15. Ieškovas su šių baudų taikymu nesutinka. Baudų taikymas ir jų įskaitymas... 16. 7.... 17. Sutartyje numatyta ir ieškovui taikyta bauda pagal savo esmę, paskirtį ir... 18. 8.... 19. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b. l. 148-162), kurį... 20. 9.... 21. Ieškovas laisva valia sutarė su atsakovu dėl netesybų taikymo pažeidus... 22. 10.... 23. Nėra pagrindo konstatuoti force majeure aplinkybių egzistavimo. Įšalas ir... 24. 11.... 25. Atsakovas netesybų įskaitymą atliko teisėtai, įskaitymo galimybė numatyta... 26. 12.... 27. Ieškovas pateikė dubliką (t. 2, b. l. 1-18), kuriame palaikė ieškinio... 28. 13.... 29. Sutarties vykdymo laikotarpiu atsakovas neginčijo ieškovo nurodytų... 30. 14.... 31. Atsakovas pateikė tripliką (t. 2, b. l. 50-57), kuriame papildomai nurodė,... 32. Ieškinys tenkinamas.... 33. 15.... 34. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad atsakovas vykdė viešojo pirkimo... 35. 16.... 36. Įrodymai, pateikti į bylą, patvirtina, kad ieškovas informuodavo atsakovą... 37. 17.... 38. 2018-05-31 ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą serija... 39. 18.... 40. Ieškovas 2018-07-30 pateikė prašymą dėl netesybų netaikymo (t. 1, b. l.... 41. 19.... 42. Taigi, aptarti bylos duomenys patvirtina, jog ieškovas šalių sudaryta... 43. 20.... 44. CK 6.253 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad civilinė atsakomybė netaikoma,... 45. 21.... 46. Teismas nesutinka su atsakovo argumentu, jog ieškovas galėjo numatyti, kad... 47. 22.... 48. Į bylą pateiktos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažymos patvirtina... 49. 23.... 50. Kaip minėta, atsakovas informavo ieškovą apie priskaičiuotas baudas ir... 51. 24.... 52. Šalių 2017-05-08 sudarytą Rangos sutartį sudaro bendroji (BD) bei... 53. 25.... 54. Sutarties SD 3.8 punkte įtvirtinti sutarties vykdymo terminai. Šiame punkte... 55. 26.... 56. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką, esant ginčui dėl... 57. 27.... 58. Nagrinėjamu atveju paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių negali vykdyti... 59. 28.... 60. Atsakovas atsiliepime nurodė, jog nors sutartyje bauda pavadintos netesybos... 61. 29.... 62. Sutarties BD 14.5 punktas numato, kad vadovaujantis Sutarties nuostatomis... 63. 30.... 64. CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 65. 31.... 66. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 67. 32.... 68. CPK 93 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 69. Vadovaudamasis LR CPK 260 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas... 70. Ieškovo UAB „Žilinskas ir Co“ ieškinį tenkinti.... 71. Pripažinti negaliojančiu 2018-08-01 pranešimu Nr. DEL-18-0495 atsakovo AB... 72. Priteisti ieškovo UAB „Žilinskas ir Co“ (į. k. 304317232) naudai iš... 73. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...