Byla e2-1364-1120/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 8 d. nutarties, kuria ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BISERIS“ reikalavimams užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, trečiasis asmuo byloje – UAB „Brosta“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė Tikniūtė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 8 d. nutarties, kuria ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BISERIS“ reikalavimams užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, trečiasis asmuo byloje – UAB „Brosta“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „BISERIS“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) pripažinti neteisėtu atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – atsakovė) 2020 m. birželio 19 d. praneštą sprendimą suteikti ieškovui tik labai ribotą laimėjusio pasiūlymo dalį susipažinimui ir netinkama apimtimi taikant konfidencialios informacijos apsaugą likusiai pasiūlymo daliai; 2) pripažinti neteisėtu atsakovės 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą pripažinti trečiąjį asmenį UAB „Brosta“ (toliau – trečiasis asmuo) pirkimo laimėtoju I-III, VI-VIII, X-XII, XIV, XVI pirkimo dalyse, įpareigoti atmesti trečiojo asmens pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę pirkime. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę sustabdyti pirkimo procedūras, nesudaryti pirkimo sutarčių su trečiuoju asmeniu iki ginčo šioje byloje išnagrinėjimo pabaigos, o jeigu pirkimo sutartys jau būtų sudarytos – sustabdyti tų sutarčių vykdymą.

72.

8Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė grindė šiais argumentais: ieškinys yra preliminariai pagrįstas – ieškinio forma ir turinys atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) reikalavimus, ieškovė išsamiai aptarė faktines aplinkybes, pateikė įrodymus, pareikšti reikalavimai nėra deklaratyvūs. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas bus apsunkintas arba apskritai neįmanomas, t. y. atsakovė sudarys viešojo pirkimo sutartis ir pirkimas bus laikomas pasibaigusiu (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 29 straipsnio 2 dalies 3 punktas), todėl net teismui panaikinus atsakovės sprendimus, bus negalimas grįžimas į ankstesnes pirkimo procedūras. Be to, trečiajam asmeniui įvykdžius dalį darbų dėl jų specifikos bus negalimas likusių darbų perdavimas kitiems tiekėjams, taip pat – apsunkinta ieškovės galimybė įrodyti patirtus nuostolius. Galiausiai, pirkimu siekiamas tikslas nesudaro ypatingos skubos, todėl pirmenybė turėtų būti teikiama viešajam interesui užtikrinti skaidrias pirkimo procedūras ir racionalų viešųjų lėšų panaudojimą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Nurodė, kad pirkimo procedūrų sustabdymas nepažeis viešojo intereso, nes nėra duomenų, kad šio pirkimo objekto poreikį būtina patenkinti per kokį nors apibrėžtą trumpą terminą, todėl sąžiningai konkurencijai turi būti teikiamas prioritetas. Nenustačius neabejotino neatidėliotino pagrindo kuo skubiau užbaigti pirkimą, teismas sprendė, jog dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant. Be kita ko, teismas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovės grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią padėtį būtų apsunkintas. Papildomai nurodė, kad viešųjų pirkimų bylos yra nagrinėjamos operatyviau nei kitos bylos (CPK 423(8) straipsnio 4 dalis, 423(9) straipsnio 3 dalis), todėl ginčo procedūrų sustabdymas neturėtų užsitęsti.

12III. Atskirojo skundo argumentai

134.

14Atskirajame skunde atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 8 d. nutartį, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

154.1.

16Pirmosios instancijos teismas ieškinio preliminaraus pagrįstumo iš esmės nevertino, savo išvados niekaip nemotyvavo, tik deklaratyviai nurodė nenustatęs akivaizdžių ieškinio nepagrįstumo požymių. Ieškinio prima facie (preliminarų) nepagrįstumą patvirtina jau vien prašymas dėl įrodymų išreikalavimo, t. y. šiame proceso etape ieškovė nedisponuoja jos ieškinio argumentus pagrindžiančiais įrodymais, o tai suponuoja išvadą, kad ieškinys grindžiamas tik subjektyviu faktinių aplinkybių vertinimu.

174.2.

18Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos sprendimai pripažįstami neteisėtais, šalys turi būti grąžinamos į pirminę, prieš pažeidimo padarymą buvusią padėtį. Papildomai, palankaus teismo sprendimo atveju ieškovei visais atvejais išlieka teisė pasinaudoti kitais teisių gynimo būdais (pavyzdžiui, ieškovė galėtų reikalauti žalos atlyginimo).

194.3.

20Aplinkybė, kad įstatymas nustato pakankamai trumpus bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo terminus, nereiškia, kad dėl to pirkimo procedūros turi būti stabdomos.

214.4.

22Ginčo viešuoju pirkimu siekta įsigyti kelių horizontaliojo ženklinimo darbus. Kelių horizontalusis ženklinimas yra vienas iš pagrindinių saugų eismą užtikrinančių kelio elementų. Laiku neatnaujintas kelių ženklinimas sukeltų neigiamų pasekmių kelių naudotojams, kiltų daugiau eismo įvykių. Be to, laikas, kuomet gali būti atliekami kelių ženklinimo darbai yra ribotas, nes darbai gali būti atliekami tik šiltuoju metų laiku ir tik esant tinkamoms oro sąlygoms. Laiku neatnaujinus kelio ženklų, tektų laukti kitų metų pavasario, o tai reiškia, kad tamsiausiu metų laiku (rudenį, žiemą) keliai liktų su netinkamos kokybės ženklinimu ir tokiu būdu būtų keliama grėsmė eismo dalyvių saugumui.

234.5.

24Ginčijama nutartimi prioritetas teikiamas vien ieškovės interesams, tačiau sumenkinamas visuomenės interesas turėti saugias eismo sąlygas, kuriam užtikrinti ir buvo organizuotas pirkimas (neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės viršija potencialią naudą).

255.

26Atsiliepime ieškovė prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 8 d. nutartį. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

275.1.

28Teismas, priešingai nei nurodo atsakovė, atliko ieškinio prima facie (preliminarų) vertinimą ir nurodė: „ieškovas ieškinyje suformulavo reikalavimus, pateikė faktinius bei teisinius argumentus bei, ieškovo įsitikinimu, reikalavimus pagrindžiančius įrodymus, todėl nėra pagrindo spręsti, jog ieškinio reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti.“ Ieškovės teigimu, atsakovė pati neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė suteikti ieškovei teisę susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu ir informacija, kuri negali būti laikoma konfidencialia, bei taip apribojo ieškovės teisę į gynybą, o dabar nepagrįstai teigia, kad dėl tokių jos veiksmų ieškinys yra preliminariai nepagrįstas.

295.2.

30Jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų netaikomos, pirkimo procedūros būtų tęsiamos toliau ir su trečiuoju asmeniu būtų sudarytos pirkimo sutartys. Pagal VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 1 punktą sudarius pirkimo sutartį, pirkimo procedūros pasibaigia. Atitinkamai, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir tenkinus ieškinį, ieškovė negalėtų būti grąžinta į prieš pažeidimą buvusią padėtį, o teismas turėtų spręsti dėl sudarytų sutarčių teisėtumo ir jų galiojimo.

315.3.

32Nestabdžius pirkimo dalis darbų būtų atlikta. Atitinkamai, tenkinus ieškinį, nauji pirkimai būtų skelbiami jau dėl kitokių, mažesnių darbų apimčių. Palankus teismo sprendimas iš esmės liktų neįvykdytas.

335.4.

34Ieškovė siekia kaupti patirtį vykdant panašius pirkimus, nes tokio pobūdžio patirtis ieškovei būtų naudinga kituose pirkimuose. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ši galimybė ieškovei nebūtų grąžinta palankaus teismo sprendimo atveju.

355.5.

36Poreikis pirkimo objektu atsakovei buvo žinomas iš anksto, todėl ji turėjo visas galimybes pirkimą paskelbti laiku. Viešuosiuose pirkimuose kylantys ginčai nėra aplinkybės, kurių perkančioji organizacija negali numatyti ir kurioms atsiradus galėtų pateisinti atsirandančią skubą pirkimo objektui.

375.6.

38Pagal viešai prieinamus Lietuvos kelių policijos skelbiamus duomenis nusidėvėjęs kelių horizontalusis ženklinimas nėra tarp eismo įvykių, kuriuose nukentėtų žmonės, priežasčių, todėl atsakovės argumentai dėl eismo dalyvių saugumo užtikrinimo yra nepagrįsti.

39Teismas

konstatuoja:

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

416.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

437.

44Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria byloje nuspręsta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

45Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

468.

47Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos abi šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, pagrindžiama, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018). Papildomai, CPK 4237 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad viešųjų pirkimų bylose teismas, priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaujasi ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

489.

49Preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nėra pagrindo spręsti, jog ieškovės reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti. Atsakovė nesutinka su teismo vertinimu, nurodo, kad ši teismo išvada yra nemotyvuota, neišsami. Atsakovės teigimu, ieškinys nėra preliminariai pagrįstas ir tą įrodo ieškovės pateiktas prašymas dėl įrodymų išreikalavimo, t. y. ieškovė neturi įrodymų savo reikalavimams pagrįsti, o jos ieškinys yra tik subjektyvi faktinių aplinkybių interpretacija.

5010.

51Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pareigą patikrinti, ar ieškinio reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, ar ieškovas pasirinko leistiną ir aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas siekiant užtikrinti reikalavimą, kuris pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014).

5211.

53Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė ieškinį dėl atsakovės viešajame pirkime priimtų sprendimų panaikinimo (VPĮ 101 straipsnis 1 dalies 1 punktas), teigė, kad atsakovės sprendimas pripažinti trečiąjį asmenį pirkimo laimėtoju I-III, VI-VIII, X-XII, XIV, XVI pirkimo dalyse yra neteisėtas. Toks ieškovės galimai pažeistų teisių gynybos būdas yra leistinas ir įmanomas. Teismo vertinimu, ieškinys atitinka CPK reikalavimus, suformuotas aiškus ieškinio dalykas ir pagrindas, pateikti faktiniai ir teisiniai argumentai, pridėti įrodymai, kuriais ieškovė grindžia savo reikalavimus, todėl nėra pagrindo išvadai, kad ieškinys yra akivaizdžiai neapgrįstas.

5412.

55Nesutiktina su atsakovės teiginiu, kad ieškovės pateiktas prašymas dėl įrodymų išreikalavimo įrodo ieškinio preliminarų nepagrįstumą. Kaip minėta, ieškovė pateikė turimus įrodymus, jos vertinimu, pagrindžiančius nurodytas faktines aplinkybes, o likusius įrodymus prašė teismo išreikalauti iš atsakovės, kadangi šie įrodymai ieškovei nėra prieinami. Tai, kad ieškovė naudojasi savo procesine teise ir siekia gauti papildomus įrodymus, kuriuos atsakovė ieškovei atsisakė pateikti, ir kurie, ieškovės vertinimu, sustiprintų jos poziciją, nesuteikia pagrindo išvadai, kad dėl šios aplinkybės ieškinys tampa akivaizdžiai neapgrįstas. Šiuo atveju, egzistuoja tikimybė, kad išreikalavus įrodymus iš atsakovės ir juos įvertinus kartu su ieškovės į bylą jau pateiktais, bus įrodytos ieškinyje išdėstytos aplinkybės, taigi, ieškinys pirmosios instancijos teismo pagrįstai įvertintas kaip preliminariai pagrįstas. Pažymėtina, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą pasisakoma tik dėl galimybės tenkinti ieškinį buvimo, tačiau nevertinamas nei įrodymų pagrįstumas, nei jų pakankamumas ieškiniui patenkinti.

5613.

57Kaip minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina nustatyti ir tai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas iš esmės pasunkės ar pasidarys neįmanomas.

5814.

59Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovės grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią padėtį bus galimai apsunkintas. Atsakovė su tokia teismo pozicija nesutinka ir nurodo, kad teismui nustačius neteisėtus perkančiosios organizacijos veiksmus ginčo šalys yra grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Be to, ieškovė savo teises galės ginti kitais teisių gynybos būdais.

6015.

61Sutiktina su atsakovės argumentu, kad pagal bendrąją taisyklę, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, teismui nustačius neteisėtus perkančiosios organizacijos veiksmus ginčo šalys yra grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, kai teismo sprendimu pripažinus perkančiųjų organizacijų veiksmų neteisėtumą, jos kartu įpareigojamos toliau tęsti pirkimo procedūras, t. y. jose atlikti pakartotinius veiksmus ir dėl to priimti atitinkamus sprendimus. Vis dėlto, tokio modelio išimtimi laikytinos situacijos, kai pripažinus perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, nelieka pagrindo bei poreikio pakartotinai atlikti procedūrinių veiksmų (pavyzdžiui, sudaryta ir (ar) įvykdyta viešojo pirkimo sutartis, kuri dėl viešojo intereso išsaugoma, o teismas paskiria alternatyvią sankciją). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-690/2019).

6216.

63Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir ieškinį tenkinus, ieškovės grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią padėtį bus apsunkintas. Taip gali atsitikti dėl nesustabdžius ginčo pirkimo sudarytų ir pradėtų vykdyti (atsižvelgiant į tai, kad sutarties trukmė yra 5-6 mėn., galimai net įvykdytų) viešojo pirkimo sutarčių. Esant įvykdytoms pirkimo sutartims, ieškovės teisės šioje byloje būtų apgintos deklaratyviai. Esant įvykdytai didelei daliai pirkimo sutarčių, teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali spręsti išsaugoti sudarytas sutartis ir taikyti atsakovei alternatyvią sankciją, t. y. iš esmės ieškovė nepasiektų ieškiniu siekiamo rezultato. Ieškinį tenkinus ir teismui sprendus sudarytas sutartis panaikinti pasikeistų pirkimo apimtis jau įvykdytų sutarčių dalyje, t. y. ieškovė nebūtų grąžinta tiksliai į tą padėtį, kurioje buvo iki pažeidimo, tad ieškovės teisės liktų apgintos tik iš dalies. Be kita ko, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir tenkinus ieškinį, kiltų papildomas ginčas dėl sudarytų sutarčių galiojimo (išsaugojimo), taip pat galimas naujas ginčas dėl ieškovei padarytų nuostolių atlyginimo, t. y. siekdama efektyvios savo teisių gynybos ieškovė galimai bylinėsis papildomai. Atsižvelgiant į išvardintus potencialius neigiamus laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo padarinius, darytina išvada, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas iš esmės pasunkėtų.

6417.

65Papildomai pažymėtina, kad CPK 4237 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog viešųjų pirkimų bylose taikant laikinąsias apsaugos priemones būtina atsižvelgti į ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus ir viešąjį interesą. Be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

6618.

67Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant. Atsakovė su tokiu teismo vertinimu nesutiko ir nurodė, kad pirkimas gali būti vykdomas ribotą laiką, t. y. tik šiltuoju metų laiku. Be to, nespėjus iki rudens įgyvendinti horizontaliųjų kelio ženklų atnaujinimo darbų, kils rizika eismo dalyvių saugumui, padidės eismo įvykių, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršys jų teikiamą naudą.

6819.

69Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1885-790/2018).

7020.

71Kasacinio teismo praktikoje atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ir teismų taikomos bylų nagrinėjimo organizacinės priemonės suponuoja operatyvų viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą. Dėl to pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jau pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-690/2019).

7221.

73Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad viešasis interesas dėl kelių horizontaliojo ženklinimo nėra ypatingos, neatidėliotinos skubos. Šiuo metu šis visuomenės interesas yra patenkintas, o pirkimas vykdomas tik dėl kelių horizontaliojo ženklinimo atnaujinimo. Nors neabejotina dėl kelių horizontaliojo ženklinimo svarbos saugaus eismo užtikrinimui, tačiau, kaip teisingai pastebėjo ieškovė, nusidėvėjęs horizontalusis kelių ženklinimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių policijos duomenimis nėra priežastis dėl kurios tiesiogiai įvyktų eismo įvykiai, kuriuose nukentėtų žmonės. Manytina, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimą visuomenei nekils akivaizdžios, neatitaisomos žalos, todėl nagrinėjamu atveju prioritetas teikiamas viešajam interesui užtikrinti racionalų viešųjų lėšų panaudojimą ir sąžiningą konkurenciją.

74Dėl procesinės bylos baigties

7522.

76Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai ir teisingai įvertino ginčo situaciją ir pritaikė teisės aktų nuostatas, o atsakovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

77Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

78Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „BISERIS“ (toliau – ieškovė)... 7. 2.... 8. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė grindė šiais... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. 4.... 14. Atskirajame skunde atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020... 15. 4.1.... 16. Pirmosios instancijos teismas ieškinio preliminaraus pagrįstumo iš esmės... 17. 4.2.... 18. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika tuo atveju, kai... 19. 4.3.... 20. Aplinkybė, kad įstatymas nustato pakankamai trumpus bylų dėl viešųjų... 21. 4.4.... 22. Ginčo viešuoju pirkimu siekta įsigyti kelių horizontaliojo ženklinimo... 23. 4.5.... 24. Ginčijama nutartimi prioritetas teikiamas vien ieškovės interesams, tačiau... 25. 5.... 26. Atsiliepime ieškovė prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti ir palikti... 27. 5.1.... 28. Teismas, priešingai nei nurodo atsakovė, atliko ieškinio prima facie... 29. 5.2.... 30. Jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų netaikomos, pirkimo procedūros... 31. 5.3.... 32. Nestabdžius pirkimo dalis darbų būtų atlikta. Atitinkamai, tenkinus... 33. 5.4.... 34. Ieškovė siekia kaupti patirtį vykdant panašius pirkimus, nes tokio... 35. 5.5.... 36. Poreikis pirkimo objektu atsakovei buvo žinomas iš anksto, todėl ji turėjo... 37. 5.6.... 38. Pagal viešai prieinamus Lietuvos kelių policijos skelbiamus duomenis... 39. Teismas... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 41. 6.... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 43. 7.... 44. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria byloje... 45. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 46. 8.... 47. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 48. 9.... 49. Preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą pirmosios instancijos teismas... 50. 10.... 51. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie... 52. 11.... 53. Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė ieškinį dėl atsakovės viešajame... 54. 12.... 55. Nesutiktina su atsakovės teiginiu, kad ieškovės pateiktas prašymas dėl... 56. 13.... 57. Kaip minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina nustatyti ir... 58. 14.... 59. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos... 60. 15.... 61. Sutiktina su atsakovės argumentu, kad pagal bendrąją taisyklę,... 62. 16.... 63. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 64. 17.... 65. Papildomai pažymėtina, kad CPK 4237 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog... 66. 18.... 67. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad dėl... 68. 19.... 69. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad viešasis interesas apima... 70. 20.... 71. Kasacinio teismo praktikoje atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad viešųjų... 72. 21.... 73. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad viešasis interesas dėl kelių... 74. Dėl procesinės bylos baigties... 75. 22.... 76. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 77. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 78. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą....