Byla 2-205/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Per Aarsleff A/S ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“, tretiesiems asmenims A. Ž. ir ko uždarajai akcinei bendrovei, akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovo UAB „Šakių vandenys“ paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“, pirkimo Nr. 125442, procedūras ir uždraudė sudaryti pirkimo sutartį.

5Atsakovas pateikė prašymą panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, o teismui netenkinus atsakovo prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pareikalauti, kad ieškovas per teismo nustatytą protingą terminą pateiktų 10 735 000 Lt dydžio nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą arba banko garantiją 10 735 000 Lt sumai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 19 d. nutartimi atsakovo prašymą panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

8Teismas nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra išnagrinėjęs atsakovo atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kurį 2013 m. spalio 25 d. nutartimi atmetė (civilinė byla Nr. 2-2400/2013). Apeliacinis teismas, įvertinęs atsakovo nurodomus argumentus, nepripažino jų sudarančiais pagrindą panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas naujų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos atskirojo skundo nagrinėjimo metu, bei sudarytų pagrindą panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė. Aplinkybę, kad nagrinėjimo klausimo sprendimo metu civilinėje byloje paskirta ekspertizė, teismas vertino kaip nesudarančią pagrindo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi iki bus atlikta ekspertizė, civilinė byla nėra sustabdyta.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Šakių vandenys“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 19 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nepanaikino byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, nes egzistuoja pagrindai konstatuoti būtinybę apginti viešąjį interesą bei apsaugoti nuo pažeidimo asmens, visuomenės ar valstybės teises ir teisėtus interesus.
  2. Tuo atveju, jei atsakovas dėl jam pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo sustabdymo) nesilaikytų Projekto finansavimo sutarties, kas šiuo atveju pasireikštų projekto veiklų įgyvendinimo termino pažeidimu, atsakovui atsirastų reali grėsmė prarasti 10 735 000 Lt dydžio projekto finansavimą, t.y. neįvykdyti visuomenei reikalingo projekto.
  3. Egzistuoja realus pagrindas manyti, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rangovas nespės iki 2015 m. sausio 1 d. užbaigti 18 mėnesių atlikimo reikalaujančių rangos darbų ir tokiu būdu praras visą ar dalį jam skirto finansavimo.
  4. Projekto finansavimo praradimas, kuris dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra labai realus, padarys aiškios ir tiesioginės žalos viešajam interesui ir konkrečiai – Gelgaudiškio gyventojams (vartotojams), neapibrėžtam terminui prarasiantiems galimybę turėti kokybišką vandenį ir nuotekų tvarkymo tinklus, visuomenės sveikatai bei aplinkos apsaugai. Projektas yra skirtas pagerinti šiuo metu esančias netinkamas Gelgaudiškio gyventojų sąlygas (nemenka dalis gyventojų/būstų neprijungta prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, esami tinklai nusidėvėję, kas gali įtakoti vandens kokybę/higieną) bei apsaugoti aplinką nuo galimos žalos, susijusios su prie nuotekų tinklų dar neprijungtų gyventojų nuotekų šalinimo neigiamu poveikiu požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, jų ekosistemai.

12Atsiliepimu į skundą ieškovas Per Aarsleff A/S prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą, Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Gelgaudiškyje yra išvystyti magistraliniai nuotekų tinklai, nuotekos yra valomos, gyventojų sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus, nėra antisanitarinės ar kenkiančios sveikatai. Todėl konkurso procedūrų sustabdymas nepažeidžia viešojo intereso, o užtikrina racionalų lėšų panaudojimą. Be to, nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas galėtų sudaryti pirkimo sutartį su nesąžiningai ir neteisėtai paskelbtu konkurso laimėtoju, kurio pasiūlymo kaina yra beveik 2 mln. Lt brangesnė nei ieškovo. Tokiu būdu toleruojami tokie viešieji pirkimai, kurie vykdomi pažeidžiant VPĮ bei pačiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, ignoruojama sąžiningos konkurencijos teisė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

15Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2558/2011, 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1992/2011). Be to, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y., jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2355/2011, 2011 m. rugpjūčio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2200/2011).

16Nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos (atsakovo) 2013 m. liepos 22 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą konkurse „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“, šių reikalavimų užtikrinimui Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, o skundžiama nutartimi atmestas atsakovo UAB „Šakių vandenys“ prašymas panaikinti minėta teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

17Pagal teismų praktiką, preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-780/2012; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012; 2013 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/201).

18Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-2419-658/2013 pagal ieškovo Per Aarsleff A/S ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“, tretiesiems asmenims A. Ž. ir ko UAB bei akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Minėtas Kauno apygardos teismo sprendimas neįsiteisėjęs, dėl jo paduotas apeliacinis skundas. Nors apygardos teismo sprendimas, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys, dar neįsiteisėjęs, tačiau nagrinėjamu atveju yra pagrindo vertinti, jog nėra poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

19Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis taip pat nustatyta, kad 2014 m. sausio 21 d. Kauno apygardos teisme gautas šalių prašymas patvirtinti 2014 m. sausio 21 d. ieškovo Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančio per Per Aarsleff A/S filialą ir UAB „Šakių vandenys“ taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti bei panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

20Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl dėl jų nepasisakoma.

21Esant nurodytam, naikintina pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas atsakovės prašymas panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d., 149 str., 302 str., 338str.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 19 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti atsakovo prašymą panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“ pirkimo procedūrų stabdymą ir draudimą sudaryti pirkimo sutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi taikė laikinąsias... 5. Atsakovas pateikė prašymą panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 19 d. nutartimi atsakovo prašymą... 8. Teismas nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra išnagrinėjęs atsakovo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Šakių vandenys“ prašo panaikinti Kauno... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas... 12. Atsiliepimu į skundą ieškovas Per Aarsleff A/S prašo atmesti atsakovo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai,... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos (atsakovo)... 17. Pagal teismų praktiką, preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir... 18. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apygardos... 19. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis taip pat nustatyta,... 20. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės... 21. Esant nurodytam, naikintina pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 19 d. nutartį ir...