Byla e2-3094-204/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui D. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo D. T. 477,83 Eur skolą, kurią sudaro: 159,46 Eur negrąžinta paskola, 318,37 Eur palūkanų suma po kredito grąžinimo termino ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad pradinė kreditorė UAB „4finance“, valdanti sistemą www.smscredit.lt, ir atsakovas D. T. 2013-09-16 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 726794001 (toliau – Sutartis), kuria kreditorė paskolino atsakovui 43,44 Eur sumą 30 dienų terminui. Atsakovas, remdamasis Sutarties 2.10 punktu, 2013-09-26 pateikė prašymą papildomai 28,96 Eur, 2013-09-27 – dar 43,44 Eur , 2013-10-01 dar 28,96 Eur ir 57,92 Eur, 2013-10-04 – dar 86,89 Eur kredito sumoms. Atsakovas, remdamasis Sutarties 3.7 punktu, pratęsė skolos grąžinimo terminą. Atsakovas 2013-11-15 turėjo grąžinti 289,95 Eur skolą. Atsakovas dalį skolos sumokėjo, liko negrąžinta 159,46 Eur skola. Ieškovė prašo priteisti ir 318,37 Eur palūkanų, paskaičiuotų po kredito grąžinimo termino.

3UAB „4finance“ ir International Risk Management OÜ 2015-12-21 sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria International Risk Management OÜ įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą, o 2016-03-10 buvo pasirašyta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria International Risk Management OÜ perleido UAB „Finansų administravimas“ visas reikalavimo teises į atsakovo skolą. Atsakovas buvo informuota apie reikalavimo perleidimą, buvo įpareigotas įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, tačiau jis prievolės neįvykdė.

4Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

5Kadangi ieškinio suma neviršija dviejų tūkstančių eurų, šalys bylos nagrinėti žodinio proceso tvarka neprašė, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (CPK 441 str.).

6Teismas

konstatuoja:

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, pradinė kreditorė UAB „4finance“, valdanti sistemą www.smscredit.lt, ir atsakovas D. T. 2013-09-16 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 726794001, kuria kreditorė paskolino atsakovui 43,44 Eur sumą 30 dienų terminui. Atsakovas, remdamasi Sutarties 2.10 punktu, 2013-09-26 pateikė prašymą papildomai 28,96 Eur, 2013-09-27 – dar 43,44 Eur , 2013-10-01 dar 28,96 Eur ir 57,92 Eur , 2013-10-04 – dar 86,89 Eur kredito sumoms. Atsakovas, remdamasis Sutarties 3.7 punktu, pratęsė skolos grąžinimo terminą. Atsakovas 2013-11-15 turėjo grąžinti 289,95 Eur skolą, tačiau kredito pilnai negrąžino, liko nesumokėta 159,46 Eur suma.

82015-12-21 pradinė kreditorė UAB „4finance“ reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“.

9CK 6.101 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Ieškovė informavo atsakovę apie tai, kad ji įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą, išsiųsdama jai 2016-04-25pranešimą apie reikalavimo teisės perleidimą ir pareikalavo sumokėti skolą (CK 6.109 str. 1 d.).

10Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 159,46 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis).

11Ieškovė taip pat paskaičiavo 318,37 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 106,12 Eur.

12Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d., 6.874 str. 1 d.).

13Taip pat iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos - 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 441 str.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo D. T., asmens kodas ( - ) 159,46 Eur skolos, 106,12 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 265,58 Eur sumą nuo 2017-10-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai