Byla 2-39-911/2015
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė, sekretoriaujant Elvinai Škarnulienei, dalyvaujant ieškovei M. V., jos atstovei advokatei Ingai Radinienei, atsakovui V. U., jo atstovui advokatui A. M., nedalyvaujant trečiajam asmeniui notarei D. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. V. ieškinį atsakovui V. U., trečiajam asmeniui Panevėžio miesto 7-ojo notarų biuro notarei D. M. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą bei prašo pripažinti negaliojančiu N. J. K. testamentą, surašytą ir patvirtintą 2012-07-03 Panevėžio m. 7-ojo notarų biuro notarės D. M., notarinio registro Nr. DM-2015, nes testatorė N. J. K. testamento patvirtinimo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir/ar negalėjo jų valdyti bei, kad testamentas neatitiko imperatyvių įstatymo normų. Ieškovė nurodė, kad N. J. K. buvo jos teta, kuri po savo sutuoktinio V. K. bei sūnaus A. K. mirties nuo 2005 m. buvo vieniša. Ieškovė yra artimiausia tetos giminaitė, penktos eilės įpėdinė pagal įstatymą. Po tetos mirties liko palikimas – butas, esantis Ramygalos g. 63-46, Panevėžys, bei UAB "Panevėžio butų ūkis" akcijos. N. J. K. daug metų sakė, kad visą turtą po mirties paliks jai ir jos vaikams. Mano, kad atsakovas yra visai svetimas žmogus ir būdamas Afganistano karo veteranų draugijos Panevėžio skyriaus pirmininku, pasinaudojo N. J. K. jautriausia vieta - jos skausmu netekus sūnaus Andriaus, kuris žuvo Afganistane. Mano, kad jis įtakojo N. J. K., neleistinais veiksmais ją paveikė ir palenkė surašyti testamentą jo naudai -ją vadindavo "mama", sakydavo, kad nešios ant rankų, teigė, kad afganistaniečiai ja pasirūpins, neleisdavo ieškovei tetos lankyti, reikalavo N. J. K. duoti jam kažkokius dokumentus. Turi didelių abejonių dėl testamento, kadangi jos teta 2012-07-03 buvo blogos būsenos ir mano, kad ji negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Pasirašydama testamentą jos teta nurodė ne tokią savo pavardę ir tai rodo N. J. K. nestabilią būklę, nes N. J. K. buvo raštingas žmogus. Testamente nenurodyta testatorės teisė panaikinti ar pakeisti testamentą. Mano, kad testamentas neatitiko testatorės valios (t. 1, 3-11 b.l.).

4Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes bei papildomai paaiškino, kad jos teta 20 metų sirgo depresija „bangomis“ – tai gera, tai bloga būsena. Nuo 2013-11-26 tetos sveikata jau buvo bloga. Mano, kad teta nebūtų nuo jos slėpusi, kad parašė testamentą, ji jai teigė, kad ieškovė yra vienintelė jos kraujo ir tetai tai buvo labai svarbu. Teta sakydavo, kad turtas po jos mirties turi būti paliktas ieškovei. 2012 m. teta maišydavo žmones, kurie gyvi, kurie mirę, laiką, erdvę, metų laiką, šunį. Atsakovas jos tetą vadino mama, aplinkiniai žinojo, kad atsakovas yra tarnavęs su tetos J. N. K. sūnumi A. Žuvęs sūnus A. tetos N. gyvenime užėmė svarbų vaidmenį. Tetos ir atsakovo santykiai užsimezgė nuo 1985 m. Kai atsakovas susituokė su B., tada abu ateidavo dažnai pas tetą, gal ir tetą nuveždavo ant kapų, tačiau tai nereiškia, kad atsakovas yra jos tetos N. J. K. sūnus ir tai darė be užmokesčio. Tetos kapai yra tvarkingi. 2013 m. pabaigoje ieškovė pasiėmė nemokamas atostogas prižiūrėti tetą, tada tetą išsivežė į savo namus Kaune. Atsakovas nesidomėjo kaip jos teta jaučiasi. Jos teta N. buvo valdingas žmogus, besikeičiančios nuotaikos, buvo pareiginga, tvarkinga. Kai atvažiuodavo pas tetą, jausdavo tetos priešiškumą. Teta bijojo atsakovo, kadangi jis jai vadovavo, kad į Kauną pas ieškovę ji neišvažiuotų. T. N. buvo operuota labai daug kartų. 2012 m. liepą ji operuota pirmą kartą, o po to vėl buvo operuota. Ieškovė yra vienintelė tetos įpėdinė. Atsakovas, jo sutuoktinė B., kaimynės D. R., V. C. ieškovės neinformuodavo apie tetos sveikatą. Jos teta N. jai sakė, kad niekam buto dokumentų nedavė, tačiau per V. B. sužinojo, kad buto dokumentai buvo pas V. M.. Nemano, kad teta galėjo duoti ir pamiršti pas ką buvo dokumentai. 2013 m. žiemą ji sužinojo apie tetos testamentą. Prašo ieškinį tenkinti.

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė advokatė Inga Radinienė palaikė ieškinį ir nurodė, kad ekspertizės aktas neturi privalomos galios teismui, ekspertai jame nenurodė motyvų, išvados akte neišplaukia iš turinio. Ekspertas neįvertino visų diagnozių su ligomis, vartojamais vaistais. Siūlo teismui nesivadovauti ekspertizės aktu. Liudytojai V. C. ir R. V., R. V. parodė, kad testatorės būsena buvo nestabili. 2012-07-03 testamentas neatitinka jam keliamų reikalavimų pagal Notariato įstatymo nuostatas. MMSE tyrimo pažyma yra taisyta, notarė neturėjo tokio dokumento priimti. T. N. J. K. pavardė yra su klaidom pasirašyta, todėl notaras turi užtikrinti parašo tikrumą ir pasiūlyti kitam asmeniui pasirašyti už testatorių. Prašo ieškinį tenkinti.

6Teisme gautas atsakovo V. U. atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes ir paaiškino, kad su Nijole J. K. susipažino 1984 m. po armijos, kai karinis komisariatas paprašė jo nuvežti gėlių. N. J. K. jį priėmė ir jie pradėjo draugauti. Per šventes N. J. K. jis sveikino nuo afganistaniečių klubo, norėjo padėti žuvusiųjų Afganistane šeimoms. J. N. J. K. visą laiką vadino mama. Jis buvo vienodų gimimo metų N. J. K. sūnaus A., mokėsi toje pačioje mokykloje, tačiau su juo kartu Afganistane netarnavo. J. N. J. K. jautė didelę pagarbą. Vėliau tapo draugai, santykiai tapo glaudūs. Su N. J. K. vyru gerai sutarė. Kai 1999 m. mirė jo mama, tuomet N. J. K. jam tapo kaip mama. Dažnai jis teikdavo pagalbą ir N. J. K. vyras nepykdavo. N. J. K. jo niekada nevadino sūnumi, o sakydavo – vaikas. N. J. K. gyvenime labai svarbūs buvo kapai. Po N. vyro mirties, jis ją pradėjo vežioti į kapines, gėles kartu sodindavo. Jos nuotaika pasitaisydavo. Ieškovė niekada kapų neprižiūrėjo. Po N. J. K. vyro mirties kapus dar dažniau prižiūrėjo, kiekvieną savaitę jis N. veždavo. N. juo pasitikėjo, leido kapus tvarkyti savo nuožiūra, ravėti, todėl ir testamente nurodė, kad jis turi prižiūrėti jos kapus. Kapus prižiūri ir po N. J. K. mirties, dažnai važiuoja. Yra vežęs N. ir į kauną pa jos senelius, giminaičius. Jo antroji žmona B. tvarkydavo N. J. K. namus, padėdavo dar daugiau nei jis pats. Kai jis ateidavo su žmona pas N., tai jo žmona kambarius plaudavo, o ieškovė su dukra R. to niekada nedarė. N. J. K. visas paslaptis išpasakodavo jo žmonai B. Ieškovė tiek nežino, kiek jo žmona B. žino. D. N. J. K. vyrui V. gyvam būnant, važiavo visi kartu į Šimonių girą, apvažiavo V. vaikystės vietas, motinos kapus. N. jo prašė, kad kai ji ligoninėje gulėdavo, neskambinti ieškovei ir nesakyti, nes N. nenorėdavo, kad ieškovė ją lankytų. N. sakydavo, kad ieškovė nei karto jos teta nevadindavo ir į ją kreipdavosi „jūs“. N. jis nešdavo maisto, kai ligoninėje gulėdavo taip pat rūpydavosi. 2012 m balandį N. J. K. pasakė jam, jo žmonai B. ir M., kad nori sudaryti testamentą. Taip ji jau sakė nuo 2010 m., tačiau jie nesutiko. O tą dieną N. J. K. trenkė kumščiu į stalą ir pasakė, kad „aš darau testamentą“. pasakė, kad nori užrašyti jam ir V. M. turtą, tačiau V. M. to nenorėjo. T. N. nusprendė, kad rašys testamentą jam. Jo žmona B. prieštaravo, nes žinojo, kad bus didelis triukšmas, N. J. K. pati įspėjo, kad ieškovų šeima yra blogi žmonės ir jiems bus labai sunku. Sakė, kad „tik tu, Vladai, sugebėsi juos atlaikyti“. N. pyko ant ieškovės šeimos, kad ieškovė norėjo Kaune namą pasiimti ir prašė N. J. K. pasirašyti dokumentus, kad leistų be N. J. K. bylinėtis. N. J. K. galvodavo, kad ieškovės šeimai yra svarbiausia jos turtai. N. sakydavo, kad atvažiuoja ieškovė, ją sunervina ir išvažiuoja, tada reikia kviesti greitąją pagalbą ir vežti N. J. K. į ligoninę, nes ieškovė norėdavo, kad N. važiuotų gyventi pas ją į Kauną. Kai jis sutiko dėl testamento, N. J. K. pasakė, kad kai ji norės tada ir surašys. 2012-07-03 N. J. K. jam paskambino ir pasakė, kad eis sudaryti testamento. Buvo ir V. M.. Sutarė, kad 2012-07-03 eis pas notarą. Jis atvažiavo pas notarą, o N. su M. atėjo pačios. Susitiko prie notaro biuro. Notarės sekretorė išaiškino, kad reikia pažymos, tada visi išėję išsiskirstė – jis namo, o N. su M. į polikliniką. kaip buvo gauta pažyma, nežino. 15 val. jis susitiko pas notarę su viena Nijole, nes M. tėvas susirgo. Jis sakė N., kad gal tada kitą kartą, bet N. pasakė, kad „rašau tau, o tu su M. pasidalinsi“. Notarų biure pažiūrėjo popierius, N. pakvietė į kabinetą, jai išaiškino, kad turtą paveldės atsakovas, pasakyta, kad gali sudaryti ir kitą testamentą. Perskaitė testamentą ir jį N. pasirašė. Notarė klausė Ni. ar jį suprato, o ji atsakė, kad taip. Notarė klausė N. J. K. apie giminaičius, sakė N., kad yra Kaune dukterėčia, bet nenori jai užrašyti testamento. N. pasakė, kad norėtų, kad ieškovas ją palaidotų ir jis prižiūrėtų kapus. N. J. K. paprašė notarės, kad jis ateitų pasirašant testamentą, nes ji norėjo, kad jis būtų šalia. Jis atėjo ir notarė N. paklausė, ar viskas gerai. Po testamento pasirašymo abu grįžo kiekvienas į savo namus. Tą vakarą V. M. buvo atėjusi pas N. ir jai atidavė testamentą. N. J. K. griežtai liepė nesakyti niekam apie testamentą. Po vyro V. mirties, N. J. K. visus buto dokumentus atidavė saugoti M. Ir testamentą jai atidavė saugoti. 2013 m. rudeniop pas N. buvo ieškovė ir jis tuo metu buvo. Jis ieškovei pasakė, kad N. J. K. sakė, kad nenori važiuoti pas ją į Kauną. Jis ieškovei pasakė, kad prievarta neleis N. J. K. vežt. N. J. K. , kai buvo Kaune pas ieškovę kankinosi, po to atsigulė į ligoninę, buvo sunkios būklės. Tai galėjo būti 2011 m. N. niekas negalėjo nurodinėti kaip elgtis, ji pati nuspręsdavo su kuo eiti, su kuo draugauti. N. J. K. norėjo, kad jis ją palaidotų, o ieškovė pyksta, kad N. jį labiau mylėjo už ieškovę. N. J. K. orientuodavosi žmonėse, laike, į parduotuvę eidavo. Tik kai ligoninėje pradėjo morfijų leisti, tada ji pradėjo kliedėti. N. sirgo depresija, jai sunku būdavo užmigti, galvodavo apie praeitį, todėl naudojo vaistus nuo miego. Kai ieškovė N. išsivežė į Kauną, V. M. skambino ieškovei, tačiau jai sakydavo netrukdyti, todėl jis ir neskambino, nes žinojo, kad ieškovė jį šmeižia visokiom priemonėm. Ieškovės vyras skambinėjo į afganistaniečių klubus, pasakojo, kad jis skriaudžia N., neleidžia jos vežtis į Kauną. Ieškovė net nepasakė, kad N. J. K. mirė. V. M. atsitiktinai kapuose sutiko ieškovę, kuri jai pasakė, kad N. J. K. mirė. Teismo prašo atmesti ieškinį kaip nepagrįstą bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovo atstovas advokatas A. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad byloje yra atsakyta į visus klausimus tiek liudytojų parodymais, tiek ekspertizės akte. Ekspertų nuomonė yra argumentuota. Ieškovė neprašė byloje skirti papildomos ar pakartotinės eksertizės, todėl yra keista nuomonė, kad siūloma teismui nesivadovauti ekspertizės išvada, neaišku dėl ko. Ekspertizę atliko ne vienas ekspertas, gilinosi į ligos istoriją. Nagrinėjant bylą buvo visiškai įgyvendintas žodiškumo principas. Liudytojai byloje parodė, kad N.J. K. buvo moteris, kurios buvo neįmanoma paveikti, ją apibūdino kaip valingą, su ja nepasiginčyti. Šią aplinkybę patvirtino visi, todėl kalbėti apie gąsdinimus, prievartą, baimę, nėra pagrindo. Ieškovės santykiai su Nijole J. K. iš tikro buvo ne kokie - pinigai, buto raktai, testamentas, įgaliojimas duodami kitiems asmenims, o ne giminaičiams. Testatorė net slėpė, kad sudarė testamentą, nuo giminių. Atsakovo santykiai su Nijole J. K. buvo labai geri. N. J. K. notarei sakė, kad bijo ieškovės, todėl notarė patarė testamentą laikyti ne namie. Taip pat notarei sakė, kad ieškovė reikalavo jos perrašyti jai turtą. N. J. K. surašė testamentą, kuris buvo jos apmąstytas ir konkretus. Prašo ieškinį atmesti.

8Trečiasis asmuo D. M. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka (t. 1, 69-71 b.l.). 2014-07-02 teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes ir paaiškino, kad N. J. K. pažįsta senai, kadangi yra atlikusi ne vieną notarinį veiksmą. 2012 m. birželio pabaigoje N. J. K. atėjo pasitarti konsultacijai, sakė, kad yra vieniša, vyras, sūnus mirę, turi dukterėčią Kaune. N. J. K. paklausė ką daryti, kad turtas atitektų ne ieškovei. Net verkė, sakė, kad ieškovė su ja nesiskaito, laiko ją už kvailą. N. J. K. žinojo, kad ieškovė ginčys testamentą. pasiūlė sudaryti išlaikymo iki gyvos galvos ar rentos sutartį. N. J. K. nenorėjo sudaryti tokios sutarties, nes ieškovė jau jai būnant gyvai ją ginčytų. N. J. K. norėjo turtą palikti atsakovui. Sakė, kad jis ja rūpinasi, vežioja, padeda. Tada ji pasiūlė N. J. K. pristatyti pažymą iš medikų, sakė, kad reikia asmens, kuriam nori palikti turą, paso ar tapatybės kortelės. 2012-07-03 N. J. K. į ją kreipėsi, apie 15 val. atėjo atsakovas ir N. J. K., pateikė asmens dokumentus ir medicininį pažymėjimą Nr. 2264. Iš patirties žino, kad testo mini protinės būklės atsakymai duodami pačiam žmogui, todėl galėjo ir N. J. K. atiduoti į rankas. Atlikus dokumentų tyrimą, nustačius N. J. K. valią, išaiškinus notarinio veiksmo pasekmes, testamentą N.J. K. pasirašė. Yra kalbama tik su testatoriumi, o kai išaiškėja jo valia, jei testatorius pageidauja, tada notarinis veiksmas atliekamas. N. J. K. sakė, kad ji nori, kad atsakovas žinotų kokį testamentą ji pasirašė, kad prižiūrėtų kapines. Buvo išaiškinta, kad testamentą galima pakeisti. N. J. K. testamento tvirtinimo metu orientavosi puikiai, pasitikėjo atsakovu, apgailestavo dėl dukterėčios elgesio. Ni J. K. bijojo ieškovės. Pati jai patarė, kad dokumentų nelaikytų. N.J. K. sakė, kad ieškovė daro jai spaudimą, kad turtas būtų užrašytas jai, kad ieškovė reikalauja dokumentų. Testamentą pasirašė pati N. J. K.. Atsakovo ir N. J. K. santykiai buvo labai šilti, matėsi, kad atsakovas ja labai rūpinasi. Neaišku kaip tai galėjo atsitikti, kad ieškovė 2012-07-03 lankėsi pas N.J. K. ir jos sveikata buvo bloga. 2013-02-05 N. J. K. pasirašė įgaliojimą V. B., kad ji galėtų gauti pensiją, tvarkytų sąskaitas. Šis įgaliojamas buvo patvirtintas medicininiu pažymėjimu, kurį išdavė gydytoja P. Išvadoje parašyta, kad N. J. K. orientuota, būklei kritiška, 22 balai.

9Į kitus teismo posėdžius trečiasis asmuo notarė D. M. neatvyko, apie teismo posėdžius pranešta tinkamai, prašymų negauta.

10Ieškinys atmetamas.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2012-07-03 Panevėžio miesto 7-ojo notarų biuro notarė D. M. (buvusi pavardė – M.) patvirtino N. J. K. testamentą, kuriuo testatorė nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, paliko atsakovui V. U.. Pageidavo, kad atsakovas V. U. ją palaidotų ir prižiūrėtų kapines (tomas 1, 50 b.l.). Byloje nustatyta, kad N. J. K. sudarė 2012-07-03 testamentą prieš pirmąją onkologinę operaciją, kuri buvo atlikta 2012-07-31. 2013-12-26 N. J. K. mirė (tomas 1, 14 b.l.). 2013-12-30 atsakovas V. U. pateikė Panevėžio miesto 7-ojo notarų biurui pareiškimą apie palikimo priėmimą (tomas 1, 48 b.l.). 2014-01-03 ieškovė M. V. pateikė Panevėžio miesto 7-ojo notarų biurui pareiškimą apie palikimo priėmimą (tomas 1, 49 b.l.). I. M. V. yra mirusiosios dukterėčia (1 tomas, 17-18, 19, 21, 39, 113-116, 163-166).

12Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik testatoriui mirus. Pagal Civilinio kodekso (toliau - CK) 5.15 straipsnio 2 dalį testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes.

13Tuo atveju, kai ginčijamas testamentas, kurio sudarymo metu testatoriaus atžvilgiu nebuvo galiojančio teismo sprendimo dėl jo pripažinimo neveiksniu, toks testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu (CK 1.78 straipsnio 2, 4 dalys, 5.16 straipsnio 2 dalis) CK 1.89 straipsnio pagrindu. CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių su valios trūkumais. Sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, kai jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties (ligos ar kt.) neatitinka tikrosios sandorio šalies valios.

14Civiliniame kodekse nėra numatyta reikalavimų priežasčiai, lėmusiai atitinkamą asmens būseną. Asmens būsena, dėl kurios jis galėjo nesuprasti savo veiksmų ir juos valdyti, gali būti ir dėl išsivysčiusios ar ūminės ligos. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2007, 2009-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; 2010-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010; 2013-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-190/2013).

15Byloje nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs tarp šalių kilusį ginčą dėl N. J. K. sveikatos būklės sudarant ginčijamą sandorį, 2014-10-27 nutartimi paskyrė N. J. K. teismo pomirtinę psichiatrijos ekspertizę (tomas 1, b.l. 194-195). Teismo psichiatrijos ekspertizės 2014 m. gruodžio 5 d. aktu Nr. 87 TPK-129/2014 teismo ekspertai V. D., S. G. ir E. Z. nustatė, kad N. J. K. 2012-07-03 testamento sudarymo metu, įvertinus jos fizinę ir psichinę sveikatos būklę (žinojo, jog serga onkoline liga ir laukia sudėtinga operacija) testamento sudarymo metu galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti; N. J. K. priskirti ir jos vartoti medikamentai negalėjo turėti įtakos jos gebėjimui suprasti savo veiksmus ir juos valdyti testamento sudarymo metu bei suprasti sudaromo vienašalio sandorio – testamento esmę ir jos pasekmes; N. J. K. 2012-07-03 testamento sudarymo metu buvo konstatuojamas psichikos sutrikimas – potrauminio streso sutrikimas ir vidutinio sunkumo depresijos epizodas, tai neturėjo įtakos jai suvokiant savo veiksmų reikšmę, juos valdant 2012-07-03 testamento sudarymo metu; ar N. J. K. dėl jai nustatyto sveikatos sutrikimo, priskiriamų ir vartojamų medikamentų galėjo būti įtakojama kitų asmenų ambulatorinė teismo psichiatrijos ekspertizė atsakyti negali (tomas 2, 3-6 b.l.).

16Trečiojo asmens notarės D. M. paaiškinimai, liudytojų N. M., R. N. B., V. R., R. B., A. Z., B. U., O. G., J. Š., D. R., B. K., V. M. parodymai patvirtina, kad N.J. K. testamento sudarymo dieną galėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti.

17Trečiasis asmuo notarė D. M. paaiškino, kad 2012 m. birželio gale bei 2012-07-03 du kartus pas ją buvo atėjusi N. J. K., kuri norėjo sudaryti testamentą. Notarė išsiaiškino jos valią, išaiškino notarinio veiksmo atlikimo pasekmes. N. J. K. buvo orientuota, elgėsi adekvačiai.

18L. N. M. parodė, kad N. J. K. pas ją gydėsi 2-3 metus. K. N. J. K. atlydėdavo B. K., pati N.J. K. pasakė, kad ji giminaitė. Sakė, kad ruošiasi onkologinei operacijai, nori sudaryti testamentą. N. J. K. atmintis buvo kritiška, ji turėjo savo nuomonę, labai maloni močiutė, nuotaikinga, labai kritiška, lengva bendrauti buvo. Atliko testą, kuris buvo tikrai teigiamas, net nerodė lengvo pažinimo sutrikimo. Buvo atlikusi ir daugiau testų ir po onkologinės operacijos. Po pirmos onkologinės operacijos N. J. K. lankėsi pas ją. N. J. K. būklė buvo gera, išliko kritiška savo būklei, jautėsi gerai. Po trečiosios onkologinės operacijos ji jau lankėsi pas N. J. K. namuose dėl specialių poreikių nustatymo. Jos sveikata jau buvo nusilpusi, sunkiai atsakė į klausimus, tačiau N. J. K. ją atpažino. N. J. K. buvo moteris su charakteriu, stipri, turėjo savąjį „aš“ ir jį pasakydavo. Pažyma buvo išduota 2012-07-03, data tikrai netaisyta. Pažymų išdavimas yra registruojamas žurnale. MMS tyrimo originalą atiduoda pacientui į rankas, kopija kortelėje nelieka. N. J. K. pasakojo jai, kad turi giminaičių Kaune, tačiau nelabai bendrauja, o apie B. K. sakydavo, kad ji padeda, tai jos viltis ir gyvenimas. Minėjo, kad sūnus žuvo Afganistane, o sūnaus draugas yra visa viltis jos.

19L. R. N. B. parodė, kad N. J. K. buvo su charakteriu, kartais negalėdavo jos net perkalbėti. 2012 m. bendravo su Nijole J. K. daugiausiai telefonu. 2013 m. pavasarį N.J. K. pasakė, kad matė ligoninėje savo vyrą Vytautą, kuris jau buvo miręs, praeinantį.

20L. V. R.parodė, kad matė N. J. K. 10 dienų prieš jos mirtį, su ja kalbėjo ir ji ją atpažino.

21L. R. B. parodė, kad 2012-07-31 N. J. K. buvo operuojama ir šią dieną pas ją atėjusi pati N.. K. pasakė, kad paliko miegančią R. V., jai apie operaciją nieko nepasakė, nes nenorėjo jos nervuoti.

22Liudytoja A. Z. parodė, kad yra kirpėja, N. J. K. buvo jos klientė apie 5 metus. N. J. K. jai pasakojo, kad ji turi giminaičių, bet nenorėjo apie juos sakyti nei gero, nei blogo. Kai jai buvo nustatyta onkologinė liga, N. J. K. pas ją atvažiuodavo autobusu. Vieną kartą ji pati perskambino N. J. K. paklausti, ar gerai grįžo namo. Tai buvo prieš onkoliginės ligos operaciją. Per visus 5 metus N. J. K. kalboje ji nepastebėjo nieko keisto, kliedesių. Moteris buvo šviesaus proto, inteligentiška, juokaudavo. Suvokė ką šneka, vardų nepainiodavo, kalbėdavo su ja apie viską, bendrom temom. 2012 m. vasarą N. J. K. būklė buvo normali. Pas ją ateidavo kas 1,5 mėn.. N.J. K. pati vaikščiodavo, nereikėdavo jos vesti, kartais atsakovo žmona atveždavo ar siūlydavosi ją parvežti namo.

23Liudytoja B. U. parodė, kad N.J. K. buvo jos tėvo pusseserė, N. J. K. turėjo bendravimo problemų su ieškovės šeima. Apie testamentą ji sužinojo iš savo mamos O. S., kuri buvo artima su Nijole, prieš metus iki N. J. K. mirties. N.J. K. turėjo savo nuomonę, jos laikydavosi, ją įtakoti nebuvo galima. Buvo ori moteris, su nuomone, su saviverte. N. jai sakydavo kaip slogu jai Kaune pas giminaičius, grįždavo iš jų pavargusi. Nijolė atsakovą vadino sūnumi. 2012 m. vasarą bendravo su Nijole J. K., nieko keisto nepastebėjo.

24L. O. G. parodė, kad yra N. J. K. kaimynė. N. J. K. 2013 m. vasarą psichinė būklė buvo gera, bendravo sąmoningai, nenusišnekėdavo. Bendraudavo dažnokai su ja. 2012 m. vasarą N. nueidavo pas gydytoją P. pėsčiomis, nueidavo į „Iki“ parduotuvę, turgelį, iki Infekcinės ligoninės. Iš N. J. K. ji suprato, kad jai nelabai patiko giminės iš Kauno.

25Liudytoja J. Š. parodė, kad N. J. K. buvo valdinga moteris, ji su ja bendravo 2012 m. rudenį, po onkologinės operacijos, N. vaikščiojo, kalbėjo normaliai, jos elgesys ir bendravimas buvo normalus. Atsakovo santykiai su Nijole J. K. buvo labai geri, ji atsakovą ir jo žmona vadino vaikais.

26Liudytoja D. R. parodė, kad N. J. K. iki onkologinės operacijos buvo optimistė, mėgdavo juokauti, jos psichinė būklė buvo normali, žinojo net jos vaikų telefono numerius. 2013 m. pavasarį, vasarą N. būklė pagerėjo, ji eidavo į parduotuvę ir pas ją net į 4 aukštą užlipdavo. Iki mirties 3-4 metai sakė, kad nori susitvarkyti turtinius klausimus, palikti turtą atsakovui. N. J. K. psichinė būklė buvo normali. N. prašė nesakyti kauniečiams, kad ji serga. N. J. K. visada turėjo nuomonę, jos nebuvo galima įtakoti.

27Liudytoja B. K. parodė, kad 2012 m. balandžio mėn. N. J. K. pradėjo sakyti, kad nori sudaryti testamentą ir turtą palikti atsakovui ir V. M.. N. J. K. nenorėjo, kad kas sužinotų apie testamentą. Ji ir atsakovas rūpinosi Nijole, tvarkė jos namus, kapus, santykiai jų buvo labai šilti. Prieš pirmąją onkologinę operaciją N. J. K. jautėsi gerai, buvo labai šviesaus proto, turėjo tvirtą nuomonę. Po kitų operacijų jautėsi jau prasčiau. 2013 m. pavasarį N. sveikata buvo pagerėjusi, vasarą ėjo pati ir į parduotuvę. Kai jai buvo pradėtas leisti morfijus, tada pradėjo kalbėti apie mirusį vyrą, šunį. Gydytoja sakė, kad morfijus veikia.

28L. V. M. parodė, kad 2012 m. balandžio pabaigoje Nijolė J. K. pasakė, kad nori surašyti testamentą atsakovui ir jai. Tai pasakė prie jo, atsakovo ir jo žmonos B. Sakė, kad yra tvirtai apsisprendusi ir jos niekas neperkalbės. K. N. J. K. apsisprendė rašyti testamentą, žinojo, kad bus teismas. 2012-07-03 važiavo kartu su Nijole J. K. pas notarę. Kadangi reikėjo gydytojos pažymos nuvyko į polikliniką. Ji į polikliniką nėjo, laukė mašinoje. Kadangi tą dieną pasidarė blogai jos tėvui, todėl pas notarę vėliau nebenuėjo. Pas notarę nuėjo N. ir atsakovas. Vakare apie 20 val. ji nuvažiavo pas N. namus, davė saugoti testamentą. 2012 m. liepą N. buvo atlikta operacija. 2012 m. rugsėjo – spalio mėn. jos būklė pablogėjo ir prasidėjo operacijos. 2013 m. vasarį N. parašė įgaliojimą R. B.. 2013 m. N. , kai atsigavo, eidavo ir į parduotuves, pas liudytojos brolį ir tėvą į Ramygalos, Basanavičiaus g., aplankyti, į „Iki“ Stumbrą, „Maximą“, netoli Durpyno g.. Morfijų jai pradėjo leisti 2013 m. lapkritį.

29L. V. C. parodė, kad 2012 m. liepos mėn. liudytojos nebuvo. Žino, kad tuo laiku N. nueidavo iki namo galo esančio turgelio, skųsdavosi prekiautojoms, kad ji vieniša, jos neprižiūri, norėjo dėmesio. Negalėjo nurodyti, ar šiuo laikotarpiu N. J. K. buvo jau po operacijos.

30Iš šių liudytojų parodymų darytina išvada, kad 2012 m. liepos mėn. N. J. K. vaikščiojo, eidavo į parduotuvę, turgelį, vykdavo į kirpyklą, pas daktarę, jos bendravimas su aplinkiniais buvo prasmingas, kas patvirtina testatorės gebėjimą suprasti savo veiksmus ir juos valdyti. Nėra pagrindo teismui netikėti trečiojo asmens D. M. paaiškinimais bei minėtų liudytojų parodymais.

31Iš atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimų, liudytojų V. M., N. M. paaiškinimų bei byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-07-03 N. J. K. buvo apsilankiusi pas gydytoją N. M., kur jai buvo atliktas MMSE testas. Šias aplinkybes patvirtina ir 2012-07-03 išduota minėtos gydytojos pažyma (t. 1, 72 b.l.) bei įrašas VšĮ Vilniaus psichologijos ir psichoanalizės centro N. J. K. asmens sveikatos istorijoje. Teismui abejonių jokių nekyla, kad būtent 2012-07-03 buvo atliktas minėtas testas, kadangi sveikatos istorijoje be minėto gydytojos įrašo yra ir 2012-07-03 sumokėtas kvitas už medicininės pažymos išdavimą. Be to, liudytoja N. M. į ieškovės atstovės klausimą parodė, kad pažymų išdavimas yra registruojamas žurnale ir data tikrai nėra taisyta. Teismui netikėti šiais liudytojos paaiškinimais nėra pagrindo, juolab, kad medicininiame pažymėjime vizualiai yra matyti, kad du kartus buvo įrašyti metų skaitmenys – „12“. Ieškovė nereiškė jokio prašymo dėl žurnalo įrašų išreikalavimo, laikytina, kad ieškovė neginčijo ir pripažino šią aplinkybę.

32Byloje nustatyta, kad mirusioji N. J. K. buvo tvirto charakterio, valdinga moteris, turinti savo nuomonę, kurios neįmanoma buvo įkalbėti pakeisti nuomonę ar įtakoti. Tai pripažino ir pati ieškovė bei parodė tiek ieškovės, tiek atsakovo pusės liudytojai. Todėl ieškovės argumentai, kad N. J. K. sudarė testamentą įtakojama atsakovo, yra vertinami kritiškai.

33L. R. V. parodė, kad N. J. K. 2011 m. vasarą pradėjo ieškoti savo mirusio vyro, pradėjo nesiorientuoti ar vakaras, ar rytas, maišė mėnesius ir metų laikus. Šiuos parodymus teismas vertina kritiškai, kadangi iš VšĮ Vilniaus psichologijos ir psichoanalizės centro N. J. K. asmens sveikatos istorijos matyti, kad 2011, 2012 m. vasarą N. J. K. dažnai lankėsi pas gydytojus psichiatrus, tačiau tokių įrašų, kad N. J. K. nesiorientuoja laike ar erdvėje nėra.

34L. R. V. parodė, kad 2012-07-03 N. J. K. sveikata buvo labai bloga. Ją rado blogos būklės, kalba buvo jos nerišli, tačiau ji atsisakė kviesti greitąją pagalbą. 21 val. ji išgėrė vaistų, užmigo ir jis apie 23 val. išvažiavo, ją palikęs miegančią. Šie liudytojo parodymai teismo yra vertinami kritiškai, kadangi nėra jokių kitų įrodymų apie šias liudytojo nurodytas aplinkybes. Kritiškai vertinama tai, kad liudytojas nekvietė medicininės pagalbos ar pats nevežė N. J. K. į medicinos įstaigą, nors ji ir atsisakė, jeigu, kaip pats pabrėžtinai teigė, tai buvo išskirtinai ypatingas atvejis, jos būklė buvo labai bloga, nuolat ji atlošusi galvą sakė, kad jai labai blogai, o kalba nerišli. Abejotina ir tai, kodėl N. J. K. užmigus, minėtas liudytojas paliko ją vieną namuose ir išvažiavo. L. R. V. nurodė, kad žino atsiliepimus į ieškinį, taip pat teigė, kad skaitė N. J. K. ligos istorijų kopijas, kurių kopijas gavo teisme ieškovė, nes jam buvo įdomu. Iš šio liudytojo parodymų matyti, kad jis gerai susipažinęs su N. J. K. medicininiais įrašais. L. S. Š. parodė, kad ieškovės sutuoktinis, liudytojas R. V. jam skambino kaip afganistaniečių bendrijos nariui, aiškino apie atsakovą, jo elgesį, ir tai liudytojas S. Š. suprato kaip psichologinį spaudimą. L. R. V. yra ieškovės sutuoktinis. Dėl šių priežasčių akivaizdu, kad liudytojas R. V. yra suinteresuotas teigiama ieškovės naudai bylos baigtimi, todėl jo parodymais teismui tikėti nėra pagrindo.

35L. V. S. parodė, kad 2012 m. N. J. K. norėjo parduoti garažą, tačiau persigalvojo per naktį ir negalėjo paaiškinti kodėl, pati pasakė, kad gal protas pamišo. Byloje yra garažo pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta ne 2012 m., kaip teigia liudytoja, o 2011-11-18 (t. 1, 182-186 b.l.). Liudytoja teigė, kad N. J. K. apie atsakovą nieko nepasakojo, tik tai, kad jis Afganistane tarnavo. Apie testamento sudarymą N. J. K. nieko jai nesakė. Teigė, kad su Nijole buvo artimos draugės, dalindavosi paslaptimis. Byloje nustatyta, kad atsakovas su N. J. K. bendravo ilgą laiką – virš 20 metų, jų bendravimas buvo nuolatinis, dažnas, todėl tai, kad liudytoja V. S. apie atsakovą nieko nežinojo, nors, kaip pati teigė, jos buvo artimos draugės, teismas šiais liudytojos parodymus vertina kritiškai. Be to, liudytoja D. R., kuri buvo mirusiosios kaimynė, parodė, kad N. santykiai su V. S. buvo kaip bendradarbių. Kai susirgo N. J. K., tai jis jos per 2 metus neatėjo lankyti.

36L. V. T. parodė, kad su Nijole J. K. kalbėjo telefonu 2012 m. pavasarį, kai jos sūnus laikė egzaminą, tačiau konkretaus laiko negalėjo nurodyti. K. N. J. K. bus operuojama, jai nepasakė. Šiuos liudytojos parodymus teismas vertina kaip mažai informatyvius apie N. J. K. būklę 2012-07-03 sudarant testamentą.

37Taigi aplinkybės, patvirtinančios testatorės gebėjimą suprasti savo veiksmus ir juos valdyti patvirtintos atsakovo, trečiojo asmens, liudytojų N. M., R. N. B., V. R., R. B., A. Z., B. U., O. G., J. Š., D. R., B. K., V. M. parodymais, eksperto išvada bei rašytine bylos medžiaga. Teismas sprendžia, kad ekspertų išvada yra išsami ir motyvuota, ekspertizės atlikimo metu ekspertai vertino duomenis iš N. J. K. asmens sveikatos istorijų, bylos medžiagą bei teismo posėdžių garso įrašus, kuriuose buvo užfiksuoti šalių, trečiojo asmens paaiškinimai bei visų liudytojų parodymai. Ekspertizę atliko trys ekspertai, turintys 11-20 m. darbo stažą. Teismo posėdžio metu ieškovė nereiškė jokių prašymų, susijusių su byloje pateiktu ekspertizės aktu, bei teismui nurodė, kad ekspertizės aktas yra aiškus, prašymų kviesti ekspertus dėl akto paaiškinimo nereiškia.

38Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, kad testamento surašymo metu palikėja N. J. K. galėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti.

39Testamento nuginčijimo atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t.y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio bylose pasisako, kad, nagrinėdami bylas dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais, teismai, atsižvelgdami į ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, turi tirti ir vertinti, ar tam tikra įstatymo reikalaujama forma išreikšta palikėjo valia atitinka jo tikrąją valią, nes tarp vidinės testatoriaus valios ir jos išreiškimo negali būti prieštaravimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2011; 2012-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-434/2012). Byloje nagrinėjamu atveju duomenų apie testatorės valios kitimą nėra. Byloje iš atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimų, liudytojų N. M., D. R., B. K., V. M. parodymų nustatyta, kad testatorė N. J. K. buvo apsisprendusi sudaryti testamentą ir turtą palikti atsakovui. Testamentų registro duomenimis – įregistruotas vienas – ginčijamas testamentas (1 tomas, 51 b.l.). Tai, kad testamentas buvo sudarytas ne ieškovės naudai ir tokia buvo testatorės valia teismo vertinimu lėmė tai, kad N. J. K. ir ieškovės santykiai buvo ne tokie šilti, nuoširdūs ir artimi kaip N. J. K. santykiai su atsakovu. Byloje nustatyta, kad atsakovo ir testatorės santykiai buvo ilgalaikiai, dažni ir nepertraukiami, atsakovas ir jo sutuoktinė rūpinosi Nijole J. K., dažnai ją lankė, padėjo jai tvarkantis buityje, nešė maistą, rūpinosi jos kapais, vežiojo į kapines. Ieškovė ir pati nurodė, kad atsakovas veždavo jos tetą ant kapų, kurie buvo tvarkingi ir po jos mirties. Pripažintina, kad N. J. K. santykiai su atsakovu buvo paremti pagarba, itin artimi emociškai, todėl atsakovas ją vadino mama, o jinai – jį savo vaiku.

40Įstatymas numato galimybę paveldėti turtą ne tik remiantis giminystės ryšiu. Savo praktikoje dėl testamento pripažinimo negaliojančiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad gerbti testatoriaus valią reikalauja gero elgesio (geros moralės) taisyklės. Ši moralinė nuostata taikant testamento sudarymo tvarką reglamentuojančias normas įgyvendinama per civilinių teisinių santykių subjektų teisinę pareigą įgyvendinant savo teises bei atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) bei įstatyme nustatytą pareigą vadovautis šiais principais ir teismui aiškinant įstatymus bei taikant juos (CK 1.5 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2010; 2013-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-190/2013). Šioje byloje nenustatyta aplinkybių, kurios būtų pagrindas kvestionuoti testatorės valią.

41Ieškovės argumentas, kad testamente N. J. K. pasirašė klaidingai savo pavardę, nesugebėjo parašyti savo pavardės bei, kad testamente nenurodyta testatorės teisė pakeisti ar panaikinti testamentą, atmetami kaip nepagrįsti. Teismas sprendžia, kad aplinkybė, jog N. J. K. rašydama savo pavardę praleido raides, nėra teisiškai reikšminga. Byloje nustatyta, kad 2012-07-03 testamentas buvo pasirašytas testatorės N. J. K.. Tą pripažįsta ir pati ieškovė. Iš atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimų nustatyta, kad notarė D. M. nustatė testatorės tapatybę, išsiaiškino jos valią, išaiškino teisę pakeisti ar panaikinti testamentą, jos akivaizdoje testatorė pasirašė testamentą. Teismui netikėti šiais parodymais nėra jokių priežasčių. Įstatymas nereikalauja testamente nurodyti testoriui jo teisę panaikinti ar pakeisti testamentą. Dėl šių priežasčių teismas sprendžia, kad šie ieškovės argumentai yra nepagrįsti.

42Visi kiti ieškovės argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų nepasisako.

43Konstatuotina, kad N. J. K. 2012-07-03 testamento sudarymo metu buvo socialiai orientuota, pati suformavo savo valią bei ją išreiškė, valios įforminimo trūkumų nenustatyta, todėl ieškinys dėl testamento pripažinimo negaliojančiu atmetamas.

44LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas pateikė įrodymus, patvirtinančius 434,43 Eur (1500 Lt) atstovavimo išlaidų turėjimą (1 tomas, 175-181). Šios išlaidos priteisiamos iš ieškovės atsakovo naudai (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

45Iš ieškovės priteisiamos 25,06 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 92 str.).

462014-03-24 nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė naikinama (tomas 1, 28 b.l.) (CPK 150 str.).

47Vadovaudamasis CPK 259, 268- 270 straipsniais, teismas

Nutarė

48Ieškinį atmesti.

49Priteisti iš ieškovės M. V., a.k. ( - ) 434,43 Eur (keturių šimtų trisdešimt keturių eurų 43 centų) bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti atsakovo V. U., a.k. ( - ) naudai.

50Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-03-24 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – draudimą Panevėžio miesto 7-ojo notaro biuro notarei D. M. išduoti paveldėjimo teisės liudijimą po N. J. K., a.k. ( - ) mirusios 2013-12-26, mirties.

51Priteisti iš ieškovės M. V., a.k. ( - ) 25,06 Eur (dvidešimt penkių eurų 06 centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, nurodytą sumą sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

52Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą bei prašo pripažinti negaliojančiu N. J. K.... 4. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes bei... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė advokatė Inga Radinienė palaikė... 6. Teisme gautas atsakovo V. U. atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka.... 7. Atsakovo atstovas advokatas A. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad byloje... 8. Trečiasis asmuo D. M. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 9. Į kitus teismo posėdžius trečiasis asmuo notarė D. M. neatvyko, apie... 10. Ieškinys atmetamas.... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2012-07-03 Panevėžio... 12. Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta... 13. Tuo atveju, kai ginčijamas testamentas, kurio sudarymo metu testatoriaus... 14. Civiliniame kodekse nėra numatyta reikalavimų priežasčiai, lėmusiai... 15. Byloje nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs tarp šalių kilusį ginčą... 16. Trečiojo asmens notarės D. M. paaiškinimai, liudytojų N. M., R. N. B., V.... 17. Trečiasis asmuo notarė D. M. paaiškino, kad 2012 m. birželio gale bei... 18. L. N. M. parodė, kad N. J. K. pas ją gydėsi 2-3 metus. K. N. J. K.... 19. L. R. N. B. parodė, kad N. J. K. buvo su charakteriu, kartais negalėdavo jos... 20. L. V. R.parodė, kad matė N. J. K. 10 dienų prieš jos mirtį, su ja kalbėjo... 21. L. R. B. parodė, kad 2012-07-31 N. J. K. buvo operuojama ir šią dieną pas... 22. Liudytoja A. Z. parodė, kad yra kirpėja, N. J. K. buvo jos klientė apie 5... 23. Liudytoja B. U. parodė, kad N.J. K. buvo jos tėvo pusseserė, N. J. K.... 24. L. O. G. parodė, kad yra N. J. K. kaimynė. N. J. K. 2013 m. vasarą psichinė... 25. Liudytoja J. Š. parodė, kad N. J. K. buvo valdinga moteris, ji su ja bendravo... 26. Liudytoja D. R. parodė, kad N. J. K. iki onkologinės operacijos buvo... 27. Liudytoja B. K. parodė, kad 2012 m. balandžio mėn. N. J. K. pradėjo sakyti,... 28. L. V. M. parodė, kad 2012 m. balandžio pabaigoje Nijolė J. K. pasakė, kad... 29. L. V. C. parodė, kad 2012 m. liepos mėn. liudytojos nebuvo. Žino, kad tuo... 30. Iš šių liudytojų parodymų darytina išvada, kad 2012 m. liepos mėn. N. J.... 31. Iš atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimų, liudytojų V. M., N. M.... 32. Byloje nustatyta, kad mirusioji N. J. K. buvo tvirto charakterio, valdinga... 33. L. R. V. parodė, kad N. J. K. 2011 m. vasarą pradėjo ieškoti savo mirusio... 34. L. R. V. parodė, kad 2012-07-03 N. J. K. sveikata buvo labai bloga. Ją rado... 35. L. V. S. parodė, kad 2012 m. N. J. K. norėjo parduoti garažą, tačiau... 36. L. V. T. parodė, kad su Nijole J. K. kalbėjo telefonu 2012 m. pavasarį, kai... 37. Taigi aplinkybės, patvirtinančios testatorės gebėjimą suprasti savo... 38. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, kad testamento... 39. Testamento nuginčijimo atveju itin reikšmingas sandorio elementas –... 40. Įstatymas numato galimybę paveldėti turtą ne tik remiantis giminystės... 41. Ieškovės argumentas, kad testamente N. J. K. pasirašė klaidingai savo... 42. Visi kiti ieškovės argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas... 43. Konstatuotina, kad N. J. K. 2012-07-03 testamento sudarymo metu buvo socialiai... 44. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 45. Iš ieškovės priteisiamos 25,06 Eur išlaidos, susijusios su procesinių... 46. 2014-03-24 nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė naikinama (tomas 1,... 47. Vadovaudamasis CPK 259, 268- 270 straipsniais, teismas... 48. Ieškinį atmesti.... 49. Priteisti iš ieškovės M. V., a.k. ( - ) 434,43 Eur (keturių šimtų... 50. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo... 51. Priteisti iš ieškovės M. V., a.k. ( - ) 25,06 Eur (dvidešimt penkių eurų... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...