Byla e2-1769-790/2018
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, R. D

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Luminor Bank akcinės bendrovės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės Luminor Bank akcinės bendrovės ieškinį atsakovui G. D. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, R. D..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė Luminor Bank akcinė bendrovė (toliau – AB) prašė priteisti iš atsakovo G. D. 67 692,32 Eur negrąžinto kredito, 88 979,57 Eur sutartinių palūkanų, 16 proc. dydžio sutartines metines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, skaičiuotinas nuo 67 692,32 Eur negrąžintos kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

85 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo 88 979,57 Eur nesumokėtų įsipareigojimų nevykdymo palūkanų sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

92.

10Reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui G. D. nuosavybės teise priklausančias ir pas atsakovą ir / ar trečiuosius asmenis esančias pinigines lėšas, turtines reikalavimo teises, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 156 671,89 Eur sumai. Iš areštuoto turto, piniginių lėšų, turtinių reikalavimo teisių leisti atsakovui atsiskaityti su ieškove. Nurodė, kad ieškovė preliminariai pagrindė ieškinio reikalavimus, kad atsakovas laidavimo sandorio pagrindu nepadengė skolos ieškovei ir ši jo pareiga nėra išnykusi. Šiuo atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomu ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas, nes pareikšto reikalavimo suma yra labai didelė, atsakovas yra fizinis asmuo, negaunantis oficialių pajamų, jo turimas nekilnojamasis turtas (( - ), esančios dviejų sklypų dalys ir vandens / nuotekų šalinimo tinklai) jau yra areštuoti užtikrinant kito kreditoriaus reikalavimus. Tokia situacija kelia grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, kadangi atsakovas gali slėpti likusį turimą neregistruotą turtą. Ieškovė neturi jokių duomenų apie atsakovo realias finansines galimybes grąžinti skolą tuo atveju, jeigu teismo sprendimas jai bus palankus.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

133.

14Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi ieškovės Luminor Bank AB prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui G. D. atmetė.

154.

16Teismas sprendė, kad ieškovės ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) pagrįstas, kadangi nenustatė pagrindų, leidžiančių manyti, kad ieškovė pasirinko akivaizdžiai neleistiną ar objektyviai neįmanomą jos galbūt pažeistų teisių gynybos būdą. Ieškovė kartu su ieškiniu teismui pateikė rašytinius įrodymus, kurie galimai patvirtina ieškinio reikalavimus, nurodė faktines bylos aplinkybes, todėl sprendė, kad ieškovė pakankamai aiškiai suformulavo ieškinio faktinį ir teisinį pagrindą.

175.

18Teismas, vertindamas antrąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui sprendė, kad ieškovė, remdamasi didelės ieškinio sumos prezumpcija, nenurodė jokių motyvų, kad atsakovas gali bandyti slėpti ar perleisti savo turtą. Teismas nelaikė, kad didelė ieškinio suma ar aplinkybė, kad atsakovo turimas turtas jau yra areštuotas, yra pakankama atsakovo nesąžiningumui laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prasme konstatuoti. Kitų aplinkybių, leidžiančių daryti prielaidą dėl atsakovo galimo nesąžiningumo, jo nenoro sąžiningai vykdyti sprendimą, ieškinio tenkinimo atveju, ieškovė nenurodė. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad ieškovė nepagrindė grėsmės būsimo teismo sprendimo vykdymui.

19III.

20Atskirojo skundo argumentai

216.

22Ieškovė Luminor Bank AB atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį panaikinti ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

236.1.

24Ieškovė įrodė, kad yra reali būsimo teismo sprendimo neįvykdymo / vykdymo pasunkėjimo grėsmė ne tik nurodydama, kad ieškinio suma savaime yra didelė, bet ir pateikdama visus ieškovei prieinamus duomenis apie tai, kad atsakovas geranoriškai nėra ketinęs dengti skolos, kad atsakovo finansinė padėtis pagal viešųjų registrų duomenis yra bloga, dėl ko būtina kuo skubiau areštuoti atsakovo turimą turtą ir sumažinti grėsmę būsimo teismo sprendimo neįvykdymui.

256.2.

26Aplinkybė, kad atsakovas nuo 2011 m. nemažino įsiskolinimo, leidžia daryti išvadą, kad atsakovas, sužinojęs apie teisme pareikštą ieškinį, sieks paslėpti visą turimą turtą tikslu išvengti ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

276.3.

28Skundžiamoje nutartyje cituota Lietuvos apeliacinio teismo praktika nėra susijusi su turto areštu, kai ieškinį pareiškia finansų įstaiga dėl skolos išieškojimo.

29Teismas

konstatuoja:

30IV.

31Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

327.

33Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis apeliantės atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

348.

35CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tokiu reglamentavimu įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra.

369.

37Nagrinėjamu atveju ginčo dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo nėra.

3810.

39Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs apeliantės Luminor Bank AB prašymo argumentus, nelaikė, kad didelė ieškinio suma ar aplinkybė, kad atsakovo turimas turtas jau yra areštuotas, yra pakankama atsakovo nesąžiningumui laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prasme konstatuoti.

4011.

41Apeliantė nesutikimą su skundžiama nutartimi iš esmės motyvuoja tuo, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas prievolės nevykdo jau ilgą laiką, o pateikti duomenys patvirtina atsakovo blogą finansinę padėtį, o tai padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės pozicija.

4212.

43Naujausioje laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei aiškinimo praktikoje Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai laikosi teisės aiškinimo, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, ar nėra didelė, vien ši aplinkybė nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Ieškinio sumos dydis ar asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis yra tik vieni iš daugelio, bet anaiptol ne vieninteliai kriterijai, kurie turėtų būti įvertinti sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio. Todėl vien ieškinio sumos dydis atsakovui ar jo neatsiskaitymas su procesą inicijavusiu kreditoriumi patys savaime dar nepatvirtina rizikos, jog teismo sprendimas gali būti neįvykdomas būtent dėl skolininko nesąžiningumo ar su tokiu jo elgesiu susijusių priežasčių. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra teikiami išaiškinimai, kad tokios aplinkybės, kaip ieškinio sumos dydis ir asmens turtinė padėtis, nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms pritaikyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017; 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018; kt.).

4413.

45Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti antrosios ginčo šalies (atsakovo) turtą, kai esama duomenų apie galimai nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra ne kaupiamoji, o konservacinė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017), todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018 ir kt.).

4614.

47Egzistuojančią realią grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui privalo įrodyti asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik individualiai įvertinus kiekvienos situacijos faktines aplinkybes. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga tiek ieškinio suma, tiek atsakovo turtinė padėtis, tiek jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, tiek ir jo elgesys iki bylos iškėlimo ar jos nagrinėjimo metu, leidžiantis įvertinti atsakovo (ne)sąžiningumą. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti atsižvelgiama į paminėtų aplinkybių visumą, nesuteikiant išskirtinės reikšmės tik tam tikroms pavienėms aplinkybėms, pavyzdžiui, ieškinio sumos, kurios nurodymas visada priklauso nuo paties ieškovo, dydžiui.

4815.

49Nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad atsakovas galimai neatsiskaitė su apeliante, suponuoja jos teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, tačiau ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Apeliantė, prašydama iš atsakovo, kaip laiduotojo, priteisti 156 671,89 Eur įsiskolinimą, kurio jai iki šiol nėra sumokėjusi kredito gavėja R. D. pagal 2007 m. kovo 21 d. būsto kreditavimo sutartį su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais, nepateikė duomenų, iš kurių būtų galima bent tikėtinai spręsti apie atsakovo G. D. nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Todėl laikytina, kad nagrinėjamu atveju apeliantė neįrodė atsakovo G. D. siekio pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo pagal teismo sprendimą, todėl nėra pagrindo spręsti ir apie grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

5016.

51Šiuo atveju aplinkybė, kad ieškinį pareiškė finansų įstaiga, taip pat nesuponuoja grėsmės būsimo sprendimo įvykdymui.

5217.

53Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. lapkričio 22 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo G. D. ieškovei Luminor Bank AB 156 671,89 Eur skolos, 16 proc. dydžio sutartines metines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos 67 692,32 Eur negrąžinto kredito sumos, skaičiuojant šias palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2018 m. rugsėjo 18 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 proc. metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos 88 979,57 Eur nesumokėtų įsipareigojimų nevykdymo palūkanų sumos, skaičiuojant šias palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2018 m. rugsėjo 18 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3 448,37 Eur bylinėjimosi išlaidų. Tačiau ši aplinkybė savaime nereiškia grėsmės apeliantei palankaus sprendimo šioje byloje įvykdymui, nesant pagrįstų įrodymų dėl atsakovo nesąžiningumo ar veiksmų siekiant sumažinti savo turto vertę.

5418.

55Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus teisinius argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo G. D. atžvilgiu ir apeliantės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

56Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė Luminor Bank akcinė bendrovė (toliau – AB) prašė priteisti iš... 8. 5 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo 88 979,57 Eur... 9. 2.... 10. Reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 3.... 14. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi ieškovės... 15. 4.... 16. Teismas sprendė, kad ieškovės ieškinys yra prima facie (liet.... 17. 5.... 18. Teismas, vertindamas antrąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą... 19. III.... 20. Atskirojo skundo argumentai... 21. 6.... 22. Ieškovė Luminor Bank AB atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo... 23. 6.1.... 24. Ieškovė įrodė, kad yra reali būsimo teismo sprendimo neįvykdymo / vykdymo... 25. 6.2.... 26. Aplinkybė, kad atsakovas nuo 2011 m. nemažino įsiskolinimo, leidžia daryti... 27. 6.3.... 28. Skundžiamoje nutartyje cituota Lietuvos apeliacinio teismo praktika nėra... 29. Teismas... 30. IV.... 31. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. 7.... 33. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 34. 8.... 35. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 36. 9.... 37. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo nėra.... 38. 10.... 39. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs apeliantės Luminor Bank AB prašymo... 40. 11.... 41. Apeliantė nesutikimą su skundžiama nutartimi iš esmės motyvuoja tuo, kad... 42. 12.... 43. Naujausioje laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei... 44. 13.... 45. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime materialinių vertybių... 46. 14.... 47. Egzistuojančią realią grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui privalo... 48. 15.... 49. Nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad atsakovas galimai neatsiskaitė su... 50. 16.... 51. Šiuo atveju aplinkybė, kad ieškinį pareiškė finansų įstaiga, taip pat... 52. 17.... 53. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis (CPK 179 straipsnio... 54. 18.... 55. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus... 56. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 57. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti...