Byla 2-1615-450/2019
Dėl žalos atlyginimo bankrutuojančios asociacijos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Kazio Kailiūno ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. K., trečiųjų asmenų R. P., G. K., E. K., B. K. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutarties dalies, kuria netenkintas V. K. prašymas įtraukti jį į pirmos eilės kreditorių sąrašą bei netenkintas prašymas įpareigoti bankroto administratorę paruošti tiesioginį ieškinį dėl žalos atlyginimo bankrutuojančios asociacijos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ bankroto byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartimi asociacijai „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ (toliau – asociacija) iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinės bendrovė (toliau – UAB) „Verslo valdymo centras“, nutartis įsiteisėjo 2019 m. kovo 12 d.

72.

8Bankroto administratorė pateikė prašymą patvirtinti asociacijos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ kreditorių sąrašą ir jų finansinių reikalavimų dydį, taikyti supaprastintą bankroto procedūrą.

93.

10Vilniaus apygardos teisme 2019 m. rugsėjo 9 d. gautas pareiškėjo V. K. prašymas, kuriuo jis prašė įtraukti jį į pirmos eilės kreditorių sąrašą su 11 000 Eur reikalavimu ir įpareigoti bankroto administratorę paruošti tiesioginį ieškinį, kad būtų atlyginta bankrutuojančios asociacijos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ materialinė žala. Pareiškėjas nurodė, kad jį ir asociaciją siejo darbiniai santykiai. Šį faktą patvirtina byloje esantis valdybos pirmininko B. K. atsiliepimas. Nurodė, kad viena iš asociacijos bankroto priežasčių yra ta, kad nuo 2009 m. iki 2016 m. asociacijos generalinio direktoriaus pavaduotojui V. K. buvo teisėsaugos institucijų apribota judėjimo laisvė, todėl teismas turėtų priteisti jos patirtą žalą iš valstybės.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartimi taikė bankrutuojančiai asociacijai „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ supaprastintą bankroto procesą; patvirtino supaprastinto bankroto proceso trukmę 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui nuo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos; patvirtino bankrutuojančios asociacijos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą (įtraukė V. K. į trečios eilės kreditorių sąrašą su 157 000 Eur finansinio reikalavimo suma). Netenkino pareiškėjo V. K. prašymo įpareigoti bankroto administratorę paruošti tiesioginį ieškinį dėl žalos atlyginimo. Pavedė bankroto administratorei atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 131 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus veiksmus.

145.

15Teismas, įvertinęs tiek bankroto bylos iškėlimo metu teismo konstatuotas aplinkybes, tiek bankroto administratorės nurodomas aplinkybes, sprendė, kad įmonė neturi pakankamai turto, iš kurio galėtų būti padengtos administravimo ir teismo išlaidos, todėl prašymą dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo ir jo trukmės nustatymo tenkino.

166.

17Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas V. K. prašo jį įtraukti į pirmos eilės kreditorių sąrašą su 11 000 Eur reikalavimu. Nurodo, kad jį su asociacija „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ siejo darbo santykiai (nuo 2006 m. spalio 5 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d. dirbo generalinio direktoriaus pavaduotojo komercijai pareigose). Bankroto administratorė pateikė duomenis, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 2019 m. balandžio 16 d. raštu Nr. (8.2) DV_S-27619 informavo, kad asociacija „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ neteikė duomenų apie apdraustuosius nuo 2008 m. sausio 1 d. Tuo tarpu pats pareiškėjas jokių įrodymų, pagrindžiančių pareikštą reikalavimą nepateikė. Teismas pažymėjo, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1291/2011; 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2296/2011). Nustačius, kad tokie įrodymai nepateikti, pareiškėjo prašymas netenkintas.

187.

19Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas V. K. prašo įpareigoti bankroto administratorę paruošti tiesioginį ieškinį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.273 straipsniu, kad būtų atlyginta bankrutuojančios asociacijos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ materialinė žala, siedamas ją su teisėsaugos institucijų apribota jo judėjimo laisve laikotarpiu nuo 2009 metų iki 2016 metų. Teismas nurodė, kad bankroto administratorė yra laisva pasirinkti, kokiu teisiniu būdu ir priemonėmis siekti įstatyme numatytų bankroto proceso tikslų, be kita ko, nuspręsti dėl konkrečių bylų iškėlimo, įstojimo į vykstančius teisminius procesus ir kt. Tuo atveju, kai išsiskiria administratoriaus ir konkretaus kreditoriaus nuomonė dėl konkrečių teisminių procesų (pvz., bankroto administratorius nemato būtinybės ginčyti tam tikrą sandorį), įstatymai neriboja kreditoriaus (kreditorių) teisės pareikšti netiesioginį ieškinį (žr., pvz., Lietuvos Apeliacinio Teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-252-330/2015). Taigi teismas negali įpareigoti bankroto administratorės reikšti ieškinį, todėl pareiškėjo prašymo taip pat netenkino.

20III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

218.

22Pareiškėjas V. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartį dalyje, kuria atsisakyta jo finansinį reikalavimą 14 017,60 Eur sumai įtraukti į pirmos eilės kreditorių sąrašą bei atmestas prašymas įpareigoti bankroto administratorę parengti netiesioginį ieškinį dėl žalos atlyginimo iš valstybės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

238.1.

24Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą įtraukti jį į pirmos eilės kreditorių sąrašą, kadangi nuo 2006 m. spalio 5 d. iki bankroto bylos iškėlimo dirbo asociacijoje. Pateikė teismui asociacijos generalinio direktoriaus pasirašytą Įsakymą Nr. 2, kuriame parašyta, kad vadovaujantis 2006 m. rugsėjo 27 d. steigėjų susirinkimo protokolu, įsako priimti V. K. į darbą generalinio direktoriaus pavaduotoju komercijai nuo 2006 m. spalio 15 d., išmokant 10 procentų nuo metinio pelno ir suteikiant visus įgaliojimus, patvirtintus 2006 m. rugsėjo 27 d. protokolu. 2006 m. rugsėjo 27 d. asociacijos steigėjų susirinkimo protokolu patvirtintos pareiškėjo pareigos, įgaliojimai ir teisės.

258.2.

26Pagal susitarimą asociacija už 2009 metais atliktus darbus liko skolinga 22 000 JAV dolerių, todėl šiai dienai patirti nuostoliai sudaro 48 400 JAV dolerių. Į šią suma priskaičiuotas neišmokėtas atlygis pagal susitarimą, 2 procentai delspinigių už kiekvienus metus. Todėl asociacija skolinga 14 017,60 Eur išmoką susijusią su darbo santykiais, todėl pareiškėjo reikalavimas turi būti patvirtintas kaip pirmos eilės finansinis reikalavimas.

278.3.

28Dėl įpareigojimo paruošti ieškinį dėl žalos atlyginimo: nurodė, kad asociacijai materialinė žala atsirado, kai teisėsaugos pareigūnai be teisinio pagrindo 2009-2016 metais apribojo judėjimo laisvę asociacijos generalinio direktoriaus pavaduotojui komercijai V. K., vykdant ikiteisminį tyrimą Nr. 10-1-00132-09, dėl ko jis negalėjo vykdyti kontrakte Nr. KW-20/06/08-17 prisiimtų įsipareigojimų.

298.4.

30Apeliantas pateikė atskirojo skundo papildymą, kuriuo prašo įpareigoti bankroto administratorę patikslinti visų kreditorių finansinius reikalavimus; įpareigoti bankroto administratorę pranešti galimiems kreditoriams: V. G., A. K., R. T., D. L., R. K., S. K., A. C., G. I., R. J. apie bankroto bylos iškėlimą asociacijai. Šie asmenys yra suteikę paskolas asociacijai. Patvirtinti V. K. 360 017 Eur finansinį reikalavimą.

318.5.

32Skundo papildyme apeliantas nurodė, kad gavo bankroto administratorės 2019 m. spalio 9 d. pranešimą Nr. 19-MMA-29 „Dėl informacijos pateikimo“ ir finansinių reikalavimų apskaičiavimo lentelės išrašą. Delspinigiai skaičiuoti tik už 180 dienų. Suteikiant paskolą asociacijai, sutartyje buvo numatyta jos grąžinimo data – 2011 m. gruodžio 30 d., bei numatyti 18 proc. palūkanų dydis. Paskolos nustatytu terminu negrąžinus, turi būti skaičiuojami delspinigiai nuo 2012 m. sausio 1 d., delspinigiai nesumokėti už 2 220 dienų, viso 222 000 Eur. Suskaičiavus palūkanas nuo paskolos sumos, delspinigius, baudas, neišmokėtą atlyginimą, vėlavimo palūkanas ir paskolos pinigus, asociacija viso skolinga apeliantui 360 017 Eur.

339.

34R. P., G. K., E. K., B. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartį dalyje, kurioje netenkintas V. K. prašymas įpareigoti bankroto administratorę parengti ieškinį dėl žalos atlyginimo. Atskirieji skundai grindžiami šiais pagrindiniais argumentais:

359.1.

36V. K. negalėjo įvykdyti įsipareigojimų prisiimtų kontrakte Nr. KW-20/06/08-17, kadangi vykstant ikiteisminiam tyrimui jo prašymai buvo ignoruojami. Įstatymas numato atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio turimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų.

3710.

38Bankrutuojančios asociacijos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ bankroto administratorė prašo V. K., R. P., E. K., G. K. ir B. K. atskiruosius skundus atmesti bei 2019 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į skundus nurodo šiuos pagrindinius atsikirtimus:

3910.1.

40R. P., E. K., G. K. ir B. K. atskiruosiuose skunduose nerodoma jokių aplinkybių ir (ar) argumentų, kurie pagrįstų pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą. Nors apeliantai skunde išreiškė nesutikimą su skundžiama nutartimi, tačiau jis yra deklaratyvus, nepagrįstas nei faktinėmis aplinkybėmis, nei konkrečiais rašytiniais įrodymais, nei teisiniais argumentais.

4110.2.

42Bankroto administratorės vertinimu, apeliantams tenka pareiga pagrįsti savo teiginius, t. y. įrodyti skundžiamos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą. Apeliantams tinkamai nesuformulavus atskirųjų skundų pagrindo, galimybės atsikirsti į skundus yra ribotos, kadangi nėra žinoma, kuo remiantis apeliantai daro vienokias ar kitokias išvadas.

4310.3.

44Atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje savo motyvus išsamiai pagrindė, taip pat vadovavosi ginčui aktualiomis kasacinio teismo suformuotomis teisės taikymo bei aiškinimo taisyklėmis, todėl skundžiamos nutarties panaikinimui joks teisinis pagrindas neegzistuoja.

4510.4.

46Dėl V. K. skundo nurodė, kad V. K. siekiant finansinio reikalavimo patvirtinimo, pastarajam kilo pareiga jį pagrįsti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju bankroto administratorei neturint visiškai jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių pateiktą reikalavimą, be to, tokių įrodymų nepateikus ir V. K., pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai kreditoriaus finansinio reikalavimo prašoma apimtimi nepatvirtino bankroto byloje.

4710.5.

48Pasisakant dėl bankroto administratorės įpareigojimo pateikti ieškinį prieš valstybę, pažymėjo, kad V. K. nenurodė jokio teisinio pagrindo, pagrindžiančio tokios pareigos bankroto administratoriui egzistavimą ir (ar) teismo teisės įpareigoti bankroto administratorę tokią pareigą vykdyti. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pats pareiškėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui dėl žalos atlyginimo.

49Teisėjų kolegija

konstatuoja:

50IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5111.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis). Dėl prašymų priėmimo

5312.

54Kreditorius E. K. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą dėl finansinio reikalavimo patikslinimo, kuriuo prašo padidinti bankroto byloje jo patvirtintą finansinį reikalavimą iki 305 667,08 Eur. Apeliantas V. K. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad 2006 m. gruodžio 27 d. sudarė su asociacija paskolos sutartį, kurioje numatė 108 procentų dydžio palūkanas, paskolos grąžinimo terminas – 2011 m. gruodžio 30 d. Taip pat nurodė, kad pagal Sutarties 4 punktą, paskolos gavėja įsipareigojo mokėti 100 Eur už kiekvieną paskolos ar jos dalies palūkanų mokėjimo termino praleidimo dieną. Prašo patikslinti finansinio reikalavimo dydį, jį padidinant iki 286 900 Eur.

5513.

56Apeliacinis procesas pradedamas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties asmeniui padavus atskirąjį skundą ir jį teismui priėmus (CPK 334–336 straipsniai). Atskirajame skunde ir atsiliepime į jį bylos šalys turi galimybę išdėstyti visus teisinius argumentus byloje kilusiais klausimais. Dėl šių procesinių dokumentų formos ir turinio, pateikimo tvarkos CPK nustatyti specialūs reikalavimai; po to, kai yra priimamas atskirasis skundas, kitai bylos šaliai sudaroma galimybė pateikti dėl atskirojo skundo atsiliepimą (CPK 335 straipsnio 2 dalis). Pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskirąjį skundą yra draudžiama (CPK 323 straipsnis, 338 straipsnis). CPK nenustatyta šalims procesinės teisės teikti teismui kitokius, nei šiame kodekse išvardyti, procesinius dokumentus.

5714.

58Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nutarties 13 punkte nurodytus argumentus, nenustačiusi pagrindo daryti išlygos iš CPK 323 straipsnyje įtvirtinto imperatyvo, sprendžia, kad apeliantų E. K. ir V. K. prašymai dėl finansinių reikalavimų patikslinimo atsisakytini priimti. Pažymėtina ir tai, kad apeliantai iš esmės teikia naujus prašymus dėl finansinių reikalavimų patikslinimo bankroto byloje, kurie nebuvo skundžiamos nutarties dalykas. Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Dėl įpareigojimo bankroto administratorę reikšti ieškinį

5915.

60Apeliantai V. K., R. P., G. K., E. K., B. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartį dalyje, kurioje netenkintas V. K. prašymas įpareigoti bankroto administratorę parengti ieškinį dėl žalos atlyginimo.

6116.

62Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatas, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) CPK nustatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą jeigu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, teismas turi atsisakyti priimti atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui (CPK 338 straipsnis). Jeigu ši aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis).

6317.

64Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartimi netenkino pareiškėjo V. K. prašymo įpareigoti bankroto administratorę paruošti tiesioginį ieškinį dėl žalos atlyginimo. Teismas nurodė, kad bankroto administratorius yra laisvas pasirinkti, kokiu teisiniu būdu ir priemonėmis siekti įstatyme numatytų bankroto proceso tikslų, be kita ko, nuspręsti dėl konkrečių bylų iškėlimo, įstojimo į vykstančius teisminius procesus ir kt. Tuo atveju, kai išsiskiria administratoriaus ir konkretaus kreditoriaus nuomonė dėl konkrečių teisminių procesų (pvz., bankroto administratorius nemato būtinybės ginčyti tam tikrą sandorį), įstatymai neriboja kreditoriaus (kreditorių) teisės pareikšti netiesioginį ieškinį (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-252-330/2015).

6518.

66Kaip jau nurodyta nutarties 16 punkte, apeliacinis procesas nutraukiamas CPK numatytais atvejais, ar kai tokia nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartimi netenkino prašymo įpareigoti bankroto administratorę paruošti ieškinį dėl žalos priteisimo iš valstybės. Įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo atlikti įmonės bankroto procedūras, kuris atstovaudamas įmonės interesams, kartu gina ir jos visų kreditorių teisėtus interesus. Įmonės bankroto administratoriaus pareigos numatytos ĮBĮ 11 straipsnyje. Tarp kitų išvardintų pareigų, bankroto administratorius turi pareigą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas); pateikti ieškinį teismui dėl šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje (kai įmonės vadovas ar kiti pagal kompetenciją asmenys, esant įstatyme nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, ar jį pavėlavo pateikti) nurodytos žalos atlyginimo ir (ar) kreipiasi į teismą, kad būtų sprendžiamas teisės eiti pareigas, nurodytas šio įstatymo 10 straipsnio 14 dalyje, klausimas, kai yra priimtas atitinkamas kreditorių susirinkimo nutarimas, arba savo iniciatyva, nustatęs, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti ir dėl to galimai buvo padaryta žala įmonei ir (ar) kreditoriams (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 26 punktas).

6719.

68Įmonės kreditoriai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus (ĮBĮ 3 straipsnis); kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus; kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą; ginčyti įmonės sudarytus sandorius (actio Pauliana); kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų; motyvuotu prašymu kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 21 straipsnis).

6920.

70Apeliacinis teismas sprendžia, jog galiojant tokiam teisiniam reguliavimui, bankroto administratorius yra laisvas pasirinkti, kokiu teisiniu būdu ir priemonėmis siekti įstatyme numatytų bankroto proceso tikslų, be kita ko, nuspręsti dėl konkrečių bylų iškėlimo, įstojimo į vykstančius teisminius procesus ir kita. Jo pareigas aiškiai apibrėžia įmonių bankroto įstatymas. Todėl kreditoriai negali įpareigoti bankroto administratorių bankroto byloje atlikti konkrečius, tik kreditorių jam nurodytus veiksmus.

7121.

72Teismas sprendžia, jog tuo atveju, kuomet išsiskiria administratoriaus ir konkretaus kreditoriaus nuomonė dėl konkrečių teisminių procesų (pvz., bankroto administratorius nemato būtinybės ginčyti tam tikrą sandorį), įstatymai neriboja kreditoriaus (kreditorių) teisės pareikšti netiesioginį ieškinį (CK 6.68 straipsnis). Tačiau ta aplinkybė, jog administratoriaus ir konkretaus kreditoriaus (kreditorių grupės) nuomonės dėl konkrečių sandorių ginčijimo ar teisminių procesų inicijavimo, jų vedimo ir perspektyvų prognozės nesutampa, nereiškia, jog administratorius netinkamai atstovauja bankrutuojančią įmonę.

7322.

74Aptartos aplinkybės yra pakankamos spręsti, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas prašymas įpareigoti bankroto administratorę paruošti ieškinį dėl žalos atlyginimo neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, todėl skundžiama nutartis šioje dalyje negali būti apeliacinio apskundimo objektu ir kadangi ši aplinkybė yra nustatyta apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas dėl V. K. skundo dalyje įpareigoti administratorę pateikti ieškinį, R. P., G. K., E. K., B. K. atskirųjų skundų nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis). Dėl V. K. skundo ribų

7523.

76Pareiškėjas V. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartį dalyje, kuria atsisakyta jo finansinį reikalavimą 14 017,60 Eur sumai įtraukti į pirmos eilės kreditorių sąrašą. Apeliantas pateikė atskirojo skundo papildymą, kuriuo prašo: 1) įpareigoti bankroto administratorių patikslinti visų kreditorių finansinius reikalavimus; 2) įpareigoti bankroto administratorių pranešti galimiems kreditoriams: V. G., A. K., R. T., D. L., R. K., S. K., A. C., G. I., R. J. apie bankroto bylos iškėlimą asociacijai; 3) patvirtinti V. K. 360 017 Eur finansinį reikalavimą, kurį grindžia paskolos sutartimi numatytų palūkanų bei delspinigių dydžio skaičiavimu.

7724.

78Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas V. K. atskirojo skundo papildymą dėl 2019 m. rugsėjo 17 d. nutarties, pirmosios instancijos teismui pateikė 2019 m. spalio 16 d., t. y. pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui. Kaip jau nurodyta nutarties 13 punkte, pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskirąjį skundą yra draudžiama (CPK 323 straipsnis, 338 straipsnis). Taigi, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundo papildymą, pažeidė įstatymu numatytą imperatyvą.

7925.

80CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja ĮBĮ. Pažymėtina, jog bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme dalykas apibrėžiamas ieškinio ribomis – ieškinio pareiškime ieškovas suformuluoja materialinį teisinį reikalavimą atsakovui ir nurodo aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą atsakovui, pateikia šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai). Teisinius faktus ir juos patvirtinančius įrodymus, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimą atsakovui, t. y. faktinį ieškinio pagrindą, ieškovas privalo nurodyti ieškinio pareiškime. Teismas, priimdamas sprendimą, negali peržengti ieškinio ribų, t. y. negali keisti nei ieškinio dalyko (pvz., negali priteisti šaliai to, ko ji neprašo, arba priteisti daugiau, nei šalis prašo), nei ieškinio pagrindo (negali savo sprendime remtis tokiais faktais, kurių šalys teismui nenurodė, ir įrodymais, kurių byloje nėra), išskyrus įstatyme nustatytus atvejus.

8126.

82Taigi, šiuo atveju reikalavimo (pareiškimo, prašymo) dalyką dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo ir pagrindą nurodyti rašytiniame pareiškime privalo pareiškėjas V. K.. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčo nutartis buvo priimta pagal bankroto administratorės 2019 m. rugpjūčio 27 d. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateiktą prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ir supaprastintos bankroto procedūros taikymo. Toks prašymas parengtas pagal pareiškėjo V. K. pateiktą prašymą bankroto administratoriui (ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis). Pirmosios instancijos teismas 2017 m. rugsėjo 17 d. priimdamas ginčo nutartį, nagrinėjo bankroto administratorės prašymą tokia reikalavimų apimtimi, kokia jis buvo pareikštas, ir priėmė skundžiamą nutartį (taikė supaprastintą bankroto procesą; patvirtino jo trukmę; patvirtino kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą; netenkino prašymo įpareigoti administratorę parengti ieškinį dėl žalos atlyginimo, pavedė bankroto administratorę atlikti ĮBĮ nustatytus veiksmus). Taigi, 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartimi nebuvo nagrinėti klausimai nei dėl prašymo įpareigoti bankroto administratorę pranešti galimiems kreditoriams V. G., A. K., R. T., D. L., R. K., S. K., A. C., G. I., R. J. apie bankroto bylos iškėlimą; patikslinti visų kreditorių finansinius reikalavimus; bei šios nutarties objektu nebuvo ir V. K. prašymas patvirtinti 360 017 Eur dydžio finansinį reikalavimą, todėl pirmosios instancijos teismui nutartyje nepasisakius šiais klausimais. Iš esmės nesant nutarties dėl šių prašymų, tokie reikalavimai, išdėstyti atskirojo skundo papildyme, negali būti revizuojami apeliacinės instancijos teismo, todėl jie negali būti apeliacijos objektu, todėl šioje dalyje apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Dėl V. K. atskirojo skundo įtraukti jį į pirmos eilės kreditorių sąrašą

8327.

84Apeliantas skunde nurodė, kad nuo 2006 m. spalio 5 d. iki bankroto bylos iškėlimo asociacijai, jį su asociacija siejo darbo santykiai. 2006 m. spalio 5 d. generalinio direktoriaus G. L. I. įsakymu Nr. 2, vadovaujantis 2006 m. rugsėjo 27 d. steigėjų susirinkimo protokolu, įsakyta priimti V. K. į darbą generalinio direktoriaus pavaduotoju komercijai nuo 2006 m. spalio 5 d., išmokant 10 procentų nuo metinio pelno ir suteikiant visus įgaliojimus, patvirtintus 2006 m. rugsėjo 27 d. protokole. Nurodė, kad asociacija jam skolinga 14 017,60 Eur darbo užmokesčio. Pirmosios instancijos teismas netenkinęs reikalavimo nutartyje nurodė, kad pareiškėjas jokių įrodymų, pagrindžiančių pareikštą reikalavimą, nepateikė ir prašymo netenkino.

8528.

86Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima išvada, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Tačiau, atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, turi imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; 2013 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2013). Tai apima ir teisę rinkti įrodymus (CPK 179 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 6 punktas).

8729.

88Ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus būtent nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

8930.

90Nagrinėjamu atveju V. K. nurodė, kad pagal pateiktą 2006 m. spalio 5 d. generalinio direktoriaus G. L. I. įsakymą Nr. 2, apeliantas nuo 2006 m. spalio 5 d. priimtas į darbą generalinio direktoriaus pavaduotoju komercijai, išmokant jam 10 procentų nuo metinio pelno. Tačiau byloje tokio dokumento nėra, pirmosios instancijos teismas nurodytu dokumentu nesirėmė, jo neanalizavo. Byloje pateiktas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2019 m. balandžio 16 d. raštas Nr. (8.2)DV_S-27610, kuriame Sodra pranešė, kad Miriam Media asociacija neteikė duomenų apie apdraustuosius nuo 2008 m. sausio 1 d. Duomenų iš Sodros apie apdraustuosius asociacijoje laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 5 d. iki 2008 m. sausio 1 d. taip pat nėra. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudotis duomenimis iš informacinių sistemų. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 21 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-27-166/2016 nuteistojo V. K. apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-241-655/2014, kuriuo V. K. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 223 str. 1 d. (dėl aplaidaus asociacijos Miriam Media apskaitos tvarkymo), ir jam skirta 50 MGL (1883 Eur) dydžio bauda.

9131.

92Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjęs nuteistojo skundą apeliacine tvarka baudžiamojoje byloje Nr. 1A-27-166/2016, 2016 m. birželio 21 d. nutartyje nurodė, kad pagal akcinės bendrovės (toliau – AB) „Citadelė“ banko (buvęs AB „Parex bankas“) pateiktus Miriam Media asociacijos dokumentus, 2008 m. gegužės 17 d. asociacijos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ visuotinio narių susirinkimo sprendimu asociacijos valdybos pirmininku išrinktas V. K., suteikiant jam teisę atidaryti einamąją sąskaitą banke. Pateiktų dokumentų: asociacijos įstatų, 2008 m. gegužės 17 d. visuotinio narių susirinkimo protokolo, asociacijos atstovo – valdybos pirmininko V. K. prašymo pagrindu AB „Citedėlė“ banke 2008 m. birželio 13 d. asociacijos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ vardu buvo atidaryta sąskaita ir „Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje“ patvirtintas valdybos pirmininko V. K. parašas, suteikiantis pirmojo parašo teisę duoti nurodymus bankui dėl operacijų atlikimo sąskaitoje. Debetinė kortelė išduota asociacijos valdybos pirmininkui V. K.. Pagal Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pateiktus asociacijos dokumentus, 2008 m. spalio 13 d. asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu į asociaciją „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ priimti nauji nariai: V. K. ir A. M. (Rusijos pilietis), vienasmeniu valdymo organu – generaliniu direktoriumi nutarta išrinkti V. K. kartu atleidžiant iš asociacijos pirmininko pareigų ir asociacijos narių B. K.. Naujai išrinktam generaliniam direktoriui V. K. pavedė perregistruoti naują asociacijos įstatų redakciją. Nors nuteistasis apeliuoja į tai, jog VĮ Registrų centro duomenų bazėje nėra užregistruotas faktas, kad jis paskirtas vykdyti generalinio direktoriaus pareigas, tačiau vien tai, jog V. K. sudarinėjo, vykdė funkcijas banke, „Sodroje“, t. y., jis pasirašinėdavo kaip valdybos pirmininkas, administracijos vadovas, o banke turėjo teisę disponuoti šių dviejų ūkio subjektų sąskaitomis, įrodo, jog jis buvo faktinis šių organizacijų vadovas, todėl kartu ir atsakingas už buhalterinę apskaitą. Taip pat nuteistasis V. K. nurodo, jog tai, kad asociacijoje jis užėmė generalinio direktoriaus pavaduotojo komercijai pareigas ir jis nebuvo atsakingas už buhalterinės apskaitos dokumentų vedimą ar jų išsaugojimą, pagrindžia 2006 m. rugsėjo 27 d. asociacijos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ susirinkimo protokolas. Tačiau iš vėlesnių duomenų matyti, kad 2008 m. gegužės 17 d. Visuotinio narių susirinkimo protokolu, V. K. paskirtas, kaip naujas valdybos pirmininkas bei 2008 m. spalio 13 d. asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuriuo vienasmeniu valdymo organu – generaliniu direktoriumi nutarta išrinkti V. K. kartu atleidžiant iš asociacijos pirmininko pareigų ir asociacijos narių B. K.. Tai, kad V. K. buvo faktinis asociacijos vadovas nepaneigia ir apeliacinio skundo argumentas, kad apeliantas, kaip asociacijos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ generalinio direktoriaus pavaduotojas pagal 2008 m. birželio 20 d. sutartį su kompanija „Wagner Star International L. L.C.“ į bendrą verslą yra investavęs 220 JAV dolerių, o kadangi dėl teisėsaugos institucijų jam taikytų suvaržymų jis nebegalėjo toliau laikytis kontrakto sąlygų, investuotos lėšos yra prarastos, kaip ir pelnas. Kaip jau buvo minėta jis atlikdavo eilę funkcijų, finansinių operacijų, iš esmės priimdavo sprendimus, susijusius su organizacijų veikla, disponavo organizacijų lėšomis, kaip generalinis direktorius, faktinis organizacijų vadovas ir tai nepaneigta byloje esančiais duomenimis. Asociacijos vardu buvo atidarytos sąskaitos AB „Citadelė“ ir AB SEB bankuose. Laikotarpiu nuo 2008 m. spalio 13 d. iki 2013 m. spalio 1 d. jis ėjo generalinio direktoriaus pareigas asociacijoje.

9332.

94Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas bankroto bylose nustatytą teismo aktyvumo pareigą (CPK 179 straipsnio 1, 2 dalys), nesiėmė visų priemonių nustatyti bylai tinkamai išnagrinėti reikšmingas aplinkybes, o pagal byloje pateiktus įrodymus V. K. finansinio reikalavimo klausimo (dėl įtraukimo į pirmos eilės kreditorių sąrašą) negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Dėl šių procesinės teisės normų pažeidimo konstatuotina, kad galėjo būti priimtas šioje dalyje neteisėtas procesinis sprendimas, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje dėl kreditoriaus V. K. reikalavimo įtraukti jį į pirmos eilės kreditorių sąrašą su 14 017,60 Eur finansinio reikalavimo suma naikintina ir klausimas grąžintinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

9533.

96Bylą nagrinėjant iš naujo pirmosios instancijos teismas turėtų pašalinti neatitikimus tarp bankroto administratorės argumento, jog nepateikti duomenys, kad V. K. užėmė kokias tai pareigas asociacijoje ir turi būti įtrauktas į pirmos eilės kreditorių sąrašą ir apelianto teiginio jog nuo 2006 m. spalio 5 d. užėmė generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas asociacijoje ir jam nuo 2006 m. spalio 5 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d. nebuvo mokamas darbo užmokestis. Kita vertus, bylą nagrinėjant iš naujo turi reikšmės ir baudžiamojoje byloje nustatytas faktas, kad apeliantas buvo faktinis asociacijos vadovas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nepašalinus nurodytų neatitikimų ir nenustačius aplinkybių, ar apeliantas dirbo asociacijoje, kokias pareigas apeliantas užėmė asociacijoje, kaip jos buvo įformintos, ar užimant kokias tai pareigas, jam buvo mokamas darbo užmokestis, kokio dydžio, negalimas ir V. K. prašymo įtraukti jį į pirmos eilės kreditorių sąrašą klausimo išsprendimas. Pažymėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas, iš esmės atmesdamas prašymą šioje dalyje, netyrė ir nesiaiškino finansinio reikalavimo kilmės, pagrįstumo ir dydžio klausimų. Viena vertus, nutartyje teismas nurodė, kad pareiškėjas prašė jį įtraukti į pirmos eilės kreditorių sąrašą su 11 000 Eur finansinio reikalavimo suma, kai tuo tarpu apeliantas nurodė, kad finansinio reikalavimo dydis (neišmokėta darbo užmokesčio suma) yra 14 017,60 Eur. Nurodytina ir tai, kad teismas nesiaiškino, kuo remiantis pareiškėjas prašo patvirtinti tokio dydžio finansinį reikalavimą, kaip jį apskaičiuoja, kokiais rašytiniais duomenimis toks reikalavimas grindžiamas. Tirdamas ir vertindamas šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas turi būti aktyvus, t. y. įpareigoti bylos šalis pateikti ginčo esmei reikšmingus duomenis, galimai apklausti liudytojais kitus asociacijos narius, imtis kitų būtinų veiksmų, siekiant nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes, tame tarpe ir kreditorinio reikalavimo klausimą spręsti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (CPK 179 straipsnio 2 dalis, 185 straipsnis).

97Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

98Apeliacinį procesą pagal V. K., R. P., G. K., E. K., B. K. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutarties dalies įpareigoti bankroto administratorę parengti ieškinį dėl žalos atlyginimo nutraukti.

99Apeliacinį procesą pagal V. K. atskirojo skundo papildymą, kuriuo prašoma: 1) įpareigoti bankroto administratorių patikslinti visų kreditorių finansinius reikalavimus; 2) įpareigoti bankroto administratorių pranešti galimiems kreditoriams: V. G., A. K., R. T., D. L., R. K., S. K., A. C., G. I., R. J. apie bankroto bylos iškėlimą asociacijai; 3) patvirtinti V. K. 360 017 Eur finansinį reikalavimą, nutraukti.

100Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartį dalyje, kurioje netenkintas prašymas įtraukti V. K. į pirmos eilės kreditorių sąrašą su 11 000 Eur finansinio reikalavimo suma panaikinti, ir šioje dalyje perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartimi asociacijai „MIRIAM... 7. 2.... 8. Bankroto administratorė pateikė prašymą patvirtinti asociacijos „MIRIAM... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teisme 2019 m. rugsėjo 9 d. gautas pareiškėjo V. K.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartimi taikė... 14. 5.... 15. Teismas, įvertinęs tiek bankroto bylos iškėlimo metu teismo konstatuotas... 16. 6.... 17. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas V. K. prašo jį įtraukti į... 18. 7.... 19. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas V. K. prašo įpareigoti bankroto... 20. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 21. 8.... 22. Pareiškėjas V. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 23. 8.1.... 24. Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą įtraukti jį į pirmos eilės... 25. 8.2.... 26. Pagal susitarimą asociacija už 2009 metais atliktus darbus liko skolinga 22... 27. 8.3.... 28. Dėl įpareigojimo paruošti ieškinį dėl žalos atlyginimo: nurodė, kad... 29. 8.4.... 30. Apeliantas pateikė atskirojo skundo papildymą, kuriuo prašo įpareigoti... 31. 8.5.... 32. Skundo papildyme apeliantas nurodė, kad gavo bankroto administratorės 2019 m.... 33. 9.... 34. R. P., G. K., E. K., B. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 35. 9.1.... 36. V. K. negalėjo įvykdyti įsipareigojimų prisiimtų kontrakte Nr.... 37. 10.... 38. Bankrutuojančios asociacijos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ bankroto... 39. 10.1.... 40. R. P., E. K., G. K. ir B. K. atskiruosiuose skunduose nerodoma jokių... 41. 10.2.... 42. Bankroto administratorės vertinimu, apeliantams tenka pareiga pagrįsti savo... 43. 10.3.... 44. Atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje... 45. 10.4.... 46. Dėl V. K. skundo nurodė, kad V. K. siekiant finansinio reikalavimo... 47. 10.5.... 48. Pasisakant dėl bankroto administratorės įpareigojimo pateikti ieškinį... 49. Teisėjų kolegija... 50. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 51. 11.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 53. 12.... 54. Kreditorius E. K. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą dėl... 55. 13.... 56. Apeliacinis procesas pradedamas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties... 57. 14.... 58. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nutarties 13 punkte nurodytus argumentus,... 59. 15.... 60. Apeliantai V. K., R. P., G. K., E. K., B. K. prašo panaikinti Vilniaus... 61. 16.... 62. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatas, pirmosios instancijos teismo... 63. 17.... 64. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo... 65. 18.... 66. Kaip jau nurodyta nutarties 16 punkte, apeliacinis procesas nutraukiamas CPK... 67. 19.... 68. Įmonės kreditoriai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę... 69. 20.... 70. Apeliacinis teismas sprendžia, jog galiojant tokiam teisiniam reguliavimui,... 71. 21.... 72. Teismas sprendžia, jog tuo atveju, kuomet išsiskiria administratoriaus ir... 73. 22.... 74. Aptartos aplinkybės yra pakankamos spręsti, jog pirmosios instancijos teismo... 75. 23.... 76. Pareiškėjas V. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 77. 24.... 78. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas V. K. atskirojo skundo papildymą... 79. 25.... 80. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 81. 26.... 82. Taigi, šiuo atveju reikalavimo (pareiškimo, prašymo) dalyką dėl... 83. 27.... 84. Apeliantas skunde nurodė, kad nuo 2006 m. spalio 5 d. iki bankroto bylos... 85. 28.... 86. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas kreditoriaus reikalavimą... 87. 29.... 88. Ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia įvertinęs tokio reikalavimo... 89. 30.... 90. Nagrinėjamu atveju V. K. nurodė, kad pagal pateiktą 2006 m. spalio 5 d.... 91. 31.... 92. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjęs nuteistojo skundą apeliacine tvarka... 93. 32.... 94. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 95. 33.... 96. Bylą nagrinėjant iš naujo pirmosios instancijos teismas turėtų pašalinti... 97. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 98. Apeliacinį procesą pagal V. K., R. P., G. K., E. K., B. K. atskiruosius... 99. Apeliacinį procesą pagal V. K. atskirojo skundo papildymą, kuriuo prašoma:... 100. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartį dalyje, kurioje...