Byla 2A-57-450/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andriaus Ignoto, Vilijos Mikuckienės ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2sekretoriaujant Ritai Sindikaitei,

3dalyvaujant ieškovo V. V. atstovei adv. Ievai Darandei, atsakovo VĮ Ignalinos miškų urėdija atstovams adv. Raivydui Rukštelei, adv. Kornelijai Janonytei, adv. Zigmui Pečiuliui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. V. ir atsakovų Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos ir VĮ Ignalinos miškų urėdijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. V. ieškinį atsakovams Generalinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos, Valstybės įmonei Ignalinos miškų urėdijai dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką bei neturtinės žalos priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ieškovas V. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Generalinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos ir VĮ Ignalinos miškų urėdijos, nurodydamas, kad nuo 2006-02-01 dirbo VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdu. Generalinio miškų urėdo 2009-08-28 įsakymu Nr. 3P-66 bei 2010-01-28 įsakymu Nr. 3P-3 ieškovui buvo skirtos drausminės nuobaudos – pastaba ir papeikimas. Atsakovo 2010-04-14 įsakymu Nr. 3P-33 ieškovui buvo skirta dar viena drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo pagal DK 136 str. 3 d.1 p., ieškovas buvo atšauktas iš urėdo pareigų. Ieškovas, nesutikdamas su 2009-08-28 įsakymu Nr. 3P-66 skirta nuobauda, nurodė, jog jam buvo inkriminuoti pažeidimai Ignalinos miškų urėdijai prekiaujant apvaliąja mediena, tačiau pažeidimai yra tariami, susiklostę dėl rinkos situacijos ir dėl jų ieškovo kaltės nėra. Nuobauda skirta praleidus įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą, nes buvo skirta remiantis Generalinės miškų urėdijos 2009-05-21 pažymos „Apie prekybos apvaliąja mediena taisyklių laikymąsi VĮ Ignalinos miškų urėdijoje“ išvadomis. Generalinio miškų urėdo kitu 2010-01-28 įsakymu Nr. 3P-3 skirta nuobauda [papeikimas] už pažeidimą, kurio padarymo konkreti data nenurodyta, todėl nėra aišku, ar nepraleistas terminas jai skirti. Nuobauda buvo skirta remiantis Generalinio miškų urėdo 2009-12-01 įsakymu Nr. 1B-344 „Dėl VĮ Ignalinos miškų urėdijos ūkinės – finansinės veiklos kompleksinio patikrinimo“ sudarytos grupės išvadomis, tačiau į ieškovo paaiškinimą, kuriame jis nurodė ankstesnių urėdų nevykdytus Generalinės miškų urėdijos įsakymus, priimtus iki ieškovo paskyrimo į urėdo pareigas, nebuvo atsižvelgta. Ieškovas nurodė, kad jis dėl susidariusios Ignalinos miškų urėdijos finansinės padėties negalėjo įsigyti duomenų iš VĮ Registrų centro apie privačias miškų valdas, nes neplanuotos papildomos išlaidos būtų pabloginę ir taip nelengvą tuo laiku urėdijos finansinę padėtį. Be to, VĮ Ignalinos miškų urėdijoje už tą sritį buvo atsakingas kitas asmuo – urėdo pavaduotojas miškininkystei, kuris turėjo kontroliuoti valstybinės reikšmės miškų ribas ir panašius klausimus. 2010-04-14 buvo priimtas įsakymas atleisti ieškovą iš pareigų, tačiau ieškovui iš esmės nebuvo žinoma, dėl ko jis atleistas drausminės nuobaudos tvarka. Pažymėjo, kad pats ieškovas nubaudė VĮ Ignalinos miškų urėdijos urėdo pavaduotoją medienos ruošai ir prekybai V.Balinską už panašaus pobūdžio pažeidimus, kokius atsakovas Generalinė miškų urėdija laikė esant padarytus paties ieškovo. Generalinės miškų urėdijos 2010-02-17 Kolegijos posėdyje buvo konstatuota, kad penkios urėdijos metus baigė su nuostoliais, tačiau sankcijų kitų urėdijų urėdams nebuvo taikyta. Ieškovo teigimu, jam buvo skirtos kelios drausminės nuobaudos už tariamus ir iš esmės tuos pačius pažeidimus, nors skirti kelias nuobaudas už tą patį pažeidimą įstatymas draudžia. Nei viename iš atsakovo priimtų įsakymų dėl drausminių nuobaudų taikymo nėra nurodyti konkretūs ieškovo padaryti pažeidimai. Kaip nurodė ieškovas, Generalinės miškų urėdijos patvirtintose medienos pirkimo – pardavimo sutarčių formose yra numatytas nerealus 15 dienų atsiskaitymo terminas, į ką ieškovas ne kartą atkreipė atsakovo dėmesį. Tuo tarpu atleidimą iš darbo galėjo iššaukti Generalinės miškų urėdijos organizuotas konkursas Antžeminės automatinės miškų gaisrų stebėjimo sistemos įdiegimo paslaugoms pirkti, nes kaip tik po to buvo inicijuotas drausminių nuobaudų skyrimas. Ieškovas prašė grąžinti jį į VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigas, nes, jo teigimu, nėra objektyvių aplinkybių, suvaržančių ar apskritai eliminuojančių ieškovo galimybę grįžti į ankstesnes pareigas ir produktyviai bei saugiai dirbti. Kadangi vykdant urėdo pareigas ieškovui buvo daromas didelis psichologinis spaudimas, jis buvo terorizuojamas, sukurtas absoliutus diskomfortas darbe, kas sukėlė didelius dvasinius išgyvenimus, stresą, todėl ieškovas prašė ir neturtinės žalos atlyginimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovas prašė panaikinti visas jam skirtas drausmines nuobaudas, pripažinti jo atleidimą iš darbo ir atšaukimą iš VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigų neteisėtu, grąžinti į urėdo pareigas, priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką ir 10.000 Lt neturtinės žalos.

7Atsakovas Generalinė miškų urėdija su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, kad 2009-08-28 įsakymu ieškovui buvo skirta drausminė nuobauda už tai, kad ieškovas, vykdant prekybą apvaliąja mediena, neužtikrino skaidrios konkurencijos ir Taisyklių 62 p. laikymosi, jo teikiami duomenys apie pradelstas skolas ne visada atitiko faktinius duomenis. Ieškovas pažeidė pareiginių nuostatų 8, 11 ir 24 punktus. Nuobauda skirta nepažeidus nustatytų terminų, nes ieškovas laikotarpiu nuo 2009-05-28 iki 2009-08-14 sirgo arba atostogavo. Ginčijamu 2010-01-18 įsakymu ieškovui nuobauda skirta už tai, kad jis neužtikrino VĮ Ignalinos miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų, besiribojančių su privačiais miškais, ribinių linijų miškų urėdijoje iškirtimo ir pažymėjimo riboženkliais, taip pat neužtikrino paaiškėjusių valstybinės reikšmės miško žemės plotų ir privačių miškų persidengimo visų atvejų tinkamo išnagrinėjimo ir galimo kreipimosi į prokuratūrą. Pažeidimai pasireiškė ieškovui netinkamai vykdant įmonės įstatais, pareiginiais nuostatais ir atsakovo įsakymais nustatytas pareigas. Tuo tarpu atsakingų už tam tikras sritis urėdo pavaduotojų paskyrimas neatleidžia paties ieškovo nuo pareigos juos kontroliuoti, o kartu nepašalina paties ieškovo atsakomybės. Pažymėjo, kad, priimdamas įsakymą dėl ieškovo atleidimo iš darbo bei atšaukimo iš urėdo pareigų, atsakovas atsižvelgė į anksčiau ieškovui taikytas drausmines nuobaudas. Be to, dėl valstybės turto iššvaistymo atsakovas kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo, kuris buvo pradėtas. Taigi drausmės pažeidimas buvo pakartotinis, pasireiškė sistemingu Taisyklių 62 p. reikalavimų nesilaikymu, dėl ko VĮ Ignalinos miškų urėdija patyrė nuostolių. Pagal LR Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 11 str. 7 d. atšaukimo institutas taikomas kaip savarankiškas darbo sutarties nutraukimo pagrindas, todėl ieškovas nepagrįstai teigia, kad darbo sutartis galėjo būti nutraukta bendraisiais Darbo kodekse numatytais pagrindais. Atsakovas prašė taikyti DK 296 str. nustatytą 3 mėn. kreipimosi į darbo ginčų komisiją ieškininės senaties terminą reikalavimams dėl 2009-08-28 įsakymu ir 2010-01-28 įsakymu skirtų drausminių nuobaudų panaikinimo. Atkreipė dėmesį, kad ieškovo nurodyti viešieji pirkimai nėra susiję su ieškovo padarytais pažeidimais ir drausminių nuobaudų jam taikymu. Atsakovas taip pat nesutiko dėl neturtinės žalos priteisimo, nurodydamas, kad ieškovo nurodyti dvasiniai išgyvenimai susidarė dėl paties ieškovo padarytų pažeidimų.

8Atsakovas VĮ Ignalinos miškų urėdija prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Be atsakovo Generalinės miškų urėdijos motyvų, atsakovas papildomai nurodė, kad ieškovo padarytas Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 62 p. pažeidimas pasireiškė tuo, kad jis nestabdė medienos pardavimų įmonėms, kurios turėjo pradelstas skolas. VĮ Ignalinos miškų urėdijos 2010 m. vidaus audito ataskaitos išvadų 37 p. buvo nurodyta 169 763,65 Lt padaryta žala dėl ieškovo neleistinos rizikos tiekiant medieną įsiskolinusiems pirkėjams. Generalinė miškų urėdija ne kartą reikalavo, kad ieškovas pasiaiškintų dėl savo neleistinos veiklos, bet ieškovas dėl savo pažeidimų reikiamai nepasiaiškino ir pasibaigus ieškovo laikinam nedarbingumui jam buvo skirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Ginčijamame 2010-01-18 įsakyme atsakovas negalėjo nurodyti pažeidimų padarymo datų, nes pažeidimai padaryti neveikimu, todėl netaikytinas DK 241 str. 2 d. numatytas 6 mėn. naikinamasis terminas. Drausmines nuobaudas savo pavaduotojui V. B. ieškovas skyrė 2009-11-03 ir 2010-03-04, t.y. praėjus pusei metų nuo Prekybos apvaliąja mediena taisyklių pažeidimų VĮ Ignalinos miškų urėdijoje nustatymo ir šie ieškovo veiksmai turi būti vertinami kaip formalūs, nes pažeidimai buvo daromi ir toliau. Pažymėjo, kad 2009-08-28 ir 2010-01-18 įsakymais drausminės nuobaudos ieškovui buvo skirtos už skirtingo pobūdžio pažeidimus. Ieškovo darbo trūkumai ir rekomendacijos dėl jų šalinimo buvo pateiktos 2008 m., tačiau ieškovas jų nevykdė. Po ieškovo atleidimo iš darbo paaiškėjo ir kiti 2007 – 2008 metais jo padaryti rimti pažeidimai, kurie, jei būtų laiku paaiškėję, būtų sudarę pagrindą atleisti ieškovą iš darbo. Pažeidimai, už kuriuos ieškovui 2010-04-14 įsakymu skirta nuobauda – atleidimas iš darbo, atitinka DK 235 str. 2d. 4p . nurodytus šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo - savavaliavimo požymius. Tam, kad konstatuoti darbuotojo padarytą šiurkštų pažeidimą, nebūtina nustatyti darbdavio patirtą žalą, tačiau šiuo metu nėra aišku, ar atsakovas atgaus skolas iš pirkėjų, su kuriais buvo prekiauta pažeidžiant Taisyklių 62 p. Atsakovas prašė priimant sprendimą įvertinti, ar nebuvo pagrindo atleisti ieškovą iš pareigų ir pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. Atsakovo teigimu, ieškovas galėjo būti atleistas ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais, todėl Generalinė miškų urėdija turėjo teisę priimti motyvuotą sprendimą atšaukti ieškovą iš pareigų pagal LR Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymą. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas nesilaikė dokumentų rengimo taisyklių, daugelis jų nebuvo registruojami, kai kuriuos savo sprendimus ieškovas įformino laisvos formos nurodymais, kas sudarė sąlygas dokumentus rengti atgaline data. 2005 m. vidutinė apvaliosios medienos kaina VĮ Ignalinos miškų urėdijoje buvo artima šalies vidurkiui ar net už jį aukštesnė, o pradėjus vadovauti ieškovui, ji tapo viena mažiausių šalyje.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškovo V. V. ieškinį tenkino iš dalies: atnaujino ieškovui V. V. praleistą 2010-01-28 įsakymu Nr. 3P-3 skirtos drausminės nuobaudos apskundimo terminą; panaikino Generalinio miškų urėdo 2010-01-28 įsakymu Nr. 3P-3 skirtą VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdui V. V. drausminę nuobaudą – papeikimą; panaikino Generalinio miškų urėdo 2010-04-14 įsakymu Nr. 3P-33 skirtą VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdui V. V. drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo pagal LR DK 136 str. 3 d. 1 p., atleidimą pripažindamas neteisėtu; negrąžino V. V. į VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigas ir jo darbo sutartį su Generaline miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos laikė nutraukta nuo šio teismo sprendimo įsigaliojimo datos; priteisė ieškovui V. V. iš atsakovo Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 16.320 Lt išeitinę išmoką, 70.630,80 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką - iš viso 86.950,80 Lt; kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas pripažino kai kurias klaidas, tačiau pagal drausminių nuobaudų skyrimo eigą galima spręsti, kad skiriant nuobaudas į V. V. argumentus nebuvo atsižvelgta. Spręsdamas dėl pirmosios ieškovui paskirtos nuobaudos pagrįstumo, teismas pažymėjo, kad atsižvelgia į tai, kad 2008 m. VĮ Ignalinos miškų urėdijos vidaus audito ataskaitoje buvo nurodyta, kad urėdijoje sukurtos kontrolės sistemos atskiri elementai veikia patenkinamai, tačiau bendrą vidaus kontrolę urėdijoje silpnina neaiškios informacinės sistemos diegimo organizacinės priemonės. Atitinkamai ataskaitoje buvo nurodytos rekomendacijos. Be to, iki 2009 m. ieškovui, kaip VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdui, esminių pretenzijų dėl vadovavimo urėdijai, darbo urėdijoje organizavimo nebuvo reiškiama, o V. V. darbo trūkumai buvo nustatyti 2009 m., kas sutapo su visuotinai žinomos ekonominės krizės sunkiausiu laikotarpiu. Vertindamas 2010-01-18 įsakymą Nr. 3P-3, kurio ieškovui skirta drausminė nuobauda – papeikimas, teismas pažymėjo, kad ji buvo skirta už darbų, susijusių su valstybinės reikšmės miškų ribų žymėjimu, netinkamą atlikimą, taip pat atvejų, susijusių su valstybinių miškų teritorijų persidengimo su privačiais miškais, išaiškinimo netinkamą organizavimą, pasyvų elgesį nesikreipiant į teisėsaugos instituciją dėl viešo intereso galimo gynimo. Teismas nurodė, kad nėra visiškai nuneigtas ieškovo argumentas, kad siekiant vykdyti valstybinės reikšmės miškų ribų nustatymo darbus, siekiant mažinti išlaidas rangovams, atliekantiems tokius darbus, jis 2007 m. priėmė dirbti žemėtvarkos inžinierę ir 2008 m. urėdijos atliekami tokių darbų įkainiai buvo dvigubai mažesni, nei rangovų. Antai 2009-01-06 Generalinio miškų urėdo 2009-01-06 įsakyme Nr. 1B-5 nurodyta, kad daugiausia valdų (valstybinių ir privačių) ribų neatitikimų yra ne Ignalinos, o kitose – VĮ Vilniaus, Jurbarko, Šiaulių, Varėnos, Marijampolės, Kupiškio, Panevėžio, Rietavo, Zarasų miškų urėdijose ir ne visos iš šių urėdijų atliko veiksmus dėl viešo intereso apgynimo. Be to teismas atsižvelgė į LR Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje apie valstybinių miškų ūkio veiklą nurodytas problemas registruojant valstybinės reikšmės miškus, vėlavimą atlikti tuos darbus, dėl ko atsakingos ir apskričių administracijos (9 p.), išvadų argumentą, jog miškų urėdijos pagal galiojančią tvarką buhalterinėje apskaitoje ir finansinėse ataskaitose miško – žemės ir miško vertės neapskaito (10 p.), dėl ko negali būti parodyta valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pagrįsta ir teisinga išvada. Teismas pažymėjo ir ieškovo argumentą, kad 2010-01-18 įsakyme nenustatyta konkrečių datų, kada pvz. susidarė privačių ir valstybinės reikšmės miškų plotų susikirtimai, todėl darė išvadą, kad tie neatitikimai buvo ir dirbant kitam urėdui, tačiau drausminėn atsakomybėn niekas nebuvo patrauktas. Teismas pažymėjo, kad atsakovas nepateikė duomenų, kad ieškovas V. V. 2006-02-01 priėmė VĮ Ignalinos miškų urėdijos ūkinę – finansinę dokumentaciją kartu valstybinės reikšmės ir privačių miškų nekilnojamojo registro duomenimis, todėl sprendė, jog negalima besąlygiškai teigti, kad už valstybinių miškų ribų neatitikimus, už kuriuos ieškovui 2010-01-18 buvo skirta nuobauda, atsakingas vien tuometinis urėdas V. V.. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad dalis 2010-01-18 įsakyme Nr. 3P-3 nurodytų ieškovo pažeidimų susidarė dėl objektyvių priežasčių, todėl darė išvadą, kad prieš skiriant nuobaudą nebuvo pakankamai išsiaiškintos pažeidimo priežastys, todėl atsakovui tinkamai neišnagrinėjus ieškovo kaltės pasireiškimo veiksnių drausminė nuobauda skirta be pakankamo pagrindo, todėl naikinta. Teismas nustatė, kad ieškovas dėl 2009-08-28 ir 2010-01-18 įsakymais skirtų drausminių nuobaudų į darbo ginčų komisiją nesikreipė, todėl ieškovas 2010-05-20 į teismą dėl minėtų nuobaudų panaikinimo kreipėsi praleidęs DK 296 str. numatytą trijų mėnesių terminą. Esant atsakovo prašymui taikyti senatį, dėl 2009-08-28 skirtos drausminės nuobaudos ginčijimo nenustačius priežasčių termino atnaujinimui, teismas sprendė, kad yra pagrindas senatį taikyti. Tačiau dėl 2010-01-18 skirtos nuobaudos teismas konstatavo, kad yra pagrindas senaties terminą atnaujinti, nes ieškovas per vieną mėnesį kreipėsi į teismą ginčydamas abi skirtas drausmines nuobaudas ir jo atleidimą iš darbo bei atšaukimą iš pareigų. Teismas atsižvelgė, kad 2008-01-18 skirtą nuobaudą ieškovas pradėjo ginčyti po keturių mėnesių, t.y. nedaug praleidęs trijų mėnesių terminą. Tuo tarpu pagal pateiktus duomenis apie ieškovo nebuvimą darbe dėl laikino nedarbingumo ar kitų priežasčių nustatė, kad drausminių nuobaudų skyrimo terminai buvo praleisti. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad 2009-08-28 nuobauda ir ieškovo atleidimas iš darbo yra susijęs su urėdijos prekybos apvaliąją mediena trūkumais, o 2010-01-18 nuobauda susijusi su visai kita urėdijos veiklos sritimi. Pagrindinis ieškovo pažeidimas buvo LR Aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymo Nr. D1-327 62 p. reikalavimų pažeidimas, t.y. medienos pardavimas pirkėjams, kurie per 15 dienų neatsiskaitė už anksčiau parduotą medieną. 2010-03-25 pažyma Nr. 8B – 148 patvirtina aplinkybes, kad 2009 m. VĮ Ignalinos miškų urėdijoje iš tikrųjų buvo prekiaujama mediena esant pradelstiems atsiskaitymams, tačiau atsakovai pripažino, kad nors ir vėliau, bet visi minėtoje pažymoje nurodyti pirkėjai su urėdija pilnai atsiskaitė. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad, vertinant ieškovo atsakomybę, negalima remtis vien formaliais Aplinkos ministro ar Generalinio miškų urėdo įsakymų nurodymų pažeidimais, o kartu atsižvelgtina į pačios Generalinės miškų urėdijos 2009-07-08 rašte Nr. 6B (8.4)-675 nurodymą negriežtinti konkursų sąlygų, lanksčiau taikyti medienos pardavimo sąlygas santykiuose su medienos įmonėmis. Teismas atsižvelgė, kad ieškovui 2006-02-01 priimant Ignalinos miškų urėdijos būklę buvo nurodytas 982.566 Lt pirkėjų įsiskolinimas, 272.749 Lt prekybos skolos. Ieškovas 2008-05-23, 2008-07-29, 2009-01-26 ir 2009-04-03 įsakymais skyrė urėdijos darbuotojus, atsakingus už pirkėjų skolas. Ieškovui dirbant urėdu Ignalinos miškų urėdijoje prekybos mediena, medienos ruošos, konkursų sutarčių sudarymui organizavimas, medienos tiekimo, atsiskaitymo ir panašios funkcijos buvo pavestos miškų urėdo pavaduotojui medienos ruošai ir prekybai V. B., kurio pareigybė vėliau pakeista į vyriausiojo inžinieriaus. Ieškovas, kaip V. B. vadovas, 2009-11-03 ir 2010-03-04 įsakymais skyrė vyriausiajam inžinieriui drausmines nuobaudas po to, kai atsakomybėn buvo patrauktas pats urėdas. Tačiau nors generalinio miškų urėdo 2010-05-10 įsakymu Nr. 1B-151 buvo nurodyta išieškoti nustatyta tvarka urėdijai padarytą žalą dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 62 p. netinkamo vykdymo, VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2010-06-18 įsakymu Nr. 1-1-107 nurodyta V. B. grąžinti išskaičiuotus pinigus. Į bylą buvo pateikti duomenys apie VĮ Ignalinos miškų urėdijos vykdytą darbą siekiant išieškoti pradelstas skolas iš medienos pirkėjų, tarp kurių yra UAB „Rymanto medis“. Nors pastarajam pirkėjui buvo iškelta bankroto byla, tačiau tarp teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų atsakovui skola, lyginant su kitomis miškų urėdijų skolomis, yra gerokai mažesnė. BUAB „Žarosa“ bankroto byloje kreditorių Utenos MU bei Šilutės MU skolos gerokai didesnės nei Ignalinos MU. Taigi pagal bankroto bylų iškėlimo datas skolos susidarė iki 2010 m., t.y. ieškovui dirbant VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdu, todėl remiantis pateiktais duomenimis, teismas sprendė, kad neturi pagrindo teigti, kad VĮ Ignalinos miškų urėdija vadovaujant V. V. buvo viena iš tų urėdijų, kurios prasčiausiai sprendė pradelstų skolų išieškojimo klausimus. Teismas konstatavo, kad šiuo atveju ieškovui skirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo nebuvo pilnai adekvati ieškovui inkriminuotiems darbo drausmės pažeidimams, tuo labiau, kad 2009-08-28 skirta nuobauda už formalius pažeidimus, nes reali (galima) ieškovo padaryta valstybei žala, ieškovo tyčiniai veiksmai nenurodyti. Teismas atsakovo Generalinės miškų urėdijos veiksmus vertino kaip nepakankamai nuoseklius, nes pirmiausia už panašaus pobūdžio pažeidimą ieškovui buvo skirta švelniausia nuobauda - pastaba, o sekanti drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Teismas nurodė, kad aplinkybės, kai atsakovai kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminių tyrimų ieškovo atžvilgiu pradėjimo ir pagal dalį pareiškimų ieškovui buvo pareikšti įtarimai, sudarė sąlygas atsakovams nepasitikėti ieškovu, tačiau tam turėjo būti priimtas motyvuotas sprendimas ieškovo atžvilgiu, kuris, siekiant objektyvesnio vertinimo, galėjo būti apsvarstytas ir patariamojo organo Generalinės miškų urėdijos kolegijos posėdyje, o po to ieškovas galėjo būti atšauktas iš miškų urėdo pareigų Darbo kodekso nustatyta tvarka. Ieškovo veiklos trūkumams iš dalies pasireiškus dėl objektyvių veiksnių, teismas sprendė, kad taikymas ieškovui griežčiausios drausminės nuobaudos neatitinka DK 238 str. reikalavimų, o kartu ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principų, nes ieškovas bet kokiu atveju laikytinas silpnesne darbo santykių šalimi. Tuo tarpu ieškovo teiginiai, kad jo atšaukimas iš urėdo pareigų buvo susijęs ir su Antžeminės automatinės miškų gaisrų stebėjimo sistemos įrengimo konkursų organizavimu, nelaikytini pagrįstais, nenustačius priežastinio ryšio su šiomis aplinkybėmis. Teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas grąžinti jį į VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigas negali būti tenkintas, nes dėl organizacinių priežasčių, santykių su Generaline miškų urėdija ieškovo darbinių santykių atnaujinimas komplikuotų padėtį pačioje urėdijoje, gali sudaryti neigiamas sąlygas pavaldžių darbuotojų tiesioginių funkcijų vykdymui. Dėl ieškovo nepalankaus vertinimo iš atsakovo pusės ieškovui tektų siekti ne tinkamo vadovavimo organizavimo urėdijai tikslų, o spręsti galimų nuolatinių konfliktinių situacijų su Generaline miškų urėdija išvengimo klausimus. Pripažinus ieškovo atleidimą iš darbo už darbo drausmės pažeidimą neteisėtu, teismas konstatavo pagrįstus ieškovo reikalavimus priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo (2010-04-14) iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą dėl 10.000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, nurodymas, kad reikalavimo pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu patenkinimas savaime nelemia ir reikalavimo atlyginti dėl neteisėto atleidimo patirtą neturtinę žalą tenkinimo. Atsižvelgdamas į šalių bendravimą, ieškovo santykių aiškinimąsi su Generaliniu miškų urėdu privataus kaltinimo bylose, į argumentus dėl pagrįsto atsakovų nepasitikėjimo ieškovu, į tai, kad nepalanki situacija ieškovui susidarė ir dėl jo paties veiksmų, teismas darė išvadą, kad neturtinės žalos priteisimas šiuo atveju prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijams.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas V. V. prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą dalyje, kurioje ieškinys atmestas, panaikinti ir toje dalyje priimti naują sprendimą – grąžinti ieškovą į darbą – VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigas – ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos ir 10000 Lt neturtinės žalos.

132012-01-04 teismo posėdyje, ieškovo [apelianto] atstovė pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo dalies apeliacinio skundo, kuriame nurodyta, kad atsisako nuo apeliacinio skundo dalies reikalavimų, t.y. panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą, kuria teismas negrąžinti ieškovo į VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigas ir jo darbo sutartį su Generaline miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos laikyti nutraukta nuo teismo sprendimo įsigaliojimo datos; priteisti ieškovui V. V. iš atsakovo Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 16 320 Lt išeitinę pašalpą, 70 630 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, iš viso 86 950,80 Lt ir toje dalyje priimti naują teismo sprendimą: grąžinti V. V. į darbą – VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigas ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Kitoje dalyje, t.y. apeliacinio skundo reikalavimus panaikinti sprendimą dalyje, kuria teismas atmesti reikalavimą dėl neturtinės žalos 10 000 Lt iš atsakovų priteisimo ir toje dalyje priimti naują sprendimą, priteisti neturtinę žalą solidariai iš atsakovų 10 000 Lt, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, ieškovas palaiko. Ieškovas patvirtino, kad jam žinomos CPK 308 str. 3 d. numatytos atsisakymo nuo apeliacinio skundo pasekmės.

14Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

151. Teismo sprendimas dalyje, kurioje konstatuota, kad ieškovas negali būti grąžintas į darbą dėl organizacinių priežasčių, pažeidžia protingumo bei teisingumo principus ir apelianto teises ir teisėtus interesus. Visų pirma, konfliktinė situacija, tuo pačiu ir neigiamas apelianto vertinimas yra ne iš atsakovo - Generalinės miškų urėdijos, o iš Generalinio miškų urėdo B. S. pusės. Visų antra, teismo motyvas, kad atsakovas neigiamai vertina ieškovą, yra neteisingas, nes atsakovas yra Generalinė urėdija, su kuria apeliantas nuolat normaliai bendraudavo ir jokių konfliktų nekildavo. Bendras psichologinis ir socialinis klimatas tarp atskirų miškų urėdijų (neišskiriant Ignalinos miškų urėdijos) ir Generalinės urėdijos visada buvo ir yra sudėtingas. Taigi teismo padaryta išvada negrąžinti apelianto į ankstesnį darbą, nepagrįstai apriboja apelianto konstitucinę teisę laisvai pasirinkti darbą pagal turimą išsilavinimą bei įgytą specialybę. Toks teisių apribojimas yra neproporcingas priežastims: konfliktinei situacijai su vienu fiziniu asmeniu (B. S.), su kuriuo tiesiogiai apeliantas net nebendrauja ir dirba skirtinguose miestuose bei atskiruose juridiniuose asmenyse.

162. Teismas nepagrįstai apskaičiavo priteistiną darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką tik iki teismo sprendimo priėmimo dienos, todėl vadovaujantis LR DK 297 str. 4 d. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu [2005 m. gegužės 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-290/2005] teismo sprendimas šioje dalyje neatitinka teisės normų reikalavimų ir yra neteisėtas.

173. Teismo sprendimas dalyje, kuria nutarta atmesti ieškovo prašymą dėl neturtinės žalos atlyginimo, yra nepagrįstas. Teismas visiškai neanalizavo ir nevertino ieškovo nurodytų ir ieškinyje išdėstytų aplinkybių, tuo būdu pažeisdamas LR CPK 270 str. 4 d. 3 p. Buvo nurodyta, kad dėl neteisėtai ir nepagrįstai taikytų drausminių nuobaudų ieškovui buvo daromas didelis psichologinis spaudimas, kurio pasekoje jam teko net gydytis. Tokiu būdu ieškovo patirti išgyvenimai dėl atsakovų neteisėtų veiksmų peržengia įprastai tokiose situacijose patiriamų neigiamų išgyvenimų ribas. Taip pat tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir kilusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys, kas sąlygoja apelianto teisę į neturtinės žalos atlyginimą.

18Apeliaciniais skundais atsakovai Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos ir VĮ Ignalinos miškų urėdija prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliaciniai skundai grindžiami tokiais argumentais:

191. Teismas nevisapusiškai ir nepagrįstai įvertino byloje esančius įrodymus, susijusius su ieškovo padarytais pažeidimais, už kuriuos ieškovui buvo skirta drausminė nuobauda 2010-01-18 Generalinio miškų urėdo įsakymu, nevertino atsakovų pateiktų įrodymų, todėl nepagrįstai šią nuobaudą panaikino. Drausminės atsakomybės ieškovo atžvilgiu taikymui neturi reikšmės, kada atsirado neatitikimai dėl valstybinės reikšmės ir privačių miškų ribų persidengimo, nes drausminė nuobauda skirta už tai, kad tokie atvejai nebuvo išnagrinėti miškų urėdijos komisijoje vadovaujantis Generalinio miškų urėdo 2009-06-12 įsakymu Nr. 1B-166 „Dėl valstybinės reikšmės miškų statuso apsaugos miškų urėdijose“. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į aplinkybes, kad su žemėtvarka susijusių darbų rezultatas VĮ Ignalinos miškų urėdijoje vadovaujant ieškovui buvo ypač prastas - VĮ Ignalinos miškų urėdijos vardu Nekilnojamojo turto registre nuo darbų pradžios buvo įregistruota tik 3 procentai urėdijai perduotų valstybinės reikšmės miškų plotų, kaip tuo tarpu šis procentas kaimyninėje Zarasų urėdijoje buvo 33 procentai, vidurkis Lietuvoje - 36 procentai. Šioje byloje taip pat nebuvo jokio pagrindo atsižvelgti į LR Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje apie valstybinių miškų ūkio veiklą nurodytas problemas registruojant valstybinės reikšmės miškus, vėlavimą atlikti tuos darbus dėl ko atsakingos ir apskričių administracijos (9 p.), bei išvadų argumentus, nes valstybinės reikšmės miškų registravimas nėra būtina sąlyga valstybinės reikšmės ir privačių miškų ribų persidengimui išaiškinti ir išnagrinėti. Taip pat jokios reikšmės drausminės atsakomybės taikymui neturi tai, kiek valstybinių ir privačių valdų neatitikimų yra kitose urėdijose.

202. Teismas nepagrįstai atnaujino ieškinio senatį 2010-01-18 paskirtai drausminei nuobaudai ginčyti, nes nenustatė jokių svarbių aplinkybių, trukdžiusių ieškovui kreiptis į teismą dėl 2010-01-18 paskirtos drausminės nuobaudos. Aplinkybių, egzistavusių iki ieškinio senaties termino pabaigos ir trukdžiusių ginčyti teisme ar darbo ginčų komisijoje 2010-01-18 ieškovui paskirtą drausminę nuobaudą, teismas nenustatinėjo ir nenustatė. Pažymėjo, kad byloje net nebuvo pareikštas ieškovo prašymas taikyti ieškinio senatį, ieškovas nepateikė jokių ieškinio senaties praleidimą galinčių pateisinti motyvų.

213. Teismas, pripažindamas, kad 2009 metais VĮ Ignalinos miškų urėdijoje buvo prekiaujama mediena esant pradelstiems atsiskaitymams, nepagrįstai šiuos pažeidimus laikė formaliais. Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 62 p. pažeidimų negalima laikyti formaliais remiantis vien tuo, kad galų gale už nupirktą medieną buvo atsiskaityta. Prekybos apvaliąja mediena taisyklių pažeidimai, kai vienoms įmonėms sudaromos sąlygos pirkti medieną esant daugiau nei 15 dienų pradelstiems įsiskolinimams, o kitos įmonės tokia galimybe negali pasinaudoti ar apie tokią praktiką net nežino, reiškia viešo intereso pažeidimą, nes tai iškraipo konkurencines sąlygas skirtingiems apvaliosios medienos pirkėjams. Liudytojas V. B. 2011-04-28 teismo posėdyje patvirtino, kad „esant pradelstiems mokėjimams pirkėjai tardavosi su urėdu“. Taigi darbo teisinius santykius reglamentuojančių normų kontekste toks išskirtinių sąlygų atskiriems pirkėjams sudarymas vertintinas kaip savavaliavimas (DK 235 str. 2 d. 4 p.).

224. Teismas, pripažindamas neteisėtu ieškovui paskirtą drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad ieškovo padaryti darbo pareigų pažeidimai iš esmės pažeidė darbdavio interesus ir neleido tikėtis, kad ieškovas galėtų tinkamai eiti vadovaujančias pareigas Ignalinos miškų urėdijoje. Teismas taip pat neįvertino urėdijoje 2009 metais, po 2009-08-28 drausminės nuobaudos skyrimo, vykdytos prekybos su pradelstų skolų turinčiais pirkėjais, pažeidžiant Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 62 p., kaip ieškovo šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo. Ieškovo padaryti Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 62 p. pažeidimai negali būti bandomi pateisinti Generalinės miškų urėdijos nurodymais aktyvinti prekybą apvaliąja mediena. Prekybos apvaliąja mediena taisyklių pažeidimų negali pateisinti ir 2006 m. vasario 1 d. VĮ Ignalinos miškų urėdijos pagrindiniuose balanso duomenyse nurodytos sumos, kurios neturi nieko bendro su pirkėjų pradelstais mokėjimais, juo labiau - su Prekybos apvaliąja mediena taisyklių pažeidimais. Teismo motyvai dėl ieškovo veiksmų, siekiant išieškoti pradelstas skolas, neturi nieko bendro su Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 62 p. pažeidimu, nes šis pažeidimas padaromas ne išieškant skolas, o parduodant medieną pradelstų įsiskolinimų turintiems pirkėjams. Teismas nepagrįstai nevertino, kad tokių įmonių kaip UAB „Baltaraištis“, su kuriomis prekiauta pažeidžiant Taisyklių 62 p. nuostatų reikalavimus, buvo ne viena. Generalinei miškų urėdijai teiktuose pasiaiškinimuose V. V. pats yra pripažinęs, kad Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 62 p. pažeidimus padarė tyčia, todėl nėra pagrindo manyti, kad 2009 m. tokie patys pažeidimai buvo daromi iš nežinojimo, neatsargiai. Nepagrįsti teismo motyvai dėl ekonominės krizės įtakos ieškovo veiklos trūkumams: iš 42 urėdijų, esančių Lietuvoje, 2009 metus nuostolingai baigė tik 7, iš kurių tik 3 miškų urėdijose nuostoliai susidarė dėl prekybos esant pradelstoms skoloms. Tuo labiau aplinkybė, kad ieškovo atleidimas nebuvo svarstomas Generalinės miškų urėdijos kolegijos posėdyje, negali turėti 2010-04-14 įsakymo teisėtumui, tokio klausimo svarstymas Generalinės miškų urėdijos kolegijos posėdyje nėra privalomas. Nepagrįstos teismo išvados, kad iki 2009 m. ieškovui pretenzijų dėl vadovavimo urėdijai nebuvo, nes jau 2008-05-20 - 2008-06-20 atlikto VĮ Ignalinos miškų urėdijos vidaus audito ataskaitoje buvo nustatyti vidaus kontrolės trūkumai, dalis šių trūkumų taip ir nebuvo pašalinta, rekomendacijos neįgyvendintos. Ieškovo darbo trūkumų nustatymas 2009 metais ir vėliau nereiškia, kad iki tol pažeidimų nebuvo - apie pažeidimus nebuvo žinoma, nes jie buvo slepiami [VĮ Ignalinos miškų urėdijos vidaus audito ataskaitos 5 p., 14 p., 17 p., 23 p., 38 p.]. Teismas visiškai nevertino atsakovų nurodytų ieškovo padarytų pažeidimų, kurie, nors jau buvo padaryti, Generalinei miškų urėdijai 2010-04-14 įsakymo Nr. 3P-33 priėmimo metu dar nebuvo žinomi. Teismas taip pat ignoravo aplinkybę, kad tuo metu ieškovas buvo padaręs nusikaltimo požymių turinčias veikas, dėl ko taip pat buvo pagrindas laikyti ieškovą padariusiu šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.

235. Teismas netinkamai taikė LR DK nuostatas ir LR Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 11 str. 7 d. Nors teismas sprendime mini Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 11 str. 7 dalį, tačiau toliau daro išvadas, susijusias jau ne su ieškovo atšaukimu iš pareigų LR Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 11 str. 7 d. numatytu pagrindu, o dėl galimybės skirti ieškovui drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo. Tokiu būdu sprendime nėra pasisakyta, ar Generalinė miškų urėdija turėjo teisę atšaukti ieškovą iš pareigų vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 11 str. 7 d., nevertinta, ar 2010-04-14 Generalinės miškų urėdijos įsakymas Nr. 3P-33 yra neteisėtas ir dėl to, kad Generalinė miškų urėdija neturėjo teisės atšaukti ieškovo iš užimamų pareigų.

246. Teismas ne tik nevertino 2010-04-14 Generalinės miškų urėdijos įsakymo Nr. 3P-33 atitikimo Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 11 str. 7 d., tačiau taip pat neišsprendė šioje byloje pareikšto ieškovo reikalavimo - panaikinti Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Generalinio miškų urėdo 2010-04-14 d. įsakymą Nr. 3P-33 „Dėl VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo V. V. atšaukimo iš pareigų“, pripažinti ieškovo atšaukimą iš VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigų neteisėtu. Tokiu būdu teismas pažeidė CPK 265 str. 2 d. imperatyvią nuostatą.

257. Nepagrįstai pripažinus ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, teismas nepagrįstai priteisė išeitinę išmoką bei vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką iš atsakovo Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos. Teismo sprendimas šioje dalyje neteisėtas ir tuo pagrindu, kad išmokos priteistos ne iš ieškovo darbdavio VĮ Ignalinos miškų urėdijos, o iš atsakovo Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos. Tuo atveju, jei apeliacinės instancijos teismas laikysis pozicijos, jog ieškovas iš darbo VĮ Ignalinos miškų urėdijos atleistas neteisėtai ir jam turi būti priteisiamos LR DK 297 str. 4 d. numatytos išmokos, prašė teismo atsižvelgti į atsakovų atžvilgiu taikytinos sankcijos mastą, kuri yra neadekvati atsakovo galimai padarytam teisės pažeidimui.

26Atsiliepimuose į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos ir VĮ Ignalinos miškų urėdija nesutiko su ieškovo apeliaciniu skundu. Nurodė, kad ieškovo apeliaciniame skundė dėstomos aplinkybės neatitinka paties ieškovo pozicijos nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir byloje surinktų įrodymų. Nagrinėjant bylą teisme, ieškovas teikė parodymus, kad konfliktavo ne su Generaliniu miškų urėdu, o su Generaline miškų urėdija. Visi byloje esantys dokumentai taip pat pasirašyti Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos, o ne B. S., kaip fizinio asmens, vardu, todėl išreiškia Generalinės miškų urėdijos poziciją. Teismo sprendimas neriboja ieškovo teisės dirbti pagal specialybę, nes miškininko specialybę turintis asmuo gali dirbti įvairiose pareigose miškų urėdijose, taip pat privačiuose miškuose. Pats faktas, kad šioje byloje teismas taikė LR DK 297 str. 4 d., negali būti laikomas laisvės pasirinkti darbą principo pažeidimu. Atsižvelgiant į tai, kad nepalanki situacija ieškovui susidarė dėl jo paties veiksmų, nėra pagrindo didinti ieškovui priteistą vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką. Taip pat nepagrįsti ieškovo argumentai dėl neturtinės žalos atlyginimo, nes nei žalos faktas, nei priežastinis ryšys su apeliantui taikytomis drausminėmis atsakomybės priemonėmis šioje byloje nėra įrodyti. Nėra jokių įrodymų, patvirtinančių ieškovo susirgimo pobūdį ir ryšį su jam skirtomis drausminėmis nuobaudomis.

27Atsiliepime į atsakovų apeliacinius skundus ieškovas V. V. nurodė, kad atsakovai neteisingai interpretuoja Generalinio miškų urėdo 2010-01-18 įsakymą Nr.3P-3, tuo tarpu pagrindų kreiptis į prokuratūrą nebuvo, kadangi Ignalinos miškų urėdijoje nebuvo jokių valstybinės žemės praradimo atveju - tokių įrodymų nepateikė ir apeliantai. Ieškovas negali būti atsakingas už iki jo įdarbinimo dirbusio VĮ Ignalinos urėdo padarytus pažeidimus, tuo tarpu byloje negalima nustatyti, kokioje situacijoje buvo VĮ Ignalinos urėdija, kokie veiksmai buvo atlikti ar neatlikti iki to laiko, kai urėdo pareigas pradėjo eiti ieškovas. Darbą urėdijoje pradėjo, neturėdamas jokios tikslios duomenų bazės, o tai akivaizdžiai apsunkino jo pareigų vykdymą. Neatitinka tikrovės atsakovų teiginiai, kad VĮ Ignalinos miškų urėdijos su žemėtvarka susijusių darbų rezultatas buvo ypač prastas. Pažymėjo, kad, pradėjęs darbą VĮ Ignalinos urėdijoje nuo 2006 m., ėmėsi maksimalių veiksmų, susijusių su valstybinės reikšmės miškų ribų nustatymu, kas dar kartą patvirtina jam skirtos nuobaudos neteisėtumą ir nepagrįstumą. Jokių išankstinių, urėdijos interesus pažeidžiančių susitarimų su pirkėjais nebuvo, todėl atsakovų nurodomas savivaliavimo motyvas yra niekuo nepagrįstas ir nesusijęs su nagrinėjimo objektu. Atsakovai abstrakčiai nurodo ir be jokio teisinio ar faktinio pagrindo ginčija LR Valstybės kontrolės Valstybinio audito 2010-03-31 ataskaitos Nr. VA-P-20-1-7 9 ir 10 punktų teisingumą. Apeliantų pateikti duomenys apie VĮ Ignalinos miškų urėdijoje 2009 m. buvusį nuostolį neatitinka LR Valstybės kontrolės 2010-03-31 valstybinio audito ataskaitoje Nr.VA-P-20-1-7 nurodyto nuostolio. Be to, apeliantų pateikti VĮ Ignalinos miškų urėdijos finansinių rodiklių už 2009 ir 2010 metus palyginimai nagrinėjamu atveju yra nesąžiningi, kadangi lyginama ekonominės krizės periodas ir laikotarpis, kai krizė šalyje medienos rinkoje buvo pasibaigus, todėl remiantis pateiktais finansiniais rodikliais negali būti daroma išvada dėl ieškovo netinkamo vadovavimo urėdijai. Ginčydami teismo sprendimą, apeliantai neteisėtai nurodo ir dar vieną naują teisinį pagrindą - LR DK 235 str. 2 d. 7 p. kartu su nauju faktiniu pagrindu - 2011-01-12 įtarimais ieškovui, tačiau šie motyvai nėra susiję su ginčijamu Generalinio miškų urėdo 2010-04-14 įsakymu Nr. 3P-33. Atsakovų motyvai dėl netinkamo LR DK 297 str. ir 140 str. taikymo esmės ieškovo atžvilgiu nekeičia, kadangi prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo. Šioje situacijoje, jeigu ieškovui išeitinę išmoką bei vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką sumokėtų atsakovas Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos, pastarajam pereitų kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku, šiuo atveju - VĮ Ignalinos miškų urėdija. Nepagrįstai atsakovų argumentai dėl išmokų mažinimo, nes išmokos dydis ir laikotarpis yra nustatyti įstatymo bei nenurodyta galimybės jį mažinti dėl kokių nors priežasčių. Siekimas sumažinti šią išmoką ne įstatyminiu pagrindu reikštų darbuotojo teisių ir garantijų, įtvirtintų įstatyme, pažeidimą. Pirmos instancijos teismas pagrįstai atnaujino ieškinio senaties terminą dėl 2010 01 18 ieškovui paskirtos drausminės nuobaudos panaikinimo, kadangi neišnagrinėjus minėtos drausminės nuobaudos skyrimo aplinkybių, jos pagrįstumo bei teisėtumo, teismas nebūtų galėjęs tinkamai išspręsti ieškovo atleidimo iš darbo pripažinimo teisėtumo klausimo [LR DK 136 str. 3 d. 1 p.]. Pirmos instancijos teismas taip pat vertino šio termino praleidimo priežastis ir jų svarbą, atitinkamai pagrįstai konstatavo, kad jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, esant ieškovo laikinam nedarbingumui. Atsakovai, prašydami teismo taikyti senatį, patys privalėjo pateikti įrodymus, kad ieškovo liga nebuvo sunki, t.y. nebuvo tokia, dėl kurios ieškovas tinkamai ir laiku nebūtų galėjęs ginti savo pažeistas teises.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

29Ieškovo V. V. apeliacinis skundas atmestinas, atsakovų apeliaciniai skundai tenkintini, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimas iš dalies naikintinas ir priimamas dalyje naujas sprendimas, ieškovo ieškinys atmestinas visiškai.

30Teisėjų kolegija priima ieškovo V. V. atsisakymą nuo dalies apeliacinio skundo, t.y. panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą, kuria teismas negrąžinti ieškovo į VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigas ir jo darbo sutartį su Generaline miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos laikyti nutraukta nuo teismo sprendimo įsigaliojimo datos; priteisti ieškovui V. V. iš atsakovo Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 16 320 Lt išeitinę pašalpą, 70 630 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, iš viso 86 950,80 Lt ir toje dalyje priimti naują teismo sprendimą: grąžinti V. V. į darbą – VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigas ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, kadangi toks atsisakymas neprieštarauja šalių teisėms ir interesams, bei viešajam interesui ir šioje dalyje apeliacinis procesas nutrauktinas [CPK 308 str. 1 ir 2 d. d.]. Ieškovas patvirtino, kad jam žinomos CPK 308 str. 3 d. numatytos atsisakymo nuo apeliacinio skundo pasekmės.

31Bylos medžiaga nustatyta, kad pagal 2006-02-01 darbo sutartį Nr. 167 ieškovas dirbo VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigose. Generalinio miškų urėdo 2009-08-28 įsakymu Nr. 3P-66 ieškovui buvo skirta drausminė nuobauda – pastaba už Prekybos apvaliąja mediena taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-327, 62 p. reikalavimų pažeidimą, t.y. prekybos vykdymą su UAB „Užmojai su garantijomis“, UAB „Vitedanas“ UAB „Baltaraistis“ UAB „Girvingas“, UAB „Arkadas“. Įsakyme dėl drausminės nuobaudos nurodytas Generalinio miškų urėdo 2005-02-14 įsakymo Nr. 1B „Dėl ataskaitų apie prekybą apvaliąja mediena teikimo“ 2.2 p. pažeidimas, nes ieškovas neužtikrino atsakovui teikiamų duomenų atitikimo faktiniams duomenims, taip pat įsakyme nurodyta, jog ieškovas nesilaikė Generalinio miškų urėdo 2007-11-20 įsakymo Nr. 1B-272 „Dėl prekybos apvaliąja mediena mažmeninėje prekyboje, aukcionuose ir nenukirstu mišku“ 1.1 p. nuostatų (I tomas, b.l. 243).

32Pirmos instancijos teismas ieškovo ieškinį dėl Generalinio miškų urėdo 2009-08-28 įsakymu Nr.3P-66 ieškovui paskirtos drausminės nuobaudos panaikinimo atmetė ir ieškovas [apeliantas] šioje dalyje teismo sprendimo neskundė, teisėjų kolegija sutinka, kad paskirta nuobauda teisėtai ir pagrįstai, pirmos instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad nėra pagrindo atnaujinti ieškinio senaties terminą tokiai nuobaudai apskųsti.

33Generalinio miškų urėdo 2010-01-28 įsakymu Nr.3P-3 ieškovui buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas už Generalinio miškų urėdo 2003-05-08 įsakymo Nr. 1B-85, 2004-03-17 įsakymo Nr. 1B-71 „Dėl valstybinių miškų apsaugos bei priežiūros“, 2004-05-28 įsakymo Nr. 1B-125 „Dėl valstybinės reikšmės miškų ribų pažymėjimo ir kirtimų nuosavybės teisių atkūrimui rezervuotuose valstybiniuose miškuose“, 2008-07-31 įsakymo Nr. 1B-180 nurodymų pažeidimą. Įsakyme nurodyta, kad remiantis Generalinio miškų urėdo 2009-12-01 įsakymu Nr. 1B-344 atlikto VĮ Ignalinos miškų urėdijos ūkinės finansinės veiklos kompleksinio patikrinimo metu nustatyta, kad netinkamai vykdant įsakyme paminėtus Generalinio miškų urėdo įsakymus ir nurodymus buvo neprakirstos ribinės linijos su besiribojančiais rezervuotais arba privačių valdų miškais, nepastatyti laikini riboženkliai, kurie turėjo būti pagal nustatytas taisykles, nustatyti privačių valdų įsiterpimo į valstybinės reikšmės miškų teritorijas atvejai Vaišniūnų, Kaltanėnų, Daugėliškio, Dūkšto girininkijose. Nurodyta, jog ieškovo V. V. objektyvioji pažeidimų pusė pasireiškė jo neveikimu arba netinkamu veikimu, pažeidimai yra tęstinio pobūdžio, todėl ieškovui už VĮ Ignalinos miškų urėdijos įstatų 14.1, 23.5, 23.8, 26, 31.12 p., VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareiginių nuostatų 8, 10, 11, 12, 14, 24 p. p. ir aukščiau minėtų Generalinio miškų urėdo įsakymų nurodymų nevykdymą skirta drausminė nuobauda (I tomas, b. l. 223, 224).

34Pirmos instancijos teismas, vertindamas Generalinio miškų urėdo 2010-01-28 įsakymu Nr. 3P-3 skirtą drausminę nuobaudą – papeikimą, atnaujino ieškovui praleistą 2010-01-28 įsakymu Nr. 3P-3 skirtos drausminės nuobaudos apskundimo terminą ir drausminę nuobaudą - papeikimą panaikino. Tiek atsakovas VĮ Ignalinos miškų urėdija, tiek atsakovas Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos apeliaciniais skundais prašė panaikinti sprendimą ir ieškinį atmesti, t.y. ginčijo šioje dalyje pirmos instancijos teismo sprendimą.

352010-01-18 Generalinės miškų urėdijos įsakymu drausminė nuobauda - papeikimas skirta už tai, kad Ieškovas neužtikrino VĮ Ignalinos miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų, besiribojančių su privačiais miškais, ribinių linijų miškų urėdijoje iškirtimo ir pažymėjimo riboženkliais, neužtikrino paaiškėjusių valstybinės reikšmės miško žemės plotų ir privačių miškų ribų persidengimo visų atvejų tinkamo išnagrinėjimo ir galimo kreipimosi į prokuratūrą. Kaip nurodyta jau pačiame atsakovo įsakyme dėl drausminės nuobaudos skyrimo, tokie pažeidimai pasireiškė ieškovo neveikimu ar netinkamu veikimu, pažeidimai yra tęstiniai. Lietuvos Aukščiausias Teismas praktikoje yra suformavęs nuostatas dėl darbuotojo drausminės atsakomybės pagrindų ir sąlygų, kurie reikšmingi sprendžiant drausminės nuobaudos skyrimo klausimą, pačios drausminės nuobaudos parinkimo kriterijų, kaip pvz. 2009-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2009.

36DK 234 str. numato, kad darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. DK 296 str. nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčų komisiją, jei mano, kad buvo pažeistos darbuotojo teisės ir įstatymų saugomi interesai. Ieškovas dėl 2010-01-18 įsakymu paskirtos nuobaudos, kaip beje ir dėl 2009-08-28 paskirtos nuobaudos, į darbo ginčų komisiją nesikreipė. Ieškovas 2010-01-18 įsakymu jam paskirtą nuobaudą ginčijo, 2010-05-20 pateikdamas ieškinį teismui, t.y. praleidęs DK 296 str. nustatytą trijų mėnesių terminą nuobaudai naikinti. DK 296 str. yra specialioji DK 27 str., įtvirtinančio bendrąjį ieškinio senaties terminą DK reglamentuojamiems santykiams, norma. Nagrinėjamoje byloje ieškovas ginčijo visas tris jam paskirtas drausmines nuobaudas: pirmąją – 2009 m. rugpjūčio 28 d. paskirtą pastabą, antrąją – 2010 m. sausio 28 d. papeikimą ir 2010-04-14 jo atšaukimą iš darbo. Teismas, nagrinėdamas ginčą dėl darbuotojo atleidimo [atšaukimo] iš darbo drausminės nuobaudos taikymo tvarka teisėtumo, turi tikrinti ankstesnių šiam darbuotojui paskirtų drausminių nuobaudų teisėtumą ir pagrįstumą. Toks tikrinimas yra nulemtas ieškinio senaties instituto taikymo. Jeigu darbuotojas dėl ankstesnių drausminių nuobaudų nebuvo kreipęsis į darbo ginčų komisiją ir iki jo atleidimo iš darbo dienos DK 296 str. nustatytas trijų mėnesių kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminas yra pasibaigęs, tai teismas, tikrindamas tokių drausminių nuobaudų teisėtumą ir pagrįstumą, DK 296 str. nustatytą terminą taiko pagal ieškinio senaties taisykles, nustatytas CK 1.126, 1.128–1.131 straipsniuose (DK 10, 27 straipsniai, CK 1.1 str. 3 d.).

37Ieškovo veiklą reglamentavo Generalinės miškų urėdijos patvirtinti VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareiginiai nuostatai [b. l. 7-9, t. 2]. Šių nuostatų 8 p. nurodyta, kad miškų urėdas privalo vadovautis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, tame tarpe ir Generalinės miškų urėdijos įsakymais ir kt. VĮ Ignalinos miškų urėdijos įstatai [b. l. 10-15, t.2] numato miškų urėdijos tikslus, funkcijas ir ūkinę veiklą, teises ir pareigas, miškų urėdo atsakomybę [31 p.], Generalinės miškų urėdijos funkcijas [29 p.]. Vadovaujantis Generalinio miškų urėdo 2009-06-12 įsakymu Nr. 1B-166 „Dėl valstybinės reikšmės miškų statuso apsaugos miškų urėdijose“ nurodyta sudaryti miškų urėdo vadovaujamą komisiją ir išnagrinėti nustatytus valstybinės reikšmės miško žemės plotų ir privačių ribų persidengimo atvejus; Generalinio miškų urėdo 2008-07-31 d. įsakymu Nr. 1B-180, kurio 1.3 punktu miškų urėdai buvo įpareigoti atriboti valstybinės reikšmės miškų plotus; šie įsakymai buvo priimti Ieškovui vadovaujant miškų urėdijai, byloje nustatyta, kad Ieškovas su jais buvo susipažinęs. Ieškovo padaryti pažeidimai pasireiškė tuo, kad jis netinkamai vykdė jo veiklą reglamentuojančius įmonės įstatus, pareiginius nuostatus ir konkrečiai aukščiau cituotus ir kitus, 2010-01-18 Įsakyme nurodytus, Generalinės miškų urėdijos įsakymus, nustatančius pareigas dėl valstybinės reikšmės miškų atribojimo, privačių ir valstybinės reikšmės miškų plotų persidengimo atvejų išaiškinimo, kreipimosi dėl šių atvejų į prokuratūrą. Ieškovas 2009-12-30 pateikė pasiaiškinimą. Ieškovas neneigia, jog jam buvo žinomi atitinkami privačių ir valstybinės reikšmės miškų ribų persidengimo atvejai. Pasiaiškinime pateikia informaciją apie visus patikrinimo metu nustatytus atvejus. Sutiktina su atsakovų argumentu, kad nors Ieškovas žinojo apie šiuos neatitikimus, tačiau nevisiškai ir tuo pačiu netinkamai vykdė 2008 m. birželio 12 d. Generalinio miškų urėdo įsakymą Nr. 1B-146 „Dėl valstybinės reikšmės miškų statuso apsaugos užtikrinimo“, kadangi pats nesikreipti į teisėsaugą, praktiškai pats atsakydamas už šias institucijas, t.y. teigdamas iš anksto, jog tokių institucijų atsakymas būtų neigiamas [2009-12-30 raštas Nr. 1-3-2850]. Sutiktina, kad ieškovas ne tik nevykdė jam tiesiogiai pavestų funkcijų, bet toks požiūris reiškė, kad pats miškų urėdas nelaiko valstybinės reikšmės miškų ir privačių miškų ribų persidengimo, dėl kurio privačios valdos patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus pažeidžiant valstybės išimtinę nuosavybės teisę į urėdijos patikėjimo teise valdomus valstybinės reikšmės miškus, pažeidimu, t.y. vadovo veiksmai prieštarauja viešajam interesui.

38Ieškovas teigia, kad draudiminė nuobauda jam skirta remiantis visų Įsakyme išvardintų įsakymu pažeidimu, tačiau darbo sutartis su juo buvo sudaryta tik 2006-02-06, todėl jis negalėjo atsakyti už ankstesnio urėdo padarytus pažeidimus ir šią aplinkybę teisingai nurodė pirmos instancijos teismas. Teisėjų kolegija sutinka, kad drausminė nuobauda ieškovui skirta visų Įsakyme dėl draudiminės nuobaudos paskyrimo įvardintų įsakymų apimtimi, tačiau teisėjų kolegija nesutinka su argumentu, kad jis neatsakingas už įsakymų, kurie išleisti iki jo darbo sutarties sudarymo, vykdymą. Ieškovas pagal pareiginius nuostatus privalėjo vykdyti visus Generalinio urėdo įsakymus ir kitus teisės aktus, liečiančius jo tiesioginį darbą, neatsižvelgiant į jų priėmimo datą. Negalima suteikti viršenybės vieniems prieš kitus, interpretuoti juos, kaip tai nurodė ieškovas, t.y. jog vėlesniais 2008-07-31 įsakymu Nr. 1B-180 ir 2009-06-12 įsakymu Nr. 1B-166, kurie jau buvo priimti jam einant pareigas, jokių konkrečių įpareigojimų atlikimo terminų nebuvo nustatyta. Bet kokiu atveju, tiesiogiai vykdant jam pavestas funkcijas, ieškovas privalo vykdyti atsakovo Generalinės miškų urėdijos priimtus įsakymus pilnoje apimtyje ir protingu terminu.

39Tokiais savo veiksmais Ieškovas pažeidė savo kaip VĮ Ignalinos miškų urėdijos vadovo pareigas, nustatytas pareiginiuose nuostatose, dėl ko pagrįstai skirta drausminė nuobauda - papeikimas. Pažymėtina, kad ieškovo 2009-07-01 įsakymu sudaryta komisija, valstybinės reikšmės miško žemės plotų ir privačių valdų ribų persidengimo išsamiam išnagrinėjimui, praktiškai jokių numatytų funkcijų nevykdė ir ribų persidengimo atvejų nenagrinėjo, tai patvirtina 2009-12-21 Pažyma Nr. 8B-443, kurioje konstatuotų pažeidimų pagrindu skirta drausminė nuobauda, nurodyta, kad nurodytu terminu nebuvo pateikti jokie minėtos komisijos veiklos rezultatai [komisijos protokolai, nutarimai]. Pažymėtina ir tai, kad drausmės pažeidimu DK 234 str. prasme laikoma ir drausminė atsakomybė taikoma tik už darbuotojo darbo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl jo kaltės. Darbuotojo kaltė nebūtinai turi būti siejama su tyčiniais jo veiksmais, darbuotojo aplaidus neveikimas ar nerūpestingai atliekamos darbo funkcijos taip pat reiškia kaltę [Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2007].

40Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu pirmos instancijos teismo argumentą, kad ieškovas nebuvo perėmęs visos VĮ Ignalinos miškų urėdijos ūkinės-finansinės dokumentacijos kartu su valstybinės reikšmės ir privačių miškų nekilnojamojo registro duomenimis. Viena vertus, 2006-02-01 priėmimo-perdavimo aktu Ieškovas priėmė bendrą informaciją apie VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškus, t.y. gavo informaciją apie valdomos urėdijos valstybinės reikšmės miškų, privatizuojamų miškų plotus, šių miškų pasiskirstymą pagal girininkijas ir pan., urėdijos žinioje buvo valstybinių miškų žemės sklypų planai, kurie urėdijai perduodami, kai yra perduodama atitinkamų valstybinės reikšmės miškų valdymas patikėjimo teise, antra vertus duomenys apie įregistruotus valstybinius bei privačius miškų plotus yra viešai prieinami ir gaunami iš VĮ Registrų centras ir Valstybinės miškotvarkos tarnybos. Kita vertus, jeigu ieškovui kokios tai informacijos trūko, jis, vykdydamas tiesiogines pareigas, privalėjo jos reikalauti, kadangi duomenys tiesiogiai susiję su jo tiesioginių pareigų vykdymu. Kaip paaiškino atsakovas VĮ Ignalinos miškų urėdijos atstovas, Generalinio miškų urėdo 2006-01-27 raštu Nr. 6B(8.4.)-89 „Dėl duomenų apie privačias miško valdas“ visiems miškų urėdams pateikti nurodymai įsigyti iš VĮ Registrų centro bei Valstybinės miškotvarkos tarnybos duomenis apie privačias miško valdas.

41Atmestini pirmos instancijos teismo argumentai dėl to, kad tinkamą ieškovo pareigų vykdymą patvirtina aplinkybė, kad ieškovas priėmė į darbą žemėtvarkos inžinierę bei apie valstybinių ir privačių valdų neatitikimus kitose urėdijose, kaip neturinčius esminės reikšmės vertinant drausminės nuobaudos teisėtumą.

42Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nenustatyta priežasčių, kliudžiusių Ieškovui tinkamai vykdyti su žemėtvarka susijusias darbines pareigas, Ieškovo atžvilgiu taikyta 2010-01-18 drausminė nuobauda paskirta pagrįstai, teisėtai.

43Pirmos instancijos teismas atnaujino 2010-01-18 skirtos nuobaudos ginčijimui ieškininės senaties terminą, nurodė, kad ieškovas po jo atleidimo iš darbo per vieną mėnesį kreipėsi į teismą, ginčydamas abi skirtas drausmines nuobaudas, jo atleidimą ir atšaukimą iš darbo bei papeikimą, atsižvelgė, kad nuo šios drausminės nuobaudos paskyrimo [2010-01-18] praėjo keturi mėnesiai, t.y. jis nedaug praleido įstatyme numatytą trijų mėnesių terminą tokiai nuobaudai ginčyti. Pirmos instancijos teismas vertino ir duomenis apie ieškovo nedarbingumą.

44Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas) per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Teismas, spręsdamas dėl ieškinio senaties termino taikymo, ar atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį – pagrįstas, privalo nustatyti ieškinio senaties pradžią ir pabaigą, išsiaiškinti ar nebuvo šį terminą sustabdančių ar nutraukiančių aplinkybių (CK 1.126, 1.127, 1.129, 1.130 str. str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio senaties terminas susijęs su asmens galimybių apginti savo pažeistas teises ribojimu, todėl, siekiant užtikrinti visokeriopą ir efektyvią pažeistų subjektinių teisių teisminę gynybą, itin svarbu ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas taikyti tinkamai ir tiksliai [Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-205/2007 (S), 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-338/2007]. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino aplinkybes dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo. Vien ta aplinkybė, kad teismas, nagrinėdamas ginčą dėl darbuotojo atleidimo [atšaukimo] iš darbo drausminės nuobaudos taikymo tvarka teisėtumo, turi tikrinti ankstesnių šiam darbuotojui paskirtų drausminių nuobaudų teisėtumą ir pagrįstumą rodo, kad neišnagrinėjus šios drausminės nuobaudos skyrimo aplinkybių, jos pagrįstumo ir teisėtumo, negalima daryti išvados dėl ieškovo atleidimo iš darbo pagrįstumo. Teismas tinkamai įvertino konkrečios bylos aplinkybes, vertino, kad ieškovas nedaug praleido ieškinio senaties terminą, sprendė, kad ieškovo liga laikotarpiu nuo 2010-03-08 iki 2010-04-07 buvo svariu argumentu, leidžiančiu pripažinti termino praleidimo priežastis svarbiomis. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nurodęs, kad galima ieškinį atmesti motyvuojant vien ieškinio senaties termino pasibaigimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2008), tačiau, kaip reikalauja ieškinio senatį reglamentuojančių normų visetas, tokia situacija galima tik ištyrus ir įvertinus visas bylai reikšmingas aplinkybes.

45Dėl 2010-04-14 paskirtos drausminės nuobaudos atšaukimo ir atleidimo iš darbo

46Generalinio miškų urėdo 2010-04-14 įsakymu Nr. 3P-33 ieškovui buvo skirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo pagal DK 136 str. 3 d.1 p. ir ieškovas buvo atšauktas iš VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigų. Įsakyme dėl atleidimo iš darbo bei atšaukimo iš pareigų buvo konstatuota, kad ieškovas padarė drausmės pažeidimus – neužtikrino prekybos apvaliąja mediena tvarkos laikymosi ir prekybos apvaliąja mediena sustabdymo teisės aktų nustatyta tvarka, netinkamai kontroliavo miškų urėdijos vykdomą prekybą apvaliąja mediena ir tuo netinkamai vykdė bei pažeidė savo pareigas. Buvo nurodyti ieškovo padaryti LR Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 11 str. 6 d. 1, 8 ir 9 punktų pažeidimai, VĮ Ignalinos miškų urėdijos įstatų 3, 6, 13.3, 14.1, 14.10, 14.13, 20, 23.5, 26, 31.1, 31.10, 31.12 p., VĮ Ignalinos miškų urėdijos urėdo pareiginių nuostatų 8, 11, 14, 24 p. p., LR aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-327 patvirtintų Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 62 p. pažeidimai. Įsakyme dėl atleidimo buvo atsižvelgta į analogiško pobūdžio pažeidimus, už kuriuos 2009-08-28 įsakymu ieškovui buvo skirta drausminė nuobauda – pastaba. Laikant, kad V. V. suprato ar turėjo suprasti, jog miškų urėdija privalo sustabdyti prekybą apvaliąja mediena esant pradelstiems mokėjimams, įsakyme teigiama, jog urėdas turėjo pareikalauti iš pavaldžių darbuotojų prekybos apvaliąja medienas tvarkos laikymosi, kontroliuoti medienos pardavimus, reikalauti atitinkamų dokumentų. Darbdavys pripažino, kad V. V. padarė pažeidimus esant neatsargumo kaltės formai, savo pareigas vykdė neatidžiai ir nerūpestingai, nors pagal savo kompetenciją ir kaip įmonės vadovo turimus įgaliojimus galėjo pareigas vykdyti tinkamai ( I tomas, b. l. 200, 201). VĮ Ignalinos miškų urėdijos administraciniame pastate 2010-04-15 V. V. susipažinimui buvo pateikta Generalinio miškų urėdo 2010-04-14 įsakymo Nr. 3P-33 kopija, tačiau jam atsisakius savo parašu patvirtinti susipažinimo faktą, tuo klausimu buvo surašytas aktas, kurį pasirašė Generalinės miškų urėdijos ir VĮ Ignalinos miškų urėdijos atstovai (I tomas b. l. 215).

47DK 136 str. 3 d. 1 p. pagrindu darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos. Atleidimas iš darbo šiuo pagrindu yra drausminė nuobauda (DK 237 str. 1 d. 3 p.), kuri gali būti taikoma tik esant drausminės atsakomybės pagrindui (DK 10 str. 1 d., 136 str. 4 d.). Drausminės atsakomybės pagrindas yra darbo drausmės pažeidimas (DK 234, 235 str. str.). Darbuotojo neteisėti veiksmai arba neveikimas darbo drausmės pažeidimo atveju yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 str.). Atleidžiant šiuo pagrindu būtini juridiniai faktai: faktas, kad darbo drausmės pažeidimas padarytas po to, kai darbuotojui nors kartą per paskutiniuosius dvylika mėnesių buvo skirta drausminė nuobauda; faktas, jog pakartotinio darbo drausmės pažeidimo įvykdymo dieną ankstesnė nuobauda yra galiojanti. Kaip jau pasisakyta aukščiau, teismas, nagrinėdamas ginčą dėl atleidimo iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. 1 p. teisėtumo, turi patikrinti drausmės pažeidimo, kuris buvo atleidimo pagrindas, ir iki atleidimo iš darbo darbuotojui skirtos nuobaudos, dėl kurių yra ginčas ir kurios yra atleidimo iš darbo pagrindo sudėties elementas, drausminės nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. T. v. UAB „Šiaulių lyra“, bylos Nr. 3K-3-373/2008; 2007 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. Č., M. M. v. UAB „Kelio“ restoranai, bylos Nr. 3K-3-69/2007). Pagal DK 240 str. 1 d. darbdavys, skirdamas drausminę nuobaudą, turi nurodyti konkretų darbo drausmės pažeidimą, dėl kurio reikalaujama pasiaiškinti, nurodyti protingą terminą pasiaiškinimui pateikti raštu, taip pat turėtų pasiūlyti darbuotojui nurodyti visas aplinkybes, turinčias reikšmės dėl drausminės atsakomybės darbuotojui skyrimo (DK 35 str. 1 d.).

48Kaip matyti iš 2010-04-14 įsakymo dėl drausminės nuobaudos, jame nurodyti konkretūs pažeidimai: ieškovas neužtikrino prekybos apvaliąja mediena tvarkos laikymosi ir prekybos apvaliąja mediena sustabdymo teisės aktų nustatyta tvarka ir netinkamai kontroliavo miškų urėdijos vykdomą prekybą apvaliąja mediena, tuo netinkamai vykdė ir pažeidė savo pareigas, tame tarpe nustatytas LR Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 11 str. 6 d. 1, 8 ir 9 p. p., VĮ Ignalinos miškų urėdijos įstatų 3, 6, 13.3, 14.1, 14.10, 14.13, 20, 23.5, 26, 31.1, 31.10, 31.12 p. p., VĮ Ignalinos miškų urėdijos urėdo pareiginių nuostatų 8, 11, 14, 24 p. p., LR aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-327 patvirtintų Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 62 p. Pagal Taisyklių 62 p., pirkėjams laiku neatsiskaitantiems už patiektą medieną, medienos pardavimas turi būti sustabdytas ir gali būti atnaujinamas tik pirkėjams sumokėjus įsiskolinimą. Kaip matyti iš byloje pateiktos 2010-03-25 Pažymos [b.l.202-203, t. 1], joje detaliai nurodyti duomenys, kuriais atsakovas grindė Įsakyme dėl drausminės nuobaudos nurodytus pažeidimus. 2010 m. VĮ Ignalinos miškų urėdijos vidaus audito ataskaitos išvadose taip pat konstatuota miškų urėdijos veiklos tiekiant medieną įsiskolinusiems pirkėjams tvarkos pažeidimai. Kaip paminėta aukščiau, darbdavys turi raštu pareikalauti prasižengusį darbuotoją pasiaiškinti. Kaip matyti iš bylos medžiagos, darbdavys reikalavo ieškovo pasiaiškinimo [b. l. 204-231, t.1]. tačiau be 2010-03-03 jo pateikto paaiškinimo, vėliau ne vieną kartą reikalaujant pasiaiškinti papildomai, joks ieškovo pasiaiškinimas gautas nebuvo. Pažymėtina, kad padaryti pažeidimai yra tiesiogiai susiję su ieškovo darbinėmis funkcijomis. Teisėjų kolegijos nuomone byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad aukščiau nurodyti prekybos apvaliąja mediena tvarkos pažeidimai buvo padaryti. Nutraukti darbo sutartį remiantis DK 136 str. 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais pagrindais galima tik esant darbo drausmės pažeidimui. Darbo drausmės pažeidimas pagal DK 234 straipsnį yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Kaip nurodyta 2010-04-14 Įsakyme objektyvioji V. V. drausminių pažeidimų pusė pasireiškė jo neveikimu ar netinkamu veikimu, pažeidimai tęstiniai. Darbo drausmės pažeidimo objektyvūs požymiai yra darbuotojo neteisėtas elgesys – darbo pareigų, nustatytų norminiuose teisės aktuose, nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad darbdavys įsakyme dėl atleidimo iš darbo nurodė, kokius konkrečius darbo drausmės pažeidimus padarė ieškovas, prieš skirdamas ieškovui drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, raštu reikalavo, jog ieškovas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo, bei įvertino, kad per paskutinius dvylika mėnesių šiam darbuotojui buvo taikytos drausminės nuobaudos (DK 136 str. 3 d. 1 p.). Teisėjų kolegija, įvertinus bylos duomenis daro išvadą, kad atsakovas Generalinė miškų urėdija turėjo teisę atleisti Ieškovą iš darbo LR DK 136 str. 3 d. 1 p. pagrindu, kadangi ieškovas padarė darbo drausmės pažeidimą (2010-03-25 Generalinės miškų urėdijos pažyma), pažeidimas padarytas po Ieškovo atžvilgiu taikytų drausminių nuobaudų, viena iš kurių skirta už tapačius pažeidimus, ieškovas apie ankstesnes nuobaudas buvo informuotas, ankstesnės drausminės nuobaudos buvo galiojančios, t. y. paskirtos per paskutinius dvylika mėnesių.

49Apeliaciniais skundais atsakovai prašė teismą įvertinti, kad 2009 metais padaryti ieškovo prekybos apvaliąja mediena taisyklių pažeidimai vertintini ne tik kaip pakartotiniai, bei ir kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas ir ar nebuvo pagrindo už Atsakovo 2010-04-14 įsakyme įvardintus pažeidimus darbo sutartį su ieškovu nutraukti Darbo kodekso 136 str. 3 d. 2 p. pagrindu, t.y. kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Pažymėtina, kad tokius argumentus atsakovai kėlė ir atsiliepimuose į pareikštą ieškinį.

50Pagal teismų praktiką darbo sutartį su darbuotoju leidžiama nutraukti darbdaviui pasirenkant – ar pagal DK 136 str. 3 d. 1 ar 2 punktą, ar taikant abu. Teisėjų kolegija pažymi, kad atleisti darbuotoją DK 136 str. 3 dalies 2 punkto pagrindu galima tik darbuotojui šiurkščiai pažeidus darbo pareigas, tačiau ir tokiu atveju turi būti laikomasi drausminės nuobaudos skyrimo taisyklių. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikomas darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai. Tais atvejais, kai darbdavys darbo sutartį nutraukia vienu iš aukščiau paminėtu pagrindu ir jis procesiniame dokumente pateiktame teismui pareiškia, kad už tą patį darbo drausmės pažeidimą, už kurį darbuotojas atleistas iš darbo, buvo pagrindas nutraukti darbo sutartį ir kitu DK 136 str. 3 d. numatytų pagrindų bei prašo tai įvertinti priimant teismo sprendimą, teismas turi patikrinti ir įvertinti, ar buvo pagrindas nutraukti darbo sutartį tiek pagal DK 136 str. 3 d. 1 p, tiek pagal šio straipsnio 3 d. 2 p. [Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-425/2007; 2008-05-06 nutartis byloje Nr. 3K-3-245/2008]. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal DK 136 str. 3 d. nuostatas, griežčiausia drausminė nuobauda taikytina, kai darbo drausmės pažeidimas yra pasikartojantis ar šiurkštus, t.y. itin netoleruotinas. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2004-03-22 nutartyje byloje Nr. 3K-3-208/2004 nurodė, kad šiurkščiais pažeidimais gali būti laikomi ir DK 235 str. nenurodyti atvejai, todėl dėl konkretaus pažeidimo pobūdžio sprendžia darbdavys. Bet kokiu atveju pareiga įrodyti, kad drausminė nuobauda skirta teisėtai ir pagrįstai tenka darbdaviui. Kadangi šiurkštus darbo pareigų pažeidimas darbo teisiniuose santykiuose kvalifikuojamas kaip vienas sunkiausių darbo sutarties pažeidimų, darbuotojas, atleistas šiuo pagrindu darbo rinkoje vertinamas nepalankiai, tokiu atveju atsakovui įrodinėjant tokias aplinkybes, jo argumentai turi būti pakankamai pagrįsti ir juose vertinant taikytini itin griežti kriterijai. Šiuo gi atveju atsakovai apsiriboja iš esmės tais pačiais argumentais, t.y. nurodo, kad padaryti pažeidimai prekyba apvaliąja mediena yra pakartotiniai, kuriuos darbdavys pats vertino, atleisdamas ieškovą pagal DK 136 str. 3 d. 1p. Teisėjų kolegijos nuomone, darbdavys teisingai darbo sutartį su ieškovu nutraukė DK 136 str. 3 d. 1 p. pagrindu ir nėra pagrindo jo padarytų darbo sutarties pažeidimų kvalifikuoti kaip šiurkštaus. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad pagal suformuotą aukštesnių teismų praktiką šiurkščiais darbo pareigų pažeidimais laikytina: nelegali prekyba; neleistinas elgesys, veikos turinčios nusikaltimų požymių, darbuotojo buvimas darbe neblaivaus ir panašiai.

51Dėl atšaukimo iš pareigų: Ieškovas iš darbo VĮ Ignalinos miškų urėdija buvo atšauktas remiantis Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 11 str. 7 dalimi ir VĮ Ignalinos miškų urėdijos įstatų 29.6 punktu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-07-10 d. nutartimi civ. byloje Nr. 3K-3-326/2010 spręsdamas ginčą dėl savivaldybės įmonės direktorės atšaukimo iš pareigų pripažinimo neteisėtu, konstatavo, kad įmonės vadovui yra būtinas vadovą skiriančio ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančio subjekto pasitikėjimas, kad Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatyme yra įtvirtinta neapribota įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos teisė atšaukti įmonės vadovą iš pareigų, kad savivaldybės (o tuo pačiu ir valstybės) įmonės vadovo atšaukimas yra juridinę reikšmę turintis faktas, sudarantis pagrindą nutraukti su juo darbo sutartį (Darbo kodekso 124 str. 1 p.). Teisėjų kolegijos nuomone, Ieškovui, kaip valstybės įmonės vadovui taikytinas Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatyme numatytas atšaukimo iš pareigų institutas. Atsakovas Generalinė miškų urėdija, kaip VĮ Ignalinos miškų urėdijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, neprivalo įrodinėti pažeidimų ir kitų aplinkybių, dėl kurių jis yra praradęs pasitikėjimą ieškovu, svarbus pats faktas, kad atsakovas ieškovu kaip įmonės vadovu nebepasitiki. Pagal 2007-06-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-364 patvirtintus Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos nuostatus, miškų urėdijų vadovų paskyrimas ir atleidimas iš pareigų yra išimtinai Generalinio miškų urėdo funkcija, pastarasis, vykdydamas jam teisės aktų priskirtas funkcijas, 2010-04-14 priėmė motyvuotą sprendimą dėl ieškovo atšaukimo iš pareigų [Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 11 str. 7 d.]. Teisėjų kolegijos nuomone byloje esantys faktai, t.y. pareikštas įtarimas ieškovui ikiteisminiame tyrime Nr. 10-9-00050-10 [b. l. 113-120, t.4], bei Vilniaus apygardos prokuratūroje 2011-08-16 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-171-11 pagal požymius nusikaltimų, numatytų LR BK 300 str. 1 d., 182 str. 1 d. [b. l. 128, t.4] pagal Generalinės miškų urėdijos pareiškimą dėl žinomai suklastoto aukštojo universitetinio išsilavinimo įgijimo patvirtinančio diplomo, sudaro pagrindą nepasitikėti ieškovu, nes miškų urėdui patikimos vadovaujančios pareigos ir valstybės turto valdymas. Esant situacijai, kai už konkrečių darbo pareigų netinkamą vykdymą jam skirtos drausminės nuobaudos, bei vėliau paaiškėjus kitų pažeidimų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, ieškovui pareiškus įtarimus apgaule pasisavinant, išvaistant jam patikėtą valstybės turtą, bei kilus įtarimams dėl jo tinkamo išsilavinimo pagrindimo, manyti, kad ieškovas galėtų dirbti vadovaujamas pareigas būtų iš esmės neteisinga, todėl atsakovas, remiantis aukščiau išvardintu pagrindu teisėtai atšaukė jį iš pareigų. Ta aplinkybė, kad ikiteisminiai tyrimai pradėti vėliau iš esmės nekeičia situacijos, kadangi tokie faktai tik patvirtina, kad darbdavys turėjo teisę ieškovu nepasitikėti ir jį atšaukti iš užimamų pareigų.

52Nenustačius neteisėtų atsakovų veiksmų, kaip būtinosios sąlygos deliktinei atsakomybei atsirasti, ir nesant pagrindo priteisti iš atsakovų neturtinės žalos, padarytos pasak ieškovo neteisėtu jo atleidimu iš darbo, teismas plačiau dėl prašomos priteisti neturtinės žalos buvimo, jos dydžio bei kitų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų nepasisako. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas neįrodė jog susirgimo pobūdis yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su tariamai patirtais išgyvenimais ir psichologiniu spaudimu, pasireiškiančiu drausminių nuobaudų paskyrimu, t.y. ieškovas neįrodė pačios žalos atsiradimo fakto, bei kitų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų.

53Atsižvelgiant į tai, kad pirmos instancijos teismo sprendimas naikintinas iš dalies ir priimamas dalyje naujas sprendimas, t.y. ieškovo ieškinys atmetamas, perskirstytinas bylinėjimosi išlaidų priteisimas.

54Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d., iš ieškovo atsakovui VĮ Ignalinos miškų urėdijai priteistina 2608,52 Lt, o atsakovui Generalinei miškų urėdijai 2608,52 Lt žyminio mokesčio. Iš ieškovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų išsiuntimą tiek pirmos, tiek apeliacinės instancijos teismuose, viso 55,30 Lt [CPK 93, 88 str. str.].

55Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 308 str.

56n u s p r e n d ė:

57Priimti ieškovo V. V. atsisakymą nuo dalies apeliacinio skundo, t.y. panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą, kuria teismas

Nutarė

58negrąžinti ieškovo į VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigas ir jo darbo sutartį su Generaline miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos laikyti nutraukta nuo teismo sprendimo įsigaliojimo datos; priteisti ieškovui V. V. iš atsakovo Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 16 320 Lt išeitinę pašalpą, 70 630 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, iš viso 86 950,80 Lt ir toje dalyje priimti naują teismo sprendimą: grąžinti V. V. į darbą – VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo pareigas ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos ir šioje dalyje ieškovo atžvilgiu apeliacinį procesą nutraukti.

59Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą dalyje, kurioje ieškovo V. V. ieškinys patenkintas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą ieškovo V. V. ieškinį atmesti, kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

60Priteisti iš ieškovo V. V. ( - ) atsakovui VĮ Ignalinos miškų urėdijai ( - ) 2608,52 Lt [du tūkstančius šešis šimtus aštuonis litus 52 centus], o atsakovui Generalinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos ( - ) 2608,52 Lt [du tūkstančius šešis šimtus aštuonis litus 52 centus] bylinėjimosi išlaidų.

61Priteisti iš ieškovo V. V. 55,30 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės biudžetui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Ritai Sindikaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo V. V. atstovei adv. Ievai Darandei, atsakovo VĮ Ignalinos... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovas V. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Generalinei... 7. Atsakovas Generalinė miškų urėdija su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, kad... 8. Atsakovas VĮ Ignalinos miškų urėdija prašė atmesti ieškinį kaip... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškovo... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas V. V. prašo apeliacinės instancijos teismą... 13. 2012-01-04 teismo posėdyje, ieškovo [apelianto] atstovė pateikė... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 15. 1. Teismo sprendimas dalyje, kurioje konstatuota, kad ieškovas negali būti... 16. 2. Teismas nepagrįstai apskaičiavo priteistiną darbo užmokestį už... 17. 3. Teismo sprendimas dalyje, kuria nutarta atmesti ieškovo prašymą dėl... 18. Apeliaciniais skundais atsakovai Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos... 19. 1. Teismas nevisapusiškai ir nepagrįstai įvertino byloje esančius... 20. 2. Teismas nepagrįstai atnaujino ieškinio senatį 2010-01-18 paskirtai... 21. 3. Teismas, pripažindamas, kad 2009 metais VĮ Ignalinos miškų urėdijoje... 22. 4. Teismas, pripažindamas neteisėtu ieškovui paskirtą drausminę nuobaudą... 23. 5. Teismas netinkamai taikė LR DK nuostatas ir LR Valstybės ir savivaldybių... 24. 6. Teismas ne tik nevertino 2010-04-14 Generalinės miškų urėdijos įsakymo... 25. 7. Nepagrįstai pripažinus ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, teismas... 26. Atsiliepimuose į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai Generalinė miškų... 27. Atsiliepime į atsakovų apeliacinius skundus ieškovas V. V. nurodė, kad... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Ieškovo V. V. apeliacinis skundas atmestinas, atsakovų apeliaciniai skundai... 30. Teisėjų kolegija priima ieškovo V. V. atsisakymą nuo dalies apeliacinio... 31. Bylos medžiaga nustatyta, kad pagal 2006-02-01 darbo sutartį Nr. 167... 32. Pirmos instancijos teismas ieškovo ieškinį dėl Generalinio miškų urėdo... 33. Generalinio miškų urėdo 2010-01-28 įsakymu Nr.3P-3 ieškovui buvo skirta... 34. Pirmos instancijos teismas, vertindamas Generalinio miškų urėdo 2010-01-28... 35. 2010-01-18 Generalinės miškų urėdijos įsakymu drausminė nuobauda -... 36. DK 234 str. numato, kad darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų... 37. Ieškovo veiklą reglamentavo Generalinės miškų urėdijos patvirtinti VĮ... 38. Ieškovas teigia, kad draudiminė nuobauda jam skirta remiantis visų Įsakyme... 39. Tokiais savo veiksmais Ieškovas pažeidė savo kaip VĮ Ignalinos miškų... 40. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu pirmos instancijos teismo argumentą, kad... 41. Atmestini pirmos instancijos teismo argumentai dėl to, kad tinkamą ieškovo... 42. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nenustatyta priežasčių, kliudžiusių... 43. Pirmos instancijos teismas atnaujino 2010-01-18 skirtos nuobaudos ginčijimui... 44. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas) per... 45. Dėl 2010-04-14 paskirtos drausminės nuobaudos atšaukimo ir atleidimo iš... 46. Generalinio miškų urėdo 2010-04-14 įsakymu Nr. 3P-33 ieškovui buvo skirta... 47. DK 136 str. 3 d. 1 p. pagrindu darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį... 48. Kaip matyti iš 2010-04-14 įsakymo dėl drausminės nuobaudos, jame nurodyti... 49. Apeliaciniais skundais atsakovai prašė teismą įvertinti, kad 2009 metais... 50. Pagal teismų praktiką darbo sutartį su darbuotoju leidžiama nutraukti... 51. Dėl atšaukimo iš pareigų: Ieškovas iš darbo VĮ Ignalinos miškų... 52. Nenustačius neteisėtų atsakovų veiksmų, kaip būtinosios sąlygos... 53. Atsižvelgiant į tai, kad pirmos instancijos teismo sprendimas naikintinas iš... 54. Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d., iš... 55. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 56. n u s p r e n d ė:... 57. Priimti ieškovo V. V. atsisakymą nuo dalies apeliacinio skundo, t.y.... 58. negrąžinti ieškovo į VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo... 59. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą dalyje,... 60. Priteisti iš ieškovo V. V. ( - ) atsakovui VĮ Ignalinos miškų urėdijai (... 61. Priteisti iš ieškovo V. V. 55,30 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės...