Byla 2-960/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-557-357/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybei dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

6Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti:

  1. atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2012 m. lapkričio 27 d. viešojo pirkimo Nr. 122404 komisijos sprendimą Nr. S-3131 Dėl pasiūlymo atmetimo;
  2. atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2012 m. lapkričio 27 d. viešojo pirkimo Nr. 122404 komisijos sprendimą Nr. S-3132 Dėl pasiūlymų eilės sudarymo;
  3. atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2012 m. gruodžio 12 d. viešojo pirkimo Nr. 122404 komisijos sprendimą Nr. S-3267 Dėl pretenzijos.

7Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo atviro konkurso „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 122404, procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo (rangos darbų) sutarties su trečiuoju asmeniu UAB „Šiaulių plentas“. Kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus ieškovas nurodė būtinumą užtikrinti viešąjį interesą, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą bei didelę viešojo pirkimo kainą (virš 32 000 000 Lt).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė viešojo atviro konkurso „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 122404, procedūras ir įpareigojo atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo (rangos darbų) sutarties su trečiuoju asmeniu UAB „Šiaulių plentas“. Teismas nenustatė akivaizdaus ieškinio nepagrįstumo. Teismas pažymėjo, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis turi būti užtikrintas pagrindinis tiekėjo interesas – su perkančiąja organizacija sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Teismas nustatė, kad atsakovo organizuojamame konkurse numatytų rangos darbų (supaprastintas atviras konkursas „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“) pirkimas nėra tiesiogiai susijęs su neatidėliotinu svarbiausių visuomenės poreikių užtikrinimu, todėl viešasis interesas nebus pažeistas šio projekto įgyvendinimo sustabdymo apibrėžtam laikui. Priešingai, nesustabdžius pirkimo procedūrų, gali būti pažeisti viešųjų pirkimų tikslai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2167/2012). Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai bei viešasis interesas, kad laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršys jų teikiamą naudą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

11Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartį, o jos nepanaikinus – pateikti 32 830 000 Lt dydžio atsakovo nuostolių, patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Atsakovas atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. kadangi atsakovas yra savivaldybė, nėra jokios rizikos dėl teismo sprendimo įvykdymo;
  2. nutartis yra akivaizdžiai nepagrįsta, nes teismas nenurodė motyvų, kuriais remiantis apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą nepranešė atsakovui bei neįvertino atsakovo argumentų;
  3. pirkimas, kurio dydis yra 34 083 430 Lt, yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų, skiriant net 32 830 000 Lt bei šis pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu, dėl ko būtina operatyviai užbaigti viešąjį pirkimą. Priešingu atveju nebus įsisavintos lėšos iš Europos Sąjungos fondų bei laiku įgyvendintas projektas, dėl ko nukentės viešasis interesas. Dėl šio projekto svarbos ir laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo yra pasisakęs Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2146/2012;
  4. laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus, nes jų pritaikymo pasekmės akivaizdžiai viršija gaunamą naudą;
  5. palikus galioti laikinąsias apsaugos priemones, kyla grėsmė, kad nebus gautas 32 830 000 Lt finansavimas iš Europos Sąjungos fondų, kas laikytina tiesioginiais atsakovo nuostoliais. Todėl atsakovas prašo užtikrinti šių nuostolių atlyginimą (CPK 146 str. 1 d.).

12Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių plentas“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį patenkinti. Nurodo iš esmės tokius pačius argumentus kaip ir atsakovas. Papildomai pažymi, kad projekto dėka yra plečiama miesto pramoninio parko infrastruktūra, modernizuojama inžinerinių tinklų ir komunikacijų sistema, suteikiamos darbo vietos tokiu būdu skatinant ekonomikos augimą, investicijas, ūkio konkurencingumą ir pan.

13Ieškovas UAB „Kamesta“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad ieškovas nėra sumokėjęs žyminio mokesčio už atskirąjį skundą, dėl ko šio trūkumo neištaisius, atskirasis skundas turi būti paliktas nenagrinėtu (CPK 80 str. 2 d., 82 str., 83 str. 1 d. 5 p. ir 2 d., 296 str. 1 d. 7 p.). Ieškinys yra pagrįstas, ką patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos 2013 m. sausio 10 d. išvada. Be to, nėra grėsmės prarasti projekto finansavimo, nes jis šiuo metu nėra paskirtas; projekto įgyvendinimo terminas sueina tik 2015 m. rugsėjo 30 d.; atsakovas nusprendė projekto darbus atlikti iki 2013 m. rugsėjo 30 d.; bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo terminai yra trumpi. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies interesai. Ieškovas prašo atmesti atsakovo prašymą galimų nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimo, nes šiuo metu neįmanoma nustatyti jų dydžio, kadangi dar nėra paskirtas finansavimas iš Europos Sąjungos fondų lėšų.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo prašymą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo norma, pagal kurią, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras, įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones. Pagal to paties straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas. Egzistuojant ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybei, tačiau nustačius galimą viešojo intereso pažeidimą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas taip, kad būtų apsaugotas viešasis interesas.

18Viešasis interesas – tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, kurios turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Teismų praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš turiningųjų VPĮ tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Vis dėlto šie pagrindai, teisėjų kolegijos vertinimu, turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis); Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1682/2012). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas.

19Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad perkančioji organizacija, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti pirkimą, turi tinkamai planuoti vykdomo pirkimo procedūrų atlikimo laiką, įvertinti ne tik įstatymo reglamentuotus jų vykdymo terminus, bet ir pretenzijų pateikimo ar procedūrų sustabdymo laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-630/2009, 2009 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-645/2009). Vadinasi, perkančiosios organizacijos, kurios yra iš ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų vykdytojos, privalo jau šių projektų rengimo metu atsižvelgti į tai, kad vykdant viešojo pirkimo procedūras, tiekėjai gali apskųsti jų sprendimus, kurių ikiteisminis ir teisminis nagrinėjimas gali užtrukti. Vertinant ES struktūrinės paramos lėšų praradimo grėsmę, kai sustabdomos viešojo pirkimo procedūros ar pritaikomos kitos laikinosios apsaugos priemonės, pagal aukščiau minėtą prima facie doktriną, atsižvelgtina į preliminarų perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumą (ieškinio pagrįstumą). Lietuvos apeliacinis teismas tais atvejais, kai egzistuoja galimybė projektą pratęsti tam tikru laikotarpiu ar likus pakankamai laiko įgyvendinti projektą, taip pat nesant viešojo intereso, reikalaujančio itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras, teisėtam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui suteikia prioritetą prieš šių lėšų įsisavinimą projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytu laiku (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1122/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1519/2009).

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo prašymą, skundžiama nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė viešojo atviro konkurso „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 122404, procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir įpareigojo perkančiąją organizaciją Šiaulių miesto savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki sprendimo visiško įsiteisėjimo.

21Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinė byla Nr. 2-557-357/2013 Šiaulių apygardos teisme išnagrinėta iš esmės ir 2013 m. vasario 11 d. sprendimu ieškinys patenkintas: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. S-3131 „Dėl pasiūlymo atmetimo“, 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 3132 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo“, 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimas Nr. S-3267 „Dėl pretenzijos“ panaikinti, ieškovas UAB „Kamesta“ grąžintas į konkursą, o atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija įpareigota iš naujo atlikti ieškovo UAB „Kamesta“ pasiūlymo vertinimą bei sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę. Šis Šiaulių apygardos teismo sprendimas neįsiteisėjęs, dėl jo yra paduotas apeliacinis skundas, byla išsiųsta Lietuvos apeliaciniam teismui. Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (žr. pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikyti paprastai nėra pagrindo tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą iš esmės, priimamas ieškovui nepalankus teismo sprendimas. Vadinasi, ir atvirkščiai – laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas egzistuoja tuomet, kai išnagrinėjus bylą iš esmės teismas priima ieškovui palankų teismo sprendimą. Nenukrypstant nuo šios teismų praktikos, faktas, kad šioje byloje ieškinys patenkintas, nors teismo sprendimas ir neįsiteisėjęs, yra laikytinas pakankamu pagrindu konstatuoti preliminarų ieškinio pagrįstumą, o kartu ir poreikį galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

22Projektas ,,Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra” yra Pramoninių parkų infrastruktūros įrengimo valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas” VP2-2.4-ŪM-01-V priemonę „INVEST LT“, sąraše Nr. 01, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 4-194 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 4-619 redakcija). Iš projekto ,,Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra” aprašymo matyti, kad pagrindinis projekto tikslas – išplėtoti Šiaulių pramoninio parko infrastruktūrą, pagrindinės veiklos ir jų apimtis – įrengti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Iš minėto aprašymo aiškūs yra projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos fondų ir kitų finansavimo šaltinių sumos, taip pat nurodyta projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2012 m. rugsėjo 30 d. Preliminari projekto veiklų įgyvendinimo trukmė numatyta 36 mėnesiai, vadinasi projektas yra ilgalaikis ir jo įgyvendinimas galimas iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Šioje byloje susiklosčiusi faktinė situacija yra tokia, jog iki šiol galioja draudimas vykdyti viešojo pirkimo procedūras ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Byla pirmosios instancijos teisme išnagrinėta, teismo sprendimas priimtas, tačiau neįsiteisėjęs, nes apskųstas apeliacine tvarka. Vadovaujantis CPK 4239 straipsnio 3 dalimi, sprendimas byloje pagal apeliacinį skundą turi būti priimtas ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias dienas nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme dienos. Kadangi byla yra išsiųsta į Lietuvos apeliacinį teismą (LITEKO duomenys), darytina pagrįsta prielaida, kad teismo sprendimas dėl ginčo esmės šioje byloje įsiteisės per pakankamai trumpą laikotarpį. Todėl galima daryti išvadą, jog laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas dėl ES struktūrinių fondų lėšų praradimo grėsmės ar galimo projekto neįgyvendinimo laiku, neturėtų esminės teisinės reikšmės šioje byloje. Todėl šie atskirojo skundo argumentai atmetami, o prioritetas šiuo atveju teikiamas viešajam interesui – laikantis racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principų užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi.

23Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentus, kad dėl ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto, kurį įgyvendinant vykdomas „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“, svarbos ir laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo yra pasisakęs Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2146/2012. Atsakovas nepagrįstai remiasi šia 2012 m. lapkričio 15 d. nutartimi, kadangi ja buvo išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo klausimas Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1144-368/2012, iškeltoje pagal ieškovo UAB „Meyer & John“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl kitų viešojo pirkimo komisijos sprendimų, priimtų vykdant tą patį „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimą“. Toje byloje teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą, prioritetą teikė ne privačiam ieškovo interesui, o viešajam interesui – siekiui laiku įsisavinti ES lėšas. Minėta, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Kuriai iš šių teisinių vertybių teikti prioritetą, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia teismas. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo ir būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kiekvienoje konkrečioje byloje kompleksiškai vertina bylos aplinkybių visumą. Todėl faktas, kad Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, vienoje byloje (Nr. 2-2146/2012), nereiškia, kad ir kitoje byloje (Nr. 2-960/2013), kurioje ginčijami kiti tos pačios perkančiosios organizacijos sprendimai, priimti vykdant tą patį viešąjį pirkimą, turi netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Juo labiau, kad Šiaulių apygardos teisme civilinė byla Nr. 2-1144-368/2012 (Nr. 2-657-3527/2013) taip pat jau yra išnagrinėta iš esmės ir 2013 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinys yra atmestas (LITEKO duomenys). Vadinasi, ieškovas UAB „Meyer & John“ toje byloje (Nr. 2-1144-368/2012) preliminariai nepagrindė ieškinio reikalavimų, todėl tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai nenustatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo.

24Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

25Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo UAB „Kamesta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Keisti teisėtos ir pagrįstos nutarties ar ją naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

26Ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su šio atskirojo skundo nagrinėjimu, priteisimo netenkinamas. Šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi nėra priimtas sprendimas dėl ginčo esmės, todėl nėra pagrindo spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų šioje byloje paskirstymo (CPK 93, 98 str.). Atsakovo atskirajame skunde išdėstytas prašymas dėl nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo taip pat nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, kadangi pirmosios instancijos teismas skundžiamoje Šiaulių apygardos 2012 m. gruodžio 27 d. nutartyje šio klausimo nesprendė, o šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi tikrinamas minėtos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas. Atkreipiamas dėmesys, kad prašymus, susijusius su laikinosiomis apsaugos priemonėmis sprendžia bylą iš esmės nagrinėjantis teismas (CPK 147 str. 1, 2 d.).

27Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl atsakovo atskirasis skundas netenkinamas, o Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.... 6. Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 7. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi pritaikė... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė pateikė atskirąjį skundą,... 12. Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių plentas“ pateikė atsiliepimą į... 13. Ieškovas UAB „Kamesta“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas patenkino... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos... 18. Viešasis interesas – tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, kurios turinys gali... 19. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad perkančioji... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo... 21. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinė byla Nr.... 22. Projektas ,,Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra” yra... 23. Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentus, kad dėl... 24. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės... 25. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog... 26. Ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytas prašymas dėl... 27. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atsakovo Šiaulių miesto... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 29. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti...