Byla 2-1725/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4680-565/2014, kuria patenkintas kreditoriaus Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų skundas ir atstatydintas bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Top consult“ uždarosios akcinės bendrovės „Deluxe Management“ bankroto byloje Nr. B2-1268-345/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Deluxe management“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „TOP CONSULT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4680-565/2014, kuria patenkintas kreditoriaus Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų skundas ir atstatydintas bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Top consult“ uždarosios akcinės bendrovės „Deluxe Management“ bankroto byloje Nr. B2-1268-345/2014.

2Teismas, nagrinėdamas civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartimi atsakovui UAB „Deluxe management“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „TOP CONSULT“; teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi patvirtintas 25 kreditorių ir jų 342 876,68 Lt reikalavimų sąrašas, taip pat ir Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų 84 786,33 Lt reikalavimas. Šis sąrašas teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d., 2013 m. rugsėjo 17 d., 2013 m. spalio 10 d. nutartimis buvo tikslinamas ir šiuo metu šį sąrašą sudaro patvirtinti 25 kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma yra 346 930,80 Lt. Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (civilinė byla Nr. B2-1268-345/2014).

5Pareiškėjas kreditorius Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų 2013 m. gruodžio 30 d. pateikė teismui skundą, prašydamas atstatydinti UAB „Deluxe management“ bankroto administratorių UAB „Top consult“, administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ ir pripažinti šią nutartį skubiai vykdytina.

6Pareiškėjas nurodė, kad BUAB „Deluxe Management“ vadovas perdavė administratoriui bendrovės turtą, taip pat ir spalvotą mulčą, tačiau šis nesirūpina atsakovo turtu, nesiima priemonių užtikrinti jo apsaugą; kad veiklos ataskaitoje nepateikė išsamios informacijos apie bendrovės trumpalaikį turtą ir jo struktūrą, joje pateikė duomenis, neatitinkančius tikrovės; neįvykdė pirmojo kreditorių susirinkimo įpareigojimo pateikti išsamią informaciją ir įrodymus dėl kreditorių susirinkime iškeltų klausimų. Teigė, kad tokie veiksmai sustiprina abejones dėl tinkamo administratoriaus pareigų vykdymo. Nurodė, kad pateiktoje tvirtinti administravimo išlaidų sąmatoje administratorius nepateikė detalizuoto ir motyvuoto šių išlaidų dydžio pagrindimo; kad jis nesiima jokių veiksmų įvertinti BUAB „Deluxe Management“ veiklą, nesiima sudarytų sandorių analizės, nekelia klausimo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, nepalaiko kreditorių susirinkimuose pateikto siūlymo kreiptis į atitinkamas teisėsaugos institucijas. Tvirtino, kad tokiais veiksmais jis pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte numatytą pareigą. Teigė, kad administratorius po 2013 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo parengė du šio susirinkimo protokolus su skirtingais nutarimais, neteisėtai siekdamas pakeisti jų priėmimo tvarką, protokoluose tiksliai neužfiksavo kreditorių nurodytas aplinkybes.

7Bankroto administratorius UAB „Top consult“, nesutikdamas su šiuo kreditoriaus Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų prašymu, nurodė, kad pats kreditorius yra nesąžiningas ir piktnaudžiauja savo teisėmis, nes tarp jų buvo kilęs teisminis ginčas dėl nuosavybės teisių į minėtą mulčą, kurį kreditorius yra perėmęs, perveždamas jį į kitą sandėlį ir negrąžindamas. Kreditorius šį ginčą yra pralaimėjęs (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-818-345/2014). Įvertinus didelius mulčo pervežimo ir saugojimo naujoje vietoje kaštus, tebesitęsiančius ginčus, mulčas buvo paliktas kreditoriaus dispozicijoje. Teigė, kad kreditorių susirinkime buvo pateikta visa informacija apie bankrutuojančios bendrovės ilgalaikį turtą, jo sandarą, įsigijimus, administratoriaus atliktus veiksmus, išvadas dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams, sudarymo; kad nei šis, nei kiti kreditoriai nė karto nesikreipė į administratorių siekdami susipažinti su BUAB „Deluxe Management“ dokumentacija.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 1 d. nutartimi pareiškėjo kreditoriaus Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų skundą patenkino iš dalies – atstatydino UAB „Top consult“ iš BUAB „Deluxe Management“ bankroto administratoriaus pareigų ir šios bendrovės administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimas ir apskaita“. Prašymą leisti teismo nutartį vykdyti skubiai atmetė.

10Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1268-345/2014 iškėlė UAB „Deluxe Management“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Top consult“. 2013 m. gruodžio 19 d. BUAB „Deluxe Management“ kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą atstatydinti UAB „Top consult“ iš BUAB „Deluxe Management“ administratoriaus pareigų ir pritarti administratoriaus UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ kandidatūrai. Remdamasis priimtu nutarimu, BUAB „Deluxe Management“ kreditorių susirinkimo pirmininkas Pravieniškių valstybinė įmonė prie pataisos namų kreipėsi į teismą su prašymu atstatydinti UAB „Top consult“ iš BUAB „Deluxe Management“ administratoriaus pareigų ir nauju administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimas ir apskaita“.

11Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.2-880/2014 konstatavo, kad didžioji dalis kreditoriaus nurodytų aplinkybių, kuriomis įrodinėjamas administratoriaus UAB „Top consult“ netinkamas pareigų atlikimas, yra išnagrinėtose arba nagrinėjamose atskirose civilinėse bylose. Įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-994-345/2014 buvo konstatuota, kad administratoriaus ataskaita iš esmės atitinka ĮBĮ 11 str. 5 d. 24 p. nustatytus reikalavimus, tačiau „ <...> BUAB „Deluxe Management“ kreditorių susirinkimo metu administratorius nežinojo visų aplinkybių dėl įmonės trumpalaikio turto sudėties, nepateikė kreditorių reikalautos informacijos, t. y. tinkamai nevykdė savo pareigos nustatyti įmonės turto sudėtį ir jį perimti“. Šis teismas, palikdamas nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 3 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-994-345/2014, kuriuo buvo panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą (civilinė byla Nr. 2A-1026/2014), nurodė, kad ataskaita negali būti tvirtinama vien dėl to, kad joje nepateikta informacija apie sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, nurodant, jog administratoriaus nuomone, nebuvo sudaryta sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams. Šias kitų teismų nustatytas aplinkybes teismas laikė prejudiciniais faktais (CPK 182 str. 2 p.).

12Teismas nurodė, kad administratorius UAB „Top consult“ nepateikė įrodymų, jog pašalino teismų nustatytus pažeidimus, įvertino ir ištyrė kreditoriaus pareiškime dėl jo atstatydinimo nurodytus sandorius bei aplinkybes apie galimai tyčinį BUAB „Deluxe Management“ bankrotą, nors jo pareiga pateikti šiuos įrodymus buvo nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2-880/2014). Nurodė, kad šio asmens atstatydinimui pritarė dauguma kreditorių. Sprendė, kad esant daugumos kreditorių nepasitikėjimui, susiklosčius konfliktiniams santykiams tarp administratoriaus bei didžiausio kreditoriaus – Pravieniškių valstybės įmonės, kurie perėjo į teisminius ginčus, – toliau šiam administratoriui vykdyti bankroto procedūras gali būti itin sudėtinga, ir tai neatitiktų įmonės ir jos kreditorių interesų, tuo pačiu tai keltų grėsmę sklandžiam ir operatyviam bankroto procedūrų vykdymui, konstruktyviam bendradarbiavimui tarp bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių, o tai sąlygotų bankroto procedūrų vilkinimą ir užtęstų visą bankroto procesą.

13Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas administratorių UAB „Top consult“ atstatydintino iš BUAB „Deluxe Management“ administratoriaus pareigų (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.), ir konstatavęs, kad pasiūlyta administratoriaus UAB „Verslo administravimas ir apskaita“, kandidatūra yra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (2014-05-29 Įmonių bankroto valdymo departamento raštas dėl administratoriaus kandidatūros Nr. (6.20)A2-2034) – šį asmenį paskyrė BUAB „Deluxe Management“ administratoriumi (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

14Kartu teismas atmetė pareiškėjo kreditoriaus Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų prašymą leisti nutartį skubiai vykdyti, nurodęs, kad byloje nenustatytas toks netinkamas administratoriaus UAB „Top consult“ pareigų vykdymas, dėl ko delsimas įvykdyti nutartį padarytų BUAB „Deluxe Management“ ar jos kreditoriams didelę žalą (CPK 283 str. 1 d. 4 p.).

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Atsakovo bankrutavusios UAB „Deluxe management“ administratorius UAB „TOP CONSULT“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutarties dalį, kuria jis atstatydintas iš BUAB „Deluxe Management“ bankroto administratoriaus pareigų ir šios bendrovės administratoriumi paskirta UAB „Verslo administravimas ir apskaita“, klausimą išspręsti iš esmės – kreditoriaus Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų skundą atmesti.

17Atskirąjį skundą apeliantas grindžia teigdamas, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šį klausimą, nevykdė savo pareigos ištirti visas aplinkybes, svarbias teisingo bei teisėto procesinio sprendimo priėmimui, savo išvadas iš esmės grindė pareiškėjo kreditoriaus Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų argumentais ir be pagrindo neatsižvelgė į tai, kad likusieji 6 atsakovo BUAB „Deluxe Management“ kreditoriai (31,30 procentų balsų) nepritarė jo atstatydinimui etc.

18Atsiliepimą į atstatydinamo atsakovo bankrutavusios UAB „Deluxe management“ administratoriaus UAB „TOP CONSULT“ atskirąjį skundą taip pat pateikė VĮ ,,Mūsų namai“, prašydamas atmesti šį skundą, o skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

19Šis asmuo savo teisę teikti atsiliepimą nagrinėjamoje byloje grindžia teigdamas, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 26 d. nutarimą Nr. 938 ,,Dėl Valstybės įmonės Alytaus pataisos namų, Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų reorganizavimo“ šias valstybės įmones reorganizavus, jų teisės ir pareigos perduodamos naujam juridiniam asmeniui – valstybės įmonei ,,Mūsų namai“.

20Apeliantas atsakovo bankrutavusios UAB „Deluxe management“ administratorius UAB „TOP CONSULT“ teismui papildomai pateikė duomenis – išrašą iš valstybės įmonės Registrų centro tvarkomo Juridinių asmenų registro, rodančius, kad Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų 2014-05-30 buvo išregistruota iš šio registro dėl jos reorganizavimo, o taip pat bendrovės kreditorių 2014 m. liepos 25 d. susirinkimo protokolą, pagal kurį patvirtinta šio bankroto administratoriaus darbo veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2012-01-30 iki 2013-05-31, kreditoriams pateikta 2014 m. liepos 21 d.; vadinamą 2014-09-24 taikos sutartį, kurioje valstybės įmonė ,,Mūsų namai“ yra išreiškusi valią atsisakyti nuo šioje byloje nagrinėjamo pareiškėjo kreditoriaus Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų 2013-12-30 teismui pateikto skundo, kuriuo buvo prašoma atstatydinti UAB „Deluxe management“ bankroto administratorių UAB „Top consult“.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Minėta, kad bankrutavusios UAB „Deluxe management“ administratoriaus UAB „TOP CONSULT“ atstatydinimo klausimo nagrinėjimas teisme buvo inicijuotas pareiškėjo – šios bendrovės kreditorius Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų, kuris 2013 m. gruodžio 30 d. pateikė teismui skundą. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 2 d. nutartimi minėtą pareiškėjo kreditoriaus Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų skundą patenkino iš dalies – atstatydino UAB „Top consult“ iš BUAB „Deluxe Management“ bankroto administratoriaus pareigų ir šios bendrovės administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimas ir apskaita“. Prašymą leisti teismo nutartį vykdyti skubiai atmetė.

23Turint omenyje tai, kad pagal pirmiau šioje nutartyje nurodytus Juridinių asmenų registro duomenis Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų 2014-05-30 buvo išregistruota iš šio registro dėl jos reorganizavimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 26 d. nutarimą Nr. 938 ,,Dėl Valstybės įmonės Alytaus pataisos namų, Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų reorganizavimo“; kad pagal CK 2.95 straipsnio 3 dalį šis juridinis asmuo – jau buvo pasibaigęs; kad pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nagrinėjamoje likviduojamos dėl bankroto UAB „Deluxe Management“ byloje kreditorius Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų nėra pakeistas jo teisių perėmėju pagal minimą Vyriausybės nutarimą – valstybės įmone ,,Mūsų namai“ (civilinė byla Nr. B2-1268-345/2014); kad pagal apelianto bankrutavusios UAB „Deluxe management“ administratoriaus UAB „TOP CONSULT“ pateikto bendrovės kreditorių 2014 m. liepos 25 d. susirinkimo protokolo duomenis yra patvirtinta šio bankroto administratoriaus darbo veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2012-01-30 iki 2013-05-31, kreditoriams pateikta 2014 m. liepos 21 d.; kad apeliacinės instancijos teismui pateiktoje taip vadinamoje 2014-09-24 taikos sutartyje valstybės įmonė ,,Mūsų namai“ yra išreiškusi valią atsisakyti nuo šioje byloje nagrinėjamo pareiškėjo kreditoriaus Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų 2013-12-30 teismui pateikto skundo, kuriuo buvo prašoma atstatydinti UAB „Deluxe management“ bankroto administratorių UAB „Top consult“, – sprendžiama, jog atsižvelgiant į bankroto bylose esantį viešąjį interesą, kai teismas gali ex officio spręsti dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, turėdamas informaciją, pagrindžiančią būtinumą imtis šios priemonės, – skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutartis naikinama, o klausimas dėl bankrutavusios UAB „Deluxe management“ administratoriaus UAB „TOP CONSULT“ atstatydinimo perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d.).

24Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutartį panaikinti, klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Deluxe management“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „TOP CONSULT“ atstatydinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, nagrinėdamas civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. Pareiškėjas kreditorius Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų... 6. Pareiškėjas nurodė, kad BUAB „Deluxe Management“ vadovas perdavė... 7. Bankroto administratorius UAB „Top consult“, nesutikdamas su šiuo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 1 d. nutartimi pareiškėjo... 10. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartimi... 11. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 15 d. nutartyje civilinėje... 12. Teismas nurodė, kad administratorius UAB „Top consult“ nepateikė... 13. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas administratorių UAB „Top... 14. Kartu teismas atmetė pareiškėjo kreditoriaus Pravieniškių valstybės... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Atsakovo bankrutavusios UAB „Deluxe management“ administratorius UAB „TOP... 17. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia teigdamas, kad pirmosios instancijos... 18. Atsiliepimą į atstatydinamo atsakovo bankrutavusios UAB „Deluxe... 19. Šis asmuo savo teisę teikti atsiliepimą nagrinėjamoje byloje grindžia... 20. Apeliantas atsakovo bankrutavusios UAB „Deluxe management“ administratorius... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 22. Minėta, kad bankrutavusios UAB „Deluxe management“ administratoriaus UAB... 23. Turint omenyje tai, kad pagal pirmiau šioje nutartyje nurodytus Juridinių... 24. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337... 25. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutartį panaikinti, klausimą...