Byla 2-935/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,SEVEN entertainment“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1324-360/2009 pagal ieškovo UAB ,,SEVEN entertainment“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybei dėl sprendimų koncesijos konkurse pripažinimo negaliojančiais. Tretieji asmenys byloje UAB ,,Bilietai LT“, UAB ,,Baltijos reklamos projektai“, UAB „Muzikos ekspresas“, UAB „SEVEN live“, UAB „Tiketa“, UAB „Universali arena“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,SEVEN entertainment“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės organizuoto konkurso „Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimas“ komisijos sprendimą, kuriuo UAB „SEVEN entertainment“ pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimų ir sprendimą, kuriuo buvo sudarytas konkurso dalyvių sąrašas pagal įvertinimų eiliškumą. Ieškinio įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti „Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo“ konkurso vykdymą, t. y. įpareigoti atsakovą nepriimti sprendimų dėl derybų su trečaisiais asmenimis eigos ir baigties, įpareigoti atsakovą nepasirašyti koncesijos sutarties, o atsakovui sudarius koncesijos sutartį, įpareigoti sustabdyti koncesijos sutarties galiojimą bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal koncesijos sutartį vykdymą iki bylos išnagrinėjimo.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies: sustabdė atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės organizuoto „Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo“ konkurso vykdymą, įpareigojo atsakovą nepriimti sprendimų dėl derybų su trečiaisiais asmenimis eigos ir baigties bei uždraudė atsakovui sudaryti koncesijos sutartį su trečiaisiais asmenimis.

5Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir pateikti 60 300 000 Lt sumos banko garantiją. Nurodė, kad ieškovo iniciatyva taikytos laikinosios apsaugos priemonės labai apsunkins ar padarys nebeįmanomą Europos Sąjungos 40 000 000 Lt paramos gavimą, taip pat būtų nepanaudotos 20 000 000 Lt lėšos, skirtos pagal valstybės investicijų programą. Pažymėjo, kad konkurso „Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimas“ 3.8 punkto sąlygose nustatyta atlyginimo užtikrinimo suma 300 000 Lt. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes atsakovas prašė taikyti 60 300 000 Lt banko garantiją.

6Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 3 d. nutartimi išsprendė keletą klausimų, taip pat patenkino atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo patenkino, įpareigojo ieškovą UAB „SEVEN entertainment“ iki 2009 m. birželio 12 d. į Klaipėdos apygardos teismo s1skait1 įmokėti 60 300 000 Lt arba pateikti tokios sumos banko garantiją. Teismas išaiškino, kad neįmokėjus šios sumos arba nepateikus banko garantijos iki nurodytos dienos, Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. balandžio 22 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos. Teismas nurodė, kad paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, kad dėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), ir atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų apskaičiavimą. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendė, kad atsakovas pagrindė savo prašymą, todėl jį teismas patenkino (CPK 147 str. 1 d.).

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,SEVEN entertainment“ prašo panaikinti šios teismo nutarties dalį, kuria patenkintas prašymas dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo ir šį klausimą išspręsti iš esmės – prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokias argumentais:

  1. Teismo nutartis nepagrįsta, nes atsakovas nepateikė duomenų, jog nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas, neįrodė, kad nuostolių gali atsirasti išvis ir ieškovas vėliau gali jų neatlyginti. Atsakovas taip pat nepateikė, kaip to reikalauja teismų praktika, preliminarių nuostolių paskaičiavimų. Atsakovo prašyme minima aplinkybė, kad sustabdžius atsakovo vykdomos koncesijos konkurso procedūras, kreipimosi dėl paramos gavimo ir jos gavimas būtų ženkliai apsunkintas ar net taptų neįmanomu savaime nereiškia, kad atsakovui parama iš viso nebus skirta. Priešingai nei teigia atsakovas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neužkerta kelio atsakovui pateikti paraišką dėl 2007-2013 metų Europos Sąjungos lėšų remiantis priemone ,,Nacionalinės svarbos turizmo projektai“.
  2. Ieškovas ir jo dukterinės bendrovės yra žinomos Lietuvoje, su jomis noriai bendradarbiauja verslo partneriai, bendrovės valdo tokius objektus kaip ,,Vichy“ vandens parkas, ,,Siemens“ arena. Teismas skundžiamoje nutartyje nepasisakė nei dėl galimų nuostolių dydžio, nei dėl laikinųjų apsaugos priemonių poveikio, neįvertino kitų bylai reikšmingų aplinkybių, t. y. teismas nemotyvavo savo sprendimo.
  3. Nuostolių užtikrinimo institutas nėra gynimosi nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas gali netaikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo, jei taikant šį institutą būtų paneigta asmens teisė į tinkamą teisminę gynybą. Atkreiptinas dėmesys, kad per skundžiamoje nutartyje nurodytą trumpą laiko tarpą neįmanoma surinkti 60 300 000 Lt.
  4. Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, liudijančių, kada tiksliai koncesininko paslaugos bus reikalingos, nes šiuo atveju konkurso laimėtojo paslaugų nereikės mažiausiai metus.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretieji asmenys UAB ,,Bilietai LT“, UAB ,,Baltijos reklamos projektai“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovas, siekdamas gauti Europos Sąjungos paramą, privalo paramą teikiančiai institucijai informaciją apie išrinktą Klaipėdos arenos koncesininką, kaip privalomą sąlygą paramai gauti. Pažymėtina, kad atmetus paraišką, arenos finansavimas sumažėtų tiek, kad jo neužtektų arenos statybai pradėti.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą Klaipėdos miesto savivaldybės administracija taip pat prašė atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas skundžiamoje nutartyje išnagrinėjo visas nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo sąlygas.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Byloje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas taikė atsakovo nuostolių, galimų dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis apelianto (ieškovo) skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

12Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo galimų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (dideli nuostoliai, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), esant objektyvaus pobūdžio prielaidoms apie galimų nuostolių atsiradimo realią tikimybę, preliminarų jų dydį (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-415/2008). Teismas, taikydamas nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, kiekvienu atveju turi išsiaiškinti, ar iš tikrųjų egzistuoja objektyvi tikimybė, kad atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galės patirti nuostolių, koks gali būti jų pobūdis ir preliminarus dydis, o vertindamas šias aplinkybes - vadovautis juos pagrindžiančiais įrodymais. Teismų praktikoje suformuotos taisyklės, kad galimi nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti prognozuojami realiai (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-321/2009, 2008 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-857/2008, 2008 m. lapkričio 6 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-826/2008). Tokį galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 12, 178 str.).

13Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas atsakovui taikė laikinąsias apsaugos priemones sustabdant atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės organizuoto „Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo“ konkurso vykdymą. Teismas skundžiama nutartimi patenkino atsakovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo ir įpareigojo ieškovą užtikrinti atsakovo nuostolius, galinčius atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą piniginį užstatą 6 300 000 Lt dydžio sumai arba pateikti šiai sumai banko garantiją. Teismas nurodė, kad atsakovo prašymas yra pagrįstas (b. l. 156-157).

14Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju skundžiamos teismo nutarties turinys sudaro pagrindą daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kokiu būdu dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti atsakovo nuostoliai, kokie įrodymai patvirtina tokių galimų nuostolių atsiradimą, netyrė ir neargumentavo, ar dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Šių aplinkybių tinkamas nustatymas leistų priimti pagrįstą ir teisėtą nutartį, atsakant į klausimą, ar šiuo atveju tikslinga ir teisinga taikyti atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą.

15Apeliantas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, ar nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimas galės būti apsunkintas, nesprendė ir nepasisakė dėl ieškovo pajėgumo atlyginti atsakovo galimus atsirasti nuostolius. Vien ta aplinkybė, kad atsakovui yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas patiria nuostolius bei yra pakankamas pagrindas taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą.

16Atsakovas nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį, sutampantį su projekto finansavimo suma grindė tuo, kad galutinė paraiškos dėl priemonės ,,Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ projekto finansavimo diena – 2009 m. liepos 1 d., tačiau teismas netyrė, kokias konkrečiai pasekmes tai gali sukelti ar sukėlė atsakovui, taip pat neanalizavo, ar teisė pateikti paraišką dėl 2007-2013 metų Europos Sąjungos lėšų remiantis priemone ,,Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ yra ribojama vykstančio ginčo, nes, kaip pažymėta atskirąjame skunde, nors konkurso pirkimo procedūros yra sustabdytos, atsakovas yra atrinkęs privatų partnerį. Teismas minėto atsakovo prašymo argumento nenagrinėjo, dėl jo nepasisakė.

17Atsakovo prašymas grindžiamas dar ir tuo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Klaipėdos arenoje negalės vykti 2011 m. Europos krepšinio čempionato varžybos, dėl ko bus pažeistas viešas interesas. Atkreiptinas dėmesys, jog teismas netyrė, planų rengti minėto čempionato rungtynes realumo, nepasisakė dėl viešo intereso buvimo. Nesant tokių duomenų, daryti išvadą, kad teismas pagrįstai tenkino atsakovo prašymą nėra pagrindo.

18Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas nėra gynimosi nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priemonė (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 13 d. nutartį, priimtą byloje 2-836/2007). Nors laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas ir atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas yra susiję, tačiau kiekvieno jų taikymui būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas sąlygas.

19Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, neišsiaiškino ir nemotyvavo visų būtinų sąlygų taikyti šį institutą, nepagrindė objektyvaus turinio duomenimis nuostolių atsiradimo tikimybės pagal bylos aplinkybes ir pateiktus įrodymus. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo 2009 m. birželio 3 d. nutartis naikintina, o klausimas dėl būtinumo užtikrinti atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės nuostolių, galinčių atsirasti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimą perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

21Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 3 d. nutartį ir perduoti atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos prašymą įpareigoti ieškovą UAB ,,SEVEN entertainment“ pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB ,,SEVEN entertainment“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 22 d. nutartimi ieškovo... 5. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė prašymą... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 3 d. nutartimi išsprendė... 7. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,SEVEN entertainment“ prašo panaikinti... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretieji asmenys UAB ,,Bilietai LT“, UAB... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Klaipėdos miesto savivaldybės... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas... 12. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas atsakovui taikė laikinąsias apsaugos... 14. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju skundžiamos teismo nutarties... 15. Apeliantas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos... 16. Atsakovas nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį, sutampantį su projekto... 17. Atsakovo prašymas grindžiamas dar ir tuo, kad dėl laikinųjų apsaugos... 18. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo... 19. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 3 d. nutartį ir...