Byla e2A-453-236/2018
Dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir pirkimo nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „IRDAIVA“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-650-544/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „IRDAIVA“ ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir pirkimo nutraukimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „IRDAIVA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Visagino savivaldybės administracijai, prašydama pripažinti neteisėtais Konkurso sąlygų 2.5, 3.3.9 ir 3.3.10 punktus ir tuo pagrindu nutraukti atvirą konkursą „Projekto „Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)“ įgyvendinimas atliekant Visagino miesto 2 ir 3 mikrorajonų daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų šilumos punktų modernizavimo bei 1, 2 ir 3 mikrorajonų daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų ir karšto vandens tiekimo sistemos balansavimo darbus“, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad yra suinteresuota dalyvauti atsakovės vykdome atvirame konkurse „Projekto „Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2etapas)“ įgyvendinimas atliekant Visagino miesto 2 ir 3 mikrorajonų daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų šilumos punktų modernizavimo bei 1, 2 ir 3 mikrorajonų daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų ir karšto vandens tiekimo sistemos balansavimo darbus“ (toliau – Konkursas, Pirkimas).
 3. Ieškovės UAB „IRDAIVA“ teigimu, dalis Konkurso sąlygų prieštarauja imperatyviajam viešųjų pirkimų teisiniam reguliavimui, jomis proteguojamas konkretus vienintelis tiekėjas ir pažeidžiami viešųjų pirkimų skaidrumo, proporcingumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai.
 4. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė 2017-07-21 raštu Nr. (4.29)-1-3461 „Dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo“ atsisakė pašalinti Konkurso sąlygų 3.3.9 punktą arba Pirkimo sąlygų 3.3.9 punkto ir 3.3.10 punkto reikalavimus numatyti kaip alternatyvą. Dėl to ieškovė UAB „IRDAIVA“ 2017-0728 pateikė atsakovei pretenziją, kuria reikalavo, kad ji išskaidytų Konkurso pirkimo objektą į dalis arba panaikintų Konkurso sąlygų 3.3.9 ir 3.3.10 punktus. Atsakovė minėtą pretenziją patenkino iš dalies.
 5. Ieškovės teigimu, ji laikėsi privalomos ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarkos, todėl nėra pagrindo ieškinį palikti nenagrinėtu. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija išnagrinėjo pateiktą pretenziją, pateikė į ją motyvuotą atsakymą ir iš dalies ją patenkino. Ieškovė nepažeidė CPK 4233 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimų. Aplinkybė, kad pretenzijoje nurodytas reikalavimas pakeisti Pirkimo sąlygas, o ieškiniu prašoma jas panaikinti, neleidžia daryti išvados, kad ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Dėl to ieškovė teigė, kad nėra pagrindo atmesti ieškinio reikalavimus dėl Konkurso nutraukimo.
 1. Ieškovė UAB „IRDAIVA“ nurodė, kad atsakovė Visagino savivaldybės administracija Pirkimo sąlygų 2.5 punkte nepagrįstai nustatė sąlygą, jog „Pirkimo objektas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Darbų kiekiui“. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė turėjo išskaidyti pirkimą į atskirus savarankiškus šilumos punktus skirtingose negyvenamosios ir gyvenamosios paskirties pastatuose ir į atskiras Pirkimo dalis, nes atsakovė ketino pirkti absoliučiai skirtingus pagal pobūdį ir vertę, tarpusavyje nesusijusius šilumos punktų modernizavimo rekonstrukcijos darbus, kurių tik daliai parengti techniniai projektai, jie yra įrengti ir gyvenamuosiuose namuose, ir visuomeninės paskirties pastatuose. Be to, ženkliai skiriasi balansavimo priemonių, kurias reikės įdiegti atskiruose pastatuose, skaičius (nuo 1 iki 109), todėl visuose pastatuose balansavimo priemonių įrengimui nereikia tokios patirties, kokios reikalaujama pagal Konkurso sąlygų 3.3.9, 3.3.10 punktus. Ieškovės teigimu, Pirkimo objektą išskaidžius į dalis ir kiekvienai atskirai daliai nustatyti atskirus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, jie būtų proporcingi perkamų darbų pobūdžiui ir apimčiai.
 1. Ieškovė laikė nepagrįstais atsakovės teiginius, kad Pirkimo objekto skaidyti į dalis negalima dėl techninių priežasčių bei dėl to, kad „projekte yra numatytas šilumos punktų distancinis valdymas ir sistema, visi punktai turi turėti bendrą valdymą“. Ieškovės teigimu, visiems šilumos punktams yra parengti atskiri, savarankiški, tarpusavyje niekaip nesusiję techniniai projektai be jokio bendro valdymo. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija nepateikė jokių įrodymų apie „projektą su bendru valdymu“. Dėl to ieškovė teigė, kad Pirkimo objektui skaldymui į atskiras dalis jokių techninių kliūčių nėra, nes tiekėjas, įrengęs šilumos punktą pagal konkretų techninį projektą, tiesiog prijungtų įrengtą šilumos punktą į „bendro distancinio valdymo sistemą“.
 1. Ieškovė UAB „IRDAIVA“ pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 2.2 punkte nustatyta, jog Pirkimo objektą sudaro „ne daugiau kaip 233 vnt.“ objektų darbų atlikimas, Rangos sutarties projekto 2.1.1 punkte - kad „Darbų atlikimas objektuose – objektų skaičius ne daugiau kaip 193 vnt.“, o 2.2 punkte – kad „Sutarties 2.1.1. – 2.1.3. punktuose yra nurodyti maksimalūs preliminarūs kiekiai, kurie Sutarties vykdymo metu gali mažėti“. Dėl to ieškovė sprendė, kad atsakovė neįsipareigojo nupirkti konkretaus skaičiaus šilumos punktų modernizavimo darbų, Konkurso sąlygos, apibudinančios Pirkimo objektą, prieštarauja imperatyvioms VPĮ 24 straipsnio 9 dalies nuostatoms dėl netikslumo.
 1. Ieškovė UAB „IRDAIVA“ Konkurso sąlygų 3.3.9 ir 3.3.10 punktus laikė neproporcingais, kurių negali atitikti joks kitas tiekėjas, išskyrus atsakovės proteguojamą tiekėją. Ieškovė minėtus punktus laikė neteisėtais, pertekliniais, nepagrįstai ribojančiais konkurenciją.
 1. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Atsakovės teigimu, ieškovė neįrodė Pirkimo sąlygų esminių imperatyvių VPĮ pažeidimų, ieškinys nesąžiningas, pareikštas neturint aiškaus teisinio suinteresuotumo dėl konkretaus Pirkimo sąlygų pakeitimo, yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl atmestinas (CPK 5, 178 str., CK 1.5 str.).
 1. Atsakovė pažymėjo, kad vykdo Konkursą (Pirkimo Nr. 189635), kurio sąlygas, nurodytas 2.5 punkte (dėl Pirkimo objekto apibrėžimo ir jo neskaidymo į atskiras dalis), 3.3.9, 3.3.10 punktuose (dėl kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams) ieškiniu ginčija ieškovė UAB „IRDAIVA“.
 1. Atsakovės Visagino savivaldybės administracijos teigimu, ieškinys nenagrinėtinas teisme, nes ieškovės UAB „IRDAIVA“ 2017-07-28 pretenzijos pagrindas ir dalykas neatitinka ieškinio pagrindo ir dalyko (CPK 4232 str., 4233 str. 2 ir 3 d. d.). Pretenzijoje buvo nurodomos faktinės aplinkybės dėl šilumos punktų skaičiaus ir išskaidymo ir keliami alternatyvaus Pirkimo sąlygų 3.3.9 ir 3.3.10 punktų taikymo reikalavimai, tuo tarpu, ieškinyje reikalaujama panaikinti 2.5, 3.3.9., 3.3.10 punktus ir nutraukti Konkursą. Be to, ieškovė pretenziją pateikė pavėluotai, t. y. 2017-07-28, nes Pirkimas buvo paskelbtas 2017-06-27. Atsakovė pažymėjo, kad išnagrinėjo ieškovės pavėluotai pateiktą pretenziją ir 2017-08-07 pateikė atsakymą, kuriuo pretenziją dalinai tenkino, t. y. Pirkimo sąlygų 3.3.9 punkto reikalavimą patikslino iki 0,6 mln. Eur be PVM sumažindama vykdomos ar įvykdytos sutarties dalies vertę, o kitus reikalavimus atmetė. Dėl to atsakovė teigė, kad ieškinio reikalavimui panaikinti Pirkimo sąlygų 3.3.9 punktą nebuvo laikytasi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nes pretenzijoje ginčytas įvykdytos sutarties vertės dydis nuo 0,8 mln. buvo sumažintas iki 0,6 mln. Eur, tačiau dėl šio dydžio pretenzija teikta nebuvo. Dėl to atsakovės teigimu, šis ieškinio reikalavimas turi būti paliktas nenagrinėtas. Reikalavimas panaikinti senos redakcijos 3.3.9 punkto reikalavimą yra neįgyvendinamas, nes to dydžio reikalavimas jau yra panaikintas.
 1. Atsakovė dėl Pirkimo sąlygų 2.5 punkto teisėtumo pažymėjo, kad VPĮ nenustatė pareigos perkančiajai organizacijai visais atvejais skaidyti pirkimo objektą į dalis. Pirkimas yra organizuojamas įgyvendinant projektą „Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)”, kuris yra finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Tinkamam ir sklandžiam projekto valdymui ir įgyvendinimui yra būtina neskaidyti Pirkimo į atskiras dalis ir organizuoti bendrą Pirkimą projekto tikslui pasiekti, priešingu atveju, išaugtų tiek projekto kaštai ir atsakovė turėtų pati finansuoti atskirų serverių įsigijimą, išaugtų Pirkimo organizavimo ir vykdymo bei sutarčių vykdymo ir administravimo kaštai, užsitęstų projekto vykdymo terminai, dėl ko darbai nebūtų įgyvendinti ir priduoti laiku iki 2020-09-30, nebūtų įsisavinta ir ES skirti apie 7 mln. lėšų. Projektas dėl ne nuo atsakovės priklausančių priežasčių užsitęsė nepagrįstai ilgą laiką ir projekto pratęsimai nenumatomi. Projekto nacionaline agentūra paskirta VšĮ Centrinė projektų agentūra suderino vykdomo Pirkimo dokumentus, pastabų nepateikė ir nurodė, jog Pirkimo objektas negali būti skaidomas, nors tą atsakovė ir siūlė. Atsakovė pažymėjo, kad neturi pagrindo abejoti už finansavimo tinkamumą atsakingos viešojo administravimo institucijos nurodymo teisingumu ir tinkamumu.
 1. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovė UAB „IRDAIVA“ nenurodė, kaip šilumos punktų modernizacija turėtų būti išskaidoma, neįrodė Pirkimo objekte nurodytų šilumos punktų skaidymo būtinybės ir to, kad skaidyti Pirkimo objektą į atskiras dalis pagal atskirus šilumos punktus ir tokiu būdu valdyti vieną sistemą (dispečerinę) su daug skirtingų valdiklių ir programų, atsakovei ir vartotojams būtų ekonomiškiau ir (ar) racionaliau, kad taip bus užtikrintas viešasis interesas dėl visuomenės saugumo ir sveikatos. Dėl to atsakovė manė, kad Pirkimo objekto neskaidymas šiuo atveju yra proporcingas siekiamiems tikslams.
 1. Atsakovės Visagino savivaldybės administracijos nuomone, ieškovė neįrodė, jog skirtingų šilumos punktų modernizavimo darbų pirkimas viena dalimi riboja konkurenciją. Pirkime dalyvauti sudarytos lygios sąlygos visiems Lietuvos ir užsienio tiekėjams, kurie turi reikiamus resursus ir yra pajėgūs modernizuoti Visagino miesto 2-o ir 3-io mikrorajonų pasenusią centrinio šildymo sistemą, ją pajungiant į vieną bendro valdymo sistemą, kuri buvo sukurta 1-u projekto etapu.
 1. Atsakovės teigimu, Pirkimo objekto skaidymas į dalis yra negalimas dėl techninių ir ekonominių priežasčių. Atsakovė nurodė, kad Pirkimas yra vykdomas įgyvendinant 2-ą projekto etapą, kurio metu Visagino miesto šildymo sistema iš atviro tipo turi būti modernizuota į uždaro tipo sistemą. Projekto 1-u etapu buvo modernizuotas 1 Visagino mikrorajonas bei įrengta dispečerinė visam miestui. Šiame etape siekiama modernizuoti Visagino miesto 2 ir 3 mikrorajonus, visus modernizuotus šilumos mazgus pajungiant į 1-u etapu įsigytą ir šiuo metu atsakovės turimą vientisą duomenų nuskaitymo, kaupimo, nuotolinio perdavimo ir valdymo sistemą esamoje aparatinėje platformoje (dispečerinėje). Abiejų pirkimų rezultate įsigis du skirtingus valdiklius bei bendrą sistemos valdymą. Atsakovė pažymėjo, kad skaidant Pirkime ketinamus įsigyti šilumos punktų modernizavimo darbus į atskiras dalis, būtų priversta įsigyti žymiai daugiau valdiklių, tiek pat skirtingų valdymui skirtų programų, kas sistemos administravimą ir valdymą per vieną dispečerinę padarytų neįmanomą. Kiekvienas atskiras rangovas prisiimtų atsakomybę tik už jo sistemos dalies tinkamą veikimą, bet ne už bendrą tinkamą sistemos funkcionavimą. Naujų serverių pirkimas yra nenumatytas, nebūtų įmanoma užtikrinti, jog atskiros sistemos dalys derėtų tarpusavyje ir užtikrintų bendrą vieningą ir sklandų sistemos veikimą, dėl ko nukentėtų ir viešasis interesas dėl vartotojų (gyventojų) teisių užtikrinimo, nes jie negalėtų tinkamai naudotis centrinio šildymo sistema. Atsakovė pažymėjo, kad tokias išvadas atsakovei pateikė techninę pagalbą projekte teikianti UAB „Projektų rengimo centras“ ir jomis abejoti neturi pagrindo.
 1. Atsakovė dėl Pirkimo sąlygų 3.3.9 ir 3.3.10 punktų kvalifikacinių reikalavimų pagrįstumo nurodė, kad ieškovė UAB „IRDAIVA“ neįrodė kvalifikacinio reikalavimo nepagrįstumo ir to, kad jis riboja konkurenciją. Vien tai, kad potencialus tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, savaime negali reikšti, jog toks reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio.
 1. Atsakovės Visagino savivaldybės administracijos teigimu, Pirkimo sąlygų 3.3.9 ir 3.3.10 punktai yra proporcingi ir būtini Pirkimo sąlygose nustatytam objektui – 233 (193) šilumos punktų modernizacijai, kurio bendra vertė siekia iki 7 mln. ir kuriam darbų terminai numatyti pakankamai trumpi (iki 2020-09-30, VPĮ 32 str. 1 d.). Atsakovė pažymėjo, kad reikalavimai yra tiesiogiai susiję su Pirkimo objektu ir jam proporcingi, todėl tiekėjas turi turėti pakankamą patirtį, gebėjimą ir resursus tam, kad gebėtų suvaldyti projekto įgyvendinimo metu kilsiančias rizikas bei projektą spėtų baigti laiku ir tinkamai. Dėl šių priežasčių neproporcinga leisti tiekėjui savo patirtį įrodinėti keliomis skirtingomis mažesnių verčių ir apimčių sutartimis. Atsakovė pažymėjo, kad minėtais punktais nustatyti žymiai žemesni kvalifikacijos reikalavimai, nei rekomendavo Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) 20.1 punktas. Be to, reikalavimai yra konkurencingi ir nėra pritaikyti jokiam konkrečiam tiekėjui, nes pasiūlymus Pirkime gali teikti pavieniai, tiek susikooperavę ūkio subjektai, Pirkime gali dalyvauti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje veikiantys ūkio subjektai, o rinkoje egzistuoja daugiau nei vienas tiekėjas, tenkinantis keliamus reikalavimus.
 1. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 2.2 punkte ir rangos sutarties projekte buvo nurodytas skirtingas modernizuojamų šilumos punktų skaičius, tačiau ši techninė klaida atsirado dėl to, jog skaičiuojant modernizuojamus šilumos punktus vėliau paaiškėjo, kad kai kuriems keliems šilumos punktams modernizuoti reikalingas bendras techninis projektas ir vienas statybą leidžiantis dokumentas. Pastebėjus šią techninė klaidą, savo iniciatyva 2017-09-22 raštu Nr. (4.29 E) 1-4229 CVP IS sistemoje informavo tiekėjus apie Konkurso sąlygų 2.2.4. punkto patikslinimą numatant, kad darbai atliekami ne daugiau kaip 193 objektuose.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Panevėžio apygardos teismas 2017-10-30 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės UAB „IRDAIVA“ atsakovei Visagino savivaldybės administracijai 2 500 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme, sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas šioje byloje Panevėžio apygardos teismo 2017-08-25 nutartimi.
 2. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad atsakovė, nustatydama ginčijamas Konkurso sąlygas, nepažeidė esminių imperatyvių VPĮ nuostatų, todėl yra pagrindas ieškinį atmesti.
 3. Teismas pagal byloje nustatytas aplinkybes sprendė, kad pagrįsti ieškovės teiginiai, jog ji laikėsi privalomos ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarkos, o nepatenkintos pretenzijos dalykas ir turinys visiškai sutampa su ieškinio teisine ir faktine motyvacija. Dėl to teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo ieškinį palikti nenagrinėtu.
 1. Teismas pažymėjo, kad pretenzijoje ieškovė, kiek tai susiję su ieškinio ribomis, prašė išskaidyti Konkurso pirkimo objektą (tai pagal prasmę atitinka Konkurso sąlygų 2.5 punkto reikalavimą) arba panaikinti Konkurso sąlygų 3.3.9, 3.3.10 punktų reikalavimus. Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtomis Konkurso sąlygų 2.5, 3.3.9, 3.3.10 punktų reikalavimus ir nutraukti Konkursą. Tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje ieškovė nurodė analogiškus esminius pagrindus ir reikalavimus, abiem atvejais reikalavimus grindė netiksliai ir nevienodai Pirkimo dokumentuose nurodytu šilumos punktų, kuriuose reikia atlikti darbus, skaičiumi (233 vnt. Pirkimo dokumentuose/193 vnt. Rangos sutartyje), be pagrindo neišskaidytu pirkimo objektu, nepagrįstai aukštais, pertekliniais ir neproporcingais Pirkimo dokumentų 3.3.9, 3.3.10 punktuose nustatytais kvalifikacijos reikalavimais potencialiems tiekėjams, taip apribojant konkurenciją. Teismo vertinimu, vien tai, kad pretenzijoje ieškovė reikalavo išskaidyti Pirkimo objektą arba panaikinti Konkurso sąlygų minėtus punktus, o ieškiniu prašoma ginčijamas sąlygas panaikinti ir nutraukti Konkursą, nesudaro pakankamo pagrindo išvadai, kad ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015).
 1. Teismas taip pat pažymėjo, kad nėra pagrindo išvadai, kad ieškinio reikalavimui panaikinti Pirkimo sąlygų 3.3.9 punktą nebuvo laikytasi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos dėl tos priežasties, kad pretenzijoje ginčytas įvykdytos sutarties vertės dydis atsakovės buvo sumažintas nuo 0,8 mln. buvo sumažintas iki 0,6 mln. Eur, tačiau dėl šio dydžio pretenzija teikta nebuvo. Teismas nustatė, kad minėtą reikalavimą ieškovė ginčijo kaip perteklinį, neproporcingą, ribojantį konkurenciją nepriklausomai nuo to, ar vykdytos sutarties dydis nustatytas 0,8 mln. Eur, ar 0,6 mln. Eur. Teismas nurodė, kad tai, kad iki 2017-07-28 pretenzijos pateikimo ieškovė buvo kreipusis į atsakovę dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo (2017-07-21 rašto Nr. (4.29-1-3461) „Dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo“ 15 klausimas), pareikšdama prašymą iš Pirkimo sąlygų pašalinti 3.3.9 punktą arba jį formuluoti kaip alternatyvų reikalavimą su 3.3.10 punktu, nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškinio pagrindas ir reikalavimai nesutampa su iškeltais pretenzijoje, nes minėtas kreipimasis su paklausimu dėl Pirkimo sąlygų nėra ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka atsakovei pareikšta pretenzija.
 1. Teismas nustatė, kad ieškovė pretenziją dėl Pirkimo sąlygų atsakovei pateikė 2017-07-28 praleidusi VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 2 punkte 10 dienų terminą, nes ginčijamos Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2017-06-27, todėl terminas pretenzijai pateikti baigėsi 2017-07-12. Teismas pažymėjo, kad nors pretenzija buvo pateikta nesilaikant virš nurodyto termino, atsakovė ieškovės pretenziją išnagrinėjo bei 2017-08-07 pateikė atsakymą, kuriuo pretenziją dalinai tenkino, Pirkimo sąlygų 3.3.9 punktą patikslino, tinkamai įvykdytos ar vykdomos bent vieną šilumos punktų modernizavimo ir/ar rekonstrukcijos darbų sutarties vertę nuo 0,8 mln. Eur sumažindama iki ne mažesnės kaip 0,6 mln. Eur be PVM. Ieškovės argumentai dėl Pirkimo objekto išskaidymo arba 3.3.9 ir 3.3.10 punktų panaikinimo buvo atmesti. Dėl to teismas pažymėjo, kad tiekėjas, net praleidęs VPĮ nustatytą procedūrinį pretenzijų pateikimo terminą, gali kreiptis į perkančiąją organizaciją, o ši turi teisę tokią pretenziją išnagrinėti (tai kartu reiškia, kad perkančioji organizacija terminą atnaujino), nes procedūrinio termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009).
 1. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, sprendė, kad ieškovė laikėsi privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos, pretenzijos ir ieškinio reikalavimai bei faktiniai pagrindai dėl esminių reikalavimų ir aplinkybių yra iš esmės analogiški.
 1. Teismas darė išvadą, kad Konkurso sąlygų 2.5 punkto sąlyga yra teisėta ir pagrįsta.
 1. Teismas nustatė, kad Konkurso sąlygų 2.2 punkte nurodyta, kad Konkurso pirkimo objektą sudaro „ne daugiau kaip 233 vnt.“ objektų darbų atlikimas, ne daugiau kaip 180 vnt. darbo projektų parengimas, ne daugiau kaip 1 vnt. techninio projekto parengimas ir ne daugiau kaip 1 vnt. techninio projekto korektūra bei dispečerinės programinės įrangos atnaujinimo paslaugos ir šilumos punktų prijungimas prie duomenų valdymo sistemos, apskaitos punktų įrengimo darbai ir kt. (ne daugiau 1 vnt.) ir viešinimas (ne daugiau 1 vnt.). Rangos sutarties projekto 2.1.1 punkte nurodyta, kad „Darbų atlikimas objektuose – objektų skaičius ne daugiau kaip 193 vnt“. Atsakovė 2017-09-22 raštu „Dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo“, vadovaudamasi Konkurso sąlygų 9.4 punktu, savo iniciatyva patikslino Konkurso sąlygų 2.2.4 punktą ir nustatė, kad darbai atliekami ne daugiau kaip 193 objektuose ir apie tai paskelbė nustatyta tvarka bei nukėlė pasiūlymų pateikimo terminą. Dėl to teismas ieškovės argumentus apie tai, kad atsakovė neįsipareigojo nupirkti konkretaus skaičiaus šilumos punktų modernizavimo darbų ir kad Pirkimo dokumentų sąlygos dėl objektų, kuriuose bus atliekami darbai, skaičiaus prieštaringos bei prieštarauja imperatyviai VPĮ 24 straipsnio 9 dalies nuostatoms, laikė neaktualiais, nesudarančiais pagrindo ieškinį tenkinti.
 1. Teismas pažymėjo, kad Pirkimas yra vykdomas įgyvendinant 2-ą projekto etapą, kurio metu Visagino miesto šildymo sistema iš atviro tipo turi būti modernizuota į uždaro tipo sistemą. Projekto 1-u etapu buvo modernizuotas 1 Visagino mikrorajonas bei įrengta dispečerinė visam miestui (1-am, 2-am ir 3-iam mikrorajonams), o projekto 2-u etapu siekiama modernizuoti Visagino miesto 2 ir 3 mikrorajonus, visus modernizuotus šilumos mazgus pajungiant į 1-u etapu įsigytą ir šiuo metu atsakovės turimą vientisą duomenų nuskaitymo, kaupimo, nuotolinio perdavimo ir valdymo sistemą esamoje aparatinėje platformoje (dispečerinėje) (Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1 punktas „Įvadinė informacija“, 2 punktas „Uždaviniai ir planuojami rezultatai“, 3 punktas „Darbų ir paslaugų apimtys“ 3.18 - 3.22 punktai).
 1. Teismas nustatė, kad numatyti modernizuoti šilumos mazgai yra toje pačioje vietovėje Visagino miesto 2 ir 3 mikrorajonuose, numatomi daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų karšto vandens tiekimo sistemos balansavimo darbai numatomi atlikti Visagino 1, 2 ir 3 mikrorajonuose, modernizavimo darbai iš esmės yra vienarūšiai, juos atlikus Visagino miesto šildymo sistema iš atviro tipo turės būti modernizuota į uždaro tipo sistemą. Šiuo pirkimu yra įgyvendinamas 2-asis projekto etapas. 1 – ajame Projekto etape visiems trims miesto mikrorajonams buvo įrengta bendra dispečerinė su vientisa duomenų nuskaitymo, kaupimo, nuotolinio valdymo sistema, todėl visa įranga turi būti suderinta. Neišskaidžius Pirkimo į atskiras pirkimo dalis, Konkursą laimėjęs tiekėjas įdiegs dar vieną Konkurso sąlygas atitinkantį sistemos valdiklį, kuriam bus reikalinga viena valdymo programa. Tuo tarpu perkamus darbus išskaidant į atskiras Pirkimo dalis sistemos valdiklių ir programų joms aptarnauti būtų įsigyta daugiau, didės duomenų tinklo nesuderinamumo tikimybė, aptarnavimo kaštai, mažės sistemos patikimumas, bus sudėtingiau įgyvendinamas sistemos administravimas ir valdymas, didėtų atskirų sistemos dalių trikdžių galimybė, dėl ko padidėtų išlaidos jų šalinimui, tai sukeltų nepatogumus šildymo sistema besinaudosiantiems gyventojams, kiltų kelių tiekėjų atsakomybės sprendžiant sistemos trikdžių šalinimo klausimus problemos. Perkami darbai sudėtingi, svarbūs ir turi esminės reikšmės miesto gyventojams, nes bus modernizuojamas jų turtas ir jie naudosis jų rezultatais. Reikalavimas šilumos punktus sujungti į vieną sistemą yra numatytas Techninės specifikacijos 3.18 - 3.22 punktuose. Projekto tikslas yra ne tik šilumos punktų įdiegimo užbaigimas ir jų pajungimas į bendrą dispečerinį punktą, bet ir Visagino miesto šildymo sistemos pervedimas iš „atviro“ tipo į „uždarą“ šilumos tiekimo sistemą. Todėl skaidyti šio Pirkimo objektą į dalis teritoriniu ar kitu principu objektyvaus pagrindo nenustatyta.
 1. Teismas svarbia aplinkybe pripažino tai, kad projektas yra finansuojamas Ignalinos programos lėšomis pagal Projekto finansavimo sutartį Nr. 2008/4-7-9 su vėlesniais pakeitimas, jam skirtas finansavimas Europos bendrijos lėšomis pagal Ignalinos programą, nustatytą Stojimo į Europos sąjungą sutarties protokolu Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje. Finansavimas nėra išskaidytas atskirai pagal kokius nors kriterijus, atsakovės vykdomo viešojo pirkimo ir vykdomo projekto tikslas yra ne tik nupirkti atskirus šilumos punktų įdiegimo užbaigimo ir jų pajungimo į bendrą dispečerinį punktą darbus, bet Visagino miesto šildymo sistemą pervesti iš „atviros“ į „uždarą“ šilumos tiekimo sistemą, kas reiškia, kad atsakovė siekia nupirkti ir įgyvendinti paraiškoje nurodytą kompleksinę visą veiklą, o ne konkrečias prekes ar darbus. Sutarčiai įvykdyti yra likęs santykinai trumpas 26 mėnesių (24 mėnesiai darbų atlikimui ir 2 mėnesiai galutiniam apmokėjimui) terminas iki 2020-09-30. Dėl to teismas sutiko su atsakove, kad taip pat ir šios objektyvios bei svarbios aplinkybės, susijusios su finansuojamo projekto ypatumais, nulėmė Konkurso pirkimo objekto neskaidymą į atskiras dalis.
 1. Teismas pažymėjo, kad Pirkimo dokumentai yra suderinti ir koordinuojami su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, kuri savo pritarimą darbų pirkimui pagal patvirtintas Pirkimo sąlygas, tarp jų ir pagal sąlygas dėl neišskaidyto Pirkimo objekto, yra išdėsčiusi 2017-05-16, 2017-06-16, 2017-09-19 raštuose. UAB „Projektų rengimo centras“, kuri su atsakove yra sudariusi sutartį Nr. 5-113 dėl techninės pagalbos paslaugų įgyvendinant projekto „Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“, 2017-09-04 rašte Nr. 17-212 nurodė, kad vykdyti projekto 2 – ąjį etapą šilumos punktų modernizavimo darbus perkant atskiromis dalimis dėl techninių priežasčių yra negalima, nes atsakovė būtų priversta įsigyti daugiau negu du valdiklius ir tiek pat skirtingų valdymui skirtų programų, kas bendrą sistemos valdymą padarytų sunkiai įgyvendinamą arba neįgyvendinamą, kiltų atsakomybės ir suderinamumo bei trikdžių šalinimo klausimai, kiltų nepatogumai gyventojams, reikėtų atskirų serverių, kurių finansavimas projekte nenumatytas.
 1. Teismas nurodė, kad ieškovė, prašydama panaikinti Pirkimo sąlygų 2.5 punkto sąlygą, nenurodė, kaip konkrečiai ir kokias principais vadovaujantis Pirkimo objektas turėtų būti išskaidytas ir kaip tai pažeidžia jos interesus bei kodėl skaidyti Pirkimo objektą į atskiras dalis pagal atskirus šilumos punktus ir valdyti vieną sistemą (dispečerinę) su daug skirtingų valdiklių ir programų atsakovei ir vartotojams būtų ekonomiškiau ir (ar) racionaliau, kad taip bus užtikrintas viešasis interesas.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, sprendė, kad Pirkimo sąlyga dėl Pirkimo objekto yra vienoda visiems potencialiems tiekėjams, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ginčijama Konkurso sąlyga, apibudinanti Pirkimo objektą, neatitinka VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo, skaidrumo, sąžiningos konkurencijos principų.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad atsakovė pagrįstai nustatė kvalifikacinius reikalavimus Pirkimo sąlygų 3.3.9 ir 3.3.10 punktuose, nes jie atitinka Pirkimo objekto apimtį, vertę, reikšmingumą ir yra jam proporcingi, o ieškovė neįrodė ginčijamų kvalifikacinių reikalavimų nepagrįstumo ir to, kad jie riboja konkurenciją (CPK 178 str.). Vien tai, kad potencialus tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, nereiškia, kad jie dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-222/2008).
 1. Teismas pažymėjo, kad atsakovė, kaip Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi, privalo įsitikinti, kad Konkurso laimėtojas bus pajėgus per nustatytus terminus tinkamai įvykdyti didelės vertės Pirkimo sutartį. Pagal bylos duomenis teismas darė išvadą, kad tiek kvalifikacinis reikalavimas būti įvykdžius 0,6 mln. Eur vertės sutartį, tiek reikalavimas viena sutartimi būti įvykdžius 30 objektų modernizavimą, yra proporcingas ir būtinas didelės apimties ir vertės Pirkimo objektui – 193 šilumos punktų modernizavimo darbams, kurių vertė iki 7 mln. Eur ir kurie turi būti atlikti sąlyginai trumpu terminu iki 2020-09-30. Teismo vertinimu, reikalavimai yra tiesiogiai susiję su Pirkimo objektu, nes reikalaujama panašaus pobūdžio darbų įvykdymo, ir jie yra proporcingi Pirkimo objektui, nes reikalaujamų įvykdytų (vykdomų) sutarčių vertė sudaro apie 0,1 procentą (0,6 mln. ir 30 objektų nuo visos Pirkimo objekto vertės (iki 7 mln. Eur ir 193 objektai). Šie kvalifikaciniai reikalavimai neviršija 2011-12-30 VPT direktoriaus įsakymu Nr. IS-196 patvirtintų Rekomendacijų 20.1 punkte numatytų kriterijų, nes reikalaujama, kad sutartys būtų įvykdytos ne per 3 metų, o per 5 metų laikotarpį, o sutarties vertė sudaro ne 0,7 Pirkimo objekto vertės, bet apie 0,1 Pirkimo objekto vertės.
 1. Teismas darė išvadą, kad Pirkimo sąlygos dėl minėtų kvalifikacinių reikalavimų yra vienodos visiems potencialiems tiekėjams. Konkursas yra tarptautinis, jame gali dalyvauti atskiri tiekėjai, jų grupės, dėl to teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovė įrodė, kad ginčijamos kvalifikacinius reikalavimus nustatančios sąlygos riboja konkurenciją ir/ar yra pritaikytos deklaratyviai nurodomam neįvardintam tiekėjui.
 1. Teismas nurodė, kad ieškovės teigimu, atsakovė turėjo leisti tiekėjui savo patirtį įrodinėti keliomis skirtingomis mažesnių verčių ir apimčių sutartimis. Teismas laikė šiuos ieškovės teiginius nepagrįstais, kadangi vykdomas Pirkimas yra didelės vertės ir apimties, specifinės paskirties, dviejų metų termino, reikšmingas didžiajai daliai miesto gyventojų, turės įtakos jų esminiams interesams, t. y. turi būti užtikrinta ir viešojo intereso apsauga. Teismas pažymėjo, kad tai, kad tiekėjas praeityje yra sėkmingai įvykdęs ar vykdo kelias skirtingas panašaus pobūdžio mažesnės vertės ir apimties sutartis, neužtikrina ir neįrodo, kad tiekėjas turės pakankamai patirties, pajėgumų, apyvartinių lėšų, gebėjimų ir resursų tinkamai ir savalaikiai įgyvendinti ir šio Pirkimo pagrindu sudarytą sutartį.
 1. Teismas pažymėjo, kad pateiktos Viešųjų pirkimų tarnybos išvados yra padarytos kitokio pobūdžio pirkimuose, esant skirtingoms bylų aplinkybėms, todėl sprendė, kad jos neįrodė ginčijamų Pirkimo sąlygų 3.3.9 ir 3.3.10 punktų neteisėtumo.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstą, darė išvadą, kad minėtos ginčijamos Konkurso sąlygos yra teisėtos, pagrįstos objektyviomis ir svarbiomis priežastimis dėl pirkimo objekto nustatymo, nėra diskriminacinės ar ribojančios konkurenciją. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nepateikė konkrečių įrodymų, kad reikalavimai būti įvykdžius 0,6 mln. Eur vertės ir 30 objektų apimties modernizavimo sutartis yra neproporcingi 6-7 mln. Eur vertės ir 193 objektų apimties Projekto įgyvendinimui. Dėl to teismas sprendė, kad naikinti ginčijamus reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai nėra pagrindo.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės ginčijamų Pirkimo sąlygų nėra pagrindo pripažinti neteisėtomis, sprendė, kad nėra pagrindo nutraukti ginčijamo Konkurso procedūras. Dėl to teismas konstatavo, kad ieškovė neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovė pažeidė VPĮ nustatytą imperatyvųjį teisinį reguliavimą ir viešųjų pirkimų principus tiek neskaidydama Pirkimo objekto į dalis, tiek nustatydama diskriminacinius, Pirkimo objektui neproporcingus, ribojančius konkurenciją kvalifikacinius reikalavimus.
 1. Teismas nurodė, kad nevertintinos ieškovės 2017-10-17 paaiškinimuose nurodytos naujos aplinkybės dėl 2017-10-02 ieškovės pretenzijos, po to atlikto atsakovės Konkurso sąlygų 3.3.7 punkto pakeitimo, Konkurso Pirkimo objekto sumažinimo 20 procentų (2.2.4 punktas), taip pat nespręstina, ar toks Pirkimo sąlygų pakeitimas yra draudžiamas ir ar tai reiškia naujo viešojo pirkimo paskelbimą. Teismas pažymėjo, kad minėti reikalavimai nebuvo šios bylos ieškiniu nustatytas bylos nagrinėjimo pagrindas ir dalykas ir išeina už šios bylos ieškinio ribų (CPK 4233 str.). Teismas darė išvadą, kad bylos nagrinėjimas pagal minėtame pareiškime naujai išdėstytą pagrindą su naujais reikalavimais užvilkintų bylos nagrinėjimą.
 1. Teismas nustatė, kad atsakovė pateikė įrodymus, kad turėjo 3 926,46 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Teismas pažymėjo, kad atsakovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršijo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (toliau – Rekomendacijos) nustatytų dydžių. Tačiau teismas, atsižvelgdamas suteiktos teisinės pagalbos apimtį ir teisingumo bei protingumo principus (byla nedidelės apimties, vidutinio sudėtingumo, išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, joje pareikštas vienas savarankiškas reikalavimas, ruošti procesiniai dokumentai panašaus turinio, teismų praktika nusistovėjusi, spręsti klausimai nėra nauji, išlaidas patyrė savivaldybės įmonė), sprendė, kad iš ieškovės atsakovei priteisiamų šių išlaidų suma mažinama iki 2 500 Eur.
 1. Teismas sprendė, kad sprendimui įsiteisėjus naikintinos šioje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „IRDAIVA“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017-10-30 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti visiškai ir nutraukti Konkursą, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išvados byloje pateikimo. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Konkurso pirkimo objektas pagrįstai neįskaidytas į atskiras dalis. Pirkimu yra perkami itin skirtingos apimties, skirtingos pastatų paskirties (gyvenamosios ir negyvenamosios), absoliučiai skirtingos vertės šilumos punktų modernizavimo darbai, todėl atsakovė neteisėtai, fiktyviai ir nepagrįstai sustambino Pirkimo objektą, neteisėtai nesuskirstė Pirkimo objekto į atskiras dalis pagal savarankiškus šilumos punktus skirtingose negyvenamosios ir gyvenamosios paskirties pastatuose.
  1. Atsakovė neįrodė, kad jos nustatyti reikalavimai objektyviai būtini tikslui pasiekti, todėl Konkurso sąlygų 3.3.9 ir 3.3.10 punktai yra neproporcingi, nepagrįsti ir dirbtinai ribojantys tiekėjų konkurenciją, o perkančioji organizacija privalėjo skaldyti Pirkimo objektą į dalis ir kiekvienai atskirai daliai nustatyti atskirus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kurie turėjo būti proporcingi perkamų darbų pobūdžiui ir apimčiai. Be to, su apeliaciniu skundu pateikiama 2017-11-13 ekspertizės išvada paneigia pirmosios instancijos teismo išvadas.
  1. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, tik uždraudė atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl atsakovė tęsė ginčijamo Konkurso pirkimo procedūras. Atsakovė, tęsdama Konkurso procedūras, pažeidė viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, todėl ieškovė 2017-10-02 pateikė atsakovei pretenziją.

   5Atsakovė 2017-10-12 pateikė atsakymą, kuriame nurodė, jog iš dalies patenkino ieškovės pretenziją ir pakeitė Konkurso sąlygose nustatytus tiekėjų dalyvavimo reikalavimus. Ieškovės teigimu, atsakovė 2017-10-12 raštu iš esmės nustatė visiškai naujas Konkurso sąlygas, t. y. iš esmės pasikeitė tiek potencialiems Konkurso dalyviams taikomi kvalifikaciniai reikalavimai (kardinaliai pakeistas Konkurso sąlygų 3.3.7 punktas), tiek ir pats Konkurso pirkimo objektas sumažėjo daugiau negu 20 proc.

  1. Atsakovei naujoje Konkurso sąlygų 3.3.7 punkto redakcijoje panaikinus šilumos gamybos įrenginių montavimo galios žemutinę minimalią ribą (panaikinta pirminėje Konkurso sąlygų 3.3.7 punkto redakcijoje buvusi neteisėta žemutinė galios riba: „iki 5MW“) vien Lietuvoje atsirado keli šimtai naujų potencialių tiekėjų, kurie iki Konkurso sąlygų 3.3.7 punkto esminio pakeitimo negalėjo dalyvauti Konkurse. Atsakovės padaryti Konkurso sąlygų pakeitimai yra esminiai, nes atlikus šiuos pakeitimus yra pritraukiami šimtai naujų potencialių tiekėjų, kurie „jei tų pakeitimų nebūtų padaryta, negalėtų pateikti pasiūlymo“.
  1. Atsakovė tinkamai neinformavo visų potencialių Lietuvos ir užsienio tiekėjų apie Konkurso sąlygų 3.3.7 punkto esminį pakeitimą, kadangi 2017-10-12 apie esminį Konkurso sąlygų 3.3.7 punkto pakeitimą informavo tik tuos Konkurso dalyvius, kurie iki 2017-10-12 jau buvo prisijungę dalyvauti prie ginčijamo Konkurso. Atsakovė skelbimą dėl Konkurso sąlygų esminius pakeitimo išsiuntė ir paskelbė Europos Sąjungos oficialiame leidinyje tik 2017-10-20.
  1. Nors pirmosios instancijos teismas priėmė ieškovės rašytinius paaiškinimus dėl atsakovės pirmiau nurodytų neteisėtų veiksmų ir sprendimų, priimtų po ieškinio pateikimo, kurie turėjo tiesioginę įtaką neteisėtai tolesnei Konkurso eigai, tačiau nepagrįstai visiškai nepasisakė skundžiamame sprendime.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir nemotyvuodamas nurodė, kad ieškovės nurodomos VPT išvados priimtos kitomis aplinkybėmis. Atsižvelgiant į apeliaciniame išdėstytas aplinkybes, Pirkimo vertę, galimus esminių viešųjų pirkimų principų pažeidimus, vertinant tai, jog dėl ginčijamų Konkurso sąlygų punktų atsakovė sulaukė daugybę klausimų ir pretenzijų iš daugelio potencialių tiekėjų, konstatuotina, kad yra pakankamas pagrindas išreikalauti į bylą VPT išvadą.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Visagino savivaldybės administracija prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti Panevėžio apygardos teismo 2017-10-30 sprendimą nepakeistą, atmesti ieškovės prašymą įtraukti į bylą Viešųjų pirkimų tarnybą, kaip išvadą teikiančią instituciją, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo:
  1. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog perkančioji organizacija pagrįstai ir teisėtai neskaidė Pirkimo objekto į atskiras dalis, tinkamai ir visapusiškai, t. y. laikydamas CPK 185 str. reikalavimų, įvertino tiek Pirkimo dokumentus, tiek kitus civilinėje byloje pateiktus šalių rašytinius įrodymus bei teisinius argumentus, kurie pagrindžia (CPK 178 str.) esamos Pirkimo objekto apimties teisėtumą. Ieškovė apeliaciniame skunde deklaratyviai teigdama, kad perkančioji organizacija tariamai neteisėtai neišskaidė Pirkimo objekto į atskiras dalis pagal atskirus šilumos punktus negyvenamosios ir gyvenamosios paskirties pastatuose, nepateikė absoliučiai jokių tokią poziciją galinčių pagrįsti įrodymų (CPK 178 str.).
  1. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas Pirkimo sąlygų 3.3.9 p. bei 3.3.10 p. atitiktį imperatyviems Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, visapusiškai, tinkamai ir objektyviai įvertino byloje esančius įrodymus (CPK 185 str.), šalių pateiktus teisinius argumentus, rėmėsi nuosekliai formuojame teismų praktika. Tuo tarpu, ieškovė, kvestionuodama nurodytų reikalavimų tariamą neteisėtumą, nepateikė įrodymų dėl kvalifikacinių reikalavimų ne proporcingumo Pirkimo objektui, išdėstė savo subjektyvius samprotavimus, kaip tokie kvalifikaciniai reikalavimai būtų vertinami, jeigu perkančioji organizacija pirktų kiekvieno šilumos punkto modernizavimo ir rekonstrukcijos darbus atskirai. Tačiau šios bylos ginčo dalykas (objektas) yra Pirkimo sąlygų 3.3.9 p. bei 3.3.10 p. įtvirtintų kvalifikacinių reikalavimų suderinamumas su Pirkimo sąlygose (Pirkimo sąlygų 2.2 p.) nurodytu objektu, o ne su hipotetiniu, nesamu Pirkimo objektu.
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nesivadovavo ir nesirėmė ieškovės 2017-10-17 rašytiniuose paaiškinimuose nurodytais argumentais, kadangi jie nėra susiję su ginčo objektu ir išeina už ginčo objekto ribų. Be to ieškovė neteikė teismui pareiškimo dėl ieškinio dalyko ar pagrindo pakeitimo (CPK 141 str.).
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nurodė, jog ieškovės cituojamos Viešųjų pirkimų tarnybos išvados, išimtinai kuriomis ieškovė grindžia savo reikalavimus, yra priimtos esant kitoms aplinkybės, todėl netaikytinos šiuo konkrečiu atveju.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-01-18 per EPP sistemą 2018-01-18 9.01 val. pateiktas ieškovės UAB „IRDAIVA“ prašymas atidėti bylos nagrinėjimą ir išreikalauti iš atsakovės rašytinus paaiškinimus.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

7Dėl informacijos išreikalavimo

 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-01-18 gautas ieškovės UAB „IRDAIVA“ prašymas atidėti bylos nagrinėjimą ir išreikalauti iš atsakovės rašytinus paaiškinimus dėl ginčo Pirkimo.
 2. Bylos duomenys patvirtina, kad teismo posėdis paskirtas – 2018-01-18 9.00 val., ieškovė prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo pateikė per EPP sistemą 2018-01-18 9.01 val.
 3. CPK 199 straipsnio 1dalies nuostatos numato, kad asmuo, prašantis teismą išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turi nurodyti rašytinį įrodymą, kurio reikalaujama, pagrindą, kuriuo remiantis manoma, kad šį įrodymą turi tas asmuo bei aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti.
 4. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė (apeliantė) tinkamai nenurodė bylos aplinkybių, kurias jos prašomi išreikalauti rašytiniai įrodymai galėtų patvirtinti. Dėl to teisėjų kolegija pagal bylos duomenis daro išvadą, kad prašoma išreikalauti informacija neturi reikšmės svarbių ir reikšmingų bylai aplinkybių nustatymui, byloje pakanka įrodymų, turinčių reikšmę bylai aplinkybių nustatymui, todėl minėtas prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

8Dėl teismo posėdžio atidėjimo

 1. Kaip minėta, Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-01-18 gautas ieškovės UAB „IRDAIVA“ prašymas atidėti bylos nagrinėjimą ir išreikalauti iš atsakovės rašytinus paaiškinimus. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo pateikė per EPP sistemą 2018-01-18 9.01 val.
 1. CPK 1622 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas atideda bylos nagrinėjimą tais atvejais, kai negalima nagrinėti bylos tame teismo posėdyje dėl to, kad neatvyko vertėjas arba kad pareikštas priešieškinis, arba kad būtina išreikalauti naujus įrodymus, arba kai teismas pasiūlo dalyvaujantiems byloje asmenims pasirūpinti tinkamu atstovavimu procese, arba dėl kitų svarbių priežasčių.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo viešųjų pirkimų byloje, kurioje, siekiant apsaugoti viešąjį interesą, privalo būti užkirstas kelias bylos vilkinimui ir užtikrintas bylos išnagrinėjimo operatyvumas.
 1. Nutarties 53 punkte nurodyta, kodėl ieškovės prašymas dėl informacijos išreikalavimo netenkintinas.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, kad byloje pakanka įrodymų, priimti teisingam teismo procesinio sprendimo priėmimui, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovės prašymo dėl bylos atidėjimo.

9Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos išvados

 1. Apeliantė apeliaciniame skunde prašo kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išvados byloje pateikimo.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti apeliacinio skundo prašymo dėl kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išvados byloje pateikimo. Byloje pakanka įrodymų nustatyti turinčias reikšmės bylai aplinkybes ir teisingai išnagrinėti bylą.

10Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Visagino savivaldybės administracija vykdo Europos bendrijos lėšomis finansuojamą atvirą konkursą „Projekto „Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)“ įgyvendinimas atliekant Visagino miesto 2 ir 3 mikrorajonų daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų šilumos punktų modernizavimo bei 1, 2 ir 3 mikrorajonų daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų ir karšto vandens tiekimo sistemos balansavimo darbus“. Ieškovė UAB „IRDAIVA“ kreipėsi į atsakovę, prašydama Pirkimo sąlygų 3.3.9 punktą pašalinti arba jį formuluoti kaip reikalavimą, numatant Pirkimo sąlygų 3.3.9 ir 3.3.10 punktų taikymo alternatyvas. Atsakovė 2017-07-21 raštu Nr. (4.29)-1-3461 „Dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo“ nurodė, jog atsisako pašalinti Konkurso sąlygų 3.3.9 punktą arba 3.3.9 ir 3.3.10 punktų reikalavimus numatyti kaip alternatyvą, nes nustatyti kvalifikacijos reikalavimai teisėti, būtini ir proporcingi Pirkimo objektui.
 2. Ieškovė 2017-07-28 pateikė atsakovei pretenziją ir reikalavo išskaidyti Pirkimo objektą į dalis, nes perkami darbai 233 objektuose yra skirtingi, arba panaikinti Pirkimo sąlygų 3.3.9 ir 3.3.10 punktus, panaikinti perkančiosios organizacijos 2017-07-21 atsakymą bei atlikti Pirkimo sąlygų 3.3.11 punkto patikslinimą. Atsakovė ją patenkino dalinai, t. y. Pirkimo sąlygų 3.3.9 punktą pakeitė ir reikalavimą patikslino nuo 0,8 iki 0,6 mln. Eur be PVM sumažindama įvykdytos arba vykdomos bent vienos šilumos punktų modernizavimo ir/ar rekonstrukcijos darbų sutarties vertę, o reikalavimus dėl Pirkimo objekto išskaidymo arba Pirkimo sąlygų 3.3.10 punkto reikalavimų panaikinimo atmetė.
 3. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės atsakymu į pretenziją, kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėtais Pirkimo sąlygų 2.5, 3.3.9, 3.3.10 punktus ir nutraukti Konkursą.

11Dėl Pirkimo sąlygų 2.5 reikalavimų

 1. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Konkurso pirkimo objektas pagrįstai neįskaidytas į atskiras dalis. Apeliantės teigimu, Pirkimu yra perkami itin skirtingos apimties, skirtingos pastatų paskirties (gyvenamosios ir negyvenamosios), absoliučiai skirtingos vertės šilumos punktų modernizavimo darbai, todėl atsakovė neteisėtai, fiktyviai ir nepagrįstai sustambino Pirkimo objektą, neteisėtai nesuskirstė Pirkimo objekto į atskiras dalis pagal savarankiškus šilumos punktus skirtingose negyvenamosios ir gyvenamosios paskirties pastatuose.
 2. Ginčo Pirkimas nėra skaidomas į dalis (Pirkimo sąlygų 2.5 p.). Teisėjų kolegija pažymi, kad nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai nėra nustatyta imperatyvi pareiga išskaidyti sudėtinį pirkimo objektą į kelias pirkimo objekto dalis, nors tai ir nereiškia, kad perkančioji organizacija šioje srityje turi visišką diskrecijos laisvę. Esminis reikalavimas – atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis. Nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog pirkimo objektų sujungimo pagrįstumo vertinimui ypač svarbus ir vienas viešųjų pirkimų principų – proporcingumo principas. Net ir tais atvejais, kai pirkimo objektų sujungimas lems mažesnį dalyvių skaičių, t. y. neleis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, tai neturėtų būti laikoma neteisėta, jei toks sujungimas ne tik pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pirkimo objektų išskaidymu, šio tikslo nebūtų galima pasiekti. Todėl Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas reikalavimas užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimas juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją negali būti suprantamas kaip visiškai absoliutus, tačiau bet koks perkančiosios organizacijos potencialus ar faktinis tiekėjų dalyvavimo viešojo pirkimo konkurse varžymas turi atitikti tokio varžymo tikslingumo ir pagrįstumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).
 3. Byloje nustatyta, kad Pirkimas yra organizuojamas įgyvendinant projektą „Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)”, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pirkimas yra vykdomas, įgyvendinant 2-ą projekto etapą, kurio metu Visagino miesto šildymo sistema iš atviro tipo turi būti modernizuota į uždaro tipo sistemą. Projekto 1-u etapu buvo modernizuotas 1 Visagino mikrorajonas bei įrengta dispečerinė visam miestui (1-am, 2-am ir 3-iam mikrorajonams), tuo tarpu, projekto 2-u etapu siekiama modernizuoti Visagino miesto 2 ir 3 mikrorajonus, visus modernizuotus šilumos mazgus pajungiant į 1-u etapu įsigytą ir šiuo metu perkančiosios organizacijos turimą vientisą duomenų nuskaitymo, kaupimo, nuotolinio perdavimo ir valdymo sistemą esamoje aparatinėje platformoje (t.y. pajungti į atsakovės turimą dispečerinę). Pirkime yra numatytas šilumos punktų distancinis valdymas ir sistema (Techninės specifikacijos 3.18-3.22 p.), kai visi modernizuoti punktai turi turėti bendrą valdymą, kuris turi būti integruotas į jau atsakovės turimus ir esamus serverius, suderinant ir paliekant veikiantį 1-u projekto etapu modernizuoto 1 mikrorajono valdymą. 1-o ir 2-o etapų, įgyvendinamų skirtingais pirkimais, atsakovė ketina įsigyti įsigis du skirtingus valdiklius bei bendrą sistemos valdymą, t. y. vieną valdiklį pasiūlė 1-ą etapą vykdęs tiekėjas, tuo tarpu ginčo Pirkimo atveju Pirkimą gali laimėti kitas tiekėjas, pasiūlysiantis tokį patį arbą kitą skirtingą valdiklį. Priešingu atveju, skaidant Pirkime ketinamus įsigyti šilumos punktų modernizavimo darbus į atskiras dalis, perkančioji organizacija būtų priversta įsigyti žymiai daugiau valdiklių, galimai net 193 skirtingus valdiklius, bei tiek pat skirtingų valdymui skirtų programų, kas sistemos administravimą ir valdymą padarytų neįmanomą, t. y. dispečerinės darbas taptų neįmanomas.
 1. Byloje nustatyta, kad įrengtų valdiklių didelis skaičius apsunkintų bendros sistemos valdymą bei šilumos punktų eksploatacijos metu nustatytų trikdžių šalinimą. Be to, nebūtų įmanoma užtikrinti, jog atskiros sistemos dalys derėtų tarpusavyje ir užtikrintų bendrą vieningą ir sklandų sistemos veikimą. Kilę sistemos veikimo nesklandumai sąlygotų gausybę ginčų tarp atsakovės ir skirtingų rangovų, įrengusių valdiklius, dėl ko nukentėtų ne tik atsakovės turimi laiko, žmogiškieji ir finansų resursai, bet ir, svarbiausia, viešasis interesas dėl vartotojų (gyventojų) teisių užtikrinimo. Neabejotinai būtų pažeistos vartotojų teisės, nes gyventojai negalėtų tinkamai naudotis centrinio šildymo sistema (tai ypač aktualu senyvo amžiaus žmonėms, ligoniams, taip pat jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus, be kita ko, situacija tampa itin jautri visiems gyventojams šaltuoju metų sezonu, taip pat itin svarbu, kad vanduo būtų tinkamai pašildomas, kad neįvyktų legioneliozės protrūkių (dėl per vėsaus vandens) ir ar odos nudeginimų (dėl per karšto vandens)). Kiekvienas atskiras rangovas prisiimtų atsakomybę tik už jo sistemos dalies tinkamą veikimą, bet ne už bendrą tinkamą sistemos funkcionavimą.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad projekte „Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)” tinkamomis finansuoti lėšomis yra pripažįstamos tik lėšos, skirtos modernizuoti šilumos punktus būtent juos pajungiant į vieną 1-u etapu nupirktą dispečerinę, t. y. naujų serverių pirkimas nėra numatytas ir šiuos kaštus, jei Pirkimas būtų vykdomas Ieškovo nurodytu būdu, turėtų dengti atsakovė, o tuo pačiu ir vartotojai. Neįgyvendinus bent vienos šiuo Pirkimu įsigyjamos veiklos, iškiltų didelė rizika neįgyvendinti viso projekto „Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)”, dėl ko tiek atsakovė, tiek visas Visagino miestas patirtų didžiulę žalą – atsakovė netektų 7 mln. Eur finansavimo 2-am projekto etapui bei turėtų grąžinti 1-am projekto etapui panaudotas 5 mln. Eur lėšas, nes projekto rezultatai nebūtų pasiekti, t. y. centrinio šildymo sistema nebūtų modernizuota į uždaro tipo sistemą pagal patvirtintus projekto reikalavimus. Tokios pačios pasekmės yra numatytos ir tuo atveju, jei projekto veiklos (viso miesto atviro tipo centrinio šildymo sistemos perėjimas į uždaro tipo sistemą) nebus baigtos įgyvendinti iki 2020-09-30.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad Pirkimo objekto skaidymas į dalis yra negalimas dėl techninių priežasčių. Tik bendro Pirkimo objekto nustatymas užtikrins tinkamą įdiegtos sistemos veikimą bei funkcionalumą, atitinkamai, tinkamą vartotojų teisių užtikrinimą. Perkančiosios organizacijos sprendimas yra pagrįstas svarbiomis priežastimis (pagrindų pobūdžio vertinimas) ir šis sprendimas yra vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis (proporcingumas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-07-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017).
 1. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Pirkimu ketinami pirkti šilumos punktų modernizavimo darbai iš esmės yra vienarūšiai, todėl juos skaidyti nėra jokio pagrindo. Pirkime nurodytų šilumos punktų skaidymas į atskiras dalis būtų neekonomiškas ir neracionalus.
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, skaidyti Pirkimo objektą į 193 atskiras dalis ir (ar) organizuoti atskirus tarptautinės vertės pirkimus šilumos punktams modernizuoti, kurių būtų net 193, būtų aiškiai nei protinga, nei racionalu – Pirkimo organizavimo ir vykdymo kaštai, o vėliau ir sutarčių administravimo bei vykdymo kaštai, viršytų savivaldybės turimus kaštus ir turimus žmogiškuosius resursus. Dėl to darytina išvada, kad daug ekonomiškiau vykdyti ir administruoti vieną viešojo pirkimo sutartį.
 1. Perkančiosios organizacijos ir pirmosios instancijos teismo argumentus bei išvadas dėl ginčo Pirkimo neskaidymo į atskiras dalis patvirtina VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros pritarimas darbų pirkimui pagal patvirtintas Pirkimo sąlygas, tarp jų ir pagal sąlygas dėl neišskaidyto Pirkimo objekto, išdėstytas 2017-05-16, 2017-06-16, 2017-09-19 raštuose, taip pat UAB „Projektų rengimo centras“, kuri su atsakove yra sudariusi sutartį Nr. 5-113 dėl techninės pagalbos paslaugų įgyvendinant projekto „Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“, 2017-09-04 rašte Nr. 17-212 nurodytos aplinkybės. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai ir su apeliaciniu skundu pateikta į bylą 2017-11-13 eksperto išvada nepaneigia nei perkančiosios organizacijos, nei pirmosios instancijos teismo išvadų dėl ginčo Pirkimo neskaidymo į dalis. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas byloje nėra paskyręs teismo ekspertizės, su apeliaciniu skundu pateikta nurodyta 2017-11-13 eksperto išvada negali pakeisti VPĮ nustatytų perkančiosios organizacijos teisių dėl pirkimų sąlygų nustatymo. Ekspertizė nėra ir negali būti tiekėjų naudojama kaip priemonė išsireikalauti pakartotinį pirkimo sąlygų vertinimą bei nustatymą.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytą, sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad Konkurso sąlygų 2.5 punkto sąlyga yra teisėta ir pagrįsta. Apeliantė nagrinėjamu atveju neįrodė, kad skaidyti Pirkimo objektą į atskiras dalis pagal atskirus šilumos punktus ir tokiu būdu valdyti vieną sistemą (dispečerinę) su daug skirtingų valdiklių ir programų perkančiajai organizacijai ir vartotojams būtų ekonomiškiau ir (ar) racionaliau. Apeliantė taip pat neįrodė, kad skaidant Pirkimo objektą pagal atskirus šilumos punktus, būtų užtikrintas viešasis interesas dėl visuomenės saugumo ir sveikatos, t. y. tinkamai veikiančios centrinio šildymo sistemos.

12Dėl Pirkimo sąlygų 3.3.9 p. ir 3.3.10 p. reikalavimų

 1. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad Konkurso sąlygų 3.3.9 ir 3.3.10 punktai yra neproporcingi, nepagrįsti ir dirbtinai ribojantys tiekėjų konkurenciją, o perkančioji organizacija privalėjo skaldyti Pirkimo objektą į dalis ir kiekvienai atskirai daliai nustatyti atskirus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kurie turėjo būti proporcingi perkamų darbų pobūdžiui ir apimčiai.
 1. Viešųjų pirkimų įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacijos reikalavimus Perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati Perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju Pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).
 1. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų 2.2 punktas apibrėžia Pirkimo objektą, į kurį patenka techninio projekto parengimas (ne daugiau kaip 1 vnt.), techninio projekto korektūra (ne daugiau kaip 1 vnt.), darbo projektų parengimas (ne daugiau kaip 180 vnt.), darbų atlikimas objektuose (ne daugiau kaip 193 vnt.), dispečerinės programinės įrangos atnaujinimo paslaugos ir šilumos punktų prijungimas prie duomenų valdymo sistemos, apskaitos punktų įrengimo darbai ir kiti su tuo susiję darbai (ne daugiau kaip 1 vnt.), viešinimas (ne daugiau kaip 1 vnt.).
 1. Pirkimo sąlygų 3.3.9 punktas Nustatė „Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą trumpiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo dienos turi būti tinkamai įvykdęs ar vykdyti bent vieną šilumos punktų modernizavimo ir / ar rekonstrukcijos darbų sutartį, kurios vertė arba vykdomos sutarties įvykdytos dalies vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,8 mln. EUR be PVM“.
 1. Pirkimo sąlygų 3.3.10 punktas Nustatė „Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs ar vykdyti bent vieną šilumos punktų su automatizuoto nuotolinio valdymo ir duomenų nuskaitymo sistema modernizavimo ir / ar rekonstrukcijos darbų sutartį, kurios pagrindu turi būti modernizuota ir / ar rekonstruota ne mažiau kaip 30 šilumos punktų“.
 1. Pagal bylos duomenis Pirkimu ketinama pirkti 193 objektuose esančių šilumos punktų modernizavimo darbus, projekto vertė siekia apie 7 mln. Eur. Pirkimo sąlygų 3.3.9 p. nustato reikalavimą būti įvykdžius sutartį ne mažiau kaip 0,6 mln. Eur be PVM vertės, o Pirkimo sąlygų 3.3.10 p. nustato reikalavimą būti įvykdžius sutartį bent 30-yje objektų. Pirkimo sąlygų 3.3.9 p. ir 3.3.10 p. reikalavimai yra būtini ir proporcingi Pirkimo objektui. Bylos duomenimis nustatyta, kad numatoma Pirkimo vertė yra itin didelė, darbai bus atliekami net 193 objektuose, o darbų terminai laikytini pakankamai trumpais (atsižvelgiant į gauto finansavimo sąlygas darbus pabaigti ir priduoti iki 2020 m. rugsėjo 30 d.), todėl perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 32 str. 1 d., privalo įsitikinti, kad Pirkimo laimėtojas bus pajėgus per nustatytus terminus įvykdyti Pirkimo sutartį. Reikalavimai yra tiesiogiai susiję su Pirkimo objektu (reikalaujama panašios sutarties įvykdymo) bei proporcingi Pirkimo objektui. Dėl to darytina išvada, kad nėra pagrindo abejoti nustatytų reikalavimų pagrįstumu.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantė neįrodė, kad 0,6 mln. Eur ir 30 objektų yra neproporcingi 7 mln. Eur ir 193 objektų.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad Pirkimo sąlygų 3.3.9 p. ir 3.3.10 p. atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijas. Reikalavimai yra konkurencingi ir nėra pritaikyti jokiam konkrečiam tiekėjui, nes pasiūlymus Pirkime gali teikti pavieniai, tiek susikooperavę ūkio subjektai, Pirkime gali dalyvauti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje veikiantys ūkio subjektai, o rinkoje egzistuoja daugiau nei vienas tiekėjas, tenkinantis keliamus reikalavimus.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad visiško lygiateisiškumo arba konkurencijos ribojimo objektyviai negalima išvengti, kadangi bet koks reikalavimas kvalifikacijai tam tikra dalimi riboja konkurenciją ir visada atsiras tiekėjų, kurie netenkins vieno ar kito kvalifikacijos reikalavimo. Svarbu, kad reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai būtų pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs bei aiškūs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008). Vien tai, kad vienas ar kitas potencialus tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, savaime negali reikšti, jog toks reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio; tam, kad būtų galima padaryti tokią išvadą, reikia nustatyti, jog šis reikalavimas nėra pagrįstas būtinybe tinkamai organizuoti perkančiosios organizacijos veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad neįrodė, kad kvalifikaciniai reikalavimai yra neproporcingi Pirkimo objektui.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad Pirkimo sąlygų 3.3.9 p. bei 3.3.10 p. įtvirtinti kvalifikaciniai reikalavimai yra proporcingi Pirkimo objektui.

13Dėl papildomų reikalavimų ir ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos

 1. Apeliantė apeliaciniu skundu ginčija Konkurso sąlygų 3.3.7 punkto reikalavimus. Apeliantės teigimu, atsakovė 2017-10-12 raštu iš esmės nustatė visiškai naujas Konkurso sąlygas, t. y. iš esmės pasikeitė tiek potencialiems Konkurso dalyviams taikomi kvalifikaciniai reikalavimai (kardinaliai pakeistas Konkurso sąlygų 3.3.7 punktas), tiek ir pats Konkurso pirkimo objektas sumažėjo daugiau negu 20 proc.
 1. Lietuvoje įtvirtinta perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją (VPĮ 93 str. 3 d.). Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia, turi perkančiajai organizacijai pateikti pretenziją. Pretenzija turi būti pateikta per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.).
 1. Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus peržiūros institucijai – teismui, – ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo pretenzijoje apskųstais perkančiosios organizacijos sprendimais. Kasacinio teismo praktikoje šios pozicijos laikomasi nuosekliai, ji įtvirtinta CPK 4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Priešingas VPĮ V skyriaus nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui ir lemtų besąlygišką tiekėjo teisę, pavyzdžiui, skųsti konkurso sąlygas po to, kai jo pasiūlymas nebuvo vertinamas dėl kvalifikacijos neatitikties arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad šios teisių gynimo stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus. Kasacinio teismo ne kartą akcentuota pretenzijos perkančiajai organizacijai padavimo svarba, inter alia, dėl tiekėjo teisių apimties teismo procese. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-09-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2015-10-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015).
 1. Nurodytos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, taikomos tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus teismui, teisinio reglamentavimo, kad ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje, aiškinimas taikytinas atsižvelgiant į sisteminius teisės aiškinimo ryšius su teismo pareigų apimčių vertinimu ex officio spręsti dėl perkančiųjų organizacijų veiksmų teisėtumo.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų iniciatyvos teisė spręsti tam tikrus klausimus ex officio koreliuoja su perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-06-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015). Jeigu tiekėjas praleidžia terminus pasinaudoti ikiteismine ginčo sprendimo tvarka arba teisme pareiškia reikalavimus, kurie nebuvo nagrinėjimo dalykas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje, tokie reikalavimai turėtų būti nagrinėjami teisme tik teismui pripažinus perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumą.
 1. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtais Konkurso sąlygų 2.5, 3.3.9 ir 3.3.10 punktus ir tuo pagrindu nutraukti Konkursą.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytą, konstatuoja, kad priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo ieškovės pateiktais rašytiniais paaiškinimais dėl Pirkimo sąlygų 3.3.7 punkto. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra pagrindo ex officio pasisakyti dėl Pirkimo sąlygų 3.3.7 punkto.

14Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvadų

 1. Apeliantė nurodo, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir nemotyvuodamas nurodė, kad ieškovės nurodomos VPT išvados priimtos kitomis aplinkybėmis. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus šiuos apeliantės argumentus.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovės nurodytos VPT išvados yra priimtos kituose ir su ginčijamu Pirkimu nieko bendro neturinčiuose viešuosiuose pirkimuose. Dėl to darytina išvada, kad ieškovės nurodomos VPT išvados įrodomosios galios neturi, sprendžiant ginčą šioje byloje.
 1. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad ūkio subjektų veiklos kontrolės institucijos rašto vertinimas, neatsižvelgiant į jo turinį, nes šis raštas suformuotas kaip preliminari nuomonė, o ne sprendimas dėl įstatymų pažeidimo, laikytinas pernelyg formaliu ir nevisapusišku, nes tokia raštu pateikta valstybės įstaigos pozicija – rašytinis įrodymas, byloje vertintinas kartu su kitais įrodymais. Toks dokumentas, atsižvelgiant į jo turinį, nelaikytinas prima facie įrodymu (CPK 197 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014). Dėl to darytina išvada, jog valstybės institucijos byloje pateiktos išvados, priimtos esant absoliučiai skirtingoms faktinėms aplinkybėms, neturi didesnės įrodomosios galios už kitus įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015).

15Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

16Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad Panevėžio apygardos teismo 2017-10-30 sprendimas paliktinas nepakeistu, apeliacinis skundas atmestinas.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB „IRDAIVA“ nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.
 4. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija prašė priteisti iš ieškovės 2 420 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punkte nustatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijose nustatyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą nustatytas 1,3 koeficientas (Rekomendacijos 8.11 p.) nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.
 6. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti viršija maksimalius kriterijus, todėl iš ieškovės (apeliantės) atsakovei priteisiamų šių išlaidų suma mažinama iki 1 090 Eur.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

19Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš ieškovės UAB „IRDAIVA“, j. a. k. 300122690, atsakovei Visagino savivaldybės administracijai, j. a. k. 188711925, vieną tūkstantį devyniasdešimt eurų (1 090 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai