Byla 2-826/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aurum investicijų grupė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1251-173/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aurum investicijų grupė“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Aurum investicijų grupė“ 2008 m. kovo 12 d. ieškiniu atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai prašė: pripažinti negaliojančiu atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos priimtą sprendimą, kuriuo ieškovas UAB „Aurum investicijų grupė“ nepripažintas aukciono dalyviu; įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybės administraciją pripažinti UAB „Aurum investicijų grupė“ 2008 m. vasario 13 d. viešojo aukciono dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio UAB „Stoties turgus“ akcijų paketo privatizavimo laimėtoju; įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybės administraciją sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su ieškovu UAB „Aurum investicijų grupė“ dėl 2008 m. vasario 13 d. viešojo aukciono dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio UAB „Stoties turgus“ akcijų paketo privatizavimo. Ieškovas taip pat prašė taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones – draudimą dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų, susijusių su 2008 m. vasario 13 d. įvykusiu viešuoju aukcionu dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio UAB „Stoties turgus“ akcijų paketo privatizavimo.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju remiantis sprendimu dėl 2008 m. vasario 13 d. įvykusio viešojo aukciono dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio UAB „Stoties turgus“ akcijų paketo privatizavimo. Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartimi ši nutartis palikta nepakeista.

5Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 19 d. nutartimi civilinė byla pagal ieškovo UAB „Aurum investicijų grupė“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai perduota pagal teismingumą nagrinėti Kauno apygardos teismui.

6Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija 2008 m. liepos 31 d. prašymu prašė įpareigoti ieškovą UAB „Aurum investicijų grupė“ užtikrinti atsakovo nuostolius, galimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą 9 011 000 Lt arba pateikiant nurodytos sumos dydžio banko garantiją.

7Atsakovas nurodė, kad 2008 m. vasario 13 d. įvykusio UAB „Stoties turgus“ akcijų paketo aukciono metu potencialiu pirkėju buvo pripažinta UAB „Naujoji vilputa“, pasiūliusi didžiausią 9 011 000 Lt kainą. 2008 m. kovo 7 d. sprendimu UAB „Naujoji vilputa“ pripažinta UAB „Stoties turgus“ akcijų paketo viešojo aukciono laimėtoja. Prašyme nurodoma, jog dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių į Kauno miesto savivaldybės biudžetą neapibrėžtą laikotarpį nepateks ir numatytoms programoms negalės būti panaudoti 9 011 000 Lt. Kreipimasis į teismą dėl viešojo aukciono rezultatų užginčijimo yra tik formalus. Nuo 2004 m. siekiama viešojo aukciono būdu parduoti Kauno miesto savivaldybei priklausantį UAB „Stoties turgus“ akcijų paketą, tačiau nuo 2005 m. vyksta teisminiai ginčiai ir stabdomos privatizavimo procedūros. Pagrindinis UAB „Stoties turgus“ turtas yra nebaigtas statyti turgaus pastatas, kurio statyba dėl lėšų trūkumo ir teisminių procedūrų nuo 2004 m. yra sustabdyta. Kintant rinkos sąlygoms, statinio vertė nuolat mažėja, o įmonė neturi lėšų šio statinio užbaigimui arba konservavimui, todėl įmonės lėšos ne tik yra sustabdytos ir negali būti naudojamos, bet ir mažėja. Būtina skubiai spręsti klausimą dėl Kauno miesto savivaldybei priklausančių UAB „Stoties turgus“ akcijų paketo privatizavimo, kadangi įmonei skubiai reikalingos papildomos lėšos, nauji veiklos planai. Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, UAB „Stoties turgus“ nepasikeitus akcininkams, nebus galimybių priimti įmonės veiklai užtikrinti būtinų sprendimų, gauti investicijų, neapibrėžtam laikotarpiui pagrindinis įmonės turtas dėl lėšų trūkumo ir toliau bus paliktas be būtinos priežiūros. Nuo 2005 m. pradžios vykstant teisminiams procesams iki šios dienos įmonės akcijos nėra privatizuotos, įmonės veikla apsunkinama ir žlugdoma, o Kauno miesto savivaldybė gali realiai patirti 9 011 000 Lt nuostolius, kadangi neaišku, kada pasibaigs bylos nagrinėjimas. Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali nukentėti viešasis interesas. Taikius laikinąsias apsaugos priemones, visuomenei svarbių sričių veikla yra paralyžiuota, kadangi neapibrėžtam laikui sustabdytas finansavimas jų vystymui, o savivaldybė negali vykdyti teisės aktais įtvirtintų tikslų bei jai priskirtų funkcijų. Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog atsakovas gali patirti didelius nuostolius.

8Kauno apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi (skundžiama nutartis) įpareigojo ieškovą UAB „Aurum investicijų grupė“ iki 2008 m. rugpjūčio 28 d. įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 9 011 000 Lt piniginį užstatą arba pateikti šios sumos dydžio banko garantiją atsakovo nuostolių, galimų dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimui užtikrinti.

9Nutartyje rašoma, kad atsakovo prašymas yra pagrįstas. Teismas pripažino atsakovo nurodytus galimus 9 011 000 Lt dydžio nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstais. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, pagrįstais byloje pateiktais įrodymais. Nutartyje rašoma, jog įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą.

10Ieškovas UAB „Aurum investicijų grupė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartį. Ieškovas nurodo, kad teismas pažeidė procesinės teisės normas bei protingumo principą. Teismas atsižvelgė ir nagrinėjo tik atsakovo pateiktus argumentus. Nėra aišku, kokie atsakovo pateikti įrodymai patvirtina jo argumentus. Atsakovas, nurodydamas, kad patirs 9 011 000 Lt dydžio nuostolį, suklaidino teismą. Apelianto manymu, atsakovas nuostolių nepatirs, kadangi bylą išsprendus atsakovo naudai, jis realiai galės įgyvendinti aukciono uždavinius privatizuoti UAB „Stoties turgus“ akcijas už 9 011 000 Lt, o bylą išsprendus ieškovo naudai, atsakovas papildomai gautų 101 000 Lt pajamų, tai yra ne tik nepatirs nuostolių, bet gaus papildomų piniginių lėšų.

11Atsiliepimu į ieškovo UAB „Aurum investicijų grupė“ atskirąjį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad apeliantas nenurodė, kaip buvo pažeistas protingumo principas. Teismas pagrįstai išdėstė argumentus, kurių pagrindu padarė atitinkamas išvadas. Teismo nutartis atitinka CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimus, todėl yra teisėta ir pagrįsta. Ieškovas skundo argumentų nepagrindžia įrodymais ir nepaneigia atsakovo prašyme išdėstytų aplinkybių, todėl nėra pagrindo tenkinti jo skundo.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovas buvo įpareigotas įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 9 011 000 Lt piniginį užstatą arba pateikti šios sumos dydžio banko garantiją atsakovo nuostolių, galimų dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimui užtikrinti, laikytina pagrįsta ir teisėta.

14Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą jas taikyti padavęs asmuo, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), esant objektyvaus pobūdžio prielaidoms apie galimų nuostolių atsiradimo tikimybę, preliminarų jų dydį.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai uždrausta sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju remiantis sprendimu dėl 2008 m. vasario 13 d. įvykusio viešojo aukciono dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio UAB „Stoties turgus“ akcijų paketo privatizavimo (b. l. 43-44). Pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus prašymą (b. l. 72-75) teismas skundžiama nutartimi įpareigojo ieškovą UAB „Aurum investicijų grupė“ iki 2008 m. rugpjūčio 28 d. įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 9 011 000 Lt piniginį užstatą arba pateikti banko garantiją atsakovo nuostolių, galimų dėl teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimui užtikrinti (b. l. 90-91).

16Teisėjų kolegija sutinka su apelianto motyvais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrindė, kokie atsakovo argumentai patvirtina jo nurodytą galimų nuostolių dydį. Teismas prašyme dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo išdėstytus motyvus turi taikyti individualiai ir tik išsiaiškinęs, ar iš tikrųjų egzistuoja objektyvi tikimybė, kad atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, įvertinęs, koks gali būti jų pobūdis bei preliminarus dydis. Pagal CPK 111 straipsnio 2 dalies 4 punktą, 178 straipsnį, atsakovui, prašiusiam teismo pareikalauti iš ieškovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, tenka pareiga pateikti įrodymus apie prašyme nurodytą reikalavimo faktinį pagrindą – galimų nuostolių pobūdį ir preliminarų dydį. Įstatymas nenumato konkrečių kriterijų, pagal kuriuos teismas nustato galimų atsakovo nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių dydį, tačiau esant pagrindui pritaikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, teismas sprendžia, koks nuostolių atlyginimo dydis konkrečioje situacijoje būtų teisingiausias, ekonomiškiausias, nepažeistų šalių interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo principų bei neužkirstų ieškovui galimybės ginti savo interesus teisme, atsižvelgia į ieškinio (ginčo) pobūdį bei vadovaujasi protingumo kriterijumi (CPK 3 str. 1 d., 5 str. 1 d., 17 str., 145 str. 2 d., 185 str.).

17Atsakovas galimų nuostolių dydį grindė aukciono laimėtoju paskelbto dalyvio pasiūlyta sandorio kaina (9 011 000 Lt) bei ta aplinkybe, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių į savivaldybės biudžetą neapibrėžtą laikotarpį nepateks ir numatytoms programoms negalės būti panaudotos šios lėšos (b. l. 72-75). Iš Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-37, kuriuo buvo patvirtinta Kauno miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2008 metų sąmata, matyti, jog už UAB „Stoties turgus“ 51 procentą įstatinio kapitalo akcijų paketo planuota gauti 7 000 000 Lt pajamų (b. l. 32, 33). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. A-694 buvo patvirtinta Kauno miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2008 metų išlaidų pagal priemones, programų vykdytojus ir funkcinę bei ekonominę kvalifikaciją sąrašas, kuriame nurodyta išlaidų pagal programas ir priemones suma, iš viso sudaranti 11 899,3 tūkst. Lt (b. l. 35, 36-38). Iš Kauno miesto savivaldybės administracijos 2008 m. vasario 13 d. aukciono protokolo Nr. 32-7-3 matyti, kad privatizavimo objekto pradinė pardavimo kaina buvo 7 000 000 Lt, o 2008 m. kovo 7 d. sprendimu viešojo aukciono laimėtoju paskelbta UAB „Naujoji vilputa“, pasiūliusi 9 011 000 Lt kainą (b. l. 40-41).

18Teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad atsakovo argumentai dėl galimų nuostolių dydžio nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais, kurie leistų daryti objektyvaus pobūdžio išvadą apie atsakovo nurodyto galimų nuostolių dydžio realumą. Pirmosios instancijos teismui nebuvo pakankamo pagrindo iš ieškovo reikalauti net 9 011 000 Lt dydžio galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Teismas skundžiamoje nutartyje apsiribojo tik nuoroda, kad atsakovo prašyme įvardytus galimus 9 011 000 Lt dydžio nuostolius pripažįsta pagrįstais, sutikdamas su atsakovo prašyme išdėstytais argumentais. Kokie įrodymai pagrindžia atsakovo argumentus dėl realios nuostolių atsiradimo tikimybės bei preliminaraus jų dydžio, skundžiamoje nutartyje neatskleista. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju nebuvo objektyvaus teisinio pagrindo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių atsakovui atsirasti nuostolių dydį susieti su aukciono laimėtojo pasiūlyta būsimo sandorio kaina (9 011 000 Lt), tuo labiau, kad nėra duomenų apie atsisakymą sudaryti akcijų paketo pirkimo – pardavimo sandorį pagal įvykusio aukciono rezultatus. Toks atsakovo nurodytas galimų nuostolių dydis nėra paremtas objektyviais įrodymais (CPK 178 str.). Atsakovas šiuo atveju turėjo nurodyti, kokio pobūdžio nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jis gali patirti, kodėl būtina užtikrinti jų atlyginimą ir koks būtų realus nuostolių dydis. Prašymas turi būti pagrįstas objektyvaus turinio įrodymais, o ne prielaidomis.

19Nurodytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas, teikdamas prašymą dėl savo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, nepagrindė realaus galimų nuostolių dydžio paskaičiavimų. Atsakovas, prašydamas taikyti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimą, turi net tik motyvuoti nuostolių atsiradimo galimybę, bet ir pateikti preliminarų tikėtinų nuostolių pagrindimą, kurį patvirtintų objektyvaus pobūdžio įrodymai. Be to, teisėjų kolegija abejoja, ar atsižvelgiant į bylos medžiagą, šiuo konkrečiu atveju atsakovo nurodytas galimų nuostolių dydis - 9 011 000 Lt pagal pateiktų argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų svarbą bei reikšmę atitinka teisingumo, protingumo, ekonomiškumo kriterijus, ar nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo principų, ar iš esmės neužkerta ieškovui galimybės ginti savo interesus teisme.

20Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą neišanalizavo ir neįvertino visų būtinų sąlygų taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, nepagrindė objektyvaus turinio duomenimis atsakovo nurodyto dydžio nuostolių atsiradimo realios tikimybės, nesusiejo jos su konkrečiomis šios bylos aplinkybėmis ir įrodymais, nenurodė, kokio pobūdžio nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali patirti atsakovas.

21Išvardintų motyvų pagrindu pirmosios instancijos teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartis naikintina, o klausimas dėl būtinumo užtikrinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimą perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartį panaikinti.

24Perduoti pirmosios instancijos teismui atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2008 m. liepos 31 d. prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Aurum investicijų grupė“ 2008 m. kovo 12 d. ieškiniu... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi taikė... 5. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 19 d. nutartimi civilinė byla... 6. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija 2008 m. liepos 31 d.... 7. Atsakovas nurodė, kad 2008 m. vasario 13 d. įvykusio UAB „Stoties turgus“... 8. Kauno apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi (skundžiama... 9. Nutartyje rašoma, kad atsakovo prašymas yra pagrįstas. Teismas pripažino... 10. Ieškovas UAB „Aurum investicijų grupė“ atskiruoju skundu prašo... 11. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Aurum investicijų grupė“ atskirąjį skundą... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 14. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m.... 16. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto motyvais, kad pirmosios instancijos... 17. Atsakovas galimų nuostolių dydį grindė aukciono laimėtoju paskelbto... 18. Teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis,... 19. Nurodytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas,... 20. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro... 21. Išvardintų motyvų pagrindu pirmosios instancijos teismo 2008 m. rugpjūčio... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartį panaikinti.... 24. Perduoti pirmosios instancijos teismui atsakovo Kauno miesto savivaldybės...