Byla 2-1842-750/2014

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovui R. A. skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1500,00 Lt skolos, 1832,00 Lt palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-12-03 tarp ieškovės, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovo, pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovė paskolino atsakovui 1500,00 Lt sumą. Paskolos sutarties terminas – 28 mėnesiai, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2013-03-03. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – Vartojimo kredito įstatymas) 19 str. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai – pervedė atsakovui 1500 Lt sumą, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu skolos ir palūkanų nesumokėjo. Ieškovė įvairiomis priemonėmis – telefono skambučiais ir žinutėmis, elektroniniais ir įprastais laiškais, ragino atsakovą atsiskaityti, tačiau šis į tai nereagavo.

5Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovas. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta. Atsakovui procesiniai dokumentai tinkamai įteikti viešo paskelbimo būdu, prašymų nepateikė. Iš ieškovės gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012-12-03 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovo R. A., pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovė paskolino atsakovui 1500,00 Lt sumą. Paskolos sutarties terminas – 28 mėnesiai, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2013-03-03. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Vartojimo kredito įstatymo 19 str. Ieškovė pateikė įrodymus, kad ji savo įsipareigojimus įvykdė visiškai – pervedė atsakovui 1500 Lt sumą, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu skolos ir palūkanų nesumokėjo. Ieškovė nurodė, kad ji įvairiomis priemonėmis – telefono skambučiais ir žinutėmis, elektroniniais ir įprastais laiškais, ragino atsakovą atsiskaityti, tačiau šis į tai nereagavo.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 1500,00 Lt negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

9Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1832,22 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2013-03-03 iki 2014-01-21, t.y. 114,6 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų, nes tai yra ieškovo nuotoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 str. 2 d., 6.249 str. 1 d. ir 6.261 str. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

10Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

11Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą - 114.60 procentų, skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdama, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2013-03-03 iki 2014-01-21, iš viso paskaičiuota 1832,22 Lt palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog už daugiau kaip 10 mėnesių paskaičiuota 1832,22 Lt palūkanų suma, viršijanti paties kredito sumą, yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai už nepilnus metus laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant,- taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų, paskaičiuotų už daugiau kaip 10 mėnesių, dydis mažintinas dviem trečdaliais,- iki 610,74 Lt.

12CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

13Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. laikant, kad patenkinta 63,34 procento ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 47,51 Lt žyminio mokesčio.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo R. A., asmens kodas ( - )

17- 1500,00 Lt (434,43 €) skolą,

18- 610,74 Lt (176,88 €) palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos,

19- 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

20- 47,51 Lt (13,76 €) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 4. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1500,00 Lt skolos, 1832,00 Lt... 5. Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovas. Apie teismo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012-12-03 tarp ieškovės UAB... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties... 9. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1832,22 Lt palūkanų už... 10. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 11. Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra... 12. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 13. Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287... 15. ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo R. A., asmens kodas ( - )... 17. - 1500,00 Lt (434,43 €) skolą,... 18. - 610,74 Lt (176,88 €) palūkanų po kredito grąžinimo termino iki... 19. - 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo... 20. - 47,51 Lt (13,76 €) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“,... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...