Byla e2-2892-341/2017
Dėl nesumokėtos nuomos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,

2sekretoriaujant Liucynai Vasiliauskienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus Evangelikų liuteronų bažnyčios ieškinį atsakovui A. O. dėl nesumokėtos nuomos priteisimo.

4Teismas

Nustatė

51.ieškovas Vilniaus Evangelikų liuteronų bažnyčia kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. O. prašydamas: 1) priteisti ieškovo Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios naudai iš atsakovo A. O. 4590,75 Eur nesumokėto nuomos mokesčio; 2) priteisti iš atsakovo A. O. ieškovo Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios naudai 765,24 Eur nesumokėtų delspinigių; 3) priteisti iš atsakovo A. O. ieškovo Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios naudai 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4) priteisti iš atsakovo A. O. ieškovo Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Ieškovas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia ir Atsakovas A. O., asmens kodas ( - ) 2007 12 30 dieną sudarė patalpų nuomos sutartį Nr. 08-5-1, kuria Ieškovas išnuomojo ir perdavė Atsakovui naudotis gyvenamąsias patalpas, esančias Vilniuje, Vokiečių g. 24-25, patalpų unikalus Nr. 1094-0448-9023:0012, 25,77 kv.m ploto, ir patalpas Vokiečių g. 24-23, patalpų unikalus Nr. 1094-0448-9023:0011, 50,03 kv.m ploto, viso nuomojamų patalpų plotas 75,80 kv.m (Patalpos), o Atsakovas išsinuomojo Ieškovo nuosavybėje esančias patalpas, įsipareigojo jose atlikti remontą savo darbo poreikiams, bei mokėti LTL 1,000 (( - )62) nuompinigius už naudojimąsi patalpomis (p.3.1), padengs Patalpų faktines eksploatacines išlaidas (p. 3.2) bei prisiėmė kitus sutartinius įsipareigojimus (Sutartis). Šalys susitarė, kad už tai, kad Atsakovas atliks Patalpų remontą (iki LTL 2,000 vienam kv. metrui), jam Ieškovas kompensuos remonto išlaidas faktiškai mažindamas nuomos kainą 50% nuo p.3.1 sulygtos kainos (p.3.4) investicijų kompensavimo laikotarpiu. Sutarties galiojimo terminas – 2024-06-01. Šalys 2012-04-24 dieną sudarė Sutarties papildymą, kuriuo pakeitė vienas I. A. nuomojamas Patalpas kitomis. Ginčo tarp šalių dėl šių pakeitimų nėra. A. S. įsipareigojo nuompinigius mokėti už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 5 dienos (p 3.1). Byloje ginčas kilęs dėl to, kad Atsakovas šio sutartinio įsipareigojimo pagal Sutartį laiku mokėti nuompinigius nevykdo, t.y. nuolat ir sistemingai pažeidžia Sutartį, laiku neperveda sutartos nuomos pagal Sutartį. Taip per tam tikrą laiką susidarė Atsakovo įsiskolinimas Ieškovui, ir jis kiekvienais metais auga. Ieškovas pateikė Ieškovo buhalterės ir Atsakovo žmonos L. O. pasirašytą tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą (2015 12 31 Aktas), iš kurio matyti, kad skola pagal Sutartį 2015 12 31 dieną buvo 2970,03 Eur, iš kurio matyti, kad Atsakovo skola tęsiasi nuo 2014 metų, kuomet, akto duomenimis, 2014 12 31 dieną Atsakovo skola sudarė 6914,50 Lt, kuri oficialią atsiskaitymo valiutą pakeitus į eurus, 2015 01 01 dieną sudarė 2002,58 Eur. 2015 12 31 Akto duomenimis Ieškovas iš viso pateikė Atsakovui dvylika sąskaitų už bendrą EUR 2067,45 sumą; iš Atsakovo gavo du kartus per metus darytų nereguliarių mokėjimų viso EUR 1100 sumai, ir skola išaugo ( - )45 suma. Nurodo, jog 2016 metais situacija buvo panaši: 2016 12 30 dieną Ieškovas ir Atsakovas sudarė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą (2016 12 30 Aktas), pagal kurį Ieškovas pateikė Atsakovui apmokėti dvylika sąskaitų bendrai EUR 1928,12 sumai, iš Atsakovo trimis nereguliariais mokėjimais gavo ( - ) Dėl to skola padidėjo dar EUR 1128,12 ir 2016 12 31 dieną sudarė EUR viso 4098,15. Su 2016 12 30 A. I. teikia visų 2016 metais Atsakovui pateiktų sąskaitų kopijas. Atsakovas iki šios dienos nėra įvykdęs savo sutartinių įsipareigojimų Ieškovui. Pažymi, kad Atsakovo skolos už nuomą kaupėsi ir 2017 metais. Ieškovas pateikė Atsakovui sąskaitas Nr. 2159 (2017 01 11), Nr. 2164 (2017 02 06), Nr. 2175 (2017 03 07) už 3 mėnesius bendrai ( - )60 sumai. Ieškovas pagal šias sąskaitas nėra gavęs apmokėjimo. P. S. (p.4.2.1), jei Atsakovas nemoka nuomos mokesčio Sutartyje numatytais terminais, jam skaičiuojami 0,1 proc. delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo mėnesio nuomos mokesčio sumos, ir tai neatleidžia Atsakovo nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Kadangi skola susidarė per tam tikrą terminą, nuo nesumokėto nuomos mokesčio kaupėsi delspinigiai. Ieškovas pateikia delspinigių skaičiavimo lentelę, kurioje matyti, kad delspinigių paskaičiavimo dieną (2017-04-21) delspinigiai pagal Sutartį sudarė ( - )24. Ieškovo paaiškinimu delspinigiai paskaičiuoti už ne ilgesnį nei 180 dienų terminą. Atsižvelgiant į išdėstytą, Ieškovas teismo prašo iš Atsakovo priteisti EUR 4590,75 nesumokėto nuomos mokesčio, ( - )24, delspinigių, viso EUR 5355,99 įsiskolinimą pagal Sutartį. Papildomai nurodo (Teisiniai ir faktiniai motyvai), jog kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti – neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1, 2 dalys). Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje nustatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai, tai reiškia, kad, neatsižvelgiant į tai, kokias nuostatas pažeidė – įstatymo ar sutarties, šalių atsakomybė laikytina sutartine. Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir CK 6.38 straipsnio 1 dalyje – prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Ieškovas nurodo, jog šalys sudariusios nuomos Sutartį, o Nuomos sutarties samprata yra pateikta CK 6.477 straipsnyje. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.487). Atsakovas, sistemingai vėluodamas mokėti nuomos mokestį, pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus (p.3.1). Šiuo atveju Atsakovas savo pareigos pagal Sutarties nuostatas vykdyti prievoles sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais neįvykdė, todėl Ieškovas yra priverstas kreiptis į teismą tam, kad būtų apginti teisėti Ieškovo interesai. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (CK 6.70 straipsnis). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 straipsnis). P. S. (p.4.2.1), šalys yra sutarusios, kad jei Atsakovas nemoka nuomos mokesčio Sutartyje numatytais terminais, jam skaičiuojami 0,1 proc. delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo mėnesio nuomos mokesčio sumos. Pagal CK 1.125(5)(1) ieškiniams dėl netesybų (baudoms, delspinigiams) taikomas sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas. Pažymėtina, kad nors delspinigių susikaupę daugiau, ir Ieškovas turi teisę reikalauti visų delspinigių dėl ieškinio senaties instituto procesinio pobūdžio, Ieškovas, stengdamasis išvengti nereikalingų bylinėjimosi išlaidų dėl nepagrįstai reikalaujamų delspinigių dydžio, reikalauja tik tų delspinigių, kiek leidžia ieškinio senaties terminas. Pažymi, kad Atsakovui yra žinoma, kad turtą jam yra išnuomojusi ne pelno siekianti organizacija, o Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia, kuri turi įsipareigojimų savo parapijai, ir jos nariams, tad jai svarbus savalaikis prievolių vykdymas. Atsižvelgiant į šį faktą, toks Atsakovo elgesys laikytinas nesąžiningu, piktnaudžiavimu pasitikėjimu, ir iš esmės pažeidžiančiu prievolę bei Ieškovo interesus. A. I. ne kartą raginęs prievoles vykdyti laiku žodžiu ir raštu. Tai matyti iš su Ieškiniu pateiktų tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktų. Atsakovas žinojo, kad šie aktai sudaromi, kad jų sudarymo dieną yra susikaupusios skolos už nuomą pagal Sutartį, tačiau savo įsipareigojimų nevykdė, ir tai darė sistemingai. Pažymi, kad pagal Sutartį šalys visus tarpusavio kylančius ginčus yra įsipareigojusios spręsti derybomis, arba, to nepavykus – laikantis įstatymų (p.7.1., p.7.2). Atsižvelgiant į tai, kad po 2016 12 30 Akto pasirašymo Atsakovas ir toliau nevykdo savo įsipareigojimų laiku, skolos didėja, Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, mano kad šioje situacijoje tolimesnės derybos neduotų naudos, ir proporcingas pažeistų teisių gynimas yra teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos įgyvendinimas (LR Konstitucijos 30 str., LR CK 5 str.). Nurodo, jog Ieškinio pateikimo dienai Atsakovo įsiskolinimas yra EUR 5355,99 suma, kurią Ieškovas teismo prašo priteisti iš Atsakovo.

62.Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį yra pranešta tinkamai, prašymo civilinę bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant nepateikė, byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 straipsnio 1 dalis).

73.Procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnyje numatyta tvarka. Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, į teismo posėdį atsakovas neatvyko, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (( - ) straipsnio 2 dalis).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

94.Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais nustatyta, kad ieškovui Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčiai nuosavybės teise priklauso patalpos (butas), esančios adresu Vokiečių g. 24A-25, Vilnius (unikalus Nr. 1094-0448-9023:0012, plotas 25,77 kv. m.) ir patalpos (butas), esančios adresu ( - ), Vilnius (unikalus Nr. 1094-0448-9023:0011, plotas 50,03 kv. m.).

105.Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007 m. gruodžio 30 d. nuomotojas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia ir nuomininkas A. O. sudarė Patalpų nuomos sutartį Nr. 08-5-1 (toliau - Sutartis), pagal kurią susitarė, kad nuomotojas 2007-08-25 perdavė nuomininkui nuomos teise naudoti patalpas, esančias adresu ( - ), Vilnius (unikalus Nr. 1094-0448-9023:0012, plotas 25,77 kv. m.) ir Vokiečių g. 24-23, Vilnius (unikalus Nr. 1094-0448-9023:0011, plotas 50,03 kv. m.). (Sutarties 1.1., 2.1.1. punktai), o atsakovas įsipareigojo už patalpų nuomą mokėti 1000 Lt mokestį per mėnesį iki einamojo mėnesio 5 d. (Sutarties 3.1. punktas); mokėti komunalinių paslaugų mokesčius (Sutarties 3.2. punktas); nuomininkas savo lėšomis suremontuoja nuomojamas patalpas; nuomos mokestis mažinamas už remonto išlaidas pagal suderintą sąmatą ir atliktus darbus 50 proc. (Sutarties 2.2.1., 2.2.2., 3.4. punktai); sutartyje nurodyta nuomos mokesčio data – nuo 2008-01-01 (Sutarties 3.6. punktas); patalpų nuomos trukmė ); sutartyje nenurodyta.

116.Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. balandžio 24 d. nuomotojas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia ir nuomininkas A. O. sudarė Patalpų nuomos sutarties Nr. 08-5-1 papildymą (toliau – p. Sutartis), kurios pagrindu susitarė, kad nuomotojas nuomoja nuomininkui patalpas, esančias adresu ( - ), Vilnius (unikalus Nr. 1094-0448-9023:0012, plotas 25,77 kv. m.). Taip pat šalys susitarė, jog nutraukiama nuomos sutartis (dalis) patalpai (butui) adresu ( - ), Vilnius (unikalus Nr. 1094-0448-9023:0011, plotas 50,03 kv. m.). Nuomotojas įsipareigojo įrengti, sutvarkyti (nuomotojo lėšomis) ir perduoti nuomininkui patalpas, esančias virš patalpų (buto) Vokiečių g. 24-25, Vilnius (numeris bus suteiktas patalpas inventorizavus); kitos patalpų nuomos sąlygos lieka nepakitusios (p. Sutarties 1.1. punktas). Nustatyta, jog p. Sutarties 1.2. punktu nuomotojas naujai įrengtas (aukščiau minėtas) patalpas nuomos pagrindu nuomininkui perduoda iki 2013-08-01. Minėta papildyta sutartimi šalys susitarė, jog nuomotojas turi teisę nutraukti nuomos sutartį įspėjęs nuomotoją prieš du mėnesius jeigu nuomininko įsiskolinimas viršija trijų mėnesių nuomos kainą (p. Sutarties 5.4.3.).

127.Susidariusiam atsakovo įsiskolinimui pagrįsti ieškovas pateikė 2015-12-31 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriame ginčo šalys suderino atsakovo skolą ieškovui 2015-12-31 dienai, kuri yra 2970,03 Eur; 2016-12-30 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kurio ginčo šalių suderinta 4098,15 Eur atsakovo skola ieškovui pagal 2016-12-30 dienos būklę; sąskaitas-faktūras už laikotarpį nuo 2016 m. sausio mėn. iki 2017 m. kovo mėn. Iš ieškovo pateiktų 2017 metų sausio – kovo mėnesio sąskaitų – faktūrų matyti, jog atsakovo skola ieškovui už šį laikotarpiu sudaro 492,60 Eur sumą.

138.Ieškovo teigimu, atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų ir nesumokėjo ieškovui už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas, todėl atsakovo skola ieškovui yra 4590,75 Eur suma. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (( - ) straipsnis).

14Dėl nuomos mokesčio priteisimo

159.Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Lietuvos Respublikos CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

1610.Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnis). Nuomininkas privalo laiku sumokėti nuomos mokestį (CK 6.487 straipsnis). Atitinkamai, gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį (CK 6.576 straipsnis).

1711.Nagrinėjamu atveju byloje ginčas dėl atsakovo A. O. atsiskaitymo už nuomotas patalpas, adresu ( - ), Vilnius (unikalus Nr. 1094-0448-9023:0012, plotas 25,77 kv. m.) ir Vokiečių g. 24-23, Vilnius (unikalus Nr. 1094-0448-9023:0011), nuosavybės teise priklausančias ieškovui Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčiai. Ieškovo teigimu, atsakovas neatsiskaitė už patalpų nuomą 2015-2017 metų laikotarpiu. Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, savo pozicijos ir prieštaravimų neišreiškė, ieškinio reikalavimų neginčijo.

1812.Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (( - ) straipsnis). Įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (( - ) straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal ( - ) straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-155/2010, Nr. 3K-3-396/2011). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-428/2010).

1913.Nagrinėjamu atveju nuomos teisinių santykių buvimą tarp ginčo šalių patvirtina byloje esanti nuomos sutartis, kiti rašytiniai įrodymai, taigi byloje įrodyta, jog ieškovas buvo išnuomojęs atsakovui patalpas, adresu Vokiečių g. 24-25, Vilnius (unikalus Nr. 1094-0448-9023:0012, plotas 25,77 kv. m.) ir Vokiečių g. 24-23, Vilnius (unikalus Nr. 1094-0448-9023:0011), todėl turi teisę gauti sutartyje numatyto dydžio nuomos mokestį už laikotarpį, kurio metu buvo perdavęs turtą nuomos teise valdyti atsakovui. Kaip minėta, atsakovas nepateikė jokių, ieškovo nurodytas aplinkybes, paneigiančių įrodymų, todėl atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog ieškovas pagrindė ieškinio reikalavimą dėl skolos už nuomos mokesčio priteisimo.

20Dėl delspinigių priteisimo

2114.Netesybų sąvoka nustatyta Lietuvos Respublikos CK 6.71 straipsnio 1 dalyje. Pagal šią nuostatą netesybos – įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai). Pažymėtina, kad šalių teisė susitarti dėl netesybų, tarp jų ir dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Netesybų paskirtis yra dvejopa: jos skatina skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat yra laikomos viena iš sutartinės civilinės atsakomybės formų (CK6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Jeigu skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko atlyginti patirtus nuostolius ir (ar) sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad ši nuostata reiškia, jog, šalims susitarus sutartyje dėl atsakomybės už sutarties pažeidimą netesybų forma, nebus panaikinta kreditoriui galimybė reikalauti atlyginti nuostolius (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-7-409/2010, Nr. 3K-3-478/2010). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Sutartyje nustatydamos netesybų dydį, šalys gali susitarti dėl nuostolių ir netesybų (išskyrus įstatymo nustatytas netesybas) santykio bei taip konkretizuoti sutartinės civilinės atsakomybės ir prievolės įvykdymo užtikrinimo ypatumus.

2215.Pažymėtina, kad kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos A. T., kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-85/2007, Nr. 3K-7-304/2007).

2316.Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog 2007 m. gruodžio 30 d. Patalpų nuomos sutarties 4.1. punktu, nuomininkas, laiku nesumokėjęs nuomos mokesčio, už kiekvieną uždelstą dieną moka po 0,1 proc. delspinigių nuo vieno mėnesio nuomos mokesčio. Ieškovas paskaičiavo atsakovui delspinigius už 180 dienų nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, kurie sudaro 765,24 Eur. Teismo vertinimu, šiuo atveju nėra pagrindo mažinti šalių sudarytoje sutartyje numatytų netesybų. Tarp šalių susiklostė nuomos teisiniai santykiai (ne vartojimo ar kt., kuriuose atsakovas būtų silpnesnioji šalis), tokiuose teisiniuose santykiuose abi šalys yra lygios, atsakovas (juridinio asmens vadovas), pasirašydamas nuomos sutartį (nuomos tikslas – darbo poreikiams), turėjo teisę derėtis dėl sutarties sąlygų ir netesybų dydžio, todėl nėra teisinio pagrindo mažinti laisva šalių valia sulygtų netesybų dydį. Atsakovas pažeidė sutarties sąlygų vykdymą, todėl darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo pagrįstas, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistini 765,24 Eur dydžio delspinigiai.

24Dėl procesinių palūkanų priteisimo

2517.Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Vadovaujantis minėtomis Lietuvos Respublikos CK normomis iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (5355,99 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-05-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

2718.Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Remiantis minėta įstatymo nuostata, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos - 121,00 Eur žyminis mokestis ir 750,00 Eur advokato teisinių paslaugų išlaidos, t.y. 871,00 Eur.

2819.Byloje susidarė 13,66 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, todėl jos į valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 269, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti visiškai.

31Priteisti ieškovui Vilniaus Evangelikų liuteronų bažnyčiai, į.k. ( - ), iš atsakovo A. O., a. k. ( - ) 4590,75 Eur nuomos mokesčio, 765,24 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (5355,99 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 871,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

32Priteisti iš atsakovo A. O., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 13,66 Eur bylinėjimosi išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

33Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,... 2. sekretoriaujant Liucynai Vasiliauskienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. 1.ieškovas Vilniaus Evangelikų liuteronų bažnyčia kreipėsi į teismą su... 6. 2.Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį yra... 7. 3.Procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti Lietuvos Respublikos ( - )... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. 4.Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais nustatyta,... 10. 5.Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007 m. gruodžio... 11. 6.Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. balandžio 24 d. nuomotojas Vilniaus... 12. 7.Susidariusiam atsakovo įsiskolinimui pagrįsti ieškovas pateikė 2015-12-31... 13. 8.Ieškovo teigimu, atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų ir nesumokėjo... 14. Dėl nuomos mokesčio priteisimo... 15. 9.Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje... 16. 10.Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti... 17. 11.Nagrinėjamu atveju byloje ginčas dėl atsakovo A. O. atsiskaitymo už... 18. 12.Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad civiliniame procese galiojantis... 19. 13.Nagrinėjamu atveju nuomos teisinių santykių buvimą tarp ginčo šalių... 20. Dėl delspinigių priteisimo... 21. 14.Netesybų sąvoka nustatyta Lietuvos Respublikos CK 6.71 straipsnio 1... 22. 15.Pažymėtina, kad kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne... 23. 16.Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog 2007 m. gruodžio 30 d. Patalpų nuomos... 24. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 25. 17.Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 27. 18.Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai,... 28. 19.Byloje susidarė 13,66 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, todėl... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 269, 270,... 30. ieškinį tenkinti visiškai.... 31. Priteisti ieškovui Vilniaus Evangelikų liuteronų bažnyčiai, į.k. ( - ),... 32. Priteisti iš atsakovo A. O., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 13,66 Eur... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...