Byla 2-2146/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1144-368/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John” ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John” atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John” prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1144-368/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John” ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Meyer & John“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, kuriuo prašo panaikinti atsakovo Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų viešojo pirkimo komisijos 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendimą Nr. S-2287-11 ,,Dėl pretenzijos“ ir 2012 m. rugpjūčio 10 d. pranešimą apie pasiūlymų atmetimo priežastis.

5Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimo atviro konkurso procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Teigė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas - viešojo pirkimo procedūros bus laikomos pasibaigusiomis, sutartis pasirašyta. Tokiu būdu nebus užtikrintas ir viešasis interesas - nepagrįstai bus išleistos biudžeto lėšos, kas ypač svarbu įvertinus konkurso kainą (30 000 000 Lt). Ieškovo nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje atitiks šalių interesus, užtikrins pirkimo procedūrų racionalumą ir efektyvumą, o kartu ir tinkamą būsimo sprendimo įvykdymą, skatins perkančiosios organizacijos suinteresuotumą operatyviu procesu byloje.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB „Meyer & John” prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Teismas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tačiau spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, teismas turi įvertinti ne tik tai, ar nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.), bet ir tai, ar, atsižvelgiant į ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principus, viešąjį interesą, neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės neviršys jų teikiamos naudos (CPK 4237 str. 1 d.) Jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jei jos pritaikytos – panaikinti.

9Teismas pažymėjo, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuoto atviro konkurso pirkimo objektas – inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos rangos darbų, darbo projekto parengimas ir šių statybos darbų atlikimas. Konkurso sąlygų 14.1 punkte numatyta, kad statybos darbo projektai arba atskiri projektų sprendinių dokumentai, būtini darbams pradėti ir vykdyti, turi būti parengti ir pateikti suderinti iki statybos pradžios, o sąlygų 14.2 punkte nurodyta, jog I ir II etapo darbai turi būti atlikti per 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Pirkimo sąlygų 16 punkte pažymėta, kad pirkimas susijęs su projektu „Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra“, kuris finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančios Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę, o 17 punkte nurodyta, jog projektas, be kita ko, finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, pirkimui skirta 34 083 430,00 Lt ir negavus finansavimo, sutartis nebus pasirašoma.

10Teismas pažymėjo, jog pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką viešasis interesas gauti projektinių pasiūlymų, detalaus plano, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo paslaugas, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, gali būti svarbesnis negu viešasis interesas garantuoti viešųjų pirkimų procedūrų tinkamą įvykdymą. Kai projekto įgyvendinimo terminas nėra ilgas, o projektas didžiąja dalimi finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurių neįsisavinus laiku, būtų užkirstas kelias disponuoti jomis ir įgyvendinti projektą, prioritetas teiktinas ne privatiems ieškovo interesams, o viešajam interesui laiku įsisavinti lėšas. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad nukėlus inžinierinių sistemų eksploatavimo paslaugų pirkimą neapibrėžtam laikui, kiltų grėsmė dėl galimo šio projekto savalaikio įgyvendinimo ir viešojo intereso pažeidimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebūtų proporcingas ir suteiktų ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu.

11Teismas preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą, minėtą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, ginčo konkurso sąlygas, kitą bylos medžiagą, nutarė, kad šiuo atveju prioritetas teiktinas siekiui laiku įsisavinti Europos Sąjungos lėšas. Teismas pažymėjo, kad pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Teismo vertinimu, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones –neapibrėžtam laikui sustabdžius ginčo konkurso pirkimo procedūras ir įpareigojus atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kiltų grėsmė prarasti ES Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas ir pirkimo sutarties šalys patirtų daug didesnių nuostolių už naudą, kurią galėtų gauti ieškovas, jei pastarojo reikalavimas būtų patenkintas, t. y. prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju yra ekonomiškai netikslingas. Be to, teismo vertinimu, tam tikrus rangos darbus (žemės kasimo darbus ir kt.) rangovams yra palankiau atlikti šiltuoju metų laikotarpiu. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovo pažeistų teisių gynimas, pripažinus atsakovo vykdytą viešąjį pirkimą neteisėtu, pažeidžiant VPĮ nuostatas, galimas per žalos atlyginimo institutą LR civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Meyer & John“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: stabdyti Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų viešojo pirkimo atviro konkurso „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“ (pirkimo

14Nr. 122404) procedūras ir įpareigoti atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Apeliantas taip pat prašo priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Vien tik viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimas neužtikrintų pilnos ieškovo teisių gynybos, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t.y. nesustabdžius viešųjų pirkimų procedūros ir neįpareigojus atsakovo nesudaryti viešojo prikimo sutarties, būtų užprogramuoti nauji teisiniai ginčai dėl jau sudarytos viešojo pirkimo sutarties negaliojimo ir iš to kylančių teisinių pasekmių, galimo nuostolių atlyginimo.

162. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir perkančiajai organizacijai tęsiant viešojo konkurso procedūras, bei jas užbaigus (sudarius sutartį su laimėtoju), ieškovo pareikšti reikalavimai netektų teisinės prasmės, iškiltų abejonė dėl sudarytos sutarties teisėtumo, ir dėl to nepagrįstai nesustabdė pirkimo procedūrų.

173. Byloje pasvėrus konkuruojančias vertybes (poreikį užtikrinti spartų projekto įgyvendinimą ir poreikį užtikrinti skaidrų pirkimui skirtų lėšų naudojimą) nėra pagrindo teigti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neigiamos pasekmės akivaizdžiai viršija teikiamą naudą, t.y., kad laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principų ir pažeidžia viešąjį interesą. Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės (savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų) biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas.

184. Nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad pritaikius šioje byloje laikinąsias apsaugos priemones, Europos sąjungos struktūrinės lėšos bus prarastos ir projektas negalės būti finansuojamas, kadangi byloje nėra jokių įrodymų, kad projekto finansavimo, jo įgyvendinimo laikotarpis negali būti pratęstas ir kad projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimas objektyviai nebūtų įmanomas.

195. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog neapibrėžta grėsmė prarasti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas negali būti laikoma tokia didele žala, dėl kurios reikėtų paaukoti viešųjų pirkimų principus (ypač skaidrumo principą), pažeisti ginčo šalių lygiateisiškumo ir interesų pusiausvyros principus. Viešojo intereso gynimas negali tapti priežastimi paneigti kitų konkurso dalyvių teises ir teisėtus interesus bei suteikti akivaizdų pranašumą vienai iš proceso šalių, t.y. atsakovui.

20Atsiliepimu į atskirtąjį skundą atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo atmesti ieškovo UAB „Meyer & John“ atskirąjį skundą, kaip nepagrįstą ir Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Atsakovas teigia, kad su atskiruoju skundu nesutinka visiškai ir mano, kad ginčijama teismo nutartis yra visiškai pagrįsta ir atitinkanti tiek teisės normas, tiek galiojančius principus ir nepažeidžia ieškovo interesų. Atsakovas pažymi, kad būtent CPK 145 straipsnio 2 dalies nuostatos aiškiai pagrindžia ginčo nutarties pagrįstumą. Pasak atsakovo, teismas teisingai įvertino preliminariai pateikto ieškinio pagrįstumo klausimą, pagrindė viešojo intereso gynimo būtinumą ir teisingai neiškėlė privataus asmens interesų aukščiau viešojo intereso, nes tam nebuvo jokio teisinio pagrindo. Atsakovas pažymi, kad teismas vadovavosi teismų praktikoje suformuluotomis nuostatomis dėl tokio laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo, aiškiai įvertimo galimas šio projekto nukėlimo pasekmes jo savalaikiam įgyvendinimui.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

24Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatoma, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

25Viešieji pirkimai liečia platų asmenų ratą. Visų pirma galima kalbėti apie konkretaus pirkimo tiekėjų ir jį organizuojančios perkančiosios organizacijos interesus: pačia bendriausia prasme tiekėjai yra suinteresuoti laimėti pirkimą, o perkančioji organizacija – įsigyti reikalingą pirkimo objektą. Tačiau greta šių interesų egzistuoja ir viešasis interesas. Visais atvejais visuomenė yra suinteresuota, kad pirkimas būtų vykdomas racionaliai naudojant jam skirtas lėšas, pirkimo procedūros būtų vykdomos laikantis viešųjų pirkimų principų, būtų užtikrinta tiekėjų konkurencija ir pan. Pirkimo objektas visuomet yra susijęs su visos visuomenės ar jos dalies poreikių tenkinimu, o viešasis interesas taip pat yra nukreiptas į tai, kad perkančioji organizacija, įsigydama pirkimo objektą, operatyviai ir tinkamai patenkintų visuomenės poreikius. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, privalo surasti protingą šių interesų santykį. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

26Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ginčijant atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdomo Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų atviro konkurso „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 122404) procedūras, taikymo.

27Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais dėl pirmosios instancijos teismo nepagrįsto atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, kaip šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/darbų/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei vykdymą.

29Šioje byloje ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus, priimtus vykdant viešąjį pirkimą „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas ”. Šio pirkimo objektas yra inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos rangos darbų, darbo projekto parengimas ir šių statybos darbų atlikimas. Pirkimas susijęs su projektu ,,Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra”, finansuojamu Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančios Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę Nr. VP2-2.4-ŪM-01-V Invest LT.

30Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų prarastos Europos Sąjungos lėšos. Tuo tarpu apeliantas teigia, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog projekto finansavimo, jo įgyvendinimo laikotarpis negali būti pratęstas ir kad projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimas objektyviai nebūtų įmanomas. Tačiau visiškai sutikti su minėtu apelianto teiginiu negalima.

31Iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos tinklapyje (http://www.ukmin.lt) viešai skelbiamų duomenų matyti, jog projektas ,,Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra” yra Pramoninių parkų infrastruktūros įrengimo valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas” VP2-2.4-ŪM-01-V priemonę „INVEST LT“, sąraše Nr. 01, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 4-194 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 4-765 redakcija). Iš projekto ,,Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra” aprašymo matyti, kad pagrindinis projekto tikslas – išplėtoti Šiaulių pramoninio parko infrastruktūrą, pagrindinės veiklos ir jų apimtis - įrengti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Iš minėto aprašymo aiškūs yra projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos fondų ir kitų finansavimo šaltinio sumos, taip pat nurodyta projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2012 m. rugsėjo 30 d. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog preliminari projekto veiklų įgyvendinimo trukmė yra numatyta 36 mėnesiams. Iš šių duomenų taip pat matyti, kad projektas nėra trumpalaikis, jis truks pakankamai ilgą laikotarpį, į šį laikotarpį, be kitų veiklų, yra įskaičiuotas ir viešojo pirkimo vykdymo bei sutarties pasirašymo terminas, todėl mažai tikėtina, kad kreipiantis į administruojančią įstaigą dėl projekto sutarties pratęsimo, toks prašymas bus patenkintas.

32Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamas ginčas liečia ne tik pirkimo tiekėjus ir perkančiąją organizaciją, bet kur kas platesnį asmenų ratą – įgyvendinant VP2-2.4-ŪM-01-V priemonės „INVEST LT“ projektą yra nustatytos atsakomybės ir funkcijų paskirstymas tarp institucijų.

33Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą, teismų praktiką, ginčo konkurso sąlygas, galimas projekto nukėlimo pasekmes jo savalaikiam įgyvendinimui, kitą bylos medžiagą, nutarė, kad šiuo atveju prioritetas teiktinas siekiui laiku įsisavinti Europos Sąjungos lėšas, nes pastarosioms įsisavinti paprastai numatomi griežti terminai. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sąlygoti minėtų lėšų neįsisavinimą ir atitinkamai projekto neįgyvendinimą. Jeigu sustabdžius užtrukusias pirkimo procedūras nebus įsisavintos tam skirtos lėšos, atsiras tarp institucinė atsakomybė, gyventojai neteks galimybės gauti kitokių, nei iki tol ar geresnės kokybės paslaugų ir dėl to nukentės visuomenės ar jos dalies teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai, taip pat nebus sukurtos naujos darbo vietos, kurios atsirastų įsisavinus lėšas ir įvykdžius pirkimą. Taigi, galima laikyti, kad prioritetiškai turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą.

34Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju viešasis interesas gauti anksčiau minėtas projektinių pasiūlymų, detalaus plano, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas šiuo metu yra svarbesnis negu viešasis interesas garantuoti viešųjų pirkimų procedūrų tinkamą įvykdymą (juo labiau, kad perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumas yra tik ginčijamas).

35Be to, nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad nukėlus inžinierinių sistemų eksploatavimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimą neapibrėžtam laikui, kiltų grėsmė dėl galimo šio projekto savalaikio įgyvendinimo bei viešojo intereso pažeidimo. Ieškovo prašomų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebūtų proporcingas ir suteiktų ieškovui nepagrįstą pranašumą prieš atsakovą, nes ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.), o ieškinio netenkinimo atveju atsakovui būtų padaryta žala, kurios atlyginimas būtų komplikuotas.

36Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes ir argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jos naikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

38Palikti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Meyer & John“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą... 5. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi netenkino ieškovo... 8. Teismas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93... 9. Teismas pažymėjo, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 10. Teismas pažymėjo, jog pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką viešasis... 11. Teismas preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą, minėtą Lietuvos... 12. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Meyer & John“ prašo panaikinti... 14. Nr. 122404) procedūras ir įpareigoti atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės... 15. 1. Vien tik viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimas neužtikrintų... 16. 2. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, kad netaikius... 17. 3. Byloje pasvėrus konkuruojančias vertybes (poreikį užtikrinti spartų... 18. 4. Nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad... 19. 5. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog... 20. Atsiliepimu į atskirtąjį skundą atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės... 21. Atsakovas teigia, kad su atskiruoju skundu nesutinka visiškai ir mano, kad... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 24. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 25. Viešieji pirkimai liečia platų asmenų ratą. Visų pirma galima kalbėti... 26. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ginčijant atsakovo... 27. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais dėl pirmosios... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad... 29. Šioje byloje ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus,... 30. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos... 31. Iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos tinklapyje (http://www.ukmin.lt)... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamas ginčas liečia ne tik pirkimo... 33. Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio... 34. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju viešasis interesas gauti... 35. Be to, nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad nukėlus inžinierinių... 36. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama šioje... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Palikti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį nepakeistą....