Byla 2-857/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Pakrijas“ vardu pareiškiančių netiesioginį ieškinį K. B. , I. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria taikytas nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas, civilinėje byloje Nr. 2-2280-578/2008 pagal ieškovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Pakrijas“ vardu K. B. , I. J. netiesioginį ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Bankroto administravimo paslaugos“, J. J. , I. J. dėl administratoriaus veikla padarytų nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai K. B. ir I. J. kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu BUAB „Pakrijas“ vardu atsakovams UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, J. J. ir I. J. dėl įmonės bankroto administratoriaus veikla padarytų nuostolių atlyginimo, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų BUAB „Pakrijas“ naudai 750 000 Lt sumą administratoriaus ir įgaliotų asmenų veikla padarytų nuostolių atlyginimo. Taip pat ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) pakeisti esamą administratorių UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ kitu bankroto administratoriumi UAB „Finansinių partnerių grupė“; 2) areštuoti atsakovų turtą pareikšto ieškinio sumai.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 20 d. nutartimi ieškovų prašymą patenkino iš dalies, taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ nekilnojamojo ir/ar kito ilgalaikio materialaus turto ir J. J. bei I. J. turto areštą 750 000 Lt sumai, nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovų UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, J. J. ir I. J. nekilnojamojo ir/ar kito ilgalaikio materialaus turto bei atsakovų J. J. ir I. J. piniginių lėšų, nurodė areštuoti atsakovo UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos, kitą prašymo dalį atmetė.

5Atsakovai pateikė prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė įpareigoti ieškovus pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą – įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 666 250 Lt nuostolių atlyginimo užtikrinimo sumą arba pateikti atitinkamą besąlyginę banko garantiją nurodytai sumai. Nurodė, kad areštavus atsakovų J. J. ir I. J. pinigines lėšas, atsakovai praktiškai netenka galimybės šias lėšas investuoti, padėti į banką indėlio forma ir todėl patiria 56 250 Lt dydžio nuostolius negautų pajamų forma. Atsakovai 2007 m. lapkričio 26 d. yra sudarę preliminarią nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią iki 2008 m. liepos 30 d. įsipareigojo parduoti jiems priklausantį butą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 550 000 Lt. Dėl ieškovų iniciatyva pritaikyto turto arešto atsakovai neteks 550 000 Lt pajamų, kurias būtų gavę už jiems priklausančio buto pardavimą. Dėl pardavėjų kaltės nesudarius pagrindinės buto pirkimo pardavimo sutarties iki 2008 m. liepos 30 d., atsakovai privalės sumokėti pirkėjui 60 000 Lt dydžio netesybas, kas taip pat laikoma atsakovų tiesioginiais nuostoliais.

6Ieškovai pateikė atsiliepimą į atsakovų prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė atsakovų prašymą atmesti, o nustačius, kad prašymas pagrįstas, pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių mastą, leisti atsakovams preliminarios sutarties pagrindu ir joje nurodytomis sąlygomis parduoti butą, esantį (duomenys neskelbtini), gautas pinigines lėšas už parduotą turtą įmokant į teismo depozitinę sąskaitą ieškinio reikalavimų užtikrinimui. Nurodė, kad atsakovai teismui nepateikė duomenų, kad preliminarioji sutartis, kuria jie remiasi įrodinėdami galimų nuostolių dydį, yra įregistruota viešajame registre, todėl nėra pagrindo nustatant galimų atsakovų nuostolių dydį atsižvelgti į šią sutartį. Ieškovams areštuotas turtas nėra svarbus, ieškovams svarbu tik tai, kad areštuoto turto pakaktų, kad jį realizavus priverstinai gautų lėšų pakaktų nuostoliams atlyginti. Ieškovai neprieštaravo, jog teismas spręsdamas klausimą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo pakeistų arešto mastą ir leistų atsakovams preliminarios sutarties pagrindu ir joje nurodytomis sąlygomis parduoti sutartyje aptartą turtą, gautas pinigines lėšas už parduotą turtą įmokant į teismo depozitinę sąskaitą, kur jos bus laikomos iki sprendimo visiško įvykdymo.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies, nustatė ieškovams K. B. ir I. J. dešimties dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminą įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 60 000 Lt piniginį užstatą arba pateikti šiai sumai banko garantiją, atsakovų J. J. ir I. J. nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui, bei pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius nurodyto įpareigojimo įvykdymą. Nurodė, kad ieškovas užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių kilti atsakovo nuostolių atlyginimą gali būti įpareigojamas, kai teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta esant galimybei tokiems nuostoliams atsirasti ateityje ir galimybei, kad dėl kokių nors ieškovo veiksmų atsakovo nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Teismas nurodė, kad atsakovai pateikė nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, skaičiavimą, pagal kurį, atsakovų teigimu, jų nuostoliai susidaro iš: 1) 5 proc. metinių palūkanų už 1,5 metų nuo turto arešto sumos – 750 000 Lt, t. y. 56 250 Lt; 2) 550 000 Lt pajamų už atsakovams priklausančio buto pardavimą ir 3) 60 000 Lt netesybų dėl atsakovų kaltės nesudarius pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties. 2007 m. lapkričio 26 d. tarp atsakovų J. J. ir I. J. bei E. L. buvo sudaryta preliminarioji nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis, kuria atsakovai įsipareigojo iki 2008 m. liepos 30 d. sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovai parduotų, o E. L. pirktų atsakovams nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį daiktą – butą, esantį (duomenys neskelbtini), už 550 000Lt (t. 1, b. l. 185-189). Pagal sutarties 5.1. p., nesudarius pirkimo-pardavimo sutarties nustatytais terminais ir nurodytomis sąlygomis dėl pardavėjų (atsakovų) kaltės, pardavėjai įsipareigojo sumokėti pirkėjai 60 000 Lt baudą. Teismo teigimu, šios netesybos vertintinos kaip atsakovų nuostoliai, galintys atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o atsakovų nurodyta 550 000 Lt suma kaip negautos pajamos už buto pardavimą negali būti vertinama kaip atsakovų patirti nuostoliai, kadangi nepardavus nurodyto nekilnojamojo turto, jis ir toliau lieka atsakovų nuosavybe ir galės būti parduotas vėliau. CK 1.73 straipsnio 1 dalies 7 punktas preliminariųjų sutarčių sudarymui numato paprastą rašytinę formą, todėl tokioms sutartims teisinė registracija neprivaloma. Teismo teigimu, atsakovai, teikdami 2007 m. lapkričio 26 d. preliminariąją sutartį kaip įrodymą, nenaudoja šio fakto prieš trečiuosius asmenis, o tik grindžia savo galimų nuostolių atsiradimą. Be to, Civilinio proceso kodeksas nenumato galimybės įpareigoti atsakovus įmokėti ieškiniu reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą, kadangi tokia teisė yra nustatyta būtent atsakovams (CPK 146 str. 2 d.). Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui ieškovams nustatytinas terminas įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 60 000 Lt dydžio piniginį užstatą arba pateikti šiai sumai banko garantiją.

8Ieškovo BUAB ,,Pakrijas“ vardu pareiškiantys netiesioginį ieškinį K. B. ir I. J. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – leisti atsakovams preliminariosios sutarties pagrindu ir joje nurodytomis sąlygomis parduoti butą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini), gautas pinigines lėšas už parduotą turtą įmokant į teismo depozitinę sąskaitą, pareikštų ieškinio reikalavimų užtikrinimui. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. CK 1.75 straipsnio 2 dalis imperatyviai numato, kad šalys, neįregistravusios sandorio, negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis. Atsakovai teismui nepateikė duomenų, kad jų nurodyta preliminarioji sutartis, kuria jie remiasi įrodinėdami nuostolių dydį, yra įregistruota viešajame registre, todėl teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas ir nepagrįstai, neregistruotą preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį ir jos sudarymo faktą panaudojo prieš trečiuosius asmenis, ir šia sutartimi grindė ginčo nutartį, bei pripažino, kad yra grėsmė, jog atsakovai dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali ateityje patirti nuostolių.

102. Teismas nutartyje iš esmės nepasisakė dėl ieškovų pozicijos, susijusios su areštuotinu turtu. Ieškovai savo atsiliepime nurodė, kad jiems visiškai nėra svarbu, koks konkrečiai atsakovų turtas yra areštuotinas, nes ginčas kyla ne dėl konkretaus turto, o dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Ieškovai pažymėjo, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, gali pakeisti arešto mastą ir leisti ieškovams preliminariosios sutarties pagrindu ir sąlygomis parduoti preliminariojoje sutartyje aptartą turtą, gautas lėšas pervedant į teismo depozitinę sąskaitą. Teismas nutartyje dėl pasiūlytos galimybės, tokiu būdu užtikrinant šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą, nepasisakė.

113. Atsakovai nebuvo pakankamai atidūs ir sąžiningi civilinių teisnių santykių dalyviai, nes nesiėmė visų galimų priemonių, siekdami išvengti galimų nuostolių kilimo ateityje. Atsakovai, žinodami apie preliminariojoje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, šioje sutartyje numatytus terminus, bei netesybas, galėjo ir privalėjo kreiptis į teismą prašydami pakeisti vieną areštuotą turtą kitu turtu (CPK 146 str.). Toks apdairus ir protingas atsakovų elgesys būtų iki minimumo sumažinęs galimų nuostolių kilimą.

12Atsakovai UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“, I. J. , J. J. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

131. Ieškovų argumentai, susiję su preliminariosios sutarties teisine registracija, remiasi netinkamu CK 1.75 straipsnio aiškinimu. CK 1.75 straipsnio 2 dalyje nurodytos pasekmės kyla tik tuo atveju, kai sandorio teisinė registracija yra privaloma pagal įstatymą. Šiuo atveju CK 1.75 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama sistemiškai su CK 1.75 straipsnio 1 dalimi, kurioje numatoma, kad įstatymas gali nustatyti privalomą tam tikrų sandorių teisinę registraciją. Tais atvejais, kuomet sandorio teisinė registracija pagal įstatymą nėra privaloma, sandorio įregistravimas ar neįregistravimas jokios teisinės reikšmės neturi ir CK 1.75 straipsnio 2 dalyje numatytų pasekmių sukelti negali. CK 6.165 straipsnis, reglamentuojantis preliminariųjų sutarčių formą, privalomojo reikalavimo tokią sutartį įregistruoti viešajame registre nenumato. Dėl šios priežasties atsakovai preliminariosios sutarties įregistruoti neprivalėjo ir jos neįregistravimas jokių teisinių pasekmių, įskaitant CK 1.75 straipsnio 2 dalyje numatytas teisines pasekmes, nesukelia.

142. Teismas išnagrinėjo ir pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovų prašymą dėl leidimo parduoti butą bei įpareigojimo gautas lėšas pervesti į teismo depozitinę sąskaitą. CPK nenumato galimybės įpareigoti atsakovus įmokėti ieškiniu reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą, kadangi tokia teisė yra nustatyta būtent atsakovams. Be to, net ir teismui patenkinus ieškovų prašymą bei įpareigojus atsakovus gautas už buto pardavimą lėšas pervesti į teismo depozitinę sąskaitą, tai nebūtų užkirtę kelio nuostolių atsiradimui ateityje, nes atsakovai būtų netekę galimybės šios sumos naudoti savo reikmėms.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumą ir protingumą bei šių priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams. CPK 147 straipsnyje nurodyta teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme - užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos.

17Pagal civilinio proceso taisykles civiliniame procese taikomi šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai, kurie lemia, jog prašymą pateikęs asmuo turi pateikti įrodymus apie aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12 str., 111 str. 2 d. 4 p., 178 str.). Atsakovai I. J. ir J. J. nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsiradimo faktą, be kitų aplinkybių, grindė sutartinių įsipareigojimų pagal 2007 m. lapkričio 26 d. preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovai įsipareigojo parduoti jiems priklausantį turtą, nevykdymu. Galimų nuostolių dydį grindė dėl preliminarios sutarties nevykdymo gresiančiomis netesybomis – 60 000 Lt dydžio bauda, mokėtina nepasirašius pagrindinės sutarties iki 2008 m. liepos 30 d. (Sutarties 5.1 p.).

18Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų atskirojo skundo argumentu, jog teismas nepagrįstai, nustatydamas nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, faktą ir jų dydį, vadovavosi 2007 m. lapkričio 26 d. preliminariąja nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi. Pagal CK 1.78 straipsnio 2 dalį šalys, neįregistravusios sandorio, negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis. Atsakovai I. J. ir J. J. teismui nepateikė duomenų, kad jų nurodyta preliminarioji sutartis yra įregistruota viešajame registre, todėl jie negalėjo šia sutartimi įrodinėti nuostolių fakto.

19Kaip minėta, įstatymas nenumato konkrečių kriterijų, pagal kuriuos teismas nustato galimų atsakovo nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių dydį. Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), esant objektyvaus pobūdžio prielaidoms apie galimų nuostolių atsiradimo tikimybę, preliminarų jų dydį.

20Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių suma (750 000 Lt) sudaro pakankamai objektyvų pagrindą teigti, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis pritaikyti apribojimai atsakovams priklausančiam turtui gali sąlygoti nuostolių, kurių atlyginimas turi būti užtikrintas įstatymo nustatyta tvarka, atsiradimą atsakovams.

21Teisėjų kolegija laiko pagrįstu atsakovų pirmosios instancijos teismui pateiktą argumentą, jog vien dėl ieškiniu prašomos priteisti sumos pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – lėšų arešto – jie, negalėdami naudotis nurodyto dydžio piniginėmis lėšomis, dėl galimų bankinio palūkanų negavimo per vienus metus patirs apie 56 tūkst. Lt nuostolių.

22Atsižvelgdama į pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, taip pat į tai, kad byloje nėra duomenų apie ieškovų turtinę padėtį, bei siekdama išsaugoti ieškovų bei atsakovų interesų pusiausvyrą, teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje konkrečioje faktinėje situacijoje atsakovų reikalavimas užtikrinti galimus jų nuostolius yra pagrįstas ir teismas nustatė pakankamą nuostolių atlyginimo užtikrinimo sumos dydį – 60 000 Lt.

23Įstatymas numato, kad atsakovas turi teisę įmokėti ieškiniu reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą ir tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, o jau pritaikytos panaikinamos (CPK 146 str. 2 d.). Tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, CPK nuostatos nenumato galimybės įpareigoti atsakovus įmokėti ieškiniu reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atmestinas ir atskirojo skundo argumentas, kad spręsdamas klausimą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, teismas galėjo pakeisti arešto mastą ir leisti ieškovams preliminariosios sutarties pagrindu ir sąlygomis parduoti preliminariojoje sutartyje aptartą turtą, gautas lėšas pervedant į teismo depozitinę sąskaitą.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti ar keisti iš esmės teisingą pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovai K. B. ir I. J. kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu BUAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 20 d. nutartimi ieškovų... 5. Atsakovai pateikė prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos... 6. Ieškovai pateikė atsiliepimą į atsakovų prašymą dėl nuostolių, galimų... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi prašymą... 8. Ieškovo BUAB ,,Pakrijas“ vardu pareiškiantys netiesioginį ieškinį K. B.... 9. 1. CK 1.75 straipsnio 2 dalis imperatyviai numato, kad šalys,... 10. 2. Teismas nutartyje iš esmės nepasisakė dėl ieškovų pozicijos,... 11. 3. Atsakovai nebuvo pakankamai atidūs ir sąžiningi civilinių teisnių... 12. Atsakovai UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“, I. J. , J. J. atsiliepimu... 13. 1. Ieškovų argumentai, susiję su preliminariosios sutarties teisine... 14. 2. Teismas išnagrinėjo ir pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovų prašymą... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų... 17. Pagal civilinio proceso taisykles civiliniame procese taikomi šalių... 18. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų atskirojo skundo argumentu, jog... 19. Kaip minėta, įstatymas nenumato konkrečių kriterijų, pagal kuriuos teismas... 20. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju teismo pritaikytų... 21. Teisėjų kolegija laiko pagrįstu atsakovų pirmosios instancijos teismui... 22. Atsižvelgdama į pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, taip pat... 23. Įstatymas numato, kad atsakovas turi teisę įmokėti ieškiniu reikalaujamą... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis ir... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 26. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti...