Byla e2-752-204/2015
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „ARN group“ ieškinį atsakovui A. A. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „ARN group“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. A. 86,89 Eur negrąžinto kredito, 15,35 Eur nesumokėtos kredito kainos, 41,87 Eur palūkanų, 1,15 Eur delspinigių, 14,48 Eur skolos išieškojimo vykdymo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2014-07-06 su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 89896, kuria suteikė atsakovui 86,89 Eur vartojimo kreditą už 15,35 Eur kredito kainą, bei kuria atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2014-08-30 sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3Atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir skolos negrąžino, ieškinio pateikimo dieną jis vėluoja atsiskaityti 164 dienas. Šalys sutartimi susitarė dėl netesybų - 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo kredito mokesčio. Taip pat šalys susitarė, kad suėjus numatytam kredito grąžinimo terminui, tačiau atsakovui jo negrąžinus, už tolimesnį naudojimąsi kredito suma atsakovas privalo mokėti 117,24 proc. metines kredito palūkanas. Už 150 dienų (2014-08-31 - 2015-01-27) jos sudaro 41,87 Eur.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė UAB „ARN group“ 2014-07-06 su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 89896, kuria suteikė atsakovui 86,89 Eur vartojimo kreditą už 15,35 Eur kredito kainą, bei kuria atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2014-08-30 sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir skolos negrąžino.

6Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Ieškovė UAB „ARN group“ pateikė įrodymus, kad atsakovas nevykdo sutarties, negrąžina paskolos, todėl laikytina, jog jis nevykdydamas savo prievolės, ją pažeidė ir turi atlyginti ieškovės turėtus nuostolius (CK 6.63 str. 1 d. 2 p. ir 2 d.). Todėl iš atsakovo priteistina ieškovei 86,89 Eur negrąžinto kredito ir 15,35 Eur nesumokėtos kredito kainos.

7Šalių sudarytoje sutartyje numatyta, kad suėjus numatytam kredito grąžinimo terminui, tačiau atsakovui jo negrąžinus, už tolimesnį naudojimąsi kredito suma atsakovas privalo mokėti 117,24 proc. metines kredito palūkanas. Už 150 dienų jos sudaro 41,87 Eur.

8Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

9Specialiosios teisės normos, reglamentuojančios vartojimo kredito teisinius santykius, yra nustatytos Vartojimo kredito įstatyme, pagal kurio 11 straipsnio 8 dalį pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą, taigi ir ieškovo reikalaujamos palūkanos vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi.

10Taikant Vartojimo kredito įstatyme 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydį, už pradelstas mokėti ieškovės nurodytas 150 dienas jai priteistina iš viso 6,52 Eur (86,89 Eur x 0,05 proc./d. x 150 d.), t.y. ieškinio reikalavimas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

11Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 15 Eur žyminio mokesčio ir 14,48 Eur teisinės pagalbos išlaidų, t.y. iš viso 29,48 Eur ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 9 p., 93 str.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 str., 441 str. 3 d.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš A. A., asmens kodas ( - ) 86,89 Eur negrąžinto kredito, 15,35 Eur nesumokėtos kredito kainos, 6,52 Eur palūkanų, 1,15 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 109,91 Eur nuo 2015-02-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 29,48 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „ARN group“, įmonės kodas 302249035.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai