Byla 2-2343/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eicore“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Jėgos linija“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eicore“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5102-640/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eicore“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Jėgos linija“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Molesta“ kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant atsakovo UAB „Eicore“ turtą 3 223 357,11 Lt sumai, t. y. žemės sklypą, esantį ( - ) (u/n ( - )) ir pastatą (viešbutį), esantį ( - ) (u/n ( - )). Nurodė, kad Vilniaus komercinio arbitražo teismui pateikė ieškinį atsakovui UAB „Eicore“ dėl atsiskaitymo už atliktus darbus ir įskaitymo pripažinimo negaliojančiu. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimų suma yra labai didelė, t. y. 3 223 357,11 Lt bei į tai, kad atsakovas neatsiskaito jau labai ilgą laiką (dalis skolos susidariusi 2011 m.), neabejotina, kad jis elgiasi nesąžiningai ir neketina vykdyti prievolės, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagal finansinės atskaitomybės duomenis atsakovo veikla 2011 metais buvo nuostolinga.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 31 d. nutartimi ieškovo UAB „Molesta“ prašymą tenkino iš dalies ir areštavo atsakovui UAB „Eicore“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį parduoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims, o esant šio turto nepakankamai – pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, 3 223 357,11 Lt sumai. Likusioje dalyje prašymą atmetė.

6Teismas konstatavo, jog ieškinio suma (3 223 357,11 Lt) yra pakankamai didelė atsakovui ir gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Šią teismo išvadą patvirtino ir VĮ Registrų centre esantys atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai, iš kurių matyti, jog atsakovas 2012 metus baigė su 972 079 Lt grynojo nuostolio, turto turėjo už 29 796 979 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 24 163 246 Lt. Nurodė, kad atsakovo finansinė padėtis yra ypatingai sunki, dėl ko kyla pagrįstų abejonių dėl galimybės atsiskaityti su ieškovu, jei ieškinys būtų tenkintas. Vadovaudamasis ekonomiškumo principu, sprendė, kad pirmiausia turėtų būti areštuojamas nekilnojamasis ir (ar) kilnojamasis turtas, ir tik jo nesant ar neužtenkant – piniginės lėšos ir turtinės teisės. Nurodė, kad nors ieškovas prašė areštuoti konkretų turtą, tačiau nepateikė duomenų apie jį, jo vertę, todėl prašymą dėl arešto taikymo konkrečiam turtui atmetė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas UAB „Eicore“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Molesta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad nei viena iš sąlygų, kurios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, neegzistuoja. Nėra jokio pagrindo manyti, kad teismo sprendimas pasunkėtų arba taptų neįmanomas. Reikalavimų suma negali būti vertinama atskirai nuo atsakovo finansinės padėties. Vilniaus apygardos teismo pozicija dėl ypatingai sunkios atsakovo finansinės padėties yra nepagrįsta. UAB „Eicore“ yra didelės vertės turtą valdanti bendrovė, todėl pareikštų reikalavimų suma negali būti traktuojama kaip didelė. Pateikiami tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai, t. y. 2013 m. birželio 30 d. balansas bei pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, jog UAB „Eicore“ vien ilgalaikio turto turi už 28 044 284 Lt, viso bendrovės turimo turto vertė sudaro 29 852 279 Lt. Nurodė, kad bendrovės veikla jau yra pelninga. Grynasis pelnas 2013 m. birželio 30 d. sudarė 143 726 Lt, o 2012 metais atsiradusius UAB „Eicore“ nuostolius sąlygojo paties ieškovo veiksmai. Skundžiamoje nutartyje akcentuojama, kad UAB „Eicore“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 24 163 246 Lt, tačiau ši aplinkybė negali būti laikoma pagrindu laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Didžiąją bendrovės mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalį (14 204 269 Lt) sudarė bendrovės akcininko UAB „Oslo namai“ paskolos sutarčių pagrindu bendrovei paskolintos lėšos, tačiau pateikiamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas patvirtina, kad atsakovo akcininkai nusprendė padidinti UAB „Eicore“ įstatinį kapitalą, kapitalizuojant 14 300 000 Lt paskolos likutį. Nurodė, kad UAB „Molesta“ dar 2013 m. vasario mėn. įspėjo atsakovą apie ketinimus kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo. Tuo atveju, jei UAB „Eicore“ būtų norėjusi (ketinusi) paslėpti savo turtą ir tokiu būdu išvengti būsimų teismo sprendimų įvykdymo ar ketinusi tokiu būdu jų vykdymą apsunkinti, tai jau būtų padariusi. Nurodė, kad UAB „Molesta“ reikalavimai dėl skolos priteisimo yra absoliučiai nepagrįsti. Ieškinio reikalavimai jokiu būdu negali būti vertinami kaip tikėtinai pagrįsti, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju negalimas. Nurodė, kad skundžiama nutartis naikintina dar ir dėl to, kad teismas išėjo už pareikšto prašymo ribų ir pritaikė didesnio masto laikinąsias apsaugos priemones, nei to prašė ieškovas, kas suponuoja nutarties neteisėtumą. Ieškovas prašė areštuoti žemės sklypą ir pastatą (viešbutį), tuo tarpu teismas nutarė areštuoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ir turtines teises ieškinio sumai. Teismas, nesant ieškovo prašymo, priėmė sprendimą taikyti kitos rūšies ir didesnio masto areštą, nei buvo prašoma. Nurodė, kad iš pateikto UAB „Ober Haus“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos matyti, kad žemės sklypo ir pastato, kuriuos prašė areštuoti ieškovas, vertė yra 27 000 000 Lt. Atitinkamo turto areštas yra daugiau nei pakankamas užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

9Ieškovas UAB „Molesta“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti atskirąjį skundą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartį. Nurodė, kad nesutinka su atsakovo pozicija, jog ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas. Ieškinys pagrįstas tiek konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis, tiek konkrečiomis teisės normomis, pridėti ieškovo teiginius patvirtinantys įrodymai. Nesutinka su atsakovo argumentu, jog UAB „Eicore“ turi daug turto. Visas atsakovo nekilnojamasis turtas yra apsunkintas hipoteka, o kilnojamasis turtas įkeistas AB Swedbank. Taigi UAB „Eicore“ neturi jokio nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, kuris nebūtų apsunkintas hipoteka ar įkeistas. Be to, išieškojimas į šį turtą praktiškai iš viso negali būti nukreipiamas. Nurodė, kad atsakovo per pusę metų uždirbtas grynasis pelnas – 143 726 Lt – yra labai mažas, lyginant su pareikšto reikalavimo suma. Be to, nėra duomenų, kad ateityje bus uždirbamas ne mažesnis pelnas ir kad uždirbtas pelnas bus skiriamas atsiskaityti su ieškovu. Nurodė, kad į atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus nėra įtrauktas ieškovo reikalavimas, todėl dokumentai neatspinti realios įmonės padėties. Nesutinka su atsakovo teiginiais, jog jis elgėsi sąžiningai, nes 2013 m. vasario mėn. gavęs pretenziją nesiėmė jokių veiksmų, kuriais būtų sumažintas turtas. Atsakovas ir norėdamas nebūtų galėjęs perleisti jokio savo turto, nes jis apsunkintas hipoteka ir įkeitimu. Nesutinka su atsakovo pozicija, jog teismas išėjo už prašymo ribų. Nutartimi teismas nepritaikė jokios kitos laikinosios apsaugos priemonės.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329, 338 str.).

13Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

14Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Tokio procesinio veiksmo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kitaip tariant, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti įrodymai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Tačiau esant šiai proceso stadijai, tarp šalių kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti.

15Atsakovas UAB „Eicore“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartį, kuria jo atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad atsakovas yra didelės vertės turtą valdanti bei pelningai veikianti bendrovė, kuriai pareikštų reikalavimų sumą nėra didelė.

16Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovo UAB „Molesta“ Vilniaus komercinio arbitražo teismui pateikto ieškinio suma, kurią jis prašo priteisti iš atsakovo, yra 3 223 357,11 Lt. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-07-24 nutartis c.b. Nr. 2-545/2008; 2009-04-16 nutartis c.b. Nr. 2-447/2009; 2009-08-06 nutartis c.b. Nr. 2-905/2009). Kita vertus, prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi išnagrinėti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam yra didelė ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, įsipareigojimais kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-11-27 nutartis c.b. Nr. 2-920/2008; 2009-04-16 nutartis c.b. Nr. 2-447/2009). Taigi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis, jos finansinių galimybių įvertinimas. Kaip matyti iš apeliacinės instancijos teismui pateikto UAB „Eicore“ balanso už 2012 metus, įmonės turtą sudarė 29 796 979 Lt, tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 24 163 246 Lt (t. 1, b.l. 5). Iš byloje esančios pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog bendrovė per 2012 metus patyrė 972 079 nuostolių (t. 1, b.l. 6). Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė tarpinį 2013 m. birželio 30 d. balansą, iš kurio matyti, kad UAB „Eicore“ turtas sudaro 29 852 279 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 24 188 607 Lt (t. 1, b.l. 159-160). Iš pateiktos UAB „Ober Haus“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos matyti, kad atsakovui priklausančio žemės sklypo ir pastato (viešbučio), esančių ( - ), rinkos vertė 2012 m. rugsėjo 17 dienai yra 27 000 000 Lt (t. 1, b.l. 209-241). Kita vertus, byloje esantis Hipotekos registro išrašas patvirtina, kad atsakovui priklausantis tiek kilnojamasis, tiek nekilnojamasis turtas yra apsunkintas hipoteka ir įkeitimu (t. 1, b.l. 262-266). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat įvertinus atsakovui pareikšto reikalavimo dydį, darytina išvada, jog atsakovo UAB „Eicore“ turtinė padėtis nėra gera.

17Apelianto teigimu, ieškovas buvo pareiškęs prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones konkrečiam nekilnojamajam turtui, t. y. žemės sklypui ir pastatui (viešbučiui), tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, areštuodamas jo kilnojamąjį ir ar (nekilnojamąjį) turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ir turtines teises, išėjo už prašymo ribų, be to, pritaikė didesnio masto laikinąsias apsaugos priemones, dėl ko skundžiama nutartis neteisėta. Su tokiu apelianto atskirojo skundo argumentu nesutiktina. Visų pirma pažymėtina tai, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė ieškinio sumai – 3 170 596,45 Lt. Be to, kaip nurodė pats apeliantas, nekilnojamojo turto (žemės sklypo ir viešbučio), kurio areštą prašė taikyti ieškovas, vertė yra 27 000 000 Lt. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo sutikti, jog skundžiama nutartimi buvo pritaikytos didesnio masto laikinosios apsaugos priemonės.

18Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei nesant byloje akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas, nėra pagrindo tenkinti atsakovo atskirojo skundo ir naikinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Dėl nurodytų aplinkybių, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Molesta“ kreipėsi į teismą su prašymu taikyti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 31 d. nutartimi ieškovo UAB... 6. Teismas konstatavo, jog ieškinio suma (3 223 357,11 Lt) yra pakankamai didelė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovas UAB „Eicore“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus... 9. Ieškovas UAB „Molesta“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 14. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 15. Atsakovas UAB „Eicore“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 16. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovo UAB „Molesta“ Vilniaus... 17. Apelianto teigimu, ieškovas buvo pareiškęs prašymą taikyti laikinąsias... 18. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei nesant byloje akivaizdžių... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 20. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą....