Byla e2-4697-980/2017
Dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė,

2sekretoriaujant Deimantei Žilienei, Ingridai Jušenkienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Gargždų rangos darbai“ atstovams A. U., advokatui Alvydui Butai,

4atsakovės UAB „Litjada“ atstovams A. A., advokato padėjėjui Andriui Košel,

5viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gargždų rangos darbai“ ieškinį atsakovei UAB „Litjada“ dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl nuostolių atlyginimo.

6Teismas,

Nustatė

7ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 9 095,20 Eur skolą, 161 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo teismo pripažinti, kad atsakovė tarp šalių UAB „Gargždų rangos darbai“ ir UAB „Litjada" 2016-08-16 sudarytą statybos rangos sutartį nutraukė neteisėtai; pripažinti, kad UAB „Gargždų rangos darbai" ir UAB „Litjada" 2016-05-16 sudarytos statybos rangos sutarties 10.4 punktas pažeidžia sutarties šalių lygybę, bei jį pakeisti nustatant 10 % dydžio baudą nuo neįvykdytos prievolės kainos. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovė UAB „Litjada" sudarė 2016-08-16 statybos rangos sutartį, pagal kurią Ieškovas įsipareigojo iki 2016-10-01 atlikti Sutarties priede nurodytus rangos darbus Svajonės g. 24 Klaipėdoje, o atsakovė įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti 40 920,96 Eur (49 502,26 Eur su PVM). Ieškovas Sutartyje nustatytomis sąlygomis 2016-08-31 pradėjo vykdyti remonto darbus, o atsakovė, pažeisdama Sutarties A 3.2.1. bei 3.2.2. papunkčiuose nustatytas prievoles, nepateikė Ieškovui statybos leidimo bei projektinės dokumentacijos, raštu nepranešė Ieškovui apie paskirtą asmenį, kuris vykdys techninę priežiūrą. Atsakovo prašymu 2016-09-12, bei 2016-09-14 ieškovas pateikė atskirų darbų vykdymo grafikus, nors atsakovė 2016-09-20 rašte nurodo, kad šie grafikai nepateikti. 2016 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta trišalė subrangos sutartis tarp UAB „Litjada", UAB „Gargždų rangos darbai" ir fizinio asmens R. P., Kalnyčių k. Kvėdarnos šen. Šilalės raj. sav., pagal kurią subrangovas atliko duobių konstrukcijų surinkimo ir duobių betonavimo darbus Svajonės g. 24, Klaipėda. Darbų kaina (be medžiagų) 6000 Eur, kurie išskaičiuoti iš Sutartyje mokėtinos sumos. Be to, šia sutartimi rangos darbų terminas nustatytas 2016-10-31. 2016 m. spalio 11 d. Sutartimi nustatytas darbų atlikimo terminas pratęstas iki 2016 m. lapkričio 11 d. 2016-12-12 UAB „Litjada" elektroninėmis priemonėmis atsiuntė Ieškovui 2016-11-30 surašytą pranešimą, kuriame nurodyta, kad UAB „Litjada" vienašališkai nutraukė Sutartį nuo 2016-11-17. Sutarties nutraukimo priežastimi nurodyta - esminiai sutarties pažeidimai. Taip pat pranešime nurodyta Ieškovui iki 2016-12-09 sumokėti 10 000 Eur baudą. Iki Sutarties nutraukimo, Ieškovas kartu su subrangovu buvo atlikęs darbų už 25 654,79 Eur be PVM).

8Atsakovė nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka taip pat pateikė teismui priešieškinį, prašydama teismo priteisti iš ieškovo UAB 49 198,93 Eur nuostolių atlyginimo ir patirtas išlaidas, susijusias su civilinės bylos nagrinėjimu. Priešieškiniu nurodė, kad atsakovas ir UAB „Klaipėdos autoservisas“ 2016-08-01 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. L ( - ), pagal kurią Atsakovas įsipareigojo nuo 2016-10-31 perduoti laikinam naudojimui negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), Klaipėda, tinkamas sunkiasvorių kelių transporto priemonių remonto veiklai vykdyti. Atsižvelgdamas į pavedimo turinį, būdamas specializuota statybos rangos bendrovė, Ieškovas parengė Patalpų įrengimo sąmatą, pagal kurią darbų vertė sudarė 40‘910,96 Eur be pridėtinės vertės mokesčio. Pagal Rangos sutarties 5.1 p. darbus Ieškovas turėjo pradėti 2016-08-22 ir užbaigti 2016-10-01. Atsakovas, patalpas ketino pradėti eksploatuoti išnuomojant jas UAB „Klaipėdos autoservisas“ nuo 2016-10-31. P. R. sutarties vykdymą Ieškovas nesilaikė Grafike numatytų Darbų atlikimo terminų. Nepaisant pratęsto Rangos sutarties įvykdymo termino Ieškovo įsipareigojimai nurodytais terminais įvykdyti taip pat nebuvo. Atsakovas 2016-11-09 Defektiniu aktu (ieškinio priedas Nr. 11) nustatė eilę trūkumų, kuriuos Ieškovas pripažino 2016-11-10 raštu Dėl defektinio akto objekte ( - ), Klaipėda (ieškinio priedas Nr. 11) ir įsipareigojo juos pašalinti. Nepaisant Ieškovo nevienkartinių netinkamo Rangos sutarties vykdymo pripažinimų bei įsipareigojimų trūkumus pašalinti, Ieškovas faktiškai nutraukė Sutarties vykdymą 2016-11-17, kai iš statybvietės išsivežė visas darbo priemones. Ieškovui faktiškai nutraukus Rangos sutarties vykdymą, neatliktų darbų apimties nustatymui pagal ją Atsakovas pasitelkė UAB „Glaistva“, kuri užfiksavo Darbų užbaigtumui numatomus atlikti veiksmus. Šiuo aktu UAB „Glaistva“ palygino Ieškovo pagal Rangos sutartį numatytus atlikti ir faktiškai atliktus Darbus. Taip pat UAB „Glaistva“ įvertino Darbų užbaigimo preliminarias išlaidas, kurios sudarė 57 988,80 Eur, neįskaitant PVM. Atsižvelgdamas į faktiškai nutrauką Rangos sutartį, būtinumą trumpiausiais terminais užbaigti likusius Darbus bei sutartinius įsipareigojimus pagal Nuomos sutartį, Atsakovas Darbų užbaigimą pavedė naujiems rangovams: UAB „Glaistva“, UAB „Betongrindis“, UAB „Šilumos sprendimai“ ir UAB „Telekonta“.

9Ieškovės atstovas A. U. teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė jį tenkinti pilnai, o priešieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad į darbą savo bendrovėje jis priėmė N. D., kadangi jis tarpininkavo derantis su užsakovu UAB „Litjada“ dėl objekto Svajonės g. 24, Klaipėda ir įsipareigojo jam tinkamai atlikti darbų vadovo pareigas. Papildomai paaiškino, kad jo įmonė dirba statybų versle ne vienerius metus ir turi vienu metu kelis objektus, todėl nagrinėjamu atveju darbus prižiūrėjo ir jiems iš pradžių vadovavo N. D.. Nurodė, jog, iš esmės, jie neturėjo galimybių tinkamai įvykdyti Rangos sutartį, kadangi užsakovas UAB „Litjada“ neturėjo nei statybos leidimo, nei reikiamos projektinės dokumentacijos ir jos nepateikė, nuolat keitė darbų pobūdį. Laiko, kad sutartis nutrūko 2016 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, tačiau užsakovas UAB „Litjada“ nesumokėjo už paskutiniu etapu atliktus darbus, todėl šią skolą prašo priteisti teismo. Mano, kad atsakovų priešieškinis nepagrįstas, o jų nurodytos pakeičiančiomis sutartimis sutartos rangos kainos neatitinka nei rinkos vertės, nei Vyriausybės nustatytų sąmatų skaičiavimo taisyklių.

10Ieškovės atstovas, advokatas A. Buta teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad iš esmės sutartį atsakovė nutraukė neteisėtai, kadangi ieškovas negalėjo laiku atlikti jam pavestų darbų, nes atsakovė neteikė statybos leidimo ir reikiamos projektinės dokumentacijos. Ieškovas nesutinka, kad sutartis buvo nutraukta būtent dėl ieškovo kaltės, nors ir laiko, kad sutartis nutrūko 2016 m. lapkričio mėnesį kuomet ieškovas pasitraukė iš statybvietės. Ieškovo atstovas taip pat pabrėžė, kad atsakovo kartu su priešieškiniu pateikti duomenys, kad atlikti darbai pagal pakeičiančias sutartis yra suklastoti ir neatitinkantys tikrovės, jų kaina nepritingai didelė, tikėtina, jog tie darbai buvo atlikti visai kituose objektuose.

11Atsakovės atstovas A. A. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad ginčo rangos sutarties sudarymo sąlygos ir galimybės buvo aptariamos jau nuo 2016 m. birželio mėnesio vidurio, nes nuo tada prasidėjo derybos su N. D.. Atsakovas iš anksto, prieš pirkdamas objektą Svajonės gatvėje domėjosi galima darbų kaina, po ko, paskelbė konkursą, kurio metu vykdė kelių rangovų apklausą. N. D. tuo metu veikė kaip tarpininkas atstovaujantis ieškovei ir jis pats asmeniškai aktyviai dalyvavo pasirengimo darbuose, sutarties sąlygų derinime ir būtent pastarasis parengė ir pateikė galutinę darbų sąmatą atsakovui. Sutartis buvo sudaryta būtent su ieškove dėl to, kad šio rangovo pasiūlyta darbų kaina buvo atsakovui priimtiniausia iš visų gautų pasiūlymų. Iš viso objektą ( - ) gatvėje sudarė keturios skirtingo dalys ir visose vyko rangos darbai, o dėl vienos jų su ieškove ir buvo sudaryta rangos sutartis. L. J. buvo priimtas į atsakovės įmonę kaip konsultantas ir atstovas, veikiantis užsakovo vardu su rangovu dėl kainų, dėl darbų atlikimo terminų ir dėl kokybės. Dar iki sudarant rangos sutartį ir derantis su N. D., buvo aptarta, jog bus pateikiami tik brėžiniai, o visą konsultavimą vykdys L. J.. Nuo pat rangos darbų pradžios, objekte dirbo vos du – trys darbininkai kartu su darbų vadovu N. D., nors aptartų darbų apimtys buvo tikrai didelės. Praėjus kelioms savaitėms nuo darbų pradžios, buvo ir tokių dienų, kai objekte dirbdavo vos vienas darbininkas arba nedirbdavo nei vienas, dėl to, L. J. ne kartą prašė rangovo užtikrinti nuolatinio rangovo darbuotojo buvimą objekte, kuris organizuotų darbus, prižiūrėtų darbininkus ir pagal pradinį susitarimą tai turėjo būti N. D., tačiau pastarasis atvykdavo į darbo vietą tik trumpam ir ne kiekvieną dieną. Mokėjimą už paslaugas atsakovas vykdė pagal atliktų darbų etapus, po darbų priėmimo. Trišalė sutartis su R. P. buvo sudaryta būtent dėl to, kad tapo akivaizdu, jog rangovas nesugeba įvykdyti tam tikrų darbų tinkamai ir laiku. Ieškovas ne kartą buvo ragintas užtikrinti tinkamą darbų atlikimą, kad objekte būtų nuolat dirbama, tačiau ieškovas nereagavo. Jų tikslas buvo kuo greičiau užbaigti objektą, nes spaudė laikas pagal sutartį su būsimu nuomininku. Ieškovo atstovas taip pat nurodė, jog laiko, kad sutartis su ieškovu nutrūko 2016 m. lapkričio mėnesį kai prieš tai, ne kartą ieškovo atstovas buvo ragintas ir prašytas ištaisyti trūkumus. Ieškovo atstovas, A. U., ne kartą yra sakęs atsakovui, jog šiuo metu neturi nei žmonių, nei reikiamos technikos, ne kartą prašė pagalbos L. J.. Ieškovui nereaguojant į raginimus ir nededant pastangų atlikti sutartus darbus laiku ir tinkamai, jie buvo priversti rangos sutartį nutraukti. Atsakovo atstovas nurodė, jog, iš tiesų, ieškovui nebuvo apmokėta už paskutiniu etapu atliktus darbus, kurie buvo priimti, tačiau tik dėl to, kad atsakovas pasinaudojo sutartyje numatyta teise į netesybas ir minėtą sumą įskaitė.

12Atsakovo atstovas, advokato padėjėjas A. Košel prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, o priešieškinį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad nuostolius, kuriuos prašo priteisti atsakovas iš ieškovo sudaro dvi dalys – patirti nuostoliai dėl netinkamo rangos sutarties vykdymo, nes ieškovas nebaigė atlikti darbų ir atsakovas buvo priverstas samdyti kitus rangovus, o rangos sutartis nutrūko būtent dėl ieškovo kaltės, o kita dalis nuostolių – suma, kurią turėjo atsakovas sumokėti autoserviso savininkui, nes jis nebuvo laiku perduotas naudotis pagal sutartį. Mano, kad Rangos sutartis buvo nutraukta teisėtai būtent dėl ieškovo kaltės, kadangi Rangovas neturėjo galimybių ir reikiamo kiekio darbuotojų atlikti tuos darbus, kuriuos buvo įsipareigoję atlikti tinkamai ir laiku.

13Ieškinys atmestinas. Priešieškinis atmestinas.

14Nagrinėjamu atveju ginčas tarp ieškovo – Rangovo ir atsakovo – užsakovo kilo dėl Rangos sutarties vykdymo, nutraukimo pagrindo, netesybų ir nuostolių atlyginimo.

15Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti skolą už atlikus ir neapmokėtus rangos darbus ir pripažinti, kad sutartis nebuvo įvykdyta dėl atsakovo kaltės, tuo tarpu, atsakovas nurodo, jog sutartį nutraukė pagrįstai ir teisėtai įskaitė sutartines netesybas į nesumokėtų darbų kainą, todėl ieškovas neturi teisės į skolos priteisimą. Priešieškiniu atsakovas prašo priteisti iš sutarties netinkamo vykdymo jam kilusius nuostolius.

16Bylos medžiaga, šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2016 m. rugpjūčio 16 d. sudarė Rangos sutartį, pagal kurią Ieškovas (rangovas) įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti lokalinėje sąmatoje šalių aptartus rangos darbus, o atsakovas (užsakovas) už atliktus darbus sumokėti.

17Pagal Rangos sutarties 5.1 p. rangovas (ieškovas) darbus turėjo pradėti 2016-08-22 ir užbaigti 2016-10-01. Darbų atlikimo terminai taip pat buvo numatyti 2016-08-31 Atliekamų darbų grafike, kuris yra neatsiejama Rangos sutarties dalis.

18Rangos sutartimi šalys susitarė, kad rangos darbų vertė – 40 910,96 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.

19Bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatyta ir tai, kad derybos dėl šios sutarties sudarymo vyko nuo 2016 m. birželio mėnesio, o ieškovui derybų metu atstovavo UAB „Gargždų rangos darbai“ vėliau įdarbintas N. D.. Bylos duomenimis, šalių, liudytojo L. J. paaiškinimais nustatyta ir tai, kad įvykdžius rangovų atranką apklausos būdu, atsakovas pasirinko ieškovą atlikti rangos darbus būtent dėl pateiktos darbų kainos, nes ji buvo mažiausia.

20Šalių atstovų paaiškinimais, liudytojo L. J. parodymais nustatyta, kad N. D. kartu su Rangos sutartimi gavo užsakovo pateiktus brėžinius ir įvertinęs darbų apimtis bei kiekius, pateikė atsakovui 2016-08-10 rangovo (ieškovo) parengtą lokalinę sąmatą, kuri tapo neatsiejama Rangos sutarties dalimi. Ieškovo atstovo, A. U., paaiškinimais nustatyta, kad darbų kainą jo bendrovė apskaičiavo pagal jo bendrovės naudojamoje standartizuotoje programoje „Sistela“ nustatytas kainas pagal pradinį šalių susitarimą ir pradinį pateiktą brėžinį. Atsakovo atstovas A. A. ir liudytojas L. J. teismo posėdžio metu paaiškino, jog sudarant Rangos sutartį, tiek ieškovo atstovui N. D., tiek ir atsakovo atstovams buvo žinoma, kad sutartis bus vykdoma tik pagal ieškovui pateiktą brėžinį be jokios kitos papildomos dokumentacijos. Atsakovo atstovo A. A. paaiškinimais, liudytojo L. J. paaiškinimais nustatyta ir tai, kad L. J. buvo įdarbintas atsakovės bendrovėje kaip asmuo teikiantis konsultacijas dėl ginčo objekte Svajonės g. 24, Klaipėda, atliekamų darbų kiekių, kokybės ir terminų ir atstovaujantis užsakovą bendraujant su rangovu.

21Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė ginčo Rangos sutartį sudarė dėl to, kad atlikus darbus pagal Rangos sutartį, atsakovas įrengtas autoserviso patalpas, ( - ), Klaipėdoje, ketino pradėti eksploatuoti išnuomojant jas UAB „Klaipėdos autoservisas“ nuo 2016-10-31. Nustatyta, kad atsakovę ir UAB „Klaipėdos autoservisas“ 2016-08-01 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovė įsipareigojo nuo 2016-10-31 perduoti laikinam naudojimui negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), Klaipėda, tinkamas sunkiasvorių kelių transporto priemonių remonto veiklai vykdyti.

22Ieškovas nurodo, jog sutarties negalėjo vykdyti rangos sutarties tinkamai ir laiku dėl to, kad atsakovas nepateikė reikiamos dokumentacijos, neturėjo statybos leidimo, o atsakovo atstovai teigia, kad pradėjus sutarties vykdymą, rangovas nuolat vėlavo atlikti reikiamus darbus, neužtikrino reikiamo darbuotojų skaičiaus, neturėjo tinkamos įrangos ir medžiagų.

23Atsakovo atstovas A. A., liudytojas L. J. teisme nurodė, kad ieškovui pradėjus vykdyti rangos sutartyje numatytus darbus, objekte dirbo vos vienas - du darbininkai, kurie akivaizdžiai nesusitvarkė su jiems skirtomis užduotimis, todėl darbų atlikimas nuolat vėlavo. Ieškovo atstovas A. U. teismo posėdžio metu paaiškino, jog jo įmonėje dirba pakankamas skaičius darbuotojų ir jo manymu, darbų atlikimas objekte Svajonės gatvėje buvo užtikrintas tinkamai. Papildomai paaiškino, jog objekte skirtingus rangos darbus atlikę jo bendrovės darbuotojai yra plataus profilio ir galėjo atlikti bet kokius jiems pavestus darbus.

24Priešingai nei nurodo, ieškovo atstovas, iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovas, iš tiesų, nevykdė rangos sutarties tinkamai ir laiku ir tai patvirtina byloje pateiktas 2016-10-11 ieškovo atstovo A. U. prašymas dėl sutarties darbų atlikimo termino pratęsimo ir aplinkybė, jog ieškovui vėluojant atlikti darbus, dalies darbų atlikimui buvo papildomai pasitelktas R. P., su kuriuo ieškovas ir atsakovas 2016-09-28 sudarė trišalę subrangos sutartį. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas A. U. paaiškino, jog jis sutiko sudaryti trišalę sutartį su R. P., kuris iš tiesų atliko tuos darbus, kuriuos turėjo atlikti jo bendrovė tik todėl, kad taip norėjo užsakovas. Tačiau vertindamas šiuos ieškovo atstovo paaiškinimus teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovo atstovas A. U., yra ne tik ilgametis ir patyręs įmonės vadovas, bet ir neabejotinai turi specialių žinių statybos rangos srityje, yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir vadovauja bendrovei, kuri užsiima rangos darbais jau daugiau nei dešimt metų. Todėl tikėtina, suprato, kokiu tikslu ir dėl ko buvo sudaryta trišalė sutartis dėl dalies darbų atlikimo.

25Bylos nagrinėjimo metu tiek ieškovo atstovas, A. A., tiek ir atsakovo atstovas, A. U., pripažino, jog faktiškai rangos darbai ginčo objekte pagal aptariamą rangos sutartį buvo nutraukti 2016 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, ieškovo darbuotojams palikus statybvietę ir išsivežus medžiagas bei įrankius. Šias aplinkybes patvirtino ir byloje apklausti liudytojai – L. J., N. D., Petkus. Šalių paaiškinimais, liudytojų parodymais nustatyta ir tai, kad ieškovas paliko ginčo objektą neatlikęs visų pagal Rangos sutartį ir jos priedus šalių sutartį rangos darbų ir ginčo dėl šios aplinkybės nekilo.

26Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį vienas iš įstatyme įtvirtintų reikalavimų statybos rangovui yra jo pareiga sutartus statybos darbus atlikti per sutartą terminą. Laikytis sutartyje nustatytų terminų įpareigoja ir sutarties privalomumo principas (CK 6.189 straipsnis). Dėl to viena sutarties šalis, esant būtinybei pakeisti sutartyje nustatytą terminą, privalo spręsti šį klausimą kartu su kita šalimi. Statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimą reglamentuojamas CK 6.691 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta, kad, kilus kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

27Kilus ginčui dėl sutarto termino praleidimo, šalis, teigianti, kad ji sutartyje nustatytą darbų perdavimo terminą pažeidė dėl kitos šalies kaltės, vadovaujantis rungimosi principu, privalo šią aplinkybę įrodyti. Sutartą terminą pažeidusiai šaliai kyla įstatyme ir sutartyje nustatyta atsakomybė už šį pažeidimą, t. y. pareiga atlyginti nuostolius ir sumokėti netesybas, jei jos sutartos sutartyje. Dėl to šalies, tinkamai vykdančios sutartį, interesas yra turėti patikimus įrodymus, patvirtinančius, kad kliūtys atlikti darbus laiku kilo ne dėl jos kaltės, taip pat kad ji, bendradarbiaudama su kita šalimi, ėmėsi reikiamų priemonių, siekdama šias kliūtis pašalinti (2016 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561-378/2016).

28Spręsdamas rangos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimą, teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, kad nuo pat derybos pradžios ieškovę atstovavęs UAB „Gargždų rangos darbai“ darbuotojas, liudytoju apklaustas N. D. nebedirbo pas ieškovą nuo 2016 m. spalio 31 d. pasibaigus jo darbo sutarčiai, tačiau ieškovui dar neatlikus visų sutartyje numatytų rangos darbų. Teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, kad ieškovo atstovas A. U. teismo posėdžio metu nurodė, jog, iš tiesų, jo įmonei atstovavo ir darbus ginčo objekte nuolat prižiūrėjo ir juos vykdė N. D., kuris ir dalyvavo Rangos sutarties sudarymo ir pasirašymo metu, tačiau būtent dėl šios darbuotojo veiksmų objekte Svajonės g. 24, Klaipėdoje, pats ieškovo atstovas A. U. kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigą su pareiškimu pradėti ikiteisminį tyrimą N. D. atžvilgiu.

29Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas UAB „Litjada“ 2016 m. lapkričio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 28 d. raštais informavo ieškovą apie Rangos sutarties nutraukimą ir priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą.

30Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2015 m. liepos 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015 ir jose nurodytą kasacinio teismo praktiką).

31Vertindamas ir analizuodamas byloje pateiktų įrodymų visumą – šalių atstovų paaiškinimus, liudytojų paaiškinimus, rašytinę bylos medžiagą bei remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, teismas daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju labiau tikėtina, jog tarp šalių sudaryta Rangos sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl ieškovo kaltės, ieškovui tinkamai ir laiku neįvykdžius Rangos sutartyje numatytų darbų, todėl atsakovas teisėtai nutraukė šalių sudarytą Rangos sutartį. Esant nustatytų aplinkybių visumai, teismas laiko, kad ieškovas neįrodė aplinkybės, jog ieškovas negalėjo tinkamai ir laiku atlikti darbų dėl to, kad atsakovas nepateikė reikiamos projektinės dokumentacijos.

32Ieškovas taip pat prašė teismo pripažinti, jog ieškovės ir atsakovės 2016-05-16 sudarytos statybos rangos sutarties 10.4 punktas pažeidžia sutarties šalių lygybę, bei jį pakeisti nustatant 10 % dydžio baudą nuo neįvykdytos prievolės kainos.

33Rangos Sutarties 10.40 punktas numato, kad jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo sumokėti 10 000 Eur baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais ir atlyginti visus nuostolius, kurių ši bauda nekompensuoja.

34Teismas pažymi, kad pagrindinis civilinių teisinių santykių principas – sutarties laisvės – leidžia sutarties šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 6.156 straipsnis). Netesybos gali būti nustatytos įstatymų, sutarties ir teismo (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

35Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška. Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

36Kaip yra žinoma, kilus ginčui dėl šalis siejusių susitarimų turinio yra taikomos sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje, o esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010; kt.).

37CK 6.193 straipsnyje įtvirtintos sutarčių aiškinimo taisyklės: 1) sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai; aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; 2) visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos; 3) jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė; 4) kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai; visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai; 5) aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius.

38Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas A. A., liudytojas L. J. paaiškino, jog dar ginčo Rangos sutarties sudarymo pradžioje, tiek jų bendrovės atstovams, tiek ir ieškovo atstovui, N. D. buvo žinoma, kad rangos darbai atliekami tikslu perduoti objektą nuomininkui – UAB „Klaipėdos autoservisas“, su kuriuo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir būtent dėl pastarosios sąlygų ir buvo numatyta tokio dydžio bauda. Ieškovo atstovas A. U. teismo posėdžio metu paaiškino, jog, iš tiesų, sutarties sudarymo metu nepasidomėjo pasirašomos sutarties sąlygomis, nes manė, jog N. D. tarpininkavo, surasdamas patikimą užsakovą ir tuo metu jokių abejonių dėl pačios sutarties teksto jam nekilo, be to, siekė gauti užsakymą ir pradėti jį vykdyti pagal užsakovo pageidavimus. Be kita ko, ieškovo atstovai kartu su ieškiniu papildomai nenurodė, jokių pagrindų ar aplinkybių, kuriomis remiantis būtų galima vadovautis, sprendžiant ieškovo reikalavimą dėl šalių lygybę pažeidžiančių sutarties sąlygų.

39Be to, bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovei UAB „Litjada“ pagal su UAB „Klaipėdos autoservisas“ 2016-08-01 sudarytą Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. L ( - ), buvo pritaikytos sutartinės netesybos, kurių dydis atitinka ir ieškovei taikytų netesybų dydį.

40Tokiu būdu matyti, jog ieškovo atstovas A. U., pasirašydamas 2016-08-16 Rangos sutartį, nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas ir veikė savo rizika. Be to, Rangos sutartis buvo sudaryta abiejų šalių bendru sutarimu, UAB „Gargždų rangos darbai“ yra statybos verslu užsiimanti bendrovė, sutarties tekstas buvo iš anksto suderintas, todėl tenkinti ieškovo reikalavimo ir pripažinti, jog ieškovės ir atsakovės 2016-05-16 sudarytos statybos rangos sutarties 10.4 punktas pažeidžia sutarties šalių lygybę, teismas neturi pagrindo.

41Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2013).

42CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytos šios pagrindinės sąlygos atlikti įskaitymą: prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, šie jų reikalavimai turi būti priešpriešiniai ir vienarūšiai, galiojantys, vykdytini bei apibrėžti. Kasacinio teismo išaiškinta, kad siekiant nustatyti, ar vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra pagrįstas ir teisėtas, būtina analizuoti šių reikalavimų atsiradimo pagrindą, t. y. tuos prievolinius santykius, iš kurių ginčo šalis kildina savo reikalavimo teisę. Pareiga įrodyti realiai egzistuojančią reikalavimo teisę, kurios pagrindu buvo atliktas įskaitymas, taip pat CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytas įskaitymo būtinąsias sąlygas tenka įskaitymą atlikusiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2013; 2014 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2014; kt.). Jei reikalavimas yra piniginis, tai reikalavimų įskaitymui atlikti ar sprendžiant dėl atlikto įskaitymo pagrįstumo turi būti įrodytas kitos pusės piniginis konkretaus dydžio reikalavimas. Reikalavimai įskaitomi ir prievolė įvykdoma tokia suma, kokia nurodoma pranešime dėl reikalavimų įskaitymo, bet ne daugiau nei priešpriešinių reikalavimų sumos padengia vieną kitą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3562-695/2015).

43Rašytiniais bylos duomenimis, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas neginčija, jog atsakovas nesumokėjo už atliktus darbus ieškovui ir nutraukus sutartį, pasinaudojo teise ir taikė ieškovui sutartinę atsakomybę bei atliko priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymą, į nesumokėtų darbų kainą įskaitydamas ieškovo mokėtiną 10 000 Eur dydžio baudą.

44Vadovaudamasis aukščiau aptartu teisiniu reglamentavimu ir byloje konstatavus, jog šalių sudaryta Rangos sutartis buvo nutraukta pagrįstai dėl ieškovo kaltės, teismas daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju įskaitymas buvo atliktas pagrįstai, todėl ieškovo reikalavimas priteisti skolą, atmestinas.

45Dėl priešieškinio reikalavimų

46Atsakovė UAB „Litjada“ pateikė teismui priešieškinį, prašydama teismo priteisti iš ieškovo UAB „Gargždų rangos darbai“ 49 198,93 Eur nuostolių atlyginimo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

47Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas, advokato padėjėjas A. Košel nurodė, jog prašomus priteisti atsakovo nuostolius iš esmės sudaro dvi dalys: sudarius Rangos sutarties pakeičiančias rangos sutartis ir naujiems rangovams užbaigus ieškovo neatliktus darbus, atsakovas patyrė 55 654 Eur išlaidų darbų atlikimui, t.y. 40‘397,83 Eur (55 654 Eur likusių darbų vertė pagal pakeičiančias sutartis - 15‘256,17 Eur neatliktų darbų vertė pagal Rangos sutartį) daugiau nei būtų sumokėjęs ieškovui, jam tinkamai įvykdžius savo įsipareigojimus pagal Rangos sutartį, be to, ieškovus pažeidus Rangos sutartį, atsakovas išnuomojo patalpas UAB „Klaipėdos autoservisas“ 77 dienomis vėliau, nei buvo sulygta vadovaujantis Nuomos sutarties 2.1 p., todėl atitinkamai atsakovas negavo 8 801,10 Eur pajamų.

48Bylos duomenimis, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad vykdydamas Rangos sutartį ieškovas tinkamai atliko dalį darbų, kurių bendra vertė sudarė 25 654,79 Eur, neįskaitant PVM, t.y. atitinkamai ieškovas neatliko dalies darbų, kurių vertė pagal Rangos sutartį sudarė 15 256,17 Eur. Neatliktų darbų apimties nustatymui pagal atsakovas pasitelkė UAB „Glaistva“, kuri įvertino darbų užbaigimo preliminarias išlaidas, kurios sudarė 57 988,80 Eur, neįskaitant PVM.

49Aplinkybę, jog atsakovas buvo priverstas sudaryti pakeičiančias sutartis su naujais rangovais ir tai, jog darbų kaina išaugo net kelis kartus, atsakovo atstovai iš esmės grindžia tuo, kad atsakovė turėjo itin mažai laiko užbaigti darbus, nes siekė ko skubiau perduoti patalpas nuomininkui, todėl naujai pasitelktų rangovų kainos išaugo atsižvelgiant į laiko sąnaudas, į tai, kad nauji rangovai turėjo darbus pradėti nedelsiant, objektams skirti mažiau laiko bei kitas aplinkybes.

50Priešingai nei nurodo atsakovo atstovai, teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas UAB „Šildymo sprendimai“ vadovas L. V. patvirtino, jog, iš tiesų, jo bendrovė atliko tam tikrus rangos darbus objekte Svajonės g. 24, Klaipėdoje, 2016 m. lapkričio – gruodžio mėnesį, tačiau nurodė, jog jo atliekamų darbų kaina nesiskyrė nuo įprastai atliekamų darbų kainos ir ypatingos skubos atliekant darbus nebuvo. Be to, liudytojas O. B. paaiškino, kad numatomą naujai įrengto autoserviso perdavimo jo bendrovei naudotis datą nurodė patys UAB „Litjada“ atstovai, o jam ši data buvo svarbi tik tuo aspektu, kad jis turėjo iš anksto įspėti ankstesnį nuomotoją dėl nuomos sutarties nutraukimo. Tuo tarpu, aplinkybės, kad UAB „Klaipėdos autoservisas“ siekė ir skubėjo kuo greičiau persikelti į naujas patalpas minėtas liudytojas nepatvirtino.

51Analizuojant nustatytų aplinkybių visumą ir remiantis į bylą pateiktais duomenimis, teismas, remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, daro išvadą, jog atsakovas neįrodė aplinkybės, jog atsakovei UAB „Litjada“, vykdant susitarimą su UAB „Klaipėdos autoservisas“, buvo itin svarbus kuo trumpesnis laikas ir dėl to net kelis kartus išaugo rangos darbų kaina.

52Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK normas, reglamentuojančias šalių galimybę keisti rangos sutarties kainą, yra nurodęs, kad jei statybos rangos sutartyje nurodyta konkreti kaina, įstatyme nenustatyta galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 straipsnio 5 dalis), net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai nustatyti viso darbų kiekio arba visų darbams būtinų išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Alrosta“ v. UAB „Immobilitas“,bylos Nr. 3K-3-19/2009; 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Luidas“ v. UAB „Baltijos laikas“, bylos Nr. 3K-3-219/2009; 2014 m. gruodžio 16 d. Civilinė byla Nr. 3K-3-554/2014 ).

53Atsižvelgiant į šią kasacinio teismo suformuluotą taisyklę, galima daryti išvadą, kad atsakovas nepagrįstai nurodo, jog ieškovo neatliktų darbų kaina, pasitelkus naujus rangovus, išaugo ir tuo pagrindu prašo atlyginti nuostolius atsakovui, juolab, kad atsakovas neįrodė, jog tarp naujai sudarytų rangos sutarčių kainos ir Rangos sutarties su UAB „Gargždų rangos darbai“ nutraukimo yra priežastinis ryšys, kuri nagrinėjamu atveju yra vienų būtinųjų prašomų priteisti nuostolių sąlygų.

54Kasacinio teismo praktikoje ne karta nurodyta, kad Sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti, jos yra ne tik prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė, bet ir civilinės atsakomybės forma. Pagrindinis civilinės atsakomybės principas – nuostolių atlyginimas visada turi išlikti kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio.

55Nagrinėjamu atveju teismas nustatė, kad atsakovas pagal Rangos sutarties nuostatas turėjo teisę taikyti sutartinę atsakomybę ieškovui ir savo interesus ginti reikalaudamas ieškovo sumokėti netesybas – 10 000 Eur dydžio baudą ir tuo pagrindu teisėtai atliko įskaitymą, įskaitydamas baudos sumą į mokėtinas ieškovui sumas už atliktus darbus.

56Pagal CK 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą kreditorius negali reikalauti ir netesybų ir nuostolių, todėl netesybos įskaitomos į nuostolius. Įskaitymo principas, nustatytas netesybų ir realių nuostolių reikalavimo atveju (CK 6.258 straipsnio 2 dalis), taikytinas ir nagrinėjamoje byloje.

57Esant nustatytam teisiniam reglamentavimui ir atsižvelgiant į byloje aptartų aplinkybių visumą, analizuojant šalių pateiktus įrodymus, darytina išvada, jog atsakovės UAB „Litjada“ priešieškinis neįrodytas, nepagrįstas, todėl atmestinas.

58Atsakovei UAB „Litjada“ grąžintina žyminio mokesčio permoka.

59Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartimi (patikslinta 2017 m. birelio 30 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi) ieškovės reikalavimų įvykdymo užtikrinimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės areštuojant UAB „Litjada“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančius pas atsakovę arba trečiuosius asmenis.

60Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi 2017 m. liepos 13 d. atsakovės reikalavimų įvykdymo užtikrinimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės areštuojant UAB „Gargždų rangos darbai“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančius pas atsakovę arba trečiuosius asmenis.

61Tokiu būdu, sprendimui įsiteisėjus, minėtos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

62Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

63ieškinį ir priešieškinį atmesti.

64Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartimi (patikslinta 2017 m. birelio 30 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi) ir 2017 m. liepos 13 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovo ir atsakovo atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, sprendimui įsiteisėjus, panaikinti.

65Grąžinti atsakovei UAB „Litjada“ 223 Eur žyminio mokesčio permoką.

66Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė,... 2. sekretoriaujant Deimantei Žilienei, Ingridai Jušenkienei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „Gargždų rangos darbai“ atstovams A. U.,... 4. atsakovės UAB „Litjada“ atstovams A. A., advokato padėjėjui Andriui... 5. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 6. Teismas,... 7. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 9 095,20... 8. Atsakovė nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 9. Ieškovės atstovas A. U. teismo posėdžio metu palaikė ieškinio... 10. Ieškovės atstovas, advokatas A. Buta teismo posėdžio metu palaikė... 11. Atsakovės atstovas A. A. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, o... 12. Atsakovo atstovas, advokato padėjėjas A. Košel prašė ieškinį atmesti... 13. Ieškinys atmestinas. Priešieškinis atmestinas.... 14. Nagrinėjamu atveju ginčas tarp ieškovo – Rangovo ir atsakovo – užsakovo... 15. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti skolą už atlikus ir... 16. Bylos medžiaga, šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė... 17. Pagal Rangos sutarties 5.1 p. rangovas (ieškovas) darbus turėjo pradėti... 18. Rangos sutartimi šalys susitarė, kad rangos darbų vertė – 40 910,96 Eur... 19. Bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatyta ir tai, kad derybos dėl... 20. Šalių atstovų paaiškinimais, liudytojo L. J. parodymais nustatyta, kad N.... 21. Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė ginčo Rangos sutartį sudarė... 22. Ieškovas nurodo, jog sutarties negalėjo vykdyti rangos sutarties tinkamai ir... 23. Atsakovo atstovas A. A., liudytojas L. J. teisme nurodė, kad ieškovui... 24. Priešingai nei nurodo, ieškovo atstovas, iš byloje esančių duomenų... 25. Bylos nagrinėjimo metu tiek ieškovo atstovas, A. A., tiek ir atsakovo... 26. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį vienas iš įstatyme įtvirtintų... 27. Kilus ginčui dėl sutarto termino praleidimo, šalis, teigianti, kad ji... 28. Spręsdamas rangos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimą, teismas taip pat... 29. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas UAB „Litjada“ 2016 m. lapkričio... 30. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 31. Vertindamas ir analizuodamas byloje pateiktų įrodymų visumą – šalių... 32. Ieškovas taip pat prašė teismo pripažinti, jog ieškovės ir atsakovės... 33. Rangos Sutarties 10.40 punktas numato, kad jeigu Sutartis nutraukiama dėl... 34. Teismas pažymi, kad pagrindinis civilinių teisinių santykių principas –... 35. Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra... 36. Kaip yra žinoma, kilus ginčui dėl šalis siejusių susitarimų turinio yra... 37. CK 6.193 straipsnyje įtvirtintos sutarčių aiškinimo taisyklės: 1) sutartys... 38. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas A. A., liudytojas L. J. paaiškino,... 39. Be to, bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovei UAB „Litjada“ pagal su UAB... 40. Tokiu būdu matyti, jog ieškovo atstovas A. U., pasirašydamas 2016-08-16... 41. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 42. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytos šios pagrindinės sąlygos atlikti... 43. Rašytiniais bylos duomenimis, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad... 44. Vadovaudamasis aukščiau aptartu teisiniu reglamentavimu ir byloje... 45. Dėl priešieškinio reikalavimų... 46. Atsakovė UAB „Litjada“ pateikė teismui priešieškinį, prašydama teismo... 47. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas, advokato padėjėjas A. Košel... 48. Bylos duomenimis, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad vykdydamas... 49. Aplinkybę, jog atsakovas buvo priverstas sudaryti pakeičiančias sutartis su... 50. Priešingai nei nurodo atsakovo atstovai, teismo posėdžio metu liudytoju... 51. Analizuojant nustatytų aplinkybių visumą ir remiantis į bylą pateiktais... 52. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK normas,... 53. Atsižvelgiant į šią kasacinio teismo suformuluotą taisyklę, galima daryti... 54. Kasacinio teismo praktikoje ne karta nurodyta, kad Sutartimi nustatytos... 55. Nagrinėjamu atveju teismas nustatė, kad atsakovas pagal Rangos sutarties... 56. Pagal CK 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą kreditorius negali... 57. Esant nustatytam teisiniam reglamentavimui ir atsižvelgiant į byloje aptartų... 58. Atsakovei UAB „Litjada“ grąžintina žyminio mokesčio permoka.... 59. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartimi (patikslinta 2017... 60. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi 2017 m. liepos 13 d. atsakovės... 61. Tokiu būdu, sprendimui įsiteisėjus, minėtos laikinosios apsaugos priemonės... 62. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260, 268,... 63. ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 64. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartimi (patikslinta 2017... 65. Grąžinti atsakovei UAB „Litjada“ 223 Eur žyminio mokesčio permoką.... 66. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...