Byla e2-761-370/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės R. P. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AUTOMERA“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. e2-373-227/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AUTOMERA“ ieškinį atsakovei R. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „AUTOMERA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš atsakovės R. P. 57 924 Eur žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė (buvusi bendrovės akcininkė) neteisėtai iš bendrovės pasisavino 57 924 Eur sumą, kaip tariamą paskolos grąžinimą. Ieškovės teigimu, atsakovės atžvilgiu egzistuoja visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 straipsnyje nurodytos civilinės atsakomybės sąlygos. Prašomos priteisti žalos atlyginimo dydį pagrindžia 2019 m. vasario 21 d. specialisto išvada, buhalteriniai duomenys.

72.

8Ieškovė ieškinyje taip pat pareiškė prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę – nepranešus atsakovei areštuoti jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o šio nesant ar nepakankant – ir turtines teises bei pingines lėšas, priklausančias atsakovei ir esančias pas ją ir / ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškove.

93.

10Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, nes jame išdėstytos faktinės aplinkybės, kurios yra pagrįstos pateiktais įrodymais. Grėsmės galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, ieškovės grindė didelės ieškinio sumos ir atsakovės nesąžiningumo neteisėtai pasisavinant bendrovės lėšas aplinkybėmis.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Panevėžio apygardos teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą ir taikė laikinąją apsaugos priemonę – areštavo 57 924 Eur sumai atsakovės nekilnojamąjį turtą, o jo nepakankant, likusiai sumai areštuoti atsakovės kilnojamąjį turtą, jo nepakankant – ir turtines teises bei pinigines lėšas, priklausančias atsakovei ir esančias pas ją ir / ar trečiuosius asmenis, neviršijant prašomos areštuoti sumos, uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su areštuotu turtu, išskyrus būtinus turto apsaugai bei išlaikymui.

155.

16Teismas nustatė, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinį. Teismas sutiko su ieškove, jog ieškinio suma yra didelė ir egzistuoja grėsmė galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Remdamasis teismų praktika teismas pažymėjo, kad didelė ieškinio reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

17III.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

196.

20Atsakovė atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

22Ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, nes ieškovė praleido CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytą sutrumpintą 3 metų ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. 2015 m. rugsėjo 28 d. data buhalterijos įraše, pagal kurį, ieškovės teigimu, atsakovė neteisėtai išsimokėjo 57 924 Eur, laikytina senaties termino pradžia, taigi, senaties terminas baigėsi 2018 m. rugsėjo 28 d., tačiau ieškovė dėl žalos atlyginimo kreipėsi į teismą 2019 m. kovo 3 d. Be to, ieškovė jokiais konkrečiais įrodymais nepagrindė, kad atsakovė pasisavino ieškovei priklausančias lėšas.

236.2.

24Teismas, vadovaudamasis didelės ieškinio sumos prezumcija, nukrypo nuo aktualios teismų praktikos, pagal kurią nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti pripažinta kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės galėtų būti taikytos, byloje turi būti duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Šiuo atveju, ieškovė nepateikė tokių duomenų apie atsakovę.

256.3.

26Turto arešto atsakovei taikymas prieštarauja ekonomiškumo, proceso šalių lygiateisiškumo principams. Atsižvelgiant į tai, kad pati ieškovė nurodė esanti sunkioje finansinėje padėtyje, teismas atidėjo dalies žyminio mokesčio sumokėjimą iki bylos išnagrinėjimo, atsakovė realiai neturėtų galimybės gauti nuostolių dėl taikytos laikinosios apsaugos priemonės atlyginimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 146 straipsnio 2 dalis).

277.

28Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė UAB „AUTOMERA“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

297.1.

30Teismas teisingai nustatė, kad ieškinys tikėtinai pagrįstas. Nesutiktina su atsakovės argumentais dėl ieškinio senaties termino praleidimo ir įrodymų, patvirtinančių lėšų pervedimą, nebuvimo, nes: 1) ieškinio senaties klausimas bus sprendžiamas bylą nagrinėjant iš esmės, esant atsakovės prašymui, tačiau senaties terminas nėra praleistas, nes apie savo teisių pažeidimą ieškovė sužinojo gavusi 2019 m. vasario 21 d. specialisto išvadą; 2) 2019 m. vasario 21 d. specialisto išvada, buhalteriniai duomenys patvirtina, kad pinigų išmokėjimas atsakovei buvo suformuotas grynaisiais pinigais iš kasos; teisėto ir galiojančio dokumento, kurio pagrindu lėšos būtų išmokėtos atsakovei, nėra, nes šias lėšas atsakovė pasisavino neteisėtai, formuojant klaidingus buhalterinius duomenis.

317.2.

32Teismas pagrįstai sprendė, kad egzistuoja grėsmė būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Atsakovė nepateikė įrodymų, paneigiančių, kad didelė ieškinio suma nekelia rizikos būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Atsakovės nesąžiningumą patvirtina tai, kad žala ieškovei kildinama iš atsakovės fiktyvių sandorių (tariama paskolos sutartis).

337.3.

34Priešingai nei nurodo atsakovė, taikyta laikinoji apsaugos priemonė yra proporcinga, nesukelia realių nuostolių.

35Teismas

konstatuoja:

36IV.

37Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

388.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

409.

41Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria apeliantei taikyta laikinoji apsaugos priemonė – turto areštas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl papildomų paaiškinimų ir naujų įrodymų

4210.

43Apeliantė pateikė papildomus paaiškinimus ir 2019 m. birželio 6 d. ekspertizės aktą, kuriame nurodyta, kad 2015 m. rugsėjo 2 d. ieškovės kasos išlaidų orderį, kurio pagrindu apeliantei buvo išmokėti pinigai, tikėtina, pasirašė ieškovės vadovas A. P..

4411.

45CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, pridėjimo prie bylos yra atsižvelgiama į tai, kad teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą bei vertinama ar pateikti nauji įrodymai gali turėti įtakos vertinant apeliacinės instancijos teisme įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1014/2013).

4612.

47Atsižvelgiant į tai, kad apeliantės pateiktas ekspertizės aktas jau yra nagrinėjamoje byloje, be to, dėl ginčo lėšų perleidimo apeliantei būdo ir su tuo susijusių aplinkybių pagrįstumo, įrodymų pakankamumo bus vertinama bylą nagrinėjant iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apeliantės papildomų paaiškinimų ir ekspertizės akto nėra pagrindo priimti. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų

4813.

49Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Preliminarus ieškinio pagrįstumas ir grėsmė teismo sprendimo įvykdymui yra būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, t. y. neegzistuojant bent vienai iš jų negalimas šių priemonių taikymas. Pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo sąlygų egzistavimą kyla ieškinį pareiškiančiam asmeniui, o teismui kiekvienu konkrečiu atveju tinkamai atlikti minėtų sąlygų teisinį įvertinimą.

5014.

51Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadas, kad preliminariai ieškovės ieškinys yra pagrįstas, ieškinio suma apeliantei yra didelė, yra tikimybė, kad apeliantė gali turtą perleisti tretiesiems asmenims, todėl yra grėsmė būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, sprendė, kad egzistuoja abi būtinosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti.

5215.

53Apeliantė nesutikimą su skundžiama nutartimi, grindžia tuo, kad ieškinys nėra preliminariai pagrįstas, nes ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, nepateikė įrodymų, patvirtinančių tai, jog apeliantė pasisavino ieškovės lėšas, teismas nepagrįstai rėmėsi didelės ieškinio sumos prezumpcija, neatsižvelgė į aktualią teismų praktiką šiuo klausimu, ekonomiškumo, proceso šalių lygiateisiškumo principus.

5416.

55Pasisakant dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo, kaip sąlygos laikinosios apsaugos priemonėms taikyti, pažymėtina, kad spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausiai turi atlikti pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (preliminarų) vertinimą. Pagal prima facie doktriną ieškinio tikėtino pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Kai vertinamas ieškinio prima facie pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais. Tačiau toks ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas negali ir neturi pateikti kategoriško atsakymo dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti, jų sąsajumo (jei aplinkybė, kad su ieškiniu pateikti įrodymai nesusiję su byla, nėra akivaizdi dar pradinėje bylos nagrinėjimo stadijoje) ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1567-464/2018).

5617.

57Bylos duomenimis, ieškovė pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo, nurodydama, kad susipažinusi su 2019 m. vasario 21 d. specialisto išvada dėl bendrovės buhalterijos įrašų, susijusių su apeliantei (buvusiai akcininkei) išmokėtomis lėšomis, sužinojo, jog apeliantė neteisėtai, tariama paskolos sutartimi, pasisavino iš bendrovės ginčo sumą. Šioms aplinkybėms pagrįsti ieškovė pateikė įrodymus, jos nuomone, pagrindžiančius ieškinyje dėstomas aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pakankamo pagrindo spręsti, kad ieškovės reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti, ar kad ji savo interesus gintų aiškiai netinkamu būdu ir pan., pareikštas ieškinys yra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, ieškovės poziciją pagrindžiančiais teisiniais pagrindais. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Apeliantės atskirajame skunde nurodyti argumentai, susijęs su ieškinio senatimi, įrodymų, pagrindžiančių ginčo lėšų pasisavinimą, buvimu ar jų pakankamumu, bus vertintini bylą nagrinėjant iš esmės.

5818.

59Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad vien didelė ieškinio suma pati savaime nelemia poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šiuo aspektu pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo aktualios Lietuvos apeliacinio teismo praktikos, kurioje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė per se (liet. pati savaime) negali būti pripažinta kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime nesukuria materialinių vertybių ir nepagerina atsakovo turtinės padėties, o tik padeda išsaugoti jo turtą iki ginčo išsprendimo iš esmės; vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-134-516/2018; 2018 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1769-790/2018 ir kt.).

6019.

61Įvertinus bylos medžiagą matyti, kad tarp pareikšto reikalavimo sumos ir galimos grėsmės būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui nėra tiesioginės sąsajos. Pirmosios instancijos teismas deklaratyviai, nenustatęs jokių konkrečių duomenų apie galimą apeliantės nesąžiningumą, siekį paslėpti ar perleisti turtą tretiesiems asmenims, rėmėsi didelės ieškinio sumos kriterijumi. Atsakovų nesąžiningumas nėra preziumuojamas sprendžiant klausimą dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl priešingos šalies nesąžiningumą visada privalu įrodinėti tam asmeniui, kuris prašo atitinkamų priemonių taikymo. Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, kad prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti konkrečius duomenis bei argumentus apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus / atliekamus veiksmus (turimo turto slėpimas, perleidimas, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma), juolab kad sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2018 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-995-464/2018; 2019 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-210-943/2019).

6220.

63Be to, civiliniame procese vyraujantys rungimosi (CPK 12 straipsnis) ir proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 straipsnis) principai taip pat lemia, kad pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą bei poreikį tenka prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam proceso dalyviui. Šiuo atveju ieškovė galimą apeliantės nesąžiningumą grindžia iš esmės ginčo aplinkybėmis (nurodo, jog ginčo sumą apeliantė pasisavino neteisėtai, tariamos paskolos sutarties sudarymu). Tačiau tokių aplinkybių pagrįstumas bus vertinamas sprendžiant ginčą iš esmės, taigi, aplinkybės, kurios yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, negali būti pagrindas konstatuoti ginčo šalies nesąžiningumą, lemiantį laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Dėl to, spręstina, kad skundžiamoje nutartyje nepagrįstai padaryta išvada dėl grėsmės būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

6421.

65Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos, priimdamas skundžiamą nutartį, neatsižvelgė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisinį reglamentavimą, aktualią teismų praktiką, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendė neteisingai. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nenustačius aplinkybių, leidžiančių daryti prielaidą dėl apeliantės nesąžiningumo, remdamasis vien didelės ieškinio sumos kriterijumi pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti grėsmės būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą ir taikyti apeliantės atžvilgiu turto areštą. Todėl, nesant vienos iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas (CPK 185 straipsnis, 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis).

66Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais,

Nutarė

67Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AUTOMERA“ (juridinio asmens kodas 148040272) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei R. P. (asmens kodas ( - )) atmesti.

68Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui vykdyti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „AUTOMERA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė... 7. 2.... 8. Ieškovė ieškinyje taip pat pareiškė prašymą taikyti laikinąją apsaugos... 9. 3.... 10. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, kad ieškinys... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi tenkino ieškovės... 15. 5.... 16. Teismas nustatė, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinį. Teismas sutiko... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 6.... 20. Atsakovė atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo... 21. 6.1.... 22. Ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, nes ieškovė praleido CK 1.125... 23. 6.2.... 24. Teismas, vadovaudamasis didelės ieškinio sumos prezumcija, nukrypo nuo... 25. 6.3.... 26. Turto arešto atsakovei taikymas prieštarauja ekonomiškumo, proceso šalių... 27. 7.... 28. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė UAB „AUTOMERA“... 29. 7.1.... 30. Teismas teisingai nustatė, kad ieškinys tikėtinai pagrįstas. Nesutiktina su... 31. 7.2.... 32. Teismas pagrįstai sprendė, kad egzistuoja grėsmė būsimo galbūt ieškovei... 33. 7.3.... 34. Priešingai nei nurodo atsakovė, taikyta laikinoji apsaugos priemonė yra... 35. Teismas... 36. IV.... 37. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. 8.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 40. 9.... 41. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 42. 10.... 43. Apeliantė pateikė papildomus paaiškinimus ir 2019 m. birželio 6 d.... 44. 11.... 45. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 46. 12.... 47. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantės pateiktas ekspertizės aktas jau yra... 48. 13.... 49. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 50. 14.... 51. Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadas, kad preliminariai ieškovės... 52. 15.... 53. Apeliantė nesutikimą su skundžiama nutartimi, grindžia tuo, kad ieškinys... 54. 16.... 55. Pasisakant dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo, kaip sąlygos laikinosios... 56. 17.... 57. Bylos duomenimis, ieškovė pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo,... 58. 18.... 59. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad vien... 60. 19.... 61. Įvertinus bylos medžiagą matyti, kad tarp pareikšto reikalavimo sumos ir... 62. 20.... 63. Be to, civiliniame procese vyraujantys rungimosi (CPK 12 straipsnis) ir proceso... 64. 21.... 65. Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 66. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 67. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį panaikinti ir... 68. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui...