Byla 2-3603-399/2014
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui N. L. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo N. L. 1641,88 Lt skolą, 1282,60 Lt palūkanų, 595,56 Lt delspinigių, 466,78 Lt palūkanų delspinigių, palūkanas už priteistą sumą ir pagrindinės skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2014-09-09 viešo paskelbimo būdu, teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad 2008-05-15 „Swedbank“ AB (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas") ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbti) (toliau -Sutartis) , pagal kurią „Swedbank“ AB atsakovui suteikė 1641,88 Lt dydžio kreditą, atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius kitas Sutartyje numatytas sumas „Swedbank“ AB naudai. Tačiau atsakovas netinkamai vykdė Sutartį, todėl „Swedbank“ AB Sutartį nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo.

72008-06-18 „Swedbank“ AB ir UAB „Gelvora" sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią „Swedbank“ AB perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal 2008-05-15 Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-052246-GV. Ieškovas LR CK 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, tačiau atsakovas sutartinių įsipareigojimų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai. Ieškovo paskaičiavimu atsakovo skola pagal 2008-05-15 Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-052246-GV yra 1641,88 Lt skolos, 1282,60 Lt palūkanų, 595,56 Lt delspinigių, 466,78 Lt palūkanų delspinigių, 637,98 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, viso 4624,80 Lt skolos.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina ieškovo pateikti teismui dokumentai – išrašas iš „Swedbank“ AB bylų priėmimo-perdavimo akto prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr.08-20-15 (b.1.5), delspinigių paskaičiavimo aktas (b.l.6), palūkanų paskaičiavimo aktas (b.l.7), palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktas (b.l.8), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinė (b.l.9), Sutartis (b.1.14-15), pranešimas dėl Sutarties nutraukimo (b.1.16), Reikalavimo perleidimo sutartis Nr.08-20-15 (b.1.17-28), pranešimas dėl reikalavimo perleidimo (b.1.29) ir kt.

9Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovo priteistina 1641,88 Lt skola ir 1282,60 Lt palūkanos.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.).

11Dėl sutarties pažeidimo atsakovui atsirado sutartinė civilinė atsakomybė, t. y. prievolė atlyginti ieškovui nuostolius, atsiradusius po sutarties nutraukimo bei sumokėti netesybas (CK 6.221 str. 2 d., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.). Pagal CK 6.73 str. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

12Iš ieškovo pateikto 2014-07-11 delspinigių, ir palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktų (b. l. 6,7,8) matyti, kad ieškovas delspinigius ir palūkanų delspinigius pagal 2008-05-15 Vartojimo kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbti) atsakovui skaičiuoja nuo 2008-09-29 iki 2009-09-24. Atsakovas nuo vartojimo kredito sutarties nutraukimo nesumokėjo susidariusios skolos, savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo jau ilgą laiką. Ieškovas už pradelstą laiką priskaičiavo pagal 2008-05-15 Vartojimo kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbti), 595,56 Lt delspinigių, 1282,60 Lt palūkanų 466,78 Lt palūkanų delspinigių.

13Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Pagal Vartojimo kredito sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos, t.y. metinė delspinigių norma sudaro 36,5 proc. Pažymėtina, jog ieškovo apskaičiuota delspinigių bei palūkanų delspinigių suma kelis kartus viršija pagrindinės skolos sumą, todėl prašomi priteisti delspinigiai bei palūkanų delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli, be to, byloje nėra duomenų, kodėl kreditorius tiek daug laiko delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išsiieškoti skolą. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 0,02 proc. dydžio. Teismo paskaičiavimu, už 360 dienų terminą ieškovo nurodytu laikotarpiu ieškovui priteistina delspinigių suma pagal 2008-05-15 Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-052246-GV 122,69 Lt delspinigių ir 97,38 Lt palūkanų delspinigių, tokia delspinigių ir palūkanų delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 7 d., 177 str., 178 str., 185 str.).

14Ieškovas pateikė reikalavimą priteisti 637,98 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. (CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p.). Ieškovo prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbo priemonės, registruotas pranešimas Lietuvoje, pranešimas Lietuvoje, užklausos. Teismas konstatuoja, kad šios išlaidos yra nepagrįstos, kadangi ieškovas reikalavimo perleidimo sutartimi iš „Swedbank“ AB banko įsigijo reikalavimo teises, kurios atsirado aukščiau minimos Sutarties pagrindu. Minėtoje sutartyje nėra numatyta ikiteisminė skolos išieškojimo tvarka. Ieškovė taip pat nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (CPK 178 str.). Ieškovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovo reikalavimas pagal 2008-05-15 Vartojimo kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbti) 367,98 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

15Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Dėl to ieškovui iš atsakovo priteistinos sutartinės 12,5 procentų metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (1641,88 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-06 iki teismo sprendimo visiško iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovui iš atsakovo priteistinos įstatyme nustatytos 5 procentų metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo ieškovui priteistina išlaidos proporcingos teismo patenkintų reikalavimų daliai, t.y. 94 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis).

18Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo N. L. (a.k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbti) ieškovui UAB „Gelvora", juridinio asmens kodas 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a.s. Nr LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas, viso 3144,55 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus 55 ct) (910,72 EUR) skolą (kartu su palūkanomis, delspinigiais ir palūkanų delspinigiais), 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-08-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 12,5 procentų metinių palūkanų nuo pagrindinės 1641,88 Lt (vieno tūkstančio šešių šimtų keturiasdešimt vieno lito 88 ct) (475,52 EUR) skolos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-08-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 94 Lt (devyniasdešimt keturis litus) (27,22 EUR) žyminio mokesčio.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę-paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, vadovaudamasi... 2. Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo N. L. 1641,88 Lt... 3. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2014-09-09 viešo paskelbimo būdu,... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad... 7. 2008-06-18 „Swedbank“ AB ir UAB „Gelvora" sudarė Reikalavimo perleidimo... 8. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina ieškovo pateikti teismui dokumentai... 9. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Dėl sutarties pažeidimo atsakovui atsirado sutartinė civilinė atsakomybė,... 12. Iš ieškovo pateikto 2014-07-11 delspinigių, ir palūkanų delspinigių... 13. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos... 14. Ieškovas pateikė reikalavimą priteisti 637,98 Lt ikiteisminio skolos... 15. Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito... 16. Ieškovui iš atsakovo priteistinos įstatyme nustatytos 5 procentų metinės... 17. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo... 18. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo N. L. (a.k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbti) ieškovui... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...