Byla e2-1917-351/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Nordecum“ ieškinį atsakovui A. G. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

2atsakovui A. G. už akių,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Nordecum“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. G. 541,02 Eur negrąžinto kredito, 143,91 Eur nesumokėtų palūkanų, 60,96 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2014-12-30 ieškovė ir atsakovas, naudodamos nuotolinio ryšio priemones, sudarė Vartojimo kredito sutartį SP 209753, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 579,24 Eur (2000 Lt) kreditą 360 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei mokėti 49,84 proc. metines palūkanas. Šio kredito bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 62,95 proc. Atsakovas kredito negrąžino, palūkanų bei delspinigių nemokėjo, todėl iš jo turėtų būti priteistas negrąžintas 541,02 Eur kreditas, 143,91 Eur palūkanos (už laikotarpį nuo 2015-01-30 iki 2015-12-25). Taip pat nurodo, kad iš atsakovo turėtų būti priteisti 60,96 Eur delspinigiai, skaičiuojami už laikotarpį nuo 2015-12-26 iki 2016-06-20 (178 d.).

4Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė UAB „Nordecum“ ir atsakovas A. G. 2014-12-30, naudodamos nuotolinio ryšio priemones, sudarė Vartojimo kredito sutartį SP 209753, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 579,24 Eur (2000 Lt) kreditą 360 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei mokėti 49,84 proc. metines palūkanas. Šio kredito bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 62,95 proc. Ieškovė nurodo, kad atsakovas kredito negrąžino, palūkanų bei delspinigių nemokėjo, todėl iš jo turėtų būti priteistas negrąžintas 541,02 Eur kreditas. Šalių sutarties 8.3 p. numato 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti skolą dieną, todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 185,97 Eur delspinigių, skaičiuojamų už laikotarpį nuo 2014-07-08 iki 2016-01-31 (751 d.).

7Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 541,02 Eur negrąžintas kreditas ir 60,96 Eur delspinigių (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.71 str., 6.72 str., 6.256 str. 2 d.).

8Taip pat ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo 143,91 Eur palūkanų, skaičiuojamų už laikotarpį nuo 2015-01-30 iki 2015-12-25, kai sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 49,84 proc.

9Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (LAT nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (LAT 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (LAT nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos perpus – iki 71,96 Eur.

10Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 17 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

14Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) 541,02 Eur skolos, 71,96 Eur palūkanų, 60,96 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 673,94 Eur sumą nuo 2016-06-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 17 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Nordecum“, juridinio asmens kodas 302535232.

15Kitą ieškinio dalį atmesti.

16Atsakovas A. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė UAB „Nordecum“ per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai