Byla 2A-1494/2012
Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Dalios Vasarienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Piliakalnis“ autocentro apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo, kuriuo ieškinys iš dalies patenkintas civilinėje byloje Nr. 2-2494-431/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Piliakalnis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Krasta Auto“ dėl nuomos sutarties nutraukimo ir skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB ,,Piliakalnis“ autocentras kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtu atsakovo UAB ,,Krasta Auto“ 2010-08-19 vienašalį nuomos sutarties nutraukimą ir negaliojančiu jį įforminantį pranešimą Nr. 205 bei priteisti jam iš atsakovo 182 226,75 Lt skolą, 1399,97 Lt delspinigių ir 8,05 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų (1-6 b. l.).

6Patikslintu ieškiniu UAB ,,Piliakalnis“ atsisakė nuo reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovo UAB ,,Krasta auto“ 2010-08-19 vienašalį nuomos sutarties nutraukimą bei prašė priteisti iš atsakovo 31 500 Lt nuompinigių skolą, 181 500 Lt kompensaciją, 5 953,20 Lt delspinigių ir 8,05 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų (79-83 b. l.).

7Nurodė, kad pagal šalių 2008-12-01 sudarytą terminuotą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį atsakovui iki 2011-12-01 buvo išnuomotas žemės sklypas su aikštelėmis ir negyvenamosiomis patalpomis, esantys (duomenys neskelbtini) (toliau Sutartis). Atsakovas įsipareigojo kas mėnesį mokėti 50 000 Lt nuomos mokestį (be PVM) bei sumokėjo 150 000 Lt avansą, kuris turėjo būti užskaitytas už tris paskutinius nuomos mėnesius (Sutarties 8.1, 8.6 p.). Taip pat susitarė, jog vėluojanti įvykdyti bet kurį iš Sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų šalis mokės 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo mokėjimų vertės už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (Sutarties 8.8 p.). Prie šios Sutarties sudarytu papildomu susitarimu, Sutarties 11 straipsnis buvo papildytas 11.4 punktu, numatančiu, jog šalys turi teisę nesikreipdamos į teismą nutraukti šią Sutartį apie tai raštu pranešdamos priešingai šaliai prieš 3 mėn., bei 11.5 punktu, numatančiu, jog nutraukiant Sutartį anksčiau termino vienos iš šalių iniciatyva, nesant kitos šalies kaltės, nutraukimo iniciatorė besąlygiškai sumoka kitai šaliai 3 mėn. nuomos mokesčio dydžio kompensaciją. Atsakovas 2010-08-19 pranešimu Nr. 205 informavo ieškovą, jog nuo 2010-11-19 vienašaliai nutraukia nuomos sutartį ir nuomos mokesčio nebemokėjo.

8Teigė, kad nutraukęs nuomos sutartį prieš terminą atsakovas privalo sumokėti ieškovui sutartinę 3 mėn. nuomos mokesčio dydžio kompensaciją, t. y. 181 500 Lt (Sutarties 11.5 p.), 31 500 Lt skolą už paskutinius tris mėnesius (181 500 Lt nuomos mokestis su PVM-150 000 Lt avansas) bei 5 953,20 Lt delspinigių už 164 dienas.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, t. y. priteisė ieškovui iš atsakovo 32 226,75 Lt skolos, 1 057,04 Lt delspinigių, 1 274 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas, atmetė kitą ieškinio dalį; priėmė ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo pripažinti neteisėtu 2010-08-19 atsakovo vienašalį nuomos sutarties nutraukimą ir negaliojančiu jį įforminantį pranešimą Nr. 205 bei nutraukė šią bylos dalį.

11Teismas nustatė, kad šalių 2008-12-01 sudarytos terminuotos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 11.2 punkte ir 11.4-11.5 punktuose buvo numatyti du jos nutraukimo prieš terminą pagrindai: 1) esant ieškovo (nuomotojo) kaltei (Sutarties 11.2 p.); 2) pranešus apie tai raštu prieš 3 mėnesius, kai nėra kitos šalies kaltės, ir iniciatyvą pareiškusiai šaliai besąlygiškai sumokant 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją (Sutarties 11.4-11.5 p.). Pažymėjo, kad šie abu pagrindai teisėti, tačiau šalims sukuria skirtingas teisines pasekmes.

12Nurodė, kad nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą pagrindai vertintini pagal nuomininko (atsakovo) 2010-08-19 pranešimo Nr. 205 turinį, iš kurio akivaizdu, jog atsakovas sutartį nutraukė dėl ieškovo nepašalintų patalpų defektų, bet ne, paties atsakovo teigimu, Sutarties 11.4 punkto pagrindu, bei atmetė šalių argumentus, kad sutarties nutraukimo pagrindas gali būti pakeistas teismui teikiamuose procesiniuose dokumentuose. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad nuomos sutartis buvo nutraukta 11.2 punkto pagrindu nuo 2010-11-19.

13Įvertinęs atsakovo nurodytas aplinkybes dėl ieškovo kaltės, t. y. kad patalpose netinkamai funkcionuoja oro kondicionieriai, apsaugos, priešgaisrinės saugos signalizacijos, kad 2010 m. birželio mėn. netinkamai veikė lietaus surinkimo sistema bei buvo dingusi elektra, kad 2010 m. vasario mėn. patalpos buvo užpiltos, teismas padarė išvadą, jog jos nepatvirtina ieškovo kaltės. Dėl to konstatavo, kad atsakovas, kaip nukentėjusi šalis, nepagrindė realių nutraukimo pagrindų, t. y. neįrodė ieškovo neteisėtų veiksmų dėl netinkamo terminuotos sutarties vykdymo, kad dėl išsinuomoto daikto įvardytų trūkumų jo nebuvo galima naudoti pagal paskirtį ir sutarties sąlygas. Tačiau kadangi ieškovas patikslintu ieškiniu atsisakė nuo reikalavimo pripažinti neteisėtu 2010-08-19 pranešimu Nr. 205 įformintą atsakovo vienašalį nuomos sutarties nutraukimą ir negaliojančiu šį pranešimą, teismas šį atsisakymą priėmė ir nutraukė šią bylos dalį.

14Spręsdamas dėl ieškovui priteistinų lėšų, teismas nurodė, kad atsakovas nuomos mokesčio nemokėjo už 3 mėn. (nuo 2010-08-19 iki 2010-11-19), tačiau pagal Sutarties 8.6 punktą atsakovo sumokėtas 150 000 Lt avansas turėjo būti užskaitytas už paskutinius 3 mėn. Kadangi pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras už 2010 m. rugsėjo, spalio, lapkričio mėn. atsakovas liko skolingas 182 226,75 Lt nuomos mokesčio, teismas priteisė iš atsakovo ieškovui 32 226,75 Lt, t. y. pinigų sumą, kurios nepadengė avansas. Taip pat priteisė sutartinius delspinigius už laikotarpį nuo 2010-11-20 iki 2011-05-03 ir procesines 8,05 proc. dydžio palūkanas (Sutarties 8.8 p., CK 6.256 str. 2 d., 6.37 str. 2 d., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d.).

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Piliakalnis“ autocentras prašo teismo sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo sprendimas naikintinas dėl absoliučių jo negaliojimo pagrindų, nes neišspręsti visi byloje pareikšti reikalavimai ir bylos negalima išskirti CPK 327 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka (CPK 329 str. 2 d.). Tai yra liko neišspręsti jo patikslintame ieškinyje suformuluoti reikalavimai priteisti 181 500 Lt kompensaciją dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą (Sutarties 11.5 p.), 31 500 Lt nesumokėto nuomos mokesčio ir 5 953,20 Lt delspinigių.
  2. Teismas neatskleidė bylos esmės, nes bylą išnagrinėjo pagal pradinį, o ne patikslintą ieškinį (CPK 327 str. 1 d. 2 p.). Skundžiamame sprendime nurodoma, kad ieškovas neva reikalauja priteisti nuomos mokestį už 2010 m. rugsėjo, spalio, lapkričio mėn., kad į pinigų šią sumą turi būti įskaitytas atsakovo sumokėtas 150 000 Lt avansas, todėl, anot teismo, ieškovui turi būti priteistas skirtumas, susidarantis tarp mokėtino nuomos mokesčio ir avanso. Tačiau patikslindamas ieškinį, avansą jis pats užskaitė atsakovo nesumokėtą nuomos mokestį už 2010 m. rugsėjo, spalio, lapkričio mėn. bei prašė priteisti likusį įsiskolinimą ir kompensaciją pagal Sutarties 11.5 punktą, dėl kurios teismas apskritai nepasisakė. Patikslintu ieškiniu jis atsisakė nuo reikalavimo pripažinti neteisėtu Sutarties nutraukimą, nes sutiko su atsakovo pakeistu nutraukimo pagrindu ir laiko, kad nuomos sutartis atsakovo buvo nutraukta teisėtai Sutarties 11.4 punkto pagrindu.
  3. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas nepagrindė realių nuomos sutarties nutraukimo pagrindų, t. y. neįrodė ieškovo neteisėtų veiksmų dėl netinkamo sutarties vykdymo. Tai patvirtina, kad Sutartis nutraukta 11.4 punkto pagrindu ir atsakovui kilo pareiga sumokėti 11.5 punkte numatytą kompensaciją.

17Atsiliepimu atsakovas UAB „Krasta Auto“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigiama:

181. Apeliantas nenurodo nei vienos proceso teisės normos, kurią neva teismas pažeidė, bet atkartoja ankstesniuose procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžiuose išdėstytas faktines aplinkybes. Kartu nepagrįstai ir neteisėtai teigia, jog teismas neišsprendė jo reikalavimo priteisti 181 500 Lt kompensacijos ir 31 500 Lt nesumokėto nuomos mokesčio, nes sprendimu ieškovui priteista nesumokėto nuomos mokesčio dalis ir delspinigiai. Teismas taip pat pasisakė ir dėl kompensacijos, – atsisakydamas ją priteisti aiškiai nurodė, kad nuomos sutartis prieš terminą nutraukta dėl ieškovo kaltės pagal 11.2 punktą, o ne pagal 11.4, 11.5 punktus. Be to, ieškovui atsisakius reikalavimo pripažinti neteisėtu Sutarties nutraukimą, nėra pagrindo jam priteisti nuostolius, įskaitant netesybas. Dėl to vien tai, kad toks ieškovo reikalavimas nebuvo patenkintas, nereiškia, jog jis apskritai nebuvo nagrinėtas.

192. Apeliantas be pagrindo tvirtina, kad nebuvo atskleista bylos esmė, nes teismas gerai suprato ieškovo reikalavimus, ginčo esmę ir bylą išnagrinėjo remdamasis patikslintu ieškiniu.

203. Apeliantas patikslintu ieškiniu labai aiškiai atsisakė savo reikalavimo pripažinti neteisėtu nuomos sutarties nutraukimą, taigi ir susijusio reikalavimo priteisti nuostolius. Tuo tarpu jokie nuostoliai negali būti priteisti, kol neįrodyta, kad sutartis nutraukta neteisėtai.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

23Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus.

24Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad teismas visapusiškai, kruopščiai ir objektyviai išnagrinėjo visas ginčui išspręsti reikšmingas aplinkybes, tačiau suklydo aiškindamas bei taikydamas sutartines nuostatas, spręsdamas klausimą dėl ieškovo reikalaujamos priteisti 181 500 Lt baudos Sutarties 11.5 punkto pagrindu, todėl šioje dalyje teismo sprendimas keistinas (CPK 263 str. 1 d.). Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė, todėl bylą nagrinėja neperžengdama skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.).

25Dėl proceso teisės normų pažeidimo

26Apeliantas, remdamasis CPK 327 straipsnio 2 dalimi, 329 straipsnio 2 dalimi teigia, jog pirmosios instancijos teismas neišsprendė jo reikalavimo Sutarties 11.5 punkto pagrindu priteisti jam iš atsakovo UAB „Krasta Auto“ 181 500 Lt kompensaciją bei 5 953, 20 Lt delspinigių, taip pat liko neišspręstas reikalavimas dėl 31 500 Lt nuomos mokesčio skolos priteisimo. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo peržengė ieškinio ribas, nes patikslintu ieškiniu jis sutiko su atsakovu, jog nuomos sutartis yra pasibaigusi ją nutraukus prieš terminą, todėl iš esmės atsisakė reikalavimo priteisti iš atsakovo 182 226,75 Lt nesumokėtą nuomos mokestį už 2010 m. rugsėjo–lapkričio mėnesius, pats įskaitė atsakovo sumokėtą 150 000 Lt dydžio avansą už šią skolą ir prašė priteisti likusią įskaitymu nepadengtą skolos dalį – 31 500 Lt bei pirmiau paminėtą minėtą kompensaciją. Tuo tarpu teismas, nagrinėdamas klausimą dėl šios skolos priteisimo, sprendė dėl nuomos mokesčio priteisimo, avanso įskaitymo ir kt. Apeliantas laikė, jog tokiu būdu pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir dėl šios priežasties teismo sprendimas turi būti panaikintas, o byla perduota šiam teismui nagrinėti iš naujo.

27Teisėjų kolegija, atmesdama šiuos teiginius, visų pirma, pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas yra fakto instancija, kurioje, įvertinus byloje dalyvaujančių asmenų šiai instancijai pateiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, byloje surinktus įrodymus bei nustatytas aplinkybes, kaip buvo paminėta anksčiau, patikrinamas skundžiamo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas (CPK 320 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vienoje savo nutartyje yra pažymėjęs, jog siekiant įgyvendinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, sutrumpinti bylinėjimosi trukmę ir užtikrinti operatyvesnį teismo procesą, civilinio proceso normos nustato, kad apeliacinės instancijos teismas pats privalo ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytas teisės ir fakto klaidas, o byla gali būti grąžinta nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui tik išimtinais, įstatyme numatytais atvejais. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas, panaikinęs apskųstą sprendimą, turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo žemesnės instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Kasacinis teismas yra aiškiai nurodęs, jog bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės, o sprendžiant, ar yra minėtos CPK normos taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimčių ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo. Taigi nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas, nes nevisapusiškai ir neišsamiai ištyrė faktines bylos aplinkybes, netinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus, nemotyvavo savo išvadų ir kt. (CPK 331 str. 4 d., 177, 183, 185, 195 str.), ar pažeidė materialiosios teisės normas, privalo pats nurodytas klaidas ištaisyti, bet tai nėra pagrindas perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje B. R. personalinė įmonė ,,RBPĮ” v. V. G. ir A. B., byla Nr. 3K-3-82/2005; 2008 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Čiaupas“ v. Valstybės įmonė Valstybės turto fondas, byla Nr. 3K-3-352/2008 ir kt.).

28Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, jog atsakovas UAB „Krasta Auto“, atsiliepdamas į šiuos ieškovo UAB „Piliakalnis“ apeliacinio skundo argumentus, teisingai nurodo, jog, priešingai nei teigiama, vien tai, kad ieškovo reikalavimas nebuvo patenkintas, nereiškia, jog jis apskritai nebuvo nagrinėtas, nes teismas, atsisakydamas priteisti ieškovui 181 500 Lt kompensaciją, pasisakė dėl tokio sprendimo, nustatydamas, kad ieškovas atsisakė reikalavimo pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu, kad nuomos sutartis prieš terminą buvo nutraukta 11.2 punkto pagrindu, o ne pagal Sutarties 11.4, 11.5 punktus, numatančius kompensacijos priteisimą. Taigi net ir tuo atveju, jeigu būtų konstatuota, kad teismo motyvai šiuo klausimu nėra pakankamai išsamūs, sekant kasacinio teismo nurodymais, tai nesuteiktų pagrindo išvadai, kad reikalavimas yra neišnagrinėtas (CPK 329 str. 1 d.). Tuo tarpu teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas pakankamai argumentavo atsisakymą priteisti Sutarties 11.5 punkte numatytą kompensaciją. Tuo tarpu dėl šios teismo sprendimo dalies teisėtumo ir pagrįstumo teisėjų kolegija pasisakys žemiau šioje nutartyje.

29Taip pat spręstina ir dėl apelianto teiginių, susijusių su nuomos mokesčio įsiskolinimo priteisimu. Iš tiesų, patikslintame ieškinyje ieškovas patikslino savo reikalavimą dėl nuompinigių priteisimo ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Krasta Auto“ skolą, kuri liko įskaičius jo sumokėtą 150 000 Lt avansą. Tačiau nagrinėdamas šį klausimą ir priteisdamas iš atsakovo ieškovui nuompinigių skolą, likusią po avanso įskaitymo, teismas priėmė iš esmės teisingą sprendimą. Pažymėtina, kad ieškovas savo apeliaciniame skunde nekelia klausimo dėl šios teismo sprendimo dalies pagrįstumo, atsakovas, kaip minėta, taip pat neginčija šios skolos priteisimo.

30Sprendžiama, kad taip pat nėra pagrindo naikinti šį teismo sprendimą dėl bylos esmės neatskleidimo, remiantis apelianto teiginiais, jog teismas, priėmęs ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo pripažinti neteisėtu sutarties nutraukimą, grindžiamą jo kalte (esminis sutarties pažeidimas), ir nutraukęs šią civilinės bylos dalį bei nagrinėdamas ginčą dėl minimos kompensacijos priteisimo, faktiškai išnagrinėjo reikalavimą dėl sutarties nutraukimo teisėtumo. Remiantis šioje nutartyje pateikiamais motyvais, teisėjų kolegija laiko, kad ši teismo padaryta klaida ištaisytina apeliaciniame procese (CPK 329 str. 1 d.).

31Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti skundžiamą teismo sprendimą šiais klausimai remiantis šiais apelianto pateiktais motyvais ir grąžinti šią bylą pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti, nėra pagrindo (CPK 185 str., 327 str. 2 d., 329 str. 2 d.).

32Faktinės bylos aplinkybės

33Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovo UAB „Piliakalnis“ (nuomotojas) ir atsakovo UAB „Krasta Auto“ (nuomininkas) 2008-12-01 sudarytoje terminuotoje (iki 2011-12-01) nekilnojamojo turto nuomos sutartyje, reglamentuojant sutarties nutraukimo sąlygas ir tvarką, buvo nustatyta, jog tiek nuomotojas, tiek nuomininkas gali šią sutartį nutraukti prieš terminą, įspėję vienas kitą ne vėliau, kaip prieš 1 mėnesį laiko, esant priešingos šalies kaltei (Sutarties 11.1, 11.2 p.). Sutarties 11.3 punkte buvo nustatyta, kad Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku Šalių susitarimu (91-16 b. l.). Papildomu susitarimu prie šios Sutarties, kuris atsakovo teigimu buvo sudarytas 2008-12-07, nors jo data nurodyta 2010-12-07 (ieškovo prieštaravimų šiuo klausimu byloje nėra), Sutarties 11 straipsnis buvo papildytas 11.4 punktu, numatančiu, jog šalys turi teisę, nesikreipdamos į teismą, nutraukti šią Sutartį apie tai raštu pranešdamos priešingai šaliai prieš 3 mėn., bei 11.5 punktu, pagal kurį nutraukiant Sutartį anksčiau termino vienos iš šalių iniciatyva, nesant kitos šalies kaltės, nutraukimo iniciatorė besąlygiškai sumoka kitai šaliai 3 mėn. nuomos mokesčio dydžio kompensaciją (49 b. l.). Atsakovas 2010-08-19 pranešimu Nr. 205 informavo ieškovą, jog nuo 2010-11-19, tai yra ne anksčiau nei suėjus 3 kalendoriniams mėnesiams nuo šio pranešimo, vienašaliai nutraukia Sutartį ir už vėlesnį laikotarpį nebemokėjo nuomos mokesčio. Ieškovas 2010-09-07 raštu atsakydamas atsakovui nurodė, jog nesutinka su vienašaliu Sutarties nutraukimu, laiko jį niekiniu ir dėl to negaliojančiu (CK 1.80 str.), o Sutartį galiojančia, be to, teigė, jog nepagrįsti atsakovo argumentai dėl Sutarties pažeidimų iš jo pusės. Atsakydamas į tai, atsakovas 2010-09-15 rašte nurodė, jog sutartį vienašaliai prieš terminą ir nesikreipdamas į teismą nutraukė Sutarties 11.4 punkto pagrindu. Teigė, jog tokiu atveju nereikalinga nurodyti priežastis, tačiau kadangi išankstinį Sutarties nutraukimą lemia ieškovo kaltė, jis nemokės pastarajam 3 mėn. nuomos mokesčio dydžio kompensacijos ir reikalauja, kad tokią kompensaciją, kaip minimalių nuostolių atlyginimą, jam sumokėtų pats ieškovas. Be to, 2010-10-14 raštu atsakovas informavo ieškovą apie teisę atlikti įskaitymą, o 2010-11-16 iš nuomotų patalpų išsikraustė (18-29, 53-57 b. l.).

34Ieškovas 2010-12-23 pareikštu ieškiniu, kaip minėta, prašė pripažinti negaliojančiu vienašalį Sutarties nutraukimą, įrodinėdamas, kad nuomos sutarties 11.4 punkto nuostata, numatanti, jog Sutartį galima nutraukti nesikreipiant į teismą, yra niekinė, o atsakovo teiginiai apie ieškovo neteisėtus veiksmus nepagrįsti, taip pat prašė priteisti nuompinigių skolą. Atsakovas 2011-02-07 atsiliepime teigė, kad Sutartį prieš terminą nutraukė vadovaudamasis 11.4 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, pagal kurias šalys turi teisę vienašaliai nutraukti sutartį nesikreipiant į teismą be jokios priežasties, neįrodinėjant esminių sutarties pažeidimų egzistavimo fakto, todėl ieškovo argumentai dėl neva neįrodytų esminių sutarties pažeidimų neturi teisinės reikšmės. Atsakovas taip pat nurodė, jog tokį jo sprendimą lėmė ieškovo kaltė, todėl atsisako šiam mokėti Sutarties 11.5 punkte numatytą kompensaciją.

35Ieškovas 2011-03-07 pateiktame dublike nesutiko su atsakovo teiginiais, o šis triplike nurodė, jog, priešingai nei teigia ieškovas, Sutarties 11.4 punkto norma neprieštarauja CK 6.498 straipsnio nuostatoms, nes pačioje Sutartyje šalys yra susitarusios dėl galimybės vienašaliai nutraukti sutartį nesikreipiant į teismą, rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse pateiktais nurodymais dėl atitinkamų CK normų aiškinimo bei taikymo (65-68, 71-74 b. l.). Tačiau 2011-05-09 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį ir remdamasis atsakovo atsiliepimo argumentais, t. y. įvertinęs tai, jog atsakovas Sutartį nutraukė šalies iniciatyva, bei su tuo sutikdamas atsisakė reikalavimo dėl Sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir prašė priteisti nuomos mokesčio skolą, likusią po avanso įskaitymo, minimą kompensaciją bei delspinigius (65-68, 79-83 b. l.). Teismas priėmė šį patikslintą ieškinį, o skundžiamu sprendimu priėmė ieškovo atsisakymą nuo minimo ieškininio reikalavimo ir šią bylos dalį nutraukė.

36Dėl Sutarties 11.5 punkte šalių sutartos kompensacijos priteisimo

37Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pabrėžė, jog nagrinėjamoje byloje yra aktualus CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas, leidžiantis sutarties šalims laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikros sutarties sąlygos nustatytos imperatyviųjų teisės normų, tarp jų vienašaliai nutraukti sutartį, jei tokia teisė numatyta sutartyje (CK 6.217 str. 5 d.), remdamasis teismų praktikos nuostatomis teisingai sprendė, jog CK 6.498 straipsnyje nėra aiškiai išreikšto imperatyvo dėl teisminės nutraukimo tvarkos, todėl nagrinėjamos bylos šalys, kurios Sutartyje buvo nustačiusios pagrindus, kuriais tiek nuomotojas, tiek nuomininkas turi teisę nutraukti terminuotą nuomos sutartį prieš terminą, įgijo teisę šiais pagrindais sutartį nutraukti vienašaliai, t. y. nesikreipdamos į teismą. Sutikdama su šiais motyvais, teisėjų kolegija laiko, kad teismas nagrinėjamu klausimu neteisingai išaiškino bei pritaikė aktualias sutartines nuostatas ir atmesdamas ieškininį reikalavimą priteisti Sutarties 11.5 punkte numatytą kompensaciją, tai yra šalių sulygtų minimalių ir neįrodinėtinų nuostolių besąlyginį atlyginimą, šioje dalyje priėmė neteisingą sprendimą (CPK 263 str. 1 d., 185 str.).

38Pažymėtina tai, kad teismui priėmus ieškovo UAB „Piliakalnis“ atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovo UAB ,,Krasta auto“ 2010-08-19 vienašalį nuomos sutarties nutraukimą remiantis nuomotojo kalte bei negaliojančiu jį įforminantį pranešimą Nr. 205 ir nutraukus bylą šioje dalyje, tarp šalių iš viso neliko ginčo dėl šios Sutarties nutraukimo teisėtumo. Tokiu būdu buvo konstatuota abiejų sutarties šalių pozicija, kad Sutartis laikytina teisėtai nutraukta prieš terminą nesikreipiant į teismą atsakovo iniciatyva, – gi šalys, kaip jau pasakyta, yra laisvos apsispręsti ir netgi po to, kai ginčo nagrinėjimas yra persikėlęs į teismą. Esant tokiai situacijai, byloje liko nagrinėtinas ginčas, susijęs su visišku, tai yra galutiniu, atsiskaitymu bei sutartine atsakomybe, susijusia su vienašaliu sutarties nutraukimu atsakovo iniciatyva (skola, delspinigiai, kompensacija), nes atsakovas atsisakė mokėti ieškovui minimą kompensaciją (Sutarties 11.5 p.), remdamasis šio prisiimtų prievolių nevykdymu.

39Kaip minėta, teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl minimos kompensacijos priteisimo, atmetė kaip nepagrįstą atsakovo argumentą, kad Sutarties 11.4 punktas suteikia jam teisę vienašaliai nutraukti sutartį nesikreipiant į teismą, neįrodinėjant ieškovo kaltės ir nemokant Sutarties 11.5 punkte nustatytos kompensacijos, kai jo apsisprendimą yra nulėmusi ieškovo kaltė. Remdamasis atsakovo 2010-08-19 pranešimo Nr. 205 apie sutarties nutraukimą turiniu, teismas sprendė, jog atsakovas UAB ,,Krasta Auto“ supainiojo du skirtingus sutarties pasibaigimo būdus, sukeliančius skirtingas teisines pasekmes, ir laikė, kad ši Sutartis prieš terminą buvo nutraukta ne sutarties 11.4 pagrindu, kaip nuosekliai teigė atsakovas ir su kuo galų gale sutiko ieškovas UAB „Piliakalnis“, o 11.2 punkto pagrindu, t. y. dėl nuomotojo ieškovo kaltės. Kruopščiai išnagrinėjęs atsakovo argumentus, teismas konstatavo, jog šis nepagrindė realių sutarties nutraukimo pagrindų, tačiau laikė, jog 11.5 punkto sąlyga dėl kompensacijos netaikytina, nes ginčo sutartinių netesybų mokėjimas yra numatytas tik tuo atveju, kai sutartis vienos iš šalių iniciatyva nutraukiama nesant kitos šalies kaltės, tuo tarpu šiuo atveju, kaip nurodė teismas, atsakovo apsisprendimą nutraukti sutartį, visgi nulėmė ieškovo kaltė, todėl atsakovas neturi pareigos mokėti šios kompensacijos.

40Apeliantas ieškovas UAB „Piliakalnis“ savo skunde nurodo, kad tokiu būdu byloje susidarė prieštaringa situacija: teismas, priėmęs ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo pripažinti neteisėtu Sutarties nutraukimą, grindžiamą jo kalte (esminis sutarties pažeidimas), ir šioje dalyje nutraukęs civilinę bylą, nagrinėdamas ginčą dėl minimos kompensacijos priteisimo faktiškai išnagrinėjo jo reikalavimą dėl sutarties nutraukimo teisėtumo, nustatė, jog atsakovas UAB ,,Krasta Auto“ neįrodė nei ieškovo padarytų sutartinių prievolių pažeidimo, nei esminio jam išnuomoto daikto trūkumų, t. y. iš esmės konstatavo, jog Sutartis nutraukta nesant ieškovo kaltės, ir tuo pat metu atmetė jo reikalavimą Sutarties 11.5 p. pagrindu, nes laikė šią sąlygą netaikytina.

41Teisėjų kolegija, vertindama šias aplinkybes, iš esmės sutinka su apeliantu UAB „Piliakalnis“, kad jam sutikus, jog Sutartis laikytina nutraukta nesikreipiant į teismą atsakovo UAB ,,Krasta Auto“ iniciatyva, teismui priėmus ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo pripažinti neteisėtu Sutarties nutraukimą, grindžiamą jo kalte (esminis sutarties pažeidimas), ir šioje dalyje nutraukus civilinę bylą, kartu nustačius, jog visiškai nepagrįsti atsakovo teiginiai apie ieškovo padarytus pažeidimus bei išnuomoto daikto trūkumus (trūkumais kondicionavimo sistemoje remiamasi neteisėtai, nes juos ieškovas pašalino keliais mėnesiais anksčiau; neįrodyta ieškovo kaltė dėl lietaus surinkimo sistemos sutrikimo 2010 m. birželį, dėl patalpų užpylimo vandeniu 2010 m. vasarį, dėl priešgaisrinės saugos signalizacijos netinkamo veikimo, dėl jo teisių pažeidimo rekonstruojant pastatą), – be pagrindo atsisakyta pripažinti jo teisę reikalauti, kad atsakovas atlygintų jam minimalius neįrodinėtinus nuostolius, kurie Sutarties 11.5 punkte buvo sulygti tam atvejui, jeigu ji bus nutraukta kurios nors iš šalių iniciatyva, nesant kitos šalies kaltės. Beje, atsakovas dėl šios sprendimo dalies apeliacinio skundo neteikė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2004 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje BUAB ,,Linova” v. D. P., byla Nr. 3K-3-36-2004) ir, atsiliepdamas į apeliacinį skundą, teigia, jog jokios netesybos ir/ar nuostoliai, atsiradę dėl sutarties nutraukimo, ieškovui negali būti priteisti, kol neįrodyta, kad Sutartis nutraukta neteisėtai.

42Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje susiklosčiusias aplinkybes, sprendžia, kad teismas, nagrinėdamas reikalavimą dėl minimos kompensacijos priteisimo, privalėjo nustatyti, ar pagrįsti atsakovo UAB ,,Krasta Auto“, kurio iniciatyva pasibaigė sutartiniai teisiniai santykiai, argumentai dėl neteisėtų ieškovo UAB „Piliakalnis“ veiksmų ir išnuomoto daikto trūkumų, nes jos mokėjimą Sutarties šalys yra tiesiogiai susiejusios su šiuo klausimu. Tačiau, kaip minėta, nustatęs, kad nutraukiant sutartį atsakovas neturėjo pagrindo deklaruoti tame esant ieškovo UAB „Piliakalnis“ kaltę, neteisingai atsisakė taikyti Sutarties 11.5 punktą ir atmetė šį jo reikalavimą. Tiksliai cituojant Sutarties 11.5 punktą matyti, jog jame šalys sulygo, kad ,,nutraukiant Sutartį anksčiau termino vienos iš Šalių iniciatyva nesant kitos Šalies kaltės, Šalis – Sutarties nutraukimo iniciatorė, besąlygiškai sumoka kitai šaliai trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją“. Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, ši norma įtvirtina šalies, kurios iniciatyva prieš laiką nutraukiama ši terminuota sutartis, pareigą, besąlygiškai sumokėti kompensaciją, t. y. atlyginti kitai šaliai minimalius sulygto dydžio neįrodinėjamus nuostolius, kai dėl Sutarties nutraukimo nėra pastarosios kaltės, ir toks susitarimas visiškai atitinka nuomos sutarčių praktiką (CK 6.193 str.).

43Kaip žinoma, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o už jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (bauda, delspinigiai) (CK 6.71, 6.73, 6.258 str.), o pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo sutartinę prievolę, kad netesybos įskaitomos į nuostolius, o tai reiškia, kad jos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją. Taigi, jei netesybos aiškiai per didelės, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei nustatydamas protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą, teismas, kiekvienoje individualioje byloje įvertindamas šalių sutartinių santykių pobūdį, tai yra ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, jos pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt., – turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, turint omenyje, kad tokiu būdu negali būti paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., CK 6.73 str. 2 d., 6.156 str. 6.258 str. 3 d.) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje AB „Kauno energija“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-7-378/2005; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005; 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, bylos Nr. 3K-3-1070/2003; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas, bylos Nr.3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr.3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008 ir kt.).

44Teisėjų kolegija, svarstydama klausimą, ar ieškovo reikalaujamos priteisti kompensacijos dydis neprieštarauja išvardytiems kriterijams, sprendžia, kad vadovaujantis proceso ekonomiškumo bei koncentruotumo principais, o taip pat sutarčių laisvės principu, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas šį ieškininį pareiškimą teismui yra padavęs dar 2010-12-23 bei įvertinus byloje esančius duomenis, rodančius, kad abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei derybų srityje ir nežiūrint sunkmečio sėkmingai tebeveikiančios iki šiol (UAB „Piliakalnis“ veikia nuo 2000-01-27 UAB ,,Krasta Auto“ – 1993-05-20), ginčo Sutartimi atsakovui iki 2011-12-01 buvo išnuomotas didelės vertės ir specifinės paskirties turtas (autosalono ir autoserviso patalpos – 1 299,12 kv. m ploto, su visa ten esančia autoserviso ir sandėlio įranga, žemės sklypas su jame įrengtomis aikštelėmis), Sutartis atsakovo iniciatyva ir, kaip nustatyta, nesant ieškovo kaltės, buvo nutraukta likus daugiau kaip metams iki jos pasibaigimo ir, kaip visiems yra žinoma, esant sunkiai situacijai nekilnojamojo turto nuomos rinkoje (apelianto teigimu, esant nepalankioms sąlygoms jis neturėjo galimybės surasti kitų nuomininkų) – sprendžia, jog šalių sulygta trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensacija už Sutarties nutraukimą vienos iš šalių iniciatyva, neprieštarauja pirmiau paminėtiems teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, nepažeidžia protingo, pagrįsto kreditoriaus bei skolininko interesų balanso ir neleidžia spręsti apie baudinį jos pobūdį (CK 1.5 str. 1 d.). Iš tiesų, kaip ir teigia atsakovas atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą, apie savo planus priešingą šalį jis įspėjo, kaip ir buvo susitarta – prieš 3 mėnesius, turtą nuomotojui taip pat perdavė neuždelsdamas, tačiau šios aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, nepaneigia jo pareigos vykdyti šią Sutarties dalį (CPK 185 str.). Įvertinus prieš tai aptartus kriterijus, spręstina, kad Sutarties 11.5 punkte šalių sulygtos kompensacijos dydis, nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros ir principinių teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimų (CK 1.5 str.).

45Remdamasi paminėtu, teisėjų kolegija pakeičia pirmosios instancijos teismo sprendimą, patenkina ieškovo UAB „Piliakalnis“ reikalavimą ir priteisia jam iš atsakovo UAB ,,Krasta Auto“ 181 500 Lt – šalių besąlygiškai sulygtų minimalių ir neįrodinėtinų nuostolių, kuriuos sudaro 3 mėn. nuomos mokesčio dydžio kompensacija, t. y. atlyginimą, dėl kurio paskaičiavimo teisingumo byloje ginčo nėra. Ieškovo reikalaujami delspinigiai nuo šios kompensacijos (netesybų) nepriteisiami (Sutarties 11.5 p., CK 1.2, 6.156, 6.158, 6.258 str., CPK 263 str. 1 d., 185 str.).

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeičiamas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.). Už ieškinį ieškovas yra sumokėjęs 5 379 Lt žyminio mokesčio (8, 84 b. l.) bei turėjo 3 000 Lt advokato pagalbos išlaidų, kurios, kaip nurodė teismas, atitinka Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus dydžius. Atsižvelgiant į patenkintų ieškovo reikalavimų dalį, jam iš atsakovo priteista 818 Lt žyminio mokesčio dalis padidintina iki 5 276,57 Lt, o 456 Lt advokato pagalbos išlaidų – iki 2 942,87 Lt. Iš viso ieškovui iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų suma pirmosios instancijos teisme padidintina nuo 1 274 Lt iki 8 219,44 Lt (CPK 79 str., 93 str. 2 d., 98 str.). Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 4 713 Lt žyminį mokestį (133 b. l.), todėl iš dalies patenkinus jo skundą iš atsakovo jam priteistina 4 607,54 Lt (CPK 79 str. 1 d., 93 str. 2 d.).

48Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

49Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą pakeisti.

50Panaikinti sprendimo dalį, kuria netenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Piliakalnis“ autocentro reikalavimas priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Krasta Auto” 181 500 Lt (vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai litų) kompensaciją ir šį reikalavimą patenkinti – priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Piliakalnis“ autocentrui (juridinio asmens kodas 235581880) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Krasta Auto” (juridinio asmens kodas 121981098) 181 500 Lt (vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai litų) sutartinę kompensaciją.

51Priteistą iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Krasta Auto“ ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Piliakalnis“ autocentrui 1 274 Lt (vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt keturi litai) bylinėjimosi išlaidų sumą padidinti iki 8 219,44 Lt (aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniolika litų, 44 ct).

52Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

53Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Piliakalnis“ autocentrui iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Krasta Auto“ 4 607,54 Lt (keturi tūkstančiai šeši šimtai septyni litai, 54 ct) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB ,,Piliakalnis“ autocentras kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Patikslintu ieškiniu UAB ,,Piliakalnis“ atsisakė nuo reikalavimo... 7. Nurodė, kad pagal šalių 2008-12-01 sudarytą terminuotą negyvenamųjų... 8. Teigė, kad nutraukęs nuomos sutartį prieš terminą atsakovas privalo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas nustatė, kad šalių 2008-12-01 sudarytos terminuotos negyvenamųjų... 12. Nurodė, kad nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą pagrindai vertintini... 13. Įvertinęs atsakovo nurodytas aplinkybes dėl ieškovo kaltės, t. y. kad... 14. Spręsdamas dėl ieškovui priteistinų lėšų, teismas nurodė, kad atsakovas... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Piliakalnis“ autocentras prašo teismo... 17. Atsiliepimu atsakovas UAB „Krasta Auto“ prašo apeliacinį skundą atmesti,... 18. 1. Apeliantas nenurodo nei vienos proceso teisės normos, kurią neva teismas... 19. 2. Apeliantas be pagrindo tvirtina, kad nebuvo atskleista bylos esmė, nes... 20. 3. Apeliantas patikslintu ieškiniu labai aiškiai atsisakė savo reikalavimo... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 24. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad teismas... 25. Dėl proceso teisės normų pažeidimo... 26. Apeliantas, remdamasis CPK 327 straipsnio 2 dalimi, 329 straipsnio 2 dalimi... 27. Teisėjų kolegija, atmesdama šiuos teiginius, visų pirma, pažymi, kad... 28. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, jog atsakovas UAB... 29. Taip pat spręstina ir dėl apelianto teiginių, susijusių su nuomos mokesčio... 30. Sprendžiama, kad taip pat nėra pagrindo naikinti šį teismo sprendimą dėl... 31. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti... 32. Faktinės bylos aplinkybės... 33. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovo UAB „Piliakalnis“ (nuomotojas) ir... 34. Ieškovas 2010-12-23 pareikštu ieškiniu, kaip minėta, prašė pripažinti... 35. Ieškovas 2011-03-07 pateiktame dublike nesutiko su atsakovo teiginiais, o šis... 36. Dėl Sutarties 11.5 punkte šalių sutartos kompensacijos priteisimo ... 37. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 38. Pažymėtina tai, kad teismui priėmus ieškovo UAB „Piliakalnis“... 39. Kaip minėta, teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl minimos... 40. Apeliantas ieškovas UAB „Piliakalnis“ savo skunde nurodo, kad tokiu būdu... 41. Teisėjų kolegija, vertindama šias aplinkybes, iš esmės sutinka su... 42. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje susiklosčiusias aplinkybes, sprendžia,... 43. Kaip žinoma, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo... 44. Teisėjų kolegija, svarstydama klausimą, ar ieškovo reikalaujamos priteisti... 45. Remdamasi paminėtu, teisėjų kolegija pakeičia pirmosios instancijos teismo... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeičiamas ir bylinėjimosi... 48. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 49. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą pakeisti.... 50. Panaikinti sprendimo dalį, kuria netenkintas ieškovo uždarosios akcinės... 51. Priteistą iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Krasta Auto“... 52. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 53. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Piliakalnis“ autocentrui...