Byla 2S-1632-565/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo D. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisi iš atsakovo 6 487,49 Eur negrąžintos paskolos, 2 310,44 Eur delspinigių, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Reikalavimų įvykdymo užtikinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai (8 797,93 Eur) areštuoti atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir (ar) turtines teises, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovą, kredito įstaigose arba pas trečiuosius asmenis.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-04-18 nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą 8 797,93 Eur sumai.

7Teismas nurodė, kad ieškinys yra turtinio pobūdžio, o, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, be to, atsakovas piktybiškai vengia grąžinti ieškovui paskolą. Teismas pažymėjo, kad Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teisme atsakovo atžvilgiu yra iškeltos bylos dėl skolinių įsipareigojimų nevykdymo, todėl ieškinio reikalavimo suma atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, yra didelė.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovas D. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-18 nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Šalių sudaryta paskolos sutartis numato, kad atsakovas suteiktą paskolą privalėjo grąžinti periodinėmis įmokomos po 934 Lt, ieškovas po mėnesio nuo paskolos sutarties pasirašymo matė, kad paskola jam nėra grąžinama, tačiau ieškovas pretenzijų atsakovui neteikė iki 2015-12-07, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas piktybiškai vengia grąžinti suteiktą paskolą.
  2. Teismas netinkamai vertino Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, nes ieškovui buvo iškelta tik viena byla dėl teismo įsakymo išdavimo, tačiau įsakymas byloje buvo panaikintas atsakovui pateikus prieštaravimus, o ieškovui nepareiškus ieškinio.
  3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė. Atsakovas yra dirbantis asmuo, kurio mėnesio pajamos atskaičius mokesčius yra 1 000 Eur. Teikdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki.

10Ieškovas A. S. su atskiruoju skundu nesutinka, prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovas paskolos ieškovui negrąžino daugiau nei dvejus metus, atsakovui buvo suprantamos visos teisinės paskolos negrąžinimo pasekmės, todėl paskolos negrąžinimas daugiau nei dvejus metus negali būti laikomas nepiktybišku atsakovo elgesiu. Atsakovas, gavęs ieškovo raginimą, atsakymo į jį nepateikė, nebendradarbiavo, o šie atsakovo veiksmai vertinti kaip piktybiškas paskolos negrąžinimas.
  2. Aplinkybė, kad kitoje iškeltoje byloje pagal ankstesnį teismo įsakymą nebuvo pateiktas ieškinys, nereiškia, kad teismas negalėjo remtis šia aplinkybe kaip papildomu įrodymu, kad atsakovo turtas gali būti nepakankamas. Teismas pagrįstai įžvelgė galimas atsakovo turto sumažėjimo grėsmes, dėl kurių pasunkėtų galimai palankaus ieškovui sprendimo įvykdymas.
  3. Atsakovo teiginys, kad ieškiniu prašoma priteisti suma jam nėra didelė yra nepagrįstas ir neteisėtas. Jeigu atsakovas tūrėtų pakankamai turto skolai grąžinti, atskirajame skunde jau būtų pateikęs visus prieinamus turimo turto įrodymus ar kitus duomenis, leidžiančius daryti išvadą, kad atsakovas visgi turi pakankamai turto įvykdyti sprendimą.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2016-01-20 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.

13Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai priėmė skundžiamą nutartį, kuria taikė laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutartį, teigdamas, kad jis niekada piktybiškai nevengė vykdyti sutarties, teismas nepagrįstai rėmėsi Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, o ieškinio suma atsakovui nėra didelė.

14Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai preliminariai pagrįstas ir turi egzistuoti reali grėsmė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti/pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 145 str. 1 d.).

15Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas. Tikėtino ieškinio pagrindimo reikalavimas reiškia, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad dėl pareikštų reikalavimų pateiktų įrodymų viseto pagrindu gali būti priimtas ginčo šaliai palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-364/2012, 2011-09-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011). Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šioje proceso stadijoje neturi pagrindo teigti, kad ieškovo ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negalėtų būti tenkinamas.

16Laikinųjų apsaugos priemonių taikymui taip pat būtina nustatyti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią grėsmę galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju sudaro tarp šalių kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012 ir kt). Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi ieškovui, prašančiam byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga įrodyti anksčiau minėtų sąlygų egzistavimą, o atsakovui, prašančiam panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones – šias sąlygas paneigti. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad prašoma priteisti suma jam nėra didelė, nes jo mėnesio pajamos yra 1000 Eur atskaičius mokesčius, tačiau pažymėtina, kad minėta suma yra grynosios atsakovo pajamos, kurios skiriamos atsakovo poreikiams tenkinti, turimiems finansiniams įsipareigojimams apmokėti. Kaip teisingai pažymėjo ieškovas, atsakovas teismui duomenų apie turimą kitą turtą nepateikė, taip pat nepateikė įrodymų, kad nėra grėsmės galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovo nurodomos aplinkybės bei pateikta pažyma apie gaunamas pajamas nesudaro pagrindo konstatuoti grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nebuvimo.

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 179 str. 3 d. numato, kad teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Remdamasis Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, pirmosios instancijos teismas proceso teisės normų nepažeidė.

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2016-04-18 nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisi iš atsakovo 6 487,49 Eur... 4. Reikalavimų įvykdymo užtikinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-04-18 nutartimi ieškovo prašymą... 7. Teismas nurodė, kad ieškinys yra turtinio pobūdžio, o, nesiėmus... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovas D. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 10. Ieškovas A. S. su atskiruoju skundu nesutinka, prašo atmesti atsakovo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 14. Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato... 15. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, sprendžiant... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymui taip pat būtina nustatyti, jog... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 179 str. 3 d. numato, kad... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad skundžiama... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutartį palikti...