Byla e2S-91-657/2020
Dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. spalio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-6634-445/2019, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės skolininkės uždarosios akcinės bendrovės ,,Carbonis“ atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. spalio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-6634-445/2019, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kreditorius HAVACO GEM TRADING LTD kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš skolininkės UAB ,,Carbonis“ 72 000,00 Eur skolos, 6 procentus dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininko nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas skolininką arba trečiuosius asmenis ir pinigines lėšas – viso 72 000,00 Eur sumą, uždraudžiant minėtu turtu disponuoti ir mažinti turto vertę, pabloginti turto būklę iki byla bus išnagrinėta teisme. Nurodė, kad egzistuoja reali grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, kadangi skolininkė piktybiškai nevykdo CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje numatytos pareigos viešai skelbti visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registre. Iš Juridinių asmenų registro duomenų matosi, kad skolininkė šios įstatyminės pareigos nuo 2017 m. visiškai nevykdo, tokiu būdu slėpdama savo tikrąją finansinę būklę tiek nuo valstybės, tiek nuo savo kontrahentų. Blogą skolininkės finansinę padėtį patvirtina ir tai, kad nuo 2016 m. iki 2019 m. skolininkė turėjo socialinio draudimo įmokų skolą. Nuo 2019 m. kovo 19 d., po to, kai įmonė atleido visus darbuotojus, iki 2019 m. rugpjūčio 21 d. dar egzistavo 298,33 Eur socialinio draudimo įmokų skola, o pati socialinio draudimo įmokų mėnesinė skola egzistavo visu skolininkės veiklos laikotarpiu. Skolininkė šiuo metu veiklos nevykdo, neturi darbuotojų, taigi, stabilaus srauto pajamų negeneruoja, todėl negali laiku vykdyti prisiimtų įsipareigojimų valstybei ir savo kontrahentams. Kreditoriaus žiniomis skolininkė turi eilę kreditorių, kurių dalis reikalavimų buvo tenkinti realizuojant įmonės turtą iš viešųjų varžytinių tik po to, kai kreditoriai dėl prievolių nevykdymo kreipėsi į teismus ir į antstolius. Šiuo metu taip pat yra vykdomos kelios vykdomosios bylos pagal teismų priimtus sprendimus, įskaitant ir kitų kreditorių naudai taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kurių reikalavimai iki šiol neįvykdyti. Šios aplinkybės patvirtina, kad byloje netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali tapti neįmanomu. Skolininkės atžvilgiu prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra visiškai proporcingos pareikštų reikalavimų atžvilgiu ir nepagrįstai neapribotų skolininkės teisių.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Alytaus apylinkės teismas 2019 m. spalio 8 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – kreditoriaus HAVACO GEM TRADING LTD pareikštų reikalavimų užtikrinimui areštavo skolininkei UAB „Carbonis“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, priklausančias skolininkei ir esančias pas skolininkę arba trečiuosius asmenis 72 000,00 Eur sumai, šiam turtui nesant ar jo nepakankant – pareikšto reikalavimo ribose areštuoti skolininkės pinigines lėšas, esančias kredito įstaigų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis; areštuojant skolininkei priklausantį turtą, uždraudė skolininkei nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti) ir mažinti turto vertę, pabloginti turto būklę; areštuojant skolininkei priklausančias pinigines lėšas, uždraudė skolininkei disponuoti jai priklausančiomis piniginėmis lėšomis, leidžiant skolininkei iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su kreditore, mokėti darbo užmokestį įmonės darbuotojams, mokėti socialinio draudimo įmokas bei kitus mokesčius valstybei.

124.

13Teismas nurodė, kad kreditorės reikalavimas yra turtinio pobūdžio, reikalaujama priteisti 72 000,00 Eur skolos suma yra didelė, todėl yra pakankamas pagrindas manyti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, skolininkė gali elgtis nesąžiningai, paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Aplinkybės ir kreditorės argumentai dėl skolininkės vengimo atsiskaityti bei reikalavimo suma sudaro prielaidas dėl galimai palankaus kreditorei sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba galimo neįvykdymo.

145.

15Kreditorės pateiktais duomenimis bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad teismuose yra užvesta bylų, kuriose skolininkei UAB „Carbonis“ reiškiami reikalavimai dėl skolos priteisimo. Be kreditoriaus pareikšto reikalavimo, skolininkės atžvilgiu 2018-2019 metais išnagrinėta 12 civilinių bylų dėl skolos priteisimo, skolininkės UAB „Carbonis“ turtui taikytas areštas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas. Kreditoriaus reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytinos CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose numatytos laikinosios apsaugos priemonės – skolininko turto areštas pareikštų reikalavimų ribose.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

176.

18Atskirajame skunde skolininkė UAB „Carbonis“ prašė Alytaus apylinkės teismo 2019 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti ir ieškovės prašymą dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20Teismas nepagrįstai tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nevertino pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo preliminaraus pagrįstumo. Ieškovė neturi reikalavimo teisės į UAB „Carbonis“. Reikalavimo teisė atsirastų ieškovei visiškai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, t. y. pagal šalių sutartį visiškai sukomplektavus ir paleidus įrangą bei ją perdavus naudotis atsakovei. Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. spalio 8 d. išduoto teismo įsakymo. Vien ieškinio suma nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

216.2.

22Ieškovės nurodoma aplinkybė, kad atsakovės valdymo organai, siekdami apsunkinti kreditorių reikalavimų išieškojimą, neviešina tikrosios finansinės padėties ir tokiu būdu pasireiškia nesąžiningumas, nėra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui bei neatitinka tikrovės. Ieškovė iš esmės nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovė, siekdama išvengti galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo, ketintų savo turimą turtą slėpti, suvaržyti ar kitaip vengti vykdyti teismo sprendimą, ar apsunkinti išieškojimą iš atsakovei priklausančio turto.

237.

24Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus – duomenis apie UAB „Carbonis“ akcininkus, vizitinės kortelės kopiją.

258.

26Kreditorius HAVACO GEM TRADING LTD atsiliepime į skolininkės atskirąjį skundą prašė atskirojo skundo netenkinti, Alytaus apylinkės teismo 2019 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

279.

28Nurodė, kad įvertinus kreditorės pateiktą pareiškimą negalima konstatuoti, kad jos reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, todėl teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė visiškai pagrįstai. UAB „Carbonis“ 72 000,00 Eur suma yra didelė, todėl teismas pagrįstai reikalavimo sumą įvertino, kaip grėsmę teismo sprendimo įvykdymui ir pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Ieškinio sumos ir skolininko turtinės padėties santykio vertinimas, sprendžiant, ar yra pagrindas konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi būti atliekamas, atsižvelgiant į realią skolininko turtinę padėtį procesinio sprendimo priėmimo metu. Skolininkė su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių prezumpciją, kad pareikštų reikalavimų suma jai, kaip juridiniam asmeniui, yra didelė. Nesant informacijos apie skolininko gerą finansinę padėtį ir galimybes kreditorei palankaus sprendimo atveju sumokėti 72 000,00 Eur sumą, nėra pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių naikinimui. Skolininkas nepateikė nei vieno įrodymo, kad pardavėjui būtų reiškęs pretenzijas dėl parduoto daikto, todėl šie skolininkės argumentai yra visiškai nepagrįsti. Skolininkė neįrodė, jog nėra jokios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra pagrįstas ir tikslingas.

2910.

30Kreditorius su atsiliepimu į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui pateikė elektroninį laišką ir jo vertimą.

31Teismas

konstatuoja:

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3311.

34Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

3512.

36Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria skolininkės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

37Dėl naujų įrodymų priėmimo

3813.

39Pagal CPK 314 straipsnio nuostatas apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Aiškindamas CPK 314 straipsnio normą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-690/2016).

4014.

41Apeliantė rašytinių įrodymų pirmosios instancijos teismui nagrinėjamu atveju pateikti neturėjo galimybės, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas buvo sprendžiamas skolininkei apie jo nagrinėjimą nepranešus. Įvertinus, kad su atskiruoju skundu apeliantės pateikta vizitinės kortelės kopija jokių su nagrinėjamu klausimu susijusių aplinkybių nepatvirtina, šį apeliacinės instancijos teismui pateiktą rašytinį įrodymą atsisakytina priimti (CPK 180 str., 314 str.). Apeliantės pateikti duomenys apie UAB „Carbonis“ akcininkus, sprendžiamam klausimui tiesiogiai nėra aktualūs, tačiau patvirtina faktines aplinkybes apie skolininkės dalyvius, o kreditoriaus su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktas elektroninis laiškas su vertimu pateikti įrodinėjant skolininkės nesąžiningumą, šalys turėjo galimybę su viena kitos pateiktais įrodymais susipažinti, todėl rašytiniai įrodymai prijungtini prie bylos medžiagos.

42Dėl atskirojo skundo esmės

4315.

44Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4516.

46Šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės skundžiama 2019 m. spalio 8 d. nutartimi buvo taikytos kreditoriaus pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo reikalavimams užtikrinti. Pirmosios instancijos teismas kreditoriaus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino, pripažinęs, kad egzistuoja grėsmė kreditorei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo.

4717.

48Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nebuvo vertinamas kreditorės reikalavimų preliminarus pagrįstumas.

4918.

50Pažymėtina, kad pagal CPK 433 straipsnio 3 dalies nuostatas prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo įrodymai neteikiami, teismas, spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo (CPK 435 str. 3 d.). Tačiau pažymėtina ir tai, kad teismo įsakymo institutas nenumato laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumų, todėl klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo spręstinas vadovaujantis bendrosiomis laikinųjų apsaugos priemonių instituto normomis (CPK 432 str.).

5119.

52Kadangi pareiškimo dėl teismo įsakymo forma ir turinys atitiko įstatymo reikalavimus, nėra duomenų, kad kreditorius savo interesus gintų aiškiai netinkamu būdu, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad kreditoriaus reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti. Tai, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tiesiogiai nepasisakė dėl pareiškimo preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių kontekste, nereiškia, kad ši laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga nebuvo vertinama. Vertindamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą kitos būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės sprendimo įvykdymui aspektu, pirmosios instancijos teismas iš esmės pripažino reikalavimų preliminaraus pagrįstumo egzistavimą. Be to, Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad skolininkei pareiškus prieštaravimus dėl jos atžvilgiu priimto teismo įsakymo kreditorė teismui pateikė ieškinį atsakovei UAB „Carbonis“ dėl skolos priteisimo, taigi, ieškovės reikalavimo teisės į skolininkę pagrįstumas bus nustatytas bylą nagrinėjant iš esmės.

5320.

54Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti ir su atskirojo skundo argumentais, jog

55nagrinėjamu atveju nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui.

5621.

57CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi atsižvelgti į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, faktines bylos aplinkybes, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros.

5822.

59Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje formuojama teisės aiškinimo taisyklė, jog didelės ieškinio sumos prezumpcija nėra absoliuti ir kiekvienu atveju teismas privalo vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, be kita ko atsižvelgti ir į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams ir pan., yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1648-196/2016; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016; kt.). Kartu pažymima ir tai, kad tuo atveju, jeigu vis dėlto šia prezumpcija teismo nutartyje yra remiamasi, jos paneigimo našta, atsižvelgiant į ekonomiškumą įrodinėjimo procese, perkeliama atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-217-178/2017; 2017 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-130-943/2017; kt.), t. y. būtent skolininkė, siekdama, kad jos turtui nebūtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, turi teikti įrodymus, pagrindžiančius jos gerą finansinę padėtį ar kitaip paneigiančius antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistavimą.

6023.

61Nagrinėjamu atveju, skolininkė UAB „Carbonis“ apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo išvadas, kad kreditoriaus jos atžvilgiu pareikšto 72 000,00 Eur reikalavimų suma yra jai yra didelė, todėl įvertinus reikalavimų pobūdį ir reikalaujamos priteisti sumos skolininkei dydį yra pakankamas pagrindas spręsti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, kiltų grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, skolininkė gali elgtis nesąžiningai, paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Iš kreditoriaus pateiktos Antstolių rūmų 2019 m. spalio 2 d. pažymos, Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad skolininkės įsiskolinimai kreditoriams buvo dengiami priverstinai parduodant jos turtą iš varžytynių, iš ko spręstina apie galimą skolininkės vengimą vykdyti teismo sprendimą. Kreditoriaus pateiktame vieno iš UAB „Carbonis“ akcininkų – V. G. (V. G.) 2018 m. spalio 15 d. elektroniniame laiške nurodytos aplinkybės rodo, jog UAB „Carbonis“ valdymo organai finansinių duomenų neteikia ir įmonės akcininkui, ne tik VĮ Registrų centrui. Šios aplinkybės duoda pagrindą spręsti, jog skolininkė galimai slepia tikrąją jos turtinę padėtį, ir sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, skolininkė gali slėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Aplinkybė, jog skolininkės atžvilgiu vykdomi išieškojimai kitų kreditorių naudai, neabejotinai padidina teismo sprendimo galimo neįvykdymo riziką. Pažymėtina, kad skolininkė, siekdama išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jos atžvilgiu, turi galimybę paneigti grėsmės sprendimo įvykdymui egzistavimą – sumokėti kreditorės reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba pateikti laidavimą. Be to, atsakovas gali įkeisti turimą turtą ieškovo naudai (CPK 148 str. 2 d.).

6224.

63Apelianto rašytiniuose paaiškinimuose, gautuose teisme 2020 m. sausio 8 d. pateikti argumentai, kad Alytaus apylinkės teismas neturi teisės spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo, neturi pagrindo, nes klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo sprendžiamas, teismui sprendžiant klausimą dėl teismo įsakymo priėmimo, t. y. bylą nagrinėjant pagal kompetenciją apylinkės teisme (CPK 431 str. 6 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkami taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

64Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

65Alytaus apylinkės teismas 2019 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

66Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės skolininkės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kreditorius HAVACO GEM TRADING LTD kreipėsi į teismą prašydamas priteisti... 7. 2.... 8. Reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Alytaus apylinkės teismas 2019 m. spalio 8 d. nutartimi taikė laikinąsias... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad kreditorės reikalavimas yra turtinio pobūdžio,... 14. 5.... 15. Kreditorės pateiktais duomenimis bei Lietuvos teismų informacinės sistemos... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. 6.... 18. Atskirajame skunde skolininkė UAB „Carbonis“ prašė Alytaus apylinkės... 19. 6.1.... 20. Teismas nepagrįstai tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 21. 6.2.... 22. Ieškovės nurodoma aplinkybė, kad atsakovės valdymo organai, siekdami... 23. 7.... 24. Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus –... 25. 8.... 26. Kreditorius HAVACO GEM TRADING LTD atsiliepime į skolininkės atskirąjį... 27. 9.... 28. Nurodė, kad įvertinus kreditorės pateiktą pareiškimą negalima... 29. 10.... 30. Kreditorius su atsiliepimu į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos... 31. Teismas... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. 11.... 34. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 35. 12.... 36. Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 37. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 38. 13.... 39. Pagal CPK 314 straipsnio nuostatas apeliacinės instancijos teismas atsisako... 40. 14.... 41. Apeliantė rašytinių įrodymų pirmosios instancijos teismui nagrinėjamu... 42. Dėl atskirojo skundo esmės... 43. 15.... 44. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 45. 16.... 46. Šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės skundžiama 2019 m. spalio 8 d.... 47. 17.... 48. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės... 49. 18.... 50. Pažymėtina, kad pagal CPK 433 straipsnio 3 dalies nuostatas prie pareiškimo... 51. 19.... 52. Kadangi pareiškimo dėl teismo įsakymo forma ir turinys atitiko įstatymo... 53. 20.... 54. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti ir su atskirojo skundo... 55. nagrinėjamu atveju nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui.... 56. 21.... 57. CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais... 58. 22.... 59. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje formuojama teisės aiškinimo taisyklė,... 60. 23.... 61. Nagrinėjamu atveju, skolininkė UAB „Carbonis“ apeliacinės instancijos... 62. 24.... 63. Apelianto rašytiniuose paaiškinimuose, gautuose teisme 2020 m. sausio 8 d.... 64. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 65. Alytaus apylinkės teismas 2019 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.... 66. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....