Byla e2A-452-460/2018
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Palangos ūkis“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondos Andrulienės, Irmos Čuchraj, Aušros Maškevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“ (apeliantė) apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų (Palangos miesto apylinkės teismo) 2017 m. lapkričio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“ ieškinį atsakovui D. K. (D. K.) dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Palangos ūkis“.

3.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6

  1. Ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, juo prašė priteisti iš atsakovo D. K., 2322,00 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“ su L. N. 2015-10-25 sudarė Įmonių turto draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas turtas – patalpos, esančios ( - ). Draudimo sutarties pagrindu ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“ kompensavo L. N. 2322,00 Eur dydžio žalą, kurią draudėja patyrė 2016-05-28 dėl atsakovui D. Katernyy?o nuosavybės teise priklausančiose patalpose ( - ), įvykusios avarijos, kurios metu vanduo prasiskverbė į L. N. priklausančias apdraustas patalpas ir jas apgadino. Ieškovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1015 str., turi teisę (regreso tvarka) reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už žalą asmens. Ieškovė teigė, kad už žalą atsakingas asmuo yra atsakovas D. K., kurio patalpos yra virš L. N. priklausančios patalpos. Pažymi, kad sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju, kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų, būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas – žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko negebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jeigu nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomų patalpų, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo patalpų, ieškovas neprivalo įrodinėti, ieškovas tik privalo įrodyti, kad patalpų užpylimo židinys yra viršuje esančios atsakovo patalpos.
  2. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė jokių įrodymų, galinčių patvirtinti, kad atsakovas yra ieškovės nurodyto įvykio kaltininkas, nepateikė, taip pat neįrodė priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Atsakovas niekada nepripažino pateikto reikalavimo atlyginti žalą pagrįstumo ir neprisiėmė atsakomybės dėl šios žalos atlyginimo. Ieškinyje nenurodyta jokių konkrečių atsakovo neteisėtų veiksmų ir nepateikta tai patvirtinančių įrodymų, todėl negali būti laikoma, kad atsakovo neteisėti veiksmai įrodyti. Byloje nėra atsakovo kaltę pagrindžiančių įrodymų, todėl negali būti laikoma, jog tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškinyje nurodytos žalos egzistuoja priežastinis ryšys. Pažymėjo, jog, UAB „Palangos ūkis“ darbuotojų nuomone, avarija įvyko dėl blogai užpresuoto karšto vandens paskirstymo trišakio, kuris atitrūko nuo vamzdžių, avarijos priežastis yra galbūt statytojo aplaidumas statybos metu (paslėptų darbų nenustatymas), nepatikrinimas, ar visi vamzdžiai yra sujungti tinkamai. Mano, kad avarija įvyko ne atsakovo bute, t. y. ne atsakovo valdomuose vamzdynuose, o daugiabučio namo statinio statybų metu išvedžiotuose vamzdynuose. Kaip byloje nustatyta, avarija įvyko ne atsakovo bute, o perdangoje tarp ieškovės draudėjo buto lubų ir atsakovo grindų sumontuotuose vamzdynuose, t. y. bendro naudojimo inžineriniuose tinkluose, dėl blogai užpresuoto karšto vandens paskirstymo trišakio. Šią aplinkybę patvirtino liudytojas, kuris duodamas paaiškinimus nurodė, jog atvykęs į atsakovo butą kartu su kitais santechnikais išardė grindis (apie 10 cm betono), putplastį, buvusį po grindimis, ir ant perdangos buvo sudėti vamzdžiai, kur buvo trūkęs trišakis. Trišakį užsandarino, pakeitė, suremontavo ir atstatė atsakovo grindis. Mano, jog atsakinga už įvykį yra statytoja UAB „Baltijos pirkliai“, kuri šiuo metu yra bankrutuojanti. Duomenų, kas konkrečiai montavo vamzdžius, neturi. Pažymėjo, jog jau anksčiau prašė pakeisti atsakovą tinkamu. Teigė, kad atsakovas nusipirko butą jau su užpiltu betonu ir pats nieko neįrenginėjo.
  3. Trečiasis asmuo UAB „Palangos ūkis“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad trečiasis asmuo yra namo ( - ), bendro naudojimo patalpų administratorius. 2016-05-28 buvo kreiptasi dėl apartamentų K4-19 užliejimo iš viršuje esančių patalpų, kurios priklauso atsakovui. Kadangi šių apartamentų savininkas raktų nuo apartamentų trečiajam asmeniui nėra palikęs, todėl nebuvo galima patekti į apartamentus, juos apžiūrėti ir tiksliai identifikuoti gedimą. Kad sustabdytų tekėjimą, UAB „Palangos ūkis“ darbuotojai užsuko šalto ir karšto vandens skaitiklių sklendes, kurios yra kolektorinėje spintoje, bendro naudojimo patalpose, taip buvo sustabdytas bet koks vandens tekėjimas, bet avarija likviduota nebuvo, kadangi gedimas buvo atsakovui priklausančiuose apartamentuose. Bendro naudojimo objektų administratorius yra atsakingas už inžinerines sistemas, kurios yra bendros visam pastatui, o ne už inžinerines sistemas, esančias apartamentuose. Įvykio priežastis yra statybos metu buvęs rangovo aplaidumas, netinkamai užpresuotas karšto vandens paskirstymo trišakis. Ieškovė privalo įrodyti žalos faktą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, jų ieškovė neįrodė.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8

  1. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų (Palangos miesto apylinkės teismo) 2017 m. lapkričio 7 d. sprendimu ieškinys atmestas. Teismas nusprendė priteisti iš ieškovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“ 52,00 Eur (penkiasdešimt du Eur 00 ct) žyminį mokestį atsakovui D. K.
  2. Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, kad apdraustų L. N. priklausančių patalpų užpylimo židinys yra atsakovo valdomos patalpos, todėl ieškinį pripažino nepagrįstu ir jį atmetė.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

106. Apeliantas teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų (Palangos miesto apylinkės teismo) 2017 m. lapkričio 7 d. sprendimą ir priimti kitą sprendimą – ieškinį tenkinti.

117. Apeliantas pažymėjo, kad 2017 m. sausio 18 d. UAB „Palangos ūkis“ Pažymoje Nr. SR-09 nurodyta, kad apartamentų 4-19, esančių ( - ), užpylimas įvyko iš aukštu aukščiau esančių patalpų 4-27, kurių savininkas yra D. K.. Atsakovas šios aplinkybės jokiu būdu nepaneigė. Atsakovas neįrodė tikslios užliejimo priežasties ir to, jog dėl užliejimo yra atsakingi kiti neteisėtus veiksmus atlikę asmenys. Atsakovas – buto savininkas nevykdė pareigos užtikrinti tinkamą patalpų ir jose esančių įrenginių naudojimą, kad nekiltų žalos galintis padaryti įvykis, nesiėmė pakankamų veiksmų nustatyti vandens pratekėjimo priežastis ir jas pašalinti, tai sudaro pagrindą jo atsakomybei kilti. Pirmosios instancijos teismas ignoravo trečiojo asmens rašytinį dokumentą ir vadovavosi pamąstymais, kurie nepagrįsti jokiais leistinais įrodymais, kad dėl žalos padarymo galbūt atsakingi statytojai ar pan., tačiau neišsiaiškino, kas tie statytojai, kodėl jų, kaip galbūt atsakingų dėl žalos padarymo, nėra byloje, t. y. taip ir nenustatyti menami atsakingi dėl žalos padarymo asmenys, nedalyvavo byloje jokiu procesiniu statusu.

128. Teismas, išnagrinėjęs bylą, sprendė, kad atsakovas neatsakingas dėl žalos padarymo, o atsakingi menami kiti asmenys, galbūt statytojai, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad teismas būtų pasiūlęs ieškovei pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu. Byloje nėra duomenų, jog ieškovė nesutiko pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu.

139. Sugedusių bendro naudojimo tinklų valdytoja yra UAB „Palangos ūkis“, būdama namo administratorė, ji netinkamai prižiūrėjo namo bendro naudojimo objektus, nes ji privalo prižiūrėti bendro naudojimo vamzdyno ir kitų inžinerinių tinklų būklę.

1410. Pirmosios instancijos teismas ne tik nepasiūlė pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu, bet ir sprendimą surašė tokiu būdu, kad iš jo neaišku, ar pripažinus, kad gedimas įvyko bendro naudojimo vamzdyne, ši išvada turi prejudicinę galią UAB „Palangos ūkis“ teisėms ir pareigoms, t. y. ar ši įmonė yra pripažinta atsakinga dėl žalos padarymo.

1511. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1812. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

19Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

2013. Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau apeliacinės instancijos teismas skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka turi teisę, jei, teismo nuomone, žodinis bylos nagrinėjimas, atsižvelgiant į bylos esmę, yra būtinas (CPK 321 straipsnis, 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į apeliacinio skundo motyvus, byloje esančius rašytinius įrodymus, nenustatė išskirtinių aplinkybių, dėl kurių bylos apeliacinės instancijos teisme nebūtų galima išnagrinėti rašytinio proceso tvarka.

21Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

2214. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“ su L. N. sudarė Įmonių turto draudimo sutartį Nr. ITD044788, pagal ją buvo apdraustos L. N. priklausančios negyvenamosios patalpos – poilsio apartamentai, unikalus Nr. 4400-1633-4686:6742, adresu ( - ) (b. l. 19–21). 2016-05-28 buvo iš viršaus užlietos minėtos L. N. patalpos, dėl to buvo sugadintos šių patalpų lubos, sienos bei parketas (b. l. 23–25, 49–68). 2016-06-02 L. N. apie draudžiamąjį įvykį pranešė ieškovei AAS „BTA Baltic Insurance Company“, ji nustatė L. N. turto sugadinimus ir pažeidimus bei surašė defektų aktą (b. l. 24–27). Ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“ įvykį pripažino draudžiamuoju ir vadovaudamasi žalos dydį patvirtinančiais dokumentais apskaičiavo ir sumokėjo L. N. 2322,00 Eur draudimo išmoką (b. l. 26–31). Išmokėjusi draudimo išmoką, ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“ įgijo reikalavimo teisę į atsakingus dėl žalos padarymo asmenis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.1015 str.). Ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“ pateikė pretenziją dėl 2322 Eur žalos atlyginimo atsakovui D. K., jam nuosavybės teise priklauso virš L. N. patalpų esantys poilsio apartamentai, adresu ( - ) (b. l. 32–34). UAB „Palangos ūkis“ yra bendro naudojimo patalpų, esančių poilsio komplekse „( - )“, adresu ( - ), administratorė (b. l. 81).

23Dėl apeliacinio skundo argumentų

2415. Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo dėl žalos padarymo fakto. Ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“ prašė priteisti iš atsakovo D. K. regreso tvarka patirtos 2322 Eur žalos atlyginimą motyvuodama tuo, kad būtent atsakovas yra atsakingas už žalos padarymą, kadangi L. N. priklausančios patalpos buvo užlietos iš aukščiau esančių bei atsakovui D. K. priklausančių patalpų. Atsakovas D. K. prašė ieškinį atmesti, teigė, kad gedimas / avarija įvyko ne jam priklausančiose patalpose, o perdangoje tarp ieškovės apdraustosios buto lubų ir atsakovo buto grindų sumontuotuose vamzdynuose, t. y. bendro naudojimo inžineriniuose tinkluose, dėl po atsakovo grindimis įrengto ir blogai užpresuoto vandens trišakio, dėl to atsakovas neturi pareigos atlyginti žalą (nėra visų deliktinės atsakomybės sąlygų).

2516. CK 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė: žalą, padarytą dėl jų sugriuvimo ar dėl kitokių trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo aplinkybės. Tai atitinka griežtosios civilinės atsakomybės sampratą, kai asmuo atsako už jo veiksmais (neveikimu) padarytą žalą nepaisant jo kaltės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad jeigu užliejimo priežastis yra statinio ar įrenginių (pvz., vandentiekio tinklų ir sistemų) konstrukciniai trūkumai, taikytina atsakomybė pagal CK 6.266 straipsnį. Tokiu atveju neteisėti asmens veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, kitaip tariant, tai yra netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas naudojimas yra ir tinkamos, ir netinkamos būklės turto ar daikto naudojimas tokiu būdu, kad daroma žala, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-534-611/2016, 12 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-310-916/2017).

2617. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę ta šalis, kuri teigia tam tikrų įrodinėtinų aplinkybių egzistavimą, turi pateikti jas patvirtinančius įrodymus, o ne jas neigianti šalis (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2014). Be to, šios nutarties 16 punkte nurodyta, kad, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, žemiau esančio buto savininkas (šiuo atveju ieškovas) dėl jo buto užliejimo įrodinėdamas aukščiau esančio buto savininko neteisėtus veiksmus privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju tekėjo vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Todėl aplinkybės, kad vanduo tekėdamas iš aukščiau esančio buto užliejo žemiau esantį butą, nustatymo pakanka atsakovo neteisėtiems veiksmams konstatuoti.

2718. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nenustatė nukentėjusio buto užliejimo iš viršuje esančio atsakovo buto fakto, teismas rėmėsi liudytojo Z. S., trečiojo asmens UAB „Palangos ūkis“ (bendro naudojimo patalpų administratorė) parodymais. Buvo nustatyta tai, kad L. N. priklausančios patalpos buvo užlietos dėl bendro naudojimo konstrukcijoje – vidinėje pertvaroje (perdangoje), atskiriančioje bendro naudojimo patalpas nuo atsakovui ir L. N. priklausančių patalpų, įrengto vamzdyno vandens trišakio trūkimo. Byloje nenustatyta jokių kitų L. N. buto užliejimo šaltinių. Todėl pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovės ieškinio reikalavimo atlyginti žalą.

2819. Apeliantė, įrodinėdama aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, remiasi 2017 m. sausio 18 d. UAB „Palangos ūkis“ pažyma Nr. SR-09, kurioje nurodyta, kad apartamentų 4-19, esančių ( - ), užpylimas įvyko iš aukštu aukščiau esančių patalpų 4-27, kurių savininkas yra D. K.. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad minėtoje pažymoje minimas ir apelianto nurodomas užpylimo židinys yra nustatytas tik kaip pirminis, jis nustatytas patalpų administratorės atsakingų darbuotojų, kurie užpylimo šaltinį nustatė „peržiūrėję brėžinius ir žinodami pastato patalpų išdėstymą“. Apeliantė nutyli tai, kad 2017 m. sausio 18 d. UAB „Palangos ūkis“ pažymoje Nr. SR-09 nurodoma ir tai, kad vėliau apžiūrėjus apartamentus, t. y. jau fiziškai patekus į patalpas, buvo nustatytas kitas buto užpylimo židinys – bendro naudojimo konstrukcijoje – vidinėje pertvaroje (perdangoje), atskiriančioje bendro naudojimo patalpas nuo atsakovui ir L. N. priklausančių patalpų, įrengto vamzdyno vandens trišakio trūkimas. UAB „Palangos ūkis“ pasiūlė atsakovui kreiptis į apdailos meistrus, kurie galėtų išardyti grindų dangą bei apvadus, tada kreiptis į santechnikos darbus atliekančią įmonę, kuri gedimą pašalintų. Taigi, 2017 m. sausio 18 d. UAB „Palangos ūkis“ Pažyma Nr. SR-09 neabejotinai patvirtina faktą, kad buto užpylimo židinys – virš užpilto buto esanti bendro naudojimo patalpa, joje esantis vamzdynas, o ne atsakovo patalpa (CPK 12, 178 straipsniai).

2920. Teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme buvo dar kartą akcentuoti liudytojo Z. S. duoti paaiškinimai. Iš šio liudytojo, UAB „Palangos ūkis“ dirbusio inžinieriumi elektriku, paaiškinimų teismas nustatė, kad į įvykio vietą atvykus Z. S. ir santechnikams, šie išardė atsakovo buto grindis bei nustatė, jog vanduo bėga iš tinkamai neužpresuoto trišakio, ir gedimą sutvarkė.

3021. Faktinę aplinkybę, kad pastato konstrukcija – perdanga priklauso bendro naudojimo objektams, patvirtina Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnio 1 punktas bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. D1-895 „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinės (pavyzdinės) formos patvirtinimo“. Perdangos – tai horizontalios pastato konstrukcijos, skirstančios pastatą į aukštus. Perdangos riboja aukštus ir esančias juose patalpas iš viršaus ir apačios (atitvėrimo funkcija) ir kartu laiko savo pačių, žmonių, įrangos ir kitų daiktų, esančių pastate, svorį (laikymo funkcija). Perdangos, skiriančios gretimus aukštus ir atliekančios tiek laikymo, tiek atitvėrimo funkcijas, vadinamos tarpaukštinėmis. Jų viršutinėje pusėje klojamos grindys, o iš apačios tarpaukštinės perdangos sudaro lubas žemiau esančioms patalpoms. Šiame punkte aptartas reglamentavimas dar kartą patvirtina tai, kad užpylimo židinys nustatytas perdangoje, taigi, bendro naudojimo konstrukcijoje, o ne atsakovo patalpoje.

3122. Pagal byloje pateiktus įrodymus ieškovei neįrodžius buto užliejimo iš aukščiau esančio atsakovo buto / patalpos, o atsakovui įrodžius kitą užliejimo šaltinį, pirmosios instancijos teismas sprendimu pagrįstai netenkino ieškovės reikalavimo atlyginti dėl užliejimo padarytą žalą.

3223. Apeliantė neteisi teigdama, kad teismas, nustatęs, kad užliejimo šaltinis – bendro naudojimo vamzdyne, turėjo pasiūlyti ieškovei pakeisti atsakovą. Šiuo aspektu svarbu tai, kad pati ieškovė nurodo dalyvaujančių byloje asmenų procesines padėtis (CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktas), aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas); įrodymus, patvirtinančius ieškovo išdėstytas aplinkybes, reikalavimą (ieškinio dalykas) (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktai). Šiuo atveju faktinės aplinkybės – užliejimo šaltinio / vietos nustatymas byloje buvo įrodinėjimo dalykas, lemiantis / paneigiantis atsakovo atsakomybę. Tik teismui išsiaiškinus šalių ginčo esmę ir apimtį, jų pateiktus įrodymus, įvertinus teisinį santykį, dėl kurio kilo ginčas, patikrinus įrodymų ryšį su įrodinėjimo dalyku (įrodymų sąsajumą), įrodymų leistinumą bei atlikus kitus veiksmus reikalingus tinkamam bylos išnagrinėjimui, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės, buvo galima konstatuoti, kad užliejimo šaltinis – bendro naudojimo konstrukcijoje esančiame vamzdyne (CPK 159 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 1 dalis, 225 straipsnis, 226 straipsnis, 270 straipsnio 1 dalis). Taigi, kolegijos nuomone, išankstinis atsakovo pakeitimas byloje šiuo atveju nebuvo galimas.

3324. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nagrinėjamu atveju neturi pareigos atlyginti dėl užliejimo padarytą žalą, atsižvelgiant į ieškinio dalyko ribas, kitų asmenų atsakomybės įrodinėjimas / nustatymas šioje byloje neatliktas.

3425. Kolegijos nuomone, šioje byloje apie pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus pasisakyta, kiti apeliantės ir atsakovo nurodomi teiginiai neturi teisinės reikšmės bylos išsprendimui.

35Dėl bylos procesinės baigties

3626. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė materialiosios ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį panaikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais,

Nutarė

38Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų (Palangos miesto apylinkės teismo) 2017 m. lapkričio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. .... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6.
  1. Ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“ kreipėsi į... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8.
    1. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. 6. Apeliantas teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti... 11. 7. Apeliantas pažymėjo, kad 2017 m. sausio 18 d. UAB „Palangos ūkis“... 12. 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą, sprendė, kad atsakovas neatsakingas dėl... 13. 9. Sugedusių bendro naudojimo tinklų valdytoja yra UAB „Palangos ūkis“,... 14. 10. Pirmosios instancijos teismas ne tik nepasiūlė pakeisti netinkamą... 15. 11. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir... 19. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 20. 13. Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau... 21. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 22. 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance... 23. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 24. 15. Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo dėl žalos padarymo fakto.... 25. 16. CK 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar... 26. 17. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę ta šalis,... 27. 18. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nenustatė... 28. 19. Apeliantė, įrodinėdama aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra... 29. 20. Teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme buvo dar kartą... 30. 21. Faktinę aplinkybę, kad pastato konstrukcija – perdanga priklauso bendro... 31. 22. Pagal byloje pateiktus įrodymus ieškovei neįrodžius buto užliejimo iš... 32. 23. Apeliantė neteisi teigdama, kad teismas, nustatęs, kad užliejimo... 33. 24. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nagrinėjamu atveju neturi pareigos... 34. 25. Kolegijos nuomone, šioje byloje apie pagrindinius (esminius) bylos... 35. Dėl bylos procesinės baigties... 36. 26. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų (Palangos miesto apylinkės teismo)...