Byla e2S-1589-796/2017
Dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys UAB „T“, N. D

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „L“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „G“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „L“ dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo ir atsakovės UAB „L“ priešieškinį ieškovei UAB „G“ dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys UAB „T“, N. D.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. Ieškovė UAB „G“ patikslintu ieškiniu, be kita ko, prašė priteisti iš atsakovės UAB „L“ 9095,20 Eur skolą, 161,00 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei priklausantį turtą.

52. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino ir ieškovės reikalavimų įvykdymui užtikrinti pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo pareikšto reikalavimo ribose – 9256,20 Eur atsakovei UAB „L“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančius pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant bendros 9256,20 Eur sumos. Areštuotą turtą uždrausta perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Atsakovei iš banko sąskaitose esančių piniginių lėšų leista atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio, privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams bei atsiskaityti su ieškove civilinėje byloje Nr. e2-4697-980/2017. 2017 m. kovo 10 d. nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos, tačiau šią nutartį apskundus, Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. birželio 22 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 10 d. nutartį panaikino ir paliko galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartį, kuria atsakovei UAB „L“ buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

63. 2017-07-12 prašymu atsakovės atstovas prašė priimti UAB „TR.“ bei UAB „T“ laidavimus už atsakovės UAB „L“ galimų prievolių civilinėje byloje Nr. e2-4697-980/2017 įvykdymą; panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartį bei leisti nutartį, panaikinančią laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, vykdyti skubiai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

84. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 17 d. nutartimi atsakovės UAB „L“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo netenkintas. Teismas savo sprendimą motyvavo tuo, jog pagrindas, dėl kurio atsakovės atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, neišnyko. Atsakovės pateikti bendrovių laidavimo raštai, balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos nesudaro pagrindo teigti, kad išnyko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas. UAB „TR.“ ir UAB „T“ yra verslo atstovai, finansinė padėtis minėtų bendrovių gali pakisti, todėl teismui nėra pagrindo konstatuoti, kad panaikinus atsakovei taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kai už atsakovę yra laiduojama, galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas bus tinkamai užtikrintas. Be to, kaip nurodė Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 22 d. nutartyje, nėra duomenų, kad taikytinos laikinosios apsaugos priemonės trikdytų įprastinę atsakovės bendrovės ūkinę–komercinę veiklą ar kitaip neproporcingai ribotų atsakovės teises.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

105. Atskiruoju skundu atsakovės UAB „L“ atstovas advokatas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 17 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais:

115.1 Teismas nevertino UAB „TR.“ ir UAB „T“ laidavimo tinkamumo 9256,20 Eur vertės prievolei užtikrinti, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnyje numatytą įrodymų vertinimo taisyklę. Teismas apsiribojo formaliu bei paviršutinišku konstatavimu, kad laiduotojų finansinė padėtis gali kisti.

125.2 CPK 148 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama. To paties straipsnio 3 dalis nustato, kad atlikus veiksmus, nurodytus CPK 148 straipsnio 2 dalyje, po to, kai laikinoji apsaugos priemonė buvo pritaikyta, teismas nutartimi gali paskirtą laikinąją apsaugos priemonę pakeisti ar panaikinti.

135.3 Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją ir tuo atveju, jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, šis gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jau taikytų priemonių mastą.

145.4 Pateikdama prašymą teismui atsakovė neįrodinėjo, kad pagrindas, dėl kurio atsakovės atžvilgiu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, išnyko. Prašymu atsakovė siekė pakeisti ieškovės interesų užtikrinimo formą iš varžančios atsakovę į tą, kuri analogiškai užtikrintų ieškovės interesus. Teismui buvo pateikti UAB „TR.“ bei UAB „T“ bendrovių, kurių finansinis patikimumas grindžiamas objektyviais duomenimis, laidavimo įsipareigojimai, užtikrinantys atsakovės prievolių įvykdymą.

155.5 Teismas pagrįstai nurodė, kad UAB „TR.“ ir UAB „T“ yra verslo atstovai, o jų finansinė padėtis gali pakisti, tačiau nepakankamai atsižvelgė į šių abiejų laiduotojų turto vertę bei struktūrą, veiklos tęstinumą bei apimtį. Byloje pateikti tokie laiduotojus kvalifikuojantys požymiai, kaip jų darbuotojų skaičius bei darbo užmokestis, valdomo ilgalaikio turto, įskaitant kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, vertė, pradelstų mokestinių prievolių nebūvimas. Visa tai leidžia pagrįstai konstatuoti, kad teismo sprendimo, kurio piniginė išraiška neviršytų 12 000 Eur, įvykdymas būtų tinkamai užtikrintas šių asmenų laidavimu. O būsimo teismo sprendimo įvykdymo garantavimas panaikina būtinumą taikyti atsakovei laikinąsias apsaugos priemones.

166. Atsiliepimų į atskirąjį skundą teismui nepateikta.

17Teismas

konstatuoja:

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

207. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

218. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos.

229. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl teismo sprendimo atsisakyti panaikinti atsakovei taikomas laikinąsias apsaugos priemones ir priimti laidavimus teisėtumo ir pagrįstumo.

2310. Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovės UAB „G“ reikalavimų įvykdymui užtikrinti nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti pareikšto reikalavimo ribose – 9256,20 Eur atsakovei UAB „L“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančius pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant bendros 9256,20 Eur sumos. Areštuotą turtą uždrausta perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Atsakovei iš banko sąskaitose esančių piniginių lėšų leista atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio, privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams bei atsiskaityti su ieškove civilinėje byloje Nr. e2-4697-980/2017.

2411. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartimi panaikinta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 10 d. nutartis ir paliktos galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartimi atsakovei UAB „L“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

2512. Skundžiama nutartimi teismas, atsisakydamas tenkinti atsakovės prašymą priimti laidavimus ir panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, konstatavo, jog nėra duomenų, kad taikytinos laikinosios apsaugos priemonės trikdytų įprastinę atsakovės bendrovės ūkinę–komercinę veiklą ar kitaip neproporcingai ribotų atsakovės teises. Teismas taip pat konstatavo, jog atsakovės pateikti bendrovių laidavimo raštai, balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos nesudaro pagrindo teigti, kad išnyko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas, UAB „TR.“ ir UAB „T“ yra verslo atstovai, finansinė padėtis minėtų bendrovių gali pakisti, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad panaikinus atsakovei taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kai už atsakovę yra laiduojama, galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas bus tinkamai užtikrintas. Apeliacinės instancijos teismas su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu sutinka tik iš dalies.

2613. CPK 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas sumoka reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama. Be to, atsakovas gali įkeisti turimą turtą ieškovo naudai. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog atlikus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus po to, kai laikinoji apsaugos priemonė pritaikyta, teismas nutartimi gali paskirtą laikinąją apsaugos priemonę pakeisti arba panaikinti. Atsakovė pirmosios instancijos teismui pateikė UAB „TR.“ ir UAB „T“ laidavimo raštus (3 t., b. l. 101, 113), kuriais pastarosios bendrovės įsipareigojo solidariai su atsakove atsakyti ieškovei, jeigu atsakovė neįvykdytų visos ar dalies prievolės, patvirtintos teismo sprendimu civilinėje byloje, ieškovei. Tačiau pastebėtina, jog laidavimo raštais laiduotojos neįkeitė joms nuosavybės teise priklausančio turto ieškovės naudai, kitaip nesuvaržė savo teisių į turimą turtą, o tik patvirtino, kad laidavimo metu turi pakankamai turto, iš kurio galėtų būti vykdomas išieškojimas pagal ieškovei galbūt palankų teismo sprendimą. Laidavimo raštai negarantavo, jog laiduotojos neperleis turimo turto (atitinkamos jo dalies) kitiems asmenims ar kitaip nesuvaržys teisių į šį turtą, taip pat realiomis priemonėmis negarantavo, kad priėmus ieškovei galbūt palankų teismo sprendimą turės pakankamai turto įvykdyti ieškovės reikalavimus. Tik viešuose registruose fiksuojamas apribojimų nustatymas atsakovo laiduotojų nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam ar kitam registruotinam turtui galėtų užtikrinti, kad ieškovei galbūt palankus teismo sprendimas būtų realiai įvykdytas. Atitinkamų įrašų viešuose registruose padarymas, pavyzdžiui, laidavimo sutarties bei apribojimo perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į registruotiną turtą, kurio vertė ne mažesnė už pareikšto reikalavimo sumą, įregistravimas, garantuotų, kad šis turtas nebus perleistas tretiesiems asmenims (tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje, pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-93/2011). Šiuo atveju jokių apribojimų laisvai disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu ar juo įsipareigoti ieškovės naudai atsakovo laiduotojos laidavimo raštuose nenumatė. Remdamasis tuo, kas aptarta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog apylinkės teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti UAB „TR.“ ir UAB „T“ laidavimus ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo užtikrinimui.

2714. Kita vertus, atsakovė 2017-07-12 teismui pateiktu prašymu prašė ne tik priimti UAB „TR.“ ir UAB „T“ laidavimus, bet ir panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Atskiruoju skundu atsakovė taip pat prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 17 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartį panaikinti. Apeliacinės instancijos teismas pastebi, jog toks prašymas atsakovės yra netikslus, kadangi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra įsiteisėjusi, dėl to jos revizuoti aukštesnės instancijos teismas neturi galimybės, tačiau aukštesnės instancijos teismas turi teisę ir pareigą patikrinti, ar nėra pagrindo panaikinti atsakovei taikomas laikinąsias apsaugos priemones, ar nėra išnykęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas. Iš atsakovės 2017-07-12 prašymo apylinkės teismui bei atskirojo skundo motyvų matyti, jog būtent to atsakovė ir siekia. Būtent šiuo klausimu – ar yra pagrindas panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – apeliacinės instancijos teismas ir pasisako.

2815. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones - ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą.

2916. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013). Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016 ir kt.).

3017. Bylos duomenimis nustatyta, jog civilinė byla iš esmės jau išnagrinėta ir byloje 2017 m. rugsėjo 20 d. priimtas sprendimas, kuriuo, be kita ko, ieškovės ieškinys atmestas kaip nepagrįstas. Nors minėtas sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau aplinkybė, jog ieškinį išnagrinėjus iš esmės jis buvo atmestas kaip nepagrįstas, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, suteikia pakankamą pagrindą išvadai dėl ieškovės ieškinio reikalavimų prima facie (preliminaraus) nepagrįstumo. Nesant bent vienos iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytų būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos.

3118. Nustačius nurodytą reikšmingą aplinkybę, kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

3219. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog atskirojo skundo kopija 2017-07-19 buvo išsiųsta ieškovės atstovui advokatui Alvydui Butai (3 t., b. l. 130), tačiau iki atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme nei ieškovė, nei jos atstovas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė, savo pozicijos nagrinėjamu klausimu neišdėstė, nenurodė ir nepagrindė, jog laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas pažeistų ieškovės teises.

3320. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas laiko pagrįstais atskirojo skundo argumentus, kad toliau taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių (ne)panaikinimo klausimą, priėmė neteisingą procesinį sprendimą. Esant šioms aplinkybėms, atskirasis skundas iš dalies tenkintinas, skundžiamos nutarties dalis, kuria atsisakyta panaikinti atsakovei taikytas laikinąsias apsaugos priemones, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atsakovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 dalis).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

35panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 17 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta panaikinti atsakovei UAB „L“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės UAB „L“ 2017-07-12 prašymą tenkinti iš dalies ir panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartimi atsakovei UAB „L“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą 9256,20 Eur sumai atsakovei UAB „L“ priklausantiems nekilnojamiesiems ir kilnojamiesiems daiktams, o jų nesant ar esant nepakankamai – piniginėms lėšoms ar turtinėms teisėms, priklausančioms atsakovei ir esančioms pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant bendros 9256,20 Eur sumos; areštuotą turtą uždraudžiant perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę; atsakovei iš banko sąskaitose esančių piniginių lėšų leidžiant atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio, privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams bei atsiskaityti su ieškove civilinėje byloje Nr. e2-4697-980/2017.

36Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

37Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

38Nutarties kopiją pateikti Turto arešto aktų registro tvarkytojui vykdymui.

39Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1. Ieškovė UAB „G“ patikslintu ieškiniu, be kita ko, prašė priteisti... 5. 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovės... 6. 3. 2017-07-12 prašymu atsakovės atstovas prašė priimti UAB „TR.“ bei... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 17 d. nutartimi... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. 5. Atskiruoju skundu atsakovės UAB „L“ atstovas advokatas prašo... 11. 5.1 Teismas nevertino UAB „TR.“ ir UAB „T“ laidavimo tinkamumo 9256,20... 12. 5.2 CPK 148 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas gali netaikyti... 13. 5.3 Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo,... 14. 5.4 Pateikdama prašymą teismui atsakovė neįrodinėjo, kad pagrindas, dėl... 15. 5.5 Teismas pagrįstai nurodė, kad UAB „TR.“ ir UAB „T“ yra verslo... 16. 6. Atsiliepimų į atskirąjį skundą teismui nepateikta.... 17. Teismas... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir... 21. 8. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 22. 9. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl teismo... 23. 10. Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m.... 24. 11. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartimi panaikinta... 25. 12. Skundžiama nutartimi teismas, atsisakydamas tenkinti atsakovės prašymą... 26. 13. CPK 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog teismas gali netaikyti... 27. 14. Kita vertus, atsakovė 2017-07-12 teismui pateiktu prašymu prašė ne tik... 28. 15. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 29. 16. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 30. 17. Bylos duomenimis nustatyta, jog civilinė byla iš esmės jau išnagrinėta... 31. 18. Nustačius nurodytą reikšmingą aplinkybę, kiti atskirojo skundo... 32. 19. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog atskirojo skundo kopija... 33. 20. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 35. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 17 d. nutarties... 36. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 37. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 38. Nutarties kopiją pateikti Turto arešto aktų registro tvarkytojui vykdymui.... 39. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....