Byla e2-1413-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 9 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Apotheca vaistinė“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-1382-777/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Apotheca vaistinė“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei, dėl sprendimo nuomoti patalpas viešo nuomos konkurso būdu panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Apotheca vaistinė“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministro) 2017 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. T-63 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ (inter alia šiuo įsakymu įformintą sprendimą vykdyti negyvenamųjų patalpų, esančių pastate (unikalus Nr. 2199-2015-3018), kurio adresas Liepojos g. 45, Klaipėda, viešą konkursą) ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškiniui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. T-63 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ vykdymą.
 3. Ieškovė nurodė, kad egzistuoja visos būtinos sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, t. y. ieškinys tikėtinai pagrįstas bei egzistuoja reali grėsmė tikėtina palankaus jai (ieškovei) teismo sprendimo įvykdymui.
 4. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė galėtų ginčo patalpas perleisti tretiesiems asmenims. Atsiradę nauji juridiniai faktai, susiję su patalpų valdymo ir naudojimo teisių suteikimu tretiesiems asmenims, itin komplikuotų palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų įtvirtinta status quo situacija ir būtų sudarytos sąlygos realiam teismo sprendimo įvykdymui. Kartu nebūtų paneigti ir atsakovės interesai, nes visą laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo periodą ji (ieškovė) privalėtų tinkamai vykdyti visas nuomos sutartyje įtvirtintas pareigas (taip pat mokėti nuomos mokestį).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. liepos 18 d. nutartimi ieškovės prašymą patenkino – sustabdė sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. T-63 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ galiojimą ir vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje dėl ginčo esmės.
 2. Teismas sprendė, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą; atsakovei tęsiant realius veiksmus, susijusius su patalpų valdymo ir naudojimo teisių perleidimu tretiesiems asmenims, patenkinus ieškinį, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atsakovė Sveikatos apsaugos ministerija atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 9 d. nutartį panaikinti ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti kaip nepagrįstą.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Valstybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10-ies metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), jeigu įstatymai nenumato kitaip (Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 str. 3 d.). Ieškovės pozicija, kad nagrinėjamu atveju ji prašo ne pratęsti nuomos sutartį, o ją atnaujinti, yra niekinė, nes bet kokiu atveju, valstybės ilgalaikis turtas negali būti išnuomotas ilgesniam nei 10-ies metų laikotarpiui.
 2. Nors ieškovė teigia, kad Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio nuostatos įsigaliojo tik 2014 m. spalio 1 d., tai negali būti pagrindas pripažinti ieškovės reikalavimus pagrįstais, nes maksimalus 10-ies metų valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos laikotarpis nuomotojo ir nuomininko santykiams, atsiradusiems iki jo reglamentavimo norminiuose teisės aktuose, taikytinas nuo jo nustatymo Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos apraše (3.6 p.), t. y. nuo 2007 m. gegužės 27 d.
 3. Remiantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo 47 punkto nuostata, nustatančia, kad, pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti atnaujinta CK nustatyta tvarka. Valstybės turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju valstybės turto valdytojas likus 3-ims mėnesiams iki nuomos termino pabaigos turi suderinti nuomos sutarties atnaujinimo galimybes su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju ir užtikrinti, kad bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė, nei nustatyta Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnyje. Nepriklausomai nuo to, ar nuomos sutartis yra pratęsiama ar atnaujinama, bendra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos trukmė negali viršyti maksimalaus 10-ies metų. Ieškinys nėra preliminariai pagrįstas.
 4. Ieškovė nuomos pagrindais naudojasi 93,14 kv. m ploto patalpomis. Ginčo įsakyme nurodytos ir ieškovės naudojamos patalpos nėra tapačios. Skundžiama teismo nutartimi pažeista jos (atsakovės) teisė atlikti tam tikrus veiksmus ne tik dėl ieškovės nuomos pagrindais naudojamų patalpų, bet ir dėl kito atsakovės patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo turto.
 5. Skundžiamu atsakovės sprendimu nėra pažeista ar kažkokiu būdu apribota ieškovės teisė bei galimybė dalyvauti viešame turto nuomos konkurse, todėl nėra ir nebuvo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi visi atsakovės atliekami veiksmai nesuponuoja ieškovės teisių pažeidimo ar galimo sprendimo vykdymo apsunkinimo.
 6. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apriboja atsakovės teisę vykdyti viešą valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursą, o tai sąlygoja viešojo intereso pažeidimą. Teismui išnagrinėjus ir atmetus ieškinį, ieškovė negalėtų toliau vykdyti savo veiklos nuomojamose patalpose. Atsakovei reiktų įvykdyti viešą konkursą dėl patalpų nuomos vaistinės paslaugoms teikti. Tuo laikotarpiu, kol bus įvykdytas viešas konkursas, patalpose nebūtų veikiančios vaistinės.
 1. Ieškovė UAB „Apotheca vaistinė“ atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašė jį atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą iš esmės grindžiamas ieškinyje nurodytais argumentais dėl visų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų egzistavimo, kurie grindžiami teismų praktika.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 4. Taigi spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų tikėtino pagrįstumo vertinimą. Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 5. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančių teisės normų (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014 ir kt.). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013 ir kt.).
 6. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo ieškinį vertinti kaip prima facie nepagrįstą, nes ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės ir pateikti teisiniai argumentai sudaro pagrindą teigti, kad ieškiniu reiškiamas reikalavimas dėl skundžiamo sprendimo panaikinimo preliminariai pagrįstas: ieškinyje suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai. Ieškinio forma ir turinys atitiko CPK nustatytus reikalavimus.
 7. Atsakovės atskirojo skundo argumentai, kuriais pastaroji įrodinėja ieškinį esant preliminariai nepagrįstą, iš esmės susiję su bylos nagrinėjimu iš esmės. Paminėta, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų.
 8. Skundžiamos teismo nutarties panaikinimą lemia neegzistuojanti antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė (CPK 144 str. 1 d.).
 9. UAB „Apotheca vaistinė“ prašė sustabdyti sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. T-63 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ galiojimą ir vykdymą, motyvuodama tuo, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė galėtų be jokių ribojimų patalpas perleisti tretiesiems asmenims. Apeliacinės instancijos teismas tokius ieškovės argumentus atmeta kaip nepagrįstus, nes palankaus ieškovei sprendimo atveju visos pagal skundžiamą įsakymą vykdomos patalpų nuomos konkurso procedūros būtų nutraukiamos ir šalys grąžinamos į pradinę padėtį. Be to, byloje nenustatyta, kad atsakovė kokiu nors būdu ribotų ieškovės teisę bei galimybes dalyvauti viešame turto nuomos konkurse.
 10. Teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016 ir kt.). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. spalio 25 d. sprendimu UAB „Apotheca vaistinė“ ieškinį atmetė.
 11. Ginčijamu įsakymu Nr. T-63 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ nuspręsta viešo konkurso būdu 1-riems metams mažmeninei prekybai vaistais ir medicininės paskirties gaminiams išnuomoti patalpas, kurių bendras plotas 120,71 kv. m, o ieškovė nuomos pagrindais naudojasi mažesnio – 93,14 kv. m, ploto patalpomis. Iš to sprendžiama, kad įsakyme nurodytos ir ieškovės naudojamos patalpos nėra tapataus ploto. Pirmosios instancijos teismas į tai neatsižvelgė ir, sustabdęs ginčo įsakymo galiojimą ir vykdymą, pažeidė teisingumo ir ekonomiškumo principus (CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti.
 12. Iš to, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad, nesant visų būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, pripažinti skundžiamą teismo nutartį teisėta ir apgrįsta nėra pagrindo. Ji naikinama ir ieškovės UAB „Apotheca vaistinė“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.
 13. Į esminius atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

11Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 9 d. nutartį panaikinti.

12Ieškovės UAB „Apotheca vaistinė“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai