Byla e2-6906-512/2017
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys I. Š., V. N

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovui A. R., jo atstovui advokatui Sigitui Čepui, atsakovei V. M., jos ir atsakovo K. M. atstovei advokatei Liubovei Šiušienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. R. patikslintą ieškinį atsakovams K. M., V. M. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys I. Š., V. N.,

Nustatė

3ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų 1714,55 Eur turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1303,48 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad 2015 m. spalio 24 d. iš atsakovui priklausančio buto, esančio ( - ), buvo apipiltas ieškovui priklausantis butas, ( - ). Tai nustatyta 2015 m. spalio 24 d. UAB „Šildymo priežiūros servisas“ darbų akte. 2015 m. spalio 30 d. ieškovo butą apžiūrėjo atestuotas inžinierius Ž. P. ir nustatė drėgmės padarytus defektus lubose, sienose ir grindyse, bendra remonto ir apdailos kaina yra 1200 Eur. Nurodė, jog kreipėsi su pretenzija į atsakovą, kad pastarasis atlygintų padarytą žalą, tačiau atsakovas žalos neatlygino. 2017 m. lapkričio 28 d. ekspertas V. Š. pateikė buto, esančio ( - ), koreguotą lokalinę sąmatą 1954,39 Eur sumai. Ieškovas iš šios sumos išskaičiuoja sąmatoje nurodytas papildomas išlaidas – 239,84 Eur, todėl prašoma iš atsakovų priteisti žala yra 1714,55 Eur.

4Atsakovas K. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad atsakovo bute visi vamzdynai yra techniškai tvarkingi, ieškovo nurodomu laiku įvykių, susijusių su galimu vandens pratekėjimu į žemiau esantį ieškovo butą, nebuvo. Mano, jog ieškovas neįrodė, kad užpylimas įvyko būtent iš atsakovo buto, nors tokią pareigą jis turi. Pas atsakovą nebuvo atvykusi avarinė tarnyba, kuri būtų nustačiusi tikrąją užliejimo priežastį ir kaltininką.

5Ieškovas teismo posėdžio metu palaiko patikslintą ieškinį, prašo patenkinti. Papildomai paaiškino, kad pamatęs, jog bėga vanduo per lubas, nuėjo pas kaimynus į viršutinį butą, pranešė apie šį įvykį. Tada kreipėsi į bendrijos pirmininką, pirmininkas atvyko ir nurodė kreiptis į avarinę tarnybą UAB „Šildymo priežiūros servisas“. Paskambino V. M., ši atvyko maždaug po pusvalandžio, ji šaukė ant buto nuomininkų dėl maišytuvo keitimo. Ji prašė neskambinti į avarinę tarnybą, žadėjo atsilyginti ir susitarti gražiuoju, tačiau jis vis tiek nutarė iškviesti avarinę tarnybą. L. B. surašė patikrinimo aktą, jis klausė, ar tokio akto pakanka, gavo atsakymą, jog tikrai pakanka. Nurodė, jog žalą patyrė dėl laminato sugadinimo – nuo vandens balos susibangavo laminatas ties vonios ir koridoriaus durimis, ant tapetų tualete ir didžiajame kambaryje liko vandens nubėgimai. Taip pat buvo sugadintos ir tualeto lubos. Paaiškino, kad buvo užėjęs į atsakovo buto koridorių ir didįjį kambarį. Daugiausia vanduo jo bute bėgo ties vonios lubomis – ties įėjimu iš koridoriaus į vonios kambarį. Kitose vietose matėsi tik sienų pažeidimai.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas Sigitas Čepas palaiko ieškinio reikalavimus bei jame išdėstytas aplinkybes, prašo ieškinį patenkinti. Papildomai paaiškina, kad ieškovas privalo įrodyti, tai, jog užliejimas įvyko iš viršuje esančio buto; kaltės ir priežastinio ryšio ieškovui įrodinėti nereikia. Užliejimo faktą ieškovas įrodinėja 2015 m. spalio 24 d. UAB „Šildymo priežiūros servisas“ darbų aktu. Pažymi, jog 2017 m. liepos 31 d. atlikus statybinę ekspertizę, buto, esančio ( - ), dėl buto lubų, sienų, ir grindų užliejimo vandeniu ir sugadintos apdailos atstatymo į buvusią būklę prieš užliejimą, ieškovo prašoma priteisti žala yra 1714,55 Eur.

7Teismo posėdžio metu atsakovų atstovė Liubovė Šiušienė prašo atmesti patikslintą ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas atsakovui. Atsakovo atstovė palaiko atsiliepime išdėstytas aplinkybes. Papildomai paaiškina, kad 2015 m. spalio 24 d. UAB „Šildymo priežiūros servisas“ darbų aktas yra klaidingai surašytas, jame nenurodytas apžiūros objektas (nurodyta tik S. gatvė). Nurodo, kad liudytojai patvirtino faktą, jog bute ( - ), jokių užpylimo požymių nebuvo. Pažymi, kad ekspertai, vertindami buto būklę, nurodė, jog butui ( - ), reikalingas remontas, tačiau remontas reikalingas ne dėl užpylimo, o dėl bendro buto nusidėvėjimo. Be to, ekspertas 2017 m. liepos 13 d. atlikdamas ekspertizę, į lokalinę sąmatą neįtraukė buto nusidėvėjimo.

8Teismas

konstatuoja:

9patikslintas ieškinys tenkintinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ). Atsakovams nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ). 2015-10-24 Darbų akte nurodyta, kad ( - ) buto savininkas apipylė ( - ) buto savininką. Už šio akto surašymą bei avarinės tarnybos iškvietimą ieškovui pateikta 15,00 Eur sąskaita. Prie apžiūros pateiktoje sąmatoje nustatyta bendra nurodytų defektų remonto kaina 1200 Eur. 2017 m. lapkričio 28 d. ekspertinio tyrimo akto Nr. 108 K papildyme nurodyta, jog buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ant sienų nuo viršutinio buto užliejimo vandeniu yra sugadinta apdaila, didžiojo kambario lubose yra likę dėmių nubėgimai per lubas ir sienų tapetai subėgę vandeniu; bendra buto remonto darbų atstatymo į buvusią būklę po užliejimo vandeniu sąmata yra 1954, 39 Eur. Ieškovas prašo atlyginti 1714,55 Eur turtinę žalą.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas). Pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį pastato, statinio, įrenginio ar kitokios konstrukcijos savininku (valdytoju) preziumuojamas asmuo, kuris yra nurodytas viešame registre. Nagrinėjant bylą dėl žalos, atsiradusios dėl užliejimo, atlyginimo atsakovo veiksmai laikomi neteisėtais, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Ieškovas privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-534-611/2016; 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-310-916/2017).

12Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2012). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010; 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2014).

13Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką žemiau esančio buto savininkas dėl jo buto užliejimo įrodinėdamas aukščiau esančio buto savininko neteisėtus veiksmus privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovų butas, o ne kiti šaltiniai. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju tekėjo vanduo iš atsakovų buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Todėl aplinkybės, kad vanduo tekėdamas iš aukščiau esančio buto užliejo žemiau esantį butą, nustatymo pakanka atsakovo neteisėtiems veiksmams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-310-916/2017)

14Nagrinėjamoje byloje ieškovas įrodinėja buto užliejimo iš viršuje esančio atsakovų buto faktą, remdamasis 2015-10-30 apžiūros aktu Nr. 10-6, kuriame nurodyta, kad buvo atlikta neeilinė buto, ( - ), ir jo konstrukcijų apžiūra (lubos, sienos, grindų danga), jos metu užfiksuoti lubų, sienų bei grindų pažeidimai – patalpų lubos yra pažeistos drėgnio, atitvarų sienos taip pat pažeistos drėgnio, laminatas pažeistas drėgnio, susibangavęs ir išsikraipęs. Kad butą užliejo atsakovai, teismo posėdyje patvirtino ir namą eksploatuojančios organizacijos atstovas, apžiūrėjęs ieškovo ir atsakovų butus bei bendrijos pirmininkas. Žalos faktą patvirtina byloje pateiktos foto nuotraukos, ieškovo buto ekspertinio tyrimo akto Nr. 108 K papildymas, kuriame užfiksuoti pažeisti kambarių plotai ir buto remonto medžiagų ir darbų kainos. Vanduo pratekėjo į ieškovo butą per lubas, besiribojančias su viršuje esančiu atsakovų butu, ir sienas. Byloje nenustatyta jokių kitų ieškovo buto užliejimo šaltinių, išskyrus viršuje esantį atsakovų butą. Teismas konstatuoja, kad byloje ieškovas įrodė aplinkybę, kad jo buto užpylimas įvyko iš viršuje esančių atsakovui priklausančio buto, esančio ( - ). Todėl, galiojant generalinio delikto taisyklei (žalos padarymas preziumuoja neteisėtus veiksmus - CK 6.263 str. 1 d.), byloje įrodyti neteisėti atsakovo veiksmai, t.y. netinkamas jam priklausančio turto valdymas ir naudojimas, sukėlęs žalą kitiems asmenims (CK 6.246, 6.263 str.). Byloje įrodytas ir ieškovui padarytos turtinės žalos faktas bei dydis (1714,55 Eur) (CK 6.249 str.). Bylos dokumentai patvirtina, kad ieškovo buto apžiūrą atliko, remonto kaštus nustatė nepriklausomas LR teismo ekspertas V. Š., užsiimantis statyba. Lokalinėje sąmatoje nurodyti remonto darbai atitinka ieškovo, liudytojų Ž. P., V. Š. nurodytus buto apdailos apgadinimus vandens užliejimu.

15Liudytojas S. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra bendrijos pirmininkas, 2015 m. spalio 24 d. sulaukė ieškovo skambučio, jog jo butas užlietas. Atvykus į ieškovo butą, vandens ant grindų nebuvo, tik palubėse matėsi rudos vandens nubėgimo dėmės (apie 7 cm x 40 cm), palietus lubas ranka, jautėsi, jog lubos yra drėgnos. Ieškovo bute buvo pradėtas daryti remontas. Nuėjus į aukščiau esantį butą, jame jokio vandens tekėjimo nesimatė, buvo keli lašai vandens, kurie tikriausiai buvo išlašėję iš skalbimo mašinos žarnelės. Paaiškino, kad davė ieškovui serviso telefono numerį.

16Liudytojas L. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jam paskambino bendrijos pirmininkas ir pranešė apie buto užliejimą. 2015 m. spalio 24 d. nuvykus į ieškovo butą, nustatyta, kad butas buvo remontuojamas, ties įėjimu į vonios kambarį ant lubų matėsi drėgnos dėmės, tačiau lašėjimo nebuvo. Nuvykus į aukščiau esantį butą pamatė, jog skalbimo mašinos stovėjimo vietoje yra drėgna dėmė, t.y. daugiausiai galėjo išbėgti apie vieną litrą vandens. Namo vandentiekio sistemos pažeidimų nebuvo.

17Liudytojas V. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2017 m. liepos 13 d. atliko buto, esančio ( - ), ekspertizę ir sudarė ekspertinio tyrimo aktą. Ekspertizę atliko pagal neužlieto kambario būklę. Nurodo, kad bute matėsi rudos dėmės, atšokęs lubų tinkas, pažeistos sienos, atsiklijavę tapetai, lubų apdailos plokštės nuo poveikio vandeniu parudavusios, koridoriuje ir virtuvėje grindys (laminatas) pažeistos vandens, pasibangavusios ir kt. Pažymi, jog remonto medžiagų kainas nurodė žemesnes nei vidutinės, vadovaudamasis valstybinėmis kainomis, atsižvelgiant į buto nusidėvėjimą. Paaiškina, kad atvykus į nurodytą butą, akivaizdžiai matėsi, jog bute buvo įvykęs rimtas užliejimas, kurio metu buvo užpilta nemažai vandens (t.y. ne vienas kibiras); ant sienų matėsi rudos vandens nubėgimo žymės.

18Liudytojas Ž. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad sudarė A. R. 2015 m. spalio 30 d. buto apžiūros aktą. Nurodė, jog butas, esantis ( - ), buvo apipiltas. 2015 m. spalio 30 d. matėsi ryškūs užpylimo požymiai – pažeistos sienos (nubėgimo dėmės), grindys (iškeltas laminatas); remontuotini plotai buvo dideli. Nepamena kokios konkrečios patalpos buvo apipiltos. Sąmatoje kainos yra nustatomos remiantis rangovų apklausos būdu, kaina nurodoma mažiausia galima rinkoje. Paaiškina, kad 2015 m. spalio 30 d. bendra remonto ir apdailos darbų kaina nustatyta 1200 Eur, šiai dienai remontas kainuotų daugiau.

19Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina ir tai, jog egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir ieškovui padarytos žalos (būtent atsakovų netinkamas turto valdymas, tvarkymas sukėlė žalą ieškovui) (CK 6.247 str.) bei tai, jog atsakovai nebuvo pakankamai atidūs ir rūpestingi, naudodami ir valdydami jiems priklausantį turtą, todėl yra kalti dėl žalos atsiradimo (CK 6.248 str.). Todėl byloje įrodyta, kad ieškovui padaryta turtinė 1714,55 Eur žala.

20Taigi nustačius visas atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas, nenustačius pagrindo netaikyti atsakovų atžvilgiu atsakomybės ar nuo jos atleisti, ieškovo reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinamas visiškai.

21Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo. Įstatymas numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). CK 6.37 straipsnio dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įvertinus nurodytą teisinį reglamentavimą, ieškovui iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas sumokėjo 27 Eur žyminio mokesčio pateikdamas ieškinį, 23 Eur pateikdamas patikslintą ieškinį, 3,48 Eur už išrašus iš VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro, 450 Eur už ekspertizę bei patyrė 800 Eur išlaidų už advokato pagalbą, iš viso 1303,48 Eur bylinėjimosi išlaidų. Patikslintą ieškinį patenkinus visiškai, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, pagrįstos rašytiniais įrodymais, neviršijančios rekomenduotinų dydžių, priteistinos iš atsakovų (CPK 80 str. 1 d. 1, 7 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

24Ieškinį patenkinus, atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nepriteistinos.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270, 271, 279 ir 282 straipsniais, teismas

Nutarė

26patikslintą ieškinį tenkinti.

27Priteisti solidariai iš atsakovų K. M., a.k. ( - ) ir V. M., a.k. ( - ) 1714,55 Eur Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1714,55 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. sausio 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 651,74 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškovui A. R., a.k. ( - )

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. R.... 3. ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų... 4. Atsakovas K. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį... 5. Ieškovas teismo posėdžio metu palaiko patikslintą ieškinį, prašo... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas Sigitas Čepas palaiko ieškinio... 7. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovė Liubovė Šiušienė prašo atmesti... 8. Teismas... 9. patikslintas ieškinys tenkintinas.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso butas,... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.266 straipsnio 1... 12. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami... 13. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką žemiau esančio buto... 14. Nagrinėjamoje byloje ieškovas įrodinėja buto užliejimo iš viršuje... 15. Liudytojas S. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra bendrijos... 16. Liudytojas L. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jam paskambino... 17. Liudytojas V. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2017 m. liepos 13 d.... 18. Liudytojas Ž. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad sudarė A. R. 2015 m.... 19. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina ir tai, jog egzistuoja... 20. Taigi nustačius visas atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas, nenustačius... 21. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų metines palūkanas... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas sumokėjo 27 Eur žyminio... 24. Ieškinį patenkinus, atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270, 271,... 26. patikslintą ieškinį tenkinti.... 27. Priteisti solidariai iš atsakovų K. M., a.k. ( - ) ir V. M., a.k. ( - )... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...