Byla 2YT-6459-359/2020
Dėl antstolės Birutės Čereškienės veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – SIA „UniCredit Leasing“ ir antstolė Birutė Čereškienė

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Gintautas Kaulakis

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. B. skundą dėl antstolės Birutės Čereškienės veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – SIA „UniCredit Leasing“ ir antstolė Birutė Čereškienė.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas E. B. pateikė 2020 m. vasario 3 d. skundą dėl antstolės Birutės Čereškienės veiksmų, kuriuo prašė: priimti patvarkymą ir atšaukti antrąsias pareiškėjo E. B. turto – Ratinio traktoriaus Case IH, Maxxum 140, valstybinis Nr. ( - ), Tipas BE, tapatumo Nr. ( - ), varžytines bei paskirti pareiškėjo E. B. turto – Ratinio traktoriaus Case IH, Maxxum 140, valstybinis Nr. ( - ), Tipas BE, tapatumo Nr. ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę ir tik atlikus profesionalų turto vertinimą skelbti turto varžytines. Pareiškėjas skunde nurodo, kad antstolė Birutė Čereškienė pati nustatė traktoriaus rinkos vertę, nesikreipdama į turto vertinimo ekspertus. Tai matyti iš antstolės 2019 m. lapkričio 15 d. pranešimo dėl turto varžytinių ir 2019 m. lapkričio 15 d. turto arešto akto, kuriuose antstolė nurodo, kad vertinimas buvo atliktas tik dėl pakabinamos trąšų barstomosios „EXACTA-CL EX“, identifikavimo Nr. ( - ). Antstolė nėra turto vertintoja, nėra technikos specialistė. Pareiškėjas įsitikinęs, kad antstolės vykdomojoje byloje pareiškėjo traktoriaus vertės nustatymo procesas buvo atliktas netinkamai. Antstolė nekvietė turto vertinimo eksperto, kad būtų nustatyta reali traktoriaus rinkos vertė. Pareiškėjas įsitikinęs, kad pareiškėjo traktoriaus vertė rinkoje yra ženkliai didesnė. Pareiškėjui nėra suprantama, kodėl antstolė turtą pardavinėja nepaskyrusi turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės ir turto neįkainojusi objektyviai, kai antstolė turi siekti parduoti turtą kuo įmanoma didesne kaina, kadangi toks yra varžytinių tikslas. Pareiškėjo turto, jo įkainojimą antstolė atliko netinkamai, pardavinėjant turtą kainą, neatitinkančia realios padėties rinkoje, turtą įkainojus savo subjektyvia nuomone, dėl ko tokie antstolės veiksmai turi būti panaikinti.

5Antstolė Birutė Čereškienė 2020 m. vasario 6 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir perdavė skundą nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams. Antstolė nurodė, kad 2019 m. rugpjūčio 22 d. pradėjo vykdomąją bylą Nr. 0129/19/00868 ir pradėjo vykdymo veiksmus siekiant varžytinėse parduoti E. B. įkeistą turtą. 2019 m. rugsėjo 23 d. patvarkymu dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo Nr. ( - ) buvo paskirta skolininko E. B. turto rinkos vertės ekspertizė šiam turtui: 1) ratiniam traktoriui „Maxxum 140, Case IH“, valstybinis Nr. ( - ); 2) prikabinamam purkštuvui „IKARUS S28“; 3) 4-ių korpusų pakabinamam apverčiamam plūgui „ES-85-200-4“; 4) pakabinamai trąšų barstomajai „EXACTA-CL EW“. Ekspertizę pavesta atlikti ekspertizės įstaigai UAB „Verslavita“. Patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo skolininkui įteiktas asmeniškai 2019 m. rugsėjo 24 d. ir tai įrodo, kad skolininkas žinojo, kad jo įkeistam turtui yra paskirta turto rinkos vertės ekspertizė. 2019 m. lapkričio 12 d. ekspertizės įstaigą uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Verslavita“ pateikė turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktą Nr. ( - ). Pagal UAB „Verslavita“ nustatytas skolininko turto vertes buvo surašytas 2019 m. lapkričio 15 d. turto arešto aktas, kuriame buvo nurodytos ekspertizės metu nustatytos kiekvieno turto vieneto vertės ir 2019 m. lapkričio 15 d. patvarkymas dėl turto varžytinių Nr. ( - ). Abu šie dokumentai skolininkui buvo įteikti asmeniškai 2019 m. lapkričio 19 d. Minėtuose dokumentuose aiškiai nurodyta, kad siunčiamas turto arešto aktas su turto įvertinimu pagal UAB „Verslavita“ atliktą ekspertizės aktą. E. B. visiškai nepagrįstai teigia, kad antstolė vertino tik vieną turtą – pakabinamą trąšų barstomąją „EXACTA-CL EX“ ir vertinimą atliko pati. Turto rinkos vertės ekspertizė buvo atlikta visam įkeistam skolininko turtui, ekspertizė vertinimo įstaigos buvo atlikta tinkamai, todėl antstolė nemato pagrindo skirti pakartotinę turto rinkos vertės ekspertizę. Skolininko skunde nurodytas teiginys, kad jam priklausantis traktorius varžytinėse parduodamas per maža kaina, taip pat yra visiškai nepagrįstas. Traktorius ekspertizės akte įvertintas 53 800,00 Eur. Pirmosios varžytinėse Nr. 183293, turto pradinė kaina buvo 43 040,00 Eur, t. y. 80 procentų turto vertės nustatytos ekspertizės metu, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 718 straipsnis, tačiau už tokią kainą neatsirado turto pirkėjų. Antstolė nemato pagrindo atšaukti jau vykstančias antrąsias traktoriaus varžytines, nes nėra pagrindo abejoti uždarosios akcinės bendrovės „Verslavita“ atlikta ekspertize ir nustatyta turto verte. Ekspertizė nėra nuginčyta ar pripažinta negaliojančia. Ekspertizė buvo atlikta individualiai apžiūrėjus turtą, o ne masiniu vertinimu.

6Suinteresuotas asmuo SIA „UniCredit Leasing“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė.

7Teismas

konstatuoja:

8Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 straipsnio 1 dalis), kuris vėliau gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 510-512 straipsnis). Pareiškėjo pateikto skundo išnagrinėjimui svarbus tinkamas vykdomosios bylos duomenų, kurie susiję su pateiktu skundu, ištyrimas bei įvertinimas.

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolė Birutė Čereškienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0129/19/00868 pagal 2019 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto 32-ojo notaro biuro notarės Renatos Jaskutėlienės vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl skolos, palūkanų ir delspinigių išieškojimo iš E. B. išieškotojai SIA „UniCredit Leasing“ (v. b. l. 1–4). Antstolio padėjėja 2019 m. rugsėjo 23 d. patvarkymu dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti, nutarė skirti turto rinkos vertės ekspertizę šiam turtui: ratiniam traktoriui „Maxxum 140, Case IH, valst. Nr. ( - ), 2015 metų gamybos, identifikavimo kodas ( - ), variklio galia 122 kw; 2) prikabinamam purkštuvui „IKARUS S28“, 1 vnt., identifikavimo Nr. ( - ), 2015 metų gamybos; 3) 4-ių korpusų pakabinamam apverčiamam plūgui „ES-85-200-4“, 1 vnt., identifikavimo Nr. ( - ), 2015 metų gamybos; 4) pakabinamai trąšų barstomajai „EXACTA-CL EW“, 1 vnt., identifikavimo Nr. ( - ), 2015 metų gamybos. Ekspertizė pavesta atlikti UAB „Verslavita“. Šis patvarkymas skolininkui E. B. buvo įteiktas 2019 m. rugsėjo 24 d., asmeniškai. Taip pat, skolininkas informuotas, jog per tris dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos, skolininkas gali pareikšti nušalinimą paskirtam ekspertui (v. b. l. 16). 2019 m. lapkričio 15 d. antstolė Birutė Čereškienė surašė patvarkymą dėl turto varžytinių Nr. ( - ) ir turto arešto aktą Nr. ( - ), kuriame pažymėti areštuoti turto daiktai ir nurodyta jų vertė pinigais. Turto arešto akte ratinio traktoriaus „CASE IH MAXXUM 140“, valst. Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ) nurodyta vertė – 53 800,00 Eur. 2019 m. lapkričio 15 d. turto varžytinių akte Nr. ( - ), taip pat pažymėta, kad turto vertė nustatyta 2019 m. lapkričio 12 d. pagal UAB „Verslavita“ parengtą ekspertizės aktą Nr. ( - ). Šie dokumentai skolininkui įteikti 2019 m. lapkričio 19 d., asmeniškai. 2019 m. gruodžio 11 d. antstolės padėjėja A. Ž. surašė patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo Nr. ( - ), kuriuo paskelbė pirmąsias skolininkui priklausančio turto – ratinio traktoriaus „CASE IH MAXXUM 140“, valst. Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ), varžytines Nr. ( - ), nustatė pradinę pardavimo kainą – 43040,00 Eur. Šis patvarkymas skolininkui įteiktas 2019 m. gruodžio 18 d., asmeniškai. 2020 m. sausio 10 d. antstolės padėjėja A. Ž. surašė patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriame nurodė, kad nuo 2019 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. sausio 9 d. vyko E. B. priklausančio turto pirmosios varžytinės, kurios neįvyko, nes neatsirado pirkėjų. 2020 m. sausio 27 d. antstolės padėjėja A. Ž. surašė patvarkymą dėl antrųjų skolininkui priklausančio turto – ratinio traktoriaus „CASE IH MAXXUM 140“, valst. Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ) varžytinių Nr. ( - ), paskelbimo. Šis patvarkymas skolininkui įteiktas 2020 m. sausio 29 d., asmeniškai.

10Byloje, kartu su vykdomąją byla, taip pat pateiktas UAB „Verslavita“ Kauno skyriaus, ratinio traktoriaus su žemės ūkio padargais ekspertizės aktas Nr. ( - ), kuriame nustatyta ratinio traktoriaus „CASE IH MAXXUM 140“, valst. Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ), rinkos vertė – 53 800,00 Eur. 2019 m. lapkričio 15 d. patvarkyme dėl turto varžytinių, taip pat išaiškinta pirmųjų varžytynių skelbimo tvarka bei galimybė skolininkui iki varžytynių pradžios surasti areštuoto turto pirkėją. Nustatyta, kad iki 2020 m. vasario 3 d. skundo padavimo pareiškėjas neinformavo antstolio apie surastą areštuoto turto pirkėją (CPK 178 straipsnis).

11Taigi šioje byloje pareiškėjo skundas siejamas su aplinkybe, jog antstolė traktoriaus rinkos vertę nustatė pati, nesikreipdama į turto vertinimo ekspertus.

12Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas. Tinkamas areštuoto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek išieškotojo (pardavus turtą už didžiausią kainą maksimaliai padengiama skola), tiek skolininko (jam grąžinamas skolos ir turto vertės skirtumas) interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2009; 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007). Areštuoto skolininko turto įkainojimo taikylės įtvirtintos CPK 681 straipsnyje, kuriame nustatyta, jog skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Skolininkui ir išieškotojui suteikta teisė prieštarauti antstolio atliktam įkainojimui (CPK 681 straipsnio 3 dalis). Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis). CPK 682 straipsnio 6 dalis numato, kad ekspertizė atliekama pagal bendrąsias CPK taisykles, atsižvelgiant į CPK VI dalyje, reglamentuojančioje vykdymo procesą, numatytas išimtis. Taigi CPK 682 straipsnis yra specialioji norma, reglamentuojanti ekspertizės skyrimą būtent vykdymo procese ir bendrosios CPK normos, reglamentuojančios ekspertizės skyrimą kitose civilinio proceso stadijose, taikomos tiek, kiek neprieštarauja specialiajai normai. CPK 682 straipsnio 1 dalis numato, kad antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Vadovaujantis CPK 682 straipsnio 1 dalies reglamentavimu, patvarkyme turi būti nurodytas ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę.

13CPK VI dalyje nustatyto vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija ir kiti norminiai teisės aktai, o jų reikalavimai atliekant vykdymo veiksmus privalomi visiems asmenims (CPK 583 straipsnis). Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punktas numato, kad turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Taigi vykdymo procesą reglamentuojančiose specialiosiose teisės normose numatyta, kad kaip ekspertui kviečiamam turto vertintojui taikytini reikalavimai nustatyti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 8 straipsnyje bei 12 straipsnyje įtvirtinta, kad turto arba verslo vertinimo veikla gali užsiimti tiek fiziniai asmenys (turto arba verslo vertintojai), tiek juridiniai asmenys (turto arba verslo vertinimo įmonės), atitinkantys šiame įstatyme nurodytus reikalavimus. Įvertinus aptartas normas darytina išvada, kad antstolis ekspertizę vykdymo procese vykdyti gali pavesti ne tik ekspertams, nurodytiems Teismo ekspertizės įstatyme, bet ir turto ar verslo vertintojams, turintiems atitinkamas licencijas, be to, tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Tokios pozicijos dėl ekspertų skyrimą vykdymo procese reglamentuojančių nuostatų aiškinimo laikomasi ir teismų praktikoje (pvz.: žr. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S‑1556-656/2016; 2016 m. sausio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-224-431/2016; 2015 m. gegužės 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-1140-661/2015; Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S‑1998-656/2014).

14CPK 682 straipsnis, reglamentuojantis ekspertizės skyrimą, nenumato, kad pasirenkant ekspertą turėtų būti išklausoma šalių nuomonės. Tačiau dėl to vykdymo proceso šalių teisės nėra pažeidžiamos, nes CPK 682 straipsnio 1 dalyje šalims yra numatyta galimybė pareikšti ekspertui nušalinimą. Kaip jau buvo minėta, pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punktą turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Pagal minėto įstatymo 9 straipsnį bei 12 straipsnio 2 dalį, turto vertintoju gali būti fizinis asmuo atitinkantis Įstatymo 8 straipsnio nustatytus reikalavimus, kuriam yra išduotas turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas, o juridiniai asmenys turi būti įrašyti į turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą. Taigi vykdymo procese turto vertę nustatančiam ekspertui – turto vertintojui, priešingai nei teismo paskirtą ekspertizę atliekančiam ekspertui, keliami kitokie kvalifikaciniai reikalavimai, t. y. toks turto vertintojas neprivalo būti įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, tačiau turi atitikti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme turto arba verslo vertintojams nustatytus reikalavimus.

15Iš vykdomosios bylose esančių duomenų matyti, kad pareiškėjas buvo informuotas apie paskirtą turto vertintoją, kad bus atlikta turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė. Pareiškėjui 2019 m. rugsėjo 23 d. patvarkyme buvo išaiškinta teisė pareikšti nušalinimą ekspertui (CPK 682 straipsnio 1 dalis), kuria pareiškėjas nepasinaudojo.

16Iš viešos informacijos (CPK 179 straipsnio 3 dalis), teismui pateikto ekspertizės akto Nr. ( - ) nustatyta, kad Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktorės 2012 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ( - ) UAB „Verslavita“ įrašyta į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą (pažymėjimo Nr. ( - )), o ekspertizės aktą parengusiam O. I. 2003 m. spalio 10 d. yra išduotas kvalifikacinis kilnojamojo turto vertintojo pažymėjimas Nr. ( - ), todėl, esant šioms aplinkybėms, nėra teisinio pagrindo abejoti turto vertintojo kompetencija, nustatant aukščiau minėto kilnojamojo turto rinkos vertę.

17Turto rinkos vertės nustatymo eiga, motyvai, metodai, ekspertizės atlikimo data išsamiai nurodyti ekspertizės akte, todėl antstolis patvarkyme jų taip pat neprivalo atkartoti. Pagal CPK 681 straipsnio 4 dalį, jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta vertė. Atsižvelgiant į tai, kad ekspertizės metu nustatyta traktoriaus rinkos vertė 53 800,00 Eur, antstolis tą pagrįstai nurodė ir ginčijamame patvarkyme. Byloje duomenų apie tai, kad pareiškėjas būtų atvykęs į antstolio kontorą susipažinti su ekspertizės aktu, nėra (CPK 178 straipsnis).

18Skunde taip pat nurodytas teiginys, kad jam priklausantis traktorius antrosiose varžytinėse parduodamas per maža kaina – 32 800,00 Eur.

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl antstolio pareigų vykdymo procese, inter alia, įkainojant areštuotą turtą, pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

20CPK 681 straipsnio 1 dalis numato, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones, o jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Kaip jau buvo minėta, jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalies nuostatas turto arba verslo rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų. Jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (CPK 682 straipsnio 2 dalis).

21Pareiškėjas nepateikė objektyvių įrodymų (turto vertinimo ataskaitos, kt.), kurie sudarytų pagrindą abejoti eksperto nustatyta turto rinkos verte (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad turto rinkos vertės ekspertizės akte šis turtas yra įvertintas 53 800,00 Eur. Pirmosiose varžytinėse Nr. ( - ), turto pradinė kaina buvo 43 040,00 Eur, t. y. 80 procentų turto vertės nustatytos ekspertizės metu, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 718 straipsnis, tačiau už tokią kainą neatsirado turto pirkėjų. Antrosiose varžytinėse Nr. 185390, nustatyta turto kaina – 32280,00, tai yra 60 procentų CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos (CPK 722 straipsnio 1 dalis).

22Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Turto pardavimas už didžiausią galimą kainą – siektinas priverstinio skolos išieškojimo tikslas, neabejotinai naudingas tiek kreditoriui, tiek skolininkui, o vykdymo proceso tikslas kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą per se nepakankamas pateisinti vykdymo proceso dalyvių turtinių interesų pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315-469/2015).

23Tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia abejonių, antstolis privalo imtis papildomų priemonių tinkamam skolininko turto įkainojimui nepriklausomai nuo to, ar skolininkas ir išieškotojas reiškia prieštaravimus dėl nustatytos turto kainos. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualus CPK 682 straipsnio normų dėl papildomos ar pakartotinės ekspertizės turto vertei nustatyti aiškinimas ir taikymas. CPK 682 straipsnio normos, reglamentuojančios ekspertizės skyrimo tvarką, turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai su kitomis įstatyminėmis vykdomojo proceso taisyklėmis inter alia CPK 681 straipsniu, kuriame nustatyti ekspertizės skyrimo pagrindai. Tiek pirminė, tiek papildoma ar pakartotinė turto vertės nustatymo ekspertizė pagal įstatymą gali būti paskirta antstolio arba vykdymo proceso šalių iniciatyva. Vienas iš papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų įtvirtintas CPK 682 straipsnio 2 dalyje – tai vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės išvados, antstolis šiuos prieštaravimus turi įvertinti pagal tai, ar jie pagrindžia esant abejonių dėl turto vertės įkainojimo teisingumo, ir atitinkamai skirti arba atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Kitas papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis, CPK 682 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008).

24Kaip jau minėta, turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę atliko ją turintis teisę atlikti turto vertintojas, nekyla abejonių dėl ekspertizės metu nustatytos turto rinkos vertės. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė pakankamų argumentų, kurių pagrindu būtų galima suabejoti vykdomojoje byloje jau atlikta ekspertize. Be to, pažymėtina, kad antstolis privalo skirti ekspertizę turto vertei nustatyti tik tuo atveju, jeigu asmens pateikti prieštaravimai kelia antstoliui abejonių dėl atlikto turto įvertinimo, todėl antstolis turi diskrecijos teisę spręsti dėl ekspertizės (įskaitant ir papildomos bei pakartotinės) paskyrimo reikalingumo (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju byloje įrodymų, kurie patvirtintų, jog antstolis turėjo suabejoti nešališko turto vertintojo nustatyta turto verte, taigi skirti papildomą ar pakartotinę areštuoto turto ekspertizę, nėra. Atsižvelgiant į tai, antstolis pagrįstai netenkino pareiškėjo skundo, kuriame nepagrįstai nurodoma, jog antstolė turtą įvertino pati neskirdama ekspertizės.

25Teismo vertinimu, kitos skunde bei antstolio patvarkyme nurodytos aplinkybės bei nurodomi argumentai esminės reikšmės teisingam skundo išnagrinėjimui neturi, todėl apie juos plačiau nepasisakytina.

26Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atšaukti antrąsias pareiškėjo E. B. turto – ratinio traktoriaus varžytines, taip pat skirti pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę nėra jokio teisinio pagrindo, todėl pareiškėjo skundas dėl antstolės Birutės Čereškienės veiksmų netenkintinas.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510-513 straipsniais,

Nutarė

28netenkinti pareiškėjo E. B. skundo dėl antstolės Birutės Čereškienės veiksmų šioje vykdomojoje byloje.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Gintautas Kaulakis... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. B. skundą dėl... 3. Teismas... 4. pareiškėjas E. B. pateikė 2020 m. vasario 3 d. skundą dėl antstolės... 5. Antstolė Birutė Čereškienė 2020 m. vasario 6 d. patvarkymu atsisakė... 6. Suinteresuotas asmuo SIA „UniCredit Leasing“ per teismo nustatytą terminą... 7. Teismas... 8. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu... 9. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolė Birutė Čereškienė... 10. Byloje, kartu su vykdomąją byla, taip pat pateiktas UAB „Verslavita“... 11. Taigi šioje byloje pareiškėjo skundas siejamas su aplinkybe, jog antstolė... 12. Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas... 13. CPK VI dalyje nustatyto vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustato... 14. CPK 682 straipsnis, reglamentuojantis ekspertizės skyrimą, nenumato, kad... 15. Iš vykdomosios bylose esančių duomenų matyti, kad pareiškėjas buvo... 16. Iš viešos informacijos (CPK 179 straipsnio 3 dalis), teismui pateikto... 17. Turto rinkos vertės nustatymo eiga, motyvai, metodai, ekspertizės atlikimo... 18. Skunde taip pat nurodytas teiginys, kad jam priklausantis traktorius antrosiose... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl antstolio pareigų vykdymo... 20. CPK 681 straipsnio 1 dalis numato, kad areštuodamas skolininko turtą,... 21. Pareiškėjas nepateikė objektyvių įrodymų (turto vertinimo ataskaitos,... 22. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išieškotojo ir skolininko... 23. Tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia abejonių,... 24. Kaip jau minėta, turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę atliko ją... 25. Teismo vertinimu, kitos skunde bei antstolio patvarkyme nurodytos aplinkybės... 26. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atšaukti... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292,... 28. netenkinti pareiškėjo E. B. skundo dėl antstolės Birutės Čereškienės... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...