Byla e2A-2282-661/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, tretysis asmuo – UAB „Minsko 3“ ir teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko (pranešėjo ir kolegijos pirmininko), teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Astos Pikelienės apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) G. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „ICS projectus group“ ieškinį atsakovui G. B. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, tretysis asmuo – UAB „Minsko 3“ ir teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo G. B. 23 928,03 Eur skolos, 413,41 Eur delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2014-03-12 ieškovas (rangovas) UAB „ICS projectus group“ (buv. UAB „Inžinerinių statinių statyba“) ir atsakovas (užsakovas) G. B. sudarė Projektavimo sutartį Nr. ICS-S-6/2014 (toliau - „Sutartis“), kuria ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo pateiktą projektavimo užduotį parengti autoserviso su sandėliu ir automatine degaline Minsko g. 3 Vilniuje techninį ir darbo projektus, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti. 2015-04-30 šalys sudarė Sutarties pakeitimą Nr. 1, kuriame: - projektuojamo objekto paskirtį pakeitė į parduotuvės su autoserviso ir ofiso patalpomis; -pakeitė rangovo pagal Sutartį vykdytinų darbų apimtis ir numatė, kad sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti rangovas pagal užsakovo pateiktą projektavimo užduotį atlieka žemės sklypo detaliojo plano koregavimo ir įteisinimo procedūras; parengia žemės sklype esančių statinių griovimo projektą ir dėl projekto gauna rašytinį pritarimą; atlieka projektuojamų prekybos paskirties ir paslaugų paskirties statinių priešprojektinių alternatyvų paiešką energetiniam efektyvumui pasiekti; parengia prekybos paskirties ir paslaugų paskirties statinių statybos techninį projektą; iš užsakovo nurodytos ekspertizės įmonės gauna bendrosios projekto ekspertizės aktą; parengia prekybos paskirties ir paslaugų paskirties statinių statybos darbo projektą; gauna statybą leidžiantį dokumentą; atlieka projekto vykdymo priežiūrą; -pakeitė Sutarties kainą į 65 300 Eur (be PVM); -užsakovo reikalavimu, sugriežtino rangovo atsakomybę už vėlavimą atlikti darbus Sutartyje nustatytais terminais. 2015-06-30 šalys pasirašė Sutarties papildymą Nr. 2, kuriuo rangovas už papildomą 2 300 Eur kainą įsipareigojo atlikti projektavimo darbus pagal UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas.

5Atsakovas vėlavo gauti projektavimo sąlygas; delsė pateikti ieškovui techninę užduotį statinio projektavimui (pateikė tik 2015-06-19); projektavimo darbų vykdymo eigoje keitė sprendimus ir delsė patvirtinti jam pasiūlytus sprendinius; ieškovui parengtą techninį projektą 2015-07-10 pateikus ekspertizei, atsakovas pakeitė projektavimo užduotį dalyje dėl lauko inžinerinių tinklų, todėl techninį projektą rangovui teko koreguoti ir derinti su derinančiomis valstybinėmis institucijomis iš naujo; pateikė rangovui klaidingą žemės sklypo toponuotrauką, dėl ko negalėjo būti tinkamai vykdomi techninio projekto rengimo darbai. Dėl šių priežasčių ieškovas (rangovas) vėlavo atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais. Apie minėtas vėlavimą įtakojusias priežastis ieškovas ne kartą informavo atsakovą jam teiktuose raštuose (2015-11-12 Nr. 1CS-SR-117, 2015-08-20 Nr. ICS-SR-81), tačiau atsakovas neigė, kad vėlavimas vykdyti Sutartį buvo sąlygotas jo paties veiksnių.

62015-06-02 trečiasis asmuo UAB „Minsko 3“ pateikė ieškovui pranešimą informuodamas, kad perima visas atsakovo teises ir įsipareigojimus pagal sutartį. Ieškovas nesutiko, kad Sutarties šalis būtų pakeista papildomai nesusitarus dėl atsakovo atsakomybės ieškovo atžvilgiu, tačiau, siekdamas paspartinti ieškovo atsiskaitymą už atliktus darbus, neprieštaravo, kad mokėjimai pagal Sutartį už atsakovą būtų vykdomi trečiojo asmens lėšomis, todėl sutiko atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir sąskaitas-faktūras rašyti trečiojo asmens vardu. Raštus ieškovui dėl Sutarties vykdymo atsakovas savavališkai pradėjo siuntinėti nebe savo, bet trečiojo asmens vardu. Raštus dėl Sutarties vykdymo ieškovas nuosekliai teikė būtent nurodytam asmeniui.

7Sutarties vykdymo eigoje buvo atsisakyta ieškovo paslaugų rengiant darbo projektą ir atliekant projekto vykdymo priežiūrą, todėl Sutarties pagrindu ieškovas atliko tik detaliojo plano koregavimo ir įteisinimo darbus, parengė žemės sklype esančių statinių griovimo projektą (įskaitant rašytinio pritarimo projektui gavimą), atliko projektuojamų statinių priešprojektinių alternatyvų paiešką energetiniam efektyvumui pasiekti, atliko projektavimo darbus pagal UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas, parengė statinių statybos techninį projektą, iš užsakovo nurodytos ekspertizės įmonės gavo techninio projekto ekspertizės aktą, gavo statybas leidžiantį dokumentą. Atliktus darbus priėmimo-perdavimo aktais ieškovas perdavė atsakovui; darbai pagal 2015-09-07 išrašytą paskutinį priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5 atsakovui ieškovo perduoti vienašališkai, atsakovui aktą atsisakius pasirašyti. Iš viso už atliktus darbus ieškovas atsakovo apmokėjimui pateikė šešias PVM sąskaitas-faktūras už bendrą 71 166,15 Eur (su PVM) sumą; dalis sąskaitų- faktūrų buvo išrašyta UAB „Minsko 3“ vardu. Atsakovas visos sąskaitose nurodytos sumos nesumokėjo ir liko skolingas ieškovui 23 928,03 Eur. Atsakovas savo skolos ieškovo naudai nepripažįsta ir teigia, kad už darbus su ieškovu yra visiškai atsiskaitęs. Tretysis asmuo UAB „Minsko 3“ ieškovui pateikė atsakovo pasirašytą 2015-10-26 raštą Nr. 2015/10/26-1, kuriame nurodė, kad pripažįsta ieškovui pagal neapmokėtas sąskaitas mokėtina suma 17 262,54 Eur; už ieškovo vėlavimą laiku atlikti sutartinius įsipareigojimus ieškovo atžvilgiu apskaičiavo 59 700 Eur netesybų; pripažįstamą ieškovo naudai mokėtiną sumą (17262,54 Eur) įskaitė į priešpriešinį reikalavimą dėl delspinigių (59700 Eur), todėl ieškovui nėra skolingas. Ieškovas trečiojo asmens atliktą priešpriešinį įskaitymą vertina kaip nepagrįstą ir neteisėtą.Pažymėjo, kad atsakovas pretenzijų ieškovui dėl atliktų darbų kokybės nereiškė, darbų rezultatu faktiškai naudojasi, tačiau su ieškovu už atliktus darbus tinkamai ir iki galo neatsiskaitė. Ieškinio teikimo dieną atsakovas yra skolingas ieškovui pagal tris PVM sąskaitas-faktūras: pagal 2015-09-07 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ICS-0036/2015 (nesumokėta suma - 11446,88 Eur), 2014-09-07 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ICS-0037/2015 (nesumokėta suma - 2783 Eur) ir 2015-10-21 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ICS-0042/2015 (nesumokėta suma - 9698,15 Eur). Atsakovo bendra skola pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras sudaro 23928,03 Eur. Atsakovui tinkamai neatsiskaičius su ieškovu Sutartyje nustatytu terminu (per 15 dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo - Sutarties 3.2, 4.8 p.), iš atsakovo ieškovo naudai ne tik priteistina skola, bet taip pat atsakovo atžvilgiu taikytina Sutartyje numatyta civilinė atsakomybė: ieškovas reikalauja, kad be pagrindinės skolos sumos (23 928,03 Eur) atsakovas papildomai sumokėtų ieškovui sutartines netesybas - 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kas iš viso sudaro 413,41 Eur.

8Ieškovas taip pat nurodė, kad jis ne tik nesutiko pakeisti Sutarties šalį – atsakovą – trečiuoju asmeniu, betgi taip pat (kaip kreditorius atsakovo atžvilgiu) neišreiškė valios atleisti atsakovą nuo prievolės sumokėti sutartinį atlyginimą įvykdymo bei nedavė sutikimo perkelti atsakovo skolą už atliktus darbus kitam asmeniui (UAB „Minsko 3“). Ieškovo 2015-06-16, 2015 06 17 raštuose išreikštas sutikimas išrašyti sąskaitas ir atliktų darbų aktus trečiojo asmens vardu vertintinas ne kaip sutikimas perkelti trečiajam asmeniui atsakovo sutartinę pareigą atsiskaityti su ieškovu, o kaip sutikimas (neprieštaravimas), kad atsakovo finansiniai įsipareigojimai ieškovui būtų vykdomi trečiojo asmens lėšomis. Neįvykus Sutarties novacijai ir atsakovui toliau išliekant Sutarties šalimi ir ieškovo skolininku, kiek tai liečia prievolės atsiskaityti už ieškovo atliktus dairius vykdymą, ieškovas neįgijo reikalavimo teisės trečiojo asmens UAB „Minsko 3“ atžvilgiu, kaip ir tretysis asmuo neįgijo teisės reikšti ieškovui iš Sutarties kylančių reikalavimų. Neegzistuojant priešpriešiniams vienarūšiams reikalavimams tarp ieškovo ir trečiojo asmens, UAB „Minsko 3“ neturėjo teisinio pagrindo atlikti ieškovo naudai pagal Sutartį mokėtinų sumų įskaitymo, todėl trečiajam asmeniui tokį įskaitymą atlikus, jis yra vertintinas kaip neteisėtas ir negaliojantis.

9Techninio projekto, kurį įsipareigojo parengti ieškovas, turinys (sudėtis) atsispindi Sutarties priede Nr. 3 „Projektinės dokumentacijos perdavimo statybos darbų vykdymui grafikas“. Iš minėto Sutarties priedo matyti, kad ieškovas neįsipareigojo perduoti (taigi ir parengti) techninio projekto gaisrinės saugos ir elektros projekto dalių, t. y. šalys dėl minėtų įsipareigojimų vykdymo apskritai nesitarė. Vėlesniais susitarimais papildydamos/keisdamos Sutartį, šalys nekeitė Sutarties 10.3 punkto, kuriame numatytas apžvelgtasis Sutarties priedas Nr. 3 (buvo pakeisti tik Sutarties 10.1 ir 10.2 punktai, o kartu - Sutarties priedai Nr. 1 ir Nr. 2), taigi, ieškovo prievolių apimties rengiant techninį projektą taip pat nemodifikavo. Ieškovui pavėlavus įvykdyti prievoles dėl atsakovo kaltės, reikalauti sutartinių netesybų iš ieškovo tretysis asmuo neturi pagrindo, o jei teismas nustatytų, kad Sutarties termino praleidimą įtakojo mišri Sutarties šalių kaltė, kyla pagrindas ieškovo sutartinę atsakomybę sumažinti arba ieškovą nuo atsakomybės iš viso atleisti (CK 6.259 str. 1 d.). 2015-04-30 šalių sudaryto Sutarties pakeitimo Nr. 1 priedas Nr. 1 nustato, kad už vėlavimą laiku atlikti darbus ieškovui kyla pareiga mokėti delspinigius, kurių dydis atskirais atvejais svyruoja nuo 50 Eur iki 1000 Eur už uždelstą dieną. Tokios ženklios netesybos yra nustatytos tik ieškovo atžvilgiu, kai atsakovo sutartinė civilinė atsakomybė apsiriboja vos 0,02% nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigiais už kiekvieną uždelstą dieną. Tokios Sutarties nuostatos įtvirtina neprotingai dideles (baudines) ieškovui taikytinas netesybas bei akivaizdžią Sutarties šalių teisių ir pareigų disproporciją, kas įgalina teismą mažinti reikalaujamų netesybų sumą CK 6.258 str. 3 dalies pagrindu (jei iš viso būtų nustatyti pagrindai ieškovo civilinei atsakomybei kilti).

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 25 d. nusprendė ieškinį patenkinti ir priteisti iš atsakovo G. B. ieškovui UAB „ICS projectus group“ 23 928,03 Eur skolos, 413,41 Eur delspinigių, iš viso 24 341,44 Eur įsiskolinimo, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos 24 341,44 Eur sumos nuo 2016-01-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2363 Eur bylinėjimosi išlaidų.

12Pirmosios instancijos teismas, atlikęs įrodymų vertinimą konstatavo, kad skolos perkėlimas (novacija) ginčo šalių tarpusavio santykiuose neįvyko, nes ieškovas (kreditorius) 2015-06-16, 2015-06-17 trečiajam asmeniui teiktuose raštuose aiškiai ir nedviprasmiškai nesutiko trečiajam asmeniui perkelti iš su atsakovu sudarytos rangos sutarties kylančias atsakovo teises ir pareigas, be to, atsakovas savo argumentų dėl skolos perkėlimo neįrodė.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Apeliaciniu skundu apeliantas (atsakovas) G. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliantas (atsakovas) nurodė,

 1. Teismas netinkamai kvalifikavo šalis siejančius santykius ir nepagristai nenustatė šalių bendra valia suderinto sandorio turinio, sukeliančio Trečiajam asmeniui prievoles Ieškovo atžvilgiu. Apelianto manymu išdėstyti teismo nustatyti faktai ir sandorius reglamentuojančios teisės normos leidžia daryti išvadą, kad Ieškovas, Atsakovas ir Tretysis asmuo raštu it veiksmais išreiškė savo suderintą valią ir tokiu būdu sudarė trišalį sandorį, iš kurio Trečiajam asmeniui atsirado prievolė atsiskaityti su Ieškovu, t.y. Tretysis asmuo (pasirašius Atsakovui) raštu pasiūlė Ieškovui, jog jis perims Atsakovo teises ir įsipareigojimus pagal Sutartį, Ieškovas raštu išreiškė valią (sutikimą) dėl to, kad Tretysis asmuo atliktų mokėjimo prievoles, neatleidžiant Atsakovo nuo tinkamo mokėjimo prievolių vykdymo, o atsakovas su tuo sutiko. Šalių valios sutapimas sąlygojo tai, kad sandoris buvo sudarytas. Tokiu atveju šalys sudarė sandorį, sukurianti solidariąją prievolę, kurios pagrindu Ieškovas įgijo teisę reikalauti mokėjimų tiek iš atsakovo, tiek iš trečiojo asmens.
 2. Pats apskaitos dokumentas savaime gali nesukelti prievolės tik tuomet, jei ūkinė operacija nebuvo įvykdyta ir tai patvirtina kiti surinkti įrodymai. Šiuo konkrečiu atveju tarp šalių nebuvo ginčo dėl to, kad ūkinė operacija atlikta. Dėl to kilo prievolė už ją atsiskaityti trečiajam asmeniui. Tokį sandorį šalys patvirtino dokumentais ir savo veiksmais. Dėl nurodytų veiksmų tarp Ieškovo ir Trečiojo asmens susidarė santykis - kreditorius (Ieškovas) - skolininkas (Trečiasis asmuo), kuris yra aktualus tarp šalių įvykusio įskaitymo atžvilgiu;
 3. teismas netinkamai taikė materialines teisės normas dėl įskaitymo. Skundžiamame sprendime teismas nepagristai nurodė, kad atsakovas nesutikimą mokėti ginčo sumą grindė tuo, kad ieškovas skolingas trečiajam asmeniui delspinigius. Atsakovas nesutikimą mokėti ginčo skolą, o tiksliau - pagrindo patenkinti ieškiniui nebuvimą grindė tuo, kad prievolė yra pasibaigusi įskaitymu. Atsakovas įrodinėjo, kad prievolė yra pasibaigusi (įskaitymu), todėl nebeliko pagrindo pasibaigusios prievolės vykdyti.
 4. Teismui nustačius, kad reikalavimo teisė į delspinigius buvo Atsakovo 2015-10-20 perleista Trečiajam asmeniui, Reikalavimo perleidimo sutartimi 1, nepagrįsti teismo skundžiamame sprendime išdėstyti argumentai dėl to, kad tretysis asmuo negalėjo reikšti pretenzijų Ieškovui.
 5. Teismas nepagristai konstatavo, kad Atsakovas, 2015-10-20 Reikalavimo perleidimo sutartimi 1 perleidęs delspinigių reikalavimą trečiajam asmeniui, pats nebeturėjo reikalavimo į delspinigius. Darydamas tokią išvadą, teismas nevertino byloje esančių įrodymų apie tai, kad tretysis asmuo 2015-12-10 (Reikalavimo perleidimo sutartimi 2) perleido turimą delspinigių reikalavimą Atsakovui (9.698.15 EUR), nors tokį faktą nustatė.
 6. teismas netinkamai vertino Ieškovo atliktų darbų apimti, t.y. nevertino Atsakovo su atsiliepimu pateiktų paaiškinimų ir įrodymų, pagrindžiančių, jog gaisrinės saugos (techninio projekto dalies) projektą atliko tretysis asmuo (T. B.), su kuriuo atsiskaityta tiesiogiai, atitinkamai Ieškovas šių darbų neatliko.
 7. Apeliantas (atsakovas) kartu su apeliaciniu skundu teikia teismo eksperto S. M. 2016-06- 02 ekspertinio tyrimo aktą Nr. 16-17 (priedas Nr. 2, toliau - Aktas), kuriame yra užfiksuotos aplinkybės, galinčios turėti reikšmės teisingam šios bylos išsprendimui ir prašo prijungti ši rašytinį įrodymą prie nagrinėjamos bylos.
 8. Byloje taip pat buvo gautas atsakovo G. B. prašymas dėl šios civilinės bylos sustabdymo. Apeliantas nurodė, kad Kauno apylinkės teisme yra sprendžiamas ginčas dėl susidariusių delspinigių ir nuostolių dė1 netinkamo sutarties vykdymo priteisimo iš Ieškovo, t.y. Kauno apylinkės teismo sprendimas turės lemiamą reikšmę sprendimui šioje civilinėje byloje, kadangi tik nustačius reikalavimo teisės į delspinigius bet nuostolius dydi Ieškovo atžvilgiu, bus galima įvertinti, ar šioje byloje atliktas vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymas yra tinkamas bet kurioje dalyje Atsakovo prievolė mokėti Ieškovui už atliktus projektavimo darbus yra pasibaigusi. Taip pat mano, kad yra ir fakultatyvusis pagrindas stabdyti šią bylą.

15Ieškovas UAB „ICS projectus group“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas nurodo:

 1. priešingai apeliacinio skundo teiginiams, ieškovo veiksmai sąskaitas-faktūras už pagal su atsakovu sudarytą rangos sutartį atliktus darbus išrašant ir pateikiant apmokėti trečiajam asmeniui savaime nėra pakankamas pagrindas laikyti, kad iš rangos sutarties kylančios prievolės atsiskaityti su ieškovu vykdyme atsirado solidarioji atsakovo ir trečiojo asmens atsakomybė;
 2. pirmosios instancijos teismas pagrįstai tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius nagrinėjo novacijos – atsakovo skolos perkėlimo trečiajam asmeniui ir/ar atsakovo atleidimo nuo prievolės vykdymo ieškovo naudai – aspektu;
 3. pirmosios instancijos teismas, tirdamas byloje surinktus įrodymus, ginčo dalyvių nurodyto faktinio pagrindo ribose pagrįstai nagrinėjo skolos perkėlimo (t. y. novacijos pakeičiant pradinį skolininką) klausimą bei atlikęs įrodymų vertinimą konstatavo, kad skolos perkėlimas (novacija) ginčo šalių tarpusavio santykiuose neįvyko, nes ieškovas (kreditorius) 2015-06-16, 2015-06-17 trečiajam asmeniui teiktuose raštuose (pateikta su ieškiniu) aiškiai ir nedviprasmiškai nesutiko trečiajam asmeniui perkelti iš su atsakovu sudarytos rangos sutarties kylančias atsakovo teises ir pareigas, o kad būtų priešingai, atsakovas neįrodė.
 4. Tokiu būdu, pagal byloje nustatytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovo veiksmai sąskaitas už atliktus rangos darbus išrašant trečiojo asmens vardu vertintini ne kaip pareigos trečiajam asmeniui mokėti atsakovo skolas sukūrimas, o kaip ieškovo (taip pat atsakovo bei trečiojo asmens) valios, kad atsakovo skola būtų dengiama trečiojo asmens lėšomis, išraiška;
 5. pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad trečiojo asmens 2015-10-26 atliktas įskaitymas negalioja, bei teisėtai minėtu įskaitymu priimdamas skundžiamą sprendimą nesivadovavo;
 6. pirmosios instancijos teismas, nustatydamas ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos skolos dydį, pagrįstai nesivadovavo atsakovo 2015-12-11 dieną ieškovo atžvilgiu atliktu 9`698,15 Eur apimties įskaitymu;
 7. įvertinant, kad atsakovas ir tretysis asmuo laiko, jog 2015-10-26 trečiojo asmens ieškovo atžvilgiu vykdytas įskaitymas yra teisėtas ir galiojantis, atsakovo 2015-12-11 įskaitymas yra negalimas, kadangi juo pakartotinai įskaitytas rangos sutarties pagrindu kylantis ieškovo 9`698,15 Eur reikalavimas, kurį tretysis asmuo jau buvo įskaitęs dar 2015-10-26 dieną atliktu įskaitymu.
 8. Ieškovas atsiliepdamas į atsakovo prašymą stabdyti šią bylą, nurodė, jog šioje byloje ieškovas savo ieškinį grindė tuo, kad ieškovas (UAB „ICS projectus group“) niekada pagal su atsakovu (G. B.) sudarytą projektavimo rangos sutartį neperkėlė trečiajam asmeniui (UAB „Minsko 3“) atsakovo skolos bei neatleido atsakovo nuo prievolės atsiskaityti su ieškovu (mokėti rangos darbų kainą), todėl ieškovas ir tretysis asmuo vienas kito atžvilgiu neįgijo priešpriešinių reikalavimų. Skirtingai nei teigia atsakovas, šioje civilinėje byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl rangos sutarties šalių (UAB „ICS projectus group“ ir G. B.) „kaltės“ klausimai dėl netinkamo rangos sutarties vykdymo.
 9. Tuo tarpu Kauno apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje UAB „Minsko 3“ (šioje byloje trečiasis asmuo) yra pareiškęs ieškinį atsakovui UAB „ICS projectus group“ (šioje byloje ieškovas) dėl delspinigių ir nuostolių priteisimo. Ši reikalavimą UAB „Minsko 3“ yra įgijęs iš G. B. vėlesne (2015-12-10 dienos) reikalavimo perleidimo sutartimi. Nurodo, kad šioje apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje ir Kauno apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje reikalavimai nors ir kildinami iš tos pačios 2014-03-12 projektavimo sutarties, tačiau ginčo šalys nėra tos pačios ir ieškininiai reikalavimai nėra vienarūšiai.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

17Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Byloje kilo ginčas dėl tinkamo prievolė vykdymo pagal statybos rangos sutartį, dėl šalių veiksmų kvalifikavimo – novacijos, įskaitymo ir skolos perkėlimo.

18Dėl skolos perkėlimo

19Skolininko pakeitimas prievolėje (skolos perkėlimas) galimas dviem būdais: pirma, trečiasis asmuo gali pagal sutartį su kreditoriumi perimti skolininko pareigas ir teises (CK 6.115 straipsnis); antra, skolininkas gali sudaryti sutartį su kitu asmeniu (skolos perėmėju) ir perduoti jam savo skolą (CK 6.116 straipsnis). Pagal CK 6.116 straipsnio, reglamentuojančio skolos perkėlimą pagal skolininko ir skolos perėmėjo sutartį, 1 dalį perkelti savo skolą kitam asmeniui skolininkas gali tik tuo atveju, kai kreditorius sutinka. Sutikimas pareiškiamas po to, kai skolininkas ir skolos perėmėjas praneša kreditoriui apie numatomą skolos perkėlimą. Kol toks sutikimas negautas, šalys gali pakeisti ar nutraukti sutartį. Kai gautas kreditoriaus sutikimas, pradinio ir naujojo skolininko sutartis nebegali būti keičiama. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu kreditorius neduoda sutikimo perkelti skolą, laikoma, kad skola neperkelta. Taigi, kai skola perkeliama skolininkų (esamo ir jį pakeičiančio) susitarimu, skolos perkėlimą galima išskaidyti į du etapus: 1) skolininko ir skolos perėmėjo sutarties dėl skolos perkėlimo sudarymas; 2) kreditoriaus sutikimas perkelti skolą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2014).

20Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad skolos perkėlimo institutas yra atskira asmenų pasikeitimo prievolėje rūšis. Skolos perkėlimas suprantamas kaip prievolės pasyviosios šalies – skolininko – pakeitimas kitu asmeniu. Skolos perkėlimo atveju pradinė prievolė išlieka, tik skola pagal prievolę perkeliama trečiajam asmeniui – naujajam skolininkui. Skolos perkėlimo iniciatyva gali kilti tiek iš skolininko, tiek iš kreditoriaus, tiek iš trečiojo asmens (CK 6.50, 6.115, 6.116 straipsniai), tačiau bet kuriuo atveju skolos perkėlimas galimas tik esant kreditoriaus sutikimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Z. v. BUAB „Vakarų prekyba“, bylos Nr.3K-3-44/2011; 2010 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „Via Baltika Logistika“, bylos Nr. 3K-3-349/2010; 2012 m. liepos 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ZSTATYBA“v. ūkininkė V. V., bylos Nr.3K-3-357/2012; 2013 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Nord lizingas v. UAB „Vagonera“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-66/2013; kt.).

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas skolos perkėlimo klausimą bei atlikęs įrodymų vertinimą pagrįstai konstatavo, kad skolos perkėlimas (novacija) ginčo šalių tarpusavio santykiuose neįvyko, nes ieškovas (kreditorius) 2015-06-16, 2015-06-17 trečiajam asmeniui teiktuose raštuose aiškiai ir nedviprasmiškai nesutiko trečiajam asmeniui perkelti iš su atsakovu sudarytos rangos sutarties kylančias atsakovo teises ir pareigas.

22Pagal jau minėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kolegija sutinka su ieškovo argumentu, jog jo veiksmai sąskaitas-faktūras už pagal su atsakovu sudarytą rangos sutartį atliktus darbus išrašant ir pateikiant apmokėti trečiajam asmeniui savaime nėra pakankamas pagrindas laikyti, kad iš rangos sutarties kylančios prievolės atsiskaityti su ieškovu vykdyme atsirado solidarioji atsakovo ir trečiojo asmens atsakomybė. Taigi atsakovo prievolė nebuvo modifikuota į solidariai su trečiuoju asmeniu vykdytiną prievolę, todėl trečiasis asmuo nelaikytinas atsakingu prieš ieškovą už atsakovo sutartinio įsipareigojimo atsiskaityti įvykdymą.

23Dėl įskaitymo

24Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatyme nustatytos tam tikros sąlygos: pirma, tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2009 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB ,,Ekomanija“ v. UAB ,,LIT-INVEST“, bylos Nr. 3K-3-179/2010; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Pamario produktai“ v. UAB ,,Nordnet“, bylos Nr. 3K-3-445/2013; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Raimeta“ v. UAB „Eivora“, bylos Nr. 3K-3-710/2013; kt.). Taigi, viena iš būtinų įskaitymo, atliekamo pagal CK 6.130 straipsnį, sąlygų – abi šalis saistančios priešpriešinės prievolės. Atsižvelgiant į tai, kad įskaitymas galimas tik esant priešpriešinėms vienarūšėms prievolėms, teismas, taikydamas šį institutą, privalo nustatyti esant tokias prievoles.

25Nagrinėjamu atveju, apeliantas skundą grindžia ir tuo pagrindu, jog jo manymu, pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino nepagrįstai neįvertinęs, kad prievolė atsiskaityti už ieškovo atliktus rangos darbus jau buvo pasibaigusi trečiojo asmens ir atsakovo atliktais priešpriešiniais įskaitymais: trečiasis asmuo į ieškovui pagal rangos sutartį mokėtiną 14 229,88 Eur sumą 2015-10-26 pranešimu įskaitė rangos sutarties pagrindu priskaičiuotus delspinigius (14`229,88 Eur), į kuriuos reikalavimo teisę tretysis asmuo iš atsakovo įgijo pagal 2015-10-20 sudarytą reikalavimo teisės perleidimo sutartį; tsakovas į ieškovui pagal rangos sutartį mokėtiną 9698,15 Eur sumą 2015-12-11 pranešimu įskaitė rangos sutarties pagrindu priskaičiuotus delspinigius (9`698,15 Eur), į kuriuos reikalavimo teisę atsakovui tretysis asmuo perleido 2015-12-10 sudarytos reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu.

26Tačiau, kaip matyti iš teismo nustatytų aplinkybių, ieškovas niekada pagal su atsakovu sudarytą rangos sutartį neperkėlė trečiajam asmeniui atsakovo skolos bei neatleido atsakovo nuo prievolės atsiskaityti su ieškovu – mokėti rangos darbų kainą, todėl ieškovas ir trečiasis asmuo vienas kito atžvilgiu neįgijo priešpriešinių reikalavimų, nes trečiajam asmeniui neturint pareigos mokėti rangos kainą, ieškovas neturėjo atitinkamos reikalavimo teisės į trečiąjį asmenį. Tokiu atveju 2015-10-26 įskaitymui konstatuoti trūksta vienos iš būtinųjų sąlygų – prievolės šalis siejančių abipusių teisių ir pareigų, dėl ko trečiojo asmens įskaitymas ieškovo atžvilgiu yra negalimas.

27Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, iš atsakovo 2015-10-20 reikalavimo teisės perleidimo sutartimi įsigytų netesybų įskaitymo į ieškovui mokėtinas sumas, tretysis asmuo atliko 2015-10-26 pranešimu, nors iki nurodytos dienos dar nebuvo ieškovo informavęs, kad iš atsakovo yra įgijęs reikalavimo teisę į nuostolius ir netesybas, mokėtinas pagal atsakovo ir ieškovo sudarytą rangos sutartį. Tačiau, kaip jau minėta, reikalavimo teisės perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš skolininką tik pastarajam gavus reikalavimo perleidimą patvirtinantį įrodymą, nors tokio leidimo skolininkas negavo. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad trečiojo asmens pranešimas apie 2015-10-20 reikalavimo teisės perleidimą buvo ieškovui teikiamas jau po to, kai dar 2015-10-26 dieną tretysis asmuo ieškovo atžvilgiu įvykdė priešpriešinį įskaitymą.

28Dėl ieškovo atliktų darbų apimties

29Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino ieškovo atliktų darbų apimtį, nes neatsižvelgė į atsakovo teiktus paaiškinimus ir įrodymus, kad gaisrinės saugos projektą atliko ne ieškovas, o kitas asmuo, su kuriuo atsiskaityta tiesiogiai. Taip pat atsakovas teigia, kad ginčo šalių sudarytos rangos sutarties 2015-04-30 pakeitimo priede Nr. 1 buvo numatyta, jog ieškovas grąžins atsakovui pastarojo tiesiogiai už gaisrinės saugos projektą sumokėtą kainą, todėl Teismas nepagrįstai neišskaitė atsakovo tiesiogiai už gaisrinės saugos projektą sumokėtos kainos iš ieškovui priteistos sumos. Be to, atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas be pagrindo konstatavo, kad ieškovas perdavė atsakovui atliktus darbus.

30Nagrinėjamoje byloje nei atsakovas, nei tretysis asmuo neginčijo, kad į bylą pateiktuose priėmimo – perdavimo aktuose nurodyti projektavimo rangos darbai, dėl kurių apmokėjimo kilo ginčas, ieškovo yra atlikti, bei atsakovas gali minėtų darbų rezultatais naudotis. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai neatsižvelgė į gaisrinės saugos projekto rengimui ir kitas, techninio projekto kopijavimui, elektros dalies projekto rengimui, trečiojo asmens patirtas išlaidas ir jų neišskaitė iš ieškovo naudai priteistos darbų kainos, nes sutartinė prievolė parengti techninio projekto gaisrinės saugos ir elektros dalis ieškovui nekilo. Techninio projekto, kurį įsipareigojo parengti ieškovas, turinys (sudėtis) yra 2014-03-12 rangos sutarties priede Nr. 3 „Projektinės dokumentacijos perdavimo statybos darbų vykdymui grafikas“.

31Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad apeliantas (atsakovas) darbų perdavimo dienai nepareiškė jokių pretenzijų ieškovui, jam buvo perduotas atliktas darbas pagal sutartį, kuris nebuvo apmokėtas pagal sutartį, dėl kurių kainų ir darbų atlikimo vertės atsakovas sutiko, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas įrodė savo reikalavimo pagrįstumą dėl atsakovo skolos už atliktus projektavimo darbus visai 23 928,03 Eur sumai.

32Dėl bylos sustabdymo

33Apeliantas nurodė, kad Kauno apylinkės teisme yra sprendžiamas ginčas dėl susidariusių delspinigių ir nuostolių dė1 netinkamo sutarties vykdymo priteisimo iš Ieškovo, t.y. Kauno apylinkės teismo sprendimas turės lemiamą reikšmę sprendimui šioje civilinėje byloje, kadangi tik nustačius reikalavimo teisės į delspinigius bet nuostolius dydi Ieškovo atžvilgiu, bus galima įvertinti, ar šioje byloje atliktas vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymas yra tinkamas bet kurioje dalyje Atsakovo prievolė mokėti Ieškovui už atliktus projektavimo darbus yra pasibaigusi. Tačiau sutikti su tokiais apelianto teiginiais nėra jokio pagrindo. Šioje nagrinėjamoje byloje ieškovas (UAB „ICS projectus group“) prašė teismo įvertinti ar trečiojo asmens (UAB “Minsko 3”) 2015-10-26 dienos įskaitymas ieškovo atžvilgiu yra atliktas pagrįstai, t.y. ar atsakovo (G. B.) prievolė buvo pagrįstai modifikuota į solidariai su trečiuoju asmeniu vykdytiną prievolę ieškovui? Šioje byloje ieškovas savo ieškinį grindė tuo, kad ieškovas (UAB „ICS projectus group“) niekada pagal su atsakovu (G. B.) sudarytą projektavimo rangos sutartį neperkėlė trečiajam asmeniui (UAB “Minsko 3”) atsakovo skolos bei neatleido atsakovo nuo prievolės atsiskaityti su ieškovu (mokėti rangos darbų kainą), todėl ieškovas ir tretysis asmuo vienas kito atžvilgiu neįgijo priešpriešinių reikalavimų. Skirtingai nei teigia atsakovas, šioje civilinėje byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl rangos sutarties šalių (UAB „ICS projectus group“ ir G. B.) ‘kaltės’ dėl netinkamo rangos sutarties vykdymo. Tuo tarpu Kauno apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje UAB „Minsko 3“ (šioje byloje trečiasis asmuo) yra pareiškęs ieškinį atsakovui UAB „ICS projectus group“ (šioje byloje ieškovas) dėl delspinigių ir nuostolių priteisimo. Ši reikalavimą UAB „Minsko 3“ yra įgijęs iš G. B. vėlesne (2015-12-10 dienos) reikalavimo perleidimo sutartimi. Todėl nėra pagrindo teigti, jog šioje apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje ir Kauno apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje ginčo šalys yra tos pačios ir ieškininiai reikalavimai yra vienarūšiai.

34Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nelemia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

35Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovui nepateikus bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų, jo prašymas dėl šių išlaidų pritiesimo yra atmestinas.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str. 1 d. 1 p., kolegija,

Nutarė

37Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 5 d. d. sprendimą palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo G. B. 23 928,03 Eur skolos, 413,41 Eur... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2014-03-12 ieškovas (rangovas) UAB „ICS projectus... 5. Atsakovas vėlavo gauti projektavimo sąlygas; delsė pateikti ieškovui... 6. 2015-06-02 trečiasis asmuo UAB „Minsko 3“ pateikė ieškovui pranešimą... 7. Sutarties vykdymo eigoje buvo atsisakyta ieškovo paslaugų rengiant darbo... 8. Ieškovas taip pat nurodė, kad jis ne tik nesutiko pakeisti Sutarties šalį... 9. Techninio projekto, kurį įsipareigojo parengti ieškovas, turinys (sudėtis)... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 25 d. nusprendė... 12. Pirmosios instancijos teismas, atlikęs įrodymų vertinimą konstatavo, kad... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Apeliaciniu skundu apeliantas (atsakovas) G. B. prašo panaikinti Vilniaus... 15. Ieškovas UAB „ICS projectus group“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 17. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 18. Dėl skolos perkėlimo... 19. Skolininko pakeitimas prievolėje (skolos perkėlimas) galimas dviem būdais:... 20. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad skolos perkėlimo institutas yra... 21. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas skolos... 22. Pagal jau minėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kolegija sutinka... 23. Dėl įskaitymo... 24. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad įskaitymo, kaip prievolės... 25. Nagrinėjamu atveju, apeliantas skundą grindžia ir tuo pagrindu, jog jo... 26. Tačiau, kaip matyti iš teismo nustatytų aplinkybių, ieškovas niekada pagal... 27. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, iš atsakovo 2015-10-20 reikalavimo... 28. Dėl ieškovo atliktų darbų apimties... 29. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 30. Nagrinėjamoje byloje nei atsakovas, nei tretysis asmuo neginčijo, kad į... 31. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad apeliantas (atsakovas) darbų... 32. Dėl bylos sustabdymo... 33. Apeliantas nurodė, kad Kauno apylinkės teisme yra sprendžiamas ginčas dėl... 34. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 35. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str.... 37. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 5 d. d. sprendimą palikti...