Byla e2-2280-603/2019
Dėl vienašališko įskaitymo pripažinimo neteisėtu, skolos, delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė, sekretoriaujant Margaritai Armalienei, dalyvaujant ieškovo atstovei I. P., atsakovo atstovei O. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tetas“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl vienašališko įskaitymo pripažinimo neteisėtu, skolos, delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovas uždaroji akcinės bendrovė (toliau – UAB) „Tetas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui akcinei bendrovei (toliau - AB) „Energijos skirstymo operatorius“, kuriuo prašo: 1) pripažinti atsakovo vienašališką įskaitymą, pagal 2017 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitą-faktūrą TEP Nr. 311879 sumai 80 392,51 Eur, negaliojančiu ir priteisti 80 392,51 Eur skolą; 2) pripažinti atsakovo vienašališką įskaitymą, pagal 2017 m. rugsėjo 18 d. PVM sąskaitą-faktūrą TEA Nr. 409367 sumai 13 576,69 Eur, negaliojančiu ir priteisti 13 576,69 Eur skolą; 3) priteisti ieškovui 7 314,58 Eur delspinigių pagal 2017 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitą-faktūra serija TEP Nr. 311879; 4) priteisti iš atsakovo ieškovui 1 235,48 Eur delspinigių pagal 2017 m. rugsėjo 18 d. PVM sąskaitą-faktūra serija TEA Nr. 409367; 5) priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 8 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo dienos pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 punktą; 6) priteisti ieškovo naudai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas; 7) priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnį (2017 m. liepos 1 d. Nr. IX-1873 redakcija).

62.

7Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2016 m. gegužės 10 d. sudarė rangos sutartį (toliau - Sutartis). Pagal šią Sutartį ieškovas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iki 2017 m. kovo 20 d. įsipareigojo atlikti šiuos darbus (toliau - Darbai): I etapas: Darbo projektas, statybiniai darbai ir 35 kV skirstyklos įrenginių sumontavimas; II etapas: T-2, personalo instruktavimo paslauga ir antrosios 10 kV šynų sekcijos prijungimas prie veikiančio elektros tinklo; III etapas: T-1 ir pirmosios 10 kV šyvų sekcijos prijungimas prie veikiančio elektros tinklo; IV etapas: aplinkos sutvarkymas, likusių 10 kV kabelių perjungimas į naujųjų skirstyklų.

83.

9Ieškovas informavo atsakovą, jog dėl atsakovo vėluojamų atlikti atjungimų, nusitęsė darbų atlikimas, todėl Sutartyje numatytas Darbų atlikimo terminas pratęstas iki 2017 m. balandžio 15 d. Ieškovas Darbus atliko praleidęs numatytą galutinį Darbų atlikimo terminą. Atlikti darbai perduoti atskirais atliktų darbų aktais. Atliktų darbų aktų pagrindu išrašytos ir įteiktos apmokėjimui 8 PVM sąskaitos-faktūros. Atlikti Darbai perduoti šiais aktais: 1) 2016 m. lapkričio mėn. atliktų darbų akto pagrindu išrašytos dvi PVM sąskaitos faktūros: a) 2017 m. sausio 26 d. PVM sąskaita-faktūra serija TEP Nr. 310404, suma be PVM 47 261,10 Eur (sąskaitą atsakovas apmokėjo); b) 2017 m. sausio 26 d. PVM sąskaita-faktūra serija TEP Nr. 310405, suma be PVM 267 400,39 Eur (sąskaitą atsakovas apmokėjo); 2) 2017 m. vasario mėn. atliktų darbų akto pagrindu išrašytos dvi PVM sąskaitos-faktūros: a) 2017 m. vasario 28 d. PVM sąskaita-faktūra serija TEP Nr. 310613, suma be PVM 725 170 Eur (sąskaitą atsakovas apmokėjo); b) 2017 m. vasario 28 d. PVM sąskaita faktūra serija TEP Nr. 310614, suma be PVM 64 814,80 Eur (sąskaitą atsakovas apmokėjo); 3) 2017 m. birželio mėn. atliktų darbų akto pagrindu išrašytos dvi sąskaitos-faktūros: a) 2017 m. birželio 30 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra serija TEP Nr. 311344, suma be PVM 277 700,12 Eur (sąskaitą atsakovas apmokėjo); b) 2017 m. birželio 30 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra serija TEP Nr. 311345, suma be PVM 60 953,70 Eur (sąskaitą atsakovas apmokėjo); 4) 2017 m. rugpjūčio mėn. atliktų darbų akto pagrindu išrašytos dvi PVM sąskaitos-faktūros: a) 2017 m. rugsėjo 29 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra serija TEP Nr. 311879, suma be PVM 90 977,86 Eur (sąskaitos atsakovas neapmokėjo); b) 2017 m. rugsėjo 29 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra serija TEP Nr. 311891, suma be PVM 27 507,40 Eur (sąskaitą atsakovas apmokėjo).

104.

11Atsakovas už vėlavimo atlikti darbus periodą nuo 2017 m. balandžio 16 d. iki 2017 m. rugpjūčio 24 d., t. y. už 130 kalendorinių dienų, apskaičiavo ieškovui 123 659,90 Eur netesybų. Apie ketinamą taikyti netesybas ir jų skaičiavimo būdą, atsakovas ieškovą informavo 2017 m. rugpjūčio 28 d. pranešimu Nr. 40410-1541. Apie reikalavimą dėl įskaitymo informavo 2017 m. spalio 2 d. pranešimu Nr. DEL-17-0746.

125.

13Su atsakovo priskaičiuota delspinigių suma ieškovas nesutinka, nes: 1) atsakovo parinktas delspinigių skaičiavimo būdas yra siekis pasipelnyti kontrahento sąskaita; 2) priskaičiuotos netesybos yra aiškiai per didelės; 3) atsakovas nepagrindė patirtų nuostolių, sprendžiant netesybų mažinimo klausimą, būtina atsižvelgti į tai, kad taikytos netesybos yra aiškiai per didelės, o prievolė pagal Sutartį buvo iš dalies įvykdyta. Bendra Sutarties be PVM kaina yra 1 902 463,35 Eur. Ją sudaro: 1) darbų kaina – 456 783,76 Eur; 2) įrangos kaina – 1 100 000 Eur; 3) paslaugos kaina - 500 Eur; 4) pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 330 179,59 Eur.

146.

15Atsakovo ieškovui pritaikytos 123 659,90 Eur netesybos sudaro net 27 proc. Darbų kainos pagal Sutartį. Dėl pritaikytų ieškovo atžvilgiu netesybų ir neteisėtai atlikto vienašališko įskaitymo, atsakovas 27 proc. susimažino Darbų, atliekamų pagal sutartį, kainą ir tokiu būdu 27 proc. Darbų pagal Sutartį gaudamas nemokamai. Tokios netesybos yra neprotingai didelės ir sudaro pagrindą atsakovui nepagrįstai praturtėti ieškovo sąskaita. Didžiąją dalį (70 proc.) Sutarties kainos be PVM (1 572 283,76 Eur) sudaro Įrangos kaina, todėl, ieškovo nuomone, delspinigių skaičiavimas ir nuo įrangos kainos yra atsakovo piktnaudžiavimas savo teisėmis, nes delspinigių skaičiavimo priežastis yra vėluojantys Darbai. Be kita ko, didžiąją dalį Darbų (70 proc.), kurių vertė 1 104 646,29 Eur be PVM, ieškovas atliko iki 2017 m. balandžio 15 d. numatyto darbų atlikimo termino.

167.

17Atsakovas Sutartyje yra numatęs sau atsakomybę dėl apmokėjimų vėlavimo - atsakomybė yra numatyta tik nuo neapmokėtų sąskaitų. Tačiau, proporcinga atsakomybė nėra nustatyta ieškovui, t. y. Sutarties šaliai, kuri realiai sudarė Sutartį prisijungimo būdu, realiai neturėdama galimybės įtakoti Sutarties turinio, - Sutarties 6.5 punktu numatant, jog, esant darbų atlikimo vėlavimui, delspinigiai yra mokami nuo visos Sutarties sumos, o ne nuo Darbų kainos ar vėluojamų atlikti (neatliktų) Darbų kainos, kaip kad numatyta atsakovui.

188.

19Taikytų delspinigių ir darbų kainos santykis suponuoja vienareikšmę išvadą, kad ieškovo atžvilgiu taikyti delspinigiai yra akivaizdžiai per dideli, neproporcingi, jų skaičiavimas nuo bendros Sutarties kainos, t. y. ir nuo įrenginių kainos, prieštarauja šalių lygiateisiškumo, prisiimamų įsipareigojimų pusiausvyros, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai. Atsakovo delspinigių skaičiavimas nuo neprotingai didelės sumos taip pat leidžia daryti išvadą, jog atsakovo priskaičiuotų netesybų (123 659,90 Eur) įskaitymas yra nepagrįstas kontrahento praturtėjimas kitos šalies sąskaita, todėl priskaičiuotos netesybos yra mažintinos.

209.

21Skaičiuojant 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Darbų kainos (456 783,76 Eur) delspinigiai už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 16 d. iki 2017 m. rugpjūčio 24 d., t. y. už 130 kalendorinių dienų, sudarytų 29 690,70 Eur. Taigi protingo dydžio delspinigiai, juos skaičiuojant nuo Darbų kainos, apskaičiuoti už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 16 d. iki 2017 m. rugpjūčio 24 d., t. y. už 130 kalendorinių dienų, būtų 29 690,70 Eur.

2210.

23Tuo atveju, jei teismas nuspręstų, jog delspinigių skaičiavimas nuo visos Sutarties sumos yra priimtinas, ieškovas prašo spręsti dėl pritaikytų netesybų dydžio sumažinimo klausimo - delspinigių procentinės išraiškos sumažinimo, atsižvelgiant į tai, kad taikytos netesybos yra aiškiai per didelės, o prievolė pagal Sutartį buvo iš dalies įvykdyta.

2411.

25Ieškovas nurodo, jog atsakovas nuostolius pagrindžiančių dokumentų ieškovui nepateikė, nuostolių nesukonkretino. Tai suponuoja išvadą, jog Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino praleidimas objektyviai nesukėlė atsakovui nuostolių. Atsakovas priskaičiuodamas neprotingai dideles netesybas (123 659,90 Eur) nepateikė įrodymų, kurie leistų ieškovui manyti, kad netesybų suma yra pagrįsta ir protingo dydžio. Taigi, ieškovui negavus įrodymų dėl patirtų nuostolių iš atsakovo, galima teigti, kad priskaičiuoti delspinigiai yra mažintini, nes nėra pagrįstas nuostolių dydis.

2612.

27123 659,90 Eur apskaičiuotų netesybų sumai atsakovas pritaikė įskaitymą ir 123 659,90 Eur suma sumažino ieškovui už atliktus darbus mokėtinas sumas pagal dvi ieškovo atsakovui išrašytas PVM sąskaitas-faktūras pagal dvi skirtingas Rangos sutartis: 1) 2017 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaita faktūra serija TEP Nr. 311879, neapmokėta visa sąskaitos suma – 110 083,21 Eur su PVM (90 977,86 Eur be PVM); 2) 2017 m. rugsėjo 18 d. PVM sąskaita faktūra serija TEA Nr. 409367, neapmokėta dalis sąskaitos sumos – 13 576,69 Eur. Atsakovas priėmė darbus, už kuriuos išrašyta ši sąskaita, nereikšdamas pretenzijų. Atsakovas negalėjo atlikti įskaitymo kadangi atsakovas neturėjo pačio priešpriešinio vienarūšio reikalavimo, kuris galiotų ir būtų vykdytinas. Atsakovas be teisinio pagrindo, šiai dienai yra nesumokėjęs 93 969,20 Eur už atliktus darbus.

2813.

29Sutarties, pagal kurią atsakovas neteisėtai atliko įskaitymą 80 392,27 Eur sumai, 8.7 punktas numato, kad Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus Darbus per atsiskaitymo laikotarpį, Rangovui pareikalavus, moka 0,05 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties 8.1 punktas numato: atsiskaitymo laikotarpis - 60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Atsakovo ieškovui nesumokėtų delspinigių suma sudaro 8 550,06 Eur.

3014.

31Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad aplinkybės, nulėmusios Darbų atlikimo termino vėlavimą, priklausė išimtinai nuo ieškovo. Darbų atlikimo grafikas parengtas pačio ieškovo. Ieškovas įsipareigojo Darbus vykdyti pagal šį jo parengtą ir su atsakovu suderintą Darbų atlikimo grafiką. Darbų etapai aprašyti pirkimo dokumentuose ir techniniame projekte, todėl ieškovui, vadovaujantis savo tiekiamų įrenginių bei medžiagų tiekimo terminais, grafike reikėjo detalizuoti Darbų atlikimo etapus, ką jis pats ir padarė. Tačiau pasirašęs Sutartį ir suderinęs grafiką, ieškovas, apsilankymo atsakovo buveinėje metu, nurodė, jog Sutartyje nustatytu terminu negalės užbaigti Darbų, nes galios transformatoriaus T-2 tiekimo terminas pailgėja, ir vietoj planuoto 2016 m. spalio 10 d. teikimas nusikelia į 2017 m. vasario 10 d. Atitinkamai ieškovas pakoregavo Darbų grafiką, pagal kurį Sutarties pabaiga nusikelia į 2017 m. gegužės 16 d. Be to, Sutarties vykdymo laikotarpiu ieškovui prireikė keisti subrangovus, kadangi pastarieji dėl pajėgumų stokos atsisakė dirbti šiame projekte, kas dar kartą patvirtina, jog ieškovas, planuodamas darbus pasiūlymo pateikimo metu nepakankamai rūpestingai įvertino visus aspektus, kurie gali kilti vykdant viešojo pirkimo būdu sudarytą Sutartį. Ši aplinkybė turėjo įtakos pailgėjusiems Darbų atlikimo terminams. Darbų atlikimo grafikas keitėsi dar kartą. Dėl Darbų atlikimo terminų pažeidimo kaltas pats ieškovas, kuriam ir kyla Sutarties pažeidimo teisinės pasekmės, o būtent, laisva valia pasirašytoje Sutartyje nustatytų netesybų mokėjimas.

3215.

33Ieškovas iš esmės prašo netaikyti galiojančios Sutarties nuostatos dėl netesybų ir pakeisti viešojo pirkimo būdu sudarytos Sutarties sąlygas. Būtina pabrėžti, kad tiek pirkimo sąlygos, tiek Sutarties projektas, kuriuose buvo numatyti Darbų atlikimo terminai bei sankcijos už Sutarties pažeidimą, buvo vieši dokumentai, ir ieškovas turėjo pakankamai laiko tinkamai susipažinti su juose nustatytomis sąlygomis, įsivertinti ir apskaičiuoti savo technines galimybes, įvertinti Darbų atlikimo terminus, Ieškovo samdomų subrangovų pajėgumus, galios transformatoriaus T-2 pristatymo terminus ir pan. Darbų atlikimo terminai buvo iš anksto žinomi ieškovui, tačiau ieškovas pasirinko veikti savo rizika, įsipareigojo atlikti Darbus sutartais terminais, todėl, būdamas verslo subjektas, turėtų prisiimti visą atsakomybę už Darbų atlikimo vėlavimą. Ieškovas Sutarties sąlygų neginčijo, dėl jų nesikonsultavo. Atsakovas kategoriškai nesutinka su ieškovo pasiūlytų delspinigių skaičiavimo metodu.

3416.

35Teigia, jog ieškovas nurodė, jog sutinka su pirkėjo supaprastintų pirkimų taisyklėse ir pirkimo sąlygose nustatytomis tolesnėmis pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis), taip pat patvirtino, kad atidžiai perskaitė visus pirkimo sąlygų, taip pat ir techninės specifikacijos, reikalavimus, ir jo pasiūlymas juos visiškai atitinka, jis įsipareigoja jų laikytis vykdydamas Sutartį. Ieškovas, prieš teikdamas pasiūlymą, susipažino ir sutiko su Sutartyje numatyta netesybų taikymo tvarka, pirkimo sąlygomis, techninėmis specifikacijomis, klausimų dėl jų neteikė, nesikonsultavo, todėl pripažįstama, jog buvo susipažinęs tiek su Darbų apimtimis, tiek su Sutartyje numatyta atsakomybe už sąlygų pažeidimą, todėl prisiėmė visą riziką dėl Darbų atlikimo savalaikiškumo ir vėlavimo teisiniais padariniais.

3617.

37Atsakovas, paneigdamas ieškovo nurodytus argumentus dėl neteisėto vienašališko delspinigių įskaitymo, pabrėžia, kad visi atsakovo mokėtinų sumų įskaitymai buvo atlikti teisėtai. Sutarties 6.15 punkte numatyta sąlyga, pagal kurią apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet tokių rangovui atliekamų mokėjimų. Tai reiškia, kad atsakovas galėjo ne tik daryti išskaitas iš pagal Sutartį mokėtinų sumų, bet ir daryti jas iš bet kokių ieškovui mokėtinų sumų (t. y. pagal bet kokią ieškovo išrašytą sąskaitą, tame tarpe ir iš pagal kitas šalių sutartis išrašytus mokėjimo dokumentus). Ši sąlyga buvo nustatyta Sutartyje sąmoningai, įvertinus galimas rizikas dėl rangos darbų vykdymo pažeidimų, su šia sąlyga rangovas sutiko, todėl neturi pagrindo reikalauti Sutarties pagrindu įskaitytų sumų.

3818.

39Atsakovas taip pat nesutinka su ieškinio argumentu, jog atsakovas neva yra skolingas ieškovui 93 969,10 Eur už atliktus Darbus ir su ieškovo prašymu taikyti netesybas už laiku neapmokėtus Darbus, iš viso 8 550,06 Eur. Atsakovas nėra ir negali būti laikomas skolingu, kadangi visus atsiskaitymus atliko vadovaujantis Sutarties nuostatomis. Tuo tarpu ieškovas prašo teismo vadovautis savo sukurtomis taisyklėmis ir netesybų taikymo metodikomis, kurios akivaizdžiai prieštarauja Sutarties sąlygoms, tikriesiems šalių ketinimams, teisingumo, sąžiningumo bei viešųjų pirkimų principams. Be to, ieškovas akivaizdžiai praleido Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą dėl netesybų išieškojimo, kadangi atitinkamų sumų įskaitymai buvo atlikti pagal 2017 m. rugsėjo 29 d. bei 2017 m. rugsėjo 18 d. sąskaitas-faktūras, t. y. prieš metus.

4019.

41Atsiliepime atsakovas prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Reikalavimui dėl delspinigių nuo laiku neapmokėtos sąskaitos priteisimui taikyti CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytą 6 mėnesių ieškinio senatį ir tuo pagrindu šį reikalavimą atmesti.

4220.

43Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad netesybų sąlygos ieškovui primestos vienašališkai, ieškovas buvo priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento (atsakovas rinkoje konkurentų neturi) siūlomas sutarties sąlygas arba būtų turėjęs Sutarties atsisakyti, taip prarandant savo vieną iš pagrindinių veiklos pajamų šaltinių. Teigia, kad atsakovas iš esmės niekada nesutinka koreguoti savo standartinių sutarčių sąlygų. Nurodo, jog Sutarties 15.4. punkto sąlyga prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms - CK 6.258 straipsnio 3 daliai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 daliai, o taip pat civilinės atsakomybės prigimčiai ir tikslams, sudaro sąlygas teisinėmis priemonėmis - pasinaudojant sutartimi atsakovui nepagrįstai praturtėti ieškovo sąskaita. Teigia, kad atsakovas atsiliepime nenurodė padarinių, kuriuos būtų sukėlęs ieškovo praleistas galutinis darbų atlikimo ir Įrangos sumontavimo terminas. Nesant neigiamų padarinių, maksimalių netesybų pritaikymas ieškovo atžvilgiu prieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, toks maksimalių delspinigių pritaikymas negali būti laikomas proporcinga priemone. Kad ieškovui pritaikyti delspinigiai yra neproporcingi, neprotingai dideli ir iš esmės neteisingi suponuoja tai, kad pačiam atsakovui už Sutarties pažeidimą - apmokėjimo už atliktus darbus termino praleidimą, yra numatyti 0,05 proc. tarifu išreikšti delspinigiai, skaičiuojami ne nuo Darbų kainos, o tik nuo neapmokėtinos sumos, kai tuo tarpu ieškovui už galutinio darbų atlikimo ir įrangos sumontavimo termino pažeidimą yra numatyti 0,05 proc. tarifu išreikšti delspinigiai, skaičiuojami nuo visos Sutarties kainos, o ne nuo neatliktų darbų kainos. Už sutarties pažeidimą iš atsakovo pusės - nepagrįstai atliktą įskaitymą 0,05 proc. tarifu išreikšti delspinigiai sudaro 46,97 Eur už dieną. Tuo tarpu už sutarties pažeidimą iš ieškovo pusės 0,05 proc. tarifu išreikšti delspinigiai sudaro 951,23 Eur už dieną. Ieškovas dublike prašo 2016 m. gegužės 10 d. UAB „Tetas“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarytos Sutarties Nr. 40410/560819 15.4 punktą ex oficio pripažinti niekiniu, ieškovo UAB „Tetas“ ieškinį patenkinti, atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepimo argumentus atmesti kaip nepagrįstus.

4421.

45Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad ieškovas laikytinas lygiaverčiu civilinių santykių partneriu, dalyvaujančiu viešuosiuose pirkimuose savo pasiūlytomis sąlygomis, turinčiu realias galimybes derėtis, todėl jam taikytina sutartinė atsakomybė, su kuria jis sutiko pasirašydamas Sutartį, jos neginčijo, ir net nesikonsultavo dėl jos taikymo. Pažymi, kad ieškovas ne tik pagal ginčo sutartį vėluoja atlikti darbus laiku, bet ir pagal kitas su atsakovu pasirašytas sutartis, o tai tik patvirtina, kad dėl Darbų atlikimo vėlavimo kaltas tik pats Ieškovas, kuris neatsakingai vertina savo galimybes vykdyti tokios didelės apimties darbus skirtinguose objektuose vienu metu, galimai neturint tam reikiamų pajėgumų. Taip pat pažymėjo, kad dubliko argumentas, jog atsakovas neva nesąžiningai nustatė Sutartyje, kad užsakovo atžvilgiu netesybos skaičiuojamos tik nuo laiku nesumokėtos sumos, tuo tarpu atsakovas sumoka netesybas ne nuo vėluojamų atlikti Darbų vertės, o nuo visos Sutarties kainos. Pažymėtina, kad ši nuostata negali būti laikoma nesąžininga, kadangi atsakovas pagal Sutartį sumoka ieškovui už faktiškai atliktus ir priimtus darbus. Sutarties sąlygos yra palankios būtent ieškovui, kadangi jis gauna apmokėjimus už tarpinius darbus, nors visa Sutartis nėra įvykdyta. Taigi ieškovo padėtis yra palankesnė, nes net ir tuo atveju jeigu Sutartis nėra įvykdoma, atsakovas jau būna apmokėjęs už dalį darbų. Be to, vertinant ilgalaikę praktiką, atsakovas, priešingai nei ieškovas, nevėluoja vykdyti savo įsipareigojimų, su rangovais atsiskaito laiku, tuo tarpu ieškovas vėluoja vykdyti Darbus ne tik pagal ginčo Sutartį. Triplike atsakovas prašo UAB „Tetas“ ieškinį dėl vienašališko įskaitymo pripažinimo neteisėtu, skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo atsakovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ atmesti kaip nepagrįstą.

46II.

47Teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados Ieškinys atmestinas.

4822.

49Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2016 m. gegužės 10 d. šalys viešojo pirkimo būdu sudarė Rangos darbų sutartį Nr. 40200/560819. Sutarties objektas – 110/35/10 kV Kretingos transformatorių pastotės, J. J. g. 64, Kluonalių k., Kretingos r., rekonstravimo darbai, įrangos pateikimas, darbo projekto parengimas, personalo instruktavimo paslauga. Pagal šią Sutartį ieškovas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iki 2017 m. kovo 20 d. įsipareigojo atlikti šiuos darbus: I etapas: Darbo projektas, statybiniai darbai ir 35 kV skirstyklos įrenginių sumontavimas; II etapas: T-2, personalo instruktavimo paslauga ir antrosios 10 kV šynų sekcijos prijungimas prie veikiančio elektros tinklo; III etapas: T-1 ir pirmosios 10 kV šyvų sekcijos prijungimas prie veikiančio elektros tinklo; IV etapas: aplinkos sutvarkymas, likusių 10 kV kabelių perjungimas į naująją skirstyklą. Ieškovas darbus turėjo atlikti 2017 m. kovo 20 d., tačiau darbai baigti 2017 m. rugpjūčio 24 d. Ieškovas 2016 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. 80250-862 kreipėsi į atsakovą su prašymu leisti pakeisti subrangovą UAB „Aedilis“ į UAB „Axis Power“, kadangi pirmasis neturi pakankamai pajėgumų. Atsakovas leido pakeisti subrangovą. Ieškovas 2016 m. spalio 28 d. raštu Nr. 80250-1061 kreipėsi į atsakovą su prašymu leisti pakeisti subrangovą UAB „Indastrus“ į UAB „Exto“, kadangi pirmasis neturi pakankamai pajėgumų. Atsakovas leido pakeisti subrangovą. Atsakovas 2017 m. kovo 13 d. raštu Nr. 40400-477 kreipėsi į ieškovą, ragindamas užbaigti Darbus, taip pat paprašė nurodyti tikslias datas ir priežastis, dėl kurių ieškovas negalės užbaigti sutartinių įsipareigojimų. 2017 m. kovo 24 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą raštu Nr. 80200-419, prašydamas pratęsti Sutarties įvykdymo terminus iki 2017 m. balandžio 15 d., kadangi ieškovas faktiškai galėjo pradėti atlikti Darbus tik 2016 m. rugsėjo 20 d. dėl T-1 galios transformatoriaus įjungimo vėlavimo. Atsakovas sutiko, kad delspinigiai už Sutarties terminų pažeidimą nebus skaičiuojami iki 2017 m. balandžio 15 d. Darbai atlikti ir priimti 2017 m. rugpjūčio 24 d. Darbų perdavimo – priėmimo aktu. Atsakovas 2017 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 40410-1541 informavo ieškovą, kad už pavėluotai atliktus Darbus priskaičiavo 123 659,90 Eur delspinigių. Priskaičiuota netesybų suma sumažintas mokėjimas pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras: 2017 m. rugsėjo 29 d. serija TEK Nr. 311879 (neapmokėta visa sąskaita 110 083,21 Eur), 2017 m. rugsėjo 18 d. serija TEK Nr. 409367 (išskaita – 13 576,69 Eur).

5023.

51Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovas savo reikalavimus grindžia aplinkybe, jog šalių sudarytos Sutarties 6.5. punkto sąlygoje: „Rangovas neatlikęs visų Darbų bei nesumontavęs įrangos iki Sutarties 6.1.1 punkte nurodyto termino, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo bendros maksimalios Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros maksimalios Sutarties kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl tokio vėlavimo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą.“ numatytos netesybos yra aiškiai per didelės. Dalis darbų buvo atlikta, o netesybos skaičiuotos nuo visos sutarties kainos.

5224.

53Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko) dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis).

5425.

55Nagrinėjamos bylos atveju šalių susitarta, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, t. y. laikoma, jog netesybos mokamos delspinigių forma (CK 6.71 straipsnio 3 dalis).

5626.

57Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.).

5827.

59Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

6028.

61Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Kita vertus, netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

6229.

63CK 6.73 straipsnio, reglamentuojančio netesybas ir realų prievolės įvykdymą, 2 dalyje nurodyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, taip pat atsižvelgtina į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt., teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus ir siektina nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 lapkričio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

6430.

65Iš byloje esančių duomenų matyti, jog šalių sutartis sudaryta laisva šalių valia, ieškovas – verslo subjektas, turintis verslo patirties ir su atsakovu sudaręs ne vieną sutartį. Jam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl laikytina, kad ieškovas, sudarydama sutartį, turėjo (galėjo) įvertinti sutarties nuostatas, įvertinęs savo ir savo subrangovų galimybes vykdyti įsipareigojimus pagal sutartis, o jų pažeidimo atveju – galimas sutarties nevykdymo teisines pasekmes. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad, sudarydamas sutartį, neturėjo realios galimybės derėtis dėl jos sąlygų (įskaitant ir sąlygą dėl delspinigių), kad sutarties sudarymo metu 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų buvę neprotingi, neatitinkantys rinkoje taikytų netesybų normų. Kaip matyti, dėl Sutarties sąlygų ieškovas klausimų ir prašymų atsakovui neteikė, dėl Sutarties sąlygų nesikonsultavo.

6631.

67Ieškovo nuomone, netesybos turi būti mažinamos, kadangi yra neprotingai didelės, o dalis sutartų darbų yra įvykdyta, be to, sutartyje numatyta skirtinga atsakomybė šalims už netinkamą sutartyje prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Sutiktina su atsakovo argumentu, jog dalis sutartų darbų jau buvo atlikta, tačiau teismas turi pagrindo pritarti ir atsakovo nurodytiems argumentams, jog iš dalies atlikti darbai nesukuria atsakovui vertės, kadangi tik tinkamai sujungus įrangą su kitais atsakovo tinklais, atsakovas gali ją naudoti pagal paskirtį pilna apimtimi. Teismas taip pat sutinka su atsakovo pozicija, jog sutarties nuostatos dėl skirtingos atsakomybės netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymo atveju, negali būti laikomos nesąžiningomis, kadangi atsakovas pagal Sutartį sumoka ieškovui už faktiškai atliktus ir priimtus darbus, ieškovas gauna apmokėjimus už tarpinius darbus, nors visa sutartis nėra įvykdyta. Nagrinėjamu atveju, akivaizdu, jog ieškovas faktiškai atlikęs numatytus etapo darbus, gauna už šiuos darbus nustatytą apmokėjimą, o kaip pats ieškovas nurodė, sutartį su atsakovu sudarė siekdamas gauti pajamų iš atsakovo vykdomų projektų, taigi ieškovas naudą iš sudarytos sutarties gauna po kiekvieno etapo tinkamo užbaigimo. Priešingai negu ieškovas, atsakovas užbaigtų darbų rezultatu gali tinkamai disponuoti tik darbams esant visiškai užbaigtiems. Taip pat pažymėtina, jog nors ieškovas pats sudarė darbų grafiką, nustatė darbų baigimo terminus, tačiau išimtinai dėl ieškovo vykdomų darbų ir pasirinktų subrangovų nesugebėjimo darbus atlikti laiku, numatytas darbų pabaigos terminas turėjo būti atidėtas du kartus. Esant paminėtoms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo teigti, jog yra pagrindas mažinti atsakovo apskaičiuotas netesybas ar sutartyje numatytų 0,05 proc. delspinigių dydį.

6832.

69Taip pat ieškovas prašo Sutarties 15.4 punktą: „Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.“ ex oficio pripažinti niekiniu, kadangi šis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms - CK 6.258 straipsnio 3 daliai, CPK 5 straipsnio 1 daliai, o taip pat civilinės atsakomybės prigimčiai ir tikslams, sudaro sąlygas teisinėmis priemonėmis - pasinaudojant sutartimi atsakovui nepagrįstai praturtėti ieškovo sąskaita.

7033.

71Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto sandorių negaliojimo pagrindo taikymo sąlygas, yra nurodęs, kad sandoris, vadovaujantis CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, yra niekinis ir negalioja, jei konstatuojama tokių sąlygų visuma: pirma, kad teisės norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvioji; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2008; 2015 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-6-915/2015; kt.). Kad konkreti teisės nuostata yra imperatyvioji, pagal kasacinio teismo praktiką, lemia tokie požymiai: ji griežtai formuluoja paliepimą ir neleidžia jo suprasti dviprasmiškai, tai reiškia, kad jos išraiškos forma – kategoriški paliepimai, veiksmų aprašymas ir jų atlikimo eiga, nurodytų veiksmų draudimas, teisės normų įgyvendinimo sąlygos ir būdai. Taigi sprendžiant, ar elgesio taisyklė yra kategoriška ir teisinių santykių subjektai nuo jos nukrypti negali, lingvistinės išraiškos priemonės – žodžiai „draudžiama“, „neturi teisės“, „privalo būti“ ir pan., aiškiausiai parodo imperatyvųjį teisės normos pobūdį. Tačiau kai teisės normoje nėra taip aiškiai išreikšto imperatyvo, sprendžiant dėl normos imperatyvumo, įvertinami tam tikros teisės normos tikslai, objektas ir interesai, kuriuos ta teisės norma gina, taip pat tos teisės normos sisteminiai ryšiai su kitomis normomis ir t. t. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-480/2010; 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2011).

7234.

73CK 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

7435.

75Ieškovas teigia, jog aukščiau paminėtose normose nustatytiems imperatyvams prieštarauja Sutarties 15.4 punktas. Teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovo teiginiais, kadangi nurodytose normose nėra formuluojami imperatyvai, kuriems galėtų prieštarauti Sutarties 15.4 punktas. Minėtose teisės normos formuluojami taisyklės, jog netesybos negali būti mažesnės už nuostolius, jog netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos, nesudaro pagrindo teigti, jog Sutarties 15.4 punkte įtvirtintas šalių susitarimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Priešingai nei teigia ieškovas, minėtas sutarties punktas iš esmės atitinka teismų praktikoje formuojamai pozicijai dėl sutartinių netesybų nustatymo. Ieškovo reikalavimas Sutarties 15.4 punktą pripažinti niekiniu yra nepagrįstas, todėl atmetamas.

7636.

77Ieškinyje, be kita ko, prašoma pripažinti atsakovo vienašališką įskaitymą, pagal 2017 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitą faktūrą TEP Nr. 311879 sumai 80 392,51 Eur, negaliojančiu ir priteisti 80 392,51 Eur skolą bei pripažinti atsakovo vienašališką įskaitymą, pagal 2017 m. rugsėjo 18 d. PVM sąskaitą faktūrą TEA Nr. 409367 sumai 13 576,69 Eur, negaliojančiu ir priteisti 13 576,69 Eur skolą. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas negalėjo atlikti įskaitymo kadangi atsakovas neturėjo priešpriešinio vienarūšio reikalavimo, kuris galiotų ir būtų vykdytinas.

7837.

79Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Tai vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; kt.).

8038.

81Taip pat pažymėtina, kad sutarties 8.8. punkte šalys susitarė, jog apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl rangovo sutartinių įsipareigojimo nevykdymo užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių rangovui atliekamų mokėjimų. Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju nėra nustatytas pagrindas sumažinti atsakovo apskaičiuotas netesybas, nėra pagrindo pripažinti šalių sudarytos sutarties sąlygas negaliojančiomis, nėra pagrindo teigti, jog atsakovas neturėjo teisės atlikti įskaitymo. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, kadangi ieškovas vėlavo atlikti darbus, atsakovas skaičiavo sutartyje numatytus delspinigius, o ieškovui darbus baigus ir pateikus apmokėti PVM sąskaitas-faktūras, atsakovas atliko įskaitymą, taigi šalys turėjo abipusių teisių ir pareigų ir jų reikalavimai buvo priešpriešiniai, vienarūšiai (šalių reikalavimai viena kitai buvo piniginiai), galiojantys (pareikšti pagal galiojančioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus), vykdytini (abi šalys turėjo pareigą vykdyti viena kitos reikalavimus – apmokėti PVM sąskaitas-faktūras; sumokėti apskaičiuotus delspinigius) bei apibrėžti (PVM sąskaitose-faktūrose nurodyta už atliktus darbus mokėtina suma; delspinigiai apskaičiuoti už 130 dienų, nurodyta konkreti jų suma). Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad ieškovo reikalavimai dėl atsakovo atlikto įskaitymo yra nepagrįsti, todėl atmestini. Kadangi ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 93 969,20 Eur sumą, kurią atsakovas įskaitė, o nėra pagrindo laikyti atsakovo atlikto įskaitymo neteisėtu, šios sumos priteisti ieškovui iš atsakovo nėra pagrindo, šis ieškovo reikalavimas taip pat atmestinas.

8239.

83Ieškovas taip pat nurodė, jog Sutarties, pagal kurią atsakovas neteisėtai atliko įskaitymą 80 392,27 Eur sumai, 8.7 punktas numato, kad Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus Darbus per atsiskaitymo laikotarpį, Rangovui pareikalavus, moka 0,05 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties 8.1 punktas numato: atsiskaitymo laikotarpis - 60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Atsakovo ieškovui nesumokėtų delspinigių suma sudaro 8 550,06 Eur. Ieškovas šia sumą apskaičiavo nuo atsakovo atlikto įskaitymo sumos, kadangi ieškovo manymu, įskaitymas atliktas neteisėtai. Kaip jau šiame sprendime nurodyta, nėra pagrindo laikyti atsakovo atlikto įskaitymo neteisėtu, todėl darytina išvada, kad atsakovas neturi pareigos mokėti ieškovo apskaičiuotų delspinigių, kadangi atlikus įkaitymą, suma, kurios apmokėjimo reikalavo ieškovas ir nuo kurios skaičiavo delspinigius, buvo padengta. Dėl išvardintų aplinkybių, konstatuotina, kad ir šis ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas, todėl jis atmetamas. Dėl procesinių palūkanų ir skolos išieškojimo išlaidų

8440.

85Byloje konstatavus, jog nepagrįsti ieškovo reikalavimai dėl skolos ir delspinigių priteisimo, nėra pagrindo patenkinti ir ieškovo reikalavimo dėl 8 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo dienos pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 punktą. Nekonstatavus atsakovo vėlavimo sumokėti atsakovui skolą, atsakovas taip pat neturi pareigos mokėti ieškovo naudai 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnį (2017 m. liepos 01 d. Nr. IX-1873 redakcija). Šie ieškovo ieškinio reikalavimai taip pat atmestini. Dėl bylinėjimosi išlaidų

8641.

87CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Kadangi ieškinys atmestas, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra atlygintinos. Atsakovas nenurodė, jog patyrė bylinėjimosi išlaidų šioje byloje, todėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nesprendžiamas.

88Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

89Ieškinį atmesti.

90Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas uždaroji akcinės bendrovė (toliau – UAB) „Tetas“ kreipėsi... 6. 2.... 7. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2016 m. gegužės 10 d. sudarė... 8. 3.... 9. Ieškovas informavo atsakovą, jog dėl atsakovo vėluojamų atlikti... 10. 4.... 11. Atsakovas už vėlavimo atlikti darbus periodą nuo 2017 m. balandžio 16 d.... 12. 5.... 13. Su atsakovo priskaičiuota delspinigių suma ieškovas nesutinka, nes: 1)... 14. 6.... 15. Atsakovo ieškovui pritaikytos 123 659,90 Eur netesybos sudaro net 27 proc.... 16. 7.... 17. Atsakovas Sutartyje yra numatęs sau atsakomybę dėl apmokėjimų vėlavimo -... 18. 8.... 19. Taikytų delspinigių ir darbų kainos santykis suponuoja vienareikšmę... 20. 9.... 21. Skaičiuojant 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Darbų kainos (456 783,76... 22. 10.... 23. Tuo atveju, jei teismas nuspręstų, jog delspinigių skaičiavimas nuo visos... 24. 11.... 25. Ieškovas nurodo, jog atsakovas nuostolius pagrindžiančių dokumentų... 26. 12.... 27. 123 659,90 Eur apskaičiuotų netesybų sumai atsakovas pritaikė įskaitymą... 28. 13.... 29. Sutarties, pagal kurią atsakovas neteisėtai atliko įskaitymą 80 392,27 Eur... 30. 14.... 31. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad aplinkybės,... 32. 15.... 33. Ieškovas iš esmės prašo netaikyti galiojančios Sutarties nuostatos dėl... 34. 16.... 35. Teigia, jog ieškovas nurodė, jog sutinka su pirkėjo supaprastintų pirkimų... 36. 17.... 37. Atsakovas, paneigdamas ieškovo nurodytus argumentus dėl neteisėto... 38. 18.... 39. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškinio argumentu, jog atsakovas neva yra... 40. 19.... 41. Atsiliepime atsakovas prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Reikalavimui... 42. 20.... 43. Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad netesybų sąlygos ieškovui... 44. 21.... 45. Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad ieškovas laikytinas... 46. II.... 47. Teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados Ieškinys atmestinas.... 48. 22.... 49. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2016 m. gegužės 10 d. šalys... 50. 23.... 51. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovas savo reikalavimus... 52. 24.... 53. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 54. 25.... 55. Nagrinėjamos bylos atveju šalių susitarta, kad už prievolės įvykdymo... 56. 26.... 57. Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 58. 27.... 59. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta... 60. 28.... 61. Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos,... 62. 29.... 63. CK 6.73 straipsnio, reglamentuojančio netesybas ir realų prievolės... 64. 30.... 65. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog šalių sutartis sudaryta laisva... 66. 31.... 67. Ieškovo nuomone, netesybos turi būti mažinamos, kadangi yra neprotingai... 68. 32.... 69. Taip pat ieškovas prašo Sutarties 15.4 punktą: „Sutartyje nustatytos... 70. 33.... 71. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto... 72. 34.... 73. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda,... 74. 35.... 75. Ieškovas teigia, jog aukščiau paminėtose normose nustatytiems imperatyvams... 76. 36.... 77. Ieškinyje, be kita ko, prašoma pripažinti atsakovo vienašališką... 78. 37.... 79. Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 80. 38.... 81. Taip pat pažymėtina, kad sutarties 8.8. punkte šalys susitarė, jog... 82. 39.... 83. Ieškovas taip pat nurodė, jog Sutarties, pagal kurią atsakovas neteisėtai... 84. 40.... 85. Byloje konstatavus, jog nepagrįsti ieškovo reikalavimai dėl skolos ir... 86. 41.... 87. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 88. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 89. Ieškinį atmesti.... 90. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...